Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2014. 10. 02. rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szám: 42/2014.

 

Készült: 1 példányban

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 2-án 8.15 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Ranolder termében (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Krisztin N. László                    polgármester

Dr. Magó Ágnes                     képviselő

Forintos Ervin                         képviselő

Simonné Visi Erzsébet           képviselő

Rajzó Ildikó                             képviselő                            (5 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Folly Péter                              képviselő                             (1 fő)

 

Meghívottként jelen vannak:

Dr. Weller-Jakus Tamás         jegyző

Horváth Márta                         osztályvezető

Tamás Lászlóné                      osztályvezető

Tóthné S. Zsuzsa                    jegyzőkönyvvezető              (4 fő)

 

Lakosság részéről jelen vannak:   0 fő

 

  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Krisztin N. László polgármester tisztelettel köszönti a Képviselő-testület rendkívüli, nyilvános ülésén megjelent képviselőtársait, Jegyző urat és a munkát segítő alkalmazottakat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjai közül 5 fő jelen van, a testületi ülés határozatképes, azt megnyitja.  Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Tóthné Sáfár Zsuzsannát, jegyzőkönyv hitelesítőknek Rajzó Ildikó és Forintos Ervin képviselőket megválasztani. Kéri, hogy aki egyetért a személyi javaslatokkal, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

547/2014. (X.02.) számú képviselő-testületi határozat

-                                    Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyv vezetőnek elfogadja, Rajzó Ildikó és Forintos Ervin képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti meghívóban szereplő napirendi pontot: Szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtása. Kéri, hogy aki a napirend tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

548/2014. (X.02.) számú képviselő-testületi határozat

-Napirendi pont elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 02. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

Napirend:

 

1./ Szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtása

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 

  1. I. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtása

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/

Hozzászólások:

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Humán Ügyek bizottsága. Kéri a bizottság elnökét, ismertesse határozati javaslatukat.

 

Rajzó Ildikó képviselő, a Humán Bizottság elnöke, elmondja, hogy a Humán Bizottság az előterjesztésben szereplő „A” határozati javaslatot támogatta, azzal a módosítással, hogy a maximálisan igényelhető mennyiség 48 m3, ennek megfelelően 61.000 Ft. önrész biztosítása szükséges.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem az önrésznek a biztosítása, hanem magának a pályázatnak a benyújtása miatt volt szükséges a rendkívüli testületi ülés összehívása. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Humán Ügyek bizottsága által megfogalmazott határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

549/2014. (X.02.) számú képviselő-testületi határozat

Szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 46/2014. (IX.25.) BM rendelet alapján pályázatot kíván benyújtani a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra.

 

A pályázatot a maximálisan igényelhető mennyiségre kívánja benyújtani, és ehhez a szükséges önrészt, a kemény lombos fafajtához 1.000 Ft/erdei m3 + Áfa összegben, 61.000 Ft. erejéig a 2014. évi költségvetés terhére biztosítja.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.

 

Felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Adóosztályát, hogy a pályázatot a megadott határidőre nyújtsa be.

 

Határidő: 2014. október 5.

Felelős:   Tamás Lászlóné osztályvezető

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy több hozzászólás nincs. A Képviselő-testület rendkívüli, nyílt ülését 8,19 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

Krisztin N. László                                                                  dr. Weller-Jakus Tamás

polgármester                                                                                     jegyző

Rajzó Ildikó

jegyzőkönyv hitelesítő

képviselő

Forintos Ervin

jegyzőkönyv hitelesítő

képviselő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!