Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2013. 11. 20. együttes testületi

Ábrahámhegy Község Önkormányzata

Badacsonytomaj Város  Önkormányzata

Badacsonytördemic Község  Önkormányzata

 

Balatonrendes Község

Önkormányzata

Salföld Község

Önkormányzata

Sorszám: 39/2013.

Készült:  10 példányban

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének, Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 20-án (szerdán) 17.10 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Rózsakő termében (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) megtartott nyílt, együttes üléséről.

 

Jelen vannak:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

Krisztin N. László                      polgármester

Orbán Péter                              alpolgármester

Rajzó Ildikó                               képviselő

Simonné Visi Erzsébet             képviselő                                                            (4 fő)

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

Vella Ferenc Zsolt                        polgármester

Kovács József                              alpolgármester

Gáspár József                              képviselő                                                         (3 fő)

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

Vollmuth Péter                            polgármester

Horváth István                              alpolgármester

Kövesdi Sándor                            képviselő

Széllné Péber Szilvia                   képviselő                                                          (4 fő)

 

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

Fábián Gusztáv                             polgármester

Mátraházi Zsuzsanna                    alpolgármester                                                (2 fő)

 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

Fuchs Henrik                                polgármester

Kuti Istvánné                                 alpolgármester

Csabáné Varga Anikó                   képviselő

Piros Zita                                       képviselő                                                          (4 fő)

MEGHÍVOTTAK:

Dr. Weller-Jakus Tamás                jegyző

Lutár Mária                                    jegyző

Dr. Szabó Tímea                            jegyző

Dr. Szabó József                           járási tisztifőorvos

Part Andrásné                               jkv. vezető                                                        (5 fő)

 

Civil szervezetek részéről megjelent: 1 fő

 

 

I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent Önkormányzatok Képviselő-testületeinek tagjait, jegyzőit és a meghívottakat az együttes ülésen.

 

Megállapítja, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7 tagja közül 4 fő jelen van, így Badacsonytomaj Város Önkormányzata részéről az ülés határozatképes.

Felkéri a többi önkormányzat vezetőjét a határozatképesség megállapítására.

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester megállapítja, hogy Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 tagja közül 3 fő jelen van, így Ábrahámhegy Község Önkormányzata részéről az ülés határozatképes. Egyben jelzi nemtetszését, hogy negyed órát kellett várni a Badacsonytomaj Város Önkormányzat két képviselőjére.

 

Vollmuth Péter polgármester megállapítja, hogy Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 tagja közül 4 fő jelen van, így Badacsonytördemic Község Önkormányzata részéről az ülés határozatképes.

 

Fuchs Henrik polgármester megállapítja, hogy Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 tagja közül 4 fő jelen van, így Balatonrendes Község Önkormányzata részéről az ülés határozatképes.

Fábián Gusztáv polgármester megállapítja, hogy Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3 tagja közül 2 fő jelen van, így Salföld Község Önkormányzata részéről az ülés határozatképes.

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy az együttes ülés határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét, hitelesítőknek Rajzó Ildikó és Simonné Visi Erzsébet képviselőket javasolja. Kéri Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, ha a személyi javaslatokkal egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

823/2013. (XI.20.) Képviselő-testületi határozat

–  Jegyzőkönyv vezetőről és jegyzőkönyv hitelesítőkről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testület Polgármesterének javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek, Rajzó Ildikó és Simonné Visi Erzsébet képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőknek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét, hitelesítőnek Kovács József alpolgármestert javasolja. Kéri Ábrahámhegy község Képviselő-testületének tagjait, ha a személyi javaslatokkal egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

169/2013. (XI.20.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről  és jegyzőkönyv hitelesítőről–

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek, Kovács József alpolgármestert jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Vella Ferenc Zsolt polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

 

Vollmuth Péter polgármester jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kövesdi Sándor képviselőt javasolja. Kéri Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy aki a javaslatot elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

169/2013. (XI.20.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről és jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek, Kövesdi Sándor képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Vollmuth Péter polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vollmuth Péter polgármester

Fábián Gusztáv polgármester jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét, jegyzőkönyv hitelesítőnek Mátraházi Zsuzsanna alpolgármestert javasolja. Kéri Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy aki a javaslatot elfogadja, szavazzon.

 

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

130/2013. (XI.20.)  Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről és jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Part Andrásnét  jegyzőkönyvvezetőnek, Mátraházi Zsuzsanna alpolgármestert jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Fábián Gusztáv polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Fábián Gusztáv polgármester

 

Fuchs Henrik polgármester jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét, jegyzőkönyv hitelesítőnek Piros Zita képviselőt javasolja. Kéri Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy aki a javaslatot elfogadja, szavazzon.

 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

96/2013. (XI.20.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről és jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek, Piros Zita képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Fuchs Henrik polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Fuchs Henrik polgármester

Krisztin N. László polgármester ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontot. Kéri a Képviselő-testületeket, ha a „Badacsonytomaj város, Badacsonytördemic, Ábrahámhegy, Balatonrendes, Salföld községek fogászati alapellátásának működési engedély ügye” tárgyú napirendet az együttes ülés alapjául elfogadják, szavazzanak.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

824/2013. (XI.20.) Képviselő-testületi határozat

–        Napirendi pont elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. november 20. napján megtartott együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

 1. Badacsonytomaj város, Badacsonytördemic, Ábrahámhegy, Balatonrendes, Salföld községek fogászati alapellátásának működési engedély ügye

(előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj Város polgármestere)

 

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat   végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

170/2013. (XI.20.) Képviselő-testületi határozat

–        Napirendi pontok elfogadásáról –

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Képviselő-testülete a 2013. november 20. napján megtartott együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

 1. Badacsonytomaj város, Badacsonytördemic, Ábrahámhegy, Balatonrendes, Salföld községek fogászati alapellátásának működési engedély ügye

(előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj Város polgármestere)

 

A Képviselő-testület utasítja Vella Ferenc Zsolt  polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

 

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

170/2013.(XI.20.) Képviselő-testületi határozat

–        Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. november 20. napján megtartott együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

 1. Badacsonytomaj város, Badacsonytördemic, Ábrahámhegy, Balatonrendes, Salföld községek fogászati alapellátásának működési engedély ügye

(előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj Város polgármestere)

 

A Képviselő-testület utasítja Vollmuth Péter  polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vollmuth Péter polgármester

 

 

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

131/2013. (XI.20.) Képviselő-testületi határozat

–        Napirendi pontok elfogadásáról –

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. november 20. napján megtartott együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

 1. Badacsonytomaj város, Badacsonytördemic, Ábrahámhegy, Balatonrendes, Salföld községek fogászati alapellátásának működési engedély ügye

(előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj Várospolgármestere)

 

A Képviselő-testület utasítja Fábián Gusztáv polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Fábián Gusztáv polgármester

 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

97/2013. (XI.20.) Képviselő-testületi határozat

–        Napirendi pontok elfogadásáról –

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. november 20. napján megtartott együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

 1. Badacsonytomaj város, Badacsonytördemic, Ábrahámhegy, Balatonrendes, Salföld községek fogászati alapellátásának működési engedély ügye

(előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj Város polgármestere)

 

A Képviselő-testület utasítja Fuchs Henrik  polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Fuchs Henrik polgármester

 

 

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont:

Badacsonytomaj város, Badacsonytördemic, Ábrahámhegy, Balatonrendes, Salföld községek fogászati alapellátásának működési engedély ügye

 

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 1. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester tisztelettel köszönti Dr. Szabó József járási tisztifőorvos urat, aki már második alkalommal segíti a munkánkat.  Felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy ha van szóbeli kiegészítése, tegye meg.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a Torja-Dent Fogászati és Egészségügyi Bt. beltagja, Dr. Szörtsey Zoltán 2013. október 24-én elhalálozott. A Bt. működési engedélyét vissza kellett vonni. A doktor úr halálával a vagyonértékű jog értékesítése illetve az egészségügyi alapellátás ketté vált. A praxisjog értékesítése az örökösöket illeti meg a törvényben meghatározott ideig. Az Egészségügyi Törvény 152. §-a értelmében az alapellátás folyamatosságát az önkormányzatnak kell biztosítani, a működési engedély kérelmet be kell nyújtani az egészségügyi szakhatóság felé. Olyan egészségügyi szolgáltatót kell keresni, aki a körzetben vállalja a fogászati alapellátást addig, amíg véglegesen nem kerül betöltésre a praxis. A balatonedericsi doktornő a jövőre nézve nem vállalja a helyettesítést, hacsak a tisztifőorvos úr nem őket jelöli ki. A helyettesítést eddig a doktor úrral való baráti kapcsolata miatt vállalta.  Elmondja, hogy a révfülöpi doktornőt megkereste, aki a helyettesítést abban az esetben vállalja fel, ha ezzel kapcsolatosan anyagi kár nem éri, illetve a korára való tekintettel bírni fogja. A rendelési időt egyeztették, mely nem eshet egybe az alapkörzet rendelési idejével. A doktornő a következő rendelési időt tudja felajánlani: Heti 15 órában, hétfőn 8.00 – 14.00 óra között, szerdán 12.00 – 18.00 óra között és csütörtökön 12.00 – 15.00 óra között látná el a körzetbe tartozókat, ha a testületek ezt jóváhagyják.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi Dr. Szabó József főorvos urat, hogy kíván-e hozzászólni.

 

Dr. Szabó József járási tisztifőorvos elmondja, hogy az alapellátásban minden szolgáltatónak vagy egy váltópárja, eddig a badacsonytomaji és a balatonedericsi fogorvos kölcsönösen helyettesítette egymást. Ez nem a baráti viszony függvénye. Az alapkörzet rendelési ideje 30 óra, tartós helyettesítés esetében pedig  ettől elkülönítetten 15 órát kell biztosítani. A megküldött anyagot köszönettel vette, mindegyikhez szeretne kiigazítást fűzni. Az előterjesztésben nincs pontosan meghatározva a szolgáltatás visszavonásának a határideje.  Október 25-tel a feladat ellátási kötelezettség visszaszállt az önkormányzatra, ezzel a nappal nyílik meg a praxisjog eladásának a lehetősége, fél évre vonatkozóan.  A 3. bekezdést pontosítaná oly módon, hogy az önkormányzatok a működési engedély kérelmet nyújtják be, az engedélyt már az ÁNTSZ adja meg.  Megjegyzi, hogy az iskola egészségügyről most nem kell tárgyalni, itt vegyes fogászati feladatok ellátásáról van szó. Az önkormányzatoknak a Ronand Fogászati Szolgáltató Egyszemélyes Kft-vel október 25-tól december 31-ig meg kell kötniük a feladat ellátási szerződést, majd ezt követően a Borovszky doktornővel kerülhet sor a határozatlan idejű szerződéskötésre, hiszen nem tudható, hogy mikor kerül betöltésre a praxis.

A határozati javaslat 1. pontjában október 24-re javasolja módosítani a szerződés felmondását a Torja-Dent BT-vel. A 2. ponttal egyetért, viszont a 3. pontban az önkormányzatok kérelmet adnak be, nem pedig működési engedélyt. A 4. ponthoz elmondja, hogy az OEP-pel a működési engedély jogerőre emelkedését követően lehet megkötni a finanszírozási szerződést. Az 5. pont kiegészítését javasolja oly módon, hogy a szerződést gyermek háziorvossal és fogorvossal vagy vegyes körzetet ellátó fogorvossal. Megjegyzi, hogy a feladat ellátási és feladatátadási szerződés különböző dolog. A kollégákkal tárgyalt erről, a feladat ellátási szerződést két módon lehet megoldani. Azt javasolja, hogy mivel Borovszky Márta doktornőnek van vállalkozása, működteti a révfülöpi praxist, így kerüljön alkalmazásra. A feladat ellátási szerződés 8. pontja okafogyott, javasolja kivételét. A térségben nincs fogorvosi ügyelet, a betegeket a Megyei Fog és Szájsebészeti Intézet fogadja Veszprémben munkaidőn túl. A 11. pontot szintén javasolja kivenni, mivel a praxis tulajdonosa az örökös lesz, nem pedig Borovszky Márta doktornő. Ha esetleg körzetmódosítás lenne, az is az örököst érintené hátrányosan, utána pedig a praxist megvásároló orvost érheti emiatt kár. Fél év után a praxis eladási joga megszűnik. A 12. pontot is kihagyná a szerződésből, mert nincs mit rendezni a helyettesítő orvossal.  A 16. pontban jelzett határozott időre megkötött szerződés helyett határozatlan időre kötendő a szerződés. A 18. ponttal kapcsolatosan elmondja, hogy a leírt 60 nap nem helyénvaló, helyette javasolja az „új jogerős működési engedély után” kifejezés használatát. Javasolja - bár erről a révfülöpi doktornővel nem egyeztetett – egyeztetni arról, hogy a helyettesítés helyben történjen, hiszen itt egy működőképes fogorvosi rendelő áll rendelkezésre. Az épület tulajdonosa az önkormányzat, a gépek, műszerek pedig esetlegesen bérelhetők a Torja-Dent Bt. kültagjától. Véleménye szerint ez a lakosság részére kedvezőbb lenne.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző megköszöni az elmondottakat.  Elmondja, hogy jegyző kollégákkal egyeztetett, de mivel nem fordul elő hasonló ügy gyakran a praxisukban, ismét megköszöni a doktor úr segítségét. A határozati javaslat 1. pontját javasolja elfogadni azzal, hogy az utolsó mondatban írt dátum 2013. október 24. napjára módosul. A 2. pont kibővítését javasolja azzal, hogy „Badacsonytomaj város, Ábrahámhegy, Balatonrendes, Badacsonytördemic és Salföld községek képviselő-testülete 2013. október 25. napjától 2013. december 31. napjáig határozott időre szóló feladat ellátási szerződést köt a Ronand Fogászati Szolgáltató Egyszemélyes KFt-vel a körzet tartós helyettesítésére vonatkozóan, a mellékletben szereplő feladat ellátási szerződésben foglaltak szerint.” A következőkben maradna változatlan a szöveg. A 3. pontba „a szükséges  működési engedély iránti kérelmet és azok mellékleteit” szövegrész kerül be. Az 5. pontban a gyermek háziorvossal kijönne, csak a  „fogorvossal” kifejezés szerepelne.

A feladat ellátási szerződést az alábbi módosításokkal javasolja elfogadásra:

A Ronand Kft-vel és Dr. Borovszky Márta doktornővel is alkalmazottként, megegyező feltételekkel kerüljön megkötésre a feladat ellátási szerződés.  A  tervezet 2. 2/d. pont módosítását javasolja oly módon, hogy „a jelenleg érvényes feladat ellátási szerződés e feladat ellátási szerződés hatályba lépésének napján, október 24-én érvényét veszti. A következő feladat-ellátási szerződés  a Ronand KFt-vel 2013. október 25. napjától 2013. december 31. napjáig szól. Ezt követően Dr. Borovszky Mártával 2014. január 1. napjától határozatlan időről szóló feladat-ellátási szerződés kerül megkötésre, a praxis végleges betöltésének napjáig. A 8. pont kihagyását javasolja. A 9. pontban a heti rendelési idő 15 óra, a már ismertetett rendelési idő szerint.  A 11. és 12. pont kerüljön ki a tervezetből. A Ronand Kft-vel határozott időre, Dr. Borovszky Mártával pedig határozatlan időre történne a szerződéskötés.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Badacsonytomaj Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága tárgyalta az előterjesztést. Kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse határozati javaslatukat.

 

Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság a határozati javaslatot az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kinek van kérdése.

 

Dr. Szabó Tímea jegyző elmondja, hogy a főorvos úr azt mondta, hogy aki nincs, azt nem lehet helyettesíteni. Viszont a Bt. jelenleg létezik.

 

Dr. Szabó József tiszti főorvos elmondja, hogy a praxis jogosultja meghalt, a tevékenység Szörtsey doktor úrhoz volt kötve. A Bt. más tevékenységet elláthat, de a fogorvosi alapellátást nem. Megjegyzi, hogy ha Dr. Borovszky Márta doktornő szabadságra megy, akkor az ő helyettese fog ebben a körzetben is helyettesíteni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás ismerteti, hogy akkor Tapolcára kell menni a fogorvoshoz.

 

Dr. Szabó Tímea jegyző kérdezi, hogy ha a badacsonytomaji rendelőben történne a rendelés, akkor az eszközöket kitől kellene bérbe venni.

 

Dr. Szabó József tisztifőorvos elmondja, hogy a tulajdonostól. A kérdést körbe kell járni, még nem történt egyeztetés az érintettekkel. A doktornő útiköltségét az önkormányzatoknak fel kellene vállalni, ez kisebb teher, véleménye szerint a lakosság számára kedvezőbb megoldás lenne.

 

Krisztin N. László polgármester megköszöni a felvetést, egyértelmű, hogy a gondolatot meg kell próbálni átvinni. Hozzáfűzi, hogy a Ronand Kft. nem vállalta a helyben történő rendelést.

 

Dr. Szabó Tímea jegyző nem ért egyet a határozatlan időre történő szerződéskötéssel. Határozott időről van szó, csak nem naptári napban, hanem egyéb feltétellel került meghatározásra.

 

Dr. Szabó József tiszti főorvos hangsúlyozza, hogy ha valaminek nem tudjuk meghatározni napra a végét, akkor az határozatlan idő, egy feltétel beálltáig. Megjegyzi, hogy a működési engedélynek ez nem lesz sarkalatos pontja.

Dr. Szabó Tímea jegyző megjegyzi, hogy a fogalmak keverednek a Torja-Dent Bt-vel kötött szerződéssel kapcsolatosan. Szó volt arról, hogy felmondjuk, érvényét veszti, megszűnik, stb.

 

Dr. Szabó József tiszti főorvos elmondja, hogy ebben az esetben a vonatkozó rendelet értelmében a feltétel megszűnésével a működési engedély megszűnik. A praxisjog az örökösé lesz. A Bt. egészségügyi szolgáltatást nem nyújthat.

 

Dr. Szabó Tímea jegyző kérdezi, hogy egy Bt. hogyan hal meg. A hatályos feladat ellátási szerződés a Bt-vel köttetett, a sorsát rendezni kell. A Bt. képviseletében Szörtsey doktor úr írta alá.

 

Dr. Szabó József tiszti főorvos elmondja, hogy Szörtsey doktornak a szerződést már nem lehet felmondani. A társasági szerződések dolga már máskor is okozott zavarokat. Ha azt mondaná, hogy mondják fel a szerződést a Torja-Dent BT-vel, akkor kinek mondaná fel.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az önkormányzatnak fel kell mondani a szerződést a 14/b. pont alapján, mivel a jogszabályban meghatározott feltételeket nem tudja teljesíteni. Ez rendkívüli felmondási oknak minősül. Egyetért a kolléganővel. Hiába hal meg a beltag, a kültagnak van 6 hónapja arra, hogy a Bt-t működő képessé tegye, beltagot válasszon. Másik kérdés, hogy a működési engedély feltételeit egy közgazdász pld. nem elégíti ki. Jogászként elmondja, hogy a jog ismer egy olyan fogalmat is, hogy jövőbeni eseménytől függővé tett szerződés, ez határozott idejű, melyet nem tudjuk, hogy mikor következik be.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a doktor úr október 24-én még élt, nem biztos, hogy a felmondás tekintetében ez a megfelelő időpont.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a doktor úr október 24-én meghalt. A működési engedélyre vonatkozóan ez a nap a lényeges. A szerződés felmondásának napja a tudomásra jutás napja is lehet. A feladat ellátási szerződést jogi szempontból visszamenőleges hatállyal nem biztos hogy célszerű felmondani.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kinek van még kérdése.

 

Fábián Gusztáv polgármester elmondja, hogy a határozati javaslat 2. pontja alapján a fogászati alapellátás működési engedélyével kapcsolatosan felmerülő költségekhez a körzetben lévő önkormányzatok egyforma arányban járulnak hozzá. Kérdezi, hogy eszerint minden önkormányzatnak 11 eFt-ot kell-e fizetnie. A továbbiakban az önkormányzatokat már nem terheli egyéb pénzügyi kötelezettség, a megbízott fogorvos kapja a támogatást, ha bérelné az örökösöktől a rendelő berendezését, azt is neki kellene fizetnie.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ez nem érdeke a doktornőnek.

 

Mátraházi Zsuzsanna alpolgármester kérdezi, hogy az örökösökkel történt-e egyeztetés, mi van akkor, ha a Bt-nek van újabb beltagja, aki éppen fogorvos.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az örökös kiskorú, a hagyatéki eljárás és gyámhatósági eljárás nem biztos, hogy fél év alatt lezajlik.

 

Kuti Istvánné képviselő elmondja, hogy az írásos anyag nem volt egyértelmű, a 2. számú melléklet olvashatatlan. Kérdezi, hogy történt-e egyeztetés Borovszky Márta doktornővel arról, hogy valóban elvállalja a helyettesítést. Az első oldalon az olvasható, hogy elvállalja, amennyiben neki hátrányt nem okoz.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a végleges egyeztetés megtörtént, az előterjesztés ezt megelőzően készült illetve került kiküldésre.  A doktornő vállalja a helyettesítést.

 

Fuchs Henrik polgármester megjegyzi, hogy a tisztifőorvos úr a feladat ellátási szerződés 18. pontját javasolta módosítani azzal, hogy nem a működtetési jog elidegenítésének napjától számított 60 nap után veszti érvényét jelen szerződés, hanem a jogerőre emelkedett működési engedély legyen a határidő.

 

Lutár Mária körjegyző elmondja, hogy a határozati javaslat szerint Dr. Borovszky Mártával a feladat ellátási szerződés egészségügyi vállalkozás keretében történő ellátási formában kerülne megkötésre. Szóba került az alkalmazotti forma is. Kérdezi, hogy ki fogja finanszírozni a tevékenységet, kinek az alkalmazottja lesz.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy olyan jogviszonyt szeretnénk, melyben ő hívja le az OEP-től a megfelelő pénzeket, az önkormányzatok pedig örömmel veszik, hogy legalább helyettesítés van.

 

Mátraházi Zsuzsanna alpolgármester megjegyzi, hogy akkor ezt mindenütt közreműködőre kell javítani.

 

Dr. Szabó József tisztifőorvos ismerteti, hogy az önkormányzat köt szerződést a MEP-pel helyettesítés esetén, majd az önkormányzat adja át az összeget a doktornőnek. Eddig a Bt. adta át a finanszírozást a Rónai doktornőnek.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy nem alkalmazotti, hanem vállalkozói forma marad akkor is, ha ez a doktornőnek a finanszírozás szempontjából hátrányosabb. A működési engedély kérelmet Badacsonytomaj Város Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat nyújtja be a határozati javaslat szerint, melyhez a többi önkormányzat felhatalmazást ad számára.

 

Gáspár József képviselő megjegyzi, hogy tehát két feladat ellátási szerződésre van szükség, december 31-ig illetve az ezt követő időszakra. Itt egy aláírás szerepel, de két külön szerződésről beszélünk.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy egy feladat ellátási szerződés köttetik. Visszamenőlegesen nem, de november 20-tól december 31-ig kell szerződést kötni, majd január 1-től az esemény bekövetkeztéig.

 

Lutár Mária körjegyző kérdezi, hogy a november 20-ig kieső időszakot az EOP finanszírozza-e.

 

Dr. Szabó József tisztifőorvos elmondja, hogy igen, az OEP rugalmasan tud finanszírozni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a Ronand Kft. finanszírozási szerződését az OEP nem vonta vissza, december 31-ig folyósítja az összeget. Dr. Borovszky Mártának az volt a félelme, hogy december 1-én kezd dolgozni, de csak január 1-től kapja meg a finanszírozást.

 

Fuchs Henrik polgármester megjegyzi, hogy október 25. azért merült fel kérdésként, mert  Balatonedericsen ellátták a feladatot, de visszamenőlegesen nem lehet a szerződést megkötni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy keveredik a praxisjog, a feladat ellátási szerződés, a működési engedély és a finanszírozási szerződés ügye. A finanszírozási szerződést a nem jogi személyiségű Torja-Dent Bt. kötötte meg a MEP-el. A MEP érdeklődött, hogy a helyettesítés megoldott-e, ez nem okoz problémát ebből a szempontból.

 

Dr. Szabó József tisztifőorvos elmondja, hogy a működési engedély visszavonásáról a MEP is kapott értesítést. Ők a jogerős működési engedély birtokában visszavonásig, hónapra meghatározva finanszíroznak. Átfedés előfordulhat. A működési engedély kérelem a két szolgáltatóval is egy engedély kérelemben foglaltatik és egy engedélyben lesz megadva. Nem lesz két külön működési engedélyezési eljárás.

 

Krisztin N. László polgármester szerint fontos, hogy ne álljon elő olyan helyzet, hogy a MEP október 24. és november 20. közötti időszakban megvonja a finanszírozást.

 

Dr. Szabó József tisztifőorvos elmondja, hogy nem fogják visszavonni. Elfordult, hogy a működési engedély nem került meghosszabbításra, de a feladatellátást ő leigazolta, így a finanszírozást fenntartották.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni. Megállapítja, hogy nem, ezért a vitát lezárja. Kéri, hogy a Képviselő-testületek külön szavazzanak, hogy támogatják-e a Jegyző úr által összefoglalt módosításokkal a határozati javaslat és a feladat ellátási szerződés elfogadását. Kéri Badacsonytomaj Város Képviselő-testületének tagjait, hogy szavazzanak.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

825/2013. (XI.20.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj város, Badacsonytördemic, Ábrahámhegy, Balatonrendes, Salföld községek fogászati alapellátásának működési engedély ügye

 

 1. Badacsonytomaj Város önkormányzatának Képviselő-testülete a Torja – Dent Fogászati- és Egészségügyi Bt-vel 2013. február 18. napján megkötött az egészségügyi alapellátás részét képező, területi ellátási kötelezettséggel járó fogorvosi feladatok egészségügyi vállalkozás keretében történő ellátására feladat ellátási szerződést, rendkívüli felmondással a szerződés 14.) b.) pontja alapján 2013. november 20. napjával felmondja.
 2. Badacsonytomaj város önkormányzatának képviselő - testülete 2013. november 21. napjától 2013. december 31. napjáig határozott időre szóló feladat ellátási szerződést köt a Ronand Fogászati Szolgáltató Egyszemélyes KFt-vel a körzet tartós helyettesítésére vonatkozóan, a mellékletben szereplő feladat ellátási szerződésben foglaltak szerint.

Badacsonytomaj Város önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. január 1. napjával az egészségügyi alapellátás részét képező, területi ellátási kötelezettséggel járó fogorvosi feladatok egészségügyi vállalkozás keretében történő ellátására feladat ellátási szerződést köt dr. Borovszky Márta (8253 Révfülöp Villa Filip tér 3.) fogszakorvossal a vegyes fogászati praxis betöltetlenségének idejére az előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt feladat ellátási szerződésben foglaltak szerint. A fogászati alapellátás működési engedélyezésével kapcsolatosan felmerült költségekhez a körzetben lévő önkormányzatok egyforma arányban hozzájárulnak.

 1. Ábrahámhegy, Balatonrendes, Badacsonytördemic és Salföld község Képviselő-testülete felkéri, és egyben felhatalmazza Badacsonytomaj város Önkormányzatának képviselő – testületét (továbbiakban: Gesztor Önkormányzat), hogy a fogászati alapellátással kapcsolatosan az illetékes népegészségügyi hatósághoz a szükséges működési engedély iránti kérelmet és azok mellékleteit mielőbb nyújtsa be, egyúttal felhatalmazzák a Gesztor Önkormányzatot, hogy nevükben és helyettük az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral a finanszírozási szerződést megkösse.
 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának képviselő – testülete a megbízást elfogadja és felkéri Krisztin N. László polgármester Urat, hogy a fogászati alapellátás működési engedély iránti kérelmet az illetékes egészségügyi hatóság felé mielőbb nyújtsa be, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral a finanszírozási szerződést kösse meg.

5.  Badacsonytomaj Város önkormányzatának képviselő – testülete felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy az 2. pontban jóváhagyott feladat-ellátási szerződéstervezet alapján a szerződéseket megkösse a fogorvosokkal.

 1. a Képviselő-testület az előterjesztés I. számú mellékleteként a Feladat ellátási szerződést az alábbi módosításokkal elfogadja:

-     A 2/d. pont módosítását javasolja oly módon, hogy a jelenleg érvényes feladat ellátási szerződés e feladat ellátási szerződés hatályba lépésének napján, október 24-én érvényét veszti.

-     A 8. 11. és 12. pont a szerződésből kikerül.

-     A 9. pontban a felek a rendelés idejét heti 15 órában határozzák meg, az alábbiak szerint:

 • hétfőn 8.00 – 14.00 óra közötti,
 • szerdán 12.00 – 18.00 óra közötti
 • csütörtökön 12.00 – 15.00 óra közötti időszak.

-     A 18. pontban: nem a működtetési jog elidegenítésének napjától számított 60 nap után veszti érvényét jelen szerződés, hanem a jogerőre emelkedett működési engedélyt követően.

Felelős:  polgármester

Határidő: 2013. december 10.

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester kéri Ábrahámhegy község Képviselő-testületének tagjait, hogy ha a módosított határozati javaslattal és feladat ellátási szerződéssel egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

171/2013. (XI.20.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj város, Badacsonytördemic, Ábrahámhegy, Balatonrendes, Salföld községek fogászati alapellátásának működési engedély ügye

 

 1. Ábrahámhegy község önkormányzatának Képviselő-testülete a Torja – Dent Fogászati- és Egészségügyi Bt-vel 2013. február 18. napján megkötött az egészségügyi alapellátás részét képező, területi ellátási kötelezettséggel járó fogorvosi feladatok egészségügyi vállalkozás keretében történő ellátására feladat ellátási szerződést, rendkívüli felmondással a szerződés 14.) b.) pontja alapján 2013. november 20. napjával felmondja.
 2. Ábrahámhegy község önkormányzatának képviselő - testülete 2013. november 21. napjától 2013. december 31. napjáig határozott időre szóló feladat ellátási szerződést köt a Ronand Fogászati Szolgáltató Egyszemélyes KFt-vel a körzet tartós helyettesítésére vonatkozóan, a mellékletben szereplő feladat ellátási szerződésben foglaltak szerint.

Ábrahámhegy község önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. január 1. napjával az egészségügyi alapellátás részét képező, területi ellátási kötelezettséggel járó fogorvosi feladatok egészségügyi vállalkozás keretében történő ellátására feladat ellátási szerződést köt dr. Borovszky Márta (8253 Révfülöp Villa Filip tér 3.) fogszakorvossal a vegyes fogászati praxis betöltetlenségének idejére az előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt feladat ellátási szerződésben foglaltak szerint. A fogászati alapellátás működési engedélyezésével kapcsolatosan felmerült költségekhez a körzetben lévő önkormányzatok egyforma arányban hozzájárulnak.

 1. Ábrahámhegy, Balatonrendes, Badacsonytördemic és Salföld község Képviselő-testülete felkéri, és egyben felhatalmazza Badacsonytomaj város Önkormányzatának képviselő – testületét (továbbiakban: Gesztor Önkormányzat), hogy a fogászati alapellátással kapcsolatosan az illetékes népegészségügyi hatósághoz a szükséges működési engedély iránti kérelmet és azok mellékleteit mielőbb nyújtsa be, egyúttal felhatalmazzák a Gesztor Önkormányzatot, hogy nevükben és helyettük az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral a finanszírozási szerződést megkösse.
 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának képviselő – testülete a megbízást elfogadja és felkéri Krisztin N. László polgármester Urat, hogy a fogászati alapellátás működési engedély iránti kérelmet az illetékes egészségügyi hatóság felé mielőbb nyújtsa be, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral a finanszírozási szerződést kösse meg.
 3. Ábrahámhegy község önkormányzatának képviselő – testülete felhatalmazza Vella Ferenc Zsolt polgármestert, hogy az 2. pontban jóváhagyott feladat-ellátási szerződéstervezet alapján a szerződéseket megkösse a fogorvosokkal.
 4. a Képviselő-testület az előterjesztés I. számú mellékleteként a Feladat ellátási szerződést az alábbi módosításokkal elfogadja:

-       A 2/d. pont módosítását javasolja oly módon, hogy a jelenleg érvényes feladat ellátási szerződés e feladat ellátási szerződés hatályba lépésének napján, október 24-én érvényét veszti.

-       A 8. 11. és 12. pont a szerződésből kikerül.

-       A 9. pontban a felek a rendelés idejét heti 15 órában határozzák meg, az alábbiak szerint:

 • hétfőn 8.00 – 14.00 óra közötti,
 • szerdán 12.00 – 18.00 óra közötti
 • csütörtökön 12.00 – 15.00 óra közötti időszak.

-       A 18. pontban: nem a működtetési jog elidegenítésének napjától számított 60 nap után veszti érvényét jelen szerződés, hanem a jogerőre emelkedett működési engedélyt követően.

Felelős:  polgármester

Határidő: 2013. december 10.

 

Vollmuth Péter polgármester kéri Badacsonytördemic község Képviselő-testületének tagjait, hogy ha a módosított határozati javaslattal és feladat ellátási szerződéssel egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

171/2013. (XI.20.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj város, Badacsonytördemic, Ábrahámhegy, Balatonrendes, Salföld községek fogászati alapellátásának működési engedély ügye

 

 1. Badacsonytördemic község önkormányzatának Képviselő-testülete a Torja – Dent Fogászati- és Egészségügyi Bt-vel 2013. február 18. napján megkötött az egészségügyi alapellátás részét képező, területi ellátási kötelezettséggel járó fogorvosi feladatok egészségügyi vállalkozás keretében történő ellátására feladat ellátási szerződést, rendkívüli felmondással a szerződés 14.) b.) pontja alapján 2013. november 20. napjával felmondja.
 2. Badacsonytördemic község önkormányzatának képviselő - testülete 2013. november 21. napjától 2013. december 31. napjáig határozott időre szóló feladat ellátási szerződést köt a Ronand Fogászati Szolgáltató Egyszemélyes KFt-vel a körzet tartós helyettesítésére vonatkozóan, a mellékletben szereplő feladat ellátási szerződésben foglaltak szerint.

Badacsonytördemic község önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. január 1. napjával az egészségügyi alapellátás részét képező, területi ellátási kötelezettséggel járó fogorvosi feladatok egészségügyi vállalkozás keretében történő ellátására feladat ellátási szerződést köt dr. Borovszky Márta (8253 Révfülöp Villa Filip tér 3.) fogszakorvossal a vegyes fogászati praxis betöltetlenségének idejére az előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt feladat ellátási szerződésben foglaltak szerint. A fogászati alapellátás működési engedélyezésével kapcsolatosan felmerült költségekhez a körzetben lévő önkormányzatok egyforma arányban hozzájárulnak.

 1. Ábrahámhegy, Balatonrendes, Badacsonytördemic és Salföld község Képviselő-testülete felkéri, és egyben felhatalmazza Badacsonytomaj város Önkormányzatának képviselő – testületét (továbbiakban: Gesztor Önkormányzat), hogy a fogászati alapellátással kapcsolatosan az illetékes népegészségügyi hatósághoz a szükséges működési engedély iránti kérelmet és azok mellékleteit mielőbb nyújtsa be, egyúttal felhatalmazzák a Gesztor Önkormányzatot, hogy nevükben és helyettük az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral a finanszírozási szerződést megkösse.
 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának képviselő – testülete a megbízást elfogadja és felkéri Krisztin N. László polgármester Urat, hogy a fogászati alapellátás működési engedély iránti kérelmet az illetékes egészségügyi hatóság felé mielőbb nyújtsa be, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral a finanszírozási szerződést kösse meg.
 3. Badacsonytördemic község önkormányzatának képviselő – testülete felhatalmazza Vollmuth Péter polgármestert, hogy az 2. pontban jóváhagyott feladat-ellátási szerződéstervezet alapján a szerződéseket megkösse a fogorvosokkal.
 4. a Képviselő-testület az előterjesztés I. számú mellékleteként a Feladat ellátási szerződést az alábbi módosításokkal elfogadja:

-       A 2/d. pont módosítását javasolja oly módon, hogy a jelenleg érvényes feladat ellátási szerződés e feladat ellátási szerződés hatályba lépésének napján, október 24-én érvényét veszti.

-       A 8. 11. és 12. pont a szerződésből kikerül.

-       A 9. pontban a felek a rendelés idejét heti 15 órában határozzák meg, az alábbiak szerint:

 • hétfőn 8.00 – 14.00 óra közötti,
 • szerdán 12.00 – 18.00 óra közötti
 • csütörtökön 12.00 – 15.00 óra közötti időszak.

-       A 18. pontban: nem a működtetési jog elidegenítésének napjától számított 60 nap után veszti érvényét jelen szerződés, hanem a jogerőre emelkedett működési engedélyt követően.

Felelős:  polgármester

Határidő: 2013. december 10.

Fábián Gusztáv polgármester kéri Salföld község Képviselő-testületének tagjait, hogy ha a módosított határozati javaslattal és feladat ellátási szerződéssel egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.

 

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

132/2013. (XI.20.)  Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj város, Badacsonytördemic, Ábrahámhegy, Balatonrendes, Salföld községek fogászati alapellátásának működési engedély ügye

 

 1. Salföld község önkormányzatának Képviselő-testülete a Torja – Dent Fogászati- és Egészségügyi Bt-vel 2013. február 18. napján megkötött az egészségügyi alapellátás részét képező, területi ellátási kötelezettséggel járó fogorvosi feladatok egészségügyi vállalkozás keretében történő ellátására feladat ellátási szerződést, rendkívüli felmondással a szerződés 14.) b.) pontja alapján 2013. november 20. napjával felmondja.

Salföld község önkormányzatának képviselő - testülete 2013. november 21. napjától 2013. december 31. napjáig határozott időre szóló feladat ellátási szerződést köt a Ronand Fogászati Szolgáltató Egyszemélyes KFt-vel a körzet tartós helyettesítésére vonatkozóan, a mellékletben szereplő feladat ellátási szerződésben foglaltak szerint.

 1. Salföld község önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. január 1. napjával az egészségügyi alapellátás részét képező, területi ellátási kötelezettséggel járó fogorvosi feladatok egészségügyi vállalkozás keretében történő ellátására feladat ellátási szerződést köt dr. Borovszky Márta (8253 Révfülöp Villa Filip tér 3.) fogszakorvossal a vegyes fogászati praxis betöltetlenségének idejére az előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt feladat ellátási szerződésben foglaltak szerint. A fogászati alapellátás működési engedélyezésével kapcsolatosan felmerült költségekhez a körzetben lévő önkormányzatok egyforma arányban hozzájárulnak.
 2. Ábrahámhegy, Balatonrendes, Badacsonytördemic és Salföld község Képviselő-testülete felkéri, és egyben felhatalmazza Badacsonytomaj város Önkormányzatának képviselő – testületét (továbbiakban: Gesztor Önkormányzat), hogy a fogászati alapellátással kapcsolatosan az illetékes népegészségügyi hatósághoz a szükséges működési engedély iránti kérelmet és azok mellékleteit mielőbb nyújtsa be, egyúttal felhatalmazzák a Gesztor Önkormányzatot, hogy nevükben és helyettük az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral a finanszírozási szerződést megkösse.
 3. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának képviselő – testülete a megbízást elfogadja és felkéri Krisztin N. László polgármester Urat, hogy a fogászati alapellátás működési engedély iránti kérelmet az illetékes egészségügyi hatóság felé mielőbb nyújtsa be, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral a finanszírozási szerződést kösse meg.
 4. Salföld község önkormányzatának képviselő – testülete felhatalmazza Fábián Gusztáv polgármestert, hogy az 2. pontban jóváhagyott feladat-ellátási szerződéstervezet alapján a szerződéseket megkösse a fogorvosokkal.
 5. a Képviselő-testület az előterjesztés I. számú mellékleteként a Feladat ellátási szerződést az alábbi módosításokkal elfogadja:

-       A 2/d. pont módosítását javasolja oly módon, hogy a jelenleg érvényes feladat ellátási szerződés e feladat ellátási szerződés hatályba lépésének napján, október 24-én érvényét veszti.

-       A 8. 11. és 12. pont a szerződésből kikerül.

-       A 9. pontban a felek a rendelés idejét heti 15 órában határozzák meg, az alábbiak szerint:

 • hétfőn 8.00 – 14.00 óra közötti,
 • szerdán 12.00 – 18.00 óra közötti
 • csütörtökön 12.00 – 15.00 óra közötti időszak.

-       A 18. pontban: nem a működtetési jog elidegenítésének napjától számított 60 nap után veszti érvényét jelen szerződés, hanem a jogerőre emelkedett működési engedélyt követően.

Felelős:  polgármester

Határidő: 2013. december 10.

 

Fuchs Henrik polgármester kéri Balatonrendes község Képviselő-testületének tagjait, hogy ha a módosított határozati javaslattal és feladat ellátási szerződéssel egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.

 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

98/2013. (XI.20.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj város, Badacsonytördemic, Ábrahámhegy, Balatonrendes, Salföld községek fogászati alapellátásának működési engedély ügye

 

 1. Balatonrendes község önkormányzatának Képviselő-testülete a Torja – Dent Fogászati- és Egészségügyi Bt-vel 2013. február 18. napján megkötött az egészségügyi alapellátás részét képező, területi ellátási kötelezettséggel járó fogorvosi feladatok egészségügyi vállalkozás keretében történő ellátására feladat ellátási szerződést, rendkívüli felmondással a szerződés 14.) b.) pontja alapján 2013. november 20. napjával felmondja.

Balatonrendes Község önkormányzatának képviselő - testülete 2013. november 21. napjától 2013. december 31. napjáig határozott időre szóló feladat ellátási szerződést köt a Ronand Fogászati Szolgáltató Egyszemélyes KFt-vel a körzet tartós helyettesítésére vonatkozóan, a mellékletben szereplő feladat ellátási szerződésben foglaltak szerint.

 1. Balatonrendes Község önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. január 1. napjával az egészségügyi alapellátás részét képező, területi ellátási kötelezettséggel járó fogorvosi feladatok egészségügyi vállalkozás keretében történő ellátására feladat ellátási szerződést köt dr. Borovszky Márta (8253 Révfülöp Villa Filip tér 3.) fogszakorvossal a vegyes fogászati praxis betöltetlenségének idejére az előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt feladat ellátási szerződésben foglaltak szerint. A fogászati alapellátás működési engedélyezésével kapcsolatosan felmerült költségekhez a körzetben lévő önkormányzatok egyforma arányban hozzájárulnak.
 2. Ábrahámhegy, Balatonrendes, Badacsonytördemic és Salföld község Képviselő-testülete felkéri, és egyben felhatalmazza Badacsonytomaj város Önkormányzatának képviselő – testületét (továbbiakban: Gesztor Önkormányzat), hogy a fogászati alapellátással kapcsolatosan az illetékes népegészségügyi hatósághoz a szükséges működési engedély iránti kérelmet és azok mellékleteit mielőbb nyújtsa be, egyúttal felhatalmazzák a Gesztor Önkormányzatot, hogy nevükben és helyettük az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral a finanszírozási szerződést megkösse.
 3. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának képviselő – testülete a megbízást elfogadja és felkéri Krisztin N. László polgármester Urat, hogy a fogászati alapellátás működési engedély iránti kérelmet az illetékes egészségügyi hatóság felé mielőbb nyújtsa be, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral a finanszírozási szerződést kösse meg.
 4. Balatonrendes község önkormányzatának képviselő – testülete felhatalmazza Fuchs Henrik polgármestert, hogy az 2. pontban jóváhagyott feladat-ellátási szerződéstervezet alapján a szerződéseket megkösse a fogorvosokkal.
 5. a Képviselő-testület az előterjesztés I. számú mellékleteként a Feladat ellátási szerződést az alábbi módosításokkal elfogadja:
 1. A 2/d. pont módosítását javasolja oly módon, hogy a jelenleg érvényes feladat ellátási szerződés e feladat ellátási szerződés hatályba lépésének napján, október 24-én érvényét veszti.

-       A 8. 11. és 12. pont a szerződésből kikerül.

-       A 9. pontban a felek a rendelés idejét heti 15 órában határozzák meg, az alábbiak szerint:

 • hétfőn 8.00 – 14.00 óra közötti,
 • szerdán 12.00 – 18.00 óra közötti
 • csütörtökön 12.00 – 15.00 óra közötti időszak.

-       A 18. pontban: nem a működtetési jog elidegenítésének napjától számított 60 nap után veszti érvényét jelen szerződés, hanem a jogerőre emelkedett működési engedélyt követően.

Felelős:  polgármester

Határidő: 2013. december 10.

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a jegyzőkönyvet és a működési engedély mielőbbi jogerősítéséhez szükséges fellebbezési jogról szóló lemondó nyilatkozatot hamarosan megküldjük.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy tegyen-e lépések azért, hogy a doktornő a helyi rendelőben végezze a fogászati alapellátási feladatokat.

 

Kovács József képviselő megjegyzi, hogy Ábrahámhegy részéről mindegy, hogy hol lesz a rendelés.

 

Fábián Gusztáv polgármester elmondja, hogy Salföld, Balatonrendes és Ábrahámhegy közel van Révfülöphöz is, számukra megfelelő ha ott történik a rendelés.

 

Gáspár József képviselő szerint a doktornőnek nehézséget és hátrányt jelentene, ha Badacsonytomajon kellene a helyettesítés megoldania.

 

Dr. Szabó József tisztifőorvos megjegyzi, hogy ha a helyettesítés hosszabb időtartamú lesz, a rendelés helye időközben is módosítható.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy a főorvos úr azt a javaslatot tette, hogy a praxisjog értékesítéséhez az önkormányzatok írhatnak ki pályázatot. Ehhez újabb testületi ülést kell összehívni. Megjegyzi, hogy mindenkinek az az érdeke, hogy mielőbb helyben megoldódjon a fogászati alapellátás.

 

Mátraházi Zsuzsanna alpolgármester megjegyzi, hogy ha ez segít, akkor ő egyetért a pályázat kiírásával.

 

Dr. Szabó József tisztifőorvos elmondja, hogy a praxisjog tulajdonosa köteles az önkormányzattal egyeztetni a praxis betöltése előtt. Ha az önkormányzat hirdeti meg, akkor a jelentkezőnek kell megkeresnie az örököst.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a hagyatéki és gyámhatósági eljárás nem zárult le, az örökös egy négy éves kislány. Akkor látja értelmét a pályázat kiírásának, ha ezek az eljárások lezajlottak, és meg van a tényleges aláíró, aki a szerződést alá tudja írni a jelentkezővel.

 

Vella Zsolt polgármester megjegyzi, hogy a pályázat kiírásáról nem kívánnak tárgyalni.

 

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy több kérdés, hozzászólás a napirendre vonatkozóan nincs.

Megköszöni a tisztifőorvos úr, a képviselő-testületek és a meghívottak megjelenését, munkáját, majd az együttes ülést 18.40 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

Krisztin N. László

polgármester

 

dr. Weller-Jakus Tamás

jegyző

Vella Ferenc Zsolt

polgármester

Fuchs Henrik

polgármester

Fábián Gusztáv

polgármester

Wollmuth Péter

polgármester

dr. Szabó Tímea

körjegyző

Lutár Mária

körjegyző

Rajzó Ildikó

Simonné Visi Erzsébet

Kovács József

Kövesdi Sándor

Mátraházi Zsuzsanna

Piros Zita

jegyzőkönyv-hitelesítők

 

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!