Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2014. 12. 08. közmeghallgatás jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szám:  47 /2014.

 

Készült: 1 példányban

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 08-án (hétfőn) 17.00 órai kezdettel a badacsonytomaji Egry József Művelődési Központban (8258 Badacsonytomaj, Római u. 69.) megtartott közmeghallgatásáról.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László                  polgármester

Orbán Péter                            alpolgármester

Forintos Ervin                        képviselő

Laposa Bence                         képviselő

Laposa Bence                         képviselő

Nagy Lajos                             képviselő

Nagy Miklós                           képviselő                           (7 fő)

 

Meghívottként jelen vannak:

Dr. Weller-Jakus Tamás          jegyző

Tamás Lászlóné                       Költségvetési- és adóosztály vezető

Horváth Márta                        műszaki osztályvezető

Rakics Anna                            VN. Kft. ügyvezető

Krisztin N. Lászlóné               iskolaigazgató

Nagy László                            BVÖKI képviseletében

Rausz István                           r.alezredes, kapitányságvezető

Flamis Mihály                         Nyugdíjas Egyesület

Heinrich István                       „Badacsony Hegyért” Alapítvány

Mórocz István                         PEB elnök

Berecz Nikolett Erika             jegyzőkönyvvezető                      (11 fő)

 

Lakosság részéről megjelent: 65 fő

 

 

  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Krisztin N. László polgármester tisztelettel köszönti a  Képviselő-testület tagjait és mindazokat, akik a 2014. évi közmeghallgatást jelenlétükkel megtisztelték. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 fővel jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Berecz Nikolett Erikát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Lajos képviselőtársat megválasztani. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

654/2014.(XII.08.) határozat

-Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Berecz Nikolett Erikát jegyzőkönyvvezetőnek, Nagy Lajos képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a közmeghallgatás egy olyan Képviselő-testületi ülés, ahol az állampolgárok megjelennek, kérdéseket tesznek, véleményt formálnak az egész évi tevékenységről, ötleteket adnak a jövőhöz. Ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat kéri, hogy aki azt elfogadja, kézfeltartással jelezze.

Napirendi pont:

  1. 1. napirend: Rendőrkapitányság II. félévi Konzultációs Fóruma
  2. 2. napirend: Tájékoztató Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2014. évi munkájáról
  3. 3. napirend: A közterületek állapotával és tisztántartásával kapcsolatos tájékoztató
  4. 4. napirend: Mozgóárusítással kapcsolatos tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő- testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

655/2014. (XII.08.) Képviselő- testületi határozat

- Napirendi pont elfogadásáról–

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. 12.08. napján megtartott közmeghallgatásának napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

  1. napirend: Rendőrkapitányság II. félévi Konzultációs Fóruma
  2. napirend: Tájékoztató Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2014. évi munkájáról
  3. napirend: A közterületek állapotával és tisztántartásával kapcsolatos tájékoztató
  4. napirend: Mozgóárusítással kapcsolatos tájékoztató

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

II. NAPIREND TÁRGYALÁSA

Krisztin N. László polgármester köszönti Rausz István r.alezredest, rendőrkapitányt és kéri, hogy tartsa meg beszámolóját.

 

Rausz István r.alezredes, kapitányságvezető elmondja, hogy a mai közmeghallgatás keretében kerül sor az évente 2 alkalommal kötelező konzultációs fórumra, amelynek keretében tájékoztatást adnak arról, hogy az elmúlt egy évben, hogy alakult a település közbiztonsága. A Belügyminisztérium határozta meg, hogy minden félévben tartani kell konzultációs fórumot annak érdekében, hogy a lakosságot érintő problémák felszínre kerülhessenek. Megpróbálnak abban segíteni, hogy az illetékes hatóságok felé továbbítják az egyes problémákat, hogy megoldás születhessen. Ezen fórumok elsődleges célja, hogy a Rendőrség és a lakosság kapcsolata közelebb kerüljön egymáshoz. A Tapolcai Rendőrkapitányság illetékességi területén 3 város, 55 település, 2 főút található, valamint szervezeti egységként 2 rendőrőrs. Az itt lévő településeken, városokban, községekben, közutakon biztosították a rendőri jelenlétet. Elmondja, hogy nemcsak az nyújt közbiztonságot, ha rendőr van az utakon. Összességében elmondható, hogy mind a közrendvédelmi, mind a bűnügyi helyzet jó a településen. Az őrs tevékenysége a szezon után sem szűnik meg, hiszen jönnek az őszi rendezvények, programok. A gyorshajtások visszaszorítása érdekében törekednek a sebességellenőrző technikai eszközök folyamatos és hatékony kihasználására. Sokan kérik őket, hogy adott településeken mérjenek. A gyorshajtás közvetlen kapcsolatban van azzal, hogy bekövetkezik- e egy baleset. Elmondja, hogy a közlekedés biztonsági bejárást a szakmai javaslattal élő szervekkel közösen fogják megejteni. Kiemeli a Badacsonytomaji Polgárőr Egyesület tevékenységét minden területen. Ahol ők nem tudtak megjelenni, ott nagy számban jelen voltak az Egyesület tagjai. Nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy közbiztonságban élhetünk. A Rendőrség a Polgárőrséget stratégiai partnerként kezeli. A Közterület-felügyelővel nagyon sok közös intézkedést hajtottak végre. Elmondható, hogy az együttműködés ezen a téren is nagyon jó. Ezúton szeretnék megköszönni mind a Polgárőrség, mind a Közterület-felügyelő munkáját. Kéri, hogy a felmerülő javaslatokat írásban nyújtsák be a Tapolcai Rendőrkapitányságra.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni a tájékoztatót. Elmondja, hogy a településünk kamera rendszerre pályázott, de sajnos a pályázat nem nyert, más régiót részesítettek előnyben. Révfülöpön kevés pénzből használható, hatékony kamerarendszer lett kiépítve. A Képviselő-testület tagjai település bejárást fognak tartani, nyilvántartásba veszik a problémákat. A PEB munkájával elégedettek. Javasolja, hogy hozzászólások hiányában térjenek át a 2. napirendi pontra.

 

2. napirendi pont

Tájékoztató Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2014. évi munkájáról

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a beszámolót két szakaszra kell osztani. A választások lezárultak az emberek kinyilvánították akaratukat. Ismerteti a képviselő- testület összetételét, illetve a testület tagjainak főbb feladatait.

Krisztin N. László                  Polgármester

Orbán Péter                            Alpolgármester

Forintos Ervin                        PÜB elnöke

Kun István                             Tanácsnok – településüzemeltetés

Laposa Bence                        Tanácsnok – beruházások

Nagy Lajos                            Tanácsnok – szociális ügyek, intézmények

Nagy Miklós                          Tanácsnok – turisztika

Az új testületet reméli, hogy új struktúra és új lendület fogja jellemezni.

 

Működés: Ezentúl 1 bizottság fog működni, a PÜB. Tagjai: elnök és a 4 tanácsnok. Az alpolgármester a napi munkát felügyeli.  A fogadóórákkal kapcsolatban elmondja, hogy a polgármester fogadóórája: minden hónap 1. hétfő 14-16 óra között, az alpolgármester: minden hónap 3. hétfő 14-16 óra, a képviselők: minden hónap 2. hétfő 14-15 óra között tartanak rotációs rendszerben. Fontosnak tartják a képviselők egyéni kapcsolatrendszerét a lakossággal, be kívánják vezetni az utca fórumokat. A kommunikációval kapcsolatban elmondja, hogy a facebook-on létrehoztak egy profilt Badacsonytomaj Város Képviselő- testülete címmel. A facebookon csupán két korosztályt érnek el, az időseket nem. Elmondja, hogy a település honlapján is fel lehet venni velük a kapcsolatot a www.badacsonytomaj.hu/Véleménykérés pontra kattintva. Megemlíti, hogy az Alakuló ülésen ígértek pár azonnali intézkedést, melynek első lépéseit már meg is tették. Az Iskola utca felújítása már befejeződött, tart a járdaépítés I. üteme, 300 m2-en kátyúztak, illetve a különböző programokat és lépéseket rengeteg tervezőmunka előzi meg.

 

Pályázatok: Pályázatokban nem voltunk valami eredményesek. A 2013-2014 évben beadott pályázatainkat az alábbi táblázat rögzíti.

 

PÁLYÁZAT

ÖSSZKÖLTSÉG

TÁMOGATÓI DÖNTÉS

Óvoda épület energetikai korszerűsítése

KEOP-5.5.0/B

24.876.096,- Ft

Elutasító döntésre küldött fellebbezésünkre válasz még nem érkezett

Egészségházra napelemes rendszer telepítése KEOP-4.10.0/A

7.714.615,- Ft

Megvalósult, elszámolás alatt.

Óvoda energetikai korszerűsítés,

BM rendelet 2013.

26.578.817,- Ft

Nem támogatták

2014. évi Badacsonyi Szüret, LEADER

19.906.484,- Ft

Megvalósítás alatt

2014. évi Városnap, LEADER

1.039.800,- Ft

Megvalósult, elszámolás alatt.

Új víz-part kapcsolat létrehozása,

Balatoni Fejlesztési Tanács

2.651.422,- Ft

Nem támogatták

Helyi értékeken alapuló gazdaságfejlesztés Badacsonyban.,

NORVÉG ALAP

314.125.100,- Ft

Pályázatot befogadták, döntés még nem született

Akadálymentes vizi bejáró a badacsonyi strandra

LEADER

5.000.000,- Ft

Megvalósítás alatt

Óvoda energetikai korszerűsítés,

BM rendelet 2014.

29.912.518,- Ft

Nem támogatták

I. világháborús emlékmű restaurálás

4.264.395,- Ft

Nem támogatták

Közbiztonsági kamerarendszer telepítése

15.221.908,- Ft

Nem támogatták

Testvérvárosi kapcsolatok pályázat

18.000,- EUR

Megvalósítás alatt

Helyi Közösségi Akadémiák, szervezetfejlesztés pályázat

-

Megvalósítás alatt

Óvoda épület energetikai korszerűsítése

KEOP-4.10.0/F

40.000.000,- Ft

Elbírálás alatt

 

 

A 2013-2014. évi beruházásaink, fejlesztéseink az alábbi táblázatban vannak feltűntetve:

 

Rizling sori illemhely felújítás

6.516.448.- Ft

Badacsony Egry sétány járda felújítás

3.900.000,- Ft

Csiki parkoló felújítás

3.700.000,- Ft

Stimmel előtti járda felújítás

833.000,- Ft

Alsó bazársori vízelvezető árok felújítás

2.500.000,- Ft

Játszótéri eszközök telepítése

6,7 millió forint

Egészségház világításkorszerűsítés

970.000,- Ft

Tervek készíttetése

- Badacsony strand bejárat

- Látogatóközpont (Norvég pályázat)

- Közvilágítás korszerűsítés

- Gyalogátkelőhely

- B.örs-B.tomaj közötti közvilágítás fejlesztés

- Bányász strand szennyvízbekötés

- K.tóti úti szennyvízelvezetés

- Településrendezési terv

~ 7 millió forint

 

 

 

 

 

 

 

 

~ 8 millió forint

Kisfaludy-ház vásárlás

135.000.000,- Ft

Bányászati emlékhely kialakítás

~ 500 ezer forint

Fő utca járdafelújítás I. ütem

6,4 millió forint

Iskola úti aszfaltozás

4,7 millió forint

Buszmegálló építés

500 ezer forint

Egészségházban asztalos munkák, nyílászáró csere

777.000,- Ft

Költségvetés: A 2014. évi költségvetés fő számai: 2014 . évi eredeti költségvetés bevételi főösszege:            932.024.000,- Ft kiadási főösszege: 932.024.000,- Ft.3/4 évi bevételi teljesített főösszeg:   642.703.000,- Ft        (64,72%) kiadási teljesítés főösszege:  585.778.000,- Ft (58,99%)

 

Tervek: A tervekkel kapcsolatos beruházási ütemterv a melléklet részét képezi. Kiemelt stratégiai projektnek tartják a libegő megvalósítását. Reméli, hogy sikerül a 300 milliárdos Balatoni Fejlesztési programba beilleszteni. A 6 hektáros területtel kapcsolatban elmondja, hogy nagy kincsnek tartják, melynek kihasználására számos ötlet érkezett pl. szálloda, rendezvény centrum, fólia sátras terület. A Hal étteremmel kapcsolatban ismerteti, hogy a folyamat jelenleg engedélyezés alatt van. A fenntartható település gondolatát nem környezet védelmileg érti, hanem úgy, hogy a bevétel helyben termelődjön meg.

A fejlesztési tervekkel kapcsolatos táblázatok felkerülnek az önkormányzat honlapjára. Minden feladatot az önkormányzat egyedül képtelen megoldani.

 

3. napirend

A közterületek állapotával és tisztántartásával kapcsolatos tájékoztató.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ebben a napirendi pontban a különböző ingatlanok előtt lévő Közterületek karbantartását, a közterület foglalást (önkormányzati területeken adnak-e ki engedélyt), valamint a magánterületek közterületi funkcióját szeretnék megvitatni. Elmondja, hogy él az önkormányzatnak egy rendelete a településen élő ingatlantulajdonosoknak milyen kötelezettségei vannak. Badacsonytomajon nagyon fontosnak tartják a településképet.

 

Dr. Weller- Jakus Tamás jegyző ismerteti a közterületek állapotával és tisztántartásával kapcsolatos jogszabályi hátteret.

- 1997. évi LXXVIII. törvény, az épített környezet alakításáról és védelméről,

- 1999. évi LXIII. törvény, a közterület-felügyeletről,

- 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet, a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről,

- Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testületének a környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló 30/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelete,

- Badacsonytomaj Város Önkormányzata képviselő – testületének a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 1/2014.(I.24.) önkormányzati rendelete

- Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő – testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 21/2013.(IV.12.) önkormányzati rendelete.

 

A közterületek rendben tartásával kapcsolatban elmondja, hogy a 30/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelete 4. § (1) kimondja, hogy az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni: Az ingatlan előtti járda (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), továbbá ha a járda és az út között kiépített vagy kiépítetlen terület van, annak gondozásáról, tisztántartásáról, szemét- és gyommentesítéséről, a hó eltakarításáról és a síkosság mentesítésről. A járdaszakasz melletti vagy a tulajdonos terültén átvezető nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásáról, független annak tulajdonjogától. Tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terült tisztántartásáról és csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról. A beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról és gyom mentesítéséről. A telekingatlanról a járda és az úttest fölé nyúló valamint az elektromos vezetékeket megközelítő növényzet megfelelő nyeséséről. A telek tulajdonosa a telkén áthúzódó természetes úton kialakult vagy épített vizes árkot meg nem szüntetheti, annak folyásirányában akadályt nem építhet. 6.§ (4) Mindennemű anyag szállításánál ügyelni kell arra, hogy a közterület ne szennyeződjék be. Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál, vagy szállítás alatt a közterület beszennyeződik, a szállító köteles azt a fel- vagy a lerakás elvégzése után, illetőleg a szállítás során nyomban megtisztítani. Az úttestet, járdát és egyéb közterületet bármiféle szeméttel beszennyezni nem szabad. (9) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan előtt hótól, jégtől és ónos esőtől síkossá vált járdaszakaszt (szükség esetén többször is) síkosságtól mentesíteni. (2) A mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék elégetésére a külön jogszabályban meghatározott feltételek alapján van lehetőség. Május 1. és szeptember 1. között az égetés tilos! Égetni csak október 1-je és április 30-a között, megfelelően kialakított helyen, vagyon- és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon 8.00 – 18.00 óra között szabad. (3) Az égetésre szánt hulladék kommunális, ipari eredetű (műanyag, gumi, vegyszer, festék, illetve ezek maradékai), valamint veszélyes hulladékot nem tartalmazhat.

Aki rendetlen… A 21/2013.(IV.12.) önkormányzati rendelet 1.§ (8)         A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetője ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal és százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. A helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelő jogosult. AKI VISSZAESŐ – TOVÁBBI KÖVETKEZMÉNY: Amennyiben az ingatlan telekadó tárgya úgy 336.- Ft/m2 adómérték!

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy élő rendeletről van szó. Közigazgatásilag Tapolca méretű területről van szó. Több módszer felvetődhet az orvoslásra. „Homokba dugjuk a fejünket, mint eddig” vagy adó bevezetésére kerül sor és egy felduzzasztott szervezet karbantartja ezeket a területeket. Kérdezi, hogy hozzászólás, észrevétel, javaslat van-e.

 

Arany György elmondja, hogy nincs értelme a felszólításnak. Csináltassák meg a munkákat a VN. Kft.-vel és számlázzák ki.

 

Krisztin N. László polgármester más vélemények is felvetődtek, többek között hallott olyan véleményt is, hogy ha az önkormányzati ingatlanok, mind rendbe lesznek, akkor kérjék számon a lakosságot.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a közműfejlesztési pályázatokon 50-50% kellene, ösztönző jelleggel az elhanyagolt területeken a közműfejlesztéseket hátrébb szorítani.

 

Kovordányi György elmondja, hogy nagy meglepetés, biztos vannak elhanyagolt területek, de az adó mértéke kifizethetetlen.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az adó kivetéséhez visszaesőnek kell minősülnie.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy az adó mértéke be nem építhető gondozott ingatlanok esetében 10 Ft. Ez az adó mérték a korábbiakban is 260 Ft körüli összeg volt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Hársfa utca lakói folyamatosan jelzik, hogy az utcájukban van 5-6 olyan ingatlan, ahol mindig remic van.

 

Kovordányi György kérdezi, hogy van- e tapasztalat, hogy ezt már valaki kifizette. Ezt behajtani sem lehet.

 

Krisztin N. Lászlóné iskolaigazgató javasolja, hogy tartsanak tájékoztatót az itt élőknek, nyaralósoknak és utána küldjék ki a büntetéseket. Továbbá az adót sem tartja magasnak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem büntetni akarnak, hanem gondozott közterületeket akarnak. A kérdés az jó-e a rendelet, illetve van- e más út.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti a közterület használat rendjét. Elmondja, hogy a legutóbbi ülésen nem lett módosítva a rendelet. Két törvény és egy kormányrendelet szabályozza a közterület használatot.

 

A közterület használatát az 1997. évi LXXVIII. Törvény 54.§ (4) szabályozza.

A közterület rendeltetése:

a) a telkek térbeli kapcsolatának, megközelítésének,

b) a közúti és gyalogos közlekedés (út, járda stb.),

c) a kikapcsolódás, a szórakozás, a sporttevékenység, a szabadidő-eltöltés,

d) a felvonulás, a gyülekezés, a közösségi megnyilvánulás,

e) szobor elhelyezésének, emlékhely kialakításának, művészeti alkotások elhelyezésének,

f) a közművek elhelyezésének,

g) zöldfelületek kialakításának biztosítása.

(5) A közterületet rendeltetésének megfelelően bárki használhatja. A közterület rendeltetésére és használatára jogszabály további szabályokat állapíthat meg.

(7) Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére - az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között - a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 16.§ (2) A kereskedő az üzlete homlokzatával érintkező területen az üzletben való forgalmazás szabályai szerint - a terület tulajdonosának (kezelőjének) hozzájárulása birtokában - forgalmazhatja az üzletben jogszerűen forgalmazott, a bejelentésben vagy a működési engedélyben meghatározott termékeket.

12. § (1) Közterületi értékesítés keretében - a (2) bekezdésben meghatározott eltéréssel - az 5. mellékletben meghatározott termékek forgalmazhatóak.

Új sor ebben az időállapotban(2) 40 Közterületi értékesítés keretében a húsvéti, adventi, karácsonyi és szilveszteri ünnepeken, valamint évente egy alkalommal, kizárólag az adott ünnepen és az azt megelőző 20 napban az 5. mellékletben meghatározott termékeken túl az adott ünneppel, illetve az adott alkalomhoz kapcsolódó helyi hagyománnyal összefüggő termékek, továbbá nemesfémből készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak forgalmazhatók. (1. napilap és hetilap, folyóirat, könyv; 2. levelezőlap; 3. virág; 4. léggömb; 5. zöldség, gyümölcs; 6. pattogatott kukorica; 7. főtt kukorica; 8. sült gesztenye; 9. pirított tökmag, napraforgómag, földimogyoró, egyéb magvak; 10. vattacukor, cukorka; 11. fagylalt, jégkrém; 12. ásványvíz, üdítőital, kávéital, nyers tej; 13. büfétermék; 14. sütőipari termékek; 15. előrecsomagolt sütemények, édességek.

1999. évi LXIII. Törvény 27.§ a) közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat;

1.§ (4) A felügyelet feladata:

a) a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése;

b) a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása;

c) közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében;

f) közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében;

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a közterület foglalási rendelet módosult bevezetésre került a magáningatlanok közterület használati funkciója.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy a Képviselő- testület egyöntetű álláspontja, hogy minden olyan vállalkozóval, aki a településen képzeli el jövőjét találjanak kompromisszumot. A minőségi szemléletet tartják fontosnak. Egyik mólón sincsen vursli. Természetesen, amíg nem tudnak másik helyet biztosítani, addig támogatják a dodgemet. A vállalkozókkal való együttműködés két oldalú dolog.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egyet kell érteni abban, hogy a nyár közepén, a Rizling soron sorakozó sátras rendszert meg kell szüntetni. A kézműves vásárokat, ami 20 évvel ezelőtt volt vissza kell hozni.

 

Forintos Ervin képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a CÉH Turisztikai Egyesület 11 millió forint támogatást kapott az önkormányzattól. Felveti a kérdést, hogy a Régiós buszjárat, hol szolgálja az önkormányzat érdekeit. Elmondja, hogy az adó forintokkal jó gazda módjára kell bánni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, Horváth Márta műszaki osztályvezetőtől, hogy a HÉSZ-ben szerepel-e övezeti tiltás.

 

Horváth Márta műszaki osztályvezető elmondja, hogy a HÉSZ-ben nincs övezeti tiltás.

 

Kovordányi György elmondja, hogy ha egy területet karbantartani 150 Ft, akkor az adó mértékének 151Ft-nak kellene lennie.

 

Mészáros Éva elmondja, hogy Badacsonyba nem lehet idegen az a nyüzsgés, ami ott van. Javasolja, hogy adjanak, hozzá kötelező megjelenési formát. Nem az azonnali kisöprés a lényeg.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy közelebb állnak a gondolatok egymáshoz, mint gondolnák. A Képviselő- testület egy informális ülésén egyet értett egy komplex arculat kidolgozásában, hogy minőségi környezet jöjjön létre.

 

Mészáros Éva elmondja, hogy azokat kell összehívni, akik ebben érintettek.

 

Szebellédi Ferenc elmondja, hogy a közmeghallgatást elvitték más irányba, mert ez inkább egy fórum. A Badacsonyt sokan elfelejtik, nem itt születtek, szocializálódtak. Az Önkormányzat diktátumot akar, az együtt gondolkodás helyett. Nincs semmi új a Nap alatt, a szüreti vásárok eddig is jellemezték a települést.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a közmeghallgatás tematizálva lett.

 

Domján Tamás érdeklődik, hogy amíg nem találnak helyet a Greznár Attiláéknak, addig maradnak ott, azért érdekli őket, mert a telek kiadójaként érintettek a témában és mint vállalkozó szemléletű embernek előre kell gondolkozniuk.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy a település turisztikai koncepciója, stratégiája mentén igyekeznek haladni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, gyakran példáloznak Balatonfüreddel. Ők nem szeretnék ezt az utat járni. A HÉSZ-ben nincs tiltás.

 

Mészáros Éva kérdezi, hogy van- e lehetőség a turisztikai koncepció felvázolására.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a településfejlesztési koncepció a honlapon megtalálható.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy Nagy Miklós képviselő társával együtt szívesen beszélgetnek a turisztikai koncepcióról.

 

Szebellédi Ferenc hozzászólásában elmondja, hogy tévedés zavarban vannak a rendelet alkotás jogával kapcsolatban. A közfeladat ellátása során kárt okoznak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy sok információval kapcsolatban helyi népszavazást is el tud képzelni.

 

Szebellédi Ferenc hozzászólásában elmondja, hogy a korábban megtelepültek érzékenységéről sem szabad megfeledkezni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy mindenkire ugyanaz vonatkozik. Orbán Péter vállalta a konzultációt.

 

4. napirend

Mozgóárusítással kapcsolatos tájékoztató

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ilyenek a dallamos autók, gázpalackos, szódás. Számos kérdés felvetődik a téma kapcsán, üzlet tulajdonosok helyzete (üzlet fenntartási költségek miatt) kontra nyugdíjasok. Ha adunk akkor mindenkinek adni kell, aki kér. Van, ahol nem adnak engedélyt. Az üzlettel rendelkező vállalkozások hátrányba kerülhetnek. Megkülönböztetés nem lehet.

 

Flamis Mihály hozzászólásában elmondja Tapolca nagyságú területről van szó. Idősek laknak a településen, 70-80 éves öregasszonyok cipelik az élelmiszert. Ennek a jelenlegi rendszernek a továbbfokozását kellene elérni pl. menetrend. Badacsonyörsön semmi sincs. Az idős embereknek szüksége van élelmiszerre.

 

Baumann Szabolcs kérdezni, hogy milyen engedély szükséges. Ugyanis van olyan, aki 5 éve szállít. Azt szeretné, hogy mindenki egyenlő feltételekkel induljon.

 

Dr. Weller- Jakus Tamás elmondja, hogy a székhely jegyzője adja ki az engedélyt, de a kereskedő kérelme határozza meg, hogy milyen útvonalon kívánja a tevékenységét folytatni, lehet országos is. Ha engedély nélküli árusításról érkezik bejelentés, akkor a rendőrök, közterület felügyelők és a PEB segítségét is igénybe lehet venni.

 

Arany György kérdezi, hogy a kiadott engedélyekről a PEB nem – e kaphatna e-mailben tájékoztatást, mert úgy sokkal egyszerűbb lenne kiszűrni, hogy kinek van engedélye.

 

Dr. Weller- Jakus Tamás elmondja, hogy a házalókereskedőkkel, illetve az adománygyűjtőkkel van probléma. Ilyenekre nem szokott a Polgármesteri Hivatal engedélyt adni.

 

Sóvári József hozzászólásában javasolja a falugondnoki szolgálat bevezetését. Ez sok helyen megoldott, összeírják, hogy mi kell a vidéken élő időseknek

 

Nagy Lajos képviselő jelzi, hogy az idősek részéről lenne rá igények, hogy hetente 1 alkalommal az önkormányzat kisbuszával a szociálisan rászoruló időseket elhozzák bevásárolni.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy a jelenlévők szimpátia szavazással nyilvánítsák ki véleményüket a mozgóbolt árusítással kapcsolatban. Megállapítja, hogy a többség továbbra is preferálja a mozgóbolt árusítást. Egyéb észrevétel, javaslat, hozzászólás hiányában javasolja, hogy térjenek át a közérdekű felszólalásokra.

 

Közérdekű felszólalások

 

Mészáros Éva javasolja, hogy a testületi ülések ezentúl online formában is nézhetőek legyenek, mert nem mindenki tudja a kábel tv-t nézni, mert nem mindenhol van.

 

Krisztin N. László polgármester egyet ért a hozzászólással, meg fogják oldani. A Hivatalban informatikai fejlesztést muszáj végrehajtani. A mai napon nézte meg az önkormányzat honlapját, ahol még mindig a szeptemberi ülés nézhető meg.

 

Flamis Mihály felveti a Badacsonyörs- Badacsonytomaj településrészek közti közvilágítás problémáját.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a közvilágítás korszerűsítés Badacsonytomaj Badacsonyörs között tételesen szerepel a fejlesztések között. A karbantartásra megkötötték a szerződést.

 

Sall Csaba érdeklődik, hogy kinek kell bejelenteni a vadkárt.

 

Dr. Weller- Jakus Tamás jegyző elmondja a vadkárt a vadásztársaságnak kell jelezni.

 

Kugler Ede hozzászólásában elmondja, hogy a Badacsonyi Hegyközség közgyűlése 20 éve határozatképtelen kéri az Önkormányzat segítségét az ügyben.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy van-e a megjelentek részéről további észrevétel, hozzászólás? Megállapítja, hogy további hozzászólás nincs. Elmondja, hogy facebookon, e-mailben, levélben is örömmel fogadják a megkereséseket. Kéri, hogy a közterület foglalás témában érintettek adják meg az elérhetőségüket. Megköszöni a részvételt, az ülést több napirendi pont nem lévén 20 óra 19 perckor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Krisztin N. László                                                                    dr. Weller-Jakus Tamás

polgármester                                                                              jegyző

Nagy Lajos

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!