Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2014. 10. 27. alakuló testületi jk.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szám: 43/2014.

Készült: 2 példányban

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én 17.00 órai kezdettel az Egry József Művelődési Ház színháztermében (8258 Badacsonytomaj, Római u. 69.) megtartott Alakuló üléséről.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László           polgármester

Orbán Péter                   alpolgármester

Forintos Ervin Gyula      képviselő

Kun István                      képviselő

Laposa Bence                képviselő

Nagy Lajos                     képviselő

Nagy Miklós                   képviselő                             (7 fő)

 

Meghívottként jelen vannak:

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Wolf Viktória                  aljegyző

Horváth Márta                osztályvezető

Jerszli Judit                    igazgató

Krisztin N. Lászlóné       igazgató

Rakics Anna                   ügyvezető

Lichtneckert Gyula         HVB elnök

Benczik Zsolt                  Járási Hivatal vezetője

Tóth Csaba                     Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás elnöke

Dr. Gelencsér Ottó         Zalahaláp körjegyzője, Társulás jegyzője

Földi István                     esperes

Dr. Gáli Mihály               ügyvéd

Part Andrásné                jegyzőkönyvvezető            (13 fő)

 

Lakosság részéről jelen van: 110 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri a jelenlévőket, hogy közösen énekeljék el a Himnuszt. Tisztelettel köszönti a megválasztott települési képviselőket, a Jegyző urat, a Helyi Választási Bizottság elnökét, Lichtneckert Gyula urat. Megkülönböztetett tisztelettel köszönti Benczik Zsolt urat, a Járási Hivatal vezetőjét, Tóth Csaba urat, a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás elnökét, Dr. Gelencsér Ottó urat, Zalahaláp körjegyzőjét, a Társulás jegyzőjét, Földi István esperes urat és Dr. Gáli Mihály urat, az önkormányzat ügyvédjét, természetesen valamennyi jelenlévőt, Badacsonytomaj Város polgárait, akik azért jöttek, hogy részt vegyenek az Alakuló ülésen, együtt ünnepeljenek velünk. Megköszöni mindenkinek, aki október 12-én részt vett a választásokon, ezáltal irányt mutatott a település jövőjének. Külön köszöni, akik rájuk szavaztak, ezáltal az elkövetkezendő 5 év minden jogát és felelősségét a kezükbe adták. Köszönetet mond azoknak, akik megértették és egyetértenek azzal, hogy Badacsonytomaj előrejutásához egységre és békességre van szükség. Elmondja, hogy az alakuló ülést megelőzően a megválasztott képviselők több alkalommal találkoztak, meg van az igényük és akaratuk arra, hogy a következő 5 évben együtt gondolkodjanak, ne pedig egymás ellen. Hisz abban, hogy méltók lesznek a bizalomra. Felkéri Lichtneckert Gyula urat, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy ismertesse a választási eredményeket.

 

Lichtneckert Gyula elmondja, hogy 59,6 %-os volt a részvétel, mely messze meghaladja az országos átlagot. A többség akaratát jelzi a szavazás végeredménye, melyet az alábbiak szerint ismertet:

A települési önkormányzati képviselők választásán szavazóként megjelent: 1196 fő

Érvényes szavazatok száma: 1155

Megválasztott képviselők száma: 6 fő

-         Laposa Bence 300 szavazat

-         Nagy Miklós 321 szavazat

-         Kun István 297 szavazat

-         Forintos Ervin 567 szavazat

-         Nagy Lajos 338 szavazat

-         Orbán Péter 523 szavazat

 

A polgármester választással kapcsolatosan elmondja, hogy Orbán Péter a polgármester választáson visszalépett.

Szavazóként megjelent: 1196 fő

Érvényes szavazólapok száma 1184

Érvénytelen szavazatok száma: 12

A polgármester jelöltekre leadott szavazatok száma:

-         Krisztin N. László 560 szavazat

-         Vastag Gábor 251 szavazat

-         Rajzó Ildikó 27 szavazat

-         Kárpáti Lajos 315 szavazat

-         Békássy János 31 szavazat

 

Gratulál minden megválasztott képviselőnek és a Polgármester úrnak.

 

Krisztin N. László polgármester megköszöni a választási eredmények ismertetését. Köszönetet mond mindenkinek, akik a választás sikeres lebonyolítását segítették. A Helyi Választási Bizottságnak, a Szavazat Számláló Bizottságnak, a hivatal munkatársainak is köszönetét fejezi ki a közösség nevében.

Elmondja, hogy ahhoz, hogy a megválasztott képviselők valóban a Képviselő-testület tagjai lehessenek, esküt kell tenniük. Kéri, hogy ezt állva tegyék meg. Felkéri Lichtneckert Gyula urat, hogy az esküt vegye ki a megválasztott képviselőkből.

 

Lichtneckert Gyula HVB elnöke előmondásával a képviselők leteszik az esküt.

 

„Én, becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; az önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat a BADACSONYTOMAJ fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

Isten engem úgy segéljen!”

 

6 fő képviselő az esküt letette.

Az esküokmányok jelen jegyzőkönyv mellékletei.

 

Licthneckert Gyula HVB. elnökének az előmondásával Krisztin N. László polgármester leteszi a polgármesteri esküjét.

„Én, Krisztin-Németh László Illés becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; a polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat BADACSONYTOMAJ fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

Isten engem úgy segéljen!”

 

Az esküokmány jelen jegyzőkönyv melléklete.

Lichtneckert Gyula HVB elnök az elkövetkezendő idők nem könnyű munkájához sok erőt és egészséget kíván.

 

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 fővel jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyv hitelesítésére javasolja Forintos Ervin és Laposa Bence képviselőket, a jegyzőkönyv vezetésére Part Andrásnét megválasztani.

Kéri, hogy aki a személyi javaslatokkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

550/2014. (X.27.)  képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyv hitelesítőkről, jegyzőkönyv vezetőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Forintos Ervin és Laposa Bence képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László kéri, hogy aki a napirendek tárgyalását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

551/2014. (X.27.)  képviselő-testületi határozat

 1. 1. Napirendek elfogadására javaslat –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. október 27. napi alakuló ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

1.  A polgármesteri program ismertetése

Előadó:  Krisztin N. László polgármester

2. Javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

3. Bizottságok tagjainak megválasztása

Előadó:  Krisztin N. László polgármester

4. Alpolgármester megválasztása és eskütétele

Előadó:  Krisztin N. László polgármester

5. A polgármester, alpolgármester illetményének és egyéb juttatásainak megállapítása

Előadó:  Krisztin N. László polgármester

6. Képviselői tiszteletdíjak megállapítása

Előadó:  Krisztin N. László polgármester

7. Egyebek:

7.1.összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezésekről tájékoztatás

7.2. vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre történő felhívás

7.3. gazdasági program előkészítése

Előadó:  Krisztin N. László polgármester

8. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába tagdelegálás

Előadó:  Krisztin N. László polgármester

9. Javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről szóló 42/2011.(X.27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

10.  Badacsonytomaj 13, 15/2 és 16 hrsz-ú ingatlanok kisajátításáról

Előadó:  Krisztin N. László polgármester

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 1. II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

 

 

 1. 1. Napirendi pont

A polgármesteri program ismertetése

Előadó:  Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy minden badacsonytomaji családhoz eljuttatott egy programfüzetet ez előttük álló feladatokról, ezért csak néhány gondolatot szeretne elmondani.  Megköszöni annak a több száz embernek, aki véleményével segítette a program kialakítását. Ugyanakkor úgy gondolja, hogy a polgármester programja semmit nem ér, ha a testület nem támogatja a teljesülését. A program néhány sarokpontját szeretné bemutatni kivetítőn is. Több olyan programszabályzat van, melyet kötelezően el kell készíteni. Sokat gondolkodtak azon, hogy milyen szervezeti rendszerben tevékenykedjenek a hatékonyabb munka érdekében. Egy alpolgármester választását javasolják, illetve egy bizottság megalakítását. Korábban két bizottság működött, kültagok beválasztásával. Úgy látják, hogy a döntések előkészítésében vannak más utak is. A Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság 5 tagú lesz, Forintos Ervin képviselőt javasolják a bizottság elnökéül. A másik négy képviselő egy-egy speciális területet lát el, úgynevezett tanácsnoki feladatként. Bízik abban, hogy így ezen területek felügyelete jobban érvényesül. Kun István képviselő a településüzemeltetési feladatokkal, Laposa Bence képviselő a beruházásokkal, Nagy Lajos képviselő a szociális ügyekkel és intézményekkel, Nagy Miklós képviselő társa pedig a turisztikai feladatokkal fog kiemelten foglalkozni. Úgy tapasztalta, hogy az emberek igénylik a személyes találkozási lehetőséget. Be kell látnia, hogy az elmúlt időszakban ezt elhanyagolta. Megfogadták, hogy több ilyen találkozási lehetőséget teremtenek a jövőben. Elmondja, hogy az elmúlt napokban Laposa Bence képviselő segítségével egy facebook oldalt hozott létre Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete címen. Itt azok a legfontosabb információk fognak megjelenni, melyek az embereket érdekelhetik. Ki kell dolgozni, hogyan jelezheti a lakosság, hogy a kommunikációban szeretne részt venni. Elmondja, hogy december 8-án közmeghallgatás lesz a Művelődési házban, melyre tisztelettel vár mindenkit. A testület várja az előre vivő ötleteket. Tervezik utcafórumok megvalósítását illetve képviselői fogadóórák tartását. Novemberben két soros ülés lesz. A testület minden hónap utolsó szerdáján tartja a soros testületi ülését, egy héttel előtte pedig a bizottsági ülésre kerül sor. Bizonyos terveket, például a gazdasági és ciklusprogramot kötelezően meg kell alkotnia az önkormányzatnak, melybe beleépül az általuk eltervezett program. Azonnali, fél éven belüli illetve közép és hosszútávú feladatokat határoztak meg.  Rövid időn belül szeretnének megoldani bizonyos szervezeti, szervezési és személyi feladatokat annak érdekében, hogy a jövő év elejére egy hatékonyabb rendszerrel sikerüljön eredményeket elérni. Bizonyos szerződéseket, kötelezettségeket felül kell vizsgálni, ha szükséges módosítani. Fontos a pályázati források megszerzése, ehhez a megfelelő lobbi tevékenység. November első napjaiban megjelennek a 2014. – 2020. évekre vonatkozó pályázatok, szeretnének ebben sikeresek lenni. Ennek érdekében kérte a képviselő-társait, hogy meglévő kapcsolatrendszerüket vonják be a munkába. Kéri a település lakosságát, hogy amennyiben rendelkeznek ilyen kapcsolatokkal, az önkormányzat és a település érdekében jelezzék ezeket. Legfontosabb feladat a sok darabra esett közösség egységesítése, ennek első eleme a széleskörű kommunikáció. A kampány senkinek nem volt egyszerű, meg kell próbálni az ellentéteket feloldani, vagy átlépni azokon, mert a múltba tekintve nem lehet előre jutni. Jó közösségi programokra is szükség van. Ugyanazok a programok ismétlődnek, ugyanazon tartalommal és szereplőkkel. Szeretné, ha megújulna a település kulturális élete, szeretné, ha a családok, idősek és fiatalok megtalálnák a találkozási lehetőségeket. Az ifjúság bevonása komoly feladat a település életébe, e téren is megpróbálnak előrelépni. Szükség van újabb közösségi területekre is. Próbálják az egyes településrészeken a diákon vázoltakat megteremteni. Néhány azonnali feladatot is meghatározott a testület, melyek a következők: A temető felé vezető út felújítása, melyet a kivitelező november végére elvégez. Badacsonytomajon a járdaprogram elindítása, több ütemben történő megvalósítása. Az emberek véleménye szerint ezen a területen sok pótolni való van. Badacsonyban és Badacsonyörsön még novemberben sor kerül nagyobb útjavításokra. Fél éven belül tervezik megvalósítani a badacsonytomaji járdaprogram 2. részét illetve a Tájház udvar rekonstrukció 2. ütemét, melynek a tervei rendelkezésre állnak, partnereket kell keresni hozzá. A Badacsonyban élőket az ABC előtti tér burkolásával szeretné a testület megörvendeztetni. Megoldják a tér melletti sétány, árok rendbetételét illetve a Hal étterem és környezetének terve is engedélyeztetés alatt van. A projektet befektetővel szeretnék megvalósítani.  Badacsonyörsön a temetőhöz vezető út mellett parkoló kialakítását tervezik, ehhez az ingatlantulajdonosokkal egyezséget kell kötni. A közvilágítás fejlesztésének előkészítése szintén megtörtént. Megjegyzi, hogy egy jól működő kapcsolatrendszere volt, mely szétzilálódott, a nagyvonalú támogatók hátraléptek, mivel a külső szemlélő azt látta, hogy a testület marakodik.  A kapcsolatrendszer helyreállításán túl új kapcsolatok kiépítésére is szükség van. Az európai uniós támogatások nélkül az önkormányzat nehéz helyzetben lesz, a helyi forrás soha nem elegendő. Fontos a befektetők felkutatása, több program az előző ciklusban ennek hiánya miatt hiúsult meg.  Az önkormányzat komoly vagyongazdálkodási feladatokat lát el, több mint 600 vagyontárggyal rendelkezik, melyekkel eddig nem igazán jól gazdálkodott. Hamarosan elkészül az 5 év programja, melyet együtt kell megalkotni, ennek érdekében várja a közmeghallgatáson a javaslatokat. Bízik benne, hogy januártól komoly előrehaladást érhetnek el.

 

 

 1. 2. Napirendi pont

Javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi a Jegyző urat, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy nem kíván.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az anyagot a képviselők megkapták, a bizottság még nem tudta tárgyalni. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Az alpolgármesteri feladatokkal kapcsolatosan az alsó határértéket figyelembe véve teszi fel szavazásra az SZMSZ módosítását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

22/2014.(X.27.) önkormányzati

rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

1/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

 1. 3. Napirendi pont

Bizottságok tagjainak megválasztása

Előadó:  Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a képviselők megkapták az anyagot, a jogszabályi előírásokat áttanulmányozták. Egy bizottság működését tervezik, Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság néven, elnöke Forintos Ervin. Tagjai Nagy Miklós, Laposa Bence, Kun István és Nagy Lajos képviselők. Érintettek nem kérték a zárt ülés tárgyalását. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a bizottság elnöke Forintos Ervin legyen, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

552/2014. (X.27.)  képviselő-testületi határozat

-  Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság elnökének megválasztása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43.§ (3) bekezdése, 57.§ (1) bekezdése és az 58.§ (1) bekezdése alapján a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság elnökének Forintos Ervint, míg tagjának Laposa Bence, Kun István, Nagy Lajos és Nagy Miklós képviselőket  választja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a négy képviselő tanácsnokként tevékenykedjen a bizottságban, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

553/2014. (X.27.)  képviselő-testületi határozat

-  Pénzügyi bizottság tagjainak megválasztása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 34.§-a alapján

-          Kun István képviselőt a településüzemeltetési terület tanácsnokának,

-          Laposa Bence képviselőt a beruházások felügyeletéért felelős tanácsnoknak,

-          Nagy Lajos képviselőt a szociális ügyek és az intézményekkel való kapcsolattartás tanácsnokának

-          Nagy Miklós képviselőt pedig a turisztikai terület tanácsnokának

választja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 1. 4. Napirendi pont

Alpolgármester megválasztása és eskütétele

Előadó:  Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület azért választ alpolgármestert, hogy a polgármester munkáját segítse, és ha szükséges, a polgármester helyettesítését ellássa. Javaslatot a polgármester teszi, melynek elfogadásáról a Képviselő-testület dönt. Orbán Péter képviselő társát javasolja alpolgármesternek. Legfontosabb indoka, hogy megfelelő tapasztalata van. Megkérte, hogy az elkövetkezendő időszakban a korábbinál lényegesen többet legyen a közelében, napi szinten segítse a munkáját. Úgy érzi, hogy egy progresszívebb időszak következik, sok új feladatot kell megoldani. Orbán Péter vállalja a feladatot.  Elmondja, hogy az alpolgármester választása titkos szavazással történik. Kéri Orbán Péter képviselőt, hogy nyilatkozzon arról, hogy nyilvános tárgyaláshoz hozzájárul-e.

 

Orbán Péter képviselő elmondja, hogy a nyilvános tárgyaláshoz hozzájárul.

 

Krisztin N. László polgármester felkéri a Pénzügyi bizottság elnökét és tagjait a titkos szavazás lebonyolítására és a szavazatok megszámlálására.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti a titkos szavazás eredményét. Jelenlévő képviselők száma 7 fő, leadott szavazólapok száma 6 db. Érvénytelen szavazatok száma 0, érvényes szavazatok száma 6. Igen szavazatok száma 6 db, rontott szavazólapok száma 0. Orbán Péter alpolgármesterré választása eredményes.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

554/2014. (X.27.)  képviselő-testületi határozat

- Alpolgármester megválasztása és eskütétele

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74-75. §-a alapján főállású alpolgármesternek 2014. október 27. napjától Orbán Péter 8258 Badacsonytomaj, Kodály Z. u. 44. szám alatti lakos képviselőt választja meg.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester gratulál és jó munkát kíván a megválasztott alpolgármesternek.

 

Orbán Péter alpolgármester megköszöni a bizalmat.

 

Krisztin N. László polgármester felkéri Orbán Pétert, hogy az esküt tegye le. Kéri a jelenlévőket, hogy az eskü idejére álljanak fel.

 

„Én, Orbán Péter becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; az alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat BADACSONYTOMAJ fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

Isten engem úgy segéljen!”

 1. 5. Napirendi pont

A polgármester, alpolgármester illetményének és egyéb juttatásainak megállapítása

Előadó:  Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester felkéri a Jegyzőt, hogy adjon tájékoztatást a vonatkozó előírásokról.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a 2011-ben életbe lépő CXCIX. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló jogszabály a polgármester illetményének megállapításánál nem hagy lehetőséget a helyi önkormányzatoknak illetve a Képviselő-testületnek arra, hogy a polgármester illetményét mely összegben állapítsa meg, ezt a jogszabály konkrétan szabályozza. Ismerteti a Mötv. 71. §. alapján a polgármester illetménye 448.700 Ft, költségtérítése 67.300 Ft/hó. Elmondja, hogy ezt a Képviselő-testületnek határozat formájában – formálisan - meg kell erősíteni annak érdekében, hogy a Magyar Államkincstár felé a törvényi előírásokat rendezni tudja a hivatal.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Szavazásra teszi fel a polgármester illetményét és költségtérítését. Megjegyzi, hogy az új jogszabályi rendszerben tudomásul vételről van szó. Kéri, hogy aki a polgármester illetményét és költségtérítését tudomásul veszi, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

555/2014. (X.27.)  képviselő-testületi határozat

-  A polgármester illetményének és egyéb juttatásainak megállapítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Mötv. 71.§ (4) bekezdésének c. pontja alapján Krisztin N. László polgármester illetményét 2014. október 12. napjától bruttó 448.700 Ft/hó, azaz bruttó négyszáznegyvennyolcezer-hétszáz forint/hó összegben állapítja meg.
 2. a Mötv. 71.§ (6) bekezdése alapján Krisztin N. László polgármester költségtérítését 2014. október 12. napjától bruttó 67.305 Ft/hó, azaz hatvanhétezer-háromszázöt forint/hó összegben állapítja meg.
 3. felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy a döntésről a MÁK illetékes irodáját értesítse.

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: azonnal

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az alpolgármester úr illetményének és költségtérítésének megállapítása következik. Felkéri a Jegyzőt, hogy erről is adjon tájékoztatást.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az alpolgármester illetményét szintén jogszabály határozza meg, bizonyos mozgásteret engedve.  A Mötv. 80. §. (1) bekezdése az illetményt 314.900 Ft és 403.830 Ft között, a költségtérítést pedig 47.235 Ft és 60.575 Ft között határozza meg.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a költségtérítésről lemond, az illetmény esetében javasolja a minimum meghatározását.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a javasolt illetmény összegével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

556/2014. (X.27.)  képviselő-testületi határozat

-  Az alpolgármester illetményének és egyéb juttatásainak megállapítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az Mötv. 80.§ (1) bekezdése alapján Orbán Péter főállású alpolgármester havi bruttó illetményét 2014. október 27. napjától bruttó 314.900,- Ft/hó, azaz bruttó Háromszáztizennégyezer-kilencszáz forint/hó összegben állapítja meg.
 2. Felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy a döntésről a MÁK illetékes irodáját értesítse.

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: azonnal

 

 

A Képviselő-testület Orbán Péter alpolgármester lemondását az őt megillető költségtérítésről tudomásul vette.

/A nyilatkozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

 

 

 1. 6. Napirendi pont

Képviselői tiszteletdíjak megállapítása

Előadó:  Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a képviselők tiszteletdíját is rendezni kell, ezt külön önkormányzati rendelet szabályozza. Ezzel kapcsolatosan az a határozati javaslat, hogy a testület kérje fel a Polgármestert, hogy a következő soros ülésre a képviselői egyeztetéseket követően készíttesse elő a rendelet módosítását.  Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

557/2014. (X.27.)  képviselő-testületi határozat

Képviselői tiszteletdíjak megállapítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-testület tagjainak díjazásáról, valamint a képviselői keretről 11/2011.(III.31.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint felkéri a polgármestert, hogy a képviselői tiszteletdíjak vonatkozásában szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon, illetve a rendeletmódosítást a soron következő ülésre készíttesse elő a képviselői egyeztetéseket követően és azok alapján.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben önkormányzati rendelet szerint

rendeletmódosításra soron következő testületi ülés

 

 

 1. 7. Napirendi pont

Egyebek:

Összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezésekről tájékoztatás

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre történő felhívás

Gazdasági program előkészítése

Előadó:  Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi a Jegyzőt, hogy szükséges-e részletesebben elemezni a napirendhez tartozó témaköröket.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a Képviselő-testület előzetes tájékoztatása, a vagyonnyilatkozathoz szükséges dokumentumok előkészítése megtörtént. A törvényi szabályozás szerint ezeket kitöltve 30 napon belül vissza kell küldeni. Felhívja a figyelmet a Mötv-ben történt változásokra, melyek október 4-én léptek hatályba. Amennyiben összeférhetetlenség merülne fel, azt 30 napon belül meg kell szűntetni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a határozati javaslat értelmében a testület megbízza a Polgármestert, hogy az önkormányzat gazdasági programját a polgármesteri program szempontjainak figyelembevételével 2015. április 15-ig terjessze a Képviselő-testület elé. A határidőt hosszúnak tartja, korábbi időpont elfogadását támogatná.

 

Laposa Bence képviselő 2015. január 31-i határidő elfogadását javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy egyéb javaslat, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a határidő módosítása mellett a határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

558/2014. (X.27.)  képviselő-testületi határozat

Gazdasági program előkészítése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Krisztin N. László polgármestert, hogy az önkormányzat gazdasági programját a polgármesteri program szempontjainak figyelembevételével készítse elő és azt 2015. január 31. napjáig terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. január 31.

 

 1. 8. Napirendi pont

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába tagdelegálás

Előadó:  Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az Alakuló ülésen nem szokás a kötelező napirendeken kívül egyebeket is tárgyalni, de vannak olyan határidős feladatok, melyek nem halaszthatók. A napirendhez kapcsolódón ismerteti, hogy az a javaslat, hogy az önkormányzatot a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában a polgármester képviselje. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

559/2014. (X.27.)  képviselő-testületi határozat

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába tagdelegálás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa tagjának delegálja Krisztin N. László polgármestert.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a Társulás elnökét a döntésről értesítse.

Határidő: elfogadásra azonnal

értesítésre 2014. november 11.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Napirendi pont

Javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről szóló 42/2011.(X.27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester kéri a Jegyzőt, hogy ismertesse a rendelet módosításának lényegét.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy 2011-ben a rendelet bizonyos utak védelme érdekében lépett életbe, súlykorlátozással szabályozta a felhajtó gépjárművek körét. Ha okvetlenül fontos volt a behajtás, az utak műszaki állapotának fenntartására létrehozott alapba egy bizonyos összegű hozzájárulás fizetését írta elő. Az elmúlt három évben a jogszabályi környezet változott, megszűnt az önkormányzatoknak az a lehetősége, hogy törvényi felhatalmazás nélkül bármilyen díjat kivessenek a helyi adókon kívül. Ezért az eddig fizetendő úthasználati díjat törölni kell a rendeletből, de az úthasználatra az engedélyt a jövőben is meg kell kérni. A behajtási engedélyek megkérésére az önkormányzat közterület felügyelete külön figyelmet fordít.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy a rendelet 5. §-ában leírt mentesség megszűnik. Javasolja, hogy az engedély nélküli behajtásokat a közterület felügyeletnek jelentse a lakosság, így az esetlegesen befizetendő bírság az önkormányzathoz folyik be.

 

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy több hozzászólás nincs. Kéri, hogy aki a rendelet módosítását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

23/2014.(X.27.) önkormányzati

rendelete

a  járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről szóló

42/2011. (X.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 1. 10. Napirendi pont

Badacsonytomaj 13, 15/2 és 16 hrsz-ú ingatlanok kisajátításáról

Előadó:  Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önkormányzat a régi ABC mellett egy utat szeretett volna kialakítani azért, hogy a Gyurkovics közből meg lehessen közelíteni a 71-es utat, illetve az ott lévő ingatlanok bejárást kaphassanak. Hosszas tárgyalások után az önkormányzat és az ABC tulajdonosa között per keletkezett, mely közös akarattal felfüggesztésre került a megegyezés érdekében, hat hónapra. Elmondja, hogy az érintett tulajdonos visszaélt az önkormányzat bizalmával, ezért javasolja a szükséges lépések megtételét a per folytatására. Nem rajtunk múló okok miatt nem látunk esélyt a megegyezésre. Kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a felfüggesztett eljárás folytatására vonatkozó javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

560/2014. (X.27.)  képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 13, 15/2 és 16 hrsz-ú ingatlanok kisajátításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kívánja folytatni a Badacsonytomaj 13., 16. és a 15/2. hrsz-ú ingatlanokat érintő kisajátítási eljárás következtében kialakult peres eljárás vonatkozásában benyújtott peren kívüli egyezségi ajánlatot. Kisajátítási kérelmet továbbra is fenntartja és egyben kéri a peres eljárás folytatását.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Horváth Márta műszaki osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester mivel több napirend nincs, mindenkinek megköszöni az Alakuló ülésen való részvételt. Kéri, hogy az ülés zárásaként közösen énekeljék el jelenlévők a Szózatot. Ezt követően az ülést 18.10 órakor bezárja.

 

K.m.f.

Krisztin N. László                                     dr. Weller-Jakus Tamás

polgármester                                                          jegyző

Forintos Ervin

képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Laposa Bence

képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!