Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2023.11.29 soros testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 19/2023.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. november 29-én (szerdán) 09.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: 

Krisztin N. László                              polgármester

Török Zoltán                                     alpolgármester

Borbélyné Galambos Gabriella           képviselő

Forintos Ervin                                    képviselő                                             (7 fő)                                     

Hartai Béla                                          képviselő

Mékli Bernadett                                  képviselő

Takács Lajos                                       képviselő

 

Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Bodnár Attila                               jegyző                                                 (1 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Tóth Zsuzsanna                                     pénzügyi ügyintéző

Gyimesi Mónika                                     műszaki-igazgatási ügyintéző

Molnár Mihály                                        pályázati referens

Dr. Végh József                                      ügyvéd

Rakics Anna                                           VN Kft. ügyvezető

Molnárné Keller Csilla                            MENÜ Kft. ügyvezető

 

Kovács Ágnes                                         jegyzőkönyvvezető

 

Lakosság részéről jelen van:

 

Hrabovszki László                                                                                         (1 fő)              

                                                              

                                                       NAPIRENDEK ELŐTT

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, a meghívottakat és a televíziónézőket. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Takács Lajos képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Kovács Ágnest javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

380/2023. (XI.29.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Takács Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Kovács Ágnest jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal                                                 

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bizottsági ülésen két napirendet sürgősségi indítványként felvettek a napirendi sorba. A testületi ülés meghívójában 37 nyílt napirendi pont szerepel. Aki egyetért, hogy 38. napirendi pontként felveszik a Vízi közmű hálózat és csapadékvíz elvezetési problémák kezelése” című nyílt napirendi pontot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

381/2023. (XI.29.) képviselő-testületi határozat

Sürgősségi indítvány felvétele

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. november 29-i soros ülésének napirendjét 1 sürgősségi indítvánnyal egészíti ki, azaz a napirend 38 pontra egészül ki.

 

 1. Vízi közmű hálózat és csapadékvíz elvezetési problémák kezelése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, aki egyetért, hogy 39. napirendi pontként felveszik a „Badacsony Turisztikai és Borút Egyesület 2024. évi támogatási kérelme című nyílt napirendi pontot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

382/2023. (XI.29.) képviselő-testületi határozat

Sürgősségi indítvány felvétele

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. november 29-i soros ülésének napirendjét 1 sürgősségi indítvánnyal egészíti ki, azaz a napirend 39 pontra egészül ki.

 

 1. Badacsony Turisztikai és Borút Egyesület 2024. évi támogatási kérelme”

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy van egy zárt napirend is a sor végén majd. Igyekeztek úgy összeállítani a sorrendet, hogy ne kelljen sokat várni a témáknál másoknak. A BVÖKI vezetője szeretné, ha előre vennék az anyagát, ezért kéri, hogy aki támogatja a 8-es napirendi pont 6-os napirendre történő áthelyezésével, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

383/2023. (XI.29.) képviselő-testületi határozat

Napirendi sorrend módosításának elfogadása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. november 29.-i soros ülésének napirendjét a 8-as pont 6. pontra változtatásával elfogadja.

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért a most már 39 pontra bővül napirend tárgyalásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

384/2023. (XI.29.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. november 29-i soros ülésének napirendjét 39 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

Napirendi pontok:

 

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. A közszolgálati tisztviselők 2024. évi illetményalapjáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. MENÜ Kft. 2023. évi I-IX. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. MENÜ Kft. Feladat ellátási megállapodás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. MENÜ Kft. kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj Város önkormányzat Kulturális Intézménye által 2023. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelése, valamint a BVÖKI szervezésében 2024-ben megvalósuló városi rendezvények helyének és idejének meghatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. VN Kft. 2023. évi I-IX. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. A 2023. évi idegenforgalmi szezon tapasztalatairól szóló beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását biztosító Intézményi társulás tanácsának 2023. évi tevékenységéről beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Helyi Választási Bizottsági tagok megválasztásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. A közszolgálati tisztviselők 2024. évi Cafeteria juttatásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Kérelem jutalom kifizetéséhez

Előterjesztő: Borbélyné Galambos Gabriella PÜB elnök

 1. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről 2023. év

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi munkaterve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok Elbírálására vonatkozó szabályzatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Környezeti állapotról tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2024. évi koncepciójáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. HÉSZ módosításról – Badacsonytomaj 1467/4 hrsz és Badacsonytomaj 925/3 hrsz.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beérkezett szociális tűzifa iránti kérelmekről tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Letelepedési támogatási kérelmek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Panoráma utca lakóinak kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Csendes dűlő vízellátása telekalakítással vegyes ajándékozási szerződés-tervezetről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. A település 60. év feletti lakosainak karácsonyi ajándékozása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Varga Alajos kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Tatay Sándor Általános Iskola kérelme nyári üdültetés bevétel felhasználására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Tatay Sándor Általános Iskola kérelme szakkörök támogatására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaji Sportegyesület működési költségekhez való hozzájárulás támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. BÖÉE kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Dr. Végh Ügyvédi Iroda megbízási szerződés módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsony-hegy tájegységi értéktár létrehozása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Jegyvásárlás.hu együttműködésre való felhívása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Tátika műemléki épület kijelölt részére és a BAHART kikötő épületére vonatkozó kölcsönös bérleti szerződés megkötése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a pályázatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről (szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Vízi közmű hálózat és csapadékvíz elvezetési problémák kezelése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsony Turisztikai és Borút Egyesület 2024. évi támogatási kérelme”

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 

 1. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

 

1./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az előterjesztés szerinti rendelet megalkotását nem javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, s megkérdezi a pénzügyi kolléganőt, hogy van-e kiegészítése.

 

Tóth Zsuzsanna ügyintézőnek köszöni nincs semmi.

 

Dr. Bodnár Attila jegyzőnek sincs kiegészítése az előterjesztéshez.

 

Hartai Béla képviselőnek annyi kérdése lenne, hogy van egy 39 millió forint kapott kamat. Az miből jött össze?

 

Tóth Zsuzsanna ügyintéző elmondja, hogy a költségvetés tervezésekor nem került kamatbevétel tervezésre. Az önkormányzat költségvetési számláján, a számlavezető intézet, a számlán levő összeg után járó kamatot megállapította, ezt számolták itt el.

 

Hartai Béla képviselő másik kérdése a K11 soron 4 milliós átvezetett jutalom van. Ez a költségvetéssel jóvá hagyott jutalomkeret? A későbbi napirendi pontnál lesz ez?

 

Tóth Zsuzsanna ügyintéző válasza nem. A KÖH-öt érinti. A törvény szerinti illetményben jelentős megtakarítás került. Két kolléga került felvételre és ezért kérik az átcsoportosítást.

 

Hartai Béla képviselő nem érti, ha nincs rá szükség, akkor miért teszik át a jutalom keretre?

 

Tóth Zsuzsanna ügyintéző elmondja, hogy ez a jutalomkereten tervezett összeg, de erre még kérnek átcsoportosítást.

 

Mékli Bernadett képviselő kérdése, hogy reklámra 5 millió forint, jól látja? Ebben akkor reklám volt?

 

Tóth Zsuzsanna ügyintéző elmondja, hogy propaganda és reklám is van benne. Ahogy a testület dönt. Ha csomag lesz kiosztva a 60 év feletti lakosoknak, akkor ezt megemelik. Ha nem, akkor megtakarítás lesz.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki támogatja a rendelet módosítást, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 1 ellenszavazattal megalkotja az alábbi rendeletet:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

26/2023.(XI.30.) rendeletét

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

 

2./ Napirendi pont

A közszolgálati tisztviselők 2024. évi illetményalapjáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti rendelet megalkotását elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, s kérdezi a jegyző urat, hogy kíván-e kiegészíteni valamit.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző köszöni, nem.

 

Tóth Zsuzsanna ügyintéző köszöni nem kíván semmit kiegészíteni.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a bizottsági ajánlást, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

27/2023.(XI.30.) önkormányzati rendeletét

a közszolgálati tisztviselők 2024. évi illetményalapjáról

 

 

3./ Napirendi pont

MENÜ Kft. 2023. évi I-IX. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester köszönti Molnárné Keller Csillát az ülésen. Kérdezi, hogy kíván-e kiegészítést tenni az anyaghoz.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető köszöni, nem kíván.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, megszokott, hogy ekkor van beszámoló. A teljes év majd a következő évben lesz.

 

Mékli Bernadett képviselő kérdezi, hogy az ételszállító dobozokkal kapcsolatban arról volt szó, hogy nem lehet abban kiszállítani, csak a most is használt egyszer használatos dobozokban. A kórházban ételhordóban adják az ételt az embereknek. Szerinte így az árakat is lehetne csökkenteni, ha visszaállnának a régi rendszerre.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy a NÉBIH nem engedi, csak úgy, ha a gyerekek étkezőjén keresztül oldanák meg, ami szerinte nagyon rossz ötlet. A mosogatás miatt viszont nem lenne olcsóbb.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, hogy a kórházban sem mosogattak, mindenki a saját ételhordójában kapta.

 

Krisztin N. László polgármester hozzáteszi, hogy a NÉBIH nem enged ebből. Az egészségügyi állapotok fontosabbak és a NÉBIH döntését nem lehet felülbírálni.

 

Mékli Bernadett képviselő kérdezi, hogy nemcsak Covidnál volt ez kötelező?

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető válasza, hogy nem. Most is az.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy azért kérdezzenek rá. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

385/2023. (XI.29.) képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. 2023. I-IX. havi gazdálkodásáról beszámolójáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

A MENÜ Kft. 2023. évi I-IX. havi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal;

                        értesítésre 5 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Tóth Zsuzsanna Kvi és adóosztályvezető-helyettes

 

4./ Napirendi pont

MENÜ Kft. Feladat ellátási megállapodás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, s kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

386/2023.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Intézményi gyermekétkeztetés feladatellátásáról megállapodás

 

Badacsonytomaj város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1.  az intézményi gyermekétkeztetés feladatellátásáról szóló megállapodást az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert annak aláírására.

 

Határidő:       azonnal           

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Tóth Zsuzsanna osztályvezető helyettes

                        Molnárné Keller Csilla ügyvezető MENÜ Kft

 

5./ Napirendi pont

MENÜ Kft. kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egy hosszabb ideje húzódó csomag részét kéri az ügyvezető.

 

Forintos Ervin képviselő kérdése, hogy a beszerzési szabályzat alapján?

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető válasza, igen.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotja

 

387/2023.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

A MENÜ Kft. kérelmét megtárgyalta és a kérelemben szereplő nettó 4.494.404,- Ft összeget a 2024. évi költségvetés terhére támogatásként biztosítja a MENÜ KFT részére.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal; egyebekben 2024.évi költségvetés

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Tóth Zsuzsanna Kvi és adóosztályvezető-helyettes

 

6./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város önkormányzat Kulturális Intézménye által 2023. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelése, valamint a BVÖKI szervezésében 2024-ben megvalósuló városi rendezvények helyének és idejének meghatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága nem hoz döntést a BVÖKI által 2023. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelése témában, javasolja a Képviselő-testületnek Nagy László beszámolóját meghallgatni a Képviselő-testületi ülésen, s utána döntést hozni.

 

 Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester köszönti Nagy Lászlót és Kulcsár-Székely Attilát, megadja a szót nekik.

 

Nagy László elmondja, hogy már a tavaly kérelmezte, hogy adott év novemberében ne kelljen beszámolni a megvalósult programokról, hanem majd csak a következő év februárjában. Jelezte ezt most is, hogy jó lenne, ha megoldható lenne így. Ha kérdés van, akkor szívesen válaszol. A későbbi testületi ülésre készítenek beszámoló anyagot természetesen. Nem könnyű ezt elkészíteni. Köszöni szépen.

 

Krisztin N László polgármester köszöni, s elmondja, hogy az egyik, ami eszébe jut az az, hogy a turizmus jelzést kér, hogy minél előbb tudják a következő évi programokat. Hiszen már szeptember-október hónapban kiközlik a programokat. Azt gondolja, hogy egy erőteljes évet zártak. Rengeteg programot valósítottak meg. Ilyenkor kérik a terveket, de a pénz az januárban dől csak el. Így is értelmet nyer, hogy később legyen a beszámoló. A 2024-es tervekkel is úgy kell számolni, hogy a költségvetés kell majd hozzá. Erős év volt, sok helyzetet kellett megoldani pénzügyileg és egyébként is, de jól sikerült minden megoldása. Köszöni a kollektíva és külön Nagy László munkáját, aki sok éven keresztül segített. Kulturális Intézmény kötelező feladat a városnak. Nemcsak a helyi lakosos igényeit, hanem a turistákét is ki kell elégíteni a programokkal. Köszöni a munkát, s megkéri Török Zoltán alpolgármestert, hogy köszönetük jeléül adja át a pezsgőt Nagy Lászlónak.

 

Nagy László nagyon szépen köszöni, s a jövőhöz jó munkát, sok sikert kíván.

 

Krisztin N. László polgármester a 2024-es tervekkel kapcsolatban látják a programokat, esetleg a célokkal, újdonságokkal kapcsolatban szeretnek valamit mondani a vezető?

 

Kulcsár-Székely Attila vezető köszönt mindenkit, szeretne egy rövid kitérőt. A 2023.-as évben november-december már hozzá tartozik. Ezzel kapcsolatban elmondhatja, hogy már most a munkájuk folyamán sikerült elérni, hogy december hónapban látszik a jövőkép. Szeretnék megújítani a létező eseményeket és újdonságokat is terveznek, de a költségvetést nem érintő dolgokkal. Decemberben például adventi gyertyagyújtások lesznek vasárnaponként. Vissza szeretné hozni a Mikulás járást, amelyben az egész város bejárják majd. Az előterjesztésben a táblázatban nagyon sok programot tudnak találni, melyről már a bizottsági ülésen is szó volt. 2024. évre jelenleg már 76 kisebb-nagyobb program van tervbe véve. Minden hónapban egy civil szervezet is bemutatkozik, lesz színházi előadás is. Órákig tudna beszélni a tervekről, de ha kérdés van, szívesen válaszol. A város közösségét szolgálják, s azt, hogy a turisták, nyaralók is jól érezzék magukat.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni szépen, majd elmondja, hogy ha már nagy rendezvények, akkor a helyek és idők kérdésben sok minden a táblázatban van. A helyszíneket még majd ki kell találni, pontosítani. Vannak elképzelések a Tátika melletti téren a Borfesztivállal kapcsolatban. Most még munkaterület, nem lehet még bejutni, egyelőre még nem aktuális. De amint lehet, kérnek majd tájékoztatást, akár több lehetőséget is bemutatva.

 

Mékli Bernadett képviselő hiányolja a gyermek programokat. Örül a mozinak, de nem nagyon lát gyerek programokat. Annak idején sokkal több ilyen volt. Húsvétkor is, télen is és a Mikulás váró is volt. Jól hangzik, hogy házról-házra járják a várost, de nem ők annak idején nem bírták már megoldani. Nagyon sokan kérik, nagyon sok idő amire eljut mindenhova. Átvevőhelyek voltak, ahol találkoztak a gyerekek a Mikulással. Óvoda után már kevés az idő erre.

 

Kulcsár-Székely Attila vezető elmondja, azért tették át 18 órára Örsre, hogy percre pontosan megszervezve haladjanak. Mindenki tudni fogja mikor ér hozzá a Mikulás.

 

Mékli Bernadett képviselő véleménye szerint nem fog működni nekik. Annak idején már próbálták, de nem jött össze, viszont több gyerekprogramot szeretne.

 

Kulcsár-Székely Attila vezető elmondja, hogy a filmvetítés a gyerekeknek például rendszeres lesz. A mellékletben is látni, hogy lesznek gyerek délutánok is és minden egyéb program is olyan lesz, hogy a gyerekek is jól érezzék magukat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy volt az Attilának egy jó ötlete, hogy a művelődési házban a belső szerkezetet vissza szeretné állítani egy korábbira, miszerint az iroda helyén a régi foglalkoztató helyiség legyen. Ezt támogatja. Rendbe hozná a régi irodát is.

 

Mékli Bernadett képviselő örül, hogy lesznek civil szervezetekkel is programok. Ezzel kapcsolatban kérdezi, hogy nem működnek együtt jól ezek a szervezetek, sokszor egymás programjára szerveznek rá. Az időpontok nagyon fontosak ezért is, jobban össze kell dolgozni. A másik, hogy megkapták az egész évre szóló beosztást, de ezt a lakosság felé is valahogy el kéne juttatni, hogy tudják előre mi várható. Örülnének az emberek.

 

Kulcsár-Székely Attila vezető elmondja, hogy már hetek óta ezt csinálják. A civil szervezeteket illetően volt egy találkozó és javasolta a havi rendszerességet.

 

Mékli Bernadett képviselő kérdése most Takács Lajos képviselőhöz szól. Volt a Halloween-party a fiataloknak, de zártkörű volt. Miért nem volt nyílt? Soka szerettek volna még menni.

 

Takács Lajos képviselő elmondja, hogy volt egy egyeztetés az igazgatóval és átbeszélték az egész évet. Megbeszélték az egész évet, s hogy a munkába is beszáll az egyesület a tagjaival. Ez a buli most csak nekik volt, helyi fiataloknak

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, hogy a gond a programokkal kapcsolatban annyi volt, hogy a Tourinform nem tudta pontosan. Az időpontokat előre kell tudni, mert tartalom nélkül is fel kell tüntetni az adott időpontot. Kulcsár-Székely Attilának mondja, hogy örül ezeknek a színes programoknak. A színházi és a gyerek műsorok is nagyon színesítik a város életét. Szintén örül, hogy a civil szervezetekkel is felvette a kapcsolatot, de kéri, hogy a borászatokkal is üljenek össze legkésőbb valamikor januárban és beszéljenek, egyeztessenek.

 

Kulcsár-Székely Attila vezető elmondja, hogy mindenképpen össze ülnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy szó volt arról, hogy a Tourinform irodából eljönnek az ülésre, de sajnos lebetegedtek és nem tudtak eljönni. Mindenképpen lesz egyeztetés az önkormányzat, a BVÖKI, a Tourinform és a borászatok között. Volt egy szerkesztőség értekezlet az újság és a TV kapcsán, hogy a decemberi számban, ha a testület támogatja, akkor ezt a programsort az újságban is közzé teszik, s így a lakosság is tájékoztatva lesz.

 

Hartai Béla képviselő annyit szeretne, hogy elhangzott a programokkal kapcsolatban, hogy januárban létszámot szeretne a vezető bővíteni.

 

Kulcsár-Székely Attila vezető elmondja, hogy két állományi hely ürül ki és ez töltik majd fel.

 

Hartai Béla képviselő köszöni szépen.

 

Krisztin N. László polgármester hozzáteszi, hogy számszakilag majd a költségvetésnél lehet látni. Ebben a keretben az alkalmi külsősök nincsenek benne, akik idényjelleggel szoktak lenni. Illetve még kérdés, hogy Nagy László milyen formában segít a továbbiakban. Természetesen, be lesz jelentve, ha alkalmazásban lesz, majd a költségvetésben is látszani fog. Ez a jövő kérdése még.

 

Kulcsár-Székely Attila vezető elmondja, a legnagyobb gond az volt, hogy a rendezvényekre voltak kevesen, mint dolgozók. De most egy fő csak a könyvtáran lesz keddtől szombatig. Inkább a szerkezeti részeket szervezi át, hogy hatékonyak legyenek. Mindenki több feladatot fog elvégezni.

 

Forintos Ervin képviselőnek két kérdése van. Az egyik az, hogy sajnos nem tudnak beleszólni, hogy a környéken is hasonló rendezvények szoktak lenni. A másik, hogy nem biztos, hogy a hagyományos és a szezonos rendezvényekkel egyet ért. A főszezonban szeretné, hogy olyan is legyen, ahol nem az önkormányzat a fő támogató.

 

Kulcsár-Székely Attila vezető még egy mondatot szeretne. Elmondja, hogy a karácsonyi vásárt tartalmában is megújítja. Arra gondolt, hogy a képviselő-testület is adna egy ajándékot a lakosoknak. Egy történetet a képviselő-testület adna elő a téren, ha egyet értenek.

 

Mékli Bernadett képviselő egyetért. Nem biztos, hogy alkalmasak erre, de rendben van.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni szépen. Forintos Ervin képviselőnek válaszolva elmondja, hogy arra is szükség lenne, hogy nemcsak a helyi szervezetekkel legyen beszéd, hanem egy régiós egyeztetés is, hogy a szomszéd településekkel ne üssék egymást a programok.

 

Forintos Ervin képviselőnek még egy mondandója lenne. Egyre több a sportrendezvény, ami jó, de komoly szabályok kellenek erre.

 

Krisztin N László polgármester egyetért. Besokalltak már. A terv az, hogy írnak minden szervezőnek egy levelet, hogy a jövőben milyen feltételek esetén járulnak hozzá az eseményekhez. A lezárásokhoz nem fog hozzá járulni. A legjobb az, hogy 3-4 nappal a kezdés előtt szólnak, az utolsó pillanatban, s hivatkoznak arra, hogy ki a támogató. Úgy számol, hogy három rendezvény: a Dűlőre futunk, az Ultrabalaton és a Badacsony félmaraton bőven elég lesz, ennyit fognak engedni. Azt is fogják kérni, hogy mutassák meg mi a nyeresége a városnak ebből. Szerintük a legtöbbször semmi. Forintosítva is tudni szeretnék. A minimum az lenne a versenyek szervezésekor, hogy legalább egy éjszakát itt töltsenek és fogyasztásuk is legyen. Most csak átsuhannak a városon, ebből pedig csak a gond van.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy ezek nevezési díjas dolgok és a rendező ezt a pénzt lenyeli.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy igen, ez így van. Keresnek erre megoldást, hogy mire hogyan lehetne pénzt kérni. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

388/2023.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

BVÖKI által 2023. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelése és a BVÖKI szervezésében 2024-ben megvalósuló városi rendezvények helyének és idejének meghatározása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye által 2023. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelését 2024. évben teszi meg.
 2. a BVÖKI szervezésében 2024-ben megvalósuló városi rendezvények programtervét előzetesen jóváhagyólag tudomásul veszi.
 3. utasítja az intézményvezetőt a közművelődési alapszolgáltatások, intézmények és közösségi színterek szakmai, működési, személyi és infrastrukturális követelményeinek felülvizsgálatára.
 4. utasítja az intézményvezetőt, hogy a 20/2018.(VII.9.) EMMI rendeletnek megfelelően az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet készítsen a tárgyév március 1- ig.

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                       BVÖKI intézményvezető

 

7./ Napirendi pont

VN Kft. 2023. évi I-IX. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy részletes anyagot kaptak. Megérti, ha nincs kiegészítése senkinek.

 

Hartai Béla képviselő kérdése, hogy ebben az évben a rendelkezésre álló pénz nem lesz elég. Nagyjából 6-6,5 millió forint hiány van. Nem javasolt átadásra a tagi kölcsön?

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy igazából minden évben ez az utolsó rész bekerül. Ez egy tájékoztatás. A 2024. év elején az 1/12-ed részt tudják lekérni, abból megoldható a gond. December havi működésre van fedezet, a bérekre nem biztos.

 

Hartai Béla képviselő kérdése, hogy már az emelt bérrel számoltak?

 

Rakics Anna ügyvezető válasza, nem.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni az éves tevékenységet. Főleg azért, mert sok olyan helyzet volt, amikor gyorsan kellett megoldást találni. Mindenképpen a megszokottól eltérően még jobb volt az együttműködés. Most már nincs vége a szezonnak októberben, hanem egész évben a szállodáknak köszönhetően vendégek vannak, így egész évben folyamatos a munkavégzés. Még karácsonykor is sokan vannak az utcákon. Sokasodik a feladatok száma azzal, hogy a Tátika újra belép a rendszerbe és ezzel együtt a Fő utca is. Ha átadják, akkor az vissza kerül a VN Kft. munkái közé újra.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy egy konkrét számot hoznak majd a testület elé.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a közmeghallgatás előtt tartanak egy rendkívüli ülés és ott lehetne dönteni. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza:

 

389/2023.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN Kft. 2023. évi I-IX. havi gazdálkodásáról szóló beszámolójáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

A VN. Kft. 2023. évi I-IX. havi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal;

                        értesítésre 5 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Tóth Zsuzsanna Kvi és adóosztályvezető-helyettes

 

8./ Napirendi pont

A 2023. évi idegenforgalmi szezon tapasztalatairól szóló beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek SZIMPÁTIA SZAVAZÁST követően, hogy a parkolás a karácsonyi időszakra ingyenes lehessen a városban.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, s megkérdezi Rakics Annát, hogy tesz-e kiegészítést.

 

Rakics Anna ügyvezető köszöni, nem.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy jó, hogy foglalkoztak ezzel, s szerencsére a turisztika is foglalkozik vele. Értékelni akartak, de betegség miatt elmarad. Tapasztalatokat majd összegezni kell. Vannak változások, amikre reagálni kell a városnak is. Kéri, hogy aki elfogadja a bizottsági ajánlást, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

390/2023.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

A 2023. évi idegenforgalmi szezon tapasztalatairól szóló beszámoló

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

 1. A Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. a 2023. évi idegenforgalmi szezon tapasztalatairól szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Rakics Anna ügyvezető

 

9./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását biztosító Intézményi társulás tanácsának 2023. évi tevékenységéről beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni. Elmondja, hogy ennek a társulásnak az elnöke saját maga. Ábrahámhegy és Salföld polgármestere is benne van. Szeretné a polgármestereknek megköszönni a munkájukat. A beszámolóban az elfogadott határozatok vannak. Köszöni, hogy mindig rendelkezésre álltak és segítették a munkát a polgármesterek. Úgy gondolja, hogy fontosak a társulások, ezt azért mondj, mert felvetődött, hogy szükséges-e. Véleménye szerint fontos a térségi kapcsolat. Nem éltek ezzel soha vissza. Sőt az egyik fejlesztést a társulás pályázta meg, nem a város és nem az ovi. Hasznosnak találja és javasolja elfogadni. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a módosító javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

391/2023.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulás 2023. évi munkájának beszámolója

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

 1. a Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a Társulási Tanács 2023. évi munkájáról és Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulás működéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri a Badacsonytomaji KÖH illetékes ügyintézőjét, hogy a Társulási Tanácsot a döntésről tájékoztassa.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Tóth Zsuzsanna osztályvezető-helyettes

 

10./ Napirendi pont

Beszámoló a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Kriszti N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi a jegyző urat, hogy kíván-e hozzátenni valamit.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző köszöni, nem.

 

 

Krisztin N. László polgármester mindenki nevében köszöni a hivatalban dolgozó kollégáknak és a jegyzőnek a munkáját. Nagyban hozzájárul a tevékenységük, hogy sikeres évet zárhassanak. Számszerűleg jövő tavasszal lesz látható. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a bizottsági ajánlást, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

392/2023.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

A Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi beszámolójáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1.  Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi beszámolóját megismerte és azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:           Dr. Bodnár Attila jegyző

                        Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

11./ Napirendi pont

Helyi Választási Bizottsági tagok megválasztásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Kriszti N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, de a szerdai ülésen még két tagot választani kell.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, s megadja a szót a jegyzőnek.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja a már meglévő három tag nevét, s hozzáteszi, hogy még két tagot kell választani. Akikről még dönteni kell, az Szántai Ferencné és Sall Csabáné.

 

Krisztin N. László polgármestere köszöni. Ez a helyi választási bizottsági tagságról szól. Ők bonyolítják a választásokat. Több feladat lesz, hiszen EU és önkormányzati választás is lesz egyszerre. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a módosítást, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodással meghozza az alábbi:

 

393/2023.(XI.29) Képviselő-testületi határozat

Helyi Választási Bizottság tagjairól

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-ában biztosított jogkörében eljárva – Dr. Bodnár Attila a helyi választási iroda vezetője javaslatára –

 

 • Lichtneckert Gyula 8258, Badacsonytomaj, Rózsa köz 17. szám alatti lakost a helyi választási bizottság tagjává
 • Fekete Ferencné 8258, Badacsonytomaj, József Attila u. 20. szám alatti lakost a helyi választási bizottság tagjává
 • Bujtorné Kapcsos Judit 8258, Badacsonytomaj, Római út 108. szám alatti lakost a helyi választási bizottság tagjává
 • Sall Csabáné 8258 Badacsonytomaj, Park utca 53. szám alatti lakost a helyi választási bizottság tagjává
 • Szántai Ferencné 8258 Badacsonytomaj, Széchenyi u. 7. szám alatti lakost a helyi választási bizottság tagjává

választja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Dr. Bodnár Attila jegyző

Illésné Rácz Andrea igazgatási ügyintéző

 

12./ Napirendi pont

A közszolgálati tisztviselők 2024. évi Cafeteria juttatásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy biztos többen találkoztak

 

Hartai Béla képviselő 10,07 órakor távozik az ülésről.

Szavazásra jogosultak száma 6 fő.

 

azzal, hogy 600.000,- forintra emelik ezt az összeget. Ő is rákérdezett, de a válasz az, hogy végül nem került a kormányban elfogadásra.

 

Tóth Zsuzsanna ügyintéző elmondja, hogy valóban. A központi költségvetésben ez szerepel. A nagyobb összeg adható, de elfogadása még nem volt.

 

Hartai Béla képviselő 10,09 órakor visszatér az ülésre.

Szavazásra jogosultak száma 7 fő.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, s megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

394/2023.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

A közszolgálati tisztviselők 2024. évi Cafetéria juttatásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1.  Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők és főállású Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók részére 2024. évben nettó 400.000 Ft/fő/év (azaz nettó négyszázezer forint/fő/év) keretösszegű cafeteria juttatást biztosít.

 

 1. Előbbiekben részletezett juttatásokhoz szükséges összeget a Badacsonytomaji KÖH 2024. évi költségvetésében a működési kiadások jogcímen biztosítja

 

Határidő:       elfogadás azonnal, egyebekben 2024. évi költségvetési

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

 1. Bodnár Attila jegyző

                        Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

 

13./ Napirendi pont

Kérelem jutalom kifizetéséhez

Előterjesztő: Borbélyné Galambos Gabriella PÜB elnök

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, arról van szó, hogy a képviselő-testület a költségvetésben az intézmények, az önkormányzat és a hivatal esetében az alkalmazottaknak biztosította az egy havi bérnek megfelelő jutalom keretet. Amihez nem biztosított a testület az az önkormányzat esetében a Török Zoltán alpolgármester és Krisztin N. László polgármester jutalmazása, erre nem lett elkülönítve keret. A VN Kft. és a MENÜ Kft. jutalmazása nem került tervezésre. Ezért az a javaslat, hogy támogassa a testület mindkét cég esetében a dolgozók egy havi jutalom keretét és mellette a beszámolókat elfogadva a vezetést jónak ítélve mindkét vezető munkáját is. Ebben nagy szerepe van a vezetőknek, ezért az intézményvezetők esetében a két havi jutalom keretet javasolják. Kérdezi a kollégát, hogy a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll ehhez?

 

Tóth Zsuzsanna ügyintéző válaszában elmondja, hogy igen, rendelkezésre áll, a tartalék keret terhére.

 

Krisztin N. László polgármester kérdése, hogy a többlet miatt is?

 

Tóth Zsuzsanna ügyintéző elmondja, hogy igen, így van tervezve.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, a cégvezetők esetében két havi jutalmat javasolnak. Az önkormányzat esetében Török Zoltánnak és Krisztin N. Lászlónak nem lett tervezve. Ebben a csomagban a többi dolgozónak, mint például az EÜ dolgozók, sofőrök, takarító esetében az egy havi rendelkezésre áll. A hivatal esetében is. Azt javasolták az előterjesztésben, hogy az alpolgármester és a polgármester igazodjon a vezetőkhöz. Ennek a fedezetét biztosítani kell a tartalék terhére. Nagyjából ennyi. Szerinte egyesével mennek majd végig. Még egy dolog felvetődött a bizottsági ülésen, amivel nem számoltak. A Nagy László a holnapi nappal elmegy a BVÖKI-tól, s még nem tudni a jövőt. A bizottsági ülésen volt javaslat, hogy részére is a testület állapítson meg jutalmat. Az új vezető jelezte, hogy még nem dolgozott itt annyit, hogy értékelni kellene őt, az ő részére elkülönített jutalmat a dolgozók között szeretné felosztani. Tehát Nagy Lászlónak egy havi bér lenne a jutalom, ezzel az összeggel növelni kell a BVÖKI jutalom keretét.

 

Forintos Ervin képviselő kérdése, hogy a költségvetésben az összeg el van különítve? Differenciáltan vagy egyformán?

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy differenciáltan azoknak, akikről ő dönt. A többit a polgármester dönti el.

 

Forintos Ervin képviselő kérdése, hogy akiről a polgármester dönt, mennyit kapnak?

 

Krisztin N. László polgármester válaszában elmondja, hogy mindenki egy havi jutalmat kap.

 

Forintos Ervin képviselő újabb kérdése, hogy az egészségügyi takarító munkaidejét lehet bővíteni januártól?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez pénzügyi kérdés, január 30-ig nem tudnak erről dönteni. Most 4 órás, de ide tartozik a gyerekorvos és a többi ott dolgozó is és a sofőr is.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a takarító?

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy természetesen egy havi.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a takarítást kifizeti az önkormányzat a VN Kft-nek és a hölgy ott is dolgozik. Ez a megoldás bevált.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, hogy az előterjesztésben az szerepel, hogy minden vezetőnek, így az alpolgármesternek és a polgármesternek is két havit jutalom, hiszen, ha mindenki jól dolgozik, akkor ők is jól dolgoznak. Eddig ők még nem kaptak jutalmat.

 

Krisztin N. László polgármester hozzászólásában elmondja, úgy emlékszik, hogy 2019-ben kaptak jutalmat. Nagyon szépen köszöni.

 

Hartai Béla képviselő kérdése, hogy tudni lehet mennyibe kerül az önkormányzatnak a jutalmak kifizetése?

 

Krisztin N. László polgármester visszakérdez, hogy mindenkiét beleszámítva?

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy ha jól látja, akkor 15 millió és még jöttök ti hozzá. 10 millió volt betervezve eredetileg a költségvetésbe. A módosításba 4 milliót tettek hozzá.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy honnan jött a képviselőnek a 4 millió?

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy így emlékszik.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző hozzáteszi, hogy az önkormányzatot és a közös hivatalt megint összekeverik.

 

Tóth Zsuzsanna ügyintéző kis türelmet kér, hogy összeadja a tételeket.

 

Krisztin N. László polgármester 10,22 órakor 10 percszünetet rendel el.

Az ülés a szünet után 10,35 órakor folytatódik.

 

Tóth Zsuzsanna ügyintéző részletesen elmondja a számokat kerekítve.

 

Önkormányzat:   3.806.000Ft tervezve

                                                   BVKI:                16.230.000Ft

                                                   KÖH:                14.494.000Ft

                                                   VN Kft.:              8.360.000Ft

                                                   Menü Kft.            3.606.000Ft

                                                   Óvoda:                7.700.000Ft + járulék

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy ezek a számoka vezetőkkel együtt vannak?

 

Tóth Zsuzsanna ügyintéző válasza, igen.

 

Hartai Béla képviselő ezzel kapcsolatban úgy gondolja, hogy a hivatali dolgozók, mindenki megtette a magáét. Viszont Török Zoltán és Krisztin N. László felé az elvárás nagyobb. A rendezvényeken való megjelenés például ennek a minőségi oldala. Sokkal átfogóbb az egész. Módosító javaslata, hogy Török Zoltán és Krisztin N. László egy havi jutalmat kapjon.

 

Forintos Ervin képviselő hozzászólásában elmondja, hogy nagyon sok víz lefolyt a Dunán már. Úgy volt, mikor együtt elkezdték, hogy amit tudnak, s egyetértenek, azt támogatják. Úgy érzi, hogy amiről most beszélnek, abban a legfontosabb, hogy mindenkinek a jutalom bent legyen. Ezt egy kicsit nehezményezi, hogy az együttműködést nem látja.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni. Kérdezi, hogy döntés kell az óvodáról és a bölcsiről is?

 

Tóth Zsuzsanna ügyintéző válasza, nem kell.

 

Krisztin N. László polgármester másik kérdése, hogy a BVÖKI-val kapcsolatban kell döntés?

 

Tóth Zsuzsanna ügyintéző elmondja, hogy a Nagy László egy havi jutalmáról, átcsoportosítás lesz.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot Nagy László egy havi jutalmáról, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

395/2023.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Nagy László jutalmazása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jutalom kifizetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta.

 

 1. dönt arról, hogy Nagy László részére a 2023. évi költségvetés tartaléka terhére 1 havi jutalom kifizetését engedélyezi.
 2. felkéri a polgármestert, és a jegyzőt, hogy az intézkedést tegye meg.
 3. felkéri a hivatalt, hogy a szükséges fedezetet a tartalék terhére biztosítsa

 

Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

     Dr. Bodnár Attila jegyző

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot a Menü Kft jutalmazásáról, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

396/2023.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Menü Kft. jutalmazása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jutalom kifizetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta.

 

 1. dönt arról, hogy a Menü. Kft. dolgozói részére a 2023. évi költségvetés tartaléka terhére 3.006.107.-Ft jutalom kifizetését engedélyezi azzal, hogy az ügyvezető tekintetében a jutalmat 2 havi bérének mértékében állapítja meg.
 2. felkéri a polgármestert, a jegyzőt és a Menü. Kft. ügyvezetőjét, hogy a dolgozói jutalmazásra a munkáltatói intézkedést tegye meg.
 3. felkéri a hivatalt, hogy a szükséges fedezetet a tartalék terhére biztosítsa

 

Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                         Dr. Bodnár Attila jegyző

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot a VN. Kft jutalmazásáról, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

397/2023.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

VN Kft. jutalmazása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jutalom kifizetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta.

 

 1. dönt arról, hogy a VN. Kft. dolgozói részére a 2023. évi költségvetés tartaléka terhére 8.360.369.- Ft jutalom kifizetését engedélyezi azzal, hogy az ügyvezető tekintetében a jutalmat 2 havi bérének mértékében állapítja meg.
 2. felkéri a polgármestert, a jegyzőt és a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy a dolgozói jutalmazásra a munkáltatói intézkedést tegye meg.
 3. felkéri a hivatalt, hogy a szükséges fedezetet a tartalék terhére biztosítsa

 

Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Dr. Bodnár Attila jegyző

 

Török Zoltán alpolgármester érintettség okán kéri kizárását a szavazásból.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért Török Zoltán alpolgármester szavazásból való kizárásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

398/2023. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Alpolgármester szavazásból való kizárása érintettség okán

 

 • Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Török Zoltán alpolgármester szavazásból való kizárását érintettség okán.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki elfogadja a módosító javaslatot Török Zoltán alpolgármester 1 havi jutalmazásáról, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

399/2023.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Alpolgármester jutalmazásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. az alpolgármestert 2023. évi munkája elismeréseként nem részesíti 1 havi tiszteletdíjának megfelelő összegű jutalomban.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Dr. Bodnár Attila jegyző

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot Török Zoltán alpolgármester 2 havi jutalmazásáról, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

400/2023.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Alpolgármester jutalmazásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. az alpolgármestert 2023. évi munkája elismeréseként 2 havi tiszteletdíjának megfelelő összegű jutalomban részesíti.
 2. a fedezetet a 2023. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja  
 3. felkéri a Hivatalt a kifizetéshez szükséges intézkedést tegye meg.
 4. felkéri a Hivatalt az előirányzat módosítást készítse elő.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

     Dr. Bodnár Attila jegyző

     Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

 

Krisztin N. László polgármester érintettség okán kéri kizárását a szavazásból.

 

Török Zoltán alpolgármester kéri, hogy aki egyetért Krisztin N. László polgármester szavazásból való kizárásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

 

401/2023. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester szavazásból való kizárása érintettség okán

 

 • Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Krisztin N. László polgármester szavazásból való kizárását érintettség okán.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Török Zoltán alpolgármester

 

 

Török Zoltán alpolgármester kéri, hogy aki egyetért a módosító javaslattal, Krisztin N. László polgármester 1 havi jutalmazásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

402/2023.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester jutalmazásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a polgármestert 2023. évi munkája elismeréseként nem részesíti 1 havi tiszteletdíjának megfelelő összegű jutalomban.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:          Török Zoltán alpolgármester

                        Dr. Bodnár Attila jegyző

 

 

Török Zoltán alpolgármester kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, Krisztin N. László polgármester 2 havi jutalmazásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

403/2023. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester jutalmazásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a polgármestert 2023. évi munkája elismeréseként 2 havi tiszteletdíjának megfelelő összegű jutalomban részesíti.
 2. a fedezetet a 2023. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja
 3. felkéri a Hivatalt a kifizetéshez szükséges intézkedést  tegye meg.
 4. felkéri a Hivatalt az előirányzat módosítást készítse elő.

Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:           Török Zoltán alpolgármester

                        Dr. Bodnár Attila jegyző

                        Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ugyan a jutalmak átadása a legtöbb esetben vezető hatáskör, azért kifogja értesíteni a képviselő-társakat az időpontról, amikor ez megtörténik, hogy legyenek jelen. Az utalás meglesz, de lesz boríték az átadáskor, s jó lenne, ha a testület együtt lenne. Köszöni szépen.

 

14./ Napirendi pont

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről 2023. év Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, kiegészítés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

404/2023.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről 2023. év

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 7. §-a értelmében, a 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló 407/2023. (VIII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott időszakra, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. törvény 232.§ (3) bekezdése, és a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése figyelembevételével az alábbi határozatot hozza:

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. évben a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi munkarendjében 2023. december 27. napjától - 2024. január 5. napjáig terjedő időszakra igazgatási szünetet rendel el.
 2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az igazgatási szünet alatt a szabadságot úgy adja ki, hogy a téli igazgatási szünetben valamennyi foglalkoztatott részére kötelező szabadságot adjon ki azzal, hogy a halaszthatatlan közfeladatok folyamatos és zavartalan ellátását biztosítani kell.
 3. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozat egységes szerkezetbe foglalásáról gondoskodjon.

Határidő:       elfogadásra azonnal

                        kihirdetésre: 2023. november 30. napjáig

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

15./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi munkaterve

 Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, ezt minden évben meg kell határozni. Nyilván változni is szokott. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

405/2023.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi Munkaterve

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

az önkormányzat 2024. évi munkatervét az előterjesztés melléklete szerinti formában és tartalommal jóváhagyja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző

16./ Napirendi pont

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok Elbírálására vonatkozó szabályzatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, kiegészítés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

406/2023.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

„A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok Elbírálására” vonatkozó Szabályzatról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal a „A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok Elbírálására” vonatkozó Szabályzatot elfogadja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Tóth Zsuzsanna költségvetési-, és adóosztályvezető helyettes

                        Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

17./ Napirendi pont

Környezeti állapotról tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

407/2023.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj város környezeti állapotáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj város környezeti állapotáról szóló 2023. évi beszámolót – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta ügyintéző

 

 

18./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2024. évi koncepciójáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az a baj, hogy a környezeti számok nem mindig állnak még ilyenkor rendelkezésre, majd a költségvetéskor állnak össze. A szempontokat, amelyeket ismertek, azok benne lesznek. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

408/2023.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

 1. évi költségvetési koncepcióról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta, és a költségvetés készítéséhez a következőket határozza meg:  

 

 1. A képviselő-testület a 2024. évi költségvetésben alapvető célként határozza meg az önkormányzati gazdálkodás egyensúlyának megtartását, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását, az intézmények biztonságos működését, figyelemmel a feladatfinanszírozásra.
 2. A 2024. évi költségvetésben a bevételek nagyságrendje meghatározza az intézmények kiadásának tervezhető mértékét. Az önkormányzat által önként vállalt feladatok finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges. Törekedni kell új bevételi források felkutatására, a bevételek növelésére és a kiadások optimalizálására.
 3. A helyi adóbevételek tervezés folyamán a pénzügyi egyensúly megtartása érdekében törekedni kell a reális tervezésre. Az adóbevételek realizálásához továbbra is hatékony adófelderítési munkára van szükség, ezen belül kiemelt jelentőségű feladat az új adóalanyok felderítése, a kintlévőségek behajtása.
 4. Az önkormányzat működési bevételei tekintetében is a kintlévőségek, tartozások, hátralékok hatékony beszedésére intézkedéseket kell tenni, azok végrehajtását figyelemmel kell kísérni.
 5. A 2024 évre a pályázati lehetőségek feltárásához, valamint a pályázatok előkészítéséhez megvalósításához szükséges önerőt a 2024. évi költségvetésben meg kell tervezni, a kötelező feladatok biztosításának elsőbbsége mellett.
 6. A fejlesztési kiadások tekintetében a 2023. évről áthúzódó, folyamatban lévő, kötelezettséggel terhelt fejlesztéseket be kell tervezni, figyelemmel a meg nem valósult célokra is.
 7. Az önkormányzati szintű vagyonállományt át kell tekinteni, a funkció nélküli, illetve hasznosítható tárgyi eszközök, ingatlanok értékesítésével törekedni kell a felhalmozási célú bevételek növelésére.
 8. A Kormányzat által indított közfoglalkoztatási programok pályázati lehetőségeinek kihasználásával, valamint a programok saját bevételeinek visszaforgatásával kell a hatékonyabb, magasabb színvonalú és költségtakarékos megvalósítására kell törekedni.
 9. A települési támogatás és egyéb szociális juttatások előirányzatának 2024. évi tervezése során figyelembe kell venni az ellátottak számának, illetve a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének változását.
 10. A jogszabályban meghatározott, alanyi jogon járó szociális ellátásokon túlmenően azokat a juttatásokat kell megtervezni, amelyek a rendkívüli élethelyzetbe került emberek rászorultsági alapon történő megsegítését szolgálják.
 11. A települési támogatáson belül folytatni kell az elmúlt években kialakított helyi támogatási formákat, melynek célcsoportjai az idősek, a fiatalok, a fogyatékkal élők és rászoruló családok.
 12. A 2024. évi költségvetési rendeletben a letelepedési támogatás elkülönítése szükséges.
 13. A Bursa Hungarica pályázathoz kapcsolódó önkormányzati forrás összegét a 2024. évi előirányzat tervezésénél figyelembe kell venni.
 14. A városi rendezvényterv 2024. évi előirányzata a képviselő-testület, BVKI és Pénzügyi-, Ügyrendi és Szociális Bizottság javaslata alapján tervezhető.
 15. Az általános tartalék összege legalább a 2023. évi eredeti előirányzat legyen.
 16. A civil szervezetek és non-profit szervezetek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működésére fordított támogatásának 2024. évi előirányzata a 2023. évi teljesítés figyelembevételével tervezendő.
 17. Az uniós pályázati forrásokat folyamatosan kutatni kell
 18. Az önkormányzat és intézményei feladatellátásának racionálisabb megszervezése kapcsán elsődlegesen meg kell vizsgálni a természetes létszámfogyás adta lehetőségeket a közszférában dolgozók teljes körére vonatkozóan.
 19. A létszámgazdálkodás területén érvényesülnie kell a maximális hatékonyság elvének. A megüresedő álláshelyek betöltésénél az intézményvezetők legyenek figyelemmel a megváltozott finanszírozási körülményekre.
 20. A nevelési-oktatási intézmény üzemeltetési-, illetve karbantartási feladataihoz szükséges fedezetet az önkormányzatnak elsődlegesen a központi költségvetés feladatfinanszírozásból kell biztosítani.
 21. Az intézményi térítési díjak tervezésénél az önköltségszámításon túlmenően az ágazati törvények szabályozását, a várható infláció mértékét, valamint a piaci viszonyokat kell alapul venni, törekedni kell az igénybevett szolgáltatások tényleges árának megfizetésére.
 22. A dologi kiadások tervezésénél elsődlegesen és minden más kiadást megelőzően meg kell tervezni a 12 havi, az intézmény működéséhez szükséges közüzemi díjak fedezetét.
 23. Az intézmények vezetői felhatalmazást kapnak arra, hogy a kedvezőbb feltételek elérése érdekében valamennyi szolgáltatási, vállalkozói, megbízási, határozott idejű munkaszerződést, bérleti szerződést, szállítói megállapodást felmondjanak, újratárgyalva megkössenek, ha indokolt, versenyeztessenek. A több intézményt érintő szolgáltatások esetén önkormányzati szintű versenyeztetés szükséges.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

                        egyebekben 2024. évi költségvetési tervezés

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 1. Bodnár Attila jegyző

Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

 

 

19./ Napirendi pont

HÉSZ módosításról – Badacsonytomaj 1467/4 hrsz és Badacsonytomaj 925/3 hrsz.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester köszi, megkérdezi, hogy kiegészítése van-e valakinek. Mivel nincs, így megadja a szót Forintos Ervin képviselőnek.

 

Forintos Ervin képviselő kérdése, hogy a 1467/4 hrsz esetében egy övezetről beszélnek. A tulajdonossal az egyeztetések megtörténtek?

 

Gyimesi Mónika ügyitéző elmondja, hogy egy tulajdonos érintett csak. Csak az építési hely változik (pontosításra kerül), a többi nem.

 

Forintos Ervin képviselő kérdése még, hogy a 925/3 hrsz-nél VT és LF közötti részről van szó? Ebben van módosítás is?

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy igen, a vélemény ezt tartalmazza.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy két határozati javaslat szerepel, hogy megismerték az állásfoglalást. A módosító anyagban a tervezői nyilatkozatot találta és a „b, c, d, e” mellékleteket nem.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy azért, mert csak a határozatot követően lesz elkészítve. Így alkotnak egy csomagot, melyhez kell a képviselő-testületi határozat, mely így megy tovább a hatóságoknak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, a főépítésszel kapcsolatban a településképi véleményeket a polgármester adja ki. Tájékoztatja a testületet, hogy a főépítészi véleményt soha nem került meg. Átemelik az anyagba a véleményt, így adják ki. Hartai Béla kérésére minden képviselőnek megküldik a most tárgyalt anyagot. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

409/2023.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

HÉSZ módosításról – Badacsonytomaj 1467/4 hrsz. és Badacsonytomaj 925/3 hrsz.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. az előterjesztés szerint elfogadja településrendezési eszközeinek részleges módosítására vonatkozóan az előterjesztés szerinti partnerségi egyeztetésen bemutatott tervanyagot elfogadja.
 2. az átmeneti törvény szerinti 15 napos kifüggesztés alatt nem érkezett javaslat, vélemény, így a partnerségi egyeztetést lezárja.
 3. a dokumentum végső szakmai véleményezésre való megküldésével a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Irodája felé, egyetért.
 4. egyúttal nyilatkozik, hogy az államigazgatási szervekkel egyetértve a környezeti vizsgálat a módosított dokumentációban szereplő módosításokhoz nem szükséges.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Szabó Zoltán főépítész          

                        településtervezők

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

410/2023.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 308/2022. (XI. 11.) képviselő-testületi határozatának módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. megismerte, és elfogadja a TRE módosítási eljárási rendjének tartalmáról szóló önkormányzati Főépítész feljegyzését, állásfoglalását.

 

 1. dönt abban, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 308/2022. (XI. 11.) képviselő-testületi határozatát az alábbiak szerint pontosítja:

 

„Badacsonytomaj 1467/4 helyrajzi számú ingatlanon kiszabályozott építési hely pontosítása”

 

Melléklet 308/2022. (XI.11.) Képviselő-testületi határozathoz

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mai napon elhatározta településrendezési eszközeinek módosítását, melyet az alábbi tételes program szerint kíván megvalósítani:

 

 1. Csak szabályozási tervet, és településszerkezeti tervet érintő kezdeményezések:

 

 1. Badacsonytomaj 1467/4 helyrajzi számú ingatlanon kiszabályozott építési hely pontosítása

 

A programpontban szereplő módosítás megindításának előfeltétele a kérelmezővel a településrendezési eszközök módosítási folyamatának finanszírozására is kiterjedő településrendezési szerződés megkötése.

 

A szükséges egyeztetést vonatkozó a a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 78. § (1) bekezdés b) pontja szerint folytatja le az önkormányzat.

 

A módosítást előzőek alapján az önkormányzat a jelenleg hatályos településrendezési eszközök foltszerű és részleges módosításával, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet 2012. augusztus 06-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával hajtja végre.

 

 1. felkéri a hivatalt a további szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Szabó Zoltán főépítész          

                        településtervezők

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

20./ Napirendi pont

Beérkezett szociális tűzifa iránti kérelmekről tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy beszélt Orbán József vállalkozóval és elmondta, hogy ebben a programban, akik megfeleltek a feltételeknek azokan a 80m3 fát már ki is szállították. Egy fő esetében van kisebb gond, mivel nem érik el őt. A második csomagban azok vannak, akik az első körös fa keretbe nem fértek bele. Erre is van, hiszen vásároltak pluszban. A második 80m3 fa terhére 13 fő részére biztosítanak fát. Ennek a szállítása a napokban megtörténi. Van huszonvalahány kérelem, amit el kell utasítani, mert nem felel meg a feltételeknek. Azt a megoldást választották, hogy a Kiss József Alapítvány segítségét kérik. Az elutasító határozatokkal együtt tájékoztatják a kérelmezőket a lehetőségekről. Két téma volt, amiről beszéltek. Az egyik az, hogy a második 80m3 fából 54m3 a telepen van. El kell dönteni, mi legyen vele. A vállalkozó tárolni tudja, ha kell. A másik, hogy elhozatják az 54m3-t és a VN Kft. tárolja el, és majd jövőre lehet használni. Ebben kér egy állásfoglalást.

 

Hartai Béla képviselő kérdése, hogy a vállalkozó felelős az őrzés terén? Illetve a tárolás száraz helyen lesz?

 

Krisztin N. László polgármester válaszolva elmondja, hogy nem kérdezte, hogy száraz helyen tudja-e tárolni. A VN Kft. tudná száraz helyen tárolni?

 

Rakics Anna ügyvezető válasza, nem.

 

Hartai Béla képviselő véleménye szerint az lenne a legjobb, ha száraz helyen lenne a fa.

 

Borbélyné Galambos Gabriella kérdése, hogy a VN Kft. tudja tárolni?

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy igen, tárolni tudja, de nem fedett helyen.

 

Török Zoltán alpolgármester úgy gondolja, hogy az Orbán Józseffel olyan szerződést kell kötni, hogy a fákat tárolja, s majd, ha kell a fa, akkor elhozzák. A frissen kivágott fák akkor is száradnak szerinte, ha a szabadban vannak. Ha most lehozatják ide, akkor kétszer kell majd szállítani, így viszont ott lesz tárolva szállításig. Jövőre az önkormányzat az 54m3 mennyiségű fát nem kell, hogy megvegye. Lehet, hogy jövőre a szállítást nem ez a vállalkozó nyeri meg, de a fa már meg lesz.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, lehet már szóba került, hogy eltűnik a fa. Viszont idén van először, hogy marad fa, eddig mindig elfogyott, tehát nem tudott eltűnni. Ebből volt félreértés, azért említette meg.

 

Forintos Ervin képviselő kérdése, hogy az árajánlat kérésben a darabolásra 80+80m3 szerepelt. A szállítás is 80+80m3?

 

Tóth Zsuzsanna ügyintéző válasza, igen.

 

Forintos Ervin képviselő kérdése, hogy akkor elszámolása fog kerülni az is, amit nem szállít ki?

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy először volt a darabolás és utána a szállítás napirenden.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy előfordulhat, hogy leszerződtek és jövőre nem tudja ennyiért kiszállítani. Rendben, de hol tárolják a fát?

 

Forintos Ervin képviselő javaslata a Szénégető.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy nem őrzött, de van kamera.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy végül is a szállítást, aki elnyeri, annak mindegy honnan hozza el. Véleménye szerint maradjon a vállalkozónál.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a beszámolóról a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

411/2023.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Beérkezett szociális tűzifa iránti kérelmekről tájékoztatás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Beérkezett szociális tűzifa iránti kérelmekről tájékoztatást” megismerte, az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a tárolásról a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

412/2023.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Beérkezett szociális tűzifa iránti kérelmektől tájékoztatás - Lakossági tűzifa tárolásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. az előterjesztést megismerte és az alábbi javaslatokat teszi:

 

 1. Orbán József egyéni vállalkozó (8286. Gyulakeszi, Kossuth u. 64.) telephelyén oldja meg a megmaradt lakossági tűzifa tárolását

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

 

21./ Napirendi pont

Letelepedési támogatási kérelmek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a Képviselő-testületnek Mékli Petrőtei Krisztina és Mékli Balázs kérelmét elfogadásra javasolja

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a Képviselő-testületnek Ulicsák György Sándor és Ulicsák-Szabó Liliána kérelmét elfogadásra javasolja.

 

Tóth Zsuzsanna ügyintéző szól, hogy az ügyvéd személyére nem született javaslat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önkormányzat ügyvédje elkészíti a szerződéseket. Annyit kérdez, hogy nyilván küldik a megítélt támogatást, de aki hitelt kért korábban, azokkal a visszafizetésekkel minden rendben van?

 

Tóth Zsuzsanna ügyintéző válaszában elmondja, hogy igen, rendben megy minden. Év végén felülvizsgálják és felszólítják azt, akinek elmaradása van esetleg.  

 

Mékli Bernadett képviselő szeretné mindenkivel tudatni, hogy annak ellenére, hogy név hasonlóság van, nem ismeri a kérelmezőket és nem rokonok.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, s elmondja, hogy bárki kérhet támogatás, ha megfelel a feltételeknek, akkor támogatják. Ebben az esetben két ide költöző családról van szó. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot Mékli Petrőtei Krisztina és Mékli Balázs kérelméről, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

413/2023.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Letelepedési támogatásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a letelepedési támogatásról szóló 8/2016.(III.09) önkormányzati rendelete alapján Mékli Petrőtei Krisztina és Mékli Balázs (8257 Badacsonytomaj, Kisörshegyi út 62.) kérelmére a rendelet 4.§ (3) bekezdés b) pontja alapján 500.000,-Ft (azaz Ötszázezer forint) vissza nem térítendő támogatást és a rendelet 4.§ (4) bekezdés b) pontja alapján 1.000.000,-Ft (azaz Egymillió forint) kamatmentes kölcsönt biztosít a rendelet 6.§-ában foglaltaknak megfelelően 10 éves futamidőre.
 2. felkéri Dr. Végh József ügyvédet a Támogatási szerződés előkészítésére a jogszabályi előírásoknak megfelelően és felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési és adóosztály vezető helyettest a szerződés aláírására.
 3. a támogatás összegét az önkormányzat 2023. évi költségvetésében az egyéb felhalmozási célú kiadások keret terhére biztosítja.
 4. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal,

egyebekben a támogatási szerződés előkészítésére 15 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Tóth Zsuzsanna osztályvezető-helyettes

 1. Végh József ügyvéd

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot Ulicsák György Sándor és Ulicsák-Szabó Liliána kérelméről, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

414/2023.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Letelepedési támogatásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a letelepedési támogatásról szóló 8/2016.(III.09) önkormányzati rendelete alapján Ulicsák György Sándor és Ulicsák-Szabó Liliána (8258 Badacsonytomaj, Petőfi utca 19.) kérelmére a rendelet 4.§ (3) bekezdés c) pontja alapján 250.000,-Ft (azaz Kettőszázötvenezer forint) vissza nem térítendő támogatást és a rendelet 4.§ (4) bekezdés c) pontja alapján 250.000,-Ft (azaz Kettőszázötvenezer forint) kamatmentes kölcsönt biztosít a rendelet 6.§-ában foglaltaknak megfelelően 10 éves futamidőre.
 2. felkéri Dr. Végh József ügyvédet a Támogatási szerződés előkészítésére a jogszabályi előírásoknak megfelelően és felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési és adóosztály vezető helyettest a szerződés aláírására. 
 3. a támogatás összegét az önkormányzat 2023. évi költségvetésében az egyéb felhalmozási célú kiadások keret terhére biztosítja.
 4. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

Határidő:       elfogadásra azonnal,

egyebekben a támogatási szerződés előkészítésére 15 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester                                                      

Tóth Zsuzsanna osztályvezető-helyettes

 1. Végh József ügyvéd

 

22./ Napirendi pont

Panoráma utca lakóinak kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester annyit szeretne hozzá tenni, hogy kaptak két levelet. Az egyiket július 27.-én, amelyre a kolléganő intelligensen válaszolt is. Leírta a levélben, hogy a VN Kft. nem javasolja a kihelyezést. Majd érkezett augusztus 15.én egy következő levél, hogy miért nem javasolják a fekvőrendőrt, lényegében számonkérés volt. Erre döntés lett, hogy kikerül a 30-as tábla és a fekvőrendőr is. Ez ellen az egész utca hirtelen megmozdult. Javasolják, hogy az utca beszéljen egymással, legyen kommunikáció. Erre nincs ideje és energiája, hogy kinek mi a vágya. A Strand utcában is így volt. A bizottság azt javasolja, hogy a többség véleményét vegyék figyelembe.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy főleg akkor fontos a megbeszélés a lakók között, ha csak a lakóközösség használja az érintett utcát. A Strand utcánál is a lakókkal egyeztettek. A Kert utcában a zebra helyett lett a fekvőrendőr elhelyezve. A lakókat mindig meg kell kérdezni. Tanulni kell a hibából.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy az utca és járda területeket rendezni kell. Amíg egy kérelemnek, amely egy utcát érint, a lakók 50%-a nem írja alá, addig nem kezdenek bele.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, a Kert utcában sokan azt sérelmezik, hogy a biciklisek nem tudnak a fekvőrendőr mellett elmenni, hiszen teljes szélességben le van rakva. Kis helyet el kellett volna ott hagyni.

 

Török Zoltán alpolgármester egyetért, s elmondja, hogy megteszik. Felszedik a legszélét, hogy biciklivel közlekedni lehessen kényelmesen.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, ha ez az irány, akkor véleményeket fognak kérni. Jobban járnak, ha előre egyeztetnek.

 

Forintos Ervin képviselő hozzáteszi, hogy azért is, mert pénzbe kerül minden.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

415/2023.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Panoráma utca lakóinak kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. megismerte a „Panoráma utca lakóinak kérelme” tárgyában érkezett megkeresést.
 2. dönt abban, hogy a Panoráma lakóközösség kérelme alapján a közterületre kihelyezett fekvőrendőr eltávolítására felkéri a Badacsonytomaj VN Kft-t (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 27.).
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a lakóközösséget értesítse a döntésről.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

                        az intézkedés megtételére 15 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Rakics Anna ügyvezető

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

 

23./ Napirendi pont

Csendes dűlő vízellátása telekalakítással vegyes ajándékozási szerződés-tervezetről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja Hartai Béla képviselő szavazásból való kizárását érintettség okán.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Hartai Béla képviselő szavazásból való kizárását kéri érintettség okán.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért a képviselő szavazásból való kizárásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

416/2023. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Képviselő szavazásból való kizárása érintettség okán

 

 • Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Hartai Béla képviselő szavazásból való kizárását érintettség okán.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

Dr. Végh József ügyvéd egy módosítást javasolna, hogy egy-két dolgot pontosítani kell. Most kapta meg a lemondó nyilatkozatokat. A szerződés tervezet alapvetően jó. Két módosításra van szükség. Az egyik az, hogy ami kialakításra kerül, az nem közös tulajdon lesz, hanem az önkormányzathoz kerül. A nyilatkozatokat nem látta eddig, azért nem tudta ezt eddig. Ez módosítja a szerződést is. A másik, ha jól látja, akkor két osztrák állampolgár is van a nyilvántartásban.

 

Rózsa Tamás lakos elmondja, hogy egy testvérpárról van szó.

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy a szerződés így nem jó, mert le is kell fordítani németre. Ezekkel módosítani kell. Tükörfordítással készült szerződés kell, illetve a másik, az, hogy a szerződés végén az út az kizárólag az önkormányzat tulajdonába kerül.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi a jegyzőt, hogy így lehet?

 

Dr. Bodnár Attila jegyző válasza, igen, csak egy képviselő terjessze be.

 

Krisztin N. László polgármester akkor ez a két módosítást felterjeszti. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

417/2023. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Csendes dűlő vízellátása telekalakítással vegyes ajándékozási szerződés-tervezetről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. dönt abban, hogy a „Csendes dűlő vízellátása telekalakítással vegyes ajándékozási szerződés-tervezetről” szóló előterjesztést megismerte.

 

 1. dönt abban, hogy a Csendes dűlő vonatkozásában előkészített szerződés-tervezet, és a hozzákapcsolódó változási vázrajz, és a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4. hatóság által 804.026/6/2023. ügyiratszámú a Badacsonytomaj 1870 helyrajzi számú, a Badacsonytomaj 1871 helyrajzi számú, a Badacsonytomaj 1874/1 helyrajzi számú, és a Badacsonytomaj 1874/2 helyrajzi számú ingatlanokat érintő telekalakítási engedély alapján támogatja a telekalakítással vegyes ajándékozási szerződés megkötését.

 

 1. felkéri dr. Végh József ügyvédet a szerződő felekkel történő egyeztetésre és a hiteles ingatlan-nyilvántartás alapján a szerződéskötéshez kapcsolódó szükséges intézkedések megtételére.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a telekalakítással vegyes ajándékozási szerződés aláírására.

Határidő:       elfogadásra azonnal

egyebekben folyamatos

Felelős:          Krisztin N. László polgármester,

 1. Végh József ügyvéd

                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

24./ Napirendi pont

A település 60. év feletti lakosainak karácsonyi ajándékozása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 24. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni. Annyit szeretne elmondani, hogy az elmúlt 20 évben sok módon volt a köszöntés karácsony táján. Ezt most is szeretné megtenni. Kérték a civil szervezeteket, hogy beszéljenek a lakókkal. Vannak, akik – 2 civil szervezet jelzett vissza – utalványt és vannak, akik csomagot szeretnének. Személyesebb a csomag szerinte és többen is támogatják. Arról kell most dönteni, hogy melyik mód legyen. Túl azon, amit a BVÖKI szervez, ez külön lesz attól. Szerveznek a civil szervezetek és kulturális intézmény is. Azt, hogy ne legyen, azt nem gondolják. Elkülönítettek erre egy összeget már a költségvetéskor. Az előzetes számítások miatt került az átcsoportosításba. 10millió forintot tettek erre a célra féle.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, hogy a bizottsági ülésen nem volt jelen. Elmondja, hogy két éve benne volt a csomag átadásában, de azóta az utalvány hallja mindenkitől. Nem személyes annyira ugyan, de azt is lehet személyessé tenni úgy, mint a csomagot. Jelenleg az utalványt támogatja.

 

Török Zoltán alpolgármester kérdése, hogy milyen utalvány lenne? A helyi vállalkozók adjanak és akkor itt költik el? Sokaknak baja volt, hogy nem Tesco utalványt kaptak. Az sem mindegy, hogy milyen.

 

Mékli Bernadett képviselő a helyi vállalkozók utalványát támogatja.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Török Zoltán alpolgármester kapta meg a feladatot, hogy járjon utána, mi lenne a jó ajándék. Mindenkinek nem tudnak jót tenni. Ez a két lehetőség van. Már tömegével nincs példa arra, hogy a települések ilyen gesztusokat tesznek. Általában étkezéssel oldják meg. Ábrahámhegyen csomagot kapnak az idősek. Sokáig volt az is, hogy művelődési házban volt egy műsor és utána vacsorával kedveskedtek. Ez is kipróbálták. Ott az volt a baj, hogy 120-150 ember jött el, pedig sokka többen vannak. A csomagot ezzel szemben legutóbb 600-an vették át 700 egynéhány főből.

 

Hartai Béla képviselőnek lenne egy javaslata, hogy lehetne csomag és utalvány együtt. Figyelembe véve a vállalkozókat és mellé tenni egy utalványt is. Például Tesco utalványt, és akkor mindenkinek a kedvében járnak.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy gondoltak erre, de nehéz eldönteni, mi legyen benne. Vegyíteni szerinte nem könnyű.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő kérdése, hogy adózás szempontjából a két lehetőség egyforma?

 

Tóth Zsuzsanna ügyintéző elmondja, hogy 10 ezer forintnál 4 ezer az adó.

 

Krisztin N. László polgármester 11,25 órakor távozik az ülésről.

Szavazásra jogosultak száma 6 fő.

 

Hartai Béla képviselő köszöni, s elmondja, hogy felszorozva 10.780,-Ft. Tehát 700,-Ft a tervez túllépése.

 

Török Zoltán alpolgármester kéri, hogy ne sarkítsa ki a képviselő az adatokat. Ez nem pénzkérdése.

 

Krisztin N. László polgármester 11,26 órakor visszatér az ülésre.

Szavazásra jogosultak száma 7 fő.

 

Vegyes a történet, hogy ki mit szeretne kapni. Három lehetőségből lehet választani és dönteni.

 

Takács Lajos képviselő hozzáteszi, hogy a jelzések alapján a csomag a döntő.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, hogy az utalvány mellett nem a Tescot javasolná.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő hozzáteszi, hogy azt kérték.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni. Mindig az adott kérdést kell nézni, s ezt sem kell az anyagi oldala miatt a jutalmakkal összevetni. Itt a kérdés az, hogy a három módból melyiket választják. Az egyik a csomag, a másik az utalvány, a harmadik pedig a vegyes megoldás.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy sorban kell külön-külön dönteni.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a javaslatot, hogy csomag és utalvány egyben legyen, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

418/2023. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat

A település 60. év feletti lakosainak karácsonyi ajándékozása (ajándékcsomag és utalvány)

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. az előterjesztést megismerte, és dönt abban, hogy a 2023. évben Badacsonytomaj közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező 60. év felettiek részére ajándékcsomag és utalvány együttes ajándékozását nem támogatja.

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Tóth Zsuzsanna osztályvezető-helyettes

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, hogy utalvány legyen, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

419/2023. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat

A település 60. év feletti lakosainak karácsonyi ajándékozása (utalvány)

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. az előterjesztést megismerte, és dönt abban, hogy a 2023. évben Badacsonytomaj közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező 60. év felettiek részére utalvány ajándékozását nem támogatja.

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Tóth Zsuzsanna osztályvezető-helyettes

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, hogy csomag legyen, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

420/2023. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat

A település 60. év feletti lakosainak karácsonyi ajándékozása (ajándékcsomag)

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. az előterjesztést megismerte, és dönt abban, hogy a 2023. évben Badacsonytomaj közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező 60. év felettiek részére ajándékcsomagot biztosít az önkormányzat 2023. évi költségvetés működési terv terhére.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Tóth Zsuzsanna osztályvezető-helyettes

 

 

25./ Napirendi pont

Varga Alajos kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 25. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, azzal a kiegészítéssel, hogy a VN Kft. adjon árajánlatot az elvégzendő munkára.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

421/2023. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Varga Alajos kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. megismerte a „Varga Alajos kérelme” tárgyában érkezett megkeresést.

 

 1. dönt abban, hogy felkéri a Badacsonytomaj VN Kft-t, hogy adjon a 8261 Badacsony, Nyár utca elnevezésű közterület felújítására vonatkozóan árajánlatot, melyet a beszerzési szabályzatban szereplő értékhatár figyelembevételével javasol újra a képviselő-testületi ülésre beterjeszteni.

 

 1. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

                        az intézkedés megtételére 15 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Rakics Anna ügyvezető

                        Szabó Patrik Gergő pályázati és műszaki referens

 

 

26./ Napirendi pont

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme nyári üdültetés bevétel felhasználására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 26. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az igazgató a bizottsági ülésen bent volt és elmondta, hogy köszöni az eddig adott lehetőségeket. Az előterjesztésben szerepel minden ezzel kapcsolatban és az iskolára fordítható, ha a testület támogatja. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

422/2023. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme, nyári üdültetés bevétel felhasználására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a Tatay Sándor Általános Iskolában a 2023 évben szervezett nyári táboroztatás vonatkozásában készített elszámolást megtárgyalta, azt jóváhagyólag tudomásul veszi.
 2. az iskolában 2023. évben lebonyolított táboroztatás során keletkezett nettó (költségek levonása után keletkezett) 2.920.434.Ft erejéig az iskola kérelmének megfelelő felhasználását engedélyezi.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Tatay Sándor Általános Iskola igazgatóját értesítse és a felhasználásra a szükséges intézkedéseket tegye meg.
 4. Felkéri a hivatalt, a soron következő előirányzat módosításba a kérelemnek megfelelően építse be.

 

Határidő:       elfogadás azonnal.

felhasználás 2023.december 31-ig

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

 

 

27./ Napirendi pont

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme szakkörök támogatására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 27. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester annyit szeretne elmondani, hogy jelenleg hat szakkör működik az iskolában. Az előterjesztéssel kapcsolatban az igazgató szintén mindent elmondott a bizottsági ülésen. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

423/2023. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme, szakkörök támogatására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a Tatay Sándor Általános Iskolában a 2023/ 2024 tanévre tervezett szakkörök beindítását támogatja
 2. A 2023. évet érintő költségeket a 2023. évi költségvetés működési kiadások terhére biztosítja.
 3. Felkéri a Hivatalt, a 2023/2024. tanév II. félévre a következő évi költségvetésbe tervezze be, arra a Képviselő-testület előzetes kötelezettséget vállal 1.700.000,- Ft erejéig.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Tatay Sándor Általános Iskola intézményvezetőjét értesítse és a megbízások aláírására, és a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Határidő:       elfogadás azonnal

felhasználás 2024.december 31-ig

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

 

 

28./ Napirendi pont

Badacsonytomaji Sportegyesület működési költségekhez való hozzájárulás támogatási kérelem Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 28. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, s megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy volt egy határozat korábban, amelyben a VN Kft által javasolt tételekből a tetőfelújítás jóvá lett hagyva. Ezzel a munkával mi a helyzet?

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy ajánlatkéréseknél tart sajnos. Még két ajánlat szükséges.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, hogy a bizottsági ülésen hosszasan ment ezzel kapcsolatban a vita. Felmerült a TAO kérdése, miszerint nem tudják azt az összeget lehívni.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző 11,33 órakor távozik az ülésről.

Szavazásra jogosultak száma 7 fő.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, amit tudtak megválaszoltak. Úgy döntöttek, hogy kérnek írásos tájékoztatást a TAO-val kapcsolatban minden részletről.

Török Zoltán alpolgármester hozzáteszi, hogy kövessenek el mindent, hogy a következő szezonban a TAO pénzeket megtudják majd kapni. A fő ok, hogy a pályázatíró eltűnt és nem tudják lezárni a pályázatot. Annyit kérne, hogy ezt tegyék rendbe.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, egyetért a kéréssel az írásos beszámolásról. Annyit tegyenek hozzá, hogy az előző évek költségvetési tervezésében 6millió forintot számoltak, azzal kiegészítve, hogy ha megszorulnak, akkor forduljanak az önkormányzathoz segítségért. Ezt most megtették. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

424/2023. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Sportegyesület támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonytomaji Sportegyesület kérelmére (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Sport utca 8., képviseli: Vella Ferenc Zsolt Elnök) a Badacsonytomaji Sportegyesület 2023. évi megnövekedett működési költségeinek pótlólagos támogatására vissza nem térítendő támogatást biztosít 1 500 000 Ft összegben, azaz egymillió-ötszázezer forint összegben. a 2023. évi költségvetés tartalék keret terhére.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára.
 3. a támogatás célja: Badacsonytomaji Sportegyesület megnövekedett 2023. évi működési költségeinek támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2023. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2024. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.

 1. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 2. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

 

Határidő:       a megállapodás megkötésére: 15 nap

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Flórián Evelin pénzügyi ügyintéző

 

 

29./ Napirendi pont

BÖÉE kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 29. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a támogatási cél módosításáról elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a támogatási kérelmét elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző 11,37 órakor visszatér az ülésre.

Szavazásra jogosultak köre 7 fő.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a kérelem lényegét mindenki ismeri.

 

Hartai Béla képviselő kérdése, hogy a testület már megszavazott pénzt a szemétszállításra, ebből mennyit számlázott ki a VN Kft?

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy 50.ezer forint körül, mert kevés volt a szemét, amit el kellett szállítani.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, ha jól érti, akkor maradt még pénz, amit nem szeretne az egyesület visszafizetni, hanem a fürdőhely karbantartására fordítanák.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, átnézte és úgy gondolja, hogy a BÖÉE megérdemli, hogy elfogadják ezt.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, hogy a támogatási összeget másra fordítsák, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

425/2023. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület kérelme – Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 264/2023. (VI. 28.) képviselő-testületi határozatának módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 264/2023.(VI.28.) képviselő-testületi határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 

„Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület kérelmére (székhely: 8257 Badacsonyörs, Kiserdő utca 19., képviseli: Simonné Visi Erzsébet Elnök) a badacsonyörsi fürdőhelyen a VN Kft. által elvégzendő hulladékszállítási költségek finanszírozására vissza nem térítendő támogatást biztosít 198.628.-Ft összegben, azaz Egyszázkilencvennyolcezer-hatszázhuszonnyolc forint összegben, 2023. évi költségvetés tartalék keret terhére.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára.
 3. a támogatás célja: A badacsonyörsi fürdőhely üzemeltetési költségeinek finanszírozása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2023. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2024. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.

 1. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 2. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

 

 

Határidő:       a megállapodás megkötésére: 5 nap

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.”

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Flórián Evelin pénzügyi ügyintéző

 

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot a támogatási összeg iránti kérelmét, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

426/2023. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület kérelmére (székhely: 8257 Badacsonyörs, Kiserdő utca 19., képviseli: Simonné Visi Erzsébet Elnök) a badacsonyörsi fürdőhely üzemeltetési költségeinek finanszírozására vissza nem térítendő támogatást biztosít 180.000 Ft összegben, azaz száznyolcvanezer forint összegben, 2023. évi költségvetés tartalék keret terhére.

 

 1. Elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára.

 

 1. a támogatás célja: a badacsonyörsi fürdőhely üzemeltetési költségeinek támogatása

 

 1. a támogatás felhasználásának határideje: 2023. december 31.

 

 1. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2024. január 31-ig köteles elszámolni.

 

 1. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.

 1. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 2. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

 

Határidő:       a megállapodás megkötésére: 15 nap

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Flórián Evelin pénzügyi ügyintéző

 

 

30./ Napirendi pont

Dr. Végh Ügyvédi Iroda megbízási szerződés módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 30. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, s megkérdi az ügyvéd urat, hogy kíván-e hozzátenni még valamit.

 

Dr. Végh József ügyvéd köszöni nincs mit hozzátennie. Leírt mindent. Elmondja, hogy 2021. május 01.-től van megbízása az önkormányzattal folyamatosan a mai napig is. Az indokokat is leírta, hiszen eddig a díja az infláció alatt maradt.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi az ügyvédet, hogy mi indokolta, hogy eddig infláció alatti díjjal dolgozott?

 

Dr. Végh József ügyvéd válaszában elmondja, azért, hogy a testületnek ne legyen kifogása, de úgy látszik ez nem sikerült.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, hogy 2021. óta ennyiért dolgozott az ügyvéd úr. Nem egy nagy emelés lenne ez most.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, s egyben szeretné az ügyvéd úr eddigi munkáját is megköszönni, s számítanak rá ezután is. Mindig rendelkezésre áll és ez nagyon szépen köszöni, jó kezekben van jogilag az önkormányzat. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

427/2023. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Dr. Végh Ügyvédi Iroda megbízási szerződés módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

 1. Dr. Végh Ügyvédi Iroda (8300 Tapolca, Batthyány u. 8) képviseli Dr. Végh József ügyvéd kérelmét megtárgyalta. A 2023. november 01. napjától kezdődő plusz 2000.-Ft/óra+Áfa megbízási díj összegét a 2023. évi költségvetés működési kerete terhére biztosítja.
 2. felkéri a Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy az Önkormányzat 2024. évi költségvetésben fenti emelkedésről gondoskodjon.
 3. felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal; egyebekben 2024.évi költségvetés

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Tóth Zsuzsanna Kvi és adóosztályvezető-helyettes

 

31./ Napirendi pont

Badacsony-hegy tájegységi értéktár létrehozása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 31. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal. ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Éliás úr nem tudott eljönni, lebetegedett. Röviden arról van szó, hogy tízen évvel ezelőtt elindult a helyi értékek összegyűjtésére állami kezdeményezés. Akkor úgy döntöttek, hogy nem lesz külön bizottság. Voltak fórumok, ahol megjelentek az érintett személyek is. A megyei értéktárnak tettek javaslatot és bekerültek az anyagok. Azóta nem igazán foglalkoztak ezzel.

 

Takács Lajos képviselő 11,45 órakor távozik az ülésről.

Szavazásra jogosultak száma 6 fő.

 

Lehetőség van arra, hogy az egyesület az értéktárat megalakítsa. Tájegységi értéktár a neve. A Badacsony hegy tájegység és a három önkormányzattal szívesen megállapodnak és ők végzik aztán a munkát. Hat fős bizottság alakulna, ahova a három önkormányzat három főt delegál, a másik három fő az egyesület tagjai közül lenne. Ők gyűjtik össze az értékeket. Együttműködési szerződést kérnek és ennek elfogadását. Ezt a másik két önkormányzatnak is meg kell tenni. Javaslat, hogy gondolkodjanak, hogy kit javasolnának a bizottságba, aki a város képviseli. Olyan személyt, aki szívén viseli ezeket az értékeket jelenleg is. Ebben állást is kell majd foglalni. Egyelőre ezt a szerződést kellene elfogadni. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

428/2023. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Badacsony-hegy tájegységi értéktár létrehozása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. megismerte a „Badacsony-hegy tájegységi értéktár létrehozása” tárgyában érkezett megkeresést.
 2. dönt abban, hogy a Badacsony-hegy tájegységi értéktár létrehozására vonatkozó kérelmet támogatja.
 3. dönt abban, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata, Badacsonytördemic és Nemesgulács Községek együttműködésével a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, és a magyar nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba való felvételéről és az értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról szóló 324/2020. (VII. 1.) Kormányrendeletben foglaltak alapján támogatja a Badacsony Szőlőhegyért Egyesület (8261 Badacsonytomaj, Radnóti Miklós u. 1.) megbízását a Badacsony-hegy tájegységi értéktár létrehozására.
 4. felhatalmazza a polgármestert Badacsonytördemic és Nemesgulács Községekkel történő további egyeztetések folytatására, és a Badacsony-hegy tájegységi értéktár létrehozására és gondozására szóló megbízási megállapodás megkötésére.
 5. felkéri a polgármestert, hogy a Badacsony Szőlőhegyért Egyesületet (8261 Badacsonytomaj, Radnóti Miklós u. 1.) tájékoztassa a döntésről.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

                        az intézkedés megtételére 30 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 1. Bodnár Attila jegyző

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

 

32./ Napirendi pont

Jegyvásárlás.hu együttműködésre való felhívása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 32. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal. ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a cég képviselőjét. Amennyiben kérdés van, azt tegyék fel. Kéri a cég képviselőjét, hogy röviden foglalja össze a mondanivalóját.

 

Bognár Balázs elmondja, hogy a legnagyobb turisztikai oldalakat üzemeltetik. A magyar és a külföldi piacon is jelen vannak.

 

Takács Lajos képviselő 11,49 órakor visszatér az ülésre.

Szavazásra jogosultak száma 7 fő.

 

Megtudja mutatni a település magát a világnak a segítségükkel. Az eladott jegyekből kérnek jutalékot, egyéb költség nincs.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi, hogy mekkora a mértéke a jutaléknak?

 

Bognár Balázs elmondja, hogy 10%. Általában mindenhol egy belépőjegy eléri az 1000,-Forintot, s ennek a 10%-a. Technikai rendszerekkel rendelkeznek. Nincs semmilyen megkötés. A rendszerbe feltöltenek annyi jegyet, amit eladásra kínálnak és akkor adhatók csak el. Minden hónapban elszámolás van. Plusz eladást próbálnak teremteni.

 

Mékli Bernadett képviselő kérdése, hogy minden szolgáltatásukat kötelező használni?

 

Bognár Balázs válaszában elmondja, hogy nem, nem kötelező. A város eldönti. Ez egy applikáció. Amikor döntenek, hogy mit szeretnének feltölteni azt aznap, vagy előtte is megtudják tenni.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy elhangzott, hogy a jegyek a bevételt biztosítják. A 10% mellé milyen egyéb költség van? Hogyan működik QR kóddal? Annak is van díja?

 

Bognár Balázs elmondja, attól függ minden, hogy most mivel rendelkeznek. Ők az applikációval vannak jelen, a többi az önkormányzat dolga.

 

Krisztin N. László polgármester megadja a szót Rakics Annának. Amennyire tudja a tomaji strand esetében az idény tökéletes volt, ott nem kell. A szolgáltatásoknak, hogy ez mekkora segítség, azt nem tudja. Badacsony esetében hasznosnak gondolja.

 

Rakics Anna ügyvezető elmondja, hogy már próbálkoztak ilyennel. Volt szerződés, de sajnos nem vált be akkor. A gond az NTAK rendszer nekik. Át kell mindent most alakítani. Át kell állni egy másik rendszerre. Egy kis idő kell neki ehhez.

 

Krisztin N. László polgármester köszi. Kérdése az lenne, hogy a szerződés évfordulóval működne?

 

Bognár Balázs elmondja, hogy nem. Bármikor megköthető.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ezt jól át kell gondolni és ha az Anna úgy látja, akkor keresse meg őket majd újra.

 

Török Zoltán alpolgármester azt szeretné elmondani, hogy elvi hozzájárulást tudnak adni és Anna pedig gondolja át, mi legyen.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, s akkor egy javaslata van, hogy elvi támogatást ad a testület Rakics Anna cégvezetőnek, aki egyeztetéseket folytat és amennyiben jónak látja, akkor felveszi a kapcsolatot velük. Ha kell döntés, akkor januárban majd visszahozzák a testület elé.

 

Hartai Béla képviselő kérdése, hogy a 10% nettó?

 

Bognár Balázs válasza, igen.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

429/2023. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Jegyvásárlás.hu együttműködésre való felhívása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. dönt abban, hogy a „Jegyvásárlás.hu együttműködésre való felhívása” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. dönt abban, hogy az 1. pont szerinti együttműködést elviekben támogatja az alábbi kiegészítésekkel:
 3. felkéri a VN Kft. ügyvezetőjét, hogy folytasson egyeztetéseket a cég vezetőjével, s hozzon döntést az együttműködéssel kapcsolatban
 4. szükség esetén a Képviselő-testület újra tárgyalja
 5. felkéri a hivatalt a további szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Rakics Anna ügyvezető

                        Szabó Patrik Gergő ügyintéző

 

Takács Lajos képviselő 11,57 órakor távozik az ülésről.

Szavazásra jogosultak száma 6 fő.

 

 

 

33./ Napirendi pont

Tátika műemléki épület kijelölt részére és a BAHART kikötő épületére vonatkozó kölcsönös bérleti szerződés megkötése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 33. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal. ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, majd megadja a szót a jegyző úrnak a tájékoztatásra.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy Molnár Mihály az előkészítő, az ügyvéd is látta a szerződést és véleményt is írt.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő elmondja, hogy a bizottsági ülésen szó volt róla, hogy pontosítások kellenek a buszmegállóval kapcsolatban a szerződésben.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy van lámpa, de egyik sem világít. Meg kell este nézni, hogy a településen világítanak-e a lámpák. Sok helyen látta, hogy nem világítanak. Lehet, ha az a kettő működne, akkor már jó lenne ott a világítás.

 

Dr. Végh József ügyvéd hozzáteszi, hogy javítani kell a szerződő fél nevét.

 

Forintos Ervin képviselő kérdése, hogy meg lettek kötve a karbantartási szerződések és a BAHART benne van anyagilag ebben?

 

Molnár Mihály pályázati referens válaszában elmondja, hogy szerződés még nem lett kötve, csak szándék nyilatkozat. A rezsivel járul hozzá a BAHART. A nagy bérleti szerződések hoznak majd bevételt, nem az ilyen hozzájárulások.

 

Forintos Ervin képviselő kérdése, hogy lesz takarítási és rendben tartási feladat, ezt nem látja.

 

Molnár Mihály pályázati referens válaszában elmondja, hogy benne lesz majd az is.

 

Forintos Ervin képviselő kéri, írják bele, hogy az önkormányzat is felügyelje ezeket. Köszöni.

 

Dr. Végh József ügyvéd visszakérdez, hogy az önkormányzat felügyelje?

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy nem, hanem a BAHART mindent jelentsen be. Mindennek legyen nyoma.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy öt év fenntartás alatt átalakítást nem lehet, karbantartást igen. A volt pénztárral kapcsolatban az önkormányzathoz onnan jön bevétel majd.

 

Takács Lajos képviselő 12,03 órakor visszatér az ülésre.

Szavazásra jogosultak száma 7 fő.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

430/2023. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Tátika műemléki épület használatba vétele és üzemeltetése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. felhatalmazza a polgármestert a Tátika műemléki épület kijelölt részérére és a BAHART kikötői épületére vonatkozó kölcsönös bérleti szerződés megkötésére a Balatoni Hajózási Zrt-vel, valamint a bérleti szerződés megkötéshez szükséges lépések megtételére.

Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály pályázati referens

 

Dr. Végh József ügyvéd 12,04 órakor távozik az ülésről.

Szavazásra jogosultak száma 7 fő.

 

 

34./ Napirendi pont

Beszámoló a pályázatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 34. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Molnár Mihály pályázati referens néhány gondolatot szeretne elmondani. Az MFP-n belül az útfelújítás sikeresen megvalósult és az elszámost is benyújtotta. A zöldterület fenntartó gép beszerzésére a pályázat lezárása 1,5 héten belül meg lesz. December 15.-ig megérkezik a gép és lezárja azt is. A nagy GINOP pályázat záró határideje november 30. A használatbavételi engedély meg van. A pénzügyi elszámolások folyamatban vannak. Decemberben szeretne zárni.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni. Annyit nem mondtak még, hogy az MFP-ben új pályázatok jelentek meg.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy egy kiírás van, de több cél. Egy célra lehet pályázni. Óvoda felújításra, falu buszra, játszóterekre, temető fejlesztésre lehet pályázni. A lehetőség szerinte a temető vagy a játszóterek. Ebben kéne gondolkodni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, lesznek egyeztetések hamarosan. Ha többet tud, akkor jön a testület elé.

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő kérdezi, hogy több célra is lehet pályázni?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy csak egyet lehet választani. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

431/2023. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a pályázatokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

                        Molnár Mihály ügyintéző

 

35./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 35. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy csak egyet lehet választani. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

432/2023. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

36./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 36. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Mékli Bernadett képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a Hableány előtt jó a zebra, de panaszkodnak, hogy a Tourinformtól is jó lenne zebrával átjutni a túloldalra.

 

Krisztin N. László polgármester a képviselőnek elmondja, hogy tegyen javaslatot. Ezt meg kell terveztetni és nagyjából 3millió forintba kerülne. Hova szeretnék?

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, hogy a Tourinform és a Borkapu között.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ott nincs járda. Még az előző testület indított mindent el a Hableány előtti zebrával kapcsolatban. Beleteszik a határozatba, hogy vizsgálja meg a műszak, hogy megoldható-e és mibe kerülne. Ha nem, akkor a testület választ majd. Szimpátia szavazás lesz erről. Kéri, hogy aki a szimpátia szavazásban egyetért azzal, hogy megvizsgálják a zebra lehetőségét a Tourinform és a Borkapu között, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül szimpátiaszavazás keretében elviekben támogatja.

 

Forintos Ervin képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a Kisfaludy háztól az ivóvíz rendszer megvalósult, annak a költségéről van-e anyag, vagy mi a helyzet vele?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, meg lett téve a javaslat, beszélt a Lasancz Tamással, aki megteszi a rajzos részét. Így olcsóbb is lesz. Saját hatáskörben megy.

 

Forintos Ervin hozzászólásában elmondja, hogy a gesztenyesoron bérlőknek az üzletekkel a szerződésekkel mi a helyzet? Egységesek lesznek az üzletek, azzal mi a helyzet?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, határozat van róla. Gyimesi Mónika kolléganő dolgozik rajta.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző 12,12 órakor távozik az ülésről.

Szavazásra jogosultak száma 7 fő.

 

A turisztikai egyesületet fogja megkérni, hogy tegyenek javaslatot a testület elé, hogy mi az, ami oda illik és vállalható összegű. Januárban szerinte tárgyalni kell róla.

 

Forintos Ervin képviselő köszöni a járdát a Széchenyi utcában. Javasolja, hogy a körforgalomtól a Béke utcáig készüljön járda. Azt, hogy melyik oldalon, azt vizsgálják meg.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző 12,14 órakor visszatér az ülésre.

Szavazásra jogosultak száma 7 fő.

 

Ugyanakkor javasolja, hogy a Kert utcánál a zebrától a tomaji strandig a világítást nézzék át. Badacsony és Tomaj egyébként véleménye szerint szép. A kivilágítatlan részeket meg kell oldani.

 

Krisztin N. László polgármester válaszában elmondja, hogy megvizsgálják az érintett területeket. Elmondja, hogy volt már ezekről szó, s támogatták is. Megkéri a kollégákat, hogy vizsgálják meg az említett részeket.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy szó volt a BAHART-nál levő buszmegállóról. Szerinte gond az is ott, hogy a nép honnan hova hogyan fog eljutni. Kéne oda valami tájékoztatás, hogy ki merre menjen.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni. Abban reménykednek, hogy ebben a parkolóra is lesz forrás. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

433/2023. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

37./ Napirendi pont

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről (szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja szóbeli előterjesztésében, hogy több egyeztetés is volt a vezetőkkel. Sok alkalommal egyeztetett Brájer Évával a beruházásokkal kapcsolatban. Megindult az átadás, a határidő december 15. Az átadás átvételnél a vízelvezetéssel kapcsolatban tettek észrevételeket. Amíg nem oldja meg, addig nem fogja átvenni a beruházást. Arra is hajlandók, hogy akár pénzügyi támogatást is adnak, de kezdeni kell ezzel az állapottal valamit. A lakossági észrevételeket igyekeztek megoldani, például a Petőfi utca egy részére gondol. Rengeteg hasonló gond van. A buszmegálló áthelyezése a Volán társasággal együtt történt. A menetrendben már az új helyszínnel szerepel. Egy tájékoztató felületre valóban szükség lesz oda. A televízió kamerát kihasználva elmondaná, nagy gondot okoz, hogy a Yettel gond. Az oka - melyért sokáig az önkormányzatot okolták -, az oszlop magánterületen van. Húsz évig volt

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő 12,21 órakor távozik az ülésről.

Szavazásra jogosultak száma 6 fő.

 

ott az átjátszó, most viszont már nem engedélyezi az oszlophasználatot a tulajdonos. A Yettel elkezdte az engedélyeztetést, mint azt megtudták. A Nemzeti Park nehezen ad engedélyt. A tulajdonossal tárgyalt és megállapodtak, hogy egy évet még megenged ugyanazon a helyen. A szerződést már megkötötték. Az elmúlt két hét azzal telt, hogy az EON-t meggyőzzék, hogy ne terveztesse újra azt, amit most vettek le. Úgy áll a dolog, hogy mégsem kérnek új engedélyt, így elvileg napokon belül rendeződhet a dolog. A remények szerint egy ilyen új oszlop kiépítése az engedélyt követően fél éven belül megtörténik. Így talán a megbeszélt plusz egy év elég lesz. Nem az egész települést érinti. Az örsi temetőtől sugároz ez a torony Tomaj irányába. Köszönetét szeretné kifejezni a Márton napi rendezvényekért. A testület javaslatának megfelelően a Rózsa köz lakóival tartottak egy egyeztető megbeszélést. Sajnos kevesen jöttek el. Tájékoztatva lettek, a tervező is jelen volt, és természeten segít mindent megtenni. A lényeg, hogy magánterületeket érint a gravitációs megoldás. A jelenlevők először azt mondták, hogy nem kell, majd a végén úgy álltak fel, hogy kiméreti az önkormányzat

 

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő 12,26 órakor visszatér az ülésre.

Szavazásra jogosultak száma 7 fő.

 

a kilenc métert és így látni lehet majd hol menne a vezeték. Ha így nem jó, akkor a nyomott rendszer jön képbe. A civil szervezetekkel való egyeztetés folyamatos, bízik a jó együttműködésben. Zalakaroson részt vett egy egyeztetésen a jogszabályokról.

 

Mékli Bernadett képviselő 12,27 órakor távozik az ülésről.

Szavazásra jogosultak száma 6 fő.

 

Az államtitkár elmondta, hogy nem szükséges az egész HÉSZ-t módosítani, elég ott, ahol a változtatást szeretnék. A NABE 15. jubileumán is részt vett, köszöntötte őket és a nézőket is. Részt vett a helyi védelmi bizottság ülésén. Sajnos kellemetlen érzés volt, hiszen lesznek olyan adatbekérések és egyebek, amelyek miatt rossz volt ott lenni.

 

Hartai Béla képviselő kéri az SZLBAU tárgyalási jegyzőkönyvét, ha lehet. Kérdezi, hogy az SZLBAU-val kapcsolatosan volt egy végrehajtás. Nem tudja, hogy pontosan mi történt.

 

Krisztin N. László polgármester válaszában elmondja, hogy igen, volt ilyen.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi, hogy miért kellett ezt megvárni? Jó írásban is a válasz. A felső-bazársor szerződésével kapcsolatban mi a helyzet?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy végül nem kellett az üzletcserét megoldani, a két szerződés alá lett írva.

 

Hartai Béla képviselő újabb kérdése a Zsálya utca helyzete?

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy nincs semmi új.

Hartai Béla képviselő kérdése most a Kodály utca ügyével kapcsolatos, hogy mi a helyzet.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy nem érkezett még válasz.

 

Hartai Béla képviselő kérdése, hogy az alsó-bazársori szerződést aláírták már?

 

Krisztin N. László polgármester válasza, igen.

 

Hartai Béla képviselő kéri, hogy az alsó-bazársori üzlettel kapcsolatos befizetésekről és tartozásokról kéri az igazolásokat.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, volt már szó róla, hogy a templom előtti fával kapcsolatban szakértői vélemények folyamatban vannak. Lesz ezzel kapcsolatban tájékoztatás is?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy igen, lesz tájékoztatás. Jó is, hogy előhozta a témát. El szeretné mondani, hogy nem mindenki legyen vele tisztában, nem teljesen hülyék. Tehát ha bármi kérdés merül fel a városban, akkor ne gondoljanak néhányan arra, hogy az önkormányzat mulasztása. A képviselőket arra kéri, hogy tájékozódjanak, ne legyenek téves információk. Másfél nap telefonálást vont maga után ez az egész. Az a helyzet, hogy az egyházközösség megkérte az engedélyt a fakivágásra. A kormányhivatal megadta a szakértői vélemény miatt. Az, hogy nem lett kivágva, az annak köszönhető, hogy az önkormányzat tudomást szerzett róla. Úgy tudta lezárni, hogy a kezdeményezőket meggyőzte, hogy ne tegyék meg, hiszen a Fő utca még munkaterület és a kivitelező nem adott engedélyt a behajtásra sem. Az lett a vége, hogy az önkormányzat két független szakértőtől kér műszeres véleményt a fáról. Amennyiben a három vélemény azt mondja, hogy ki kell vágni, akkor azt elfogadják. Egyébként egyházi területen van a fa, a felelősség az övéké. Lehet van egyéb mód, például visszavágással vagy egyéb módszerrel menthető. Abban az esetben igyekeznek megmenteni a fát. Örül annak, hogy a helyiek ennyire kötődnek a fához. Köszönti Hoffmann urat, aki azért jött, hogy elmondja az általuk folytatott építkezéssel kapcsolatos tudnivalókat. Az építkezéshez nagy gépekkel kell az utakat igénybe venni. Az elején megkapta a behajtási engedélyt, mellyel jóindulatot tanúsított az önkormányzat feléjük. Eredetileg 20tonnáig szólt az engedély, s egy hónapra. Bejelentések érkeztek, hogy az út tönkre megy, rengeteg panasz volt, ezért nem adtak újabb engedélyt. Most azért jött az úr a képviselő-testület elé, mert ez a következő lépcsőfok az ügyben, ahol már a képviselő-testület dönt az engedéllyel kapcsolatban. Kérte Hoffmann úr, hogy szeretné a gondolatait itt elmondani. Még csak földet szállítottak eddig. Az tény, hogy közös érdek a beruházás, a fejlődés. Ezen építkezés kereteiben borfeldolgozó épül. Tudomásul kell venni, hogy ezeket az utakat nem ilyen terhelésre építették. Az építkezések után az önkormányzatnak kell helyrehozni ezeket általában. Ennyi a történet röviden.

 

Hoffmann Balázs köszönt mindenkit és köszöni a lehetőséget. Elmondja, hogy vannak szőlő területeik, ahol szőlőműveléssel foglalkoznak. Építenek támfalat is. Az engedélyeztetés során a hatóságok véleményét is kikérték. Nem merült fel, hogy nem lesz engedély a járművek súlya miatt. Átnézték az utakat szakemberrel és alternatív útvonalat alakítottak ki a szőlőn keresztül. A gépek kiválasztásánál fontos volt, hogy 4 tengelyes, útkímélő autókat hozzanak. Igyekeztek mindent úgy csinálni, hogy rendben legyen. Elmondja, hogy azért, hogy az utat megpróbálják kímélni, csökkentették a súlyokat, viszont így 200 helyett 355 kör lett, 8-10 nap helyett 19 nap lett a munkafolyamat. Kapott engedélyt az elején azzal, hogy az utat a végén helyre kell állítani. Oda, ahol eddig tönkrement az út murvát és mart aszfaltot is vittek fel. A végén egy alapozott szilárd utat létesítenek majd. Számukra evidens volt, hogy Tomaj felé kanyarodva közlekednek az autók, arra nincs támfal. Arra kéri a testületet, hogy nagyjából a ¼-e van vissza a nehézgépforgalomnak, amely 1-2 napos nagy feladat, hogy arra még kapjon engedélyt.

 

Krisztin N. László polgármester egy-két gondolatot tenne hozzá. Az, hogy építésjogi eljárásban a testület nevében a főépítész javaslat alapján engedélyt ad az építkezéshez, az az úthasználatot nem hozza magával. A helyi utaknak a használata jogszabályhoz kötődik. Vannak táblák, amik korlátozzák a forgalmat. Tisztában vannak azzal, hogy kelendő lett a város, látszik a sok építkezésből az elmúlt 10-20 évben. Ebben a döntésben feltétlenül szeretné a testület döntését kérni.

 

Forintos Ervin képviselő hozzászólásában elmondja, hogy az érintett szakasznál lesznek még építkezések.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző 12,54 órakor távozik az ülésről.

Szavazásra jogosultak száma 6 fő.

 

Viszont ehhez a szándéknyilatkozatok az asztalon lesznek a helyreállításról, a nyomvonalakról. Javasolja, hogy egyeztetés legyen majd. Ha a nyilatkozatot látja, akkor tud dönteni. Szerinte kérdés az út nyomvonala is.

 

Hoffmann Balázs elmondja, hogy az utat kimérték, pont azért, hogy nehogy más területére menjenek.

 

Hartai Béla képviselő 12,56 órakor távozik az ülésről.

Szavazásra jogosultak száma 5 fő.

 

Mindig mondta, s így is lesz, hogy az utat majd rendbe fogják tenni, aszfaltozni fognak. Elmondja, hogy amit szét tudnak szedni és kisebb darabokban felvinni, azt úgy fogják. Egy lakossági bejelentés után nehezült meg minden. Igyekeznek, hogy minél hamarabb kész legyenek, de így még feltűnőbb lett az egész. Nyeresége nem igazán volt.

 

Hartai Béla képviselő 12,59 órakor visszatér az ülésre.

Szavazásra jogosultak száma 6 fő.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy ez a fejlesztést egy cég végzi?

 

Hoffmann Balázs válasza, nem. A felesége családi beruházása. Sem pályázat, sem más nincs mögötte.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző 13,00 órakor visszatér az ülésre.

Szavazásra jogosultak száma 6 fő.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy a cég, amely építi és üzemelteti, az ide van bejelentve?

 

Hoffmann Balázs válaszában elmondja, hogy még nem. Öt cégnek az ügyvezetője, de egy céget ide hoznak és az iparűzési adót ide fogják fizetni.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy a céggel ne várjanak amíg az építkezés elkészül.

 

Hoffmann Balázs elmondja, hogy technikailag még nem oldható meg, nincs még ingatlan, amire bejegyezhetné.

 

Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy gondolkodtak, hogy ha elkészül a palackozó, akkor a szennyvízelvezetéssel mi lesz?

 

Hoffmann Balázs elmondja, hogy Tompos Zsolt már megkereste és támogatják. Nem lett terveztetve. Viszont a hozzájárulást amikor kell, befizetik.

 

Török Zoltán alpolgármester elmondja, hogy akkor jelenleg nem megoldott a szennyvízelvezetés.

 

Hoffmann Balázs elmondja, hogy biológiai lebontással működnek. Jelenleg nincs szennyvízhálózat. Gyűjtik az esővizet, a többi pedig zárt rendszerben lesz kivezetve. Tároló edény lesz kialakítva.

 

Török Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy később, ha beindul az üzem, akkor mekkora gépek lesznek itt?

 

Hoffmann Balázs azt gondolja, hogy ez egy kis borászat lesz. Szerinte heti egy szállítmány lesz, akkor az jó. Két hektár tulajdonosai, a minőségre mennek, nem a mennyiségre. Az épület föld alatti része a legnagyobb, az is a szőlő alatt van.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, s elmondja, hogy az ülés után döntenek majd ebben a kérdésben, mert ez nem napirend a mai ülésen. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

434/2023. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről – Szóbeli előterjesztés

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a „Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről” szóbeli előterjesztését elfogadja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

38./ Napirendi pont

Vízi közmű hálózat és csapadékvíz elvezetési problémák kezelése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 38. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni. Elmondja, hogy a Resitcky úr nem tudott eljönni, de Molnár Mihály kolléga minden kérdésre válaszol. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

435/2023. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Vízi közmű hálózat és csapadékvíz elvezetési problémák kezelése

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a Badacsonytomaj 1900 hrsz-ú ingatlan környezetében lévő csapadékvíz elvezető rendszer tervezése és geodéziai felmérés feladat elvégzésével egyetért és felhatalmazza a polgármestert a feladat elvégzéséhez szükséges beszerzési eljárás lefolytatására és a szerződéskötéshez szükséges lépések megtételére.

A feladat elvégzésére 2023. évi önkormányzati költségvetés tartalékkerete terhére bruttó 1.100.000 Ft keretösszeget biztosít a képviselő testület.

 

 1. a Kiserdő utcai és Kisörshegyi utca ivóvíz ellátó és szennyvíz elvezető rendszerének tervezése feladat elvégzésével egyetért és felhatalmazza a polgármestert a feladat elvégzéséhez szükséges beszerzési eljárás lefolytatására.

 

 1. a Badacsonytomaj Város területén található csapadékvíz elvezető rendszerek (Arborétum úti vízmosás, 02/27 hrsz-ú területen átfolyó árok, Móricz Zsigmond utcai árok)    tisztítása feladatok elvégzésével egyetért és felhatalmazza a polgármestert a feladat elvégzéséhez szükséges beszerzési eljárás lefolytatására és a szerződéskötéshez szükséges lépések megtételére.

 

A feladat elvégzésére 2023. évi önkormányzati költségvetés tartalékkerete terhére bruttó 2.300.000 Ft keretösszeget biztosít a képviselő testület.

 

 

 

Határidő:       azonnal

egyebekben a beszerzési szabályzat szerint

értesítésre: 15 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Szabó Patrik Gergő pályázati és műszaki referens

 

 

39./ Napirendi pont

Badacsonyi Turisztikai és Borút Egyesület 2024. évi támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 39. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

436/2023. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyi Turisztikai és Borút Egyesület 2024. évi támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. A Badacsonyi Turisztikai és Borút Egyesület kérelmét megtárgyalta

 

 1. Felkéri a hivatalt, hogy a kérelemben szereplő 10.000.000 Ft összeget a 2024. évi költségvetésben

támogatásként biztosítsa a Badacsonyi Turisztikai és Borút Egyesület részére.

 

 1. Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, az Együttműködési szerződés aláírására

 

 

Határidő:       elfogadásra azonnal, egyebekben 2024. évi költségvetés

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

 

 

Krisztin N. László polgármester szeretné tájékoztatni a lakosságot, hogy 2023. december 04.én 18,00 órától itt a teremben közmeghallgatást tartanak. Szeretettel meghív minden érdeklődőt. Több hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd az ülést 13,09 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

       

     Krisztin N. László                                                                                  Dr. Bodnár Attila                                      

         polgármester                                                                                                   jegyző

 

 

                 Takács Lajos  

                                                                    képviselő

                                                          jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!