Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2023.12.04 közmeghallgatás jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 22/2023.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. december 04-én (hétfőn) 18.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásáról.

 

Jelen vannak:   

Krisztin N. László                              polgármester

Török Zoltán                                      alpolgármester

Borbélyné Galambos Gabriella           képviselő

Forintos Ervin                                    képviselő

Mékli Bernadett                                  képviselő

Hartai Béla                                         képviselő                                                            (7 fő)

Takács Lajos                                       képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Bodnár Attila                                jegyző                                                                (1 fő)

 

 

Lakosság részéről megjelent:         30 fő

                                                                                                 

                                                              

 1. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a Képviselőket, Jegyző urat és a közmeghallgatáson megjelenteket. Elmondja, hogy a közmeghallgatás testületi ülésnek minősül, a vonatkozó formalitásokat és előírásokat be kell tartani. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes. Forintos Ervin képviselő előzetesen jelezte, hogy késni fog. Az ülést megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Mékli Bernadett képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné S. Zsuzsát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, 1 ellenszavazattal meghozza az alábbi határozatot:

 

448/2023. (XII.04.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Mékli Bernadett képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Tóthné S. Zsuzsát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Forintos Ervin képviselő megérkezik az ülésre 17:05 órakor,

szavazásra jogosultak száma: 7 fő

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 2 napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy módosító javaslat van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a meghívó szerinti napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.  

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

449/202. (XII.04.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. december 04.-én megtartott közmeghallgatásának napirendjét 2 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 • Beszámoló a Képviselő-testület 2023. évi munkájáról
 • Közérdekű kérdések, javaslatok

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont

Beszámoló a Képviselő-testület 2023. évi munkájáról (szóbeli)

        

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelenteket, a televíziónézőket. Tavaly olyan évet harangozott be, melyben sok ünnep, évforduló szerepel, melyek közül néhányat kiemel:

 

 • 200 éve született Petőfi Sándor. Az évforduló kapcsán 2 megemlékezés is volt.
 • Komoly feladat volt az EKF programok lebonyolítása.
 • Nevezetes év volt, mert megtörtént az Egry József Emlékmúzeum újbóli üzemeltetése. Az épület 50 éves az idén, továbbá 140 éve született Egry József. Ezek kapcsán és a helyi közélet és turizmus igényét figyelembe véve nyitott ki a múzeum. Itt kiemeli, hogy szükség lenne a Szegedy Róza Ház üzemeltetésére is, de sajnos állami tulajdonban van és nem mi rendelkezünk felette. Az Egry József Múzeumnál is csak vagyonkezelők vagyunk.
 • A Nemzeti Emlékezet Bizottság kiállítást szervezett a Művelődési Házban.
 • Jelentős lépés a település életében, hogy elkészült a Kálvária a BFFT szervezésében és finanszírozásával.
 • Az idei évben ünnepeltük lengyelországi testvérvárosi kapcsolat 15. évfordulóját. Ennek okán egy kis ünnepséget szerveztünk. Jövőre a badacsonytomaji gyerekek fognak kirándulni hozzájuk, tőlük pedig focisták érkeznek táborozni térítési díj ellenében, illetve szeptemberben egy nyugdíjas csoport is ellátogat hozzánk.
 • Ebben az évben ünnepeltük, hogy 30 éves az óvoda épülete, melyről egy bensőséges ünnep keretében emlékeztek meg. Az évforduló kapcsán a kerítés megújítását vállalta a Képviselő-testület.
 • 15 éves a NABE Énekkara, egy szép műsor keretében ünnepeltek.
 • Civil szervezetek, magánszemélyek javaslatára különböző elismerések átadására is sor került. A Képviselő-testület díszpolgári címet adományozott Földi István esperes-plébános részére. Pro Urbe kitüntetésben részesült Tóth Mariann, Simonné Visi Erzsébet a BÖÉE elnöke, valamint Borbély Tamás. Elismerő oklevélben részesült a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda, Mini Bölcsőde és Bölcsőde színvonalas munkájukért.
 • A Borhét keretében gratuláltunk a Varga Pincészet Kft-nek, aki az idén ünnepli fennállása 30. évfordulóját és a település legnagyobb foglalkoztatója.

A 2023. évi munkánkat több tényező is befolyásolta. Változást érzékeltünk a turisztikai mutatókban. A megosztottság, ami a Képviselő-testületben kialakult, sajnos keveset oldódott. Voltak környezeti tényezők is, háború, energiaválság. Azt is el kell mondani, hogy azok a fejlesztések, amelyek zajlottak, azok is hatással voltak a környezetre, hiszen zaj- és porterheléssel jártak. Így a Badacsonyi Strand üzemeltetésében is változást okozott a közelében zajló építkezés.

 

Gazdálkodásról:

Az Önkormányzatnak 2017 óta 40 m. Ft-os lekötése van. A szabad pénzkészlet 309.991.365 Ft. A szabad pénzeszköz terhére a Képviselő-testület döntéseket hoz, a ténylegesen megmaradó szabad összeg 243.594.530 Ft. A legjelentősebb fejlesztésekről külön táblázat készült.

(1 sz. melléklet)

Megtörtént a Tátika épület és a mellette lévő park zárórendezvénye november 30-án. Tudomása szerint a használatbavételi engedélye meg van, az elszámolás zajlik az Irányító Hatósággal.

Hosszú és kemény időszakon vagyunk túl a Badacsonyörsi Kemping ügyében. A szakhatóságokkal a rengeteg egyeztetési folyamat lezárult. Ezek tartalmaztak nem kevés Helyi Építési Szabály módosítást is. Eljutottunk addig, hogy az ezzel kapcsolatos anyagokat felterjesztettük az Állami Főépítészhez. Az ő rábólintása esetén előre jutunk az örsi vízhez jutás ügyében

A badacsonyörsi ivóvízhálózat ügyében előre jutottunk a DRV segítségével. Egyedi mérőhelyek készültek, az ingatlantulajdonosok tudják, hogy mennyi a fogyasztásuk, mi után fizetnek.

Tudomása szerint a Fő utca – Hősök tere projekt december 15. napjával lezárul. A műszaki átadási eljárás megkezdődött, ami a hibák feltárására ad lehetőséget, ahol a lakososokat szeretnénk képviselni. Ehhez kapcsolódó feladat a csapadékvíz elvezetésére vonatkozó probléma csomag megoldása.

 

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal:

A létszám 16 fő köztisztviselő, valamint 2 munkatörvénykönyves kollégával történik az ábrahámhegyi, balatonrendesi és badacsonytomaji feladatok ellátása. Beszámol arról, hogy eddig 18 képviselő-testületi ülést tartott a Képviselő-testület, 25 rendeletet alkottak, 379 határozatot hoztak. A munkájukat segíti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, mely 16 ülésén 378 határozatot hozott.

 

Szociális ügyek:

A Szociális Törvény alapján különböző támogatási formákat tudunk biztosítani az arra rászorulóknak, melynek részleteit ismerteti.

 

TÁMOGATÁSI FORMA

2023.01.01 - 2023.12.04.

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

89 fő részére

(gyógyszer, megélhetés, lakásfenntartás)

2 354 825 Ft

GYERMEKSZÜLETÉS TÁMOGATÁS

7 fő részére

 

399 000 Ft

TEMETÉSI SEGÉLY

8 fő részére

 

480 000 Ft

BURSA HUNGARICA

3 fő A típusú pályázat

 

0 fő B típusú pályázat

SZOCIÁLIS TŰZIFA

40 fő részére szociális tűzifa

 

80 m3

TERMÉSZETBENI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS (TŰZIFA)

13 fő részére

 

26 m3

 

A szociális tűzifa pályázat keretében 40 fő részére 2-2 m3 fát tudtunk biztosítani. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy további 80 m3 fát vásárol, mert mindig több volt az igénylő, mint a keret. további 13 fő megfelelt a Szociális Törvényben foglalt feltételeknek. 25 fő kérelmét el kellett utasítani, mert nem feleltek meg az előírt feltételeknek annak ellenére, hogy tavaly elég drasztikusan megemelték az 1 főre eső jövedelmi határokat, ami alapján el lehetett bírálni ezeket a kérelmeket. Tavaly is a Kiss József Alapítvány segített azoknak a személyeknek, akik elutasításra kerültek és kérelmet nyújtottak be hozzájuk. Javasoljuk, hogy az érintettek ezt tegyék meg.

Az idei évben 2 új támogatási forma is bevezetésre került, óvoda- és iskola kezdési támogatás.

Óvodakezdési támogatásban 36 fő, iskolakezdési támogatásban 140 fő részesült 5,2 m. Ft. értékben.

A Képviselő-testület nevében köszönetét fejezi ki a Közös Önkormányzati Hivatal vezetője, Dr. Bodnár Attila jegyző, valamint a partner települések polgármesterei, Vella Ferenc Zsolt és Epres Róbert polgármesterek felé az év során tanúsított együttműködésért, a kollégáknak a munkájukért.

 

Vagyoni helyzet:

Örömmel számol be arról, hogy míg a 2004-es vagyonértékelés szerint 3,8 mrd. Ft. volt a város vagyona, 2019-ben 5,6 mrd. Ft., 2023. január 01-jén 7,1 mrd. Ft. Elmondja, ha az Önkormányzat pályázatot nyer pénz formájában, az hozzá adódik a vagyonhoz.

A vagyongazdálkodáshoz tartozik, hogy sikerült bérbe adni a Kisfaludy-házat a mai napon tartott rendkívüli ülésen 1 évre. Ezért 1 évre, mert az épület jelentős felújításra szorul. 3-400 millió Ft-ra taksálják a közmű rendszer, tető, stb. javítási költségeit. Igyekezünk ehhez pályázati forrást szerezni.

Tudatja, hogy sikerült a Badacsonyi Strandi büfé üzemeltetésére 5 évre megállapodni egy bérlővel.

A Secki Büfé üzemeltetési problémáját is sikerült megoldani, jövőre folytatódni fog az üzemeltetése.

Elkészült a Tátika, a mellette lévő tér, strandbejárat.

 

Beszámolóját befejezve kéri az intézményvezetőket és ügyvezetőket, hogy pár mondatban számoljanak be az elmúlt év fontosabb eseményeiről:

 

Bolfné Tóth Melinda Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda, Mini Bölcsőde és Bölcsőde intézményvezetője köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy az előző 8-9 évekhez képest, amikor a felújítások zajlottak az idei nyugodtan telt, de azért most is történtek fejlesztések. Így pl. felajánlásból megújult a konyhai bejáratuk. Pár hete klimatizálttá vált az épület. Napelemek segítségével rá tudnak segíteni a fűtésre. Az év eleje azzal telt, hogy a gázszolgáltatóval hadakoztak. Megköszöni a Pénzügyi Osztály ehhez nyújtott segítségét. Elmondhatják, hogy a badacsonytomaji óvodában télen is melegben és világítás mellett lehetnek a gyerekek. Hamarosan sor kerül a kerítés megújítására, ugyan a jelenlegi sövény elöregedett, a gyerekek számára balesetveszélyessé vált. Nyáron az épület egy része kifestésre került. A fedett terasz fa része, kerítés mázolása megtörtént. Változás történt a személyi állományukban, nehéz szakszemélyzetet szerezni, de sikerült. A 3 óvodai csoport homogén, a bölcsödében van vegyes korosztály. A nagycsoport 23 fős. Mivel integrált óvodaként működnek, vannak SNI-s gyermekek is, akikhez rendelkeznek gyógypedagógussal, gyógypedagógiai asszisztenssel. Két logopédus is jár hozzájuk, de sajnos ez is kevés, erre keresnek még megoldást.

Az intézményben sor került az idén minősítésre, valamint kétszer járt náluk a Tanfelügyelet. A szakemberek elégedettségüket fejezték ki.

Minden évben kijelölnek egy fejlesztendő területet, ez az idén a „szülői házzal való kapcsolat”.

Új beléptetési rendszert vezettek be a gyerekek önállósodása és a betegségek kiszorítása érdekében, a szülők az épületbe nem mehetnek be.

Hagyományőrző óvodaként a jeles napokat az idei évben is megtartották, részt vettek a települési rendezvényeken.

 

 1. Fekete Balázs Tatay Sándor Általános Iskola intézményvezető köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy a nemesgulácsi Keresztury Dezső Általános Iskola tagintézményként csatlakozott hozzájuk. 13 pedagógussal dolgoznak, az iskola titkár mellett gyógypedagógus segíti munkájukat Sajnos kémia szakos pedagógusuk nincs. Külső segítők oldják meg az egyéb problémákat 6 áttanítóval, és 2 óraadó segíti még munkájukat. Az intézmény 171 tanulóval kezdte a tanévet. A nemesgulácsi tagintézményben 40 tanulóval kezdtek. Számos szakkört hirdettek, megköszöni a Képviselő-testület ehhez nyújtott támogatását. Változás, hogy minden kollégája hetente tart fogadóórát a hivatalos fogadóórán kívül.

Megtörtént augusztusban az épület festése. Tavasszal a tetőlefolyó rendszert tisztították, cserélték. Néhány hete a 30 db új számítógéppel az informatikai rendszerük megújult a Balatonfüredi Tankerült segítségével. A tornaterem világítása is megújult. A fő- és hátsó bejáratnál járólapozást végeznek. Köszönetet mond az Önkormányzatnak, hogy a nyári bevételükből felhasználását engedélyezte, sporteszközökre, új osztályterem berendezését fogják belőle végrehajtani. Külső, udvari tanterem épült az intézmény területén. Ezt igénybe vehetik a település lakói és az idelátogatók is. Felsorolja az éves rendezvényeiket. Elmondja, hogy részt vesznek az önkormányzati rendezvényeken.

 

Kulcsár-Székely Attila BVÖKI intézményvezető köszönti a jelenlévőket. Elmondja, hogy novembertől vette át az intézmény igazgatását. Nagyon lelkes kis csapatot vett át, akik segítik a munkáját. Decemberre már próbáltak újdonságokkal elő állni, így színházi előadással készülnek. A jövő évre 76 rendezvénnyel készülnek. Ezek közül 2 dolgot emel ki: Minden újítás azt célozza, hogy minél inkább bevonják a lakosságot, civil szervezeteket a kulturális életbe. Új igazgatóként azt szeretné elérni, hogy ne csak 1 nagy rendezvény -a Badacsonyi Szüret- legyen, hanem pl. szezonnyitó is. 2023. május 3-4-én „Tomaj Lakomája” elnevezéssel történelmi és Gasztrofesztivált terveznek megszervezni. Ennek alapjaihoz a Szent István korabeli Tomaj nemzetség ételei adják a fő vonulatot. Minden rendezvényt, ami eddig jól működött, szeretne megtartani. Arra törekszik, hogy innovatívan bővítsék ezeket a rendezvényeket.

 

Krisztin N. László polgármester e helyen is köszönetet mond a nyugdíjba vonult Nagy László korábbi megbízott intézményvezetőnek.

 

Rakics Anna Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetője köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy közhasznú és vállalkozási tevékenységet végeznek. Kötelező feladataik ellátására támogatást kapnak az Önkormányzattól, további összegek vállalkozási tevékenységeikből (parkolók, strandok) folyik be. A rossz időjárás miatt júniusban a badacsonyi strandon a korábbi időszakhoz képest 14 %-os, míg a badacsonytomaji 9 %-os csökkenés jelentkezett. Igyekeznek a bevétel növelése érdekében újításokat bevezetni, így a Badacsonyi Strandon fiataloknak szóló programokat szervezni. A Kék Hullám minősítési eljáráson a Badacsonyi Strand 4 csillag, a Badacsonytomaji Strand 5 csillagos minősítést szerzett, amire büszkék. A 24 fős létszámukkal, melyből 4 fő irodai dolgozó egy közel akkora területet kell ellátniuk, mint Tapolca városnak. Külső vállalkozók bevonásával, gépesítéssel igyekeznek feladataikat megoldani. Sajnos a létszámbővítés nagyon nehéz. Felhívja az önkormányzati rendeletre a figyelmet, amelyben az ingatlan tulajdonosának kötelessége az ingatlan előtti közterület rendben tartása (fűnyírás, hóeltakarítás), ezzel is segítve az ő munkájukat. Köszönetet mond a Képviselő-testületnek az együttműködésért, továbbá kollégáinak az egész éves munkájukért.

 

Molnárné Keller Csilla Menü Kft. ügyvezetője elmondja, hogy a cég 100 %-os önkormányzati tulajdonban van. Feladatuk a gyermekétkeztetés mellett a szociális étkezés biztosítása Badacsonytördemictől Balatonrendesig. Az ellátottak átlagos létszáma 380 fő. Júniustól csak Badacsonytomaj közigazgatási területén szállítanak ki, a másik településeken az adott önkormányzat falubuszával történik a kiszállítás. Működésük stabil. Mindenkinek köszönetet mond, aki ehhez hozzájárult, a Képviselő-testületnek és kollégáinak.

 

Tasner Mónika BBTE munkaszervezet vezetője elmondja, hogy Egyesületük speciálisan működő szervezet, közhasznú és nonprofit tevékenységet végeznek. Úgy fogalmaz, hogy az Egyesület a Borvidék Önkormányzataival és az egyesület tagjaival közösen fejleszti a turizmust, melynek köszönhetően 4 évszakos desztinációról beszélhetnek. Ehhez kellett a megfelelő jogi környezet is. A Kormány fogyasztást ösztönző politikát folytat. Az idelátogatók 75 %-a belföldi vendég. 2023-ban vizsgáznia kellett a turizmusnak. Erős tavaszi szezon után a csapadékos június-július negatív hatását a strandok érezték meg. A vendégkör változtatott fogyasztási szokásaikon, a hétvégi foglalások, egy napos kirándulások voltak a jellemzőek. Badacsony térségére 3-4 %-os visszaesés volt jellemző. Az Egyesület szempontjából sikeresnek tudja minősíteni az elmúlt időszakot a vendégforgalom szempontjából. A bevételeiket illetően elmondja, hogy 4 önkormányzat támogatja az Egyesület tevékenységét. További bevételük saját programjaik bevételéből tevődik össze, illetve pályázati bevételekből, szponzori támogatásokból.

 

Molnár Anna Tourinform Iroda vezető elmondja, hogy sikeres időszakot zárt az iroda a vendégforgalom és az eredmények kapcsán. 55.000 látogatót realizált az iroda. A szezonban heti 7 napon nyitva tartottak. Az Iroda a BTBE fenntartásában működik. A kötelező feladataik mellett infópontot működtetnek. A Nemzeti Turisztikai Adatbázisban Balatonedericstől Zánkáig frissítik a látnivalókat. Továbbképzéseken vettek részt. Study Tourt tartottak, melyen a Kálváriát tekintették meg, melyet borkóstoló követett. Feladatuk volt az NTAK adatszolgáltatási kötelezettségre való felkészítés. A turizmus világnapja alkalmából sétákat szerveztek. Ezekre az adventi időszakban is sor kerül majd. Irodai szolgáltatásaik változatlanok az előző évekhez képest, kerékpár kölcsönzés, csomagmegőrzés, ajándékárusítás. 2023. júniusától együttműködési megállapodást kötöttek a Folly Arborétummal. Felsorolja az éves programjaikat; gyalogtúrák, bortúrák, Badacsony New Yorkban, Bortriatlon, Borbarangolás, borvacsorák, Márton nap. 2019 óta teljesítményértékelő rendszerben pontozzák az irodákat. Örömmel számol be arról, hogy 97 %-os eredményt értek el, így kiváló minősítést szereztek. A próbavásárlások során 99 %-os volt a teljesítményük, mellyel országos szinten a legjobb eredményt szerezték.

 

Krisztin N. László polgármester beszámolójához kiegészítésként elmondja, hogy:

 

A Badacsonyi Strand II. ütemére pályázatot nyújtottunk be 600 m. Ft. értékben, sajnos forrás hiány miatt tartaléklistára került.

Köszönetet mond a Badacsonyi Borút és Turisztikai Egyesületben való együttműködésért Badacsonytördemic, Szigliget és Ábrahámhegy Községek Önkormányzatainak.

A Tátika üzemeltetése révén egy információs pont is működni fog majd a jövőben, ahol egy személy fogadja a turistákat.

Köszönetet mond valamennyi cég és szervezet együttműködéséért, munkájáért a Képviselő-testület nevében.

Úgy érezzük, hogy jó az együttműködés a civil szervezetekkel, 24,5 millió Ft-ot költöttünk a támogatásukra.

A következő évben is lesznek kerek évfordulók, pl. 100 éves lesz a Badacsonytomaji Sportegyesület

A Névváltozással létrejött Tördemic-Badacsony Táncegyüttes az Egry József Művelődési Házban fogja próbáit tartani térítésmentesen, cserébe műsorokat szolgáltatnak majd. Így 12.17-én 17.00 órától 1 órás előadást tartanak az iskola és az óvoda műsoraival kiegészítve.

A jövőt illetően elmondja, hogy cél a stabilitás megtartása.

Nagy feladat lesz a Tátika optimális üzemeltetésének megtalálása.

Kisfaludy-ház üzemeltetésére hosszabb távú szerződéssel vagyunk érdekeltek vagy felújításban.

A Yettel hálózatot használók észlelték, hogy lecsökkent a szolgáltatás minősége a településen. Sajnos nem volt ebben korrekt a szolgáltató tájékoztatása. Kiderült, hogy magánterületen volt az átjátszó oszlop, amellyel kapcsolatban a tulajdonos már 2 éve jelezte, hogy nem kívánja a továbbiakban biztosítani a helyet. A Szolgáltató el is kezdte az új hely ügyének az intézését. A helyzet javítása érdekében személyesen tárgyalt az érintett terület tulajdonosával, akit meggyőzött, hogy további 1 évre engedélyezze az átjátszó visszahelyezését, amíg lezajlik az új hely engedélyeztetési eljárása.

A Rózsaköz szennyvízcsatornázása ügyében az Önkormányzat és az érintett lakosság is komoly lépéseket tett. Eldöntésre került, hogy a gravitációs rendszert szeretnék az ingatlantulajdonosok, ha megvalósulna. A MÁV egy általános levélben megküldte ehhez a hozzájárulását, majd, amikor megkötöttük a szerződést a tervezővel, utána derült ki, hogy a MÁV pályatesttől 9 métert el kell hagyni a beruházás megvalósításához. Hozzáteszi, hogy nem érkezett vissza az érintett ingatlantulajdonosok mindegyikétől a szükséges szándéknyilatkozat, ami a beruházás előfeltétele.

Végig szenvedtünk az év során kb. 10 futó- és kerékpáros versenyt. Döntés még nincs róla, de tárgyaltak a Képviselő-testülettel, hogy ezeket a versenyeket, melyek csak keresztül haladnak a településen, le fogják redukálni. Azt javasolja, hogy 3 versenynél többet ne engedélyezzenek.

Az ún. „Platánfa ügy” kapcsán nagyon kellemetlen helyzet alakult ki. Az Egyházközség megbízására készített szakvélemény alapján a Kormányhivatal engedélyezte a kivágást, azonban szakhatóságként a Balatonfelvidéki Nemzeti Park -aki nem dönt az ügyben- de nem támogatta azt. Felajánlottuk az Atyának, hogy 2 másik szakvéleményt megfinanszírozunk, hogy ne csak szemrevételezéssel állapítsák meg, hogy kivágható-e a fa. Véleménye szerint érdemes egy ügyhöz úgy hozzáállni, hogy másokat ne bántsanak meg.

Örömmel számol be arról, hogy 50 millió Ft. értékben utak aszfaltozására, jórészt kátyúzására került sor. Ezt szeretnénk majd a jövőben is folytatni. Ehhez a témához kapcsolódva elmondja, hogy a Nagykör úti beruházás építtetője ígéretével bírunk, mely szerint az utcát, mely az építkezés miatt tönkre ment, le fogja aszfaltoztatni. Ennek kapcsán az összekötő utcát is helyre kell majd hoznunk. Ugyan így, a Palackozó út is elkerülő út volt a felújítás alatt, ott is alig lehet közlekedni jelenleg. Ezeket a közérdeklődésre vonatkozó ügyek, melyeket ismertetni szeretett volna. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy kívánnak-e a beszámolóhoz hozzászólni. Megállapítja, hogy nem. Megkérdezi, hogy kérdésük van-e az elhangzottakkal kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs.

                       

 

2./ Napirendi pont

Közérdekű kérdések, javaslatok

        

Krisztin N. László polgármester megkérdezi a közmeghallgatáson megjelenteket, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban kívánnak-e kérdést feltenni, javaslatot tenni, közérdekű bejelentést, felvetést tenni.

 

Nagy Gáborné a Hősök tere átalakítása miatt az ő ingatlanára zúdul be a csapadékvíz. Két alkalommal úgy elázott, hogy a további károk megelőzése érdekében homokzsákokat kért, melyek azóta is ott vannak, 4. alkalommal cserélték azokat. Ennek kapcsán több helyre, így a Beruházónak, a Kivitelezőnek, Polgármester úrnak, Képviselő-testületnek írt. Most úgy tűnik, hogy valami remény van. Hat hónappal ezelőtt azt a tájékoztatást kapta, hogy a szakemberek dolgoznak a megoldáson. A 100 éve kiépített esővíz elvezető árok ott van. Nem tudja, hogy ilyen mérnöki munkával, hogy lehet dolgozni? Miért kell neki mindenkihez fordulnia, hogy az ingatlanát megvédje? Milyen fórum kell, hogy ennek a megoldása megtörténjen? Ki ad neki választ? Ki fogja az ingatlanát megvédeni? Fél éve nem tud autóval bejárni a kapuján. Nem látja a megoldást.

 

Krisztin N. László polgármester elismerését fejezi ki, hogy ezt a 6 hónapot végtelen türelemmel viselte a panaszos. A mi városunkban zajlik ez a beruházás A Badacsonyt és Térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. a beruházó. Mi számtalan módon és alkalommal jeleztük feléjük a problémát. A legutolsó intézkedése azt volt, hogy Nagy Gáborné részére elküldtük azt a Képviselő-testületi ülésre előkészített előterjesztést, hogy milyen módon segítsük a probléma megoldását. Több összejövetel is volt a Beruházóval, Kivitelezővel, könyvet lehetne írni a történtekről. A közmeghallgatás előtti rendkívüli ülésen -ahol az egyik napirendi pont „A Balaton utcai vízelvezetés problémája” volt- derült ki, hogy más lakossági problémák is vannak. Így ki kellett egészíteni a Fő utcával is. A lényeg, hogy az Önkormányzatnak -annak ellenére, hogy nem része a projektnek jogilag- a műszaki átvételi eljárásban véleményt kell nyilvánítani. Ezt megtettük. Ennek alapján készült az a módosított terv, amit elküldött Nagy Gáborné részére. Szomorú, hogy egy tervező úgy tervez, hogy csak a projekt területet veszi figyelembe. A probléma, hogy a Római útról, templomtól is ide folyik a víz. A jegyzőkönyv szerint a Kivitelező a terv szerint készítette el a munkát. A Képviselő-testület olyan határozatot fogadott el a mai rendkívüli ülésén, hogy:

 • Nagy Gáborné ingatlanát érintő csapadékvíz elvezetési probléma megoldása érdekében a vízelvezető árokkal kapcsolatos javaslatokat meg kell vizsgálni, amelybe bizonyos csöveken keresztül belefolyik a víz. Ezt a megoldást 10 millió Ft-tal támogatja a Képviselő-testület.
 • Kérjük a Beruházót és a Műszaki ellenőrt, hogy az egész Fő utca – Balaton utca projekt területen vizsgálják meg az csapadékvíz elvezetési helyzetet.
 • Végh József ügyvédet megkértük, vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a tervezőkkel szemben az Önkormányzat felléphessen valamilyen címen.
 • Amennyiben garanciális hibák felmerülnek az átadáshoz nem járulunk hozzá, vagy csak azzal, hogyha az ingatlanokat és nagy árkot érintő lefolyó probléma megszűntetésre kerül.

 

Nagy Gáborné megkérdezi, hogy van-e ehhez dátum?

 

Krisztin N. László polgármester válaszában elmondja, hogy a szerződésbe kell majd dátumot írni, ezt az Ügyvéd úr fogja elkészíteni most nem tudjuk megmondani. Annyi információja van, hogy december 15-ig zárni kellene a projektet. Úgy véli, hogy addig nem tudják zárni, amíg ezek a problémák nincsenek kezelve.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy a probléma okozója az elvezetők túl szűk keresztmetszete. Aszfaltozni a téli időszakban nem lehet.

 

Krisztin N. László polgármester ígéretet tesz, hogy a helyi emberek érdekei mellett ki fogunk állni.

 

Nagy Gáborné a homokzsákok cseréjében kéri a segítséget.

 

Krisztin N. László polgármester az ügy kapcsán több beavatkozásra lesz majd még szükség:

 

 • a temető felől érkező víznek kell csinálni egy vízelvezető rácsot
 • az Iskola utcánál elhelyezett vízcsapda keskeny,
 • szakemberek szerint, a Római út elején, a Leszner pince környékén kellene egy komolyabb átereszt csinálni

 

Ezek a kérdések már az Önkormányzat kérdéskörét feszegetik.

 

Dr. Magó Ágnes csatlakozik az előző témához. A csapadékvíz probléma az ő ingatlanát is érinti. Az egész beruházásban az háborította fel, hogy ha bármilyen probléma adódott, azt a választ kapta, hogy terv szerint készül minden. Jó gondolatnak tartja, hogy a tervezőt keressék meg. Hozzáteszi, hogy az első tervezőnek még a telekhatárokról sem volt fogalma. A tervező felelősségre vonása ebben a beruházásban szükséges, megfelelő ügyvédi háttérrel tenni kell valamint. Véleménye szerint a város gazdáinak figyeltetnie kellett volna egy önkormányzati érdekeket képviselő műszaki szakemberrel a beruházást és akkor egy csomó dolgot kit tudtak volna küszöbölni. Maga is pártolója volt az egyirányúsításnak, így viszont ráterhelődött a forgalom a Kert utcára. Ezen nagyon sürgősen el kellene gondolkodni és lépni minden irányba, pl. a Kert utca kiszélesítése.

 

 • Információt kér a Tájházzal kapcsolatban írt beadványa ügyéről, milyen fázisban van?
 • Megkérdezi, hogy a Hősök terén korábban meglévő turisztikai információs terminál visszakerül-e? Fontos lenne, mert a turisták arról tudtak tájékozódni. A Stimmel épület feláról is lekerül a nagy információs térkép.
 • A Képviselő-testületi ülések közvetítése kapcsán kéri a hangosítás és a felvétel minőségének javítását.

 

Krisztin N. László polgármester megköszöni a jelzéseket. Elmondja, hogy a táblaerdő abban a formában biztosan nem fog visszakerülni, mert ahogy kinézett korábban, a rengeteg tábla véleményük szerint nem jó.

 

Tasner Mónika BBTE munkaszervezet vezetője a turisztikai információs terminállal kapcsolatban feltett kérdésre válaszában elmondja, hogy azok a szerkezetek elavultak, nem lett volna gazdaságos a javításuk, ezért kerültek leszerelésre.

 

Krisztin N. László polgármester:

 

 • Két szervezetet is megkeresett kerékpárosok közlekedése és gyalogos turisták számára egy Badacsonytomajra vonatkozó applikáció készítése tárgyban, mert egy szakmai körökben mozgó kerékpáros véleménye az volt, hogy ma már senki nem tájékozódik táblákról.
 • A Tájházzal kapcsolatos beadványt a Képviselő-testület tárgyalta. Az ülésen felmerült az, hogy azt meg kell őrizni, de lehet, hogy azt szétszedve és más helyszínen felépíteni. Felkért erre egy szakértőt. Korábban is volt már ebben a témában véleménykérés. Ezért csúszik ez a döntés, hogy x millió forintért a tető megújításra kerüljön-e. A másik nagy probléma még az épület felázása, vizesedése is.
 • A Kert utcában szigorúbb közlekedési rend fog életbe lépni a projekt lezárását követően. Benyújtottunk egy 45 millió Ft.-os pályázatot az utca felújítására, a Képviselő-testület a vélemények alapján hajlandó erre forrást biztosítani.
 • A Fő utca vonatkozásában, a jegyzőkönyvet megküldjük a Beruházónak.

 

Sall Csaba Kiss József Alapítvány Kuratóriumi elnöke elmondja, hogy ugyan nincs beszámolási kötelezettségük, de mivel a közelmúltban az Alapítványt lejárató dolgok történtek, szeretne tevékenységükről röviden számot adni:

Az Alapítvány Hévízi lakásában 31 badacsonytomaji nyugdíjas üdült térítésmentesen. Várják a jövő évi jelentkezéseket. Budapesten a 8 diák részére biztosították mindösszesen 20.000 Ft. havi összegért a lakhatást. A településen található 3 alapítványi tulajdonban lévő lakásban albérlők laknak. Az Idősek Napközi Otthonában a Badacsonytomaji Nyugdíjas Egyesület tartja üléseit, a NABE, valamint az Evangélikus Bibliakör veszi igénybe a helyet. Kilenc személy részére biztosítanak ösztöndíjat tanulmányi eredményük alapján, továbbá 6 támogatott diákjuk van. Részt vesznek a közétkeztetést igénybe vevő nyugdíjasok támogatásában, valamint tűzifa támogatást is biztosítottak. Eddig azok részéről, akik nem feleltek meg a szociális tűzifa támogatási program igénybevételéhez szükséges feltételeknek, és ez miatt az önkormányzattól elutasító határozatot kaptak, 10 fő fordult hozzájuk kérelemmel. Ezúton mond köszönetet Az Alapítvány kuratóriumi tagjainak munkájukért.

 

Kocsis Zsolt elmondja, hogy ő is a Balaton utcai károsultak között van, hozzá is egyszer becsapott a víz. Úgy gondolja, hogy nem az ő feladata minden alkalommal, amikor eső van a járdáról a hordalék takarítása. Az ingatlanában egyéb károk keletkeztek annak következtében, hogy megbolygatták az utat. A ház falának folyik neki a víz, megrepedtek a falak kívül-belül. Az épület fala a szomszéd épülettől elvált. Komoly kárai vannak, ezért saját biztosítóját megkereste. A Kivitelezőt is megkereste az ügyben, hogy az ő biztosítójuk tud-e segíteni. Ki fogja a kárát megtéríteni, merre induljon tovább?

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, hogy a mai rendkívüli ülésen ő is jelezte a problémát. Ő is próbált segítséget kérni a Kivitelező biztosítójától.

 

Krisztin N. László polgármester kihangsúlyozza, hogy nem szeretnénk, ha az Önkormányzat beszorulna a Beruházó, Kivitelező, valamint az érintett ingatlantulajdonosok közé, mert nincs erre forrásunk. Mivel közbeszerzés volt, törvény általi kötelezettség, hogy biztosításuk legyen erre a folyamatra.

 

Kocsis Zsolt hozzá teszi, hogy a Balaton utcában 3 ház érintett még, sajnos a tulajdonosaik betegség és egyéb okok miatt nem tudtak eljönni a mai közmeghallgatásra.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző véleménye szerint mindenképpen ügyvéd bevonása szükséges. A Kivitelezőnek kötelező felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. A segítségünket, amiben tudjuk megadjuk.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy régebben nem voltak ilyen hatalmas esők tapasztalhatóak. Úgy látszik, hogy a tervek alul kalibrálták az érkező csapadék mennyiségét. Az sem elképzelhetetlen, hogy a hegy magasabb részén ciszternát kell építeni, amelyben a vizet tárolni tudjuk.

 

Jánka Ferenc a badacsonyörsi Zsálya utca ivóvízhálózat ügyében kér információt.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a Képviselő-testület döntésének megfelelően nyilatkoztattuk a Folly Arborétumot a tervezési plusz 470.000 Ft-os költség befizetésével kapcsolatban. A Folly Arborétum nyilatkozatot tett, és befizetés is érkezett tőlük, hogy vállalják a plusz költséget. Ezt követően szerződéskötésre került sor a tervezővel. Augusztus végén kezdte meg a tervező az érdemi munkát, és ebben az időszakban került sor egy helyszíni szemlére, geodétával és a lakosság részéről megjelentekkel. Kb. a szeptemberi hónapban került sor egy felmérésre a nyomásfokozóval kapcsolatban, a tervező modellezést készített, melynek alapján ajánlatot tud kérni a nyomásfokozóra. A tervezővel kéthetente egyeztetünk az aktuális, és zajló projektekkel kapcsolatban. Legutóbb múlt héten kérdeztünk rá a vízfejlesztésre, akkor azt mondta, hogy munkaközi anyaggal nem tud szolgálni, de a következő hetekben igyekszik felgyorsítani a folyamatot. 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önkormányzat közmű rendeletével megvalósítható, de amíg nincs terv, nincs várható költség sem. Emlékeztet arra, hogy az érintett utca ingatlantulajdonosai részéről a szándéknyilatkozatok visszaküldésére vártunk, ez gátolta a folyamatot.

 

Weller András sérelmezi, hogy amikor megkezdődött a kivitelezés eltávolították a magántulajdonban, közút területén lévő lévő útbaigazító tábláikat. Akkor lefotózták és azt az ígéretet kapták, hogy majd visszahelyezésre kerülnek. Képviselő-testületi ülésen többször megütötte a fülét a „tábla erdő”. Más településen meg van oldva ezek kezelése. Brájer Évával beszélt még májusban, azóta sem történt semmi. A táblák államilag engedélyezettek voltak, saját pénzükből kifizetve. Megkérdezi, hogy ebben az ügyben az Önkormányzat tud-e segíteni? A Római út- Balaton utca- Fő utca új közlekedési rendjével kapcsolatban fogalmaz meg kritikát. Úgy véli, hogy veszélyes helyzetek fognak keletkezni, ha a kanyarban kerékpárosok és gépjárművek találkoznak.

 

Krisztin N. László polgármester válaszában elmondja, hogy természetesen próbálunk segíteni. Az átvételi dokumentációban rögzíttetni fogjuk ezt a problémát is. A turizmus szakma nyomására történt a táblák ügyében változás. A közúti tábláknak meg van a joga visszakerülni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, hogy ő is érintett tábla témában. Jelezte a problémát a BTTF felé. Érdeklődött a Közútkezelőnél, hiszen annak idején ők mondták meg, hogy milyen tábla kerülhet kihelyezésre, és a közutasok is helyezték ki. Arról volt szó, hogy a táblájuk addig ott maradhat, amíg a vállalkozásuk él.

 

Krisztin N. László polgármester emlékeztet arra, hogy a beruházás egy terv, engedély alapján készült melyet nagyon sok hatóság, (köztük a Közútkezelő is) minősít. Elvileg nekik támogatni kellett. Ezeket szóvá tesszük és írásban kérünk jóvátételt.

 

Dr. Magó Ágnes megkérdezi, hogy kamerarendszer kiépítését tervezi-e az Önkormányzat, mert az új kereszteződés baleset forrása lesz meglátása szerint?

 

Krisztin N. László polgármester megköszöni a felvetést, jó ötletnek tartja. Tudomása szerint nincs a projekt költségvetésében.

 

Kovács József ábrahámhegyi lakos megkérdezi, hogy a volt Badacsonyörsi Kemping szabályozásának ügye halad-e előre? Mi fog ott létesülni és mikor? Lesz-e ott az örsieknek strand?

 

Krisztin N. László polgármester válaszában elmondja, azért dolgozunk, hogy legyen. Olyan konstrukciót szavazott meg a Képviselő-testület a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület egyetértésével, hogy Ábrahámhegy felé eső szélén egy 3.000 m2-es terület tulajdonba adásával lenne fürdési lehetőség biztosítva. Ehhez HÉSZ-t kell módosítani, mert nem lehet ilyen kis területet kiszabályozni. Hivatalos beépítési tervet egyelőre nem látott. A befektetése érdekében szükséges paramétereket rögzítette, ezt próbálják átvinni az állami főépítésznél. Azt hallotta, hogy egy komolyabb turisztikai beruházást szeretnének megvalósítani. Ha a főépítésznél átmegy az anyag, akkor a beépítési tervet engedélyeztetni kell, ami nem túl rövid idő. Küzdelem van a partvonal rehabilitációja érdekében. Az engedélyezési folyamat során fog kiderülni, hogy fürdőhely lehet-e. A szerződésben az van, hogy minden mi kérésünk és minden beruházó kérése teljesülése szükséges. Ha nem így lesz, akkor annulálva lesz a szerződés. Törekvés van arra, hogy az eredeti partvédmű lehessen a part széle.

 

Hartai Béla képviselő köszönti a jelenlévőket, TV. nézőket. Elmondja, hogy képviselői regnálása alatt ez az utolsó közmeghallgatás. Köszöni, aki támogatta, támogatja a munkáját. Úgy véli, hogy csak jót, vagy csak rosszat nem lehet mondani. Óriási reménnyel indultak a képviselők ennek a választásnak. Úgy vélte, hogy vállalkozóként, világlátottságával tudja segíteni az Önkormányzat tevékenységét. Bejelenti, hogy a következő önkormányzati választáson indulni fog polgármesternek. Ebben szerepet játszik a vele szemben indult lejárató hadjárat. Keresztényként, ha megdobják kővel, visszadob kenyérrel. Nem hajlandó mocskolódásban részt venni, megpróbálja építő jellegű támogatással a Képviselő-testület munkáját segíteni.

 

Krisztin N. Lászlóné felhívja a jelenlévők és a televíziónézők figyelmét a „Gondosóra” programra, mely az idős emberek számára nyújt segítő támogatást. Ezzel kapcsolatban 2023. december 6-án (szerdán) Tapolcán tartanak egy tájékoztatót. Kéri, hogy akit ez érdekel, keresse őt, segíteni tud a szállításban is.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy a település lakossága figyelje a hirdetményeket, facebook oldalakat, hogy a közérdekű információk mindenkihez eljussanak.

Megkérdezi, hogy a beszámolóhoz van-e kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

450/2023. (XII.04.) képviselő-testületi határozat

Beszámoló a Képviselő-testület 2023. évi munkájáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2023. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy több hozzászólás nem révén az ülést 21:05 órakor lezárja.

 

 

K.m.f.

 

       

 

       Krisztin N. László                                                           Dr. Bodnár Attila       

         polgármester                                                                         jegyző

                                                                                      

 

 

 

Mékli Bernadett

képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!