2024.05.29 soros testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 8/2024.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. május 29.-én (szerda) 09,05 órai kezdettel megtartott soron következő, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: 

Krisztin N. László                              polgármester

Török Zoltán                                     alpolgármester

Borbélyné Galambos Gabriella           képviselő                                            (6 fő)

Forintos Ervin                                    képviselő

Hartai Béla                                          képviselő

Mékli Bernadett                                  képviselő

Takács Lajos                                       képviselő

 

Tanácskozási joggal jelen van:          

 

 1. Bodnár Attila jegyző

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Tóth Zsuzsanna                                      költségvetési- és adóosztály vezető helyettes

Gyimesi Mónika                                      műszaki-igazgatási ügyintéző

Molnár Mihály                                        pályázati referens

Dr. Végh József                                      ügyvéd

Rakics Anna                                            VN Kft. ügyvezető

Molnárné Keller Csilla                             Menü Kft. ügyvezető

Simonné Visi Erzsébet                            BÖÉE

Patányi Gergely

Barcza Ákos

Barcza Gábor

Békássy Gábor

Horváth András

Dr. Scheller György

 

Lakosság részéről jelen van:   

Hrabovszki László                                            (2 fő)

Michel Singer

 

                       

NAPIRENDEK ELŐTT

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, a meghívottakat és a munkájukat segítő kollégákat. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Forintos Ervin képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Kovács Ágnest javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

132/2024. (V.29.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Forintos Ervin képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Kovács Ágnest jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő:       azonnal                                                              

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester szeretne napirend előtt pár szót szólni a meghívott vendégekhez. Az elmúlt időszakban többen nyugdíjba mentek, mennek. Szeretné köszönteni a meghívottakat, Horváth Andrást, Barcza Ákost, Barcza Gábort és Békássy Gábort. Elsőként Horváth András tűzoltót szeretné köszönteni, akinek köszöni a kiemelkedő és elhivatott munkáját. A város tartozik annyival, hogy megköszönjék a munkásságát. A helyi közösség nevében sok örömöt és egészséget kíván, s szeretné átadni az elismerő oklevelet és egy palack bort köszönetük jeléül.

 

Horváth András tűzoltó nagyon szépen köszöni.

 

Krisztin N. László polgármester ezt követően elmondja, hogy Barcza Ákost, Barcza Gábort és Békássy Gábort is szeretné köszönteni, hiszen a Balatonfelvidéki Nemzeti Parkban jelentős munkát végeztek. Az ő munkájuknak köszönhetően megtanulhattuk, hogy milyen fontos a környezetvédelem. A város lakossága és vezetése nevében szeretné megköszönni a több évtizedes munkájukat. Ha szükség volt rájuk, mindig elérhetőek voltak, mindent meg tudtak beszélni. Jó érzésekkel tudnak majd rájuk gondolni. Részükre is átadja az elismerő oklevelet és a palack bort nyugdíjba vonulásuk alkalmával. Sok sikert és jó egészséget kívánva. Az elismerést az érintettek köszönik szépen.

 

Elmondja, hogy most a napirendi sor áttekintésére kerül sor. 17 napirendi ponttal és két sürgősségi indítvánnyal összesen 19 napirendi pont szerepel a meghívóban. A pontok tárgyalásának akadálya nincs, a napirendeket a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta. Kéri, hogy aki a napirendi sor tárgyalásával egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

133/2024. (V.29.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadásáról

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna Kvi és adóosztály vezető helyettes

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés teljesüléséről szóló beszámolójának elfogadása (zárszámadás)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna Kvi és adóosztály vezető helyettes

 1. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi zárszámadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

Előkészítő: Dr. Bodnár Attila jegyző, Tóth Zsuzsanna Kvi és adóosztály vezető helyettes

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2023. évi pénzmaradvány felosztása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna Kvi és adóosztály vezető helyettes

 1. KÖH 2023. évi teljesítés elszámolása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna Kvi és adóosztály vezető helyettes

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2023. évi vagyonállapotáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna Kvi és adóosztály vezető helyettes

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2023. évi éves belső ellenőrzési jelentése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Dr. Bodnár Attila jegyző, Szabó Béla belső ellenőr, Tóth Zsuzsanna Kvi és adóosztály vezető helyettes

Meghívott: Szabó Béla belső ellenőr

 1. MENÜ Kft. 2023. évi mérlegbeszámolója és a 2024. I.-III. havi gazdálkodásáról beszámoló

      Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna Kvi és adóosztály vezető helyettes, Molnárné Keller Csilla ügyvezető

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető, Székely István könyvvizsgáló

 1. VN Kft. 2023. évi mérlegbeszámolója és a 2024. I-III. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna Kvi és adóosztály vezető helyettes, Rakics Anna ügyvezető

Meghívott: Rakics Anna ügyvezető, Székely István könyvvizsgáló

 1. Badacsonyörsi fürdőhely 2024. üzemeltetésének ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Meghívott: Simonné Visi Erzsébet BÖÉE

 1. MFP program keretében megjelent MFP-UHJ/2024. kódszámú „Út, híd, járda építése/felújítása” című pályázati felhívásra benyújtani kívánt, a Kert utca aszfaltozására vonatkozó pályázat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 1. Beszámoló a pályázatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 1. Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Illésné Rácz Andrea igazgatási ügyintéző

 1. Badacsonytomaj 988/7 helyrajzi számú belterületi ingatlanon borturisztikai fejlesztés, parkolóhely megváltás iránti kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Meghívott: Patányi Gergely kérelmező

 1. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Kovács Ágnes ügyintéző

 1. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Kovács Ágnes ügyintéző

 1. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. Badacsonyi Turisztikai és Borút Egyesület KISFALUDY Turisztikai fejlesztési program keretében megjelent a „Tourinform irodák korszerűsítésének elősegítése B komponens” TFC-3.1.1-B-2024. kódszámú felhívásra benyújtani kívánt pályázata – SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 1. Együttműködés kérése a badacsonytomaji rendelőben történő vérvétel lehetőségének további megtartásához – SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika

            Meghívott: Dr. Scheller György

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő:       azonnal                                                              

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy sorrendiségi javaslat, hogy a 14-es napirendi pontot az 1. ponton, valamint a 10-es napirendi pontot a 2. ponton javasolja tárgyalni. Sajnos a doktor úr napirendjét nem tudják előre helyezni, mivel sürgősségi indítvány. Más módosításra nincs szükség. Kéri, hogy aki a napirendi sorrend módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

134/2024. (V.29.) képviselő-testületi határozat

Napirendi sorrend módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. május 29.-i soros ülésén, a 14. napirendi pontot az 1-es ponton, a 10. napirendi pontot a 2-es ponton tárgyalja.

 

Határidő:       azonnal                                                              

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester a napirendek tárgyalása előtt megadja a szót a lakosság részéről érkező Michael Singer-nek.

 

Michael Singer lakos felszólalásában elmondja, hogy nem akar beleszólni semmibe. Az elmúlt ülésen arról volt szó, hogy a következő ülésen szó lesz az Ibos útról is. Tíz éve él itt életvitelszerűen. Régebben volt az út töltve, most is egy pici rendbehozást szeretne kérni. Két ház épül egyszerre és most még rosszabb a helyzet. Az önkormányzatot kéri, hogy picit segítsenek az út javításában.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy volt fent az úton a helyzetet megnézni a kollégáival.

 

Michael Singer lakos elmondja, egy kis rendbehozást szeretne kérni. Nem több, mint 1 km hosszan lenne erre szükség. Nem kell aszfalt, csak egyenes legyen az út. Sok ember jön ide. Köszöni szépen.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nehéz a határt megtalálni, hogy mikor mit jó tenni. A kamionok nagy gondot okoznak az önkormányzatnak is. Az utakat nem erre a forgalomra tervezték. A képviselő-testület legalább háromszor foglalkozott már ezzel a témával. Korlátozások alatt vannak az utak, de a mai építési megoldások következtében nem sokat tudnak tenni. Az ügyvéd urat megkérték, hogy egy rendeletet dolgozzon ki ezzel kapcsolatban. Komoly igény merült fel, hogy közmű legyen ott is az út alatt. Ezt az igényt annyiban tolerálta a testület, hogy megbíztak egy tervezőt, egy a Radnóti u. – Ibos F. u. eleje közötti lehetőségek vizsgálatára. Kéri Molnár Mihály kollégát, hogy ezzel kapcsolatban mondjon néhány szót.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, ahogy a polgármester úr is mondta, a tervezés folyamatban van. Ha megvalósul a beruházás, akkor az út is elkészül vele. Addig komoly felújítást kár tenni. Nehéz komoly fejlesztést megvalósítani, amíg ez nincs meg. Egyelőre úgy tűnik, hogy pályázat is lesz, akkor azt benyújtják majd. A terveik között van. A megvalósításhoz viszont évek kellenek. Addig csak kárelhárító munkákat tudnak megoldani. Az aszfaltozás viszont tudni kell, hogy borzasztó költséges.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, ráadásul egy része most sem aszfaltos az útnak. Ha az szeretnék, hogy aszfaltos legyen, akkor azt meg kell terveztetni. Ha terveztetik akkor az előírások szerint kell megvalósítani és minimum 5méter szélesnek kell lenni az útnak. Ebben az esetben a kisajátítás nem kerülhető el. Kéri a kollégákat, hogy valamilyen tolólappal az út egyenesítését addig is oldják meg.

 

Molnár Mihály pályázati referens válaszában elmondja, hogy rendben, megoldják.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni szépen.

 

 1. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 988/7 helyrajzi számú belterületi ingatlanon borturisztikai fejlesztés, parkolóhely megváltás iránti kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Patányi Gergely kérelmező

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, s elmondja, hogy a javaslat úgy szól, hogy a parkoló megváltási kérelmet a képviselő-testület támogatja, valamint rendeletet kérik előkészíteni. Megadja a szót a kérelmező meghívottnak.

 

Patányi Gergely elmondja, hogy van egy érvényes engedélyük, de elvi engedély van a parkolóra. A parkolók száma 26 db. A terület két szabályozási részbe tartozik. Utólag derült ki, hogy parkolót oda, ahova szeretnék, nem tudnak építeni. Ezért szeretnék a parkoló megváltást, s kéri ennek elfogadását.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja a bizottsági ülésen elhangzott, hogy már ezzel foglalkoztak a Volán esetében. Ez egy lehetséges megoldás. A feltételrendszert kell kidolgozni pontosan. Ez annak idején a Volán beruházás meghiúsulása miatt nem történt meg. Most a javaslat az, hogy kerüljön ez kidolgozásra és alkalmazásra. Kérdezi a jegyző urat, hogy kiegészítése van-e?

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy annak idején elmaradt ez a rendelet módosítás és most biztos, hogy kell majd ezt még máshol is alkalmazni. A júniusi képviselő-testületi ülésre szeretné már behozni, hogy a fejlesztések megvalósulhassanak.

 

Patányi Gergely hozzászólva elmondja, hogy nem világos neki, hogy a júniusi testületi ülésen, ha átmegy, akkor megkapja a főépítésztől a határozatot, hogy folytathassák a munkát? Szeptember 10.-e után szeretnének építkezni, s jövő májusra már olyan készültséggel lenni, hogy ne akadályozzák a turizmust. Erre a döntésre szükség lenne, hogy tudjanak dolgozni, az engedélyezési eljárás haladhasson.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző válaszában elmondja, azt gondolja, hogy jövő héten egyeztetnek a főépítésszel. Igény esetén szerinte lehetséges.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, az jutott az eszébe, hogy össze kéne foglalni a kérelem lényegét.

 

Patányi Gergely elmondja a beruházást lényegét röviden, amely az előterjesztés részét képezi. A borászok számára a kínálatot, a megjelenés lehetőségét szélesítenék. Az épület első részén lenne egy bejáró és 16 parkoló. A hegy felé pedig egy bejáró a gyalogosoknak. Lenne terasz is a borászok részére vendégfogadásra.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja ezt a határozati javaslatot támogatni. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

135/2024. (V.29.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 988/7 helyrajzi számú belterületi ingatlanon borturisztikai fejlesztés, parkolóhely megváltás iránti kérelem

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. megismerte a „Badacsonytomaj 988/7 helyrajzi számú belterületi ingatlanon borturisztikai fejlesztés, parkolóhely megváltás iránti kérelem” tárgyában előkészített előterjesztést.
 2. dönt abban, hogy Patányi Gergely kérelmező a parkolóhely megváltás tekintetében érkezett kérelmét elviekben támogatja.
 3. felkéri dr. Bodnár Attila jegyzőt, hogy a parkolóhely megváltásra vonatkozó önkormányzati rendelet-tervezetét a következő soros ülésre terjessze elő.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző

 

 

 

2./ Napirendi pont

Badacsonyörsi fürdőhely 2024. üzemeltetésének ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Simonné Visi Erzsébet BÖÉE

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 600.000,-Ft-tal támogatja az Egyesületet, azzal a kiegészítéssel, hogy a szerdai ülésig kérjenek állásfoglalást az építési engedély szükségességével kapcsolatban.

 

Krisztin N. László polgármester megköszöni, majd megkérdezi, hogy kiegészítés van-e hozzá?

 

Simonné Visi Erzsébet elmondja, arról van szó, hogy tíz éve az egyesület üzemelteti a fürdőhelyet önállóan. Évek óta nem költöttek a területre, mert nem volt miből. Erre nem jutott a bérletek bevételeiből. Tavaly is kértek a képviselő-testülettől támogatást az üzemeltetésre, melyet ismét megköszön. Most a vizesblokkot szeretnék kiváltani egy másik megoldással, mely az előterjesztésben is szerepel. Tulajdonosi nyilatkozatot osztott kis az ülés előtt minden képviselőnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi a kollégát, hogy az állásfoglalás megérkezett-e?

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy beszélt a főépítésszel, aki elmondta, hogy településképi bejelentés ideiglenes jelleggel maximum fél évre megoldható. Írásban még nem érkezett meg a vélemény.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy arról kell dönteni, hogy támogatják-e a konténer elhelyezéséhez a 600ezer forintos támogatást. Kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

136/2024. (V.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi fürdőhely 2024. üzemeltetésének ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület kérelmére (székhely: 8257 Badacsonyörs, Kiserdő utca 19., képviseli: Simonné Visi Erzsébet Elnök) a badacsonyörsi fürdőhely üzemeltetési költségeinek finanszírozására vissza nem térítendő támogatást biztosít 600.000,-Ft összegben, azaz Hatszázezer forint összegben, 2024. évi költségvetés működési kiadás keret terhére.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára.
 3. a támogatás célja: a badacsonyörsi fürdőhely 2024. évi üzemeltetési költségeinek támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2024. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2025. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.

 1. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 2. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

 

Határidő:       a megállapodás megkötésére: 15 nap

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Flórián Evelin pénzügyi ügyintéző

 

Simonné Visi Erzsébet egy szót szeretne még szólni, hogy a VN Kft. tegnap az első csőtörést sikeresen megoldotta. Köszönik szépen.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni szépen. Elmondja, hogy akkor már látható, hogy volt értelme ennek a döntésnek. Köszöni szépen Rakics Annának.

 

3./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a rendelet módosításáról, elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, s megkérdezi a jegyző urat, az előkészítő kollégát, hogy kiegészítésük van-e.

 

Dr. Bodnár Attila jegyzőnek köszöni, nincs kiegészítése.

 

Tóth Zsuzsanna pü-i.oszt.vez.h. köszöni, neki sincs kiegészítése.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy egyéb kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással, megalkotja:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2024.(V.29.) rendeletét

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

4./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés teljesüléséről szóló beszámolójának elfogadása (zárszámadás)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodással az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, a rendelet megalkotását NEM javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, s megadja a szót a jegyző úrnak.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző először szeretne köszönetet mondani, hogy a hatalmas feladatot elvégezték a kollégák. Jól vizsgáztak a gazdálkodás területén. Viszont úgy látszik, hogy minden évben megismétlődik, hogy a bizottság nem támogatja a zárszámadást. Az Államkincstár ellenőrizte és jóváhagyta. Veszélyes dolog, mert elmaradás esetén törvényességi eljárás lesz és büntetés, valamint normatíva megvonással jár. Reméli, hogy a jövőben ezt el tudják majd kerülni. Javasolja a zárszámadás elfogadását.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy van egy határozat és egy rendelet is.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy nézte az eredeti előirányzatot és a módosítást a 3. oldal II.-es pontban a személyi juttatásoknál 6 millió forint volt a módosítással. Viszont a járulékok 150 ezer forinttal változtak. A KÖH-nél 1,7 millió plusz jutott úgy, hogy a terhelő járulék nulla forint. A BVÖKI-nál plusz 4millió forint mellett 1millió forint járulék jelentkezett. Miből?

 

Tóth Zsuzsanna pü-i.oszt.vez.h. elmondja, hogy a személyi juttatások mellett a megbízási díjak és a képviselői tiszteletdíjak is szerepelnek. Elmondja, hogy nemcsak a törvény szerinti illetmény. A BVÖKI esetében beletartoznak az alkalmi munkavállalók is. Nem mindig von maga után járulékot. Ott már keletkezett megtakarítás. Átcsoportosítás a személyi juttatásokon belül lehetséges. A KÖH-nél két üres álláshely nem teljes évre volt, a hivatalnál már van megtakarítás.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy egyéb kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

137/2024. (V.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata zárszámadásához

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (2) bekezdése alapján - az előterjesztés mellékleteként - bemutatott mérlegeket és kimutatásokat az előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadja.
 2. a költségvetési szerv vezetője által készített - Badacsonytomaj Város Önkormányzata - a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatát, melynek tartalmát az abban foglaltak alapján elfogadja.
 • a költségvetési szerv vezetője által készített - Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal - a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatát, melynek tartalmát az abban foglaltak alapján elfogadja.
 1. a költségvetési szerv vezetője által készített - Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye - a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatát, melynek tartalmát az abban foglaltak alapján elfogadja

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző

Kulcsár -Székely Attila intézményvezető BVKI

Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy egyéb kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a rendelet megalkotását, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással megalkotja:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2024. (V.29.) önkormányzati rendeletét

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról

 

 

5./ Napirendi pont

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi zárszámadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, majd megkérdezi a jegyző urat és a pénzügyi kollégát, hogy kiegészítésük van-e?

 

Dr. Bodnár Attila jegyző köszöni, nincs.

 

Tóth Zsuzsanna pü-i.oszt.vez.h. elmondja, hogy szintén nincs kiegészítése.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy észrevétel, kérdés van-e? Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

138/2024. (V.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi zárszámadásáról

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-Testülete a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi zárszámadását a határozat mellékletét képező mérlegek és kimutatások szerint jóváhagyja az alábbiak szerint:
  1. Kiadási főösszege 173 573 793 Ft, melyből
 2. Költségvetési kiadások 173 573 793 Ft

ebből:

 1. személyi juttatások: 116 791 721 Ft
 2. munkaadókat terhelő

járulékok és szociális hozzájárulási adó:         16 184 614 Ft

 1. dologi kiadások: 31 038 492 Ft
 2. ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 Ft
 3. egyéb működési célú kiadások: 8 883 196 Ft
 4. ab) Felhalmozási kiadások 675 770 Ft
 5. ac) Finanszírozási kiadások                   0 Ft

 

 1. Bevételi főösszege 197 359 880  Ft, melyből:
 2. ba) Költségvetési bevételek 22 118 296 Ft

ebből:

 1. működési célú támogatások Áht. belül: 17 257 184 Ft
 2. felhalmozási célú támogatások Áht. belülről:                 0 Ft  
 3. közhatalmi bevételek:                 0 Ft
 4. működési bevételek:   4 861 112 Ft
 5. felhalmozási bevételek:                 0 Ft
 6. működési célú átvett pénzeszközök:                 0 Ft
 7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                 0 Ft
 8. bb) Finanszírozási bevételek 175 241 584 Ft.

 

 1. Mérlegfőösszege:
 2. Eszközök: 20 117 357 Ft

ebből:

 1. Befektetett eszközök   1 142 734 Ft
 2. Forgóeszközök 18 344 091 Ft
 3. Források 20 117 357 Ft

ebből:

 1. Saját tőke 12 488 251 Ft
 2. Kötelezettség      252 128 Ft
 3. Passzív időbeli elhatárolások   7 376 978 Ft

 

 • Pénzmaradvány             23 786 087 Ft
  1. kötelezettséggel terhelt       60 998 Ft
  2. szabad pénzmaradvány             23 725 089 Ft

 

mely pénzmaradványból 60.998.- Ft-ot a szállítói kötelezettségekre fedezetként biztosítja,

19.365.000 Ft összeget a KÖH költségvetésében a működéshez biztosítja, a fennmaradó szabad pénzmaradványt 4.360.089.-Ft összegben, Badacsonytomaj Város Önkormányzat vonja el, és felkéri a jegyzőt, hogy a soron következő rendeletmódosításkor az előirányzat-módosítást készítse elő.

 

 1. felkérem a jegyzőt, hogy a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi zárszámadását Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadási rendeletébe építse be.

 

Határidő:       május 31.

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 1. Bodnár Attila jegyző

                        Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

 

 

6./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2023. évi pénzmaradvány felosztása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni. Elmondja, hogy mindig egy nagy pillanat, amikor az önkormányzat előző évet így májusban értékeli és megállapítja, hogy a gazdálkodás eredménye milyen.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző annyit tenne hozzá, hogy a gazdálkodás stabil. Megnézett egy polgármesteri vitát, ahol elhangzott, hogy például Hévíznek 150 millió forint maradványa van. Ez is mutatja, hogy stabil lábakon állnak.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy ők látják a számokat, de sokszor mondják a városban, hogy nincs egy forint sem a kasszában. Megkérdezi, hogy el lehet mondani a konkrét számokat?

 

Tóth Zsuzsanna pü-i.oszt.vez.h. az alpolgármester kérésének eleget téve elmondja az előterjesztésben szereplő konkrét számokat a televízió nézőknek.

 

Török Zoltán alpolgármester köszöni szépen.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, ha jól érti, akkor van egy önkormányzati maradvány és emellé céltartalék az intézményeknél. Ezeket a céltartalékokat akár össze is lehet adni, s nagyjából 180millió forint tartalék, szabad maradvány van.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy pontosak legyenek. A költségvetés tervezésénél a kiadásokat az önkormányzat túlszámolja és a bevételeket alul számolja. A maradvány valamennyivel több is lesz, ezek alapján. Minden évben az adóbevételek növekednek és így is emelkedhet az összeg. Szerinte.

 

Krisztin N. László polgármester egyetért. A költségvetés tervezésekor óvatosnak kell lenni. Főleg a bevételek területén. Az állami normatíva tud pontos lenni. Az évek alatt megtanulták, hogy óvatosnak kell lenni. De nagyobb a tartalék.

 

Hartai Béla képviselő hozzászólva elmondja, hogy főleg, ha jól látja, az állami normatíva is magasabb lett.

 

Krisztin N. László polgármester válaszában elmondja, hogy igen. Ide illő megjegyzés az, hogy annak idején az egyik ok a várossá nyilvánításnak az volt a célja, hogy ilyen normatívákhoz hozzájussanak, mint most is. Nagyon sok forráshoz juttatja a települést, hogy város lett. Lényegesen jobb lett a városi települések támogatása. Köszöni szépen. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

139/2024. (V.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2023. évi pénzmaradvány felosztásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az önkormányzat és intézményei 2023. évi pénzmaradvány felosztását – az előterjesztés szerinti tartalommal – az alábbiak szerint elfogadja

Tárgyévi pénzmaradvány:

- önkormányzat                                                  358 968 955,-Ft

- Kulturális Intézmény                                         30 085 764,-Ft

- Közös Önkormányzati Hivatal                          23 786 087,-Ft

A pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt

- önkormányzat                                                  202 984.185,-Ft

- Kulturális Intézmény                                           9 023 421,-Ft

- Közös Önkormányzati Hivatal                          19 425 998,-Ft

Szabad pénzmaradvány:

- önkormányzat                                                  155 984 770,-Ft

- Kulturális Intézmény                                         21 062 343,-Ft

- Közös Önkormányzati Hivatal                            4 360 089,-Ft

 

 1. az önkormányzat pénzmaradványából az 1. pont szerint a kötelezettségekre a fedezetet biztosítja, az ezen felül megmaradt szabad pénzmaradványt 155 984 770,- Ft-ot az önkormányzat az általános tartalékába helyezi.
 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye a pénzmaradványból az 1. pont szerinti kötelezettségeire és többletfeladataira a fedezetet biztosítja, a szabad pénzmaradvány 21 062 343.- Ft összegét az intézménytől elvonja és az önkormányzat kulturális céltartalék címén az önkormányzati tartalékba helyezi.
 3. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványából az 1. pont szerinti kötelezettségeire és többletfeladataira a fedezetet biztosítja, a szabad pénzmaradvány 4 360 089,- Ft összegét az intézménytől elvonja és az önkormányzati tartalékba helyezi.
 4. felkéri a jegyzőt, hogy a döntésnek megfelelően az előirányzat módosítást és a rendelettervezetet készítse elő.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal,

                        egyebekben következő rendelet módosítás

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 1. Bodnár Attila jegyző

Tóth Zsuzsanna püi üi

 

Krisztin N. László polgármester 09,57 órakor kimegy az ülésről. A képviselő-testületi ülés vezetését

Átadja Török Zoltán alpolgármesternek. Szavazásra

Jogosultak száma 6 fő.

 

 

7./ Napirendi pont

KÖH 2023. évi teljesítés elszámolása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Török Zoltán alpolgármester köszöni, s megkérdezi, hogy kiegészítése a jegyző úrnak van-e?

 

Dr. Bodnár Attila jegyzőnek nincs kiegészítése.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy minden évben a zárszámadásnál egy pici részt még visszafizetnek. Jó gazda módjára tudtak spórolni. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

140/2024. (V.29.) képviselő-testületi határozat

A KÖH 2023. évi teljesítés elszámolásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi elszámolását elfogadja.
 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzata a 2023. évi pénzmaradványból Ábrahámhegy Község Önkormányzatát megillető 1.630.069,- Ft összeget, valamint Balatonrendes Község Önkormányzatát megillető 453.730,- Ft összeget a KÖH 2024. II. félévi finanszírozási összegébe kéri beszámítani.
 3. felkéri a Költségvetési- és adóosztályt, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

 

Határidő:       elfogadásra azonal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester,

 1. Bodnár Attila jegyző

                        Tóth Zsuzsanna püi üi.

 

8./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2023. évi vagyonállapotáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Török Zoltán alpolgármester köszöni. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot

 

141/2024. (V.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2023. évi vagyon állapotáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1.  Badacsonytomaj Város Önkormányzat vagyonkimutatását – az előterjesztés szerinti melléklettel – elfogadja.

Határidő:       azonnal                      

Felelős:          Krisztin N. László polgármester,

Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

 

9./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2023. évi éves belső ellenőrzési jelentése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Török Zoltán alpolgármester köszöni.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy hozzátartozik az önkormányzati és KÖH Hivatal működéséhez, hogy az független ellenőr átnézi a tevékenységüket. Szabó Béla belső ellenőr elég alaposan és mindenre kiterjedően, egy elfogadott terv alapján ellenőrzi a tevékenységet. Minden egyes intézménynél és cégnél csak apróbb hibát talált, minden törvényes.

 

Török Zoltán alpolgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

142/2024. (V.29.) képviselő-testületi határozat

 1. évi Belső ellenőrzési jelentésről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a belső ellenőrzési feladatok ellátására megbízott ABOGENCIA Kft. által készített

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye

Menü Vendéglátóipari Kft.

Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft.

 

 „Éves ellenőrzési jelentés 2023.” beszámolóit – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadja.

 

 1. Felkéri a jegyzőt, a jelentésben foglaltak szerint a szükséges intézkedések végrehajtására.

 

Határidő:       azonnal                      

Felelős:          Krisztin N. László polgármester,

                        Dr. Bodnár Attila jegyző

 

 

10./ Napirendi pont

MENÜ Kft. 2023. évi mérlegbeszámolója és a 2024. I.-III. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a 2023. évi mérlegbeszámolóról elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a 2024. I.-III. havi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Török Zoltán alpolgármester köszöni, majd megkérdezi az ügyvezetőt, hogy kiegészítése van-e?

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető köszöni nincs.

 

Török Zoltán alpolgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal a 2023. évi méregbeszámolóról, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

143/2024. (V.29.) képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. 2023. évi mérlegbeszámolójáról

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a MENÜ Kft. 2023. üzleti évről szóló Egyszerűsített éves beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal és 2 169 e Ft adózott eredménnyel (nyereség) elfogadja.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal,

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Molnárné Keller Csilla Ügyvezető

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy most a 2024. I.-III. havi gazdálkodással kapcsolatban kell dönteni. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

144/2024. (V.29.) képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. 2024. I.-III. havi gazdálkodásáról beszámoló

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a MENÜ Kft. 2024. I.-III. havi gazdálkodásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal,

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Molnárné Keller Csilla Ügyvezető

 

11./ Napirendi pont

VN Kft. 2023. évi mérlegbeszámolója és a 2024. I-III. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a 2023. évi mérlegbeszámolóról elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a 2024. I.-III. havi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Török Zoltán alpolgármester köszöni, s megkérdezi az ügyvezetőt, hogy kiegészítse van-e?

 

Rakics Anna ügyvezető csak megköszönni szeretné az anyagi támogatásokat és egyúttal a kollégák munkáját is köszöni szépen.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, a képviselő-testület is köszöni a munkájukat. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal a 2023. évi mérlegbeszámolóról, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

145/2024. (V.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN Kft. 2023. évi mérlegbeszámolójáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a Badacsonytomaj VN Kft. 2023. üzleti évről szóló Egyszerűsített éves beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal és 1 138 e Ft adózott eredménnyel (nyereség) elfogadja, mely eredményt a közhasznú feladatok ellátására használja fel.

Határidő:       elfogadásra azonnal,

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Rakics Anna ügyvezető

 

Török Zoltán alpolgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal a 2024. I.-III. havi gazdálkodásról szóló beszámolóról, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

146/2024. (V.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN Kft. 2024. I.-III. havi gazdálkodásáról beszámoló

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj VN Kft. 2024. I-III. havi gazdálkodásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal,

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Rakics Anna ügyvezető

 

 

 

 

12./ Napirendi pont

MFP program keretében megjelent MFP-UHJ/2024. kódszámú „Út, híd, járda építése/felújítása” című pályázati felhívásra benyújtani kívánt, a Kert utca aszfaltozására vonatkozó pályázat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy tavaly is adtak be az MFP keretein belül aszfaltozásra pályázatot és elutasításra került. Most ismét megpályáznák.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy meddig megy ez el?

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy nagyjából a takarékig.

 

Török Zoltán alpolgármester hozzáteszi, még nincsenek konkrét ajánlatok.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy tervezési becslés van.

 

Török Zoltán alpolgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

147/2024. (V.29.) képviselő-testületi határozat

MFP program keretében megjelent MFP-UHJ/2024. kódszámú „Út, híd, járda építése/felújítása” című pályázati felhívásra benyújtani kívánt, a Kert utca aszfaltozására vonatkozó pályázat 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. támogatja a Magyar Falu Program keretében megjelent MFP-UHJ/2024. kódszámú „Út, híd, járda építése/felújítása” című pályázati felhívásra a Kert utca részleges aszfaltozására vonatkozó pályázat benyújtását bruttó 44.991.881 Ft összegben és felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok aláírására és a szükséges lépések megtételére.

 

Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

13./ Napirendi pont

Beszámoló a pályázatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Török Zoltán alpolgármester megkérdezi az előkészítő kollégát, hogy kiegészítése van-e?

 

Molnár Mihály pályázati referens köszöni, nincs.

 

Török Zoltán alpolgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

148/2024. (V.29.) képviselő-testületi határozat

Beszámoló a pályázatokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Dr. Bodnár Attila jegyző

 

 

14./ Napirendi pont

Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a javasolt személyeket – Baumann Viktória, Part Andrásné, Szabó-Fekete Mónika és Vargáné Szőke Judit - a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztani.

 

Török Zoltán alpolgármester köszöni, s megkérdezi, hogy külön-külön kell szavazni?

 

Dr. Bodnár Attila jegyző válaszában elmondja, mivel a bizottság egyesével szavazott, így itt is külön-külön kell döntést hozni.

 

Mékli Bernadett képviselő kérdezi, hogy ezeket a hölgyeket személyesen is megkeresték? Az egyikük azt mondta neki, hogy nem is tud róla.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy mindenkivel felvették a kapcsolatot. A négy hölgyből hárommal személyesen is beszélt. Természetesen után néznek, megkérdezi a kolléganőt is.

 

Mékli Bernadett képviselő kérdése, hogy így, hogyan szavaznak?

 

Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy három fő fix és egy tartalék van?

 

Dr. Bodnár Attila jegyző válaszában elmondja, hogy nincs tartalék. Ketté kell ezt bontani. Van HVB, ott vannak pót tagok. Sok bizottsági tag összeférhetetlenség miatt nem tud rész venni. Az SZSZB a saját megnyugtatásukra van, hogy ne legyen gond. Itt nincs pót tag.

 

Török Zoltán alpolgármester köszöni a választ. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal Baumann Viktóriával kapcsolatban, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

149/2024. (V.29.) képviselő-testületi határozat

A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztásáról – Baumann Viktória

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése alapján, a helyi választási iroda vezetőjének javaslata alapján a szavazatszámláló bizottsági tagokat az alábbiak szerint választja meg.

 

Szavazatszámláló bizottsági tag:

 

                       

Baumann Viktória

8257 Badacsonytomaj, Csigáskúti út 103.

   

Határidő:       azonnal

Felelős:          Dr. Bodnár Attila jegyző

                        Illésné Rácz Andrea igazgatási ügyintéző

 

 

Török Zoltán alpolgármester kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal Part Andrásnéval kapcsolatban, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

150/2024. (V.29.) képviselő-testületi határozat

A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztásáról – Part Andrásné

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése alapján, a helyi választási iroda vezetőjének javaslata alapján a szavazatszámláló bizottsági tagokat az alábbiak szerint választja meg.

 

Szavazatszámláló bizottsági tag:

 

 

                            Part Andrásné                              8258 Badacsonytomaj, Borostyán utca 7.

 

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Dr. Bodnár Attila jegyző

                        Illésné Rácz Andrea igazgatási ügyintéző

 

Török Zoltán alpolgármester kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal Szabó-Fekete Mónikával kapcsolatban, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

151/2024. (V.29.) képviselő-testületi határozat

A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztásáról – Szabó-Fekete Mónika

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése alapján, a helyi választási iroda vezetőjének javaslata alapján a szavazatszámláló bizottsági tagokat az alábbiak szerint választja meg.

 

Szavazatszámláló bizottsági tag:

 

                          Szabó-Fekete Mónika                       8257 Badacsonytomaj, Füredi út 56.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Dr. Bodnár Attila jegyző

                        Illésné Rácz Andrea igazgatási ügyintéző

 

 

Török Zoltán alpolgármester kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal Vargáné Szőke Judittal kapcsolatban, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

152/2024. (V.29.) képviselő-testületi határozat

A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztásáról – Vargáné Szőke Judit

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése alapján, a helyi választási iroda vezetőjének javaslata alapján a szavazatszámláló bizottsági tagokat az alábbiak szerint választja meg.

 

Szavazatszámláló bizottsági tag:

 

                           Vargáné Szőke Judit                      8258 Badacsonytomaj, Nyárfa utca 12.

 

 

                       

Határidő:       azonnal

Felelős:          Dr. Bodnár Attila jegyző

                        Illésné Rácz Andrea igazgatási ügyintéző

 

 

15./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Török Zoltán alpolgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

153/2024. (V.29.) képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

 

16./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Török Zoltán alpolgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

154/2024. (V.29.) képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

Török Zoltán alpolgármester 10,10 órakor szünetet rendel el.

A szünet után, 10,20 órakor az ülés folytatódik. Krisztin N. László polgármester

Visszatér az ülésre. Szavazásra jogosultak száma 7 fő.

 

17./ Napirendi pont

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről – Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az elmúlt időszakban sok esemény volt a városban. Ezek az események mind színesítették a város életét. Elmondja, hogy Vollein Ferenc kapta a Balaton díjat. Megállapodtak, hogy idén fognak kiállítást szervezni számára. Volt a Tűzoltó napon. Tomaj Lakomája keretében a Fő utca átadása is megtörtént. A csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos munka is megtörtént, ezért történhetett meg az átadás. Két komoly esőzés is volt és jól teljesített a rendszer. Ha a rácsok tiszták lesznek, akkor megoldódott a gond. Volt rendkívüli képviselő-testületi ülés is. Megnyitották a múzeumok. Volt horgász verseny. A MOL-lal volt megbeszélés. Felújítják a benzinkutat és a kisebbik mólon levő töltőállomást. A parkolót is fel kell bontani a munkák miatt, ezért kérte, hogy június 03.-án kezdjék ott a munkát, előbb ne. A szezon után lehetőség lesz a 71-es út felőli oldalon a parkolót megújítani, de a testület fog ebben dönteni, viszont ebben a felújításban majd a MOL is részt vállal. A MOL kút egy hónapig le lesz zárva. Rész vett egyéb megbeszéléseken és egyeztetéseken is. Zöldágjárás is volt a városban, amely komoly sikert aratott. Gyermek- és Városnappal kapcsolatban köszöni mindenki segítségét, aki hozzájárult ahhoz, hogy ez a születésnap emlékezetes legyen. Két hete volt itt a Spar műszaki igazgatója. Szeretnének itt fejleszteni, s vettek egy területet az iskola alatt, ahol bevásárló központot szeretnének létrehozni. A pláza stop most ezt akadályozza. Sajnos felmentést nem adtak eddig.  Navracsics miniszter urat megkeresték, hogy segítsen ebben. Reméli, hogy megvalósul majd. A műszaki igazgató elhozta az anyagot, amely alapján a tervek készültek. Ismét elmondták, hogy itt szeretnének fejleszteni. A jegyző úr is részt vett ezen a megbeszélésen, mint minden más fontos eseményen is. Amennyiben kérdés van, szívesen válaszol. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

155/2024. (V.29.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről – Szóbeli előterjesztés

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről” szóló szóbeli beszámolóját elfogadja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

18./ Napirendi pont

Badacsonyi Turisztikai és Borút Egyesület KISFALUDY Turisztikai fejlesztési program keretében megjelent a „Tourinform irodák korszerűsítésének elősegítése B komponens” TFC-3.1.1-B-2024. kódszámú felhívásra benyújtani kívánt pályázata – SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni. Elmondja, hogy a bizottsági ülésen jelen volt Tasner Mónika is, mindent elmondott.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy az Iskola utcai ingatlanra milyen elképzelés van?

 

Krisztin N. László polgármester válaszában elmondja, erről is szól az előterjesztés. Egy „kegytárgy boltról”, de többet látnak benne. Egy infópont lehetőségét, melyet a pályázat segítségével ők üzemeltetnék. Ehhez kérik a támogatást.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő annyit szeretne elmondani, hogy szakrális túrákban is gondolkodnak az egyesületben. Egész évben programok lennének.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a pályázat, ha elnyerésre kerül, akkor a fenntartás is benne van, vagy az önkormányzatnak a zsebébe kell nyúlni?

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy a pályázati kötelezettség az önkormányzatot nem terheli. A Tourinform irodát kötelezi. Csak eszközök beszerzéséről van szó. Ebben az utcában az új helyszínnel a kötelezettség őket terheli. Az önkormányzat az épületet adja csak.

 

Krisztin N. László polgármester hozzáteszi, hogy abból bevételhez jutnak és úgy tudják fenntartani.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, azért vált ez most ilyen gyorsan fontossá, mert most lett kiírva a pályázat és szűkös a határidő. Ebből a pályázatból sok mindent meg tudnak oldani.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

156/2024. (V.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyi Turisztikai és Borút Egyesület KISFALUDY Turisztikai fejlesztési program keretében megjelent a „Tourinform irodák korszerűsítésének elősegítése B komponens” TFC-3.1.1-B-2024. kódszámú felhívásra benyújtani kívánt pályázata

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. támogatja a Badacsonyi Turisztikai és Borút Egyesületnek a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. és a Kisfaludy2030 Zrt. által közösen meghirdetett Kisfaludy Turisztikai fejlesztési program keretében megjelent a TFC-3.1.1-B-2024. kódszámú „Tourinform irodák korszerűsítésének elősegítése B komponens” című pályázati felhívásra benyújtani kívánt, a Tourinform irodák szolgáltatásainak bővítését célzó pályázatának benyújtását, és felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi nyilatkozatok aláírására.
 2. hozzájárul a Badacsonytomaj Város Önkormányzata és a Badacsonyi Turisztikai és Borút Egyesület közt meglévő együttműködési megállapodás kiterjesztéséhez a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, az Iskola utca 738 hrsz-ú ingatlanra vonatkozólag, és felhatalmazza a polgármestert az ehhez szükséges lépések megtételére a megállapodás módosításának aláírására.

Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

19./ Napirendi pont

Együttműködés kérése a badacsonytomaji rendelőben történő vérvétel lehetőségének további megtartásához – SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, azzal a kiegészítéssel, hogy a szerdai ülésig a doktor úrral pontosítják a kérni kívánt összeget.

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a meghívott vendéget, s megadja neki a szót.

 

Dr. Scheller György háziorvos elmondja pár szóban a történetet. Egy labor és orvos megbeszélésen hangzott el, hogy nagy tehet a labornak a lebonyolítás. Akkor döntöttek, hogy ezt a fekvő, nehezen mozgó betegeknél megoldják. Az önkormányzatok a szállítást elvégezték. Eddig az ÁNTSZ úgymond szemet hunyt felette. Ez az embereknek segítség volt, de kényelmi szolgáltatássá is vált közben már. A rendelőben végezték el a vérvételt. Felmerült, hogy ez más, mint amit az egészségügy állami finanszírozásban megold. Azóta 2550,-Ft-ot számláztak a betegek felé. Ez az összeg kell, hogy fedezze a kiadásokat a vérvétellel kapcsolatban. Az ÁNTSZ felülvizsgálta a helyzetet. Az állami vérvétel ingyenes, de a háziorvosi szolgálatban egy labor diagnosztikai munkának nevezik. Írt kérelmet, de a felettes szakembereknek kéne módosítást kérni, nem neki. Az ügyvéd, akit felkeresett, ő sem tartotta jó ötletnek, hiszen kicsik ehhez. A Kamarának kell ezt megtenni. A kényelmi része miatt mer a testülethez fordulni. A másik része a Kamara és az ÁNTSZ között zajlik le. Ha lesz finanszírozás, akkor az önkormányzatra nem lesz szükség. Csak a lakosság érdekében kéri a támogatást. Köszöni szépen.

 

Krisztin N. László polgármester hozzászólva elmondja, hogy akkor tehát a jogalkotó, ha módosít, akkor nem lesz szükség a támogatásukra. Ha megtiltja ezért a tevékenységért a díj kérését, akkor az orvos dönt. Arról van szó, hogy a doktor úr javasolja, hogy amíg nincs változás, addig a képviselő-testület döntse el, hogy kívánnak-e együttműködni. Megkérdezte, hogy hány eset nagyjából, a doktor úr ezret mondott. A díj 2550,-Ft/vérvétel. Plusz az önkormányzat költsége a vér szállítása. Így kerek a történet. Átlag ezer esettel számolva 2,5millió forint körüli összeg tudja ezt segíteni. A megoldás az lenne – ha jól gondolja -, hogy egy feladat ellátási szerződésen belül, amiben szerepel, hogy az önkormányzat majd segíti a háziorvos munkáját. Ebbe a szerződésbe lehetne ezt beemelni.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi, hogy ez eddig is működött, eddig az önkormányzat fizette?

 

Dr. Scheller György háziorvos válaszában elmondja, hogy nem.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, akkor ezt számolva, a maradék időre az évben, kéne a támogatást megoldani. Június 01.-től gondol ezzel számolni, heti 20 esettel.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy igen, az eltelt időre nem tudnak támogatást adni.

 

Török Zoltán alpolgármester hozzáteszi, hogy támogatást június 01-től tudnak adni.

 

Krisztin N. László polgármester összegzi, hogy a képviselő úr véleménye támogató volt. Megkérdezi, hogy javaslat van-e? Mivel nincs, így javasolja, hogy kérjék a doktor urat, hogy amennyiben változás következik be, írásban arról tájékoztassa a képviselő-testületet. Határozati javaslat, hogy 2024. június 01.-től időarányosan támogatást ad az önkormányzat, melyet a feladatellátási szerződésben biztosít a testület a vérvétellel kapcsolatban. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

 

157/2024. (V.29.) képviselő-testületi határozat

Együttműködés kérése a badacsonytomaji rendelőben történő vérvétel lehetőségének további megtartásához

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. megismerte az „Együttműködés kérése a badacsonytomaji rendelőben történő vérvétel lehetőségének további megtartásához” napirend tárgyú előterjesztést.
 2. dönt abban, hogy a badacsonytomaji orvosi rendelőben történő heti vérvétel költségének átvállalásához hozzájárul június 01. napjától, azt az önkormányzat 2024. évi költségvetésének tartalék keretére biztosítja.

 

Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

 1. Bodnár Attila jegyző

                        Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

 

Krisztin N. László polgármester annyit szeretne még mondani, hogy a hétvégén lesz a Tátika rendezvény, melyre mindenkit tisztelettel meghívnak. Szervezője a BTTF és a BVÖKI. Kiadtak egy jegyet, melynek az oldalán kiegészítő jegy is van. Két dologra használható fel a kiegészítő jegy. Ingyenes parkolásra az állandó lakosoknak, a másik fele pedig egy tál étel elfogyasztására. Emellett pedig az új katamaránon ingyenes hajózásra is lesz lehetőség a jeggyel. Ehhez regisztráció szükséges. Reméli, hogy mindenki megteszi, aki szeretne ingyenesen hajózni, mely nagyjából 20-30 perces út lesz. Szeretettel vár mindenkit. Egyúttal szeretné megköszönni a képviselő-testületnek az eddig elvégzett munkáját még a választás előtt. Ez a képviselő-testület szeptember 30.-ig tevékenykedik majd. De köszönetet szeretne mondani mindenkinek, s jó egészséget, s minden jót kívánni.

Több napirendi pont és hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd az ülést 10,50 órakor bezárja.

 

K.m.f.

      

                                                                                     

 

 

Krisztin N. László

polgármester

Dr. Bodnár Attila

jegyző

 

 

 

 

                                                            Forintos Ervin

                                                                képviselő

                                                       jegyzőkönyv-hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!