Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2013. 08. 08. rendkívüli HÜB jk

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Humán Ügyek Bizottsága

Szám: 17/2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottságának 2013. augusztus 08-án 14.00 órai kezdettel a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Ranolder termében (8258 Badacsonytomaj, Fő út 14.) megtartott nyilvános, rendkívüli üléséről.

 

 

Jelen vannak: Rajzó Ildikó                                   bizottság elnöke

dr. Magó Ágnes                            bizottsági elnök-helyettes

Simonné Visi Erzsébet                   bizottsági tag

Vastag Gábor                                bizottsági kültag         (4 fő)

Távolmaradását bejelentette:

Dr. Scheller György                       bizottsági tag

Meghívottak közül jelen vannak:

Dr. Weller-Jakus Tamás                 jegyző

Tóthné S. Zsuzsanna                       jegyzőkönyvvezető    (2 fő)

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági elnök-helyettes tisztelettel köszönti a bizottsági tagokat,  a tanácskozási joggal meghívottakat, és a munkájukat segítő alkalmazottakat.

Megállapítja, hogy a megválasztott 5 fő bizottsági tagból 3 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyv hitelesítésre felkéri Vastag Gábor bizottsági tagot, jegyzőkönyv vezetésére Tóthné Sáfár Zsuzsannát. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokkal egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

228/2013. (VIII.08.) HüB határozat

-jegyzőkönyv hitelesítőről, jegyzőkönyvvezetőről –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága elnök-helyettesének javaslatára jegyzőkönyv hitelesítőnek Vastag Gábort,  jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné S. Zsuzsannát elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Magó Ágnes  HüB elnök-helyettes

Dr. Magó Ágnes bizottsági elnök-helyettes javasolja a meghívóban szereplő napirendi pont tárgyalásának elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

229/2013. (VIII.08.) HüB határozat

– Napirendi pont elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága 2013. augusztus 08. napján megtartott nyílt, rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Napirendi pontok:

 

1. Pályázati kiírás weboldal készítésére a www.badacsonytomaj.hu üzemeltetésére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

2. A Bizottság utasítja dr. Magó Ágnes elnök-helyettest a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Magó Ágnes  HüB elnök-helyettes

 

  1. II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1./  Napirendi pont:

Pályázati kiírás weboldal készítésére a www.badacsonytomaj.hu üzemeltetésére

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági elnök-helyettes tájékoztatásul elmondja, hogy figyelmetlenségből adódóan nagyon rövid határidővel szabták meg a pályázat beadásának határidejét. Jelen, rendkívüli bizottsági ülés keretében erre vonatkozóan kell javaslatot tenniük, új beadási határidőt kell meghatározni. Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kiegészítés?

 

Rajzó Ildikó bizottsági elnök 14.05 órakor megérkezik az ülésre.

A bizottsági ülésen jelenlévő szavazók száma: 4 fő

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, Wolf Viktória aljegyzővel egyeztettek e témában, javasolják, hogy a beadási határidő szeptember 25-re módosuljon, így minden szükséges fórumon a pályázati felhívás meg tudna jelenni, a bizottság pedig októberi soros ülésén tárgyalhatná, értékelhetné a pályázatokat. Javasolja, hogy a pályázatból az üzemeltetés szó kerüljön ki, hogy ne legyen zavaró. Javasolja továbbá, kerüljön a kiírásba, hogy a részletekről a Polgármesteri Hivatalban (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14. 87/571-270) lehet érdeklődni.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági elnök-helyettes kéri, hogy aki az elhangzott javaslat alapján a pályázati felhívás módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

230/2013. (VIII.08.) HüB határozat

- Pályázati kiírás weboldal készítésére a www.badacsonytomaj.hu -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a www.badacsonytomaj.hu weboldal készítésére vonatkozó pályázati kiírást az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felkéri dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy a pályázati kiírás helyben szokásos módon történő kihirdetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Magó Ágnes HüB elnök-helyettes

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági elnök-helyettes megköszöni a bizottsági ülésen való részvételt, több napirendi pont nem lévén az ülést 14.10 órakor bezárja.

 

 

K. m. f.

Dr. Magó Ágnes                                                                           Vastag Gábor

bizottsági elnök-helyettes                                                               bizottsági tag

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!