2018.05.30. soros testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 13/2018.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 30-án 8.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Krisztin N. László                            polgármester

Orbán Péter                                    alpolgármester

Forintos Ervin                                 képviselő

Laposa Bence                                 képviselő

Nagy Lajos                                     képviselő

Nagy Miklós                                   képviselő                            (6 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Kun István                                     képviselő                            (1 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                                  jegyző

Tamás Lászlóné                            osztályvezető

Bolla József                                  ügyvezető

Berecz Nikolett                              BVKI igazgató

Molnárné Keller Csilla                   ügyvezető

Dr. Gáli Mihály                             ügyvéd

Krausz Noémi                               családsegítő

Vargáné Szőke Judit                    könyvelő

Part Andrásné                              jegyzőkönyvvezető             (9 fő)

Lakosság részéről megjelent:   0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívottakat és a televízió nézőit. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Távolmaradását bejelentette Kun István képviselő. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Miklós képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

211/2018. (V.30.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Miklós képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 36 nyílt napirendi pont szerepel, melyeket a Pénzügyi bizottság részletesen megtárgyalt. Kérdezi, hogy módosító javaslat van-e.

 

Wolf Viktória jegyző sürgősségi indítványként javasolja felvenni

-       „A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 16/2013.(IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról „

-       „Tatay Sándor Általános Iskola kérelme szállítási költség biztosítására”

című napirendeke

Javasolja a meghívó szerinti 18. napirendi pont, „Dr. Folly Réka egyirányúsítási kérelme” című napirend levételét. Így 37. napirendi pont képezné a mai munka alapját.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Dr. Folly Réka visszavonta a kérelmét. Kéri, hogy aki a napirendi pont levételét támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

212/2018.(V.30.) képviselő-testületi határozat

Napirendek levétele

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. május 30-i soros ülésének napirendjéről leveszi a meghívó szerinti 18. Dr. Folly Réka egyirányúsítási kérelme” című napirendet.

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki 37. napirendként „A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 16/2013.(IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról” című sürgősségi indítvány tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

213/2018.(V.30.) képviselő-testületi határozat

Napirendek felvétele

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. május 30-i soros ülésének napirendi pontjához felveszi „37. a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 16/2013.(IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról című napirendet.

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki 38. napirendként „Tatay Sándor Általános Iskola kérelme szállítási költség biztosítására” című sürgősségi indítvány tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

.

214/2018.(V.30.) képviselő-testületi határozat

Napirendek felvétele/levétele

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. május 30-i soros ülésének napirendi pontjához felveszi „38. Tatay Sándor Általános Iskola kérelme szállítási költség biztosítására” című napirendeket.

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a módosított napirendet 37 napirendi ponttal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

215/2018.(V.30.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. május 30-i soros ülésének módosított napirendjét 37 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Hatósági Beszámoló a gyermekvédelemről és a Gyermekvédelmi Szolgálat beszámolója éves tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pordán Katalin intézményvezető és Krausz Noémi családsegítő

 1. 2. Menü Kft. 2017. évi mérlegbeszámolója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

 1. 3. Menü Kft. I-III. havi gazdálkodásáról beszámoló és támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

 1. 4. VN. Kft. 2017. évi mérlegbeszámolója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető, Székely István könyvvizsgáló, Vargáné Szőke Judit könyvelő

 1. 5. VN. Kft. I-III. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető, Székely István könyvvizsgáló, Vargáné Szőke Judit könyvelő

 1. 6. Strandfürdőkről, azok használatáról szóló 19/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Az adóztatásról szóló 2017. évi beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Beszámoló az önkormányzat által nyújtott 2017. évi támogatások felhasználásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. Éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetés teljesüléséről szóló beszámolójának és pénzmaradványainak elfogadása (zárszámadás)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Az önkormányzat 2017. évi pénzmaradvány felosztására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Letelepedési támogatási kérelmek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Római úti támfal helyreállítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Inter-tourist 3000 Kt. földhasználati joga

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvánnyal kötendő szerződésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Badacsony első látásra – közösségi oldalak működtetéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00005 Energetikai (módosítási igény benyújtása)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Tátika üzletház hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Badacsonytomaj 988/1. hrsz-ú ingatlan pályáztatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. Badacsonytomaj 2469/2. hrsz. ingatlan hasznosítása – pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Badacsonytomaj 2191/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. Felső-bazársori üzlethelyiség hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. Mékli Bernadett 2551/9. hrsz-ú ingatlan nyilvántartási bejegyzés kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 26. Schmidt Józsefné ingatlan felajánlása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 27. Vajda Gyula és Kovács Gyuláné ingatlan felajánlása Bt. 0122. hrsz.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 28. Sallai Gábor Bt. 991/1. hrsz. és 995. hrsz. ingatlant érintő felajánlása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 29. Tapolca Város Önkormányzat kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 30. A Könnycsepp Nélkül Alapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 31. Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny 2018.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 32. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 33. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 34. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 35. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 36. A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 16/2013.(IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 37. Tatay Sándor Általános Iskola kérelme szállítási költség biztosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Hatósági Beszámoló a gyermekvédelemről és a Gyermekvédelmi Szolgálat beszámolója éves tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pordán Katalin intézményvezető és Krausz Noémi családsegítő

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester köszönti Krausz Noémi családgondozót. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Megállapítja, hogy nem. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Nagy Lajos képviselő elmondja, hogy a Kistérség a nyári táboroztatáshoz kér segítséget, a tavalyi évhez hasonlóan. Kérdezi, hogy erről most történjen-e döntéshozatal.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy mivel a kérelmet hétfőn kaptuk meg, a következő ülésre fogja előkészíteni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a gyerekeket eddig is támogattuk, pld. strandbelépővel. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

216/2018.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolóról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a jegyző által elkészített gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót és átfogó értékelést elfogadja.
 2. 2. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálata által elkészített gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolóját elfogadja.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.
 4. felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálya részére az értékelést 30 napon belül küldje meg.

Határidő: azonnal

Veszprém Megyei Kormányhivatal részére megküldésre 30 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

2./ Napirendi pont

Menü Kft. 2017. évi mérlegbeszámolója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek -1.689 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel.

Krisztin N. László polgármester köszönti Molnárné Keller Csilla ügyvezetőt és Vargáné Szőke Judit könyvelőt. Kérdezi, hogy kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni. Megállapítja, hogy nem. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

217/2018.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a MENÜ Kft. 2017. üzleti évről szóló Egyszerűsített éves beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal és 1.689 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ügyvezetőt értesítse.

 

Határidő:   elfogadásra azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Molnárné Keller Csilla ügyvezető MENÜ Kft

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

3./ Napirendi pont

Menü Kft. I-III. havi gazdálkodásáról beszámoló és támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

218/2018.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. I-III. havi beszámolójáról és támogatási kérelméről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a MENÜ Kft. 2018. évi I-III. havi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

Határidő: elfogadásra azonnal;

értesítésre 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Földi Laura pénzügyi ügyintéző

4./ Napirendi pont

VN. Kft. 2017. évi mérlegbeszámolója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető, Székely István könyvvizsgáló, Vargáné Szőke Judit könyvelő

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester köszönti Bolla József ügyvezetőt. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a VN. Kft. 2017. évi mérlegbeszámolója alapos anyag, mely tartalmazza a számszaki és szöveges részeken túl a független könyvvizsgálói jelentést, teljességi nyilatkozatot, a Felügyelő bizottság véleményezését és Dr. Kocsis József ügyvéd jogi teljességi nyilatkozatát.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Elmondja, hogy a mérleg szerinti eredmény 5.305 eFt, mely összeg a bizottság javaslatában nem hangzott el. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

219/2018.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

VN Kft. 2017. évi mérlegbeszámolójáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a Badacsonytomaj Városüzemeltető Kft. 2017. évi mérlegbeszámolóját – Közhasznúsági jelentés 2017.01.01-2017.12.31. – jóváhagyólag, az előterjesztés szerinti tartalommal és 5.305 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.
 2. felhatalmazza a Krisztin N. László polgármester, hogy a döntésről az ügyvezetőt értesítse.
 3. elfogadja, hogy a VN Kft. a 2017. évi eredményét a közhasznú feladatok ellátására fordítja.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető VN Kft.

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Földi Laura pénzügyi ügyintéző

5./ Napirendi pont

VN. Kft. I-III. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető, Székely István könyvvizsgáló, Vargáné Szőke Judit könyvelő

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

220/2018. (V.30.) Képviselő-testületi határozat

VN Kft. I-III. havi beszámolójáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN Kft. 2018. évi I-III. havi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: elfogadásra azonnal

értesítésre 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Wolf Viktória jegyző

Földi Laura pénzügyi ügyintéző

6./ Napirendi pont

Strandfürdőkről, azok használatáról szóló 19/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelettervezetet nem javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a javaslat szerint a rendelet-tervezet két kérdés kezelését a polgármester hatáskörébe utal át, melyet a bizottság nem támogatott. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

221/2018.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

a strandfürdőkről, azok használatáról szóló 19/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem javasolja a strandfürdőkről, azok használatáról szóló 19/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosítását.

Határidő: azonnal;

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

7./ Napirendi pont

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelettervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy képviselői kezdeményezésre a temetéshez kapcsolódó települési támogatás maximális összegét 30 eFt-ról 60 eFt-ra kívánja a Képviselő-testület megemelni. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyv 8. melléklete)

8./ Napirendi pont

Az adóztatásról szóló 2017. évi beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

222/2018.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

2017. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról szóló beszámolóról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a 2017. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról szóló beszámolót elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az adókból származó bevételek összegéről a lakosságot tájékoztassa.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N: László polgármester

Wolf Viktória jegyző

9./ Napirendi pont

Beszámoló az önkormányzat által nyújtott 2017. évi támogatások felhasználásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

223/2018.(V.30.) képviselő-testületi határozat

Beszámoló az Önkormányzat által az Államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – szerint nyújtott támogatásokról, a kedvezményezettek által készített beszámolót áttekintette és elfogadásra javasolja.
 2. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

Határidő:   azonnal

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

10./ Napirendi pont

Éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület éves ellenőrzési terve szerint évek óta 3-5 ellenőrzési feladatot ad ki, melyet külső szervezetek végeznek el.  Ezek az ellenőrzések megadják azt a biztonságot, mely fontos a testület munkájához. Ha az ellenőrző szervezet úgy látja, hogy intézkedésre van szükség, akkor intézkedési tervet készít az ellenőrzött szerv részére, melynek végrehajtását a Képviselő-testület számon kéri. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

224/2018.(V.30.) képviselő-testületi határozata

2017. évi ellenőrzési jelentésről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőrzési feladatok ellátására megbízott SZAHK - ÉRTELEM Bt. által készített „Éves ellenőrzési jelentés 2017.” beszámolót – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

11./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelettervezetét elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az utolsó előirányzat módosítás a Magyar Államkincstár felé leadott zárszámadással való egyezőség érdekében történt. A feladatokra kapott állami támogatások rendezését, illetve könyveléstechnikai előirányzat módosításokat végeztek. A zárszámadást a Kincstár jóváhagyta.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

11./2018.(V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló

3/2017.(II.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyv 13. melléklete)

12./ Napirendi pont

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetés teljesüléséről szóló beszámolójának és pénzmaradványainak elfogadása (zárszámadás)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot és rendelettervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy két szavazásra van szükség, a határozati javaslat elfogadásáról a 2017. évi zárszámadás beszámolójával, nyilatkozatok és mérlegek elfogadásával kapcsolatosan, illetve minősített többséggel a rendelet-tervezet elfogadásáról.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bizottsági ülésen a képviselők alaposan megtárgyalták az adott napirendeket, így a testületi ülésen csak olyan hozzászólás merül fel, ami időközben plusz információhoz jutás okán keletkezik. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

225/2018.(V.30.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadási beszámolójáról – nyilatkozatok és mérlegek elfogadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (2) bekezdése alapján - az előterjesztés mellékleteként - bemutatott mérlegeket és kimutatásokat az előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadja.
 2. a polgármester által készített, a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatát, melynek tartalmát az abban foglaltak alapján elfogadja.
 3. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal vezetője által készített, a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatát, melynek tartalmát az abban foglaltak alapján elfogadja.
 4. a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye vezetője által készített, a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatát, melynek tartalmát az abban foglaltak alapján elfogadja

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

Tamás Lászlóné osztályvezető

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

12/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadásáról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. melléklete)

13./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2017. évi pénzmaradvány felosztására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a következők szerint:

a) az önkormányzat pénzmaradványából az előző évi kötelezettségekre és a képviselő-testület döntései alapján a 2018. évi kötelezettségekre a fedezetet biztosítja, az ezen felül megmaradt szabad pénzmaradványt, 101 365 741,- Ft-ot az önkormányzat az általános tartalékba helyezi.

b) Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye előző évi negatív maradvány összegét, 3.230.296,- Ft-ot az intézménytől elvonja, a szállítói kötelezettségre a fedezetet biztosítja, a szabad pénzmaradvány: 7.911.895,- Ft összeg felhasználásáról az alábbiak szerint dönt: 1.000.000,- Ft-ot az intézménynél a 2018. évi költségvetésében a működési kiadásokra történő átcsoportosítát engedélyezi, a különbözetet (6.911.895,- Ft) az intézménytől elvonja azt az önkormányzat általános tartalékába helyezi.

c) a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal szállítói kötelezettségeire a fedezetet biztosítja, a szabad pénzmaradvány: 15.613.018,- Ft összeg felhasználásáról az alábbiak szerint dönt: 7.000.000,- Ft-ot az intézménynél a 2018. évi költségvetésében a működési kiadásokra történő átcsoportosítát engedélyezi, a különbözetet (8.613.018,- Ft) az intézménytől elvonja és azt az önkormányzat általános tartalékába helyezi.

d) felkéri a jegyzőt, hogy a döntésnek megfelelően az előirányzat módosítást és a rendelettervezetet készítse elő, a polgármestert, hogy a rendelettervezetet terjessze elő.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

226/2018.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

2017. évi pénzmaradvány felosztásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

a./ az önkormányzat 2017. évi pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Tárgyévi pénzmaradvány:

- önkormányzat                                  926 526 318,-Ft

- Kulturális Intézmény                          12 327 594,-Ft

- Közös Önkormányzati Hivatal           16 684 192,-Ft

A pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt

- önkormányzat                                  825 160 577,-Ft

- Kulturális Intézmény                            4 415 699,-Ft

- Közös Önkormányzati Hivatal             1 071 174,-Ft

Szabad pénzmaradvány:

- önkormányzat                                  101 365 741,-Ft

- Kulturális Intézmény                            7 911 895,-Ft

- Közös Önkormányzati Hivatal           15 613 018,-Ft

b./ az önkormányzat pénzmaradványából az előző évi kötelezettségekre és a képviselő-testület döntései alapján a 2018. évi kötelezettségekre a fedezetet biztosítja, az ezen felül megmaradt szabad pénzmaradványt 101 365 741,- Ft-ot az önkormányzat az általános tartalékba helyezi.

c./ Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye előző évi negatív maradvány összegét, 3.230.296,- Ft-ot az intézménytől elvonja, a szállítói kötelezettségre a fedezetet biztosítja, a szabad pénzmaradvány: 7.911.895,- Ft összeg felhasználásáról az alábbiak szerint dönt: 1.000.000,- Ft-ot az intézménynél a 2018. évi költségvetésében a működési kiadásokra történő átcsoportosítát engedélyezi, a különbözetet (6.911.895,- Ft) az intézménytől elvonja és azt az önkormányzat általános tartalékába helyezi.

d./a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal szállítói kötelezettségeire a fedezetet biztosítja, a szabad pénzmaradvány: 15.613.018,- Ft összeg felhasználásáról az alábbiak szerint dönt: 7.000.000,- Ft-ot az intézménynél a 2018. évi költségvetésében a működési kiadásokra történő átcsoportosítát engedélyezi, a különbözetet (8.613.018,- Ft) az intézménytől elvonja és azt az önkormányzat általános tartalékába helyezi.

e)  felkéri a jegyzőt, hogy a döntésnek megfelelően az előirányzat módosítást és a rendelettervezetet készítse elő, a polgármestert, hogy a rendelettervezetet terjessze elő.

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben következő rendeletmódosítás

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné Költségvetési és adóosztály vezető

14./ Napirendi pont

Letelepedési támogatási kérelmek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatokat elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a következők szerint:

-          Horák János és Varga Zsanett (8258 Badacsonytomaj, Széchenyi u. 17.) kérelmére a rendelet 4.§ (3) bekezdés b) pontja alapján 500.000 Ft (azaz ötszázezer forint) vissza nem térítendő támogatást és a rendelet 4.§ (4) bekezdés b) pontja alapján 1.000.000 Ft (azaz egymillió forint) kamatmentes kölcsönt biztosít a rendelet 6.§-ában foglaltaknak megfelelően 10 éves futamidőre,

-          Sötét Krisztina támogatási kérelmének elbírálását halasztásra javasolja,

-          Arany Enikő és Cseh Tamás (8257 Badacsonytomaj  Csigáskuti út 37.) kérelmére a rendelet 4.§ (3) bekezdés b) pontja alapján 500.000 Ft (azaz ötszázezer forint) vissza nem térítendő támogatást és a rendelet 4.§ (4) bekezdés b) pontja alapján 1.000.000 Ft (azaz egymillió forint) kamatmentes kölcsönt biztosít a rendelet 6.§-ában foglaltaknak megfelelően 10 éves futamidőre.

Krisztin N. László polgármester kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy Sötét Krisztina a reggeli órákban érkezett emailjében a kérelmét visszavonta.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ezt a Képviselő-testület alkotta meg a letelepedési támogatásra irányuló rendeletet azért, hogy támogassa a fiatalok helyben maradását, illetve letelepedését. A rendelet, a támogatás feltételrendszere a honlapon megtalálható. Eddig mintegy 10 kérelmet bírált el a Képviselő-testület, 10 millió forint feletti támogatást biztosítva a kérelmezőknek vissza nem térítendő támogatás, illetve visszatérítendő, kamatmentes támogatás formájában. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki egyetért Varga Zsanett és Horák János támogatásával a bizottság javaslata szerint, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

227/2018.(V.30.) képviselő-testületi határozat

Letelepedési támogatásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a letelepedési támogatásról szóló 8/2016.(III.09) önkormányzati rendelete alapján Horák János és Varga Zsanett (8258 Badacsonytomaj, Széchenyi u. 17.) kérelmére a rendelet 4.§ (3) bekezdés b) pontja alapján 500.000 Ft (azaz ötszázezer forint) vissza nem térítendő támogatást és a rendelet 4.§ (4) bekezdés b) pontja alapján 1.000.000 Ft (azaz egymillió forint) kamatmentes kölcsönt biztosít a rendelet 6.§-ában foglaltaknak megfelelően 10 éves futamidőre.
 2. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet a Támogatási szerződés előkészítésére a jogszabályi előírásoknak megfelelően és felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési és adóosztály vezetőt a szerződés aláírására.
 3. a támogatás összegét az önkormányzat 2018. évi költségvetésében az egyéb felhalmozási célú kiadások keret terhére biztosítja.
 4. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

 

Határidő:   elfogadásra azonnal,

egyebekben 2018. június 30.

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért Arany Enikő és Cseh Tamás támogatásával a bizottság javaslata szerint, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

228/2018.( V.30.) képviselő-testületi határozat

Letelepedési támogatásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a letelepedési támogatásról szóló 8/2016.(III.09) önkormányzati rendelete alapján Arany Enikő és Cseh Tamás (8257 Badacsonytomaj  Csigáskuti út 37.) kérelmére a rendelet 4.§ (3) bekezdés a) pontja alapján 500.000 Ft (azaz ötszázezer forint) vissza nem térítendő támogatást és a rendelet 4.§ (4) bekezdés b) pontja alapján 1.000.000 Ft (azaz egymillió forint) kamatmentes kölcsönt biztosít, a rendelet 6.§-ábanfoglaltaknak megfelelően 10 éves futamidőre.
 2. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet a Támogatási szerződés előkészítésére a jogszabályi előírásoknak megfelelően és felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési és adóosztály vezetőt a szerződés aláírására.

a támogatás összegét az önkormányzat 2018. évi költségvetésében az egyéb felhalmozási célú kiadások keret terhére biztosítja.

 1. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

 

Határidő:   elfogadásra azonnal,

egyebekben 2018. június 30.

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

15./ Napirendi pont

Római úti támfal helyreállítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a támogatást 500.000 Ft összeggel és utólagos finanszírozással, akkor és csak akkor, ha a kivitelezés július 15. napjáig megvalósul.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy régóta húzódó problémakörről van szó, az előrelépés érdekében több tárgyalásra került sor. Támfal leszakadás történt, a helyreállítási programban részt vesz az építtető, a közútkezelő és az önkormányzat is, a javaslat szerint 500 eFt-tal. Kérdezi, hogy lehet-e szerződésileg kezelni az anyagban leírt javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy igen.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

229/2018.(V.30.) képviselő-testületi határozat

Római úti támfal helyreállítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Ferépszer Kft. által a Badacsonytomaj, Park u. 44-46. telkekkel csatlakozó Római úti támfal helyreállítása tárgyában küldött dokumentumot megismerte.
 2. 2. javasolja a Ferépszer Kft. és a Magyar Közút Nonprofit ZRt. felé háromoldalú megállapodás megkötését, amely megállapodásban az önkormányzat vállalja, hogy az előterjesztés szerinti költségvetés 4., 8., 9. és 12. pontjai szerint a beton, a szivattyú, a mixeres szállítás és a kavics helyszíni biztosításának költségeiből 500.000 Ft-ot biztosít az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a tartalék keret terhére azzal, hogy annak felhasználásáról a kivitelező számlával igazolt módon elszámol. A támogatást utólagos finanszírozással akkor és csak akkor biztosítja, ha a kivitelezés 2018. július 15. napjáig megvalósul.
 3. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy a Ferépszert Kft. jogi képviselőjével és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. jogtanácsosával vegye fel a kapcsolatot a megállapodás előkészítésének érdekében.
 4. dr. Gáli Mihály ügyvéd úr jóváhagyását követen a megállapodás aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

dr. Gáli Mihály ügyvéd

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

16./ Napirendi pont

Inter-tourist 3000 Kt. földhasználati joga

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek és felkéri továbbá Főépítész urat, hogy tegye meg javaslatait e tárgyban.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a kérelem a Képviselő-testületi ülést megelőző pillanatokban érkezett. A Főépítész urat megbízási szerződéssel foglalkoztatjuk, a testületi ülésig nem értük el, ezért tette a bizottság a fenti javaslatot.  Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

230/2018.(V.30.) képviselő-testületi határozat

Intertourist 3000 Kft. földhasználati joga

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Pardavi László ügyvéd, mint az Intertourist 3000 Kft. képviseletében eljáró ügyvéd földhasználati jogra, és ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre vonatkozó előterjesztés szerinti kérelmét megismerte, melyhez kapcsolódóan felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy a szükséges megállapodásokat készítse elő és felkéri továbbá Szabó Zoltán főépítész urat, hogy tegye meg javaslatait e tárgyban.

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 90 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Szabó Zoltán főépítész

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

17./ Napirendi pont

Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvánnyal kötendő szerződésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önkormányzat együttműködési megállapodást kötött a szervezettel, mely székhelyet jelentett be a településen és az iskolában működik közmegelégedésre. A gyerekek országos, sőt nemzetközi eredményeket produkálnak, településünk hírnevét előre viszik. Az Alapítvány már több mint 10 településen tevékenykedik, Badacsonytomaj központtal. A szerződés lejár, ezért érkezett a kérelem a megújítására. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

231/2018.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvánnyal kötendő szerződésről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvánnyal (Badacsonytördemic, Római út 84.) 2018. szeptember 1. napjával kezdődően 2023. augusztus 31. napjáig haszonkölcsön szerződést köt az előterjesztés szerinti formában és tartalommal. Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Wolf Viktória jegyző

 

Krisztin N. László polgármester megkéri Orbán Péter alpolgármestert, hogy az ülés vezetését vegye át.

 

Orbán Péter alpolgármester az ülés vezetését átveszi.

18./ Napirendi pont

Badacsony első látásra – közösségi oldalak működtetéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot nem javasolja elfogadásra.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

232/2018.(V.30.) képviselő-testületi határozata

Badacsony első látásra – közösségi oldalak működtetéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Badacsony első látásra” – közösségi oldalak működtetése/üzemeltetése tárgyában előkészített előterjesztés szerinti határozati javaslatot nem fogadja el, az eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

 

Határidő: azonnal,

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

 

19./ Napirendi pont

TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00005 Energetikai (módosítási igény benyújtása)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

233/2018.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00005 Energetika (módosítási igény benyújtása)

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Badacsonytomajon” című TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00005 azonosító számú projekt mérföldköveinek határidejének módosítását és indikátor értékek pontosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja és felkéri Lantay Adrienn projektmenedzser ügyvezetőt az Önkormányzati Fejlesztési- és Projektiroda Kft. részéről a módosítási igény benyújtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

20./ Napirendi pont

Tátika üzletház hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy az igazságügyi szakértői véleményt a testület szerezze be.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző kérdezi, hogy ha az igazságügyi szakértői vélemény megérkezik, az abban foglalt áron a kiírás közzé tehető-e.

 

Laposa Bence képviselő javasolja, hogy attól kezdve legyen a folyamat automatikus.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a felújítást követően egy szép tér alakul ki, a Tátika épülete is felértékelődik. A polgármester úr információja szerint lehetséges, hogy lesz pályázati forrás a felújítására. Ezen a részen csak a Tátika üzletház működhet kereskedelmi egységként, a későbbiekben az önkormányzat nagyobb bevételt szerezhetne belőle.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tudomása szerint a megpályázható összeg felső határa 200 millió forint, ami egy átlagember számára hatalmas összeg. Esetleges vásárlók szerint 350-400 millió forintra van szükség a felújításhoz. Ha ez valós, akkor nem elegendő a megpályázható támogatás. Ettől függetlenül el tudja fogadni a javaslatot.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. A Pénzügyi bizottság javaslatát teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

234/2018.(V.30.) képviselő-testületi határozat

Tátika üzletház hasznosításáról – tulajdonjog

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj, 2556 hrsz-ú, ún. „Tátika üzletház” tulajdonjogának átruházása okán versenyeztetés útján kívánja értékesíteni és versenyfelhívás kiírását határozza el jelen határozat melléklete szerinti tartalommal és formában azzal, hogy az igazságügyi szakértői véleményt megrendeli és az abban foglalt forgalmi értéken a pályázati kiírást közzéteszi.
 2. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a versenyfelhívás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a szükséges dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

 

Határidő:   azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

234/2017.(II.01.) képviselő-testületi határozat melléklete

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.)

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően nyilvános versenyfelhívást tesz közzé az alábbi Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező ingatlan értékesítésére:

 

a)         Vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)  8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2556 (ún. Tátika üzletház)

b)    területe: 1116 m2

c)    megnevezése: kivett vendéglő, udvar

d)    műszaki állapota: felújítandó

e)    vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

b)        Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 88.500.000 Ft

c)         Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: …,- Ft

d)        A hasznosítás módja: értékesítés

e)         A versenyfelhívás feltételei:

a)  A vagyontárgy kikiáltási ára: …,- Ft

b)  A versenyeztetésen alkalmazott licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft

c)   A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

d)  Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

e)  Tulajdonos önkormányzat három éven belüli visszavásárlási opciót köt ki az eladáskori vételár szerinti értéken a feltételek nem teljesülése esetén, azzal, hogy a ráfordításokat meghiúsulás esetén az önkormányzat nem térít meg, hanem azokat kárátalányként (ún. meghiúsulási/nemteljesítési kötbérként) számítja fel.

f)    Pályázó az üzemeltetést jogerős használatba vételi engedély birtokában kezdheti meg.

g)  Pályázó (vevő) az eredeti állapot visszaállítására törekszik és kötelezettséget vállal az ingatlan teljes körű felújítására három éven belül.

h)  Pályázathoz csatolni kell a felújításra vonatkozó részletes koncepciótervet.

i)    Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 14. § (2) és (5) bekezdéseiben foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az adásvételi szerződések érvényességi feltétele az elővásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.

 

Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet (a továbbiakban együtt: pályázó).

Nem nyújthat be pályázatot az, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben állt illetve áll, keresetlevelet nyújtott be velük szemben.

 

 

f)          Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja:

a)  Az ajánlatok benyújtásának helye: Badacsonytomaj Város Önkormányzata 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

b)  Az ajánlatok beérkezésének ideje: az ajánlatok beérkezésének ideje legkésőbb …. napján …,00 óra.

c)   Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag postai úton, zárt borítékban lehet benyújtani. A borítékra rá kell írni: „Pályázat Tátika üzletház értékesítése”. A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét.

d)  Hiánypótlásra lehetőség nincs.

e)  Az ajánlatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani. A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján kell benyújtania.

f)    Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

g)  A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat adásvételi szerződést köt. Az önkormányzat a pályázattal érintett ingatlan tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja, csak ezt követően járul hozzá a pályázó, mint vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez.

h)  Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlatok bontását követő 90 nap.

i)    A pályázóknak ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg a minimális értékesítési ár 10%-a, … Ft összegű óvadékot kell megfizetniük az önkormányzat OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú bankszámlájára, mely a végleges adásvételi szerződésben óvadékként kerül kikötésre.

j)    A pályázó elveszíti az óvadék összegét ha: ajánlatát az ajánlati kötöttsége beálltát követően, annak időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg.

k)   Amennyiben az adásvételi szerződés megkötését követően a teljesítés a pályázónak felróható okból hiúsul meg, a pályázó az óvadékot elveszíti.

 

g)         Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

 1. A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:

a)  természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,

b)  átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét,

c)   jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.

 1. Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről.
 2. A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár, valamint nyilatkozatát, hogy a vételárat az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.
 3. A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállal.
 4. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
 5. Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát.
 6. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárul.
 7. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.
 8. Pályázó nyilatkozatát, melyben elfogadja, hogy a tulajdonos önkormányzat három éven belüli visszavásárlási opciót köt ki az eladáskori vételár szerinti értéken a feltételek nem teljesülése esetén, azzal, hogy a ráfordításokat meghiúsulás esetén az önkormányzat nem térít meg, hanem azokat kárátalányként (ún. meghiúsulási/nemteljesítési kötbérként) számítja fel.
 9. Pályázó nyilatkozatát arról, hogy az üzemeltetést jogerős használatba vételi engedély birtokában kezdi meg.
 10. Pályázó (vevő) nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az eredeti állapot visszaállítására törekszik és kötelezettséget vállal az ingatlan teljes körű felújítására három éven belül.
 11. A felújításra vonatkozó részletes koncepciótervet.
 12. Pályázó nyilatkozatát arról, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

 

Az ajánlattételi határidő lejártát követően a pályázó ajánlatát a pályázati kötöttség ideje alatt nem módosíthatja.

 

h)        A pályázat eredménytelenné nyilvánítása:

A kiíró fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

i)          Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, módja:

-      Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: …. napja … óra a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

-      Az ajánlatok felbontásának módja: az ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró ezúton hívja meg.

 

j)          Versenyeztetés szabályai:

a) A versenyeztetést a polgármester – akadályoztatása esetén az alpolgármester –  (továbbiakban együttesen: levezető elnök) vezeti, aki felelős a tárgyalási szabályok megtartásáért.

b) A levezető elnök a tárgyalás megkezdésekor megismétli a megbízás tartalmát, az induló licitet, ellenőrzi, hogy a tárgyaláson az ajánlattevők vagy meghatalmazottaik vannak e jelen. A meghatalmazás tényét közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja a meghatalmazott.

c) A b) pontban foglaltak elvégzése után a levezető elnök közli az ajánlatokat.

A licitálást addig kell folytatni, amíg az ajánlattevők ajánlatot tesznek. Ha további ajánlat nincs, a levezető elnök a megajánlott legmagasabb összeget (vételárat, bérleti díjat, használati díjat) háromszor bejelenti és közli, hogy a licitet a legmagasabb ajánlatot tevő nyerte el.

d) Ha az induló licitre nem érkezik ajánlat, a levezető elnök a versenyeztetést érvénytelennek nyilvánítja.

e)  A versenyeztetésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza:

-        a versenyeztetés helyét, idejét,

-        a megjelentek nevét, a megjelenés jogcímét,

-        a versenyeztetésre bocsátott vagyontárgy helyét (ingatlan esetén helyrajzi számát),

-        az induló licit mértékét,

-        a megtett ajánlatokat név és összeg megjelölésével,

-        a legmagasabb ajánlatot tevő nevét és a végleges ajánlatot,

-        a megjelentek aláírását,

-        a jelenléti ívet.

f)     A versenytárgyalás ideje: a versenytárgyalás idejéről a pályázatok értékelése és ellenőrzése után a pályázókat a kiíró írásban (email-, levél-, faxküldemény útján) értesíti.

g)    A versenytárgyalás helye: a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint).

h)    A versenytárgyalás módja: nyilvános

k)         A pályázat és az ajánlatok elbírálása

a)  Az elbírálás ideje: a pályázat és az egyes ajánlatok elbírálására Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az ajánlattételi kötöttség időtartamán belüli – 90 nap – rendes ülésén kerül sor.

b)  Az elbírálásra jogosult: a pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről, a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésén kerül sor.

c)   Bírálati szempontok: az Nvtv. és a vagyonrendeletben foglaltak figyelembe vételével történik.

d)  Az eredményhirdetés módja: a pályázókat a döntést követően írásban értesítjük az elbírálás eredményéről.

l)          Az adásvételi szerződés megkötésének helye és időpontja

a)  A szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

b)  A szerződéskötés időpontja: A nyertes pályázót az elbírálásról szóló levélben tájékoztatjuk a szerződéskötés időpontjáról.

 

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv-ben és a vagyonrendeletben foglaltak irányadók.

 

Pályázati dokumentáció díjköteles, amely 10.000 Ft-ért, azaz tízezer forintért a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályán (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. II. emelet) átvehető … napján 8,00 órától … napján 12,00 óráig.

 

 

Pályázati felhívás melléklete – (Kötelezően csatolandó)

Ajánlat magánszemély pályázó/átlátható szervezet esetén

(Nyomtatott nagybetűkkel és kék tintatollal, vagy számítógéppel kitöltendő)

 

Név:

…………………………………………………………………………………….

Születési név:

…………………………………………………………………………………….

Születési hely és idő:

…………………………………………………………………………………….

Anyja születési neve:

…………………………………………………………………………………….

Lakcím:

…………………………………………………………………………………….

Székhely:**

 

Adóazonosító jel:

…………………………………………………………………………………….

Adószám:**

…………………………………………………………………………………….

Cégjegyzékszám/

nyilvántartási szám:**

…………………………………………………………………………………….

Statisztikai azonosító:

…………………………………………………………………………………….

Képviselő neve:

…………………………………………………………………………………….

 

 

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*

igen/nem

Az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállalom:*

igen/nem

A pályázati feltételeket elfogadom:*

igen/nem

Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát csatolom:*

igen/nem

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*

igen/nem

Az ingatlan vételárát az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesítem:*

igen/nem

Elfogadom, hogy a tulajdonos önkormányzat három éven belüli visszavásárlási opciót köt ki az eladáskori vételár szerinti értéken a feltételek nem teljesülése esetén, azzal, hogy a ráfordításokat meghiúsulás esetén az önkormányzat nem térít meg, hanem azokat kárátalányként (ún. meghiúsulási/nemteljesítési kötbérként) számítja fel.*

igen/nem

Nyilatkozom, hogy az üzemeltetést jogerős használatba vételi engedély birtokában kezdem meg:*

igen/nem

Nyilatkozom, hogy az eredeti állapot visszaállítására törekszem és kötelezettséget vállalok az ingatlan teljes körű felújítására három éven belül:*

igen/nem

Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem álltam illetve nem állok, keresetlevelet sem nyújtottam be velük szemben.*

igen/nem

 

Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. nap

 

P.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírása

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….

 

*Kérjük aláhúzással jelölje

** Átlátható szervezet esetén

-          2 –

 

 

Mellékletek felsorolása:

 1. A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár



 1. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása



 1. A felújításra vonatkozó részletes koncepcióterv



 1. Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről**



 1. Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolata



 1. Jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonat cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát**



Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. nap

 

 

P.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírása

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….

21./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 988/1. hrsz-ú ingatlan pályáztatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 24. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

235/2018.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

Bt. 988/1 hrsz-ú ingatlan hasznosítása – tulajdonjog átruházás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező 988/1 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű természetben 8261 Badacsonytomaj, Római út 163. szám alatti ingatlan tulajdonjogának átruházása okán versenyeztetés útján értékesíteni kívánja az ingatlant, és pályázati kiírását határozza el az alábbiak szerint:
  1. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:
   1. 8261 Badacsonytomaj, hrsz. 988/1 hrsz
   2. területe: 6593 m2
   3. megnevezése: beépítetlen terület
   4. műszaki állapota: rendeltetésszerű használatra alkalmas, víz, csatorna, gáz és elektromos csatlakozási lehetőség van
   5. 2. vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)
   6. 3. a hasznosítás módja: értékesítés (tulajdonjog átruházás)
   7. 4. a pályázati feltételek meghatározása:

a)         Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 39.000.000,- Ft

b)        A vagyontárgy kikiáltási ára: 80.000.000,- Ft

c)         A versenyeztetésen alkalmazott licitösszeg emelésének mértéke: 500.000 Ft

d)        A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

e)         Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

f)          Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

g)         Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki a jelenlegi (önkormányzattal kötött szerződés szerinti) bérlővel azonos feltételekkel bérleti szerződés kötését vállalja.

h)        Pályázó nyilatkozatában vállalja, hogy az önkormányzat az adásvételi szerződésben visszavásárlási garanciát köt ki és az ingatlanra 10 évre vonatkozó elidegenítési és terhelési jog bejegyzését elrendeli.

i)          Pályázó nyilatkozatában vállalja, hogy a pályázati kiírás mellékletét képező adásvételi szerződésben foglaltakat elfogadja.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 14. § (2) és (5) bekezdéseiben foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az adásvételi szerződések érvényességi feltétele az elővásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.

 

Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet (a továbbiakban együtt: pályázó).

Nem nyújthat be pályázatot az, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben állt illetve áll, keresetlevelet nyújtott be velük szemben.

 1. 5. Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja:

a)     Az ajánlatok benyújtásának helye: Badacsonytomaj Város Önkormányzata 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

b)     Az ajánlatok beérkezésének ideje: az ajánlatok beérkezésének ideje legkésőbb 2018. június 18. 10,00 óra.

c)      Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag postai úton, zárt borítékban lehet benyújtani. A borítékra rá kell írni: Pályázat 988/1 hrsz-ú értékesítése”. A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét.

d)     Hiánypótlásra lehetőség nincs.

e)     Az ajánlatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani. A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján kell benyújtania.

f)             Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

g)     A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat adásvételi szerződést köt. Az önkormányzat a pályázattal érintett ingatlan tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja, csak ezt követően járul hozzá a pályázó, mint vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez.

h)     Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlatok bontását követő 90 nap

i)            A pályázóknak ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg a minimális értékesítési ár 10%-a, 8.000.000 Ft összegű óvadékot kell megfizetniük az önkormányzat OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú bankszámlájára, mely a végleges adásvételi szerződésben óvadékként kerül kikötésre.

j)            A pályázó elveszíti az óvadék összegét, ha ajánlatát az ajánlati kötöttsége beálltát követően, annak időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg.

k)      Amennyiben az adásvételi szerződés megkötését követően a teljesítés a pályázónak felróható okból hiúsul meg, a pályázó az óvadékot elveszíti.

 

 1. 6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

6.1.  A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:

a)     természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,

b)     átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét,

c)      jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.

6.2.  Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről.

6.3.  A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár, valamint nyilatkozatát, hogy a vételárat az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

6.4.  A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállal.

6.5.  A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

6.6.  Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát.

6.7.  A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárul.

6.8.  Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

6.9.  Pályázó nyilatkozatát arról, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

 

Az ajánlattételi határidő lejártát követően a pályázó ajánlatát a pályázati kötöttség ideje alatt nem módosíthatja.

 

 1. 7. A pályázat eredménytelenné nyilvánítása: a kiíró fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

 1. 8. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, módja:

-          Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 2018. június 18. 10.00 óra a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

-          Az ajánlatok felbontásának módja: az ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró ezúton hívja meg.

 

 1. 9. Versenyeztetés szabályai:

a)     A versenyeztetést a polgármester – akadályoztatása esetén az alpolgármester – (továbbiakban együttesen: levezető elnök) vezeti, aki felelős a tárgyalási szabályok megtartásáért.

b)     A levezető elnök a tárgyalás megkezdésekor megismétli a megbízás tartalmát, az induló licitet, ellenőrzi, hogy a tárgyaláson az ajánlattevők vagy meghatalmazottaik vannak e jelen. A meghatalmazás tényét közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja a meghatalmazott.

c)      A b) pontban foglaltak elvégzése után a levezető elnök közli az ajánlatokat.

A licitálást addig kell folytatni, amíg az ajánlattevők ajánlatot tesznek. Ha további ajánlat nincs, a levezető elnök a megajánlott legmagasabb összeget (vételárat, bérleti díjat, használati díjat) háromszor bejelenti és közli, hogy a licitet a legmagasabb ajánlatot tevő nyerte el.

d)     Ha az induló licitre nem érkezik ajánlat, a levezető elnök a versenyeztetést érvénytelennek nyilvánítja.

e)     A versenyeztetésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza:

-      a versenyeztetés helyét, idejét,

-      a megjelentek nevét, a megjelenés jogcímét,

-      a versenyeztetésre bocsátott vagyontárgy helyét (ingatlan esetén helyrajzi számát),

-      az induló licit mértékét,

-      a megtett ajánlatokat név és összeg megjelölésével,

-      a legmagasabb ajánlatot tevő nevét és a végleges ajánlatot,

-      a megjelentek aláírását,

-      a jelenléti ívet.

f)       A versenytárgyalás ideje: a versenytárgyalás idejéről a pályázatok értékelése és ellenőrzése után a pályázókat a kiíró írásban (email-, levél-, faxküldemény útján) értesíti.

g)     A versenytárgyalás helye: a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint).

h)     A versenytárgyalás módja: nyilvános

 1. 10. A pályázat és az ajánlatok elbírálása

a)     Az elbírálás ideje: a pályázat és az egyes ajánlatok elbírálására Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az ajánlattételi kötöttség időtartamán belüli – 90 nap – rendes ülésén kerül sor.

b)     Az elbírálásra jogosult: a pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről, a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésén kerül sor.

c)      Bírálati szempontok: az Nvtv. és a vagyonrendeletben foglaltak figyelembe vételével történik.

d)     Az eredményhirdetés módja: a pályázókat a döntést követően írásban értesítjük az elbírálás eredményéről.

 1. 11. Az adásvételi szerződés megkötésének helye és időpontja

a)     A szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

b)     A szerződéskötés időpontja: A nyertes pályázót az elbírálásról szóló levélben tájékoztatjuk a szerződéskötés időpontjáról.

 

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv-ben és a vagyonrendeletben foglaltak irányadók.

Pályázati felhívás melléklete – (Kötelezően csatolandó)

Ajánlat magánszemély pályázó/átlátható szervezet esetén

(Nyomtatott nagybetűkkel és kék tintatollal, vagy számítógéppel kitöltendő)

 

Név:

…………………………………………………………………………………….

Születési név:

…………………………………………………………………………………….

Születési hely és idő:

…………………………………………………………………………………….

Anyja születési neve:

…………………………………………………………………………………….

Lakcím:

…………………………………………………………………………………….

Székhely:**

 

Adóazonosító jel:

…………………………………………………………………………………….

Adószám:**

…………………………………………………………………………………….

Cégjegyzékszám/

nyilvántartási szám:**

…………………………………………………………………………………….

Statisztikai azonosító:

…………………………………………………………………………………….

Képviselő neve:

…………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*

igen/nem

Az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállalom:*

igen/nem

A pályázati feltételeket elfogadom:*

igen/nem

Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát csatolom:*

igen/nem

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*

igen/nem

Az ingatlan vételárát az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesítem:*

igen/nem

Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem álltam illetve nem állok, keresetlevelet sem nyújtottam be velük szemben.*

igen/nem

Nyilatkozom és vállalom, hogy a jelenlegi (önkormányzattal kötött szerződés szerinti) bérlővel az önkormányzati bérleti szerződés szerinti azonos feltételekkel bérleti szerződést kötök. *

igen/nem

Nyilatkozom és vállalom, hogy az önkormányzat által a 988/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó visszavásárlási garancia szerződésben történő rögzítéséhez hozzájárulok és azt kötelezőnek elismerem. *

igen/nem

Nyilatkozom és vállalom, hogy a a pályázati kiírás mellékletét képező adásvételi szerződésben foglaltakat elfogadom. *

 

igen/nem

 

 

Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. nap

 

P.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírása

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

 

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….

 

*Kérjük aláhúzással jelölje

** Átlátható szervezet esetén

-          2  –

 

Mellékletek felsorolása:

 1. A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár



 1. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása



 1. Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről**



 1. Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolata



 1. Jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonat cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát**



** Átlátható szervezet esetén

Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. nap

 

P.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírása

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….

II. felkéri a Műszaki Osztályt a pályázati kiírás előkészítésére és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

22./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 2469/2. hrsz. ingatlan hasznosítása – pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 25. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a pályázat befogadását a képviselő-testületnek azzal, hogy felkéri Dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy a pályázat végrehajtását készítse elő.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

236/2018.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 2469/2 hrsz. ingatlan hasznosítása – pályázat elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. támogatja Férhezli Kálmán (8258 Badacsonytomaj, Széchenyi utca 12.) szám alatti lakos vételi ajánlatát, és a pályázatban szereplő 8.451.000,- Ft összegnyi értékben értékesíteni kívánja az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Badacsonytomaj 2469/2 hrsz-ú ingatlant.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a pályázót a döntésről értesítése.
 3. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet az adás-vételi szerződés előkészítésére, és annak ellenjegyzésére.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.
 5. felkéri a jegyzőt, hogy az ingatlan-nyilvántartási átvezetést követően a vagyonrendelet módosítását készítse elő.
 6. felkéri Dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy a pályázat végrehajtását készítse elő.

 

Határidő:   azonnal, egyebekben 30 nap

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

dr. Gáli Mihály ügyvéd

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Tóth Lászlóné ügyintéző

23./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 2191/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 26. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

237/2018.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

2191/2 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról – tulajdonjog

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj, 2191/2 hrsz-ú, természetben Badacsonytomaj, Fűzfa utca 32. szám alatti ingatlan tulajdonjogának átruházása okán versenyeztetés útján kívánja értékesíteni és versenyfelhívás kiírását határozza el az alábbiak szerint:

1.  vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a./8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2191/2 – 8258 Badacsonytomaj, Fűzfa utca 32.

b ./ területe: 3843 m2

c./  megnevezése: beépítetlen belterület

d./ műszaki állapota: Közművesítettsége: áramvezeték a telken, vízvezeték a telekhatár közelében, szennyvízvezeték a telken, gázvezeték a telekhatár közelében. HÉSZ szerinti besorolása VT-3 (településközponti vegyes) és Z zöldterület

e./vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 540.000 Ft
 2. Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 28.000.000 Ft
 3. A hasznosítás módja: értékesítés
 4. A versenyfelhívás feltételeinek meghatározása:

a)  Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2018. június 18. 10,00 óra kizárólag postai úton, zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat 2191/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése”)

b)  Pályázat bontásának helye, ideje: 2018. június 18. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)   Kikiáltási ár: 28.000.000,-Ft

a)  Óvadék: kikiáltási díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a vételi összegbe beszámítandó.

b)  Szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

c)   Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

d)  Licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft.

e)  A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

 

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztályt a szükséges dokumentációk előkészítésére és közzétételére
 2. felkéri a Műszaki osztályt a pályázati hirdetmény internetes portálokon való közzétételére.

 

Határidő:   azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.)

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően nyilvános versenyfelhívást tesz közzé az alábbi Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező ingatlan értékesítésére:

 

 1. Vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)    8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2191/2 hrsz. – 8258 Badacsonytomaj, Fűzfa u. 32.

b)    területe: 3843 m2

c)    megnevezése: beépítetlen terület

d) műszaki állapota: Közművesítettsége: áramvezeték a telken, vízvezeték a telekhatár közelében, szennyvízvezeték a telken, gázvezeték a telekhatár közelében. HÉSZ szerinti besorolása VT-3 (településközponti vegyes) és Z (zöldterület)

e)    vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 540.000 Ft
 2. Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 28.000.000 Ft
 3. A hasznosítás módja: értékesítés
 4. A versenyfelhívás feltételei:

a)    A vagyontárgy kikiáltási ára: 28.000.000 Ft

b)  A versenyeztetésen alkalmazott licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft

c)   A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

d)  Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

e)  Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 14. § (2) és (5) bekezdéseiben foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az adásvételi szerződések érvényességi feltétele az elővásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.

 

Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet (a továbbiakban együtt: pályázó).

Nem nyújthat be pályázatot az, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben állt illetve áll, keresetlevelet nyújtott be velük szemben.

 

 1. Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja:

a)    Az ajánlatok benyújtásának helye: Badacsonytomaj Város Önkormányzata 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

b)  Az ajánlatok beérkezésének ideje: az ajánlatok beérkezésének ideje legkésőbb 2018. június 18. napján 10,00 óra.

c)   Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag postai úton, zárt borítékban lehet benyújtani. A borítékra rá kell írni: „Pályázat 2191/2 hrsz. ingatlan értékesítése”. A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét.

d)  Hiánypótlásra lehetőség nincs.

e)  Az ajánlatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani. A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján kell benyújtania.

f)    Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

g)  A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat adásvételi szerződést köt. Az önkormányzat a pályázattal érintett ingatlan tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja, csak ezt követően járul hozzá a pályázó, mint vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez.

h)  Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlatok bontását követő 90 nap.

i)    A pályázóknak ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg a minimális értékesítési ár 10%-a, 2.800.000 Ft összegű óvadékot kell megfizetniük az önkormányzat OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú bankszámlájára, mely a végleges adásvételi szerződésben óvadékként kerül kikötésre.

j)    A pályázó elveszíti az óvadék összegét ha: ajánlatát az ajánlati kötöttsége beálltát követően, annak időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg.

k)   Amennyiben az adásvételi szerződés megkötését követően a teljesítés a pályázónak felróható okból hiúsul meg, a pályázó az óvadékot elveszíti.

 

 1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
  1. A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:

a)    természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,

b)  átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét,

c)   jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.

 1. Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről.
 2. A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár, valamint nyilatkozatát, hogy a vételárat az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.
 3. A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállal.
 4. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
 5. Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát.
 6. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárul.
 7. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.
 8. Pályázó nyilatkozatát arról, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

 

Az ajánlattételi határidő lejártát követően a pályázó ajánlatát a pályázati kötöttség ideje alatt nem módosíthatja.

 

 1. A pályázat eredménytelenné nyilvánítása:

A kiíró fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

 1. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, módja:

-      Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 2018. június 18. napján 10,00 óra a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

-      Az ajánlatok felbontásának módja: az ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró ezúton hívja meg.

 

 1. Versenyeztetés szabályai:

a) A versenyeztetést a polgármester – akadályoztatása esetén az alpolgármester –  (továbbiakban együttesen: levezető elnök) vezeti, aki felelős a tárgyalási szabályok megtartásáért.

b) A levezető elnök a tárgyalás megkezdésekor megismétli a megbízás tartalmát, az induló licitet, ellenőrzi, hogy a tárgyaláson az ajánlattevők vagy meghatalmazottaik vannak e jelen. A meghatalmazás tényét közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja a meghatalmazott.

c) A b) pontban foglaltak elvégzése után a levezető elnök közli az ajánlatokat.

A licitálást addig kell folytatni, amíg az ajánlattevők ajánlatot tesznek. Ha további ajánlat nincs, a levezető elnök a megajánlott legmagasabb összeget (vételárat, bérleti díjat, használati díjat) háromszor bejelenti és közli, hogy a licitet a legmagasabb ajánlatot tevő nyerte el.

d) Ha az induló licitre nem érkezik ajánlat, a levezető elnök a versenyeztetést érvénytelennek nyilvánítja.

e)  A versenyeztetésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza:

-        a versenyeztetés helyét, idejét,

-        a megjelentek nevét, a megjelenés jogcímét,

-        a versenyeztetésre bocsátott vagyontárgy helyét (ingatlan esetén helyrajzi számát),

-        az induló licit mértékét,

-        a megtett ajánlatokat név és összeg megjelölésével,

-        a legmagasabb ajánlatot tevő nevét és a végleges ajánlatot,

-        a megjelentek aláírását,

-        a jelenléti ívet.

f)     A versenytárgyalás ideje: a versenytárgyalás idejéről a pályázatok értékelése és ellenőrzése után a pályázókat a kiíró írásban (email-, levél-, faxküldemény útján) értesíti.

g)    A versenytárgyalás helye: a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint).

h)    A versenytárgyalás módja: nyilvános

 1. A pályázat és az ajánlatok elbírálása

a)    Az elbírálás ideje: a pályázat és az egyes ajánlatok elbírálására Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az ajánlattételi kötöttség időtartamán belüli – 90 nap – rendes ülésén kerül sor.

b)  Az elbírálásra jogosult: a pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről, a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésén kerül sor.

c)   Bírálati szempontok: az Nvtv. és a vagyonrendeletben foglaltak figyelembe vételével történik.

d)  Az eredményhirdetés módja: a pályázókat a döntést követően írásban értesítjük az elbírálás eredményéről.

 1. Az adásvételi szerződés megkötésének helye és időpontja

a)    A szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

b)  A szerződéskötés időpontja: A nyertes pályázót az elbírálásról szóló levélben tájékoztatjuk a szerződéskötés időpontjáról.

 

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv-ben és a vagyonrendeletben foglaltak irányadók.

 

 

Pályázati felhívás melléklete – (Kötelezően csatolandó)

Ajánlat magánszemély pályázó/átlátható szervezet esetén

(Nyomtatott nagybetűkkel és kék tintatollal, vagy számítógéppel kitöltendő)

 

Név:

…………………………………………………………………………………….

Születési név:

…………………………………………………………………………………….

Születési hely és idő:

…………………………………………………………………………………….

Anyja születési neve:

…………………………………………………………………………………….

Lakcím:

…………………………………………………………………………………….

Székhely:**

 

Adóazonosító jel:

…………………………………………………………………………………….

Adószám:**

…………………………………………………………………………………….

Cégjegyzékszám/

nyilvántartási szám:**

…………………………………………………………………………………….

Statisztikai azonosító:

…………………………………………………………………………………….

Képviselő neve:

…………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*

igen/nem

Az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállalom:*

igen/nem

A pályázati feltételeket elfogadom:*

igen/nem

Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát csatolom:*

igen/nem

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*

igen/nem

Az ingatlan vételárát az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesítem:*

igen/nem

Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem álltam illetve nem állok, keresetlevelet sem nyújtottam be velük szemben.*

igen/nem

 

Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. nap

 

P.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírása

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….

 

*Kérjük aláhúzással jelölje

** Átlátható szervezet esetén

-          2 –

 

Mellékletek felsorolása:

 1. A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár



 1. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása



 1. Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről**



 1. Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolata



 1. Jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonat cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát**



Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. nap

 

 

P.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírása

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….

24./ Napirendi pont

Felső-bazársori üzlethelyiség hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 27. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

238/2018.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

Felső-bazársor üzlethelyiség pályáztatása – pályázat elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. pályázatot ír ki az alábbi, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező helyiség bérbeadása céljából:

a)     a meghirdetett helyiség címe, megnevezése: 8261 Badacsonytomaj, Park u. 6. Felső-bazársor területén lévő üres üzlethelyiség

b)     hasznosítás módja: bérbeadás

c)      vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

d)     a helyiségben gyakorolható tevékenység megnevezése: raktározási tevékenység

e)     a bérleti díj legalacsonyabb mértéke: 20.000,- Ft/hó

f)            A bérleti jogviszony időtartama: kezdete a soron következő Képviselő-testületi döntés követő 15. nap – határozatlan idejű, de legkésőbb az üzlet fennállásáig, vagy az önkormányzati beruházás megkezdéséig.

g)     a pályázati letét összege: A pályázati letét összege a helyiség pályázati felhívásban megjelölt induló bérleti díjával számolt egy évi ÁFA nélküli bérleti díj összegének 20%-a.

h)     A pályázat beérkezésének határideje, módja: 2018. június 15. 10,00 óra, kizárólag postai úton a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal címére (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.)

i)            A pályázat bontásának időpontja, és helye: 2018. június 15. 10,00 óra, a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsa kő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.)

j)           Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

k)      Licitösszeg emelésének mértéke: 5000 Ft

l)            Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

m)    Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

 

2. Felkéri Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintézőt a pályázati felhívás előkészítésére és Krisztin N. László polgármestert annak közzétételére.

Határidő:   elfogadásra azonnal, egyebekben 5 nap

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási

25./ Napirendi pont

Mékli Bernadett 2551/9. hrsz-ú ingatlan nyilvántartási bejegyzés kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 28. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy hozzon döntést a tekintetben, hogy Mékli Bernadett, 8258 Badacsonytomaj, Széchenyi u. 25. szám alatti lakos előterjesztési kérelmét megismerte és felkéri dr. Gáli Mihály ügyvéd urat, hogy a kérelmezővel, illetve annak jogi képviselőjével vegye fel a kapcsolatot. Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

239/2018.(V.30.) képviselő-testületi határozat

Mékli Bernadett Bt. 2551/9 hrsz. ingatlan-nyilvántartási bejegyzés kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Mékli Bernadett 8258 Badacsonytomaj, Széchenyi u. 25. szám alatti lakos előterjesztési kérelmét megismerte és felkéri dr. Gáli Mihály ügyvéd urat, hogy a kérelmezővel illetve annak jogi képviselőjével vegye fel a kapcsolatot.
 2. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Határidő:   elfogadásra azonnal,

egyebekben a testület soron következő ülése

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

dr. Gáli Mihály ügyvéd

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

26./ Napirendi pont

Schmidt Józsefné ingatlan felajánlása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 29. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

240/2018.(V.30.) képviselő-testületi határozat

Schmidt Józsefné ingatlan felajánlása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Dr. Mihályi Mónika, mint Schmidt Józsefné 2484 Gárdony, József A. u.33. szám alatti lakos képviseletében eljáró ügyvéd kérelmét nem támogatja és nem kívánja megvásárolni a Badacsonytomaj 0138/10 hrsz-ú szántó megnevezésű ingatlant.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

 

Határidő:   azonnal, egyebekben 30 nap

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

27./ Napirendi pont

Vajda Gyula és Kovács Gyuláné ingatlan felajánlása Bt. 0122. hrsz.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 30. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Nagy Lajos képviselő elmondja, hogy kérelmező megmutatta neki a felajánlott telket, ami a volt keverő üzemmel szemben van. Valamikor értékes terület lehet, javasolja a felajánlás elfogadását.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

241/2018.(V.30.) képviselő-testületi határozat

Vajda Gyula és Kovács Gyuláné ingatlan felajánlása Bt. 0122/2 hrsz.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. támogatja Vajda Gyula (8300 Tapolca, Kandó K. u. 15.) és Kovács Gyuláné (8230 Balatonfüred, Köztartásaság u. 4/c.) a Badacsonytomaj 0122/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonosainak felajánlását, és a felajánlott ingatlant térítésmentesen köszönettel elfogadja és hozzájárul, hogy ajándékozás jogcímén a Badacsonytomaj 0122/2 hrsz-ú szántó és árok elnevezésű ingatlan az önkormányzat tulajdonába kerüljön.

2. felkéri a jegyzőt, hogy a kérelmezőt értesítse.

 1. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy az ajándékozási szerződést készítse elő és jegyezze ellen.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására.
 3. felkéri a jegyzőt, hogy az ingatlan-nyilvántartási átvezetést követően a vagyonrendelet módosítását készítse elő.

Határidő:   elfogadásra azonnal, egyebekben 30 nap

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

dr. Gáli Mihály ügyvéd

Wolf Viktória jegyző

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Tóth Lászlóné vagyongazdálkodási ügyintéző

 

28./ Napirendi pont

Sallai Gábor Bt. 991/1. hrsz. és 995. hrsz. ingatlant érintő felajánlása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 31. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

242/2018.(V.30.) képviselő-testületi határozat

Sallai Gábor Bt. 991/1 hrsz és 995 hrsz. ingatlant érintő felajánlása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az előterjesztést és annak mellékleteit megismerte és elviekben támogatja Sallai Gábor a Badacsonytomaj 991/1 és 995 hrsz-ú ingatlanokon jogellenesen megépített kilátó, és kerítés lebontására és kitakarítására tett felajánlását.
 2. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet az erre vonatkozó megállapodás előkészítésére, felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a megállapodás aláírására.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a felajánlót értesítése a döntésről.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

dr. Gáli Mihály ügyvéd

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

29./ Napirendi pont

Tapolca Város Önkormányzat kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 32. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága felkéri polgármester urat, hogy tisztázza le a Pedagógus napi rendezvényre vonatkozó feltételeket a testületi ülésig.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ebben az évben nem kistérségi szinten kerül megszervezésre a pedagógusnapi rendezvény. Tapolca Város Önkormányzata fogja megrendezni, biztosítani a helyszínt és a programokat, ide várják a környék pedagógusainak küldöttségét, melyhez 100 eFt támogatást kérnek. A költségvetésünkben szereplő összeg a saját pedagógusaink köszöntésére van beállítva, mely a 60 fős pedagógusgárdának nagyon kevés. Megköszöni Laposa Bence képviselő ezirányú felajánlását. Ezen felül az általános tartalék terhére adható támogatás.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja plusz 100 eFt biztosítását úgy, hogy maradjon itt a rendezvény.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja úgy megfogalmazni, hogy azért nem támogatja a kérelmet a Képviselő-testület, mert a pedagógusnapi ünnepséget önállóan kívánja megrendezni, a hagyományoknak megfelelően saját ünnepséget szervez.

 

Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy a pedagógus nap az intézmény költségvetésében szerepel, 100 eF-tal.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy az önkormányzat költségvetésének tartaléka terhére még 100 eFt-ot különítsen el erre a célra.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával a Polgármester úr által tett kiegészítéssel együtt egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

243/2018.(V.30.) képviselő-testületi határozat

Tapolca Város Önkormányzat támogatási kérelme - Pedagógusnapi rendezvény

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tapolca Város Önkormányzat támogatási kérelmét elutasítja, mivel hagyományoknak megfelelően Badacsonytomaj Város Önkormányzata saját Pedagógusnapi ünnepséget szervez.

Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki további 100 eFt összeg biztosításával az önkormányzati tartalék keret terhére egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

244/2018.(V.30.) képviselő-testületi határozat

Pedagógusnapi rendezvény

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézményi költségvetésben a Pedagógusnapi rendezvényre elkülönített 100.000 Ft összegen felül további 100.000 Ft összeget biztosít az önkormányzat tartalék keretének terhére.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

30./ Napirendi pont

A Könnycsepp Nélkül Alapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 33. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

245/2018.(V.30.) képviselő-testületi határozat

Könnycsepp nélkül Alapítvány támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Könnycsepp nélkül Alapítvány támogatási kérelmét elutasítja, tekintettel arra, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018 (II.15.) önkormányzati rendeletben a támogatás céljára biztosított előirányzat keret kimerült.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.

Határidő:   azonnal

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Földi Laura pénzügyi ügyintéző

 

31./ Napirendi pont

Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny 2018.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 34. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a részvételt.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

246/2018.(V.30.) képviselő-testületi határozat

Virágos Magyarország Környezetszépítő Verseny 2018.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem javasolja „Virágos Magyarország Környezetszépítő Verseny” 2018. évi közterület szépítési versenyfelhívásra a jelentkezési lapot benyújtani.

Határidő:   elfogadásra azonnal; egyebekben felhívás szerint

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

32./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 36. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bizottság ezen napirend keretében tárgyalta a strandokkal összefüggő kérdéseket. Szavazás nem történt, a VN. Kft. saját hatáskörében fogja megoldani.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy az óvodában a kéményügy megoldódott-e. A Bányász strandnál a vakolással összefüggő munkákban történt-e előrelépés. Az Egészségház kivitelezőjével történt-e megegyezés. Hová szállították a lebontott anyagokat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a kémény ügyéről beszélni kell, több megoldási lehetőség is van. Az Egészségház kivitelezőjével nem jött létre a megegyezés. Azt mondta, hogy az ajánlatában kifejezetten jelezte, hogy az elektromos betápra és a talpazatra nem adott ajánlatot, ezeket nem tudja bevállalni.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy az elektromos betáp szerepel az ajánlatkérésben, de ők nem tudják megcsinálni, ezért nem árazták be. Ez a villamos hálózat korszerűsítése pályázat keretében megoldható. A talpazat nem szerepelt az ajánlatkérésben. A tervek szerint kint helyezik el a készülékeket. A kivitelezővel egyeztetve kettőt felraknak a tetőre, a nagy gépet viszont kint lehet elhelyezni, mert nagyon rázkódik. A leszedett radiátorokat a kivitelező elvitte, arra hivatkozva, hogy a bontás szerepelt az ajánlatkérésben. Az alap költsége 250 eFt egy másik vállalkozó ajánlata szerint.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a bontott anyagokkal mindig a tulajdonos rendelkezik. Megjegyzi, hogy a Bányász strandi vakolás nem volt része a pályázatnak.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a szomszédokkal nem lesz-e gond a zajhatás miatt, mivel a készülék a szabadban lesz felállítva.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy beszél a kivitelezővel, hogy a bontott anyag fejében a talpazat elkészítése az önkormányzat elvárása. A kivitelező inkább a rázkódást említette, a gép nem lesz nagyon hangos.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

247/2018. (V.30.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

33./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 37. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

248/2018.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

34./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 37. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

249/2018. (V.30.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

35./ Napirendi pont

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 38. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Nagy Lajos képviselő a beszámoló 13. pontjáról, a jótékonysági autósnapról kér tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az idén nem tavasszal, hanem szeptember 1-én, szombaton kerül megrendezésre. Előtte a „Dűlőre futunk” versenyre, majd a jótékonysági autósnapra, majd a Badacsonyi Szüretre kerül sor, így a szezon végén várhatóan nagyobb nézőszám érhető el. A 20. ponttal kapcsolatosan elmondja, hogy a lengyel testvérvárosban jártak, egy küldöttséggel képviselték a települést. Megköszöni a küldöttség tagjainak, hogy erre a célra szánták a négy napot.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy további kérdés van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a két ülés között történt fontos eseményekről szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

2502018. (V.30.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a két ülés között történt fontos eseményekről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

36./ Napirendi pont

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme szállítási költség biztosítására (sürgősségi indítvány)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 39. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a lengyel testvérváros most fogadná a badacsonytomaji gyerekeket, de visszajelzést erről még nem kaptunk. Az útiköltséget azzal a feltétellel javasolja átadni, ha az út biztossá válik. Ha nem jön létre, akkor javasolja a testvérvárosi kapcsolat felmondását.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tavaly Badacsonytomaj fogadta a lengyel gyerekeket, térítésmentesen. Csupán néhány program belépődíját kellett kifizetniük.  Sok gesztust tettünk feléjük, amit jogosan visszavárunk.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

251/2018 (V.30.) képviselő-testületi határozat

A Tatay Sándor Általános Iskola kérelme szállítási költség biztosítására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Tatay Sándor Általános Iskola kérelmére, az iskolás gyermekek testvértelepülési látogatásának autóbusz költségét átvállalja. Fedezetet a 2018. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja, 691.540,- Ft összegben.
 2. felkéri a hivatalt, hogy a költségvetési rendelet módosításáról a soron következő ülésen gondoskodjon.
 3. felkéri a Hivatal Költségvetési- és adóosztályát, hogy teljesítést követően gondoskodjon az önkormányzat nevére szóló számla átutalásáról.

Határidő:   elfogadás azonnal

előirányzat módosítás a soron következő ülésen

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

 

37./ Napirendi pont

A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 16/2013.(IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról (sürgősségi indítvány)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 40. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Tégladombon feltárt ingatlanok bevonása történik a szemétszállítási körbe. Az ingatlantulajdonosok kötelesek megkötni a közszolgáltatási szerződést az NHSZ-szel. Javasoljuk az edényzet kihelyezését a tervezetben megjelölt helyre. Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy fokozott figyelemmel kezeljük az illegális hulladéklerakást. Nemcsak a szelektív szigetekhez, hanem máshová is kamerákat helyezünk ki, feljelentést kezdeményezünk kivétel nélkül minden illegális hulladékelhelyezővel szemben.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a Káptalantóti út mellett is sok szemét keletkezik. Az ottani ingatlantulajdonosok is kötelesek lesznek a szemétszállítási szerződést megkötni.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy az NHSZ rendelkezik-e a bekötő utakhoz megfelelő gépjárművel.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az NHSZ vezetőjének a területet megmutattuk, a helyszínen nyilatkozott, hogy megoldható. Jegyző asszony kijelölte a gyűjtési pontokat.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy mivel sürgősségi indítványként került a testület előtt az anyag, mélységében nem tudott tájékozódni róla. A Kft. nagyban érintett az illegális szemét összegyűjtésében. Megköszöni Jegyző asszonynak az előterjesztést, a szigorú büntetés kilátásba helyezését. Az önkormányzat éves szinten több mint 3 millió forintot fizet ki erre a célra, a Kft. dolgozói jelentős munkaidőt töltenek a szemét összegyűjtésével. A szankcionálás érinti az illegális hulladékot elhelyező személyeket, akik iparszerűen kezdik ezt űzni. A szankcionálás lehetőségeit áttekintette, melynek része a polgárjogi felelősségre vonás, a közigazgatási eljárás, szabálysértési eljárás, illetve büntetőjogi eljárás is. A tettenérés a legfontosabb, a kamerarendszert jónak tartja. A település tisztasága érdekében mindent meg kell tenni a polgárőrök, a nemzeti park őrei, a közterületfelügyelők, a rendőrség és a jegyző bevonásával.

 

Laposa Bence képviselő javasolja újabb megbeszélést kezdeményezni az NHSZ-szel. Úgy gondolja, hogy az NHSZ tevékenységével is probléma van, nem végzik megfelelően a munkájukat. A szolgáltató munkájának minősége, a lakosság és bizonyos vállalkozások nem jogkövető magatartása miatt vannak gondok. Ezen a téren változásra van szükség.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a rendelet tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló

16/2013. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Krisztin N. László polgármester ezt követően több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, a televízió nézőinek figyelmét, majd a nyilvános ülést 9.15 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Krisztin N. László                        Orbán Péter                          Nagy Miklós

polgármester                         alpolgármester                         képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!