Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2013. 06. 05. HÜB Jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Humán Ügyek Bizottsága

Szám: 12/2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottságának 2013. június 5-én 14.00 órai kezdettel a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Ranolder termében (8258 Badacsonytomaj, Fő út 14.) megtartott nyilvános üléséről.

 

 

Jelen vannak: Rajzó Ildikó                  bizottság elnöke

Dr.Magó Ágnes                            bizottsági tag

Simonné Visi Erzsébet                bizottsági tag

Scheller György                           bizottsági tag

Vastag Gábor                               bizottsági tag              (5 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Dr. Weller-Jakus Tamás             jegyző

Wolf Viktória                                 aljegyző

Tamás Lászlóné                          osztályvezető

Pásztor László                              ügyvezető

Horváth Márta                                osztályvezető

Nagy Lászlóné                              óvodavezető

Part Andrásné                              jegyzőkönyvvezető

(7 fő)

 

Lakosság részéről nincs jelen senki.

 

 1. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke tisztelettel köszönti a bizottsági tagokat, a tanácskozási joggal meghívottakat és a hivatal dolgozóit.

Megállapítja, hogy a megválasztott 5 fő bizottsági tagból 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyv hitelesítésre felkéri Dr. Magó Ágnes bizottsági tagot, jegyzőkönyv vezetésére felkéri Part Andrásnét.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

176/2013. (VI.05.) HüB határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága elnökének javaslatára jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Magó Ágnest és jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja a meghívóban szereplő napirend elfogadását. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

177/2013. (VI.05.) HüB határozat

– Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága 2013. június 5. napján megtartott nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Napirendi pontok:

 

 1. 1. Támogatási kérelem gyermekek úszásoktatásához

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy Lászlóné óvodavezető

 1. 2. CÉH Turisztikai Egyesület részére 2012. évben nyújtott 11,5 millió forintos önkormányzati támogatás szakmai felhasználásáról szóló beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Part Imre elnök, CÉH Turisztikai Egyesület

 1. 3. Tájékoztató a Hivatásos Tűzoltóparancsnokság munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnár Péter László tü. százados tűzoltóparancsnok

 1. 4. Az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Tájékozató az önkormányzat által létrehozott Alapok működéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Beszámoló a település szociális helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 7. Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó megvalósítási terv és költségvetés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Pályázatokról tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 

ZÁRT ülés

 1. 11. Szociális támogatási kérelmek – átmeneti segély iránti kérelem

Előterjesztő: Rajzó Ildikó elnök

A Bizottság utasítja Rajzó Ildikó elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó HüB elnöke

 

 1. II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1./  Napirendi pont

Támogatási kérelem gyermekek úszásoktatásához

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy Lászlóné óvodavezető

(Előterjesztés 1. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi az óvodavezetőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető elmondja, hogy a hagyományoknak megfelelően a nagycsoportos óvodásokat, 24 gyermeket vinnének Ajkára úszásoktatásra. Ez a program kapcsolódik a pedagógiai program egészségfejlesztési tervéhez. A szülők és egyéb szponzorok támogatását is igénybe kívánják venni, de szükségük van az önkormányzat támogatására is. A szülők a tanfolyam költségét állják, az útiköltséghez kéri a támogatást.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag kérdezi, hogy gondoltak-e más megoldásra. Közelebb, pld. Keszthelyen is van úszásoktatás.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető elmondja, hogy ennek a lehetőségét is vizsgálták. Keszthelyen 10 gyerek mehet egyszerre be a vízbe. Az útiköltség magasabb lenne, mivel több alkalommal kellene menni. A tanfolyam díja is magasabb. A BonVino szállodában Badacsonyban is érdeklődött. Ott hidegebb a víz, és az oktató 10 gyerekek vállal egyszerre.

Az ajkai környezet felel meg jobban a gyerekek életkorának, testalkatának.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy az utaztatást évek óta konkrétan egy vállalkozó végzi-e. Lehet-e a vállalkozó személyét változtatni. Hány utat és hány alkalmat jelent a tanfolyam.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető ismerteti, hogy tavaly előtt tapolcai vállalkozó, a tavalyi évben helyi vállalkozó végezte a gyerekek szállítását. A helyi vállalkozó ajánlata volt a kedvezőbb, egy ingyenes utat ajánlott fel számukra, illetve nem kellett a Badacsonytomaj-Tapolca közötti utat kifizetni minden alkalommal. Az önkormányzati buszon egyszerre csak 7 gyermek szállítható, ez semmiképpen nem jó megoldás. A tanfolyam 10 alkalomból áll. Az útiköltséget a kért 200 eFt-os támogatás nem fedezi. Tavaly a 10 alkalom 370 eFt-ba került, a tanfolyam díja ezen felül 240 eFt. A tanfolyamra októberben kerülne sor.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy jelenleg több sporttal kapcsolatos megkeresést kell megtárgyalniuk, a rendelkezésre álló keretből csak egy részét tudják biztosítani a kért támogatásnak. Javasolja, hogy az óvodavezető ismételten forduljon a bizottsághoz a tanfolyam időpontja előtt, ha nem sikerül októberre összeszedni a szükséges összeget. Akkor már jobban látható, hogy milyen mértékű támogatásra lesz lehetőségük.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag a költségvetési év miatt kérdezi, hogy milyen módon, és feltétlenül ebben az évben zajlik-e az úszásoktatás.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető elmondja, hogy mindenképpen ebben az évben kerül sor rá, és a hatékonyság miatt minél gyakrabban vesznek részt rajta a gyerekek.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag szerint a jövőre vonatkoztatva egyszerűbb lenne az úszásoktatás költségét a költségvetésbe beépíteni.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető elmondja, hogy a pedagógiai programból a költségvetés készítése során minden önként vállalt feladatot ki kellett húznia. A költségvetését 1.300 eFt-tal csökkentette az óvodának.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a költségvetés készítése során az intézményekkel egyeztetés folyik. A képviselő-testület első kérése általában az önként vállalt, nem kötelező feladatokat kivétele.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag megjegyzi, hogy egyszerűbb lenne fenntartani az elfogadott költségvetést, vagy már a költségvetés elfogadásakor biztosítani a fedezetet.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke felveti, hogy a pedagógus asszisztens személyét is kivették a költségvetésből, és kérték, hogy később jöjjön vissza ezzel a kéréssel az intézményvezető.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető elmondja, hogy ezzel a kérelemmel együtt leadta az igényt az asszisztens alkalmazására.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag elmondja, hogy az úszásoktatás költsége mintegy 600 eFt. Ismerve a szülők anyagi helyzetét, javasolja a kért támogatást megadását. Nagyon fontosnak tartja az úszásoktatást, melyhez az óvodás életkor az optimális.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag szerint kevés a sportcélú támogatásra rendelkezésre álló összeg. Ha Keszthelyre járnának oktatásra a gyerekek, akkor mivel életkoruk kevesebb 6 évnél, tömegközlekedési eszközön ingyen utazhatnának.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető megjegyzi, hogy Keszthelyen egyszerre csak 10 gyerekkel tudnak foglalkozni. Az óvónőknek jelentős túlórát jelentene, a szülőknek is több elfoglaltsággal járna. A gyerekeket minden alkalommal 3-4 szülő is kísérte, hiszen őket még öltöztetni kell, a hajukat meg kell szárítani.  Egy helyi tanuszoda megoldaná a problémát.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető a sportkoncepcióval kapcsolatosan elmondja, hogy szeptembertől heti 1-2 edzéssel számolva havonta 100-150 eFt nagyságrendet jelentenek az edzői díjak.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megjegyzi, hogy a szakkörök általában október közepe körül indulnak, tehát a költségvetési évet 3 hónapra vonatkozóan terheli ez az összeg. Megjegyzi, hogy tavaly a rendelkezésre álló forrást nem merítették ki.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag 1 havi tiszteletdíját felajánlja erre a célra, ha lehetséges a rendelet módosítása. Jelenleg a teljes évi tiszteletdíj felajánlására van mód.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a rendelet jelenleg nem teszi lehetővé, de módosítható. A tiszteletdíj felvételével kapcsolatosan ebben az esetben a nyilvántartás több munkát igényel, a nyilatkozatokat a képviselőknek időben meg kell tenniük. A jegyző nem tehet módosítást a tiszteletdíjakra vonatkozóan a nyilatkozat elmaradása esetén.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag javasolja a rendelet módosítását. 1 havi tiszteletdíját felajánlja az óvodás gyerekek úszásoktatásának támogatására.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag javasolja a támogatás összegét a Sportkoncepció tárgyalása után számszerűsíteni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző javasolja a gyerekek utaztatását október hónapban az önkormányzat buszával megoldani, a gyerekek három csoportba bontásával. Véleménye szerint ez szervezés kérdése.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető elmondja, hogy sok összetevője van a tanfolyamon való részvételnek. A gyerekek mellé szülői kíséret is szükséges, öltöztetni, hajat szárítani, segíteni őket.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető ismerteti, hogy a felajánlás összege bruttó 70 eFt.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke a Lejárt határidejű határozatoknál javasolja a rendelet módosítását oly módon, hogy tegye lehetővé a felajánlást.  Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy 130 eFt támogatást kapjon az óvoda az úszásoktatáshoz a települési sportcélokra elkülönített összeg terhére, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

178/2013. (VI.05.) HüB határozat

Támogatási kérelem gyermekek úszásoktatásához

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága – átruházott hatáskörében eljárva – az óvodás gyermekek úszás oktatásához a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda részére 130.000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a 2013. évi települési sportfeladatok támogatási keret terhére.

Felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Adóosztályát, hogy a támogatási szerződést készítse elő, a kifizetést eszközölje.

Határidő: elfogadásra azonnal,

támogatási szerződés megkötésére 8 nap

kifizetésre a támogatási szerződés aláírását követő 3 nap

Felelős:   Rajzó Ildikó elnök HÜB elnök

Tamás Lászlóné osztályvezető

Elszámolásért: Nagy Lászlóné óvodavezető

2./  Napirendi pont

CÉH Turisztikai Egyesület részére 2012. évben nyújtott 11,5 millió forintos önkormányzati támogatás szakmai felhasználásáról szóló beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Part Imre elnök, CÉH Turisztikai Egyesület

(Előterjesztés 2. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Rajzó Ildikó bizottság elnöke nehezményezi, hogy a CÉH Turisztikai Egyesület képviseletében nincs jelen senki, ezért nem tudják a kérdéseiket feltenni.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag szerint mivel pénzről szól az előterjesztés, tárgyalnia kellett volna a Pénzügyi bizottságnak is. Kérdezi, hogy ez miért nem történt meg.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a támogatással az egyesület elszámolt. Az előterjesztés a szakmai felhasználásról szól.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag megjegyzi, hogy az anyagot a testületi ülésen fogják érdemben megtárgyalni. Örül annak, hogy megértette az egyesület a kérését. Viszont a beszámoló végén olvasható mondatot nem tartja helyénvalónak. Hozzáteszi, hogy a lakosságot a testületnek tájékoztatnia kell a 11,5 millió forint felhasználásáról, hiszen közpénzekről van szó.

 

Vastag Gábor bizottsági tag javasolja a Céh Egyesület egyetértése mellett a Badacsony újságban közzétenni a beszámolót.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a beszámoló elfogadásával, illetve Badacsony újságban való közzétételével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

179/2013. (VI.05.) HüB határozat

CÉH Turisztikai Egyesület 2012. évi szakmai munkájáról beszámoló benyújtása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a CÉH Turisztikai Egyesület (8261 Badacsony, Park u. 14.)részére 2012. évben nyújtott 11,5 millió forintos önkormányzati támogatás szakmai felhasználásáról szóló beszámolóját elfogadásra javasolja a Képviselő testületnek azzal, hogy az egyesület egyetértése mellett a Badacsony Újságban kerüljön közzétételre.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

3./  Napirendi pont

Tájékoztató a Hivatásos Tűzoltóparancsnokság munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnár Péter László tü. százados tűzoltóparancsnok

 

(Előterjesztés 3. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megjegyzi, hogy a Tűzoltóság részéről nem jelent meg senki. Kéri, hogy a jövőben nyomatékosan kérje fel a Hivatal a beszámoló szervezetet, hogy képviselőjük vegyen részt a bizottság ülésén, hogy az esetleges problémákat a bizottság meg tudja tárgyalni, kérdéseit fel tudja tenni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a Tűzoltóparancsnokság részére a meghívót a Hivatal elküldte.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag megjegyzi, hogy kíváncsi lett volna például arra, hogy mit csinált az a tűzoltó, aki fegyelmi helyzetbe került. Testületi ülésen ilyen kérdést nem lehet feltenni.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

180/2013. (VI.05.) HüB határozat

Tájékoztató a Hivatásos Tűzoltóparancsnokság munkájáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság munkájáról szóló tájékoztatást az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

4./  Napirendi pont

Az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 4. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az előirányzat módosítás bevételi oldalába beépítésre kerültek havi központosított támogatások, illetve egy tavalyi pályázatot számolt el a kulturális intézmény. A testület döntött ennek a felhasználásáról. A rendezvény támogatáson túl beépítésre kerültek az év közben hozott, átcsoportosítást igénylő döntések. Többek között a Szegedy Róza ház infrastruktúrájának kiépítése az általános tartalék terhére, a sportrendezvény megvalósítása a sportkeret terhére, a Rizling sori illemhely, az óvoda felújítással kapcsolatos pályázat. Döntés született a közterület felügyeletről, illetve két fő foglalkoztatásáról. Az előirányzatot negyedévente módosítani kell, az eredetihez képest történt változásokat a testület elé kell terjeszteni. A féléves előirányzat módosítására akkor kerül sor, ha a MÁK közli a féléves állapotnak megfelelő normatívákat, melyeket a beszámolóban szerepeltetni kell.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a rendeletmódosítással egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

181/2013. (VI.05.) HüB határozat

Az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

5./  Napirendi pont

Tájékoztató az önkormányzat által létrehozott Alapok működéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 5. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy az útalapban 3 millió forint van. Kérdezi, hogy  az Ibos Ferenc utcánál mennyibe kerülne a javítás.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy a régi Major út megnyitásának ügye hogyan áll, van-e rá fedezet. Kéri behívni a műszaki osztályvezetőt és a VN. KFT. ügyvezetőjét, az aljegyzőt, hogy a kérdésekre választ tudjanak adni. A bizottsági ülésen fontos tárgyalás folyik, a napirendekben érintett hivatali dolgozóknak jelen kellene lenniük.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke 14.50 órakor szünetet rendel el.

A bizottság ülése 14.55 órakor folytatódik.

Az ülésen résztvevő bizottsági tagok száma: 5 fő

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy az Ibos Ferenc utca javításának ügye vizsgálati szinten van, milliós nagyságrendű. A tervezésre az árajánlatokat bekérte, ezt követően tud pontos összeget mondani.  A Major úttal kapcsolatosan a műszaki osztály feladata volt a földmérő megkeresése. A terület kitűzését az osztály megrendelte.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag elmondja, hogy az ügyvezető úgy nyilatkozott, hogy a 496/2013. számú határozatot nem kapta meg, annak ellenére, hogy sürgősségi indítvánnyal tárgyalták.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, a műszaki osztály a határozatot megkapta, az osztályvezető asszony Pásztor úrral folyamatos munkakapcsolatban áll.  Pásztor úr az ülésen is jelen volt, így tudott a Major út felújításával összefüggésben hozott határozatról.

 

Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy már akkor tájékoztatta Pásztor urat a feladatáról, amikor kijött az ülésről.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, arról volt szó, hogy a 2 milliós árajánlat túl sok. Abban a hitben volt, hogy először ki lesz tűzve a terület, utána kell majd kitisztítani.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag nyomatékosan felkéri a Hivatalt, hogy a házon belüli ügyintézés és kommunikáció gyorsuljon fel. Nem megengedhető, hogy ilyen fontos ügyekről az egyik fél tud, a másik nem.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy a határozat kivonatokat e-mailben pár nap után átküldte Pásztor úr részére is. Kéri, hogy ezt erősítse meg. Tudomása van arról, hogy a műszaki osztályvezetővel is folyamatos kapcsolatban van a VN. KFT. ügyvezetője, ezért elképzelhetetlennek tartja, hogy az információ elkerülte volna a figyelmét.

 

Pásztor László ügyvezető nyilatkozik, hogy a kivonatokat e-mailben megkapta.

 

Horváth Márta osztályvezető kéri megerősíteni, hogy elmondta-e a feladatot a Major úttal kapcsolatosan. Megjegyzi, hogy engedélyeztetett tervekre van szükség. A szükséges figyelemfelhívó táblákat kihelyeztette.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy igen, ki kell tisztítani.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri az elhangzott javaslatokat a lejárt határozatoknál feltűntetni. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

182/2013. (VI.05.) HüB határozat

Tájékoztató az önkormányzat által létrehozott Alapok működéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága az önkormányzat által létrehozott alapok működéséről szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

A bizottság a Major út felújításával kapcsolatosan elhangzott bizottsági javaslatokat a Lejárt határidejű határozatoknál kéri feltűntetni.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

6./  Napirendi pont

Beszámoló a település szociális helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 6. számú melléklete)

 

 

Hozzászólások:

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy a település szociális helyzetéről készített beszámoló rövid tájékoztató jellegű, megelőzi a helyi esélyegyenlőségi programot, mely átfogóbb képet és mutatókat ad a település szociális helyzetéről.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag írásos formában is kéri az előterjesztést, mivel az interneten kapott táblázat 3. oldala olvashatatlan.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag megjegyzi, hogy az anyagban három gondozónő szerepel, valójában négy gondozónő dolgozik. A nyugdíjas klub összejövetelén merült fel, hogy sokuknak van szociális problémája, melynek megoldásában a gondozónők saját hatáskörben nem tudnak intézkedni. A gondozónők munkájáról már az elmúlt ülésen kértek egy beszámolót. Felmerült az is, hogy folyamatosan változik az ellátottak köre. Meg kell keresni azt a megoldást, mely nem okoz aránytalan terhelést a gondozónők számára.

 

Wolf Viktória aljegyző javasolja, hogy a szociális területen dolgozók készítsenek egy átfogó beszámolót az első félév vonatkozásában az augusztusi bizottsági, illetve testületi ülésre.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag megjegyzi, hogy olyan jelzést kapott, hogy a gondozottak számának változása miatt a gondozónők terhelése nem egyenlő. Legalább negyedévente kér tájékoztatást, hogy a bizottság lássa a szociális terület helyzetét.

 

Wolf Viktória aljegyző ismerteti, hogy felsőbb jogszabályok szabályozzák, hogy a házi gondozó egy ellátottra hány órát fordíthat. Ennél többet hivatalosan nem lehet egy-egy gondozottnál. Jogosultság alapján kerül megállapításra az ellátottak köre. A legutóbbi beterjesztett anyag átfogó táblázatot tartalmazott ebben a témakörben is. A hivatal a jogszabályi hátteret tudja megállapítani, a gyakorlati adatokat a gondozónők tudják megadni. Részükről folyamatos tájékoztatást kapunk, az együttműködés jó.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke szerint az aktív korú segélyezettek munkába való bevonását kellene szorgalmazni. Ha valaki nem akar dolgozni, akkor megteheti, hogy inkább segélyekből él. A bizottságnak volt olyan próbálkozása, hogy a kérelmező természetben kap támogatást, tüzelőt oly módon, hogy azt neki kell összegyűjteni a VN. KFT. felügyelete mellett. Kérelmező nem ment el a fáért.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy a hivatalnak nincs lehetősége az aktív korú embereket konkrétan rábírni a munkahelykeresésre. Amíg a segély jogosultságának feltételei fennállnak, az ellátást megkapják. A Hivatal szociális ügyintézője rátermetten végzi a feladatát, próbálja ezeket az embereket a munkába állásra ösztönözni, tájékoztatást ad részükre a lehetőségekről.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag javasolja az aljegyző javaslatát határozatba foglalni, miszerint a szolgálat részéről is készüljön beszámoló az augusztusi testületi ülésre.

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

183/2013. (VI.05.) HüB határozat

Beszámoló a település szociális helyzetéről – beszámoló készítése a szolgálat részéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja, hogy a Családsegítő Szolgálatnál a szociális területen dolgozók készítsenek egy átfogó beszámolót az első félév vonatkozásában az augusztusi bizottsági, illetve testületi ülésre.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

 

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a település szociális helyzetéről szóló beszámoló elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

184/2013. (VI.05.) HüB határozat

Beszámoló a település szociális helyzetéről – beszámoló készítése a szolgálat részéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a település szociális helyzetéről és a foglalkoztatási lehetőségekről szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

 

Dr. Scheller György bizottsági tag kérdezi, hogy munkaköri kötelessége-e a szociális gondozáshoz szükséges igazolások kiadása. Gyakran kérnek tőle a gondozónők ilyen igazolást.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a feladatot a kistérség látja el. A szociális törvény szerint a háziorvos igazolja, hogy az ellátandó személynek milyen az egészségi állapota, mennyi gondozást igényel.

 

 

7./  Napirendi pont

Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó megvalósítási terv és költségvetés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 7. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Berecz Nikolett ifjúsági és sportreferens elmondja, hogy a labdarúgó edző az előterjesztésben megjelölt személy helyett Barcza Bence lesz. Az edzői óradíjakat kidolgozta, a pontos költségvetés tervezetet akkor lehet összeállítani, ha kiderül az iskolában a tornaterem leterheltsége illetve az egyéb szabadidős elfoglaltságok aránya.  Havi szinten 24 eFt/edző díjazás várható, az előterjesztésben szereplő közteherrel. Az atlétika sportágban a Tapolcai Sportakadémia SE sportolójának kell lennie a jelentkező gyermeknek, így az edző külön díjazást nem kér. Az edzések Tapolcán lesznek, mivel itt nincsenek meg a kellő feltételek, a gyerekek utaztatását kellene megoldani.  Ha sok jelentkező lenne, akkor heti 1 alkalommal esetleg a tornateremben is megtartható lenne a foglalkozás. Két edzéssel számolva havonta 100 – 150 eFt lenne a sportágak edzőinek a díja.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag a város 14 éven felüli fiataljainak sportba való bevonását is szorgalmazná. Kérdezi a sportreferenstől, hogy erre vonatkozóan van-e elképzelése. Felveti, hogy sportági bemutatókon ismerkedhetnének meg a helyi gyerekek újabb sportágakkal, így szélesebb körű szemléletre tehetnek szert a sport területén is.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag 15.20 órakor távozott a bizottság üléséről.

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő

 

Berecz Nikolett ifjúsági és sportreferens elmondja, hogy a sportági bemutatókat élsportolók szokták tartani, nekik fizetni kell.  A Mozdulj Balaton programsorozat keretében a nyáron egy ilyen eseményre biztosan sor fog kerülni. A 14 év felettiek sportba való bevonásával kapcsolatosan elmondja, hogy a focit kivéve nincsenek meg a versenysport lehetőségei a településen.  A futballal kapcsolatosan ismerteti, hogy 30 fiatal szeretne focizni, holnap tartanak újabb megbeszélést. Ők sportrendezvényeken mozgathatók meg, elsősorban munkaidő után hétköznapokon edzenek. A mérkőzések őszi és tavaszi fordulóra bonthatók le.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy harcművészeti ágban sikerült-e valakit találni. Van-e lehetőség pályázati forrás igénybevételére a sport támogatásához.

 

Berecz Nikolett ifjúsági és sportreferens elmondja, hogy a harcművészetre eddig nem jelentkezett senki. A pályázatok elsősorban infrastrukturális fejlesztéseket irányoznak meg, jelenleg nincs megfelelő pályázat.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy a pénzügyi bizottság ülésén milyen javaslatok születtek. Pályázat benyújtásáról volt-e szó.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó megvalósítási tervet és költségvetést elfogadta a bizottság, pályázat benyújtása nem merült fel.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy az egyesület újraélesztésével kapcsolatosan mit sikerült elérni.

 

Berecz Nikolett ifjúsági és sportreferens elmondja, hogy az első közgyűlés május 10-re volt meghirdetve, ez technikai okok miatt elmaradt. Nem sikerült az 5 fős elnökséget összeállítani, jelenleg senki nem venne részt szívesen az új elnökségben. A focisták a Megyei III. osztályban szeretnének indulni, támogatóként a helyi vállalkozókat kívánják megkeresni. Újabb ülésük pénteken délután lesz. Tudomása szerint nem zárják ki a régi egyesület felújítását, de felmerült, hogy saját maguk közül választanak elnökséget. A régi egyesület tartozásait nem szeretnék felvállalni.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy a sportreferens megkereste őt és Orbán Péter alpolgármestert is, hogy vállalnának-e elnökségi tagságot az egyesületben. Megjegyezte, hogy feleslegesnek tartja két képviselő-testületi tag megválasztását, ha Orbán Péter nagyobb agilitással tud részt venni, akkor őt javasolja az elnökségbe. Ő elsősorban alapozó művészeti sportágban gyakorlott. Javasolja az elnökségbe Berecz Nikolettet is.

 

Berecz Nikolett sportreferens elmondja, hogy a Tapolcai Sportegyesület aktív tagjaként nem vállalhat ilyen feladatot.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag javasolja, hogy a Badacsony újságban a sportegyesület elnökségének választási folyamatáról kapjon tájékoztatást a lakosság.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke egyetért a javaslattal, hiszen szinte minden közmeghallgatáson elhangzik, hogy a jelenlegi testületnek nem megfelelő a sport támogatásához való hozzáállása. Így a lakosság betekintést kaphatna a valós helyzetbe.

 

Berecz Nikolett sportreferens megjegyzi, hogy valóban sokan nincsen tisztában a jelenlegi helyzettel. A gondok ott kezdődnek, hogy a pálya üzemeltetése a VN. KFT. kezében van, ők adják bérbe.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja felkérni a sportreferenst, hogy a lakosságot tájékoztassa a Badacsony újságban a helyi sport helyzetéről. Kéri, hogy aki ezzel a kiegészítéssel a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

185/2013. (VI.05.) HüB határozat

Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó megvalósítási terv és költségvetés

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó megvalósítási tervet és költségvetést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

A bizottság javasolja felkérni a sportreferenst, hogy a lakosságot tájékoztassa a Badacsony Újságban a helyi sport helyzetéről.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

8./  Napirendi pont

Pályázatokról tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 8. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Horváth Márta osztályvezető kéri, hogy a tegnapi nap folyamán a képviselő-testület részére megküldött Leader pályázattal kapcsolatosan a bizottság illetve a testület mielőbb hozza meg döntését.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy a pénzügyi bizottság hogyan foglalt állást.

 

Gerencsér Tamás pályázati referens elmondja, hogy a bizottság mindhárom pályázat benyújtását támogatta. Dönteni kell a 15 milliós pályázat tartalmáról.

 

Horváth Márta osztályvezető ismerteti, hogy egy országos hírű rendezvény megvalósításáról van szó. A pályázatba tervezhető építés illetve eszközbeszerzés is. Felmerült faházak, mobil színpad vásárlásának a lehetősége. A pénzügyi bizottság az alsó bazársor 71-es úttal párhuzamos részének elbontását is javasolta a pályázat keretében. Ez engedély köteles tevékenység, a terveket a pályázathoz csatolni kell. Az engedély megszerzéséhez rövid idő áll rendelkezésre, de elegendő egy igazolás az eljárás megindulásáról. Mivel műemlékvédelmi területről van szó, Veszprém lesz az eljáró hatóság. A testületnek érvényes döntése van a bontásra, melynek végrehajtása felfüggesztésre került.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag egyetért a bontással, nagy előrelépés lenne, ha eltűnne a jelenlegi rossz állapotú épületrész.

 

Horváth Márta osztályvezető hangsúlyozza, hogy a támogatás egy részét mindenképpen rendezvényre kell költeni, esetleg az épület helyét lehetne rendezni.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag kérdezi, hogy a 15 millió forintba belefér-e a tér rendbetétele.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy nem. Viszont van egy másik lehetőség, pályázni lehet közösségi tér létrehozására 8 millió forint összegben, mely illik ehhez a tervhez.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag kérdezi, hogy mekkora az esély mindkét pályázat elnyerésére.

 

Gerencsér Tamás pályázati referens ismerteti, hogy a 15 milliós pályázat úgy került kiírásra, hogy meg vannak jelölve a települések, amelyek pályázhatnak. A 6 település között szerepel Badacsonytomaj is, a pályázók közül 5 nyertes pályázatot hirdetnek.  A 8 milliós pályázatra sokan jelentkezhetnek, 4-5 nyertes lesz mindössze.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, a pályázatok 100 %-os támogatottságúak oly módon, hogy az ÁFÁ-t a pályázó köteles fizetni, illetve előre kell megfinanszírozni.

 

Horváth Márta osztályvezető kérdezi, hogy ha olyan vállalkozó ad számlát, aki nincs benne az ÁFA körben, akkor hogyan történik az elszámolás.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy akkor ÁFA nélkül írja a számlát, és ezzel az összeggel kell elszámolni.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke felveti, hogy a VN. KFT. miért nem tudja a bontást elvégezni.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy csak erre jogosultsággal rendelkező cég végezheti el a munkát, felelős műszaki vezető alkalmazásával.

Ismerteti, hogy egy 800 eFt-os pályázati lehetőség is van, ezt a jövő évi városnapi rendezvényhez javasolná benyújtani. A 15 milliós pályázatnál dönteni kell a pályázat tartalmáról.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag kérdezi, hogy a faházak mire lennének hasznosíthatók.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy bérbe lehetne adni őket. Azonban ez több problémát vetne fel. Ki fogja őket működtetni, bérbe adni, karbantartani. A mobil színpad hasznosításán is el lehetne gondolkodni.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag a faházak vásárlását nem javasolja. Ha az alsó részt sikerül rendbe hozni, a borászokat vissza lehetne vinni arra a területre.

 

Horváth Márta osztályvezető szerint az összeg az első lépésre lenne elegendő. A mobil színpad vásárlása véleménye szerint praktikus lépés lenne. A Fodor úrral tartott egyeztetésen 4 féle alternatívát dolgoztak ki. A bizottsági üléseken körvonalazódott a testület szándéka. Ennek megfelelően összeállítja az osztály a pályázatot, ha a testületi ülésen már csak apróbb részletekben lesz pontosítás, a döntést követően beadható. A bontási terv 150 eFt, plusz az eljárási díjak.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy a területre milyen építési szabályok vonatkoznak. Ha 6 méter az építménymagasság, akkor a megmaradó részt javasolja legalább kétszintesre megépíteni. A nyilvános WC problémájával is foglalkozni kell. Megállapította, hogy az retro ugyan, de tiszta és kulturált, használják a vendégek.  Ha most kezdené el az önkormányzat felújítani, az komoly bevétel kiesést jelentene, az idei szezont jelen formájában is kiszolgálja. El kell sürgősen gondolkodnia a testületnek azon, hogy az alsó bazársor tekintetében mi a szándéka.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a 15 milliós pályázatban nincs lehetőség a park felújítására, annak egy részét a rendezvényre kell fordítani. A bontásra és minimális szinten a terület rendbehozatalára nyújtana lehetőséget. A testületnek el kellene dönteni, hogy mit szeretne, a terveket ezt követően el kell készíttetni. Ha megjelennek a 2014-2020-es uniós pályázatok, akkor be tudjuk nyújtani őket. A polgármester úr szerint eddig a BAHART partner volt a park közös felújításában. Mivel vezérigazgató váltás történt, az új vezérigazgató álláspontja nem ismert.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag elmondja, hogy a kerékpár turizmus erősen fejlődik, erre is gondolni kell. A Balaton déli oldalán több fejlesztés történik ezirányban.

 

Horváth Márta osztályvezető szerint erre a jövőben külön pályázatok lesznek.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag javasolja a kidolgozott verziók közül a 2. változat elfogadását, területrendezés, parkosítás, burkolás, Alsó-bazársor Balatonnal párhuzamos részének elbontása 10 millió forinttal, rendezvény megvalósítás 5 millió forinttal.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke szerint fontos lenne tudni, hogy megvalósul-e a komp Badacsonyban.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag megjegyzi, hogy ezt a részt nem érintené. El kell indulni a rendezés kérdésében.

 

Vastag Gábor bizottsági tag javasolja elindítani a bontást.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy mikor bírálják el a pályázatot.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy októberben. A jövő szezonra lehetne a terveket megvalósítani, az elszámolás határideje 2015. január 31.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a 2. számú változatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

186/2013. (VI.05.) HüB határozat

Pályázatokról tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Leader pályázatok közül a 2. számú intézkedésre (Hagyományokkal rendelkező, országosan ismert rendezvény megvalósítására) javasolja a pályázat benyújtását a Képviselő-testületnek, az alábbi tartalommal:

 1. 1. területrendezés, parkosítás, burkolás, Alsó-bazársor Balatonnal párhuzamos részének elbontása 10 millió forint és
 2. 2. rendezvény megvalósítás 5 millió forint értéken.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a 800 eFt-os pályázat benyújtásával egyetért, kézfelemeléssel  jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

187/2013. (VI.05.) HüB határozat

Pályázatokról tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Leader pályázatok közül az 1. számú intézkedésre (Helyi rendezvények megvalósítására) javasolja maximum 800 ezer Ft értéken a pályázat benyújtását a Képviselő-testületnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a 8 millió forintos pályázat benyújtásával egyetért, kézfelemeléssel  jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

188/2013. (VI.05.) HüB határozat

Pályázatokról tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Leader pályázatok közül a 7. számú intézkedésre (Közösségi tér kialakítására) javasolja maximum 8.000.000 Ft értéken a pályázat benyújtását a Képviselő-testületnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag kérdezi, hogy az elbírálás alatt lévő pályázatokkal kapcsolatosan van-e újabb információ.

 

Gerencsér Tamás pályázati referens elmondja, hogy a leírtakon túl nincs. Jelenleg a hiánypótlásokat készíti.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag elmondja, hogy az Egyház részére Földi István atya elektromos orgonára szeretne pályázatot benyújtani. Kéri a pályázati referenst, hogy legyen segítségére.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

189/2013. (VI.05.) HüB határozat

Pályázatokról tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága az aktuális pályázati lehetőségekről szóló tájékoztatót elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kéri a lejárt határidejű határozatok tárgyalására az aljegyző asszony behívását. Addig a következő napirendként a”Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről” tárgyú előterjesztés megtárgyalását javasolja.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a napirendi módosító indítványt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

190/2013. (VI.05.) HüB határozat

Napirendi pontok sorrendiségére vonatkozó módosító indítvány

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága – Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag módosító indítványára - 9. napirendi pontként a „Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről” tárgyú előterjesztést tárgyalja meg.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

9./  Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 9. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag szerint egységesíteni kellene a megállító táblák kihelyezésének tiltását Badacsonyban. A településszemlén elhangzott, hogy a Rizling soron lévő megállító táblákat is el kell távolítani. A vállalkozókkal szemben is így igazságos az eljárás.

 

Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy az osztály a határozat szerint járt el, hiszen az arról szól, hogy a Dísztérre illetve a Mólóra nem rakható ki a tábla.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag megjegyzi, hogy a mólónál is ki volt téve egy megállító tábla, az út közepére.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy ez ügyben a közterület felügyelő intézkedett. A nap 24 órájában nem tud mindenütt jelen lenni.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag javasolja, hogy más fényképezze le a területet. Elmondja, hogy a badacsonyi strandra is bejárnak az autók, illetve olyan helyeken állnak meg, ahol ez tiltott. A beállásokat fizikailag javasolja megakadályozni, megfelelő eszközök vásárlásával.

 

Horváth Márta osztályvezető ismerteti, hogy Pásztor úr felvetette, hogy szeretné bekeríteni az érintett területet. Jegyző úr kérésére földmérővel előtte ki kell jelöltetni a területet. Az áruszállítást is le kellene korlátozni, erre a pénzügyi bizottság is tett javaslatot.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag szerint is szükség van az áruszállítás időpontjának szabályozására. Véleménye szerint kézikocsival is behordható az áru.

 

Wolf Viktória aljegyző mechanikai behajtás gátlók beszerzését javasolja, ezzel adott időben lezárható a terület.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag szerint fontos lenne az újságos pavilon felújítása. Javasolja megkeresni a tulajdonosát.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság javasolja városképvédelmi szempontból az újságos pavilon lefestésére felkérni a pavilon tulajdonosát azzal, hogy a munkát június 20-ig végezze el.

Kéri, hogy aki beszámoló elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

191/2013. (VI.05.) HüB határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

 

 

10./  Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 10. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke zavarónak tartja, hogy azok a határozatok is fel vannak tüntetve, melyek nem lettek elfogadva.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kéri a „412/2013. (IV.29.) idei szezonban engedélyezi nem” megnevezés magyarázatát.  Az eljárási kérdésekben született határozatokat a jövőben nem javasolja a lejárt határidejű határozatok között szerepeltetni.

 

Wolf Viktória aljegyző elnézést kér, elírási hiba történt. Ha a testület úgy kívánja, az azonnali végrehajtású határozatokat kiveszi. Azonban a testületnek van egy olyan döntése, hogy teljes körű beszámolót kell adnia. Így azokról a határozatokról is számot kell adnia, melyek nem nyertek többséget.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy  az azonnali végrehajtású, eljárási kérdésekben született határozatok ne szerepeljenek a beszámolóban a jövőben, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

192/2013. (VI.05.) HüB határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról – beszámoló készítésével kapcsolatosan

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja, hogy a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolóban a jövőben ne szerepeljenek az azonnali végrehajtású határozatok, kizárólag az eljárási kérdésekben elfogadott döntések.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy a Menü BT-vel kapcsolatosan az ügyvéd úrtól érkezett-e tájékoztatás.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy az anyagot 16-án megküldte részére, de eddig nem jelzett vissza.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy mi a helyzet a két út lezárásával kapcsolatos ügyekben.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy Nagy János és Götli Edit ügyében a bíróságon változatlan a helyzet. A 15/2. hrsz-ú ingatlan ügyében a tárgyalás kitűzésre került, az eljárás elméletileg júniusban befejeződik. Az út kialakítására csak szeptemberben kerülhet sor, mivel a Bazaltbánya Kft. kérte, hogy a munkavégzés a szezonban ne történjen.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy a közterület-felügyelői állásra érkezett-e pályázat.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy Várpalotáról van egy jelentkező.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy mennyibe került a 331/2013. (IV.11.) számú határozatban engedélyezett függönybeszerzés.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy mindösszesen 224.000 Ft-ba került.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kéri a testületi ülésre megnézni, hogy mennyi volt az erre a célra meghatározott összeg. A következő ülésre kéri napirendként felvenni, hogy Kalmár úrral folytatni kell a tárgyalást, illetve azok megnevezését kéri, akiknek a kérésére a HÉSZ módosítására sor került.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy az összesítést a HÉSZ módosításra vonatkozóan elkészítette, a testületi ülésig ki fogja küldeni a képviselők részére.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető ismerteti, hogy a függönyvásárlásra 300 eFt került átcsoportosításra.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző kéri, hogy ezen összeg terhére egy futószőnyeg vásárlását engedélyezze a bizottság, a házasságkötő terem hangulatának emeléséhez.

 

Wolf Viktóra aljegyző szerint inkább árnyékolók beszerzése lenne szükséges a legnapfényesebb irodákra.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag a 453/2013. (V.16.) számú határozattal kapcsolatosan kérdezi, hogy mi történt. A lejárt határidejű határozatoknál a konkrét intézkedésekre kíváncsi, nem pedig a levél továbbításáról kér tájékoztatást.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy a hivatal részéről kérte a VN. KFT-t, hogy az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően az előterjesztések leadásához írásban számoljanak be a végrehajtott határozatokról. A hivatalos levelet kiküldte, de válasz nem érkezett.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a határozatban foglaltakkal kapcsolatosan beszélt a Felügyelő Bizottság elnökével, aki egyetért a testület kérésével. De olyan segítséget nem kapott, hogy hogyan lehet pld. a fűnyírást normázni. Nehezen tudja elképzelni a folyamatot, talán szorzókat kellene alkalmazni. Segítséget fog kérni hozzá.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a TERC építés előkészítő program tartalmaz kerti munkákra vonatkoztatva is normákat anyag és munkadíjra bontva. A programot ő tudja kezelni, ha a Hivatal a frissítéseket megvásárolja, ez rendelkezésre állhat. Kisebb munkákra pillanatok alatt elkészíthető a költségvetés a segítségével.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag javasolja a programfrissítés megrendelését. Javasolja, hogy minden héten egy meghatározott időpontban a VN. KFT. egyeztessen a műszaki osztállyal, véleménye szerint jelenleg kommunikációs problémák vannak.

 

Pásztor László ügyvezető egyetért a program megvásárlásával, anyagilag is megpróbálnak hozzájárulni.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag kérdezi, hogy az ICE’N GO pavilon áthelyezése hol tart.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a vállalkozó a hét végére tett ígéretet az áthelyezésére. Különböző villanyszerelési problémák adódtak.

Ismerteti, hogy vételi ajánlat érkezett egy badacsonyörsi gazos ingatlanra. A kiegészítő anyagot a képviselők megkapták.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag egyetért a pénzügyi bizottság határozatával.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a testület szándéknyilatkozatára van szükség. A következő ülés augusztusban lesz, kérdezi, hogy az értékbecslést megrendelje-e. Elmondja, hogy a Leszner Pince értékbecslését a vállalkozó ingyen, a másik csomag keretében elvégezte.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag felveti, hogy a honlappal valamit kellene csinálni, lassú, nem található meg rajta semmi.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke egyetért a felvetéssel, egyszerűbb, átláthatóbb rendszerre lenne szükség. Megemlíti, hogy a kilátó támogatói jegyei még mindig fent vannak.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy a szerződés háttérfeltételeit nem ismeri, de valóban gondok vannak a honlappal. Kérdezi, hogy lehetne-e pályázatot hirdetni egy újabb honlap készítésére.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a szerződés 3 évre szólt, lejárt. Januártól Hoffer Péter rendszergazda kezeli a honlapot.  Többször jelezte felé, hogy ha nem csinálja megfelelően a munkáját, mást bíz meg a feladattal. Sajnos a honlap megújítása ügyében nem történt előrelépés, a fent lévő anyagok egy része elavult. Egy versenypályázat kiírását javasolná fiatalok részére, minimális – 5-10-15 ezer forintos – díjazással. A beérkezett munkákat átláthatóság, könnyen kezelhetőség, szépség szempontjából javasolja elbírálni. Ha az új  honlap elkészülne, Bíró Gábor fel tudja tölteni az anyagokat.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke szerint az admin. kezelését is itt kellene megoldani.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy ehhez Hoffer Péter szerződését módosítani kell. Ő a karbantartást elvégzi, de a honlappal gondok vannak.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy ebben a témában a Humán bizottság saját hatáskörében dönthet. Rendkívüli ülés keretében javasolja megbeszélni a szempontrendszert.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a honlap megújításához egy versenypályázat kerüljön kiírásra fiatalok részére, minimális – 5-10-15 ezer forintos – díjazással, kézfelemeléssel jelezze. Az elbírálás szempontrendszere, a díjak meghatározása rendkívüli ülés keretében kerüljön kidolgozásra, majd a beérkezett munkákat a Humán Bizottság saját hatáskörben bírálja el.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

193/2013. (VI.05.) HüB határozat

Honlap megújítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a honlap megújításához egy versenypályázat kiírását  javasolja fiatalok részére, minimális – 5-10-15 ezer forintos – díjazással. A bizottság javasolja, hogy az elbírálás szempontrendszere, a díjak meghatározása rendkívüli ülés keretében kerüljenek kidolgozásra, majd a beérkezett munkákat a Humán Bizottság saját hatáskörben bírálja el.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag elmondja, hogy a testületi anyagok nem találhatók meg a honlapon illetve azok formátuma nem megfelelő, a jegyzőkönyvek nem átláthatóak.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy erre fog megoldást nyújtani az a rendszer, mely jelenleg feltöltés alatt van. A rendszerhez a képviselőknek is hozzáférési kódjuk lesz.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért Hoffer Péter rendszergazda  szerződésének módosításával – a honlap szerkesztése kerüljön ki belőle – kézfelemeléssel jelezze

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

194/2013. (VI.05.) HüB határozat

Szerződés módosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja Hoffer Péter szerződésének módosítását, a honlap szerkesztésének kivételével.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy a belső ellenőrzés milyen stádiumban van.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy nem helyben történik az ellenőrzést, a kért anyagokat az ellenőrzést végzők rendelkezésére bocsátottuk.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért a beszámoló elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

195/2013. (VI.05.) HüB határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról – beszámoló készítésével kapcsolatosan

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

 

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megköszöni a bizottsági ülésen való részvételt és az ülést 16.40 órakor bezárja.

 

k. m. f.

Rajzó Ildikó                                                                                  Dr. Magó Ágnes

bizottság elnöke                                                                              bizottsági tag

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!