Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2014. 12. 09. soros együttes testületi

Ábrahámhegy Község Önkormányzata

Badacsonytomaj Város  Önkormányzata

 

 

 

Sorszám: 49/2014.

Készült:  2 példányban

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 09-én 18.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Rózsakő termében (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) megtartott nyílt, együttes üléséről.

 

Jelen vannak:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

Krisztin N. László                  polgármester

Orbán Péter                            alpolgármester

Forintos Ervin                       képviselő

Laposa Bence                         képviselő

Nagy Lajos                             képviselő                   (5 fő)

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

Vella Ferenc Zsolt                    polgármester

Kovács József                           alpolgármester

Gáspár József                            képviselő

Zavari Judit                              képviselő

Homonnay Zsombor            képviselő                                                                                 (5 fő)

 

MEGHÍVOTTAK:

Dr. Weller-Jakus Tamás         jegyző

Wolf Viktóra                          aljegyző

dr. Szabó Tímea                      jegyző

Tamás Lászlóné                      pénzügyi osztályvezető

Horváth Márta                        műszaki osztályvezető                                                          (5 fő)

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent polgármester társait, az önkormányzatok Képviselő-testületeinek tagjait, a jegyzőket az együttes ülésen.

 

Megállapítja, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7 tagja közül 5 fő jelen van, így Badacsonytomaj Város Önkormányzata részéről az ülés határozatképes.

Vella Ferenc Zsolt polgármester köszönti a megjelenteket.

 

Megállapítja, hogy Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 tagja közül 5 fő jelen van, így Ábrahámhegy Község Önkormányzata részéről az ülés határozatképes.

 

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy az együttes ülés határozatképes.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Forintos Ervin képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné S. Zsuzsát javasolja. Kéri Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy aki a javaslatot elfogadja, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

673/2014.(XII.09.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről és jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Forintos Ervint jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tóthné S. Zsuzsát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné S. Zsuzsát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Gáspár József képviselőt javasolja. Kéri Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy aki a javaslatot elfogadja, szavazzon.

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

170/2014.(XII.09.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről és hitelesítőről –

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Tóthné S. Zsuzsát jegyzőkönyvvezetőnek, Gáspár József képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Vella Ferenc Zsolt polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontot. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a napirendet tárgyalta, így a napirend tárgyalásának akadálya nincs.

 

Vella Zsolt polgármester elmondja, hogy a napirendet Ábrahámhegy is megtárgyalta, részükről sincs akadálya a napirendi pont megtárgyalásának.

 

Krisztin N. László polgármester kéri Badacsonytomaj Város Képviselő- testületét,, ha a meghívóban szereplő napirendi pontot el tudják fogadni az együttes ülés alapjául, szavazzanak.

 

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

674/2014. (XII.09.) Képviselő-testületi határozat

–        Napirendi pont elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. december 9. napján megtartott együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

1. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó dokumentumok jóváhagyása

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Vella Zsolt polgármester kéri Ábrahámhegy Képviselő-testületének tagjait, szavazzanak a napirend elfogadásáról.

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

171/2014.(XII.09.) Képviselő-testületi határozat

- Napirendi pont elfogadásáról –

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. december 9. napján megtartott együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

 

1. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó dokumentumok jóváhagyása

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Zsolt polgármester

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont:

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó dokumentumok jóváhagyása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a vonatkozó dokumentumokat megküldtük áttanulmányozásra. Az ügy előzménye, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete minden környékbeli önkormányzatot megkeresett levélben, mivel a választások után van lehetőség arra, hogy a közös önkormányzati hivatalok szerkezetén változtassanak. Ebben a levélben kifejeztük azon szándékunkat, amennyiben bárki úgy érzi, hogy a jelenlegi szerkezetében, amelyben működteti hivatalát, más elképzelései vannak, akkor mi biztosítunk lehetőséget arra, hogy a jogszabályi feltételek keretei között közös hivatalt hozzunk létre. Ezer szál kötötte össze a környékbeli képviselő-testületeket a múltban. Badacsonytomaj a városi jogállásból adódóan önállóan is működtetheti hivatalát, ugyanakkor azokat az előnyöket, amely több település együttműködéséből adódik, nem tudtuk kihasználni, mert nem volt partner. Megkeresésünkre Révfülöp levélben válaszolt, hogy szeretné megkezdeni a tárgyalásokat, Vella Zsolt polgármester pedig személyesen jelezte, hogy informálisan felhatalmazást kapott egy ilyen témájú megbeszélésre. Több alkalommal is leült a három polgármester, megpróbálták felvázolni az együttműködés kereteit, amelyben elég messzire jutottak. Elég váratlan volt, hogy Révfülöp mégsem csatlakozik, de tudomásul vesszük a döntésüket. Tudjuk, hogy Ábrahámhegy is több fordulóban tárgyalta ezt a témát és oda jutott ez a folyamat, hogy ma itt ülünk és amennyiben Ábrahámhegy Képviselő-testülete meghozta az erre vonatkozó döntést, akkor van értelme a napirenden végig haladni. Megkérdezi Vella Zsolt polgármestert, hogy Ábrahámhegy Képviselő-testület meghozta-e a közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó döntését?

 

Vella Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy igen, meghozták a közös hivatal létrehozására vonatkozó döntést.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy örömmel és várakozással tekintünk az új együttműködés elé. Sok szempontból tanulni fog, mert ilyen helyzetben még nem volt, kevés ilyen tapasztalata van. Számít az ábrahámhegyi képviselők tapasztalatára a közös munkában. Javasolja, hogy vegyék sorra a napirendre vonatkozó dokumentumokat. Kéri dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy azokat a pontokat említse meg, ahol változásra van szükség az eredeti anyaghoz képest. Javasolja, hogy kezdjék a Megállapodással.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a megszüntető okiratot csak Badacsonytomajnak kellett elfogadnia. A következő lépés a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás tervezet, amely a következőképpen módosulna: A Révfülöp Nagyközségre vonatkozó részek kikerülnek az anyagból. Az 1. pontnál a jogelődöknél a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal egyértelmű. Ábrahámhegy esetében a jogelőd a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal.

 

5. pontra vonatkozóan elmondja, hogy Révfülöp nélkül 19 fővel számoltunk összesen, Badacsonytomaj esetében 15 fővel.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az alap elképzelésben az szerepelt, hogy 5 fő kerül be a közös hivatali rendszerbe oly módon, hogy 1 fő Badacsonytomajra a pénzügyi osztályra az üres álláshelyre, 4 fő pedig marad Ábrahámhegyen.

 

Vella Zsolt polgármester elmondja, hogy mind az 5 főt Ábrahámhegyen szeretnék foglalkoztatni.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy ez módosítja az SZMSZ-t és a létszámot is 20 főre. A szervezeti felépítés az SZMSZ-ben szereplő diagramm szerint kerülne ide is. Az 5.2. pontnál a kirendeltségek helyett, csak kirendeltség fog szerepelni. Az 5.2.2. rész teljesen kikerül Révfülöp miatt. 5.3.1. pontban a szöveg módosul kirendeltségen-re. A 8.1.1. pontból kikerül a Révfülöp Nagyközségre vonatkozó b) pont. A közös önkormányzati hivatal kiadásai állami támogatással nem fedezett része úgy alakulna, hogy Badacsonytomaj 80,22 %-át, Ábrahámhegy 19,78 %-át biztosítja. A 8.7. pontnál kikerül a szövegből az 5.2.2.3. alpontra való hivatkozás, amely Révfülöpre vonatkozott.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy van-e olyan javaslat, amit szeretnének felvetni, melyet nem vettünk észre?

 

Dr. Szabó Tímea körjegyző elmondja, hogy nincs.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés van-e az anyaggal kapcsolatban? Megállapítja, hogy nincs. Megkérdezi, hogy hozzászólás van-e?

 

Gáspár József képviselő elmondja, az Alapító Okirat és az SZMSZ több pontja hasonló témákat foglal magában. Olyan kérésük lenne, ha elfogadásra kerülnek, a Jegyző választás után 30-50 nappal tárgyalják újra mindkettőt, ha olyan változás, ami a hivatal működésében fontos lenne, vagy bármelyik önkormányzat közös érdeke, akkor tudják módosítani.

 

Krisztin N. László polgármester válaszában elmondja, hogy ugyan ez Badacsonytomaj szándéka is. Most elfogadunk egy alapot, amely mellett el tudunk indulni, a változásokat pedig majd a későbbiekben átvezetik, ha erre lesz közös akarat. Megkérdezi, hogy kíván-e valaki még szólni? Megállapítja, hogy nem. Megkéri Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy aki a napirend során elhangzott módosításokkal a megállapodást elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

675/2014. (XII.09.) Képviselő-testületi határozat

- A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó dokumentumok jóváhagyása – Megállapodás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó dokumentumok jóváhagyása” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő - testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84-85.§-ában foglaltak alapján az I. számú melléklet szerint 2015. január 1-jei hatállyal jóváhagyja Ábrahámhegy Község Önkormányzatával megkötendő a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére vonatkozó megállapodást a határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.
 2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
 3. A képviselő-testület rögzíti, hogy a 2014. december 31-i hatállyal megszűnő Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal állományában a megszűnés napján foglalkoztatottakat a 2015. január 1. napjával, jogutódlással létrejövő Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal továbbfoglalkoztatja, jogviszonyuk folyamatosnak minősül.
 4. A képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a közös hivatal létrehozására tekintettel gondoskodjon a helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról és a vonatkozó rendelettervezetnek a képviselő-testület elé történő beterjesztéséről.

Határidő: 2014. december 11.

4. pontra: 2015. február 28.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Vella Zsolt polgármester megkéri Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy aki a napirend során elhangzott módosításokkal a megállapodást elfogadja, szavazzon.

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

172/2014. (XII.09.) Képviselő-testületi határozat

- A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó dokumentumok jóváhagyása – Megállapodás

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó dokumentumok jóváhagyása” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

 

 1. Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő - testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84-85.§-ában foglaltak alapján az I. számú melléklet szerint 2015. január 1-jei hatállyal jóváhagyja Badacsonytomaj Város Önkormányzatával megkötendő a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére vonatkozó megállapodást a határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.
 2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
 3. A képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a közös hivatal létrehozására tekintettel gondoskodjon a helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról és a vonatkozó rendelettervezetnek a képviselő-testület elé történő beterjesztéséről.

Határidő: 2014. december 11.

3. pontra: 2015. február 28.

Felelős: Vella Zsolt polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, szerette volna, ha mindkét település neve meg tudott volna jelenni a megnevezésben, de sajnos az erre vonatkozó jogszabály ezt nem teszi lehetővé.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző az Alapító Okirattattal kapcsolatban elmondja, a Révfülöp Nagyközségre vonatkozó részek értelemszerűen kikerülnek a dokumentumból.

A 4. pontban a jogelődöknél ugyan az megoldás, ami a megállapodásnál is elhangzott.

A 7. pontban a szakágazat megnevezésénél kikerül a többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége szövegrész.

A 8. pontból kikerül a 101150 betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások támogatások.

A 9. pontból a révfülöpi intézmények kikerülnek.

11. pontból Révfülöp Nagyközség Önkormányzata kikerül.

15. pontban a kirendeltségek helyett csak kirendeltség szerepel, Révfülöp kikerül.

Az Alapító Okirat záradékából Révfülöp szintén kikerül és az aláírók közül Kondor Géza polgármester szintén kikerül.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy van-e észrevétel Ábrahámhegy részéről az Alapító Okiratra vonatkozóan? Megállapítja, hogy nincs. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e? Megállapítja, hogy nincs. A vitát lezárja. Kéri Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy aki dr. Weller-Jakus Tamás jegyző által ismertetett módosított pontokkal elfogadja az Alapító Okiratot, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

676/2014. (XII.09.) Képviselő-testületi határozat

-A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó dokumentumok jóváhagyása – Alapító Okirat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó dokumentumok jóváhagyása” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 7. pontjában kapott jogkörében eljárva, figyelem­mel a 84. - 85. §-aiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§-ában, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 5.§-ában foglaltakra figyelemmel 2015. január 1-i hatállyal jóváhagyja jogutódlás jogcímen – a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal jogutódjaként - a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a határozat melléklete szerinti tartalommal.
 2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
 3. A képviselő-testület felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás egyzőt, hogy a hozott döntésről az alapító okirat megküldésével egyidejűleg a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság Államháztartási Irodát (8200 Veszprém, Budapest u. 4.) tájékoztassa.

Határidő: 2014. december 15.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

Vella Zsolt polgármester kéri Ábrahámhegy Község Képviselő-testületének tagjait, hogy aki egyetért a napirend tárgyalása során elhangzott módosítások szerint az Alapító Okirat elfogadásával, kézfeltartással jelezze.

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

173/2014. (XII.09.) Képviselő-testületi határozat

-A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó dokumentumok jóváhagyása – Alapító Okirat

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó dokumentumok jóváhagyása” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 7. pontjában kapott jogkörében eljárva, figyelem­mel a 84. - 85. §-aiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§-ában, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 5.§-ában foglaltakra figyelemmel 2015. január 1-i hatállyal jóváhagyja jogutódlás jogcímen – a Kővágóörsi Közös Önkormányzati  Hivatalból való kiválással Ábrahámhegy Község tekintetében-  jogutódjaként  a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a határozat melléklete szerinti tartalommal.

 1. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
 2. A képviselő-testület felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy a hozott döntésről az alapító okirat megküldésével egyidejűleg a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság Államháztartási Irodát (8200 Veszprém, Budapest u. 4.) tájékoztassa.

Határidő: 2014. december 15.

Felelős: Vella Zsolt polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

Krisztin N. László polgármester felkéri Wolf Viktória aljegyzőt az SZMSZ felvezetésére.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1. sz. melléklet III. pontjában az Ábrahámhegyi kirendeltség létszáma 5 főre módosul az elhangzottak alapján a plusz 1 fő pénzügyes kolléga miatt. Így összesen 20 főről van szó.

 

Vella Zsolt polgármester megkérdezi, hogyan történik a hivatal irányítása?

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy jegyzői és aljegyzői pályázat is kiírásra kerül.

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy az SZMSZ-re vonatkozóan van-e kérdés, hozzászólás? Megállapítja, hogy nincs. Az elhangzottak alapján határozati javaslat, hogy:

 

-       a közös önkormányzati hivatal szervezeti és működési szabályzatában az ábrahámhegyi kirendeltségnél 5 fő szerepeljen,

-       az SZMSZ-t 2015. február 28-ig az önkormányzatok vizsgálják felül.

 

Kéri Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületét, aki elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

677/2014. (XII.09.) Képviselő-testületi határozat

-A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó dokumentumok jóváhagyása – SZMSZ

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó dokumentumok jóváhagyása” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát.
 2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az SZMSZ aláírására.
 3. A Képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát 2015. február 28-ig felülvizsgálja.

Határidő: 2014. december 15.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Vella Zsolt polgármester kéri Ábrahámhegy Község Képviselő-testületének tagjait, hogy aki egyetért az SZMSZ elfogadásával a napirend tárgyalása során elhangzott módosítások szerint, szavazzon.

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

174/2014. (XII.09.) Képviselő-testületi határozat

-A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó dokumentumok jóváhagyása – SZMSZ

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó dokumentumok jóváhagyása” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat melléklet e szerinti tartalommal jóváhagyja a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát.
 2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az SZMSZ aláírására.
  1. A Képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát 2015. február 28-ig felülvizsgálja.

Határidő: 2014. december 15.

Felelős: Vella Zsolt polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Krisztin N. László polgármester megkérdezi dr. Weller-Jakus Tamás és dr. Szabó Tímea jegyzőket, hogy minden olyan feladatot elvégeztek-e, ami a szándék megvalósításához szükséges?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző válaszában elmondja, hogy igen.

 

Dr. Szabó Tímea körjegyző válaszában elmondja, hogy igen.

 

Krisztin N. László polgármester örömét fejezi ki, hogy 2015.01.01-el közös hivatalt működtetnek. Elmondja, büszkén vállaljuk az ezzel kapcsolatos feladatokat, túl azon, hogy közös pontok lesznek, amelyekben tudják egymást támogatni, segíteni, az mellett, hogy az önkormányzatok önállóak, de a hivatal közös lesz. Érdemes lesz összefogni, mert a következő pályázati rendszerben ezt majd díjazni fogják. Megköszöni mindenkinek, az előkészítőknek is a munkáját. Az együttműködéshez mindenkinek jó egészséget, munkasikereket kíván. Úgy véli, hogy akkor tudnak jól együttműködni, ha minden az őszinteségen alapul. Kéri, ha bárkinek problémája van, akkor hozza elő.

 

Vella Zsolt polgármester elmondja, kellemetlen az elválásuk, de reméli, hogy nem haraggal történik, Badacsonytomajon pedig jó szívvel tudnak majd együttműködni. Ezt mindenképpen támogatni kell, mert neki is olyan információja van, hogy a pályázatok esetében ezt támogatják.

Krisztin N. László polgármester több napirendi pont nem lévén megköszöni a Képviselő-testületek megjelenését, a megjelentek munkáját, az együttes ülést 18,30 órakor bezárja.

 

K.m.f.

Krisztin N. László

polgármester

 

dr. Weller-Jakus Tamás

jegyző

 

 

Vella Ferenc Zsolt

polgármester

dr. Szabó Tímea

jegyző

 

 

Gáspár József

Forintos Ervin

jegyzőkönyv-hitelesítők

 


BADACSONYTOMAJI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI Hivatal

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 84-86.§ alapján Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy község az önkormányzat működésére, a polgármester, a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásra közös önkormányzati hivatalt alakítanak és tartanak fenn.

A működésének részletes szabályait az alábbiakban állapítja meg.

Az önkormányzati hivatal szervezeti és működési szabályzatának tartalmi elemeit az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 13.§-a szabályozza.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

(a továbbiakban: képviselő-testületek)

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

(a továbbiakban: Mötv.) 67.§ d) pontja alapján a

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát

az alábbiak szerint határozza meg.

 

 1. I. Fejezet

Általános rendelkezések

 

1.§               A képviselő-testületek hivatalának neve és székhelye (a továbbiakban: Hivatal):

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal

8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

2.§               A Hivatal telephelyei, állandó kirendeltségei:

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Ábrahámhegyi Kirendeltsége

8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.

3.§               Alapítói és felügyeleti szervei:           Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

4.§     Alapítás időpontja: 2015. január 1.

5.§     A Hivatal illetékességi területe:

Badacsonytomaj város, Ábrahámhegy község közigazgatási területe.

6.§               Jogállása: jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szerv. A hivatal vezetője a jegyző.

7.§               Állami feladatként ellátott alaptevékenysége és kiegészítő tevékenysége: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

8.§     Vállalkozási tevékenysége: vállalkozási tevékenységet nem folytat.

9.§     A Hivatalhoz nincs önállóan gazdálkodó költségvetési szerv rendelve.

10.§ A Hivatal weblapja, email címe: www.badacsonytomaj.hu; onkormanyzat@badacsonytomaj.hu

11.§ A Hivatal alanya az általános forgalmi adónak.

12.§           A Hivatal működéséhez szükséges előirányzatokat, működési, fenntartási költségeket, beruházási kiadásokat Badacsonytomaj Város Önkormányzatának éves költségvetése biztosítja.

 

 

 


 1. II. Fejezet

A Hivatal irányítása, vezetése

 

13.§           A Hivatal irányítása

(1)       A badacsonytomaji polgármester a képviselő-testületek döntései szerint és saját hatáskörében irányítja a Hivatalt.

Irányító eszközei különösen:

a)      a Hivatal működésével kapcsolatos általános szabályozó rendelkezések,

b)      vezetői értekezletek,

c)      hivatali munkaértekezletek,

d)      munkafolyamatba épített vezetői ellenőrzés.

A polgármestert fenti feladatai ellátásában a közszolgálati tisztviselők segítik.

 

(2)       A polgármester – a jegyző javaslatainak figyelembevételével – határozza meg a hivatal feladatait:

a)      az önkormányzat munkájának szervezésében,

b)      a döntések előkészítésében és

c)      végrehajtásában.

 

(3)       A polgármester – a jegyző javaslatára - előterjesztést nyújt be a képviselő-testületeknek a hivatal:

a)      belső szervezeti tagozódásának,

b)      létszámának,

c)      munkarendjének, valamint

d)      ügyfélfogadási rendjének meghatározására.

(4)                                             A polgármester

a)      gondoskodik az önkormányzatok szerveinek hatékony működéséről, segíti a képviselők munkáját, összehangolja a képviselők, a települési önkormányzatok, továbbá a képviselő-testületek és a bizottságok tevékenységét.

b)      együttműködik az állami, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, érdekképviseletekkel, önszerveződő közösségekkel. Elősegíti, hogy a felsorolt szervezetek a települési önkormányzatok munkájába bekapcsolódhassanak, hozzájuk a szükséges információk eljussanak.

c)      dönt a hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben.

d)      gyakorolja egyetértési jogát – az általa meghatározott körben – a köztisztviselőket érintő jegyzői munkáltatói jogkörök gyakorlásában.

e)      szabadság, betegség vagy egyéb ok miatti akadályoztatása esetén a feladatok folyamatos ellátása érdekében a badacsonytomaji alpolgármester részére megfelelő információkat, utasításokat és felhatalmazásokat köteles adni.

f)       az önkormányzati feladatok hatékony ellátása érdekében hivatali szabályzatokat, hivatali utasításokat, egyéb rendelkezéseket, illetve eseti jellegű utasításokat adhat ki a jegyzővel előzetesen egyeztetve, valamint kezdeményezheti a fenti utasítások, szabályzatok kiadását a jegyzőnél.

g)      folyamatosan gondoskodik az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek pénzintézetnél történő lekötéséről, illetve jogosult azt rövidlejáratú értékpapír vásárlására fordítani.

h)      a hivatal jogi képviseletére meghatalmazást adhat.

i)        vezetői értekezletet tart, ahol egyezteti az elvégzendő feladatokat, valamint a végrehajtott feladatokat számon kéri.

 

(5)               A badacsonytomaji alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatát. A polgármester munkáját a badacsonytomaji alpolgármester segíti.


 

14.§           A hivatal vezetése

(1)       A jegyző vezeti a hivatalt.

(2)       A jegyző:

a)      szakmailag felelős a hivatal működéséért, az ügyek operatív, konkrét megoldásáért, a döntések végrehajtásáért.

b)      tevékenységes során felelős a közérdeknek és a jogszabályoknak megfelelő szakszerű, pártatlan és igazságos, színvonalas ügyintézés szabályainak megfelelő eljárásért.

c)      koordinálja és ellenőrzi a Hivatal dolgozóinak munkáját.

d)      gondoskodik a testületi és bizottsági előterjesztések határidőben történő előkészítéséről, azok törvényességéről.

e)      az egységes jogszabály-értelmezés és alkalmazás érdekében belső utasításokat, kötelező rendelkezéseket adhat a hivatal dolgozói egységei számára.

f)       önkormányzati ügyekre vonatkozóan a belső utasítások, rendelkezések kiadásáról köteles a polgármestert tájékoztatni, illetve szükség szerint vele egyeztetni.

g)      részt vesz a tisztségviselők munkamegbeszélésein, vezetői értekezleteket tart.

h)      a hivatal dolgozói részére évente két alkalommal – szükség szerint ezen felül is – munkaértekezletet tart, melynek rendeltetése: a hivatali munka egészének értékelése, a célkitűzések és követelmények, valamint a munkavégzés fő irányainak meghatározása.

i)        folyamatosan tájékoztatja a polgármestert, az alpolgármestert a hivatal munkájáról, az ügyintézésről, az önkormányzatokat érintő jogszabályokról, jogszabályváltozásokról.

j)        gyakorolja jogszabály szerinti munkáltatói jogosítványait.

k)      ellátja a hivatal jogi képviseletét, vagy arra meghatalmazást adhat.

 

(3)               Aljegyző a jegyzőt távolléte esetén teljes jogkörben eljárva helyettesíti az SZMSZ-ben meghatározott módon, valamint a munkaköri leírásában foglaltak szerint. A jegyző az aljegyzőnek feladatokat adhat.

A jegyző szabadsága esetén köteles az aljegyzőt a folyamatban lévő ügyekről tájékoztatni, azok ellátásához szükséges információkat, útmutatásokat megadni. Az aljegyző a helyettesítési jogkörében tett intézkedésekről ugyancsak köteles a jegyzőt tájékoztatni. A jegyző és az aljegyző köteles a szabadságukat egyeztetni. Az aljegyző köteles a jegyzőt a jegyzőtől kapott feladatok ellátásáról, a tett intézkedésekről tájékoztatni.

 

 1. III. Fejezet

A Hivatal feladatai

 

15.§           A Hivatal feladatai

A hivatal tevékenysége a képviselő-testületek, azok bizottságai munkája eredményességének elősegítésére irányul, ellátja a jogszabályokban meghatározott feladatokat, valamint előkészítő, szervező, végrehajtó, ellenőrző, szolgáltató tevékenységet folytat.

16.§                                   (1) A Hivatal a Képviselő-testületek tevékenységével kapcsolatban

a)      szakmailag előkészíti az önkormányzati rendelettervezetet, a testületi előterjesztést, a határozati javaslatot, valamint vizsgálja a törvényességet,

b)      nyilvántartja a Képviselő-testületek döntéseit,

c)      szervezi a Képviselő-testületek rendelkezéseinek végrehajtását, a végrehajtás ellenőrzését,

d)      ellátja a Képviselő-testületek munkájával kapcsolatos egyéb nyilvántartási, ügyviteli és adminisztratív feladatokat.

 

(2)       Az előterjesztések előkésztési, illetve döntés-előkészítési munkáiban a jegyző utasítása alapján a hivatal valamennyi dolgozója köteles közreműködni.

A testületi előterjesztések előterjesztője a polgármester, alpolgármester, képviselő, bizottság elnöke, tagja, illetve a jegyző, az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok vezetői a jogszabályban előírt, kötelezően elkészítendő előterjesztések esetében, a képviselő-testület által felkért szervek, szervezetek vezetői, Veszprém Megyei Kormányhivatal vezetője, továbbá egyéb, külön jogszabályban erre feljogosított személyek és szervezetek.

 

17.§           A Hivatal a Képviselő-testületek bizottságai működésével kapcsolatban:

a)      biztosítja - a feladat jellegének megfelelően - a bizottság működéséhez szükséges ügyviteli feltételeket

b)      szakmailag előkészíti a bizottsági előterjesztést, jelentést, beszámolót, egyéb anyagokat

c)      tájékoztatást nyújt a bizottsági kezdeményezés megvalósítási lehetőségéről, valamint szakmailag véleményezi a bizottsághoz érkező kérelmet, javaslatot

d)      gondoskodik a bizottsági döntés nyilvántartásáról és végrehajtásáról.

 

18.§           A Hivatal a képviselő munkájának segítése érdekében:

a)      elősegíti a képviselő jogainak gyakorlását

b)      köteles a képviselőt a teljes hivatali munkaidőben fogadni és részére a szükséges felvilágosítást megadni, illetve intézkedni

c)      közreműködik a képviselői tájékoztatás megszervezésében.

 

19.§           A Hivatal a polgármester munkájával kapcsolatban:

a)      döntést készít elő, szervezi a végrehajtást

b)      segíti a képviselő-testületi munkával kapcsolatos tisztségviselői tevékenységet

c)      nyilvántartja a polgármester döntéseit.

 

20.§           A Hivatal az önkormányzat intézményeivel kapcsolatos szervezési, irányítási, ellenőrzési feladatok ellátásában részt vesz, szakmai segítő tevékenységet folytat.

 

21.§           A Hivatal közreműködik a képviselői választások, népszavazások lebonyolításában.

 

22.§           A Hivatal közreműködik az igazgatás szakmai kérdéseinek korszerűsítésében, más közigazgatási, önkormányzati hivatali szervekkel való kapcsolattartásban.

 

23.§           A Hivatal a működés technikai feltételeit biztosító tevékenységi kört lát el, végzi az iktatást, irattározást.

 

24.§           (1) A Hivatal szervezeti egységei:

a)      Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Ábrahámhegyi Kirendeltsége

b)      Költségvetési- és Adóosztály

c)      Műszaki Osztály

 

(2)       A Hivatal szervezeti felépítését és a szervezeti egységek által ellátandó feladatokat az 1. melléklet tartalmazza.

(3)       Az (1) bekezdés b) és c) pontjában nevesített szervezeti egységek vezetői az osztályvezetők. Az osztályvezetők önálló önkormányzati, illetve államigazgatási feladat- és hatáskörrel nem rendelkeznek.

 

25.§           Az osztályvezető:

a)      Tanácskozási joggal részt vesz a Képviselő-testület és a bizottságok ülésein.

b)      Részt vesz a közmeghallgatáson.

c)      Előterjesztést készít a Képviselő-testület ülésére az osztály feladatkörébe tartozó ügyekben, illetve gondoskodik az előterjesztés elkészítéséről, ellenőrzi az osztály dolgozói által készített előterjesztéseket. E feladatkörében együttműködik a többi osztály vezetőjével.

d)      Szükség esetén önkormányzati rendeletalkotást kezdeményez, rendelettervezetet készít, illetve ezek készítésében közreműködik a jegyző rendelkezése szerint.

e)      Részt vesz az önkormányzati költségvetés előkészítésében.

f)       Felelős az osztályvezető feladatkörébe tartozó képviselő-testületi és bizottsági határozatok végrehajtásáért.

g)      A végrehajtási határidő lejártát követő 3 napon belül jelentést ad a feladatkörébe utalt képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a testület tájékoztatása érdekében.

h)      A bizottságok ülése elé terjeszti azokat az osztály feladatkörébe utalt ügyeket, amelyekben a döntési, véleményalkotási, javaslattételi hatáskört a bizottságok gyakorolják, illetve azokat az előterjesztéseket, amelyek a képviselő-testület ülései elé kerülnek.

i)        Köteles gondoskodni arról, hogy a bizottsági ülések jegyzőkönyve az SZMSZ szerinti határidőre elkészüljön. A jegyzőkönyvet a polgármester, a jegyző és az aljegyző részére kell átadni, aki a jegyzőkönyv alapján a bizottsági határozatokat nyilvántartásba veszi.

j)        A feladatkörébe tartozó ügyeket tárgyaló bizottsági ülésen részt vesz, akadályoztatása esetén köteles szakszerű helyettesítésről gondoskodni.

k)      Gondoskodik a bizottság elé kerülő előterjesztések írásbeli előkészítéséről, a bizottsági döntések végrehajtásáról.

l)        Tájékoztatja a bizottságokat a működésüket érintő jogszabályokról, eseményekről.

m)    Az osztály feladatkörében előkészíti a polgármester, illetve a jegyző döntési hatáskörébe utalt közigazgatási ügyeket, illetve gondoskodik azok előkészítéséről.

n)      Az ügyintézői tevékenységéről igény szerint tájékoztatja a polgármestert, a jegyzőt, egyedi ügyek eldöntéséhez esetenként adott útmutatások szerint köteles eljárni.

 • o)      Javaslatot tehet az előirányzatok módosítására, illetve köteles szükség szerint az előirányzatok módosítását kezdeményezni a polgármesternél.

p)      Kialakítja az osztályon belüli feladat- és munkamegosztást, működési rendet, elkészíti a munkakörök leírását és azokat bemutatja a jegyzőnek. A munkakörök kialakítását a jegyzővel egyezteti.

q)      Figyelemmel kíséri az osztály feladatkörét érintő jogszabályokat és gondoskodik arról, hogy az osztály munkatársai a hatályos joganyagot naprakészen megismerjék és alkalmazzák.

r)       Gondoskodik a munkafolyamatba épített belső ellenőrzésről, szükség szerint az osztályon belül egyéb ellenőrzési  - ügyintézési határidők betartása -  feladatokat is ellát, illetve a jegyző intézkedését kezdeményezi.

s)       Megszervezi az osztály munkáját, szakmai irányításával biztosítja a tevékenység szakszerűségét és jogszerűségét, számonkéri a feladatok végrehajtását, szükség szerint ellenőrzi a végrehajtást.

t)       Javaslatot tesz a beosztott dolgozók jutalmazására, minősítésére, továbbtanulására, szakmai tanfolyamon való részvételre.

u)      Munkahelyét magán- és hivatali célból csak akkor hagyhatja el, ha azt a jegyzőnek előzetesen bejelentette.

v)      Köteles végrehajtani mindazokat a jogszerű intézkedéseket, feladatokat, melyekkel feladatkörével összefüggésben a jegyző, illetve a polgármester megbízza.

w)    Folyamatosan figyelemmel kísérik a pályázati lehetőségeket és a feladatkörükbe tartozó témákban kezdeményezik pályázat beadását, döntés esetén felelősek az ügykörükbe tartozó pályázatok előkészítéséért és határidőben történő beadásáért.

x)      A jogszabályban előírt határidőig elkészíti az osztály éves szabadságolási ütemtervét, amit a Jegyzőnek átad. Gyakorolja a szabadság kiadásával járó munkáltatói jogokat. Az osztályvezető szabadságolása felől a Jegyző rendelkezik.

y)      Az Európai Uniós forrásokhoz kapcsolódó pályázatok előkészítésével, a fejlesztés lebonyolításával kapcsolatos feladatok végrehajtásának koordinálása az osztályhoz tartozó köztisztviselők illetve az egyéb foglalkoztatási jogviszonyban álló dolgozók tekintetében. Az osztályhoz rendelt dolgozók munkaköri leírását a szabályzat hatálybalépését követő 15 napon belül köteles átdolgozni az Európai Uniós forrásokhoz kapcsolódó pályázatok érdekében kialakításra kerülő munkamegosztás függvényében.

 

 

26.§           A Hivatal működésével kapcsolatban:

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete együttes ülésen döntenek, így különösen

a)       a közös önkormányzati hivatal költségvetéséről és zárszámadásáról;

b)       a közös önkormányzati hivatal működéséről szóló megállapodás elfogadásáról, módosításáról;

c)       a közös önkormányzati hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról.

 

27.§           A közös önkormányzati hivatal költségvetését és zárszámadását a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal készíti el az Áht. és más jogszabályokban foglaltak szerint.

 

28.§           Badacsonytomaj Város Önkormányzatának és Ábrahámhegy Község Önkormányzatának, valamint a z önkormányzatok irányítása alá tartozó intézményeknek a költségvetését és az azzal kapcsolatos könyvelési, adminisztrációs feladatokat a Hivatal székhelyén készítik el az Áht. és más jogszabályokban foglaltak szerint.

 

 1. IV. Fejezet

A Hivatal működési rendje

 

 1. A munkáltatói jogok gyakorlása

29.§           A jegyző feletti munkáltatói jogok gyakorlása: A polgármester – pályázat alapján határozatlan időre – valamennyi alapítói önkormányzatot képviselő polgármester előzetes írásos egyetértési jogának kikérését követően nevezi ki a jegyzőt. A polgármester – a jegyzőre vonatkozó szabályok szerint, a jegyző javaslatára – valamennyi alapítói önkormányzatot képviselő polgármester előzetes írásos egyetértési jogának kikérését követően kinevezi az aljegyzőt. A jegyzői és az aljegyzői kinevezés vezetői munkakörnek minősül, a jegyzőre, aljegyzőre alkalmazni kell a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény vonatkozó rendelkezéseit. A jegyző és aljegyző feletti egyéb munkáltatói jogokat a badacsonytomaji polgármester gyakorolja.

 

30.§           (1) Köztisztviselők – bele nem értve a jegyzőt és aljegyzőt – feletti munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja.

(2)       A polgármester egyetértése szükséges:

a)      a kinevezéshez,

b)      felmentéshez,

c)      vezetői megbízás adása és visszavonása,

d)      jutalmazáshoz

e)      köztisztviselő bérezéséhez - a polgármester által meghatározott körben.

(3)       A polgármester egyetértését igénylő munkáltatói jogokat a 2. melléklet tartalmazza.

 

31.§           Munkaköri leírások: a Hivatal köztisztviselői a jegyző által meghatározott munkaköri leírás szerint látják el feladatukat. A munkaköri leírás összeállítása, folyamatos karbantartása a jegyző feladata.

 

 1. A Hivatal működése, munkarendje

32.§     (1) A Hivatal dolgozóinak munkarendje:

a)       hétfő, kedd, csütörtökön 730-1600 óráig, amely magában foglalja a munkaközi szünetet is (időtartama: 30 perc)

b)       szerdán 0730 – 17.00 óráig

c)      pénteken 730-1230 óráig tart.

 

(2)       Rugalmas munkaidő-beosztás esetén 900-1400 óráig tartó törzsidőben a munkahelyen kell tartózkodni.

(3)       Rendkívüli munka és a készenlét elrendeléséről, nyilvántartásáról és elszámolásának rendjéről a jegyző külön utasításban rendelkezik.

(4)       Túlmunka végzése esetén szabadidőt a jegyző engedélyezhet.

(5)       Munkaidőn kívül – túlmunka elrendelése nélkül – is el kell látni az alábbi feladatokat: esketési szertartás, névadó, polgári temetés, választási feladatok, helyi és országos népszavazás, népi kezdeményezés lebonyolításával kapcsolatos feladatok.

(6)       A munkából való távolmaradás okát a hivatal dolgozója köteles közvetlen felettese útján a jegyző felé jelezni.

(7)       A szabadság miatti távollétet előzetesen, a betegség miatti távollétet a lehető legrövidebb időn belül jelezni kell. A dolgozó köteles a betegségét igazoló dokumentumot, annak kézhezvételét követő 3 munkanapon belül a jegyzőhöz eljuttatni. A távolmaradás okáról (szabadság, betegség, fizetés nélküli szabadság) minden hó 5-ig a pénzügyi ügyintéző jelentést küld az illetékes Magyar Államkincstárnak.

(8)       A napi munkavégzés kezdő és befejező időpontját, illetve a munkahelyről való távollét okát „JELENLÉTI ÍVEN” rögzíteni kell.

A jelenléti ív adatainak valódiságát a jegyző aláírásával igazolni köteles.

 

33.§     A Hivatal és kirendeltsége ügyfélfogadási rendje:

a)      Hétfő:       12,30 – 16,00 óráig

b)      Kedd:        -

c)      Szerda:      13,00 – 17,00 óráig

d)      Csütörtök: -

e)      Péntek:     8,00 – 12,00 óráig

 

34.§     A badacsonytomaji polgármester ügyfélfogadási rendje:

Minden hónap első hétfőjén 14,00 – 16,00 óráig.

 

35.§     Az alpolgármester ügyfélfogadási rendje:

Minden hónap harmadik hétfőjén 14,00 – 16,00 óráig

 

36.§     A jegyző ügyfélfogadási rendje a(z)

a)      Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalban minden hónap első szerdáján 13,00 – 16,00 óráig

b)      Ábrahámhegyi Kirendeltségen minden hónap első szerdáján 9,00 – 11,00 óráig

 

37.§     Az ügyfélfogadás speciális szabályai

A települési képviselőket soron kívül bármikor fogadni kell.

Halaszthatatlan ügyekben (pl.: haláleset), amely esetekben az azonnali ügyintézés elmaradása jelentős érdek- és jogsérelemmel jár, az ügyfélfogadás egybeesik a munkaidővel. Ennek elbírálására a jegyző, illetve az ügyintézők jogosultak.

 

38.§     A helyettesítés szabályai:

a)   A jegyzőt tartós távolléte, akadályoztatása esetén az aljegyző helyettesíti.

b)   Az ügyintézők a munkaköri leírásukban foglaltak szerint helyettesítik egymást.

 

39.§     Ügyiratkezelés, ügyintézés

a)   A Hivatal székhelyén és állandó kirendeltségén külön ügyiratkezelés történik. A Hivatal ügyiratkezelésére vonatkozó részletes szabályokat az Iratkezelési szabályzat határozza meg.

b)   Az ügyintézés során az igazgatási jogszabályokban meghatározottak szerint kell eljárni.

 

40.§     A Hivatal kiadmányozási rendjét a jegyző utasítása szabályozza.

41.§     A pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlása: a Hivatal tekintetében a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás és érvényesítés szabályait a jegyző utasítása szabályozza.

42.§     A Hivatal köztisztviselőinek szakmai képzését a jegyző által megbízott köztisztviselő szervezi és ellenőrzi.

43.§     A hivatali bélyegző arra szolgál, hogy az iratok valódiságát, hivatalos voltát tanúsítsa.

a)      A hivatalos bélyegző szükséglet felméréséről, majd igény esetén a megrendeléséről az ezzel a feladattal megbízott pénzügyi ügyintéző (pénztáros) gondoskodik.

b)      A használatba adott bélyegzőkről nyilvántartást kell vezetni, melyért az ezzel a feladattal megbízott pénzügyi ügyintéző (pénztáros) felelős. A nyilvántartó a használatba adott bélyegzők meglétét évente ellenőrizni köteles. A használatba adás során a bélyegzőlenyomat feltüntetése mellett a bélyegző átvételéről az átvevő nyilatkozatot ír alá.

c)      A bélyegző használatára jogosultak kötelesek a bélyegző használatát felügyelni és használat után a bélyegzőket elzárni.

d)      Ha valamely dolgozó a rábízott bélyegzőt elveszíti, köteles erről írásban jelentést tenni. A jegyző köteles az elvesztés körülményeit megvizsgálni.

e)      Az elhasználódott, megrongálódott, feleslegessé váló bélyegzőt jegyzőkönyv felvétele mellett meg kell semmisíteni. A jegyzőkönyvet a nyilvántartás mellékleteként meg kell őrizni.

f)       Ha megszűnik a bélyegzőt kezelő dolgozó jogviszonya, a bélyegző visszaadását az átvevő nyilatkozaton igazolni köteles.

g)      A jegyzőnek gondoskodnia kell arról, hogy a hivatalos bélyegzők megfeleljenek a szerv hivatalos adataival.

h)      Egyszerű iratokon (pl.: belső levelezés) nem alkalmazható hivatalos pecsét a polgármesteri, jegyzői rendelkezéseket, utasításokat kivéve.

i)        Kör alakú bélyegző: közepén a Magyarország címere helyezkedik el, a köríven a következő felirat olvasható: „Badacsonytomaj Város Polgármestere”, használatára a polgármester és az alpolgármester jogosultak.

j)        Kör alakú bélyegző: közepén a Magyarország címere helyezkedik el, a köríven a következő felirat olvasható: „Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője”, használatára a jegyző jogosult.

k)      Kör alakú bélyegző: közepén a Magyarország címere helyezkedik el, a köríven a következő felirat olvasható: „Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal”, a saját feladatkörében kiadmányozásra jogosult aláírásával ellátott kiadványokon lehet használni, valamint a Hivatal költségvetési számlájáról teljesített átutalásokon.

l)        Téglalap alakú bélyegző (fejbélyegző) „Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Badacsonytomaj” felirattal.

m)    Téglalap alakú bélyegző (fejbélyegző) „Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Ábrahámhegyi Kirendeltsége” felirattal.

 

 

 1. A köztisztviselők jogállása, munkavégzése,

jutalmazása és egyéb juttatásai, szolgálati magatartása

 

44.§     A Hivatal köztisztviselőinek jogállásáról, munkavégzéséről, jutalmazásáról és egyéb juttatásairól esetlegesen önkormányzati rendelet és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezik. A rendelet figyelembevételével a jegyző a területre vonatkozóan külön belső szabályzatot ad ki.

 

 

 

45.§     A köztisztviselők szolgálati magatartása:

a)      Minden köztisztviselő és foglalkoztatási jogviszonyban álló munkatárs kötelessége, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben megfogalmazott kötelezettségeit teljesítve, munkakörét a legjobb tudása és képességei szerint lelkiismeretesen, az ügyfeleket segítve és velük udvariasan bánva lássák el.

b)      A hivatali dolgozók kötelessége, hogy munkatársaikkal szemben kollegiális magatartást tanúsítsanak, egymás munkáját segítsék, illetve az ügyintézés során minden esetben betartsák a törvényességet.

c)      A dolgozóval szemben alapvető követelmény a gyorsaság, a szakszerűség, a bürokrácia mentesség, a határidők betartása.

d)      A törvényesség szellemében biztosítani kell az állampolgári jogokat és kötelességeket, az ügyfelek érdekében méltányosan kell eljárni.

e)      Elsődleges cél: az önkormányzati érdekek feltárása és érvényre juttatása.

f)       A közös önkormányzati hivatal köztisztviselője a tudomására jutott állami szolgálati és üzleti (magán) titok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. E titoktartási kötelezettség az adatvédelemről szóló törvény rendelkezéseinek figyelembevételével - kiterjed az ügyfél személyiségi jogainak a védelmére is. A titoktartási kötelezettség a közhivatal betöltése után is fennáll.

g)      A hivatali dolgozó minden olyan adatot, információt és tényt köteles a jegyző tudomására hozni, amely az előbbi kötelezettséget befolyásolja.

h)      A köztisztviselő köteles munkahelyén köztisztviselőhöz méltó öltözékben, ápoltan megjelenni.

i)        A belépő új munkatársaknak hivatali esküt kell tenni. Alkalmazásával egyidejűleg át kell adni számára a munkaköri leírását. Ha a köztisztviselő megválik hivatalától, munkaeszközeit, hivatali helyisége berendezési tárgyait, ügyiratait át kell adni a munkakör átadás-átvétel szabályai szerint.

j)        A napi munkavégzés befejezését követően a köztisztviselő köteles az iratokat elrakni.

k)      A hivatali dolgozók kötelesek a jegyző engedélyét kérni, ha főállásukon kívül más kereső foglalkozást kívánnak folytatni.

 

 1. Technikai feltételek

 

46.§      Külszolgálat, illetve kiküldetés teljesítése csak a jegyző előzetes engedélye alapján történhet.

47.§      A dolgozók kiküldetése során felmerülő költségek elszámolása utólag történik.

Az útiszámlákat csak a jegyző igazolása után lehet számfejteni.

48.§     Saját gépjármű hivatali célú használatát a jegyző engedélyezi. A költségelszámolásra külön szabályok vonatkoznak.

49.§     A jegyző és az aljegyző részére a kiküldetést, saját gépjármű használatát a polgármester engedélyezi.

 

 

 1. V. Fejezet

Záró rendelkezések

 

 

50.§ A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletei és függeléke:

a)   1. melléklet: A Hivatal felépítése

b)   2. melléklet: A polgármester egyetértési joga tartalmának meghatározásáról a munkáltatói jogok tekintetében

c)   3. melléklet: A vagyonnyilatkozat megtételére kötelezett köztisztviselők köre

d)   1. függelék:  Belső ellenőrzési feladatok ellátása.

 

51.§     A Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata a képviselő-testületek jóváhagyásával lép hatályba 2015. január 1. napján.

 

 

 

 

52.§     A Szervezeti és Működési Szabályzat megismertetése, naprakészsége. A jegyző köteles gondoskodni a Szervezeti és Működési Szabályzat naprakész állapotáról és arról, hogy a Szabályzatot megismerjék a hivatal köztisztviselői.

 

Badacsonytomaj, 2014. december 9.

 

 

Krisztin N. László

Badacsonytomaj város polgármestere

Vella Zsolt

Ábrahámhegy község polgármestere

 

 

Záradék: A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 677/2014.(XII.09.) számú határozatával, Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 174/2014.(XII.09.) számú határozatával hagyta jóvá.

 

 

 

 

Dr. Weller-Jakus Tamás

jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 1. 1. melléklet Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal

Szervezeti és Működési Szabályzatához

 

A Hivatal felépítése, kirendeltségei

 1. I. A vezetői szinthez tartozó munkakörök és a munkakörökben foglalkoztatható létszám:

Vezetői szinthez

tartozó beosztások

Vezetőnek közvetlenül

alárendelt munkakörök

A munkakörben foglalkoztatható létszám (fő)

Megjegyzés

(teljes vagy részmunkakörre, csatolt munkakörre való

hivatkozás)

 

Jegyző

 

 1. Aljegyző
 2. Műszaki Osztályvezető
 3. Költségvetési- és Adóosztály-vezető

1

1

 

1

Teljes

 1. II. A szerv működési rendszere

A szervet a jegyző irányítja, ő legfelsőbb vezető.

A szerven belül megtalálható:

1. az alá- és fölérendeltség,

2. az azonos szinten belül a mellérendeltség

A szerven belül alá- és fölérendelt viszonyban működnek a vezetői szinthez tartozó, a vezetőhöz tartozó beosztottak.

Az azonos ügyintézői szinthez tartozó munkakörök között mellérendeltségi viszony van.

III.       A költségvetési szerven belül működő külön szervezeti egységek

 

 

 

 

 

 

 

 


IV.  A hivatal belső szervezeti egységeinek feladatai

1. Költségvetési- és Adóosztály

 

Az osztály élén osztályvezetői munkakörrel rendelkező köztisztviselő áll.

Az osztály létszámát a képviselő-testület által jóváhagyott hivatali létszámkereten belül a jegyző – a polgármester egyetértésével – határozza meg.

 

Az osztály az alábbi feladatokat látja el:

 

f)       a Képviselő-testület, a polgármester és a jegyző gazdálkodási és pénzügyi feladatkörében a döntés előkészítés és a végrehajtás szervezése.

g)      ellátja a költségvetési tervezési, számviteli, pénzellátási, pénzügyi információs feladatokat, koordinálja az önkormányzati intézmények gazdálkodását, lebonyolítja az intézményi költségvetési ellenőrzést.

h)      ellátja az adóigazgatási feladatokat, szakmailag előkészíti a helyi adókra vonatkozó rendeleteket,

i)        gondoskodik a gépjárműadóval, az adó- és értékbizonyítványokkal kapcsolatos feladatok ellátásáról,

j)        biztosítja a helyi és a központi adójogszabályok településen való érvényesítését,

k)      biztosítja a helyi adókról szóló törvény, illetve a képviselő-testület adózással kapcsolatos rendeletének végrehajtását,

l)        intézi a központi adókkal, valamint a helyi adókkal összefüggő bejelentéseket, kérelmeket, elbírálásra előkészíti a benyújtott kérelmeket, fellebbezéseket, felterjeszti a másodfokú hatósághoz.

m)    előkészíti az önkormányzat hatáskörébe tartozó méltányossági ügyeket,

n)      tájékoztatja a város lakosságát és a gazdálkodó szervezeteket – az adókötelezettségük teljesítésének elősegítése érdekében – az adójogszabályok előírásairól,

 • o)      ellenőrzi az adójogszabályok érvényesülést az adókötelezettség teljesítését, az adóbefizetések és elszámolások helyességét,

p)      ellátja a hatáskörébe tartozó adók kivetésével, közlésével, nyilvántartásával, beszedésével, behajtásával kapcsolatos feladatokat,

q)      az adókötelezettség megállapítása érdekében adatokat gyűjt, tájékoztatást kér, helyszíni ellenőrzést tart,

r)       ellátja a talajterhelési díjjal kapcsolatos feladatokat,

s)       felderíti a helyi adók alanyait.

t)       a feladatból adódó végrehajtási feladtok teljeskörű ellátása, aminek eredményét minden hónap 5. napjáig írásban jelenti a jegyzőnek.

u)      számítógépen nyilvántartja és feldolgozza az adókat.

v)      ellátja a gépjárműadó beszedésével kapcsolatos feladatokat.

w)    visszautalja a tartozatlan túlfizetéseket.

x)      idegen helyről behajtásra kimutatott tartozásokat nyilvántartásba veszi, befizetésére intézkedést tesz és átutalja a kimutató szervhez.

y)      adatot közöl az illetékhátralékosokról az illetékes hatóság felé.

z)      hagyatéki eljáráshoz és egyéb megkeresésre adó- és értékbizonyítványt készít.

aa)   vagyoni igazolásokat és költségmentességi igazolásokat ad ki.

bb)  ellátja az önkormányzat szerződéses kapcsolataiból eredő pénzügyi-igazgatási tevékenységet (követelések előírása, beszedése, behajtása, szükség esetén peres-, illetve végrehajtási eljárás kezdeményezése).

cc)   vezeti a szerződések nyilvántartását.

dd)  javaslatokat dolgoz ki az önkormányzat vagyonának hasznosítására, működtetésére.

ee)   feltárja az önkormányzat vállalkozási, vállalkozást segítő lehetőségeit.

 

 


 1. 2. Műszaki Osztály

 

Az osztály élén osztályvezetői munkakörrel rendelkező köztisztviselő áll.

Az osztály létszámát a képviselő-testület által jóváhagyott hivatali létszámkereten belül a jegyző – a polgármester egyetértésével – határozza meg.

 

Az osztály az alábbi feladatokat látja el:

 

a)      a településfejlesztési és területrendezési feladatok körében előkészíti a testületi döntéseket, szervezi végrehajtásukat.

b)      ellátja a polgármester és a jegyző hatáskörébe utalt környezetvédelmi feladatok döntés előkészítését, végrehajtását.

c)      gondoskodik a műszaki és közműnyilvántartások vezetéséről.

d)      az önkormányzat kommunális, vízgazdálkodási és közlekedési feladatkörébe tartozó döntések előkészítése és végrehajtásuk szervezése, vízrendezés és csapadékvíz elvezetés, csatornázás, közutak és közterületek kezelése, településtisztasági szolgáltatások.

e)      gondoskodik az önkormányzati bérlemények tervezett felújításának és karbantartásának elvégzéséről.

f)       gondoskodik a településszerkezeti tervek és szabályozási tervek végrehajtásának és a szükséges módosításának előkészítéséről.

g)      vagyonhasznosítási és település-fejlesztési koncepciók kidolgozása, illetve abban való részvétel.

h)      az önkormányzat vagyonával kapcsolatos kötelező nyilván-tartások naprakész vezetése, a műszaki tartalom kimunkálása.

i)        az önkormányzat vagyoni viszonyaival kapcsolatos rendeletek hatályosulásának figyelemmel kísérése, módosítási javaslatok kidolgozása.

j)        fejlesztési feladatok megvalósításával kapcsolatos pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése, felhatalmazás alapján a pályázatok előkészítése, lebonyolítása.

k)      szoros munkakapcsolatot tart a városüzemeltetési feladatokat ellátó Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft-vel.

l)        beruházások felügyelete, számlák kollaudálása.

m)    a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításával kapcsolatos döntések előkészítése.

n)      a közterületek hasznosításával kapcsolatos döntések előkészítése.

 • o)      elkészíti az önkormányzat vagyonának érték szerinti nyilvántartását, gondoskodik a naprakész vezetéséről.

p)      a Költségvetési-és Adóosztállyal együttműködik az önkormányzati ingó- és ingatlan vagyon évenkénti felleltározásában.

q)      előkészíti az önkormányzati vagyon hasznosításával kapcsolatos előterjesztéseket a bizottságok és a Képviselő-testület ülésére, gondoskodik a meghozott határozatok végrehajtásáról.

r)       javaslatokat dolgoz ki az önkormányzat vagyonának megóvásával, karbantartásával kapcsolatban szorosan együttműködve a Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft-vel.

s)       hazai és Európai Uniós pályázatok előkészítése, lebonyolítása, projektmenedzsmenti feladatok ellátása külön megbízás szerint.

t)       pályázatok figyelése, szükség szerint végrehajtása.

u)      üzletek, vendéglátó egységek működési engedélyezése,

v)      kereskedelmi ügyek, kereskedelemi, vendéglátó engedélyekkel, a kereskedelmi szálláshelyekkel, fizetővendéglátással kapcsolatos egyéb feladatok,

w)    nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatással kapcsolatos hatósági ügyek

x)      állatvédelmi hatósági jegyzői feladatok ellátása;

y)      hazai és Európai Uniós pályázatok előkészítése, lebonyolítása, projektmenedzsmenti feladatok ellátása külön megbízás szerint.

z)      pályázatok figyelése, a megjelent pályázatokról soron kívül tájékoztatás adása a polgármesternek.

aa)   a képviselő-testület által jóváhagyott pályázatokról munkaszervezetekre lebontott feladatterv készítése és végrehajtása.

bb)  gondoskodik a pályázati témához igazodó külsős szakértők bevonásáról szükség szerint (hivatalos közbeszerzési tanácsadó, könyvvizsgáló, jogi szakértő stb.) és koordinálja a feladat ellátásukat.

cc)   kapcsolattartás a kiíró szervezet képviselőjével, annak felkérésére tájékoztatás adása, helyszíni ellenőrzés során az ellenőrzést végzők munkájának segítése a jegyző egyidejű értesítése mellett.

 

2.1.      Közterület-felügyelet

 

A Hivatalon belül a Műszaki Osztály vezetőjének közvetlen irányítása alá tartozó köztisztviselő.

 

Feladatai:

a)      a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez, ill. útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése;

b)      a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, ill. szankcionálása;

c)      közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében;

d)      közreműködés a közrend, a közbiztonság védelmében;

e)      közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében;

f)       közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében;

g)      közreműködés állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában;

h)      együttműködik a rendőrséggel, a polgári védelemmel, a hivatásos önkormányzati tűzoltósággal (a rendvédelmi szervek), a polgárőrség helyi szervezetével, valamint a feladatai ellátásához segítséget nyújtó egyéb szervezettel.

 

A Közterület-felügyelet jogállását, részletes feladatát és hatáskörét a közterület felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló külön önkormányzati rendelet határozza meg.

 


 1. 2. számú melléklet Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal

Szervezeti és Működési Szabályzatához

A polgármester egyetértési joga tartalmának meghatározásáról

a munkáltatói jogok tekintetében

 

 

A polgármester az egyes, jegyző által gyakorolt munkáltatói jogok vonatkozásában az egyetértési jogát a következők szerint gyakorolja:

 

 

A joggyakorlás köre,

azaz az egyes munkáltatói jog megnevezése, illetve jogon belüli körülmény (Mötv. 81.§ (4) bekezdés)

a)      Köztisztviselő kinevezése: határozatlan idejű/határozott idejű

b)      Vezetői megbízás adása

c)      Vezetői megbízás visszavonása

d)      Köztisztviselő jutalmazása

e)      Köztisztviselő felmentése

f)       köztisztviselő bérezése

 

 

Badacsonytomaj, 2014. december 9.

 

 

 

Krisztin N. László

polgármester


 1. 3. melléklet Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal

Szervezeti és Működési Szabályzatához

A vagyonnyilatkozat megtételére kötelezett köztisztviselők köre

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény értelmében az alapvető jogok és kötelességek pártatlan és elfogulatlan érvényesítése, valamint a közélet tisztaságának biztosítása és a korrupció megelőzése céljából, az alább megjelölt köztisztviselői kör - a törvényben meghatározott tartalom és eljárási szabályok szerint - vagyonnyilatkozatot tesz:

 

Kétévente:

-        Jegyző

-        Aljegyző

-        Osztályvezető

-        Munkaköri leírása alapján költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, önkormányzati pénzügyi támogatási pénzkeret tekintetében, javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult köztisztviselő:

 • Főkönyvi könyvelő
 • Pénztáros
 • Vagyongazdálkodó

 

Ötévente:

Munkaköri leírása alapján közigazgatási hatósági ügyben javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult köztisztviselő.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. Függelék Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal

Szervezeti és Működési Szabályzatához

 

 

A belső ellenőrzési feladatok ellátása, a belső kontrollrendszer működtetése

1.      A Közös Önkormányzati Hivatal, mint a közpénzek felhasználásában részt vevő államháztartási szervezet köteles belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy bizonyosságot nyújtson a kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelősségét illetően.

2.      A jegyző ennek teljesítése érdekében külső szolgáltatóval kötött megállapodás révén gondoskodik a jogszabályi előírásoknak megfelelő belső ellenőrzési kiépítéséről és működtetéséről.

3.      A belső ellenőrzés megállapításai mellett a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzések keretében történik az ellenőrzések végzése a jogszabályi előírásoknak megfelelő és hatékony működés érdekében.

4.      A Közös Önkormányzati Hivatal belső kontrollrendszeréért a jegyző felelős, aki köteles a Hivatal minden szintjén érvényesülő és megfelelő

a)   kontrollkörnyezetet,

b)   kockázatkezelési rendszert,

c)   kontrolltevékenységeket,

d)   információs és kommunikációs rendszert és

e)   monitoring rendszert kialakítani és működtetni.

5.      A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Bkr.) alapján a jegyző köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben

a)      világos a szervezeti struktúra,

b)      egyértelműek a hatásköri viszonyok és feladatok,

c)      meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén,

d)      átlátható a humán erőforrás kezelés.

Ennek érdekében a jegyző köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

6.      A jegyző köteles elkészíteni és rendszeresen aktualizálni az ellenőrzési nyomvonalat, amely a Hivatal működési folyamatainak szöveges és táblázatba foglalt leírása, amely tartalmazza különösen a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését.

7.      A jegyző köteles szabályozni a szabálytalanságok kezelésének rendjét, valamint köteles kockázatkezelési rendszert működtetni.

8       A jegyzőnek a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést (FEUVE). A Bkr. 1.melléklet szerinti nyilatkozatban a jegyző köteles értékelni a belső kontrollrendszer minőségét.

9.      A belső ellenőrzéssel és a belső kontrollrendszer működésével kapcsolatos szabályok belső szabályzatokban kerülnek megfogalmazásra.

 

 

 

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!