2013. 10. 10. testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szám: 35/2013.

 

Készült: 2 példányban

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10-én 14.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Rózsakő termében (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) megtartott soros, nyilvános üléséről.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László                    polgármester

Orbán Péter                           alpolgármester

dr. Magó Ágnes                      képviselő

Folly Péter                              képviselő

Forintos Ervin                         képviselő

Rajzó Ildikó                             képviselő

Simonné Visi Erzsébet           képviselő                           (7 fő)

 

Meghívottként jelen vannak:

Dr. Weller-Jakus Tamás         jegyző

Wolf Viktória                           aljegyző

Tamás Lászlóné                      Költségvetési- és adóosztály vezető

Horváth Márta                         műszaki osztályvezető

Pásztor László                         ügyvezető

Fodor József                           igazgató

Laposa Bence                         borászok képviseletében

Part Imre                                 CÉH Turisztikai Egyesület elnöke

Tasner Mónika                        Tourinform Iroda vezetője

Part Andrásné                         jegyzőkönyvvezető                       (10 fő)

 

Lakosság részéről megjelent: 4 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

 

Krisztin N. László polgármester tisztelettel köszönti a Képviselő-testület nyilvános ülésén megjelent képviselőtársait, Jegyző urat, Aljegyző asszonyt, a munkájukat segítő alkalmazottakat és a meghívott vendégeket és különösképpen a televízió nézőit.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 fővel jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Part Andrásnét, jegyzőkönyv hitelesítőknek Rajzó Ildikó és Folly Péter képviselőtársait megválasztani.

Kéri, hogy aki a személyi javaslatokkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

674/2013.(X.10.) határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek, Rajzó Ildikó és Folly Péter képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy mielőtt a napirendekre rátérne, szeretne néhány mondatot mondani. Tájékoztatja a jelenlévőket, akit még szükséges, hogy Rajzó Ildikó képviselő asszony részéről méltatlan, családját és őt lejárató média kampány indult, illetve tart. A pályázat kérdésében lelkiismeretük tiszta, minden törvényi feltételnek megfeleltek. Véleményük szerint Badacsonytomaj érdeke is az, hogy ez a beruházás itt valósuljon meg. Családja védelme érdekében a szükséges jogi lépéseket megtette. Legalább ekkor baj az, hogy ennek az ügynek kapcsán Badacsonytomaj település is meghurcoltatott, negatív fényben jelent meg az országos és megyei médiában. Az elkövetkezendő időszak egyik legfontosabb feladatának tartja a település jó hírnevének helyreállítását, illetve javítását. Sok feladat áll előttünk, hiszen a 2014-2020. közötti pályázati ciklusra fel kell készülni, fejlesztéseket kell generálni, az emberek problémáival kell foglalkozni, a jövőben erre kell koncentrálni. Ennyit szeretett volna elmondani.

 

Folly Péter képviselő véleménye szerint a polgármesternek, mint Badacsonytomaj első emberének elsőrendű feladata az önkormányzat érdekeinek képviselete minden fórumon, illetve a testületi üléseken. A dolog törvényi részével nyilván nem kell foglalkozni, feljelentés született az ügyben, ott igazságos döntés fog születni. A dolog erkölcsi oldalánál kellene elidőzni. Személyes véleménye az, melyet senkivel nem egyeztetett le, hogy a polgármester úrnak elsősorban az önkormányzat ügyeivel kellene foglalkozni. Abszolút mértékben megkérdőjelezendő, hogy másodállásban, a tevékenységén kívül mennyire ütközik a jó ízléssel az, hogy különböző pályázati forrásokat, uniós pályázatokat használ ki. Átnézte a 2011-2012. évi jegyzőkönyveket, keresve azokat a pontokat, ahol az adott pályázati cél tekintetében a testületi ülésen érvelt volna a képzési központ megvalósítása érdekében. Úgy gondolja, hogy az ügy egészét nézve elfogadhatatlan a polgármester által tanúsított magatartás, aki éves szinten a városi rangot illetve a polgármesteri juttatásokat nézve több, mint 6 millió forintot vesz fel az adófizetők és a  badacsonytomaji állampolgárok jóvoltából. Ezt 12-vel beszorozva úgy gondolja minden erejét latba vetve azon kellene dolgoznia, hogy a település minden elérhető forrást igénybe tudjon venni. Többen megkeresték azzal, hogy tegye fel azt a szarkasztikus kérdést, hogy van-e valamilyen kapcsolata a Leadernél. Nem akarja vicces irányba elterelni a problémát, de kéri részletesen megmagyarázni, hogyan jutott el ahhoz a gondolathoz, hogy a pályázatot benyújtja.  Gondolhatott volna arra, hogy ezt támadások nélkül nem tudja megtenni. Ezek után jön egy riporter, akit Badacsonytomaj polgármestere és alpolgármestere elég durva szavakkal elzavar. Uniós forrásról, közpénzről van szó, minden indulattól mentesen meg kell magyarázniuk, hogy a pályázat benyújtásától jelen pillanatig hogyan telt el az idő. Nem zárja ki, hogy törvényes, de kérdéses, hogy mennyire etikus a dolog. Kéri a polgármestert, hogy magyarázza meg a folyamatot, ha etikusnak tartja, akkor miért. A Polgármester úr a Leader elnökségről 2011-ben lemondott, emlékezete szerint más indokkal, de most is tiszteletbeli alelnök. Ezek után a jelenlegi elnök úgy nyilatkozott, hogy nem tudott a pályázatról. Számára ezek nehezen elfogadható érvek és magyarázatok. Parlamenti interpellációban is szóba került az egész ügy, elsőrangú jelentősége, hogy Badacsonytomaj neve bekerült a köztudatba. Budapesten az orvosnál kérdezték tőle, hogy mi történt, már a kérdés sem volt pozitív, nem idézi szó szerint. Ezen kellene változtatni, hogy ilyen ügyek ne forduljanak elő. Kérdezi, hogy erről mit gondol.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy mivel önözésre váltott képviselőtársa, ezért ő is ennél fog maradni. A Képviselő úr téved néhány dologban, amikor a hozzászólását megteszi. Durva szavakkal maga részéről nem utasított el senkit, őt nem így ismeri a település sem, ezt visszautasítja.

 

Folly Péter képviselő megjegyzi, hogy az alpolgármestert említette, elnézést kér.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy polgármestert is említett. Megjegyzi, hogy semmilyen másodállásban nem tevékenykedik. Már kijavította Ön is, hogy nem én, hanem egy gazdasági társaság, egy non profit kft. nyújtotta be a pályázatot. Ismerve a mai badacsonytomaji politikai helyzetet, természetesen nem számított arra, hogy nem érik támadások. De tisztességesebbnek tartotta, mint egy stróman mögé elbújni, mint ahogy ez az országban számtalan helyen megtörténik. A fizetésére utaló megjegyzés azért furcsa, mert még az adósság keletkeztető Képviselő-testületi döntést is beleszámítva, ennek számokkal ki sem tudja fejezni hányszorosát sikerült a településre hozni. Úgy érzi, hogy tevékenységének mérlege pozitív. A Leader programmal kapcsolatosan szívesen ad tájékoztatást Önnek vagy bárkinek az irodájában, de tevékenységének ez a része nem tartozik a Képviselő-testület asztalára. Az ülésen kívül ezt szívesen megteszi, ahogy a sajtóban is megtette. Felhívja azoknak a figyelmét, akik ritkábban nézik meg az önkormányzat honlapját, hogy azon megtalálható egy Leader fül, mely átlinkel az Egyesület honlapjára, ahol a megalakulás óta minden információ elérhető.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a riporter megengedhetetlen hangnemben beszélt. Mondta neki, vegyen vissza a lendületből, de nem volt hajlandó ezen változtatni. Ezért azt mondta neki, hogy szórakozz azzal, akivel eddig szoktál. A TV2 és azok, akik ezt kezdeményezték komoly perek elé fog nézni, ez vonatkozik a Képviselő asszonyra is, azért mert hátrányba hozta a cégét. 20 milliós munkáról maradt le, melyet a Képviselő asszony a bíróságon fog neki kompenzálni, vagy a bíróság eldönti, hogy mennyivel kell hozzájárulnia. A képviselő úr kérdezte, - akit tegezni fog, mert hajlandó ebbe az aljasságba belemenni -  hogy miért nem az önkormányzat nevében történt a pályázat benyújtása. Volt egy olyan lehetőség Badacsonytomajon, hogy a Folly Arborétum a Nonprofit KFT-vel pályázzon, ezzel 100 embernek adva munkát. A testület leszavazta, mert perben vagy a testvéreddel. Így a helyi embereknek nem jutott munka és Badacsonytomaj elesett legalább 20 millió forinttól. A pályázat természetesen törvényes volt, ő nem akarta nagyon ezt a munkát, a polgármester úr viszont helyiekkel akarta a munkát megcsináltatni. 18 helyi embernek adott kenyeret. Kérdezi, hogy Folly úr hány helyit foglalkoztat. Ha már az etikát nézzük, kérdezi, hogy Folly úr hány komoly összegű pályázatot nyert el az elmúlt években, javasolja azokat is megvizsgálni az etika szempontjából. Rajzó Ildikó képviselő asszony, az erkölcsi norma őrangyala részéről hogyan egyeztethető össze az erkölcsi normával, hogy luxusautóval jár és építkezik a gyermekgondozási segélyből. Kérdezi, hogy ez milyen etikához tartozik? Badacsonytomajon egy éve nincs fogorvos, vélelmezhetően azért, mert Te szintén haragban vagy a testvéreddel. Ezzel a helyi emberek kerülnek hátrányba, nem tudnak fogorvoshoz járni, azt mondták, be fogják hozni a számláikat, az útiköltség igényüket, az eltöltött napjaikat az önkormányzathoz. Korábban Rajzó Ildikó képviselő is adó emelésre szavazott, amikor a nyugdíjasoknak már semmire nincs pénzük, sem kenyérre, sem tüzelőre. Most pedig azt mondják, csökkentsük az adót, mert választások lesznek, tehát miről beszélünk. Ő Badacsonytomajnak tett akkor szívességet, amikor visszadátumozta a számláját, magát hozta hátrányos helyzetbe, magát tette tönkre, a feleségének ezért kell Ausztriában dolgozni. Kéri, hogy nézzen rá, nézzen a szemébe. Nem kérdezte, hogy Rajzó Ildikó mit csinál, hol oktat és mennyiért balettet, vagy nem tudom milyen táncot. Miért nem lett megpályáztatva ez a lehetőség, másnak is adva lehetőséget. Egyelőre ennyi.

 

Forintor Ervin képviselő elmondja, kicsit higgadtabban azt szeretné mondani, hogy ő az az asztalos, aki a TV2-ben említésre került. Úgy érzi, hogy a mai napig tiszta, családi vállalkozásuk itt a településen 1958. óta működik becsületesen. Az utóbbi időben feltételezhetően és véletlenszerű módon sok korrupció gyanús ügybe próbálták belekeverni, de az igazságszolgáltatás és a hatóságok meghozták azokat a döntéseket, ami alapján senki sem feltételezheti, hogy jogszabályokkal ellentétes ügyletbe keveredett. A bíróság is így foglalt állást. Ehhez a beruházáshoz annyit fűz hozzá, hogy a Bazalt Products KFT ügyvezetője 2013. augusztus elején megkereste, hogy az épületen található nyílászárók elkészítésére adjon árajánlatot. Többféle árajánlat elkészítésére kapott felkérést, a kültéri, zsalugáter és a belső nyílászárókra. Az árajánlatokat megadta, ezt követően kapott cége, a Forintos Tradíció Fa és Építőipari KFT. kizárólag a belső nyílászárók legyártására felkérést. A vállalkozói szerződés megkötésre került, a hivatalos építési engedély konszignációjában leírt feltételekkel a munkát elvégezte, a szerződésben meghatározott feltételekkel. Jogi képviselőjével felvette a kapcsolatot, amennyiben a BT-re nézve az ügyből negatívum származik – szerződéstől elállás vagy erkölcsi kár – a szükséges jogi lépéseket meg fogja tenni, kártérítési igényét annak mértékében fogja meghatározni.

 

Rajzó Ildikó képviselő 14.20 órakor távozott a testületi ülésről.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma:  6  fő

 

Németh Sándorné lakossági felszólalás keretében elmondja, szóba került az erkölcs és etika kérdése. Elmondja, hogy véleménye és több helyi lakos véleménye szerint ennek a nemtelen dolognak, nem mondja, hogy jellemtelen, mert nem akar senkit sem megsérteni, nem szabadott volna megtörténnie. Badacsonytomaj híressé lett országszerte. Ha magánemberként vagy testületi tagként valakinek problémája van egy másik testületi taggal, azt szemtől-szembe kell megmondani. A felvetett témát ki lehet vizsgáltatni az arra jogosult szervekkel.

 

Rajzó Ildikó képviselő 14.22 órakor érkezett vissza a testületi ülésre.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma:  7  fő

Németh Sándorné szerint a megfelelő szervek határozata alapján lehet országosan nyilvánosságra hozni valamit, tehát nem az a sorrend, hogy a nyilvánosságra hozatallal egyidőben a feljelentés is megtörténik. Ez az etikával és erkölccsel nem egyeztethető össze. Sajnálja, hogy Badacsonytomaj arról lett híres, hogy a testület nem volt soha közös nevezőn. Beszéljünk őszintén, az első időponttól fogva arról volt szó, hogy ki kell nyírni valakit, hogy más jöjjön helyette. Ez az állapot azóta is tart.  Ha egy testület ezzel foglalkozik, ez a képviselőkre nem vet jó fényt, sem most, sem a közeljövőben. Ha úgy gondolja a testület, hogy ő a polgármester fogadatlan prókátora, nagyon téved. Nemcsak a polgármester, hanem a hozzátartozói, a szülei is végigélik ugyanezt a megaláztatást, a kérdésekre kénytelenek valamint mondani. Ha ez az ő gyermekével történne meg, szóval az nem mindegy. Nagyon sokan sajnálatosnak tartják, hogy a testület ezzel foglalkozik, ez a dolog nem úgy történt, nem olyan formában, ahogy kellett volna, ha van egyáltalán valami alapja.

 

Rácz Mária a nyugdíjasok képviseletében elmondja, hogy nem volt szándéka az ülés elején hozzászólni, de mégis megteszi a jóérzésű badacsonytomaji polgárok, idősek és fiatalok nevében is. Nem csak a maga személyében mondja, ha kell aláírásokat is hoz, az emberek fel vannak háborodva azon, ami a képviselők részéről történik. A város szegény, sok szociális gond és egyéb más van, amivel kellene foglalkozni, ahelyett, hogy a képviselők egymást gyilkolnák.  Ezeket a képviselőket a város lakói választották meg azért, hogy a lakosság ügyeivel foglalkozzanak, a város szintjét emeljék. Városunk a rosszban jár élen országszerte, a lakosságnak erre nincs szüksége. A testület arra esküdött fel, hogy a helyi emberek érdekében dolgoznak, minden mást félretéve. Kéri, ezért dolgozzanak, magánügyeiket tegyék félre. A polgármestert és a helyettest is tessék tiszteletben tartani, minden egyes szavazásnál, javaslatnál a testület egyik része egyetért, a másik részét leszavazva. Nem volt béke soha, lehet, hogy a televíziós közvetítés is azért lett megszakítva, hogy az emberek ne lássák a veszekedéseket, vitákat. Eljutottunk addig, hogy a Képviselő asszony is tud erről, mert kapott emailen is egy-két megjegyzést. A fiatalok is úgy gondolkodnak, hogy nincs így rendben. A Képviselő asszony álljon a fogorvosi rendelő elé, ott fényképeztesse magát. 1,5 éve a településnek nincs fogorvosa, nem mindenki tudja a helyettesítő orvoshoz az utazást megoldani, kifizetni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy utolsó hozzászólásra ad lehetőséget ebben a témában, szeretné, ha a testület megkezdené a mai munkát.

 

Folly Péter képviselő a felszólalóknak elmondja, hogy arra esküdtek fel, hogy a lakosság érdekeit nézik, ebben az esetben éppen arról beszélnek, ezért kénytelen a részletekbe belemenni, mivel a Polgármester úr nem magyarázta el. A részletek világítják meg azt, amiről valóban beszélünk. Amit Önök elmondtak a kamerák előtt, az jól hangzik.  A valóság az, hogy volt egy pályázati forrás, melyet a Leader akciócsoport írt ki, melyben több ember is közreműködik, aki ott van. Ezt a forrást gyakorlatilag egy nonprofit cég megpályázhatta volna, ezzel a céggel az önkormányzat rendelkezik, illetve három órán belül lehet alakítani egy ilyen céget, aki lehívhatja a forrást az önkormányzat részére. Az önkormányzatnak rengeteg olyan ingatlana van, ahová ezt a pénzt rá lehetett volna költeni.  Pld. a kultúrház. Ha a polgármester úr előáll a testületi ülésen egy olyan javaslattal, hogy pályázzunk erre a célra, újítsuk fel belőle a volt polgármesteri hivatal épületét és csináljunk ott egy képzőközpontot 5 évig, és utána majd a pályázati ciklust követően az ingatlan továbbhasznosítható ezirányban vagy másra is. De nem így történt, ez a fő probléma, melyet nem lehet megkerülni. Amikor ezt mondja, nem a saját érdeket nézi, hanem a lakosság érdekeit. Az lett volna a helyes, ha a polgármester úr 2011-ben elmondja, hogy van egy ilyen lehetőség.

 

Rácz Mária megjegyzi, hogy a Polgármester urat a testület mindig leszavazta.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy bocsánat, de Ön most általánosságban beszél. Vita van a parlamenti üléseken is, gondolom látott már ilyet, a testületi ülésen is vannak viták most is, a gyerekeink életében is így lesz.  Egy esetben nem lenne így, amikor mindenki egyféleképpen gondolkodik, annak idején ezt kommunizmusnak hívták, amikor a párttitkár megmondta mindenkinek, hogyan kell gondolkodni. Nem tudom észrevette-e, de ennek vége van, 20 éve van vége.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a képviselő urat, hogy fogalmazzon árnyaltabban, mert megbántja a hozzászólókat.

 

Folly Péter képviselő elnézést kér, de vita mindig lesz. Itt azt lehetett tetten érni, hogy ki milyen érdekeket képvisel, milyen érvekkel érvel, azt kellene vizsgálni. Nem általánosságban nézni a dolgokat. Ezekben a kérdésekben a testületi tagok között vita van, az említett okok miatt.  Orbán Péter által elmondottakkal kapcsolatosan támogatja azt, hogy a helyiek kapjanak munkát, ez képviselői munkája során is tetten érhető volt. Jelen helyzetben uniós forrásokról van szó, közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, melynek szigorú szabályai voltak. Reméli, hogy a beruházás megfelel az előírásoknak, ha nem, akkor vizsgálni fogják. Az állampolgárok érdekét az szolgálja elsősorban, hogy a legjobb minőségben és legolcsóbban készüljön el az adott munka. Másodrangú szempont az, hogy ha erre egy helyi vállalkozó képes, akkor legyen ő a kiválasztott, ennek szellemében tudja támogatni a helyieket.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy nem kapott választ az előbbi hozzászólására, a nonprofit kft-vel kapcsolatos pályázattal összefüggésben, mely miatt sokak munkalehetősége hiúsult meg és több millió forint ment el a településről. Kérdezi, hogy Folly képviselő úr kit támogat a helyi vállalkozók közül. Csak egy vállalkozó dolgozhat Badacsonytomajon, mert a testület őt és Forintos Ervint kizárta a lehetőségből. Kivéve saját magát. Kérdezi, hogy a parkot befüvesítette-e.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy igen.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy tud róla, bizonyára a Turisztikai Egyesület jó néven veszi, ha Forintos Ervinnel kimennek és megnézik, hogy mi hogyan van. Szeretnék tájékoztatni a lakosságot, hogy hová mennek el az adóforintjaik.  Rajzó Ildikó képviselő asszonytól kérdezi, hogy akar-e sajtótájékoztatót tartani Folly Péter munkájáról. Vagy a gyógyszertár előtt, hogy hogyan lett privatizálva. Miért csak mindig hármójukkal szórakoznak.

 

Krisztin N. László polgármester megvonja a szót, kéri a testületet, hogy a munkára koncentráljon.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy nem korrekt lezárni a vitát, mert olyan dolgokat mondott a képviselő úr, melyekre válaszolnia kell.

 

Krisztin László polgármester kéri, hogy lépjünk tovább.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy rendben van, de a következő testületi ülésen erről lesz egy külön napirend. Úgy gondolja, hogy egy adott témáról nem beszélünk, most megint támadások vannak, hiszen a legjobb védekezés a támadás. Ezekre rögtön válaszolni kíván. A füvesítést nulla forintért végezte el azért, hogy a borászok reklámként feltűntessék a honlapjukon a logóját. Semmiféle pénzáramlás nem történt. Aki az ellenkezőjét tudja bizonyítani, tegye meg.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint ez is ellenszolgáltatás, olyan mintha pénzt kapott volna.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy egyébként pedig a Céh Turisztikai Egyesület nem az önkormányzat vállalkozása, semmiféle jogszabályba nem ütközik.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy ezek szerint a törvény csak rá és Forintos Ervinre vonatkozik.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ettől a vitától szeretett volna mindenkit megkímélni. Megjegyzi, hogy a testület előtt sok megtárgyalandó feladat áll.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő sajnálja, hogy utalásként már hasonló megjegyzés elhangzott a Pénzügyi bizottság ülésén is, ezt visszautasítja. Elmondja, hogy a privatizációval kapcsolatos összes aktát országos vagy megyei szinten bármikor bemutatja, az elszámolása az utolsó fillérig, a ráfordított hiteleken keresztül rendben van. Az adóellenőrzés során sem találtak kivetni valót, semmi hibát nem találtak. Ez nem egyéni akció volt. Ha valaki tájékozatlan az ügyekben, akkor nagyon kéri, nézzen utána.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja TV. nyilvánossága előtt, hogy a Forintos Tradíció BT. szívesen áll szolgálatára bárkinek, aki megkeresi. A megbízásokat számlaképesen, határidőre teljesíti. Ha valaki ebben kivetni valót talál, tegye meg a megfelelő szakhatóságoknál a feljelentést, áll elébe, mostanában úgy is csak ezzel foglalkozik.

 

Németh László elmondja, hogy ő nem kérte fel Folly Pétert, hogy a nevében beszéljen, a lakosság nevében. Kérdezi Folly Péter képviselőtől, hogy milyen alapon támadja a polgármester urat. Gondolkodjon el azon, hogy hány helyen dolgozik, és nem ad számlát. Ezt úgy hívják, hogy adócsalás.

 

Folly Péter képviselő javasolja, hogy tegye meg a megfelelő feljelentéseket.

 

Krisztin N. László polgármester a napirendek összeállításával kapcsolatosan javasolja a 17. napirendi pontot „Országos Mentőszolgálat Alapítvány Támogatási kérelme” levenni, mert a Pénzügyi bizottság saját hatáskörében döntött, támogatta a kérelmet 50 eFt-tal. Ismerteti, hogy két sürgősségi indítvány érkezett, melyek befogadásáról kéri a Képviselő-testület döntését.

Kéri, hogy aki a Szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtása tárgyú sürgősségi indítvány tárgyalását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

675/2013.(X.10.) határozat

Szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtása tárgyú sürgősségi indítvány napirendre tűzése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtása tárgyú sürgősségi indítványt a napirendi pontok közé felveszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Norvég Alap közreműködői szerződések tárgyú sürgősségi indítvány tárgyalását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

676/2013.(X.10.) határozat

Norvég Alap közreműködői szerződések tárgyú sürgősségi indítvány napirendre tűzése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Norvég Alap közreműködői szerződések tárgyú sürgősségi indítványt a napirendi pontok közé felveszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a sürgősségi indítványokkal együtt 25 napirendi pont elfogadását teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

677/2013.( X.10.) határozat

-       Napirendek módosítására javaslat –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a meghívó szerinti napirendek közül a 17. napirendet Országos Mentőszolgálat Alapítvány Támogatási kérelme” leveszi a napirendek közül, tekintettel arra, hogy a Pénzügyi, Ügyrendi, Városfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság átruházott hatáskörében eljárva döntött.
 2. a módosított napirendet 25 napirendi ponttal elfogadja az alábbiak szerint.

Napirendi pontok:

 1. 1. Badacsonytomajért Közalapítvány működéséről tájékoztató

Előadó: Cseh Ervinné Kuratóriumi elnök

 1. 2. Együttműködési megállapodás a „Badacsony Hegyért Alapítvánnyal

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Tatay Ágota „Badacsony Hegyért” Alapítvány elnöke

 1. 3. Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Czaun János Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önk. Társulás elnöke

 1. 4. Az Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 kódszámú projekt keretén belül

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Czaun János Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önk. Társulás elnöke

 1. 5. A 447/2013.(V.16.) számú Képviselő – testületi határozatra való intézkedés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Fodor József intézményvezető BVKI

 1. 6. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye által 2013. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Fodor József intézményvezető BVKI

 1. 7. Badacsonytomaj Város 2014. évre tervezett főbb kulturális, turisztikai és egyházi programjainak időpont, helyszín és rendezői javaslata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Fodor József intézményvezető BVKI

 1. 8. Az idegenforgalmi idény, rendezvények, a strandok és a parkolók üzemeltetésének tapasztalatairól

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László ügyvezető, Part Imre elnök CÉH Turisztikai Egyesület

 1. 9. A 2013/2014. évi téli felkészülés feladatai

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László ügyvezető

10. VN Kft. 1 – 8. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László ügyvezető

11. Közmeghallgatás előkészítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

12. A szociális szállítást nyújtó gépjármű igénybevételének szabályairól

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13. Testvérvárosi kapcsolat kialakítása Alling település önkormányzatával

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

15. Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

16. NABE Egyesület támogatási kérelme

Meghívott: Farkas Éva NABE elnök

17. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi belsőellenőrzési ütemtervének meghatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

18. BAHART részvények vételi szándéka – elővásárlási jog gyakorlása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

19. A BEWITAL Bt. képviseletében Molnár Zsolt ügyvezető kérelme a Klastrom út szélének aszfaltozására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

20. Sára Gergely Áron kérelme az 1315. hrsz-ú 2/24-d részben önkormányzati tulajdonú ingatlanrész megvásárlására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

21. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

22. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

23. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

24. Sürgősségi indítvány – Szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

25. Sürgősségi indítvány – Norvég Alap közreműködői szerződések

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a sorrendiség módosítására van-e javaslat.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy sajnálatos módon a település ebben az évben nem emlékezett meg az Aradi vértanúkról. Kéri, hogy felállással és 1 perces néma csönddel emlékezzünk meg erről az eseményről.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a megemlékezésre az Általános Iskola épületében, iskolai rendezvény keretében került sor. Ha most is tisztelegni akar a testület, ennek nincs akadálya.

 

Jelenlévők 14.40 órakor az Aradi vértanúk emlékére

egy perces néma tiszteletadást tartanak.

 

 

 1. II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

 

 1. 1. Napirendi pont

Badacsonytomajért Közalapítvány működéséről tájékoztató

Előadó: Cseh Ervinné Kuratóriumi elnök

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Kuratóriumi elnök munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud a testületi ülésen jelen lenni, a bizottsági üléseken részt vett. Elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Badacsonytomajért Közalapítvány működéséről szóló tájékoztató elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Badacsonytomajért Közalapítvány működéséről szóló tájékoztatót.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Megköszöni az elnök asszony és a kuratóriumi tagok munkáját. Ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy a Badacsonytomajért Közalapítvány segíti szociális ügyekben, sporttal összefüggő ügyekben a helyi embereket, támogatja az iskoláskorú gyerekek ellátását. Kéri, hogy a rászorulók forduljanak az Alapítványhoz bizalommal. Kéri, hogy aki a Badacsonytomajért Közalapítvány működéséről szóló tájékoztató elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

678/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomajért Közalapítvány működéséről szóló tájékoztató

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomajért Közalapítvány működéséről szóló tájékoztatóját jóváhagyólag elfogadja.

Határidő:        azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Napirendi pont

Együttműködési megállapodás a „Badacsony Hegyért” Alapítvánnyal

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Tatay Ágota „Badacsony Hegyért” Alapítvány elnöke

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága az Együttműködési megállapodás a „Badacsony Hegyért Alapítvánnyal” tárgyú előterjesztést a napirendek közül leveszi, mivel a másik fél nem jelent meg a bizottsági ülésen.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek a „Badacsony Hegyért” Alapítvánnyal együttműködési megállapodás megkötését.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy az Alapítvány részéről valaki jelen van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő javasolja a napirendet a következő testületi ülésen ismét napirendre tűzni. Fontos, hogy valaki jelen legyen részükről, akinek a kérdéseket fel tudják tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez a téma már második alkalommal van a testület előtt, döntés még nem született. Az ügy további húzásával személy szerint nem ért egyet. Ha nincs más javaslat, akkor a Képviselő asszony javaslatát teszi fel szavazásra.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy a Pénzügyi bizottságnak mi volt a kifogása, miért nem javasolta az együttműködési megállapodás megkötését.

 

Orbán Péter képviselő szerint az utak állapotának felmérésére a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya alkalmas. Nem ért egyet azzal, hogy bárki a bizottságot illetve a testületet bombázza azzal, hogy újíttassa fel az utakat újra és újra.

 

Krisztin N. László polgármester Dr. Magó Ágnes képviselő módosító indítványát teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy egy későbbi időpontban kísérletezzünk azzal, hogy a napirendet el tudjuk fogadni az alapítvány képviselőjének jelenléte mellett, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

679/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Badacsony Hegyért” Alapítvány kérelmét egy későbbi időpontban az Alapítvány képviselőjének jelenlétében tárgyalja meg.

Határidő:        azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 1. 3. Napirendi pont

Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Czaun János Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önk. Társulás elnöke

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

-       forduljon a Magyar Energetikai Hivatalhoz a Remondis Tapolca Kft. számlázása miatt, a lakossági hulladékszállítási díjak rezsicsökkentésének be nem tartása végett.

-       az Észak – Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának a Társulási Tanács  13/2013. (IV.26.) ÉBRSZHK-TT határozatával kezdeményezett módosításait ne fogadja el.

Krisztin N. László polgármester kiegészítésként elmondja, hogy két képviselő társa és a Jegyző úr jelenlétében Veszprémben egy megbeszélésen vett részt, ahol Czaun elnök úr, a Társulás jogásza, projekt menedzsere és könyvelője jelenlétében próbálták átbeszélni a vitás kérdéseket. Megjegyzi, hogy a Kormányhivatalból érkezett egy tájékoztatás, melyet minden képviselőhöz eljuttattunk. A Kormányhivatal erősen szorgalmazza, hogy Badacsonytomaj Képviselő-testülete fogadja el a megállapodás módosítását, hogy a Társulás a Mötv. szabályainak megfelelő társulási megállapodással rendelkezzen. Kovács úrral a Megyeháza termében szervezett programon találkozott, aki személyesen is kérte, hogy a képviselő társaknak tolmácsolja, hogy nemleges döntésük  158 településsel szembeni, a kormányhivatali eljárás megindítását vonja maga után. Ezért kéri a Képviselő-testületet, hogy erre vonatkozó döntését fontolja meg.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző a beérkezett levél miatt, illetve a kompromisszumos döntés érdekében javasolja az előterjesztésben szereplő II. sz. határozati javaslat elfogadását. Ebben szerepel az, amit a Kormánymegbízott úr kér illetve az 5. pontban egy olyan kezdeményezés, melyben a jelenleg hatályos társulási megállapodás alapján a Nagytérségi Tárulás köteles a társulási megállapodás felülvizsgálatát kezdeményezni meghatározott határidővel.  Módosító javaslatként ezt tudná elképzelni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja, - ha lehetséges - egy záradékkal ellátni a módosítás aláírását, miszerint a testület továbbra is fenntartja azon véleményét, hogy a kormányzati politikával nem lehetnek ellentétesek az intézkedések, fenntartják a jogot, hogy ezt mindig megkifogásolják. Itt a rezsicsökkentésre gondol illetve arra, hogy a számlák sem helyesek. Kéri az intézkedések megtételében a Jegyző úr segítségét.

 

Krisztin N. László polgármester szerint ebben az értelemben a Pénzügyi bizottság javaslata helyes, miszerint különveszi ezt a két problémát. Egyik a Társulási megállapodás módosítása, a másik pedig az, hogy a településen történő számlázás nem követi a kormányzati intézkedést a számlák csökkentésére. Két határozat meghozatalát javasolná. Ha záradékot csatol a testület, ez féket jelenthet a társulási megállapodás módosításában, olyan helyzet adódhat, mintha a testület nem fogadná el azt.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a javaslata pontosan erre vonatkozik. A II. határozati javaslat annak orvoslására nyújt lehetőséget, amiért az önkormányzat az előző testületi ülésen nem fogadta el a megállapodást. A jelenleg hatályos megállapodás szerint minimum 10 településnek kell a kezdeményezést megtennie a problémák orvoslására. Javasolja, hogy Badacsonytomaj kezdeményezze további települések becsatlakoztatását, hogy az idevonatkozó pont a Társulási Tanácsnak kötelező legyen. Javasolja a Magyar Energetikai Hivatalt megkeresni azzal, hogy a rezsicsökkentésre irányuló kormányzati szándék településünkön nem érvényesül.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ez abból adódik, hogy Badacsonytomajnak külön szerződése volt 2012. december 31-ig, mely alapján kevesebb szemétszállítási díjat fizetett, mint azok a környező önkormányzatok, akik aláírták a megállapodást. Ezzel mindenki tisztában van, de igaz, amit a levélben leírtunk.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy a Jegyző úr által elmondottak beépíthetők-e a 6. pontba. Javasolja felkérni 9 önkormányzatot, hogy csatlakozzanak Badacsonytomaj kezdeményezéséhez. Elmondja, hogy április 11-én a Képviselő-testület határozatba foglalta, hogy felkéri a Társulás tapolcai tagját, hogy intézkedjen arra vonatkozóan, hogy az előterjesztések Badacsonytomaj önkormányzatához eljussanak. Erre nem kaptunk választ, nem történt előrelépés. Arra sem kaptunk írásbeli választ, hogy Badacsonytomaj tagja kíván lenni a Társulásnak.

 

Krisztin N. László polgármester úgy értelmezi a Jegyző úr hozzászólását, hogy ezt a 4. pontba javasolta beépíteni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy így van.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy akar-e valaki javaslatot tenni arra, hogy melyik települések kapjanak megkeresést. A 158 települést már egyszer végigleveleztük.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy sikerült-e tisztázni a szelektív hulladékgyűjtők kiürítésével kapcsolatos témát.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a határozatnak megfelelően végzik a feladatokat. Három hulladékgyűjtő megszűntetésére nincs lehetőség, a többit az ürítés sorrendjében behozták.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy elsősorban a dupla fizetésre kéri a választ.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy a testületet az izgatta fel valójában, hogy a bizottsági ülésen elhangzott, hogy miután nem csak szelektív hulladék kerül az edényzetbe, pluszban kiszámlázzák az elszállítást.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a gyűjtők mellé helyezett szemetet a Kft. elszállíttatta, illetve ami háztartási szemetet beleszórtak, azt is ki kellett szedniük. Így a telepre bevitt szemét elszállítását külön ki kellett fizetni.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy a megbeszélésen az is kiderült, hogy 2014. január 1-től  a háztól történő szelektív gyűjtés valamilyen szinten elő van készítve, de ennek kommunikációja a lakosság felé még nem kezdődött el.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy nem minden önkormányzat ért egyet a Társulási Tanácsban történő dolgokkal. Javasolja közös egyeztetés kezdeményezését, akik egyetértenek Badacsonytomaj véleményével, azok jöjjenek el a tárgyalásra. Így kialakulhat a kezdeményezők köre.

 

Krisztin N. László polgármester szerint talán az a legegyszerűbb megoldás, ha az önkormányzati társulás ülését kihasználva mikro térségi szinten kerülnek megszólításra Tapolca járás területén lévő önkormányzatok. A II. számú határozati javaslatot teszi fel szavazásra, miszerint a testület elfogadja a módosítást, az 5. pontba Jegyző úr szövegszerű módosítása kerüljön beépítésre. A további partnerek keresésére a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás következő ülésén kerüljön sor.  Kéri, hogy aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

680/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Az Észak – Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának a Társulási Tanács  13/2013. (IV.26.) ÉBRSZHK-TT határozatával kezdeményezett módosításait az előterjesztés szerinti tartalommal (lásd az előterjesztés 5. számú melléklete) – elfogadja azzal, hogy a további partnerek keresésére a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás következő ülésén kerüljön sor.
 2. Tudomásul veszi, hogy az Észak – Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás alapító okirata a társulási megállapodás módosításának hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti.
 3. Felkéri Krisztin N. László polgármester Urat, hogy az elfogadó határozatot tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatot a Társulásnak küldje meg.
 4. Felhatalmazza Krisztin N. László polgármester Urat, hogy az Alapító Okirat és a Társulási Megállapodás helyébe lépő, a módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű Társulási Megállapodást aláírja.
 5. Egyúttal Badacsonytomaj Város Önkormányzatának képviselő – testülete kezdeményezi 2013. október 31. nap határidővel az együttes tagi egyeztető gyűlés összehívását a Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata tárgyában a ÉBRSZHK  Társulási Tanácsánál. Kezdeményezi további (legalább 9 település) települések becsatlakoztatását, hogy a Társulási Megállapodás idevonatkozó pontja a Társulási Tanácsra nézve kötelező legyen.

Határidő:        azonnal, egyebekben 2013. október 31.

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 1. 4. Napirendi pont

Az Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 kódszámú projekt keretén belül

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Czaun János Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önk. Társulás elnöke

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a KEOP-1.1.1/C/13-2012-0010 kódszámú, „Az Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című projekt megvalósítását támogassa, azzal a kiegészítéssel, hogy a nagytérség saját forrásainak terhére biztosítsa a pályázathoz szükséges önrészt.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. A Pénzügyi bizottság javaslatát teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki azt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

681/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Az Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 kódszámú projekt keretén belül

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „Az Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 kódszámú projekt” című előterjesztést, mellyel összefüggésben a következő határozatot hozza:

Az önkormányzat a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010  pályázathoz ezúton igazolja, hogy az általa illetve kijelölt közszolgáltatója által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és az MT-ben feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek, továbbá az MT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót ismeri és elfogadja.

A Képviselő-testület a KEOP-1.1.1/C/13 pályázat megvalósítását támogatja azzal a kiegészítéssel, hogy a nagytérség saját forrásainak terhére biztosítsa a pályázathoz szükséges önrészt.

Határidő:  azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 1. 5. Napirendi pont

A 447/2013.(V.16.) számú Képviselő – testületi határozatra való intézkedés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Fodor József intézményvezető BVKI

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 447/2013. (V.16.) sz. határozatában foglaltakat fenntartva, a „Folyékony szerelem – Badacsonyi Szüret 2013.” elnevezésű fesztivál megvalósítására, a 7707/127 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódóan Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye részére 1.500.000 Ft. összeget biztosítson az Önkormányzat 2013. évi fejlesztési tartaléka terhére.

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy mikorra várható ennek az összegnek a beérkezése és feltétlenül szükséges-e a számlájára utalni az intézménynek, mert likviditási gondjai vannak.

 

Fodor József igazgató megjegyzi, hogy a pénz megérkezett.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy az előterjesztés arról szól, hogy az önkormányzat adjon 1,5 millió forintot, megelőlegezendő ezt a pályázati forrást. Kérdezi, hogy most mi a teendő, le kell venni ezt a témát a napirendről?

 

Tamás Lászlóné osztályvezető megjegyzi, hogy előirányzat módosítással fogjuk hozni.

 

Krisztin N. László polgármester kéri időben szólni, hogy ne is vegye a testület napirendjére hasonló esetben az előterjesztést.

A Képviselő-testület nem hozott határozatot.

 

 1. 6. Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye által 2013. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Fodor József intézményvezető BVKI

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye által 2013. évben lebonyolított rendezvények értékelésének elfogadását javasolja a Képviselő testületnek.

A Bizottság felkéri az intézmény igazgatóját, hogy a Képviselő-testület ülésére adjon egy áttekintést arról, hogy melyik rendezvény mennyibe került.

Megköszöni igazgató úrnak, hogy a bizottságnak megküldte a kért kiegészítést.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2014. évi rendezvények megszervezésével Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézményét bízza meg. A Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye által 2013. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelését.

Krisztin N. László polgármester köszönti az igazgató urat, kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Fodor József igazgató megköszöni a lakosság részvételét a rendezvényeken, illetve az önkormányzat és a Képviselő-testület segítségét a rendezvények támogatására.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy a Pénzügyi bizottság minden létező rendezvény szervezésével a Kulturális Intézményt bízná-e meg.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy igen. Véleményük szerint az érintettek közreműködésével a Kulturális Intézmény tökéletesen alkalmas a rendezvények lebonyolítására. A vállalkozók akár a jövő héten bejönnek a következő támogatásért, mindenki az önkormányzathoz jön pénzért. Javasolja, hogy maradjanak a rendezvények a Kulturális Intézmény szervezésében, az érintettek bevonásával.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez azt jelenti, hogy lehetősége van bevonni egyéb szervezeteket, de az ő pénzügyi rendszerén keresztül történjen a pénzügyi finanszírozás. Megállapítja, hogy több hozzászólás nincs. Köszönetet mond azoknak is, akik adományokkal vagy személyes részvételükkel hozzájárultak a rendezvények sikeréhez. Elmondja, hogy két szavazásra kéri a Képviselő-testületet. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

682/2013.(X. 10) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye által 2013. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye által 2013. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelését elfogadja.

 

Határidő:  azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Fodor József intézményvezető BVKI

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy aki egyetért azzal, hogy 2014-ben a rendezvények fedőszerve a Kulturális Intézmény legyen, pénzügyi rendszerükön keresztül történjen a pénzügyi finanszírozás, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

683/2013.(X. 10) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja, hogy 2014-ben a rendezvények fedőszerve a Kulturális Intézmény legyen, pénzügyi rendszerükön keresztül történjen a pénzügyi finanszírozás.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester felhívja a figyelmet, hogy oda kell figyelni arra, hogy időben megérkezzenek az erre vonatkozó igények. Javasolja, hogy a novemberi testületi ülésen a költségvetési koncepció tárgyalása során kerüljön meghatározásra az igények beérkezésének végső határideje. A TV. nézőknek elmondja, hogy előfordult, hogy a program szervezése előtt két héttel a testület rendkívüli ülésén arról tárgyalt, hogy tudja biztosítani a forrást az adott programhoz, vagy sem. Azt is rögzíteni kell a következő ülésen, hogy milyen közreműködő partnerre lehet számítani.

 

Folly Péter képviselő megjegyzi, hogy a Borhét kivételével a javaslatot el tudná fogadni. Véleménye szerint a borászatok lényegesen akkreditáltabbak, magasabb szintű rendezvény valósítható meg szervezésükben, mint az elmúlt időszak gyakorlata alapján. Ha ezzel a testület egyetért, akkor egy módosító javaslatot el tudna fogadni, kivéve a Borhét rendezvényét.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a szavazás már megtörtént, a koncepció készítése során kerülhet ismét elő. A Borhét finanszírozása kapcsán legalább két alkalommal ülésezett a testület, volt bizonytalan eleme is a finanszírozásnak. Emlékezzen vissza a testület a közterület használati csomagra, melynek értékelése még tart. Könnyen előfordulhat, hogy a befolyt közterület használati díj nem fedezi az akkor tett vállalást. Sor került egy értékelő fórumra, ahol a jelenlévők többsége elismeréssel szólt a Borhét szervezéséről. Nem is ez az oldal okozott problémát, hanem pusztán a pénzügyi előkészítés, melyet a koncepció során javasol körüljárni.

 

Folly Péter képviselő javasolja az igények beterjesztésének időpontját meghatározni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a novemberi ülésre a költségvetési koncepcióban javasolta rögzíteni.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő javasolja, hogy a testületi ülésre olyan előterjesztés készüljön, mely alapján olyan döntés születhet, mely mindkét fél számára a rendezvény elszámolásáig nem változik, hiszen hetente nem lehet változtatni egyik oldalról sem. Fontos, hogy minden egyes sorral foglalkozzon az előterjesztés. A szavazás nem azt jelenti, hogy a Művelődési házat teljes mértékben kizárják, de pillanatnyilag képlékeny még a jövő évre vonatkozóan a helyzet.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a Pénzügyi bizottság azért is hozta az ismertetett javaslatot, mert a háttérből visszajött, hogy mennyi pénz maradt, miközben az önkormányzat nem profitált egy fillért sem. Ha valaki rendezvényt akar szervezni, akkor támogatja, ha azt a saját költségén teszi. A lakosság részére adót emel a testület, az utakat nincs pénz kikátyúzni, közben pedig a borászok Berlinbe mennek, a Borhetet támogatjuk, stb.

 

Krisztin N. László polgármester szerint ezek a rendezvények a város imázsának az építéséhez is hozzájárulnak. Dr. Magó Ágnes képviselő gondolatmenetén továbbhaladva korainak tartja a 7. napirend tárgyalását, mivel az nem teljes.

 

Fodor József igazgató elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság javasolta, hogy a 7. napirendi pont vonatkozásában csak az időpontokról történjen döntéshozatal.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a közpénzből nyújtott támogatások ügyében akkor látna tisztán, ha látná hogy másutt, másképpen, milyen feltételrendszerekkel, kinek a szervezésében valósult meg a program. Így lennének kitűzhetők azok a pontok, melyek követendők részünkről. Most egy nyomvonalon haladunk, de tájékozódni kellene és a konzekvenciák levonása után összerakni a teljes képet.

 

Krisztin N. László polgármester a pénzügyi előkészítés szintjén nézve, ha nem lépett volna a testület túl az előző napirenden, azt javasolná, hogy nem a fejlesztési alap, hanem a működés terhére történjen a döntéshozatal. Az ilyen típusú programtámogatás nem harmonizál egymással, a koncepcióban ezeket helyre kell tenni.

 

Laposa Bence elmondja, hogy megdöbbenéssel hallja alpolgármester úr szavait, azokat hangulatkeltésnek érzékeli. Felhívja a testület figyelmét arra, hogy a borászatok első számú prioritást élveznek, a berlini borkóstolón saját költségükön vesznek részt. Ez kormányzati kezdeményezés, nem kértek hozzá semmilyen támogatást. A Borhét kapcsán emlékezteti a testületet, hogy előző évben a Turisztikai Egyesület szervezte azt. Nem látja a különbséget a Turisztikai Egyesület és a Művelődési Intézmény tevékenysége között, mindkettőnek az önkormányzat teljesen egyenrangú partnerének kellene lenni. A Turisztikai Egyesület az elmúlt években komoly eredményeket tett le az asztalra. A tavalyi évben a testület nem konzekvens döntései miatt lehetetlen helyzet állt elő, de ennek ellenére is olyan minőségi rendezvényt tartottak, mely eddig nem volt jelen a településen. Kéri a testületet, hogy a megvalósítást figyelembe véve alkossa meg a véleményét és támogassa magas színvonalú munkájukat.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy nem ért azzal egyet, hogy a Képviselő-testület nem konzekvens döntései okoztak problémát. A Turisztikai Egyesület tevékenysége kapcsán a testület megfogalmazta, hogy szeretné, ha a rendezvények szervezésébe is belefolynának, tehát innen indult a kezdeményezés. Ha Laposa úr úgy érti, hogy 2012-ben a testület úgy próbálta a rendezvényt támogatni, hogy a szervező vállalkozó kezébe adta a közterületek értékesítését, ez nem konzekvens, legfeljebb nem volt sikeres. Ezért ezt az idén a saját kezében tartotta az önkormányzat, de ez sem volt eredményes, tehát itt is új utakat kell keresni. Megjegyzi, hogy hiába sikerül egy színvonalas rendezvényt tartani, ha tőle 20 méterre olyan rendezvény zajlik, mely ezt nem segíti. Maga részéről a pénzügyi előkészítésre helyezi a hangsúlyt. Ide tartozik a közterület témája is, melyre időt kell szánni november, december hónapban. Megállapítja, hogy további észrevétel nincs, a szavazás megtörtént.

 1. 7. Napirendi pont

Badacsonytomaj Város 2014. évre tervezett főbb kulturális, turisztikai és egyházi programjainak időpont, helyszín és rendezői javaslata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Fodor József intézményvezető BVKI

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Humán bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város 2014. évre tervezett főbb kulturális, turisztikai és egyházi programjainak időpontjáról az októberi soros ülésén határozzon.

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a javaslat azt tartalmazza, hogy a bizottság nem tett konkrét javaslatot. Kérdezi, hogy az előkészítő kíván-e kiegészítést tenni.

 

Fodor József igazgató elmondja, hogy a civil szervezetektől még mindig nem kapta meg a jövő évi programtervet. A rendezvények időpontjának elfogadása fontos, ezt kéri a Képviselő-testülettől.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdése van-e valakinek.

 

Rajzó Ildikó képviselő javasolja a Nemzeti Ünnepet március 15-én megünnepelni.

 

Fodor József igazgató megjegyzi, hogy ennek nincs akadálya.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő az Idősek karácsonyának az időpontját túl későinek tartja. Nem biztos, hogy a rendezvényt így kellene hívni, Település karácsonya megnevezést jobbnak tartaná, hiszen az iskolások, a szülők is jelen vannak. Egy gyűjtőfogalmat kellene kitalálni.

 

Fodor József igazgató elmondja, hogy nincs akadálya annak, hogy egy héttel előbb kerüljön megrendezésre. Az ezévi rendezvény időpontját is kéri egy héttel előrehozni, egyéb programok miatt. A név vonatkozásában nyitottak.

 

Krisztin N. László polgármester felhívja a figyelmet arra, hogy a testület tavaly 60 év felett próbálta meghúzni a meghívottak életkorát, ez mintegy 800 embert jelent. Természetesen nem jelenik meg mindenki, de a terem befogadóképességét figyelembe kell venni.

 

Laposa Bence elmondja, hogy a Humán bizottság támogatta kérelmüket, miszerint a következő 3 évben a Borhét rendezvény szervezését a Céh Turisztikai Egyesület látná el az ezévi keretszerződés szellemében.

 

Forintos Ervin képviselő szerint elvonatkoztatva mindentől, előfordulhat, hogy egy más kaliberű testület kerül megválasztásra, ezért csak a jövő évről szabad beszélni. Azt tartja jó útnak, ha csak a jövő évre kap az Egyesület megbízást.

 

Rajzó Ildikó képviselő ismerteti, hogy a következő napirendnél szerepel a Humán Bizottság idevonatkozó javaslata, miszerint a bizottság elviekben támogatja, hogy a következő három évben a Borhetek szervezését a Turisztikai Egyesület végezze, az ezévi megállapodásban rögzített feltételek mellett.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő a rendezvények dátumára visszatérve kéri, hogy az október 23-i ünnepség a napján kerüljön megrendezésre.

 

Rácz Mária javasolja, hogy az Idősek Karácsonya elnevezést ne módosítsa a testület. Az idősek részére ez az egyetlen elismerés azért hogy még vannak, még élnek, ahol a gyerekek adják a műsort.

 

Krisztin N. László polgármester felveti, hogy nem szerepel a tervezetben az újévköszöntő, a pedagógusnap és a köztisztviselők napja. Ezek a rendezvények évek óta nincsenek betervezve, de mégis meg vannak tartva. A méltó megünneplésükhöz szükséges összeg összeszedése gondot okoz. Javasolja, hogy a programtervbe való beillesztésüket követően a költségvetésben biztosítsa a testület a rendezvények forrásigényét. A tervezetben szerepel az újév köszöntő, de ő nem erre, hanem a 8 éves hagyománnyal rendelkező, január 8-10 körül megtartott rendezvényre gondol, ahol a civil szervezetekkel, intézményvezetőkkel, a járás vezetőivel, egyéb partnerekkel találkoznak.

 

Fodor József igazgató elmondja, hogy februárban, a költségvetés elfogadása előtt ismét tárgyalva lesznek ezek a javaslatok, addigra talán megkapja a civil szervezetek anyagát is. Javasolja a turisztikailag fontos rendezvények időpontjának elfogadását, a Városnap, a Borhetek, Rózsakő fesztivál, augusztus 19. és a Badacsonyi Szüret időpontjának meghatározását.

 

Forintos Ervin képviselő azt látná kivezető útnak, ha új programok jelennének meg. Hiányolja a tervezetből azokat a sikeres országos rendezvényeket, ahol megjelenhetnének a hungarikumokat árusítók. Olyan programokat kellene idehozni, melyek másutt is sikert aratnak.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a Turisztikai Egyesület megbízásáról a következő napirend keretében történjen a döntéshozatal. Most arról kéri a testület szavazatát, hogy az Újév köszöntő, a Pedagógus nap és a Köztisztviselői nap beépítésével egyetért-e. Kéri, hogy aki a programok sorába az Újév köszöntő felvételét támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

684/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város 2014. évre tervezett főbb kulturális, turisztikai és egyházi programjainak időpont

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évre tervezett főbb kulturális, turisztikai és egyházi programok közé a 8 éves hagyománnyal rendelkező, a civil szervezetekkel, intézményvezetőkkel, a járás vezetőivel, egyéb partnerekkel közösen megtartott Újév köszöntőt felveszi.

2014. évi költségvetésében a rendezvény megvalósításához szükséges forrás előkészítésére felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és Adóosztályának vezetőjét.

Határidő:  elfogadásra azonnal

egyebekben 2014. évi költségvetési koncepció és 2014. évi költségvetés tárgyalása

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Fodor József intézményvezető BVKI

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a programok sorába a Pedagógusnap felvételét támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

685/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város 2014. évre tervezett főbb kulturális, turisztikai és egyházi programjainak időpont

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évre tervezett főbb kulturális, turisztikai és egyházi programok közé a Pedagógus napot felveszi.

2014. évi költségvetésében a rendezvény megvalósításához szükséges forrás előkészítésére felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és Adóosztályának vezetőjét.

Határidő:        elfogadásra azonnal

egyebekben 2014. évi költségvetési koncepció és 2014. évi költségvetés tárgyalása

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Fodor József intézményvezető BVKI

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a programok sorába a Köztisztviselők napjának felvételét támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

686/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város 2014. évre tervezett főbb kulturális, turisztikai és egyházi programjainak időpont

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évre tervezett főbb kulturális, turisztikai és egyházi programok közé a Köztisztviselők napját felveszi.

2014. évi költségvetésében a rendezvény megvalósításához szükséges forrás előkészítésére felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és Adóosztályának vezetőjét.

Határidő:        elfogadásra azonnal

egyebekben 2014. évi költségvetési koncepció és 2014. évi költségvetés tárgyalása

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Fodor József intézményvezető BVKI

Krisztin N. László polgármester javasolja rögzíteni a főbb rendezvények időpontját. Kéri, hogy aki az 50. Jubileumi Szüret időpontjaként szeptember 12-14-et elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

687/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város 2014. évre tervezett főbb kulturális, turisztikai és egyházi programjainak időpont

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 50. Jubileumi Badacsonyi Szüret időpontjaként 2014. szeptember 12-14. napjait határozza meg.

Határidő:        elfogadásra azonnal

egyebekben 2014. évi költségvetési koncepció és 2014. évi költségvetés tárgyalása

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Fodor József intézményvezető BVKI

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Rózsakő fesztivál időpontjául augusztus 15-20-át elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

688/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város 2014. évre tervezett főbb kulturális, turisztikai és egyházi programjainak időpont

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az a Rózsakő fesztivál időpontjaként 2014. augusztus 15-20. napjait határozza meg.

Határidő:        elfogadásra azonnal

egyebekben 2014. évi költségvetési koncepció és 2014. évi költségvetés tárgyalása

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Fodor József intézményvezető BVKI

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a Badacsonyi Borhetek időpontjáról történt-e egyeztetés a Turisztikai Egyesülettel.

 

Fodor József igazgató elmondja, hogy a környező önkormányzatokkal egyeztetett, hogy az időpont ne egyezzen az Ábrahámhegyi Borhéttel, a Szigligeti fesztivállal illetve a Szürke Marha fesztivállal.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi a Tourinform Iroda vezetőjét, hogy a tervezett időpontot el tudja-e fogadni.

 

Tasner Mónika Tourinform Iroda vezetője elmondja, hogy igen.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Badacsonyi Borhetek időpontjával egyetért,  kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

689/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város 2014. évre tervezett főbb kulturális, turisztikai és egyházi programjainak időpont

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonyi Borhetek időpontját 2014.07.18 – 2014.08.03. közötti időszakban elfogadja.

Határidő:        elfogadásra azonnal

egyebekben 2014. évi költségvetési koncepció és 2014. évi költségvetés tárgyalása

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Fodor József intézményvezető BVKI

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Városnap illetve Gyermeknap időpontjával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

690/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város 2014. évre tervezett főbb kulturális, turisztikai és egyházi programjainak időpont

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városnap és Gyermeknap időpontjaként 2014. május 22-23-24. napjait elfogadja.

Határidő:        elfogadásra azonnal

egyebekben 2014. évi költségvetési koncepció és 2014. évi költségvetés tárgyalása

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Fodor József intézményvezető BVKI

 

Rajzó Ildikó képviselő felhívja a figyelmet arra, hogy két módosító javaslat hangzott el az időpontok tekintetében, október 23. és március 15-re vonatkozóan.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi a Kulturális Intézmény igazgatóját, hogy az időpontok vállalhatók-e.

 

Fodor József igazgató elmondja, hogy igen.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja, hogy az Idősek Karácsonya egy héttel előbb legyen.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a március 15-i ünnepségre a napján kerüljön sor, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

691/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város 2014. évre tervezett főbb kulturális, turisztikai és egyházi programjainak időpont

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a március 15-i ünnepségre 2014. március 15-én kerül sor.

 

Határidő:        elfogadásra azonnal

egyebekben 2014. évi költségvetési koncepció és 2014. évi költségvetés tárgyalása

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Fodor József intézményvezető BVKI

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az október 23-i ünnepség napján történő megünneplését támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Fodor József igazgató megjegyzi, hogy az egyházzal egyeztetett, aznap nem lesz szentmise.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

692/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város 2014. évre tervezett főbb kulturális, turisztikai és egyházi programjainak időpont

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az október 23-i ünnepség napján történő megrendezését fogadja el.

Határidő:        elfogadásra azonnal

egyebekben 2013. október 23.

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Fodor József intézményvezető BVKI

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az Idősek Karácsonya december 14-én kerüljön megrendezésre, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

693/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város 2014. évre tervezett főbb kulturális, turisztikai és egyházi programjainak időpont

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Idősek Karácsonyának időpontját december 14-ben határozza meg.

Határidő:        elfogadásra azonnal

egyebekben 2014. december 14.

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Fodor József intézményvezető BVKI

 1. 8. Napirendi pont

Az idegenforgalmi idény, rendezvények, a strandok és a parkolók üzemeltetésének tapasztalatairól

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László ügyvezető, Part Imre elnök CÉH Turisztikai Egyesület

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja

-       a badacsonyi strandon lévő büfék felújításához illetve a strand bejárat felújításához egy terepbejárás megtartását. A bejáráson vegyen részt a VN. Kft. ügyvezetője, a műszaki osztályvezető, a Tourinform Iroda képviselője és a Képviselő-testület tagjai. Időpontját a testület határozza meg.  A helyszíni szemle után javasolja eldönteni, hogy a felújítást a VN. Kft. meg tudja-e oldani vagy a kivitelezéshez 3 árajánlat bekérése szükséges.

-       a Halászkert melletti játszótér felújításához 3 árajánlat bekérését, melynek fedezetére a testületi ülésen kell javaslatot tenni.

-       a Badacsony kártyát népszerűsítő táblák illetve molinók kihelyezéséhez a Tourinform Iroda ötleteit felhasználva árajánlatok bekérését.

-       a Képviselő-testület kapjon tájékoztatást a Badacsonyban lévő Rizling sori nyilvános illemhely árazatlan költségvetési kiírásáról.

-       a vendég legyen jogosult a Badacsony kártya kiváltására a Tourinform Irodánál. A módosítást az idevonatkozó rendeletben át kell vezetni.

-       a műszaki osztály vizsgálja meg a Bányász strand közművesítésének lehetőségét és a novemberi ülésre árajánlatokkal alátámasztott kész anyagot terjesszen elő.

-       a bizottság elviekben támogatja, hogy a következő három évben a Borhetek szervezését a Turisztikai Egyesület végezze, az ezévi megállapodásban rögzített feltételek mellett.

-       a idegenforgalmi idény, rendezvények, a strandok és a parkolók üzemeltetésének tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek „az idegenforgalmi idény, rendezvények, a strandok és a parkolók üzemeltetésének tapasztalatairól szóló beszámolóhoz” kapcsolódóan az alábbi javaslatok elfogadását:

-       készüljön egy 3 éves fejlesztési terv, ütemezéssel a strandok fejlesztésére vonatkozóan

-       strandi bérlőkkel kerüljön sor konzultációra milyen fejlesztési javaslataik vannak

-       novemberi koncepcióig gondolkodjanak az ingyenes parkolási lehetőségről, e témában kerüljön sor megbeszélésre a badacsonyi vállalkozókkal

-       pályázati lehetőségek felkutatása a strandi büféépületek felújítására

-       alsó-parkoló rendezvényterületként történő időszakos használata

-       kerékpár tároló-megőrző létesítése, mely a VN. Kft. bevételi forrása lehetne

-       közlekedési rend felülvizsgálata Badacsonyban

-       badacsonyi ABC melletti parkoló szilárd burkolattal való ellátása.

-       A Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az idegenforgalmi idény, rendezvények, a strandok és a parkolók üzemeltetésének tapasztalatairól szóló beszámolót.

Krisztin N. László polgármester megköszöni mindazoknak a közreműködését, akik észrevételeikkel, javaslataikkal hozzájárultak az értékelés teljes körűségéhez. Elsősorban a Turisztikai Egyesületet illetve a VN. KFT.-t illeti köszönet. Sok hasznos javaslat született. Kérdezi a műszaki osztályvezetőt, hogy a Rizling sori illemhely árazatlan költségvetési kiírása hol tart.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy az árazatlan költségvetési kiírás elkészült, a múlt héten átadta a VN. KFT. részére.

 

Krisztin N. László polgármester szerint pontosítani kell, hogy konkrétan kitől várja a testület a felújítást. Emlékezete szerint a VN. Kft-n keresztül szerette volna a testület megoldani. Ha ezt fenntartjuk, meg kell erősíteni. Ha változott a képviselők véleménye, kéri mondják el.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja, hogy a felújítást a műszaki osztály bonyolítsa le, mert a KFT-nek nincs megfelelő szakembere. Egy helyi vállalkozó maradt, aki amikor az egyik képviselő társának épített, nem volt gond, csak most jelent problémát az árajánlata.

 

Krisztin N. László polgármester pontosításként megjegyzi, hogy két vállalkozó volt.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy a testület áprilisi határozata értelmében felkérte a műszaki osztályvezetőt a felújítás bonyolítására, a VN. KFT. vezetőjének bevonása mellett. Egy épületben dolgoznak, ki tudják egészíteni egymást, ez jó megoldás lehet.

 

Orbán Péter alpolgármester 15.43 órakor távozott  a testületi ülésről.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma:  6  fő

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy 3 vállalkozótól megtörtént az ajánlatkérés, melyben a testülettel történt egyeztetést követően a részletek meg vannak határozva.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy miért előnyösebb, ha ebben az ügyben a VN. KFT. a pályázat kiírója.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ÁFA témájában már korábban komoly egyeztetés zajlott, de nem kaptunk választ. A képviselő asszony ismertette az akkori határozatot, mely alapján egyértelműnek tűnik, hogy a műszaki osztály a feladat címzettje. Kérdezi, hogy az osztályvezető hogyan látja ezt a kérdést.

 

Horváth Márta osztályvezető szerint a címzettet módosítani kell, az önkormányzatnak fog készülni az árajánlat. Ha valamelyik helyi vállalkozó kimaradt, pótolni fogják a megkeresését.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy nem szeretné, ha a folyamat a jövő szezonig tartana. Felhívja a figyelmet a Turisztikai Egyesület anyagának azon résére, hogy az illemhely felújítását a vendégek erősen igénylik.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint ennek a folyamatnak a testület nélkül is mennie kellene, nem érti miért áll a dolog. A határidő október 1. volt, most pedig október 10. van.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a Képviselő-testület újabb határozatot hozott az ügyben szeptember 12-én, melyben felkérte a műszaki osztályt, hogy készítsen egy újabb árazatlan kiírást. A feladat végrehajtását azonnal nem tudta megkezdeni.

 

Orbán Péter alpolgármester 15.46 órakor érkezett vissza  a testületi ülésre.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma:  7  fő

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önkormányzatnak nincs olyan programja, mellyel árazatlan költségvetések készíthetők, ez pénzbe kerül. Kéri a jegyző urat, - amennyiben tartósan arra számítunk, hogy a műszaki osztály ilyen szinten részt vesz a folyamatokban – egy ilyen program beszerzését a koncepcióba tervezze be. Csatlakozva Simonné Visi Erzsébet képviselő mondandójához ismerteti, hogy a badacsonyi strandon lejárnak a büfék szerződései. Záros határidőn belül hozzá kell látni a terveztetéshez. Döntés szükséges ahhoz, hogy ezt ki valósítsa meg, az önkormányzat, a VN. KFT. vagy külső bérlőket keressünk. A Humán bizottság javasolta a strand bejárást, hogy ebben a munkában előre tudjunk lépni.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy a strandi épületek kívülről nézve is abszolút le vannak amortizálódva, újakat kell építeni. A zuhanyzó épületeket megfelelőnek tartja, látványuk egységes. A bejáratnál lévő hosszú lapos épület véleménye szerint újratervezést és építést igényelne.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a strandbejárat része a felújításoknak. Nem javasolja addig lépni az ügyében, amíg a vonatkozó anyagokat nem kapjuk meg.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy építész tervezővel látványtervet kell készíttetni, HACCP-hez értő szakemberhez fordulni. Olyan épületet képzel el, ami illik a környezetbe. Szeretne a testületnek konkrét dolgokat mutatni.

 

Krisztin N. László polgármester szerint előbb több kérdést kell tisztázni. Felvetődött, hogy szükség van-e a badacsonyi strandon a jövőben is 4-6 büfére. Úgy érzékelte, hogy a testületnek arra van igénye, hogy színvonalas új büfék jelenjenek meg a jelenlegi faszerkezetűek helyett. Az eseményeket fel kell gyorsítani, mert a tervezés és engedélyeztetés is hosszabb időt vesz igénybe, májusban pedig meg kellene nyitni.

 

Forintos Ervin képviselő felveti, hogy a strandon a gyermekmedence nem működik, javasolná szolár fűtött medenceként felújítani.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság javasolta egy 3 éves fejlesztési terv készítését záros határidőn belül. A strandokra vonatkozó javaslatok találhatók a Turisztikai Egyesület anyagában és máshonnan is érkeznek. A pénzügyi ütemezéshez egy keretre van szükség.

 

Laposa  Bence megjegyzi, hogy a hátsó épületek a településfejlesztési koncepciónak valamilyen szinten a részét képezik.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy kérdések merültek fel, melyekben a továbblépés előtt a testületnek határozottan állást kell foglalni. Tudomása szerint csak a főbejáratra vonatkozóan van javaslat. A strand egy része sétányként, a másik része strandként funkcionálna. Ismerteti, hogy a koncepció elfogadását követően a jogszabályi környezet megváltozott, ezért bizonyos kiigazításokra szükség lesz, ezért ismételten a testület elé fog kerülni.

 

Laposa Bence kéri, hogy a testület gondolja át, hogy Badacsony az egyetlen olyan Balaton-parti település, mely nem rendelkezik Balaton parttal. A fejlesztést ennek fényében kellene megvalósítani, bevonva a szórakozási lehetőségek, éjszakai élet, egyéb programok szempontjából is.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az ötletpályázat felveti ennek a lehetőségét, jelenleg kamarai véleményezés alatt van. Egyetért azzal, hogy az, hogy a büfék hogyan újuljanak meg és hová kerüljenek, egy ilyen koncepciót igényel.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy a Bányász strand szerződése lejárt, megfelelő előterjesztés készítését kéri a további hasznosításra vonatkozóan.

 

Krisztin N. László polgármester 15.55 órakor távozott  a testületi ülésről.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma:  6  fő

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő ismerteti, hogy márciusban a testület olyan határozatot hozott, hogy a műszaki osztály vizsgálja meg egy csónakkikötő kialakításának lehetőségét. A határidőt folyamatos megfogalmazás helyett záros határidőre javasolja módosítani. Véleménye szerint egy horgászparadicsomot lehetne ott létrehozni.

Wolf Viktória aljegyző távozik a testületi ülésről.

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a testület által elfogadott program a rendezési tervvel kapcsolatosan tartalmazza ennek vizsgálatát. Ha a testület korábbi időpontot határoz meg, akkor is csak a szakhatósági egyeztetések után tud tájékoztatást adni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kéri, hogy a testület felé egy megoldási javaslatot és egy hozzávetőleges árat adjon a műszaki osztály. Szükséges egy testületi szándék, ehhez pedig egy elképzelés.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a parkolók még a főszezonban sem voltak teljes mértékben kihasználva. Véleménye és tapasztalata szerint elsősorban nem a minőségük okoz gondot, hanem az, hogy túl magas a badacsonyi parkolók díja. Ezen változtatni kell.

 

Krisztin N. László polgármester 15.58 órakor érkezett vissza  a testületi ülésre.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma:  7  fő

 

Rajzó Ildikó képviselő felveti, hogy volt egy ingatlaneladás a napirendek sorában. Kérdezi, hogy előfordulhat-e, hogy alkalmas parti sétány vagy közpark létesítésére.

 

Laposa Bence megjegyzi, hogy parti sétány csak a központban képzelhető el, másutt nem.

 

Horváth Márta osztályvezető ismerteti, hogy parti sétányt ott lehet kialakítani, ahol a jogszabály megengedi. Erre jelenleg két helyen, 100 méter hosszban Badacsonyörsön és 100 méter hosszban a Badacsonyi mólónál van lehetőség. Másutt nem hozza a rehabilitációs terv, így a sétány kialakítása a jogszabály miatt lehetetlen.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ha az ötletpályázat ezzel tud valamit kezdeni, akkor saját területen megvalósítható. Megállapítja, hogy további észrevétel nincs, szavazásra teszi fel az elhangzottakat.  Készüljön 3 éves fejlesztési terv a strandok fejlesztésére vonatkozóan, ütemezéssel. A strandi bérlőkkel kerüljön sor konzultációra arról, hogy milyen fejlesztéseket javasolnak. A büfék felújításához pályázati lehetőséget kell keresni illetve legyen bejárás a büfék felméréséhez és a tervező munkához. A bányász strand további sorsával foglalkozni kell. A strandokkal kapcsolatos téma vissza hozatalát javasolja a novemberi testületi ülésre. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

694/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a strandokkal kapcsolatos témakörben összefoglalóan készüljön előterjesztés a novemberi soros ülésre.

Határidő:        2013. novemberi soros ülés

Felelős:          Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető

Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a badacsonyi parkolás témájában a jövő évi koncepcióig az ingyenes parkolási lehetőség kivizsgálása történjen meg, egyeztetve a szakmai szervezetekkel és az érintettekkel, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

695/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri, hogy a badacsonyi parkolás témájában a jövő évi koncepcióig az ingyenes parkolási lehetőség kivizsgálása történjen meg, egyeztetve a szakmai szervezetekkel és az érintettekkel.

Határidő:        2013. novemberi soros ülésre a 2014. évi költségvetési koncepció előkészítéséhez

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető

Tamás Lászlóné osztályvezető

Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Badacsonyi ABC. melletti parkoló szilárd burkolattal való ellátásával kapcsolatos javaslat kerüljön bele a koncepcióba, mint fejlesztési feladat, kézfelemeléssel jelezze. Javasolja, hogy amíg nem ismert az állami finanszírozás mértéke, konkrét döntést ne hozzon a testület. Várhatóan nem javulnak, hanem átalakulnak a normatívák, ezért óvatosságra int.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

696/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonyi ABC. melletti parkoló szilárd burkolattal való ellátását, mint fejlesztési feladat, a koncepcióban szerepelteti oly módon, hogy amíg nem ismert az állami finanszírozás mértéke, konkrét döntést nem hoz.

Határidő:        2013. novemberi soros ülésre a 2014. évi költségvetési koncepció előkészítéséhez

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester az alsó parkoló rendezvényterületként való időszakos használatának vizsgálatával kapcsolatosan elmondja, hogy a parkoló fasorok közötti részéről van szó.  A javaslat a vendéglátósok részéről érkezett, apropója az, hogy az alsó benzinkút alatti parkoló szinte egész szezonban üres. Megújítása után elférne ott egy sátor, árnyas fák alatt akár a borpavilonok is helyet kaphatnának. Ha ide kerülnének a rendezvények, nem lenne szükség a park évenkénti helyreállítására. Erről a Céh Turisztikai Egyesülettel és a vállalkozókkal tárgyalni kellene.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy a komp megvalósítását befolyásolhatja-e az elképzelés.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem. Kéri, hogy aki támogatja a javaslat vizsgálatát, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

697/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri, hogy készüljön előterjesztés a badacsonyi alsó parkoló rendezvényterületként való időszakos használatának vizsgálatáról, melyhez a Turisztikai Egyesülettel és a vállalkozókkal is történjen meg az egyeztetés.

Határidő:        2014. évi költségvetési koncepció előkészítéséhez

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Fodor József intézményvezető BVKI

Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 

Krisztin N. László polgármester a kerékpár tárolók ügyében a VN. KFT. megbízását javasolja, ebben nem kellene külön szavazni. A közlekedés rendjének felülvizsgálatát támogatja, elsősorban a Rizling sori közlekedést kellene vizsgálni. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

698/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közlekedés rendjének felülvizsgálatát támogatja, hangsúlyozottan a Rizling sori közlekedést kell vizsgálni.

Határidő:        2014. évi költségvetés előkészítéséhez

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Humán bizottság javasolta a Halászkert melletti játszótér felújításához 3 árajánlat bekérését.

 

Forintos Ervin képviselő szerint nem biztos, hogy ez a legjobb helyszín, főként a kányák miatt. Javasolja másutt megépíteni, talán az alsó részen.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ezt a véleményt ő is hallotta. A fajátékok még napokig áznak a fákról lecsöpögő víztől, jobb helye lenne az alsó bazársor körül a parkban.

 

Forintos Ervin módosító indítványként javasolja először a helyszín kijelölését, majd ezt követően az árajánlatok bekérését.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület  Badacsonyban 2014-ben a tulajdonképpen lebontott játszótér helyett új játszóteret létesít, kézfelemeléssel jelezze. A koncepcióig kerüljön kidolgozásra a lehetséges helyszín, legyen hozzá tartalom rendelve, illetve árajánlat segítségével a szükséges összeg, mely a költségvetésbe beépíthető.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

699/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonyban 2014-ben a lebontandó játszótér helyett új játszóteret létesít. A koncepcióig kerüljön kidolgozásra a lehetséges helyszín, legyen hozzá tartalom rendelve, illetve árajánlat segítségével a szükséges összeg, mely a költségvetésbe beépíthető.

Határidő:        2013. novemberi soros ülésre a 2014. évi költségvetési koncepció előkészítéséhez

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető

Tamás Lászlóné osztályvezető

Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Badacsony kártyát népszerűsítő táblák, molinók kerüljenek kihelyezésre árajánlat bekérését követően, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

700/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsony kártyát népszerűsítő táblák, molinók kihelyezését támogatja, melyhez árajánlatok bekérése szükséges.

Határidő:        2013. novemberi soros ülésre a 2014. évi költségvetési koncepció előkészítéséhez

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Fodor József intézményvezető BVKI

Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az illemhelyről már beszéltünk, illetve van egy érvényes határozat, melyet végre kell hajtani. Következő javaslat, miszerint a Badacsony kártya kiváltására legyen lehetőség a Tourinform Irodában. Kérdezi, hogy ez egyeztetve lett-e az irodával.

 

Tasner Mónika Tourinform Iroda vezetője elmondja, hogy igen. Fontos, hogy a vendégnek is legyen joga kiváltani a kártyát.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy a Humán bizottsági határozat is így szól.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a vendég is legyen jogosult a Badacsony kártya kiváltására a Tourinform Irodánál, illetve a módosítást az idevonatkozó rendeletben át kell vezetni, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

701/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy vendég is jogosult a Badacsony kártya kiváltására a Tourinform Irodánál, illetve a módosítást az idevonatkozó rendeletben át kell vezetni. A Képviselő-testület felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy a „Badacsony” kártya igénylésének, felhasználásának szabályairól szóló 13/2011.(IV.15.) önkormányzati rendelet módosításának tervezetét a soron következő képviselő-testületi ülésre nyújtsa be.

Határidő:        2013. novemberi soros ülés

Felelős:          Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Taschner Mónika Tourinform Iroda vezető

 

Rajzó Ildikó képviselő a Bányász stranddal kapcsolatosan megjegyzi, hogy az előbbi szavazás alkalmával a testület a közművesítés lehetőségéről nem döntött. Javasolja vizsgálni ennek lehetőségét, hiszen bármilyen célra lesz hasznosítva, a közművesítés mindenképpen szükséges.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ezt a korábbi határozatba beleértette, de szavazásra teszi fel a javaslatot. Kéri, hogy aki a Bányász strand közművesítésének a híve és javasolja ezt megvizsgálni, árajánlatokkal alátámasztva a testület elé terjeszteni illetve a koncepcióban szerepeltetni a fejlesztési feladatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

702/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri a Bányász strand közművesítésének lehetőségeit megvizsgálni, árajánlatokkal alátámasztva a testület elé terjeszteni illetve a koncepcióban szerepeltetni a fejlesztési feladatok között.

Határidő:        2013. novemberi soros ülésre a 2014. évi költségvetési koncepció előkészítéséhez

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető

Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a következő, hogy a Borhetek szervezése 3 évre a Turisztikai Egyesülettel legyen. Itt meg kell jegyeznie, hogy azért nem tud igennel szavazni, mert a jelenlegi együttműködési megállapodásban a pénzügyi feltételek egyfajta módon szabályozva vannak, melyekkel kapcsolatban problémáink voltak. A szabályzatnak ezt a részét módosítani javasolná, ha át lehet fogalmazni a határozatot.

 

Tasner Mónika Tourinform Iroda vezetője megjegyzi, hogy a Humán bizottsági ülésen elhangzott javaslatként, hogy elvi döntést hozzon a Képviselő-testület a szervező partnerről és a szerződésnek a feltételeit pedig a következő testületi ülésen tárgyalják.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a javaslatban nem ez szerepel, valószínűleg nem kapott többséget, vagy nem szavaztak. Kérdezi, hogy befogadja-e a testület szóban a módosító javaslatot.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy ha jó nekik az elvi döntés és pénzt nem kapnak hozzá, akkor támogatja.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a konkrét feltételeket a következő alkalommal dolgoznák ki.

 

Laposa Bence kéri belefoglalni, hogy az idei szellemében.

 

Tasner Mónika Tourinform Iroda vezetője pontosítja,hogy az ez évi megállapodásban rögzített feltételek mellett, elvi döntést javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester hangsúlyozza, hogy az ez évi feltételek mellett, több mind elvi döntés. Kinek van módosító indítványa. Megállapítja, hogy nincs. A Humán bizottság szövegszerű javaslatát teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással meghozza az alábbi:

703/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Ügyek Bizottságának javaslatát elfogadva elviekben támogatja, hogy a következő három évben a Borhetek szervezését a Turisztikai Egyesület végezze, az ez évi megállapodásban rögzített feltételek mellett.

Határidő:        azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Fodor József intézményvezető BVKI

Part Imre elnök CÉH Turisztikai Egyesület

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a beszámolót az elhangzottak szerint elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

704/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az idegenforgalmi idény, rendezvények, a strandok és a parkolók üzemeltetésének tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja.

Határidő:        azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 

 

 1. 9. Napirendi pont

A 2013/2014. évi téli felkészülés feladatai

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László ügyvezető

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a 2013/2014. évi téli felkészülés feladatairól szóló tájékoztatás elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy VN. KFt. adjon pontos képet arról, hogy rendelkeznek-e elegendő pénzeszközzel a hóeltakarítás biztonságos elvégzéséhez.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2013/2014. évi téli felkészülés feladatairól szóló beszámolót.

Krisztin N. László polgármester kérdezi az előkészítőt, kíván-e kiegészítést tenni.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy nem.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kéri, hogy a Humán bizottság által feltett kérdésre adjon választ.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a tavaszi hóeltakarítás több mint 1 millió forintos kiadást jelentett. Az anyagi helyzetükről a beszámolóban tájékoztatta a testületet. Ha különösebb váratlan kiadás nem merül fel, akkor a cég várhatóan nullára fut ki.

 

Rajzó Ildikó képviselő 16.16 órakor távozott  a testületi ülésről.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma:  6  fő

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az előrejelzések szerint komoly télre kell számítani. A polgárvédelem segítségére nem lehet számítani, annak meg vannak a feltételei, csak felsőbb utasításra vonhatók be. Az eddigi tapasztalatok alapján javasolja, hogy inkább a testületet kell meggyőzni, nagyobb összeget félretenni a téli feladatokra.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy sikerült-e megegyezni a vállalkozóval a hóeltakarítás ügyében.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy még nem, valószínű kevés az az összeg, melyet a rendelkezésre állásért tudnak fizetni. Úgy hallotta, hogy évek óta ez okoz problémát.

 

Rajzó Ildikó 16.18 órakor érkezett vissza  a testületi ülésre.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma:  7  fő

 

Krisztin N. László polgármester felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy a járda takarítása az ingatlantulajdonos feladata. Javasolja, hogy a nyaralótulajdonosok a VN. KFT. ilyen irányú szolgáltatását vegyék igénybe. Kérdezi, hogy kíván-e még valaki észrevételt tenni. Megállapítja, hogy nem. Kéri, hogy aki a beszámoló elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

705/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

A 2013/2014. évi téli felkészülés feladatai

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a VN Kft. 2013/2014. évi téli felkészülés feladatairól szóló tájékoztatóját jóváhagyólag elfogadja.
 2. felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán keresztül a lakosságot és az ingatlantulajdonosokat tájékoztassa és hívja fel figyelmüket a téli síkosságmentesítés és hóeltakarítás időben történő elvégzésére az önkormányzati rendeletben foglalt előírásokra figyelemmel.
 3. Javasolja, hogy a nyaralótulajdonosok a VN. KFT. ilyen irányú szolgáltatását vegyék igénybe.

Határidő:  elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős:    Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető

Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 1. 10. Napirendi pont

VN Kft. 1 – 8. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László ügyvezető

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a VN. Kft. 1-8. havi gazdálkodásáról szóló beszámolót.

Krisztin N. László polgármester kérdezi az előkészítőt, kíván-e kiegészítést tenni.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy gazdálkodásukra a takarékosság volt jellemző. Nagyon dolgokba nem vágtak bele, a strandokon apró fejlesztéseket végeztek, a közvilágításhoz lámpatesteket vásároltak, a karácsonyi díszkivilágításhoz új világítás füzéreket vettek. Vásároltak egy nagyobb teljesítményű fűkaszát a traktorhoz.

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a könyvvizsgáló urat. Kérdezi, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

 

Székely István könyvvizsgáló elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság véleményével egyetért. Nullszaldó körüli eredmény várható, plusz-mínusz 2 milliós eltéréssel előre nem látható tényezők miatt.

 

Krisztin N. László polgármester a teljes realitáshoz megjegyzi, hogy folyamatosan csökken az az összeg, melyet az önkormányzat a cégnek juttat, ezért tevékenységének pozitív megítélése egyértelműen nem lehetséges. A településen lévő feladatokat meg kell oldania. Maga részéről, ha nullszaldós eredménnyel zár, azt rendben lévőnek találja.  Sajnos ez már egy ideje így van. Kérdezi, hogy az amortizációt is beleértjük ilyenkor.

 

Székely István könyvvizsgáló elmondja, hogy igen.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő szerint a költségvetést megelőzően célszerű lenne az elmondottak miatt átgondolni, hogy a város rangjához méltó megjelenését milyen források tudnák biztosítani, hogy ne legyenek panaszok. Reális elképzelés kell a megfelelő határ megállapításához. Színvonalasabb parkosításra, a közterületek rendszeres tisztántartására gondol elsősorban. Meg kell nézni a rendelkezésre álló személyi állományt, a dolgozók végzettségét. Vizsgálni kell, hogy miképpen lehet biztosítani a feladatellátást, illetve milyen műszaki beruházásokkal lehet esetlegesen pótolni a hiányzó személyi állományt.  Évek óta arra vár a VN. KFT. részéről, hogy mikor látható előre azaz összeg, amely reálisan szükséges. Tisztában van azzal, hogy a bevételek időjárás függőek. A pénzbeli támogatást a testület valóban csökkentette, de a könyvvizsgáló úr szerint sem lesz év végére tragikus a KFT. pénzügyi helyzete.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a koncepciót a következő ülésre beterjesztik, mely tartalmazza a jelenlegi pénzügyi, műszaki helyzetet, a személyi állomány összetételét. A szükséges felújításokra is javaslatot tesznek, elsősorban az utakra vonatkozóan.

 

Krisztin N. László polgármester kéri csatolni a VN. KFT. által üzemeltetett ingatlanokkal kapcsolatos észrevételeket, különösen az óvoda tekintetében, mert folyamatosan jelzik a megoldandó problémákat.  Kérdezi, hogy van-e még észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámoló elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

706/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

VN Kft. 1 – 8. havi gazdálkodásáról beszámoló

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a VN Kft. I-VIII. havi gazdálkodásáról szóló beszámolóját jóváhagyólag elfogadja
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy érintetteket a döntésről tájékoztassa.

Határidő:  azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármestert

Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 1. 11. Napirendi pont

Közmeghallgatás előkészítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja, hogy a közmeghallgatás időpontjaként 2013. november 9-én szombaton 15.00 órát jelölje meg a Képviselő-testület. A rendőrség beszámolójára 17.00 órai kezdettel kerüljön sor a közmeghallgatás befejeztével, vagy megszakítva azt.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a 2013. évi Közmeghallgatás időpontjául 2013. december 9., hétfői napot javasolja annak érdekében, hogy a Városi Művelődési Házat ne kelljen külön felfűteni erre az alkalomra.

Krisztin N. László polgármester szerint jobb lenne, ha a novemberi testületi ülést követően lenne a közmeghallgatás, mert a koncepció előkészítése és a testületi ülések nagyon leterhelik a hivatalt. A Pénzügyi bizottság december 9-én hétfőn javasolja a közmeghallgatás megtartását, ekkor nem kellene az épületet újra felfűteni, mivel előtte lesz a Mikulás ünnepség.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy a Humán bizottság azért vetette fel a szombat délutánt, mert akkor többen tudnak időt szakítani – az üdülőingatlanok tulajdonosai is - arra, hogy eljöjjenek a közmeghallgatásra. Javasolja ezt megfontolni.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki el tudja fogadni a közmeghallgatás időpontját november 9-én szombaton 15.00 órai kezdettel, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

707/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

2013. évi közmeghallgatás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő – testület szervezeti- és működési szabályzatáról szóló 1/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet 75.§ (1) bekezdése alapján 2013. november 9-én 15.00 órai kezdettel közmeghallgatást tart.

 

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller – Jakus Tamás jegyző

Határidő:        2013. november 14.

Krisztin N. László polgármester 16.30 órakor szünetet rendel el.

A Képviselő-testület ülése 16.42 órakor folytatódik.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma:  5  fő

Hiányzik Orbán Péter alpolgármester és Folly Péter képviselő.

 1. 12. Napirendi pont

A szociális szállítást nyújtó gépjármű igénybevételének szabályairól

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a szociális szállítást nyújtó gépjármű igénybevételének szabályairól szóló előterjesztés elfogadását javasolja a következő kiegészítésekkel:

-     A testületi döntést követően a gyerekek szállításának és a szociális étkeztetésnek a lehetőségét és menetrendjét a Badacsony újságban meg kell jelentetni

-     A közmeghallgatáson is kell egy rövid összefoglalást adni ezen lehetőségekről.

-     A sarkalatos kérésekről be kell számolni, ideértve a fogorvos témáját is.

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a szociális szállítási szolgáltatás igénybevételének szabályairól szóló szabályzatot az előterjesztés szerinti tartalommal.

Megjegyzi, hogy a lakosság inkább a fogorvos kérdés megoldását várja el a testülettől, mint a beszámolókat.  Kérdezi a Jegyző urat, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a szolgáltatást január 1-jétől javasolja bevezetni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ezt ő is javasolta volna. A Humán bizottság jól felmérte, hogy fontos a tájékoztatás annak érdekében, hogy ne legyen kezelhetetlen a rendszer.

 

Folly Péter képviselő 16.45 órakor érkezett meg  a testületi ülésre.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma:  6  fő

 

Krisztin N. László polgármester szerint még lehetnek olyan pontok, melyek gondot jelenthetnek. Ilyen például, ha az igénylők száma meghaladja a férőhelyeket. Vagy olyan helyzet áll elő, hogy az orvosi vizsgálat ideje csúszik. Elhangzott, hogy ebben az esetben a gépkocsivezető ott hagyja a beteget és később visszamegy érte. A munkajogi kérdéseket is figyelembe kell venni, kéri, hogy e tekintetben a testület fogalmazza meg javaslatait.

 

Rácz Mária a nyugdíjasok képviseletében elmondja, hogy egy sürgősségi rendet kellene felállítani. Jelzi a polgármester úr és a testület felé, hogy pillanatnyilag a szociális szolgáltatással gondok vannak. Ha beteg valamelyik gondozónő, vagy szabadságon van, az komoly problémát jelent, nincs aki az időseket ellássa. Kevés a gondozónő, jelenleg csak ketten dolgoznak, 50 gondozottat látnak el reggel 7-től este 6-ig dolgoznak, az ebéd egy részét is ők viszik ki. Könnyebbséget jelentene számukra, ha az összes ebédet autóval szállítanák, a gépkocsivezető munkaidejébe ez belefér, 10.40-től 12.30-ig megoldható. Fél órával meghosszabbodik az erre szánt ideje, de a gondozónők 2,5 órát nyernek, ami alatt a rászorulókat el tudják látni. Az időseknek nincs lehetőségük a gondjaikat jelezni, ha valakinek problémája van, akkor Tapolcán a Kistérségi Központban jelezheti. Ő felhívta őket telefonon, de nem fogadták el a bejelentését, kérték, hogy írásban ismételje meg.  A gondozónők nagyon leterheltek, a hideg idő beköszöntével még fűteniük is kell, nem fogják bírni a sok munkát. Ezért kéri, hogy már ebben az évben a teljes ebédszállítást a gépkocsi oldja meg. A gondozásra érvényes szerződés van, melyet be kell tartani. A Jegyző a gondozónőket tanfolyamra küldi, előfordulhat, hogy napokig nem lesz egyetlen gondozónő sem. Erre az időszakra előre gondolni kell, valamilyen módon megoldani a segítségnyújtást az időseknek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a szociális ellátással összefüggő problémákkal kapcsolatosan hétfőn 8 órakor Pordán Katalin intézményvezetővel egyeztetni fog. Az ebédszállítással kapcsolatosan elmondja, hogy a Képviselő-testület arra törekszik, hogy az eddig meglévő és a Tapolcai Társulás keretében működő szociális intézmény szolgáltatásait kiegészítse az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokkal. A tervezet szerint heti két alkalommal, hétfőn délután és szerda délelőtt lehetőséget biztosít arra, hogy igény szerint Tapolcára szállítjuk azokat a személyeket, akik a rendeletnek megfelelő jogosultsággal rendelkeznek.  Az ebédszállításról a hétfői megbeszélést követően lehet állást foglalni. Kiderült, hogy az ebéd házhozszállítása nem feladata a gondozónőknek, viszont senki nem akarja ezt átvállalni. Előfordulhat, hogy a jövőben többletköltséget jelent a. Ezért kezdeményezte a testület a megbeszélést. A helyzetet bonyolítja, hogy ha az ebédszállítást a hivatal gépkocsivezetője végzi a jövőben, a munka törvénykönyve szerint az ebédidő neki is jár. A másik probléma, hogy a szociális szolgáltatás igénybevétele belenyúlik a délutáni gyerekszállítási időbe. Megjegyzi, hogy minden előrevivő javaslatot szívesen fogad.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő szerint mindenképpen központi kérdés az ebédszállítás.  Nem tudja elképzelni azt, hogy két órában a teljes területen képes kiszállítani az ebédet az autó. Fel kellene mérni, hogy nagyon indokoltan kiknek van szüksége az ebéd házhozszállítására. Véleménye szerint a családot nem lehet kivonni az idősek gondozásából, ha valakinek van hozzátartozója, erkölcsi kötelessége a segítségnyújtás. Fontos az önkéntesség szerepe, igenis meg kell próbálni kialakítani azt a közösséget, aki erre hajlandó és önzetlenül segít. Egy jóérzésű szomszédra is lehet számítani. Nem támogatja, hogy az önkormányzat teljes egészében megoldja az idősek összes szociális problémáját, hiszen ekkora anyagi forrást nem tud biztosítani. Egy autó csak a szociális ügyeket intézné nap mint nap.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy elképzelhetetlen, hogy nem lesz gondozónő. A védőnő helyettesítését is azonnal megoldották.  Az ebéd házhozszállításával kapcsolatosan elmondja, hogy az önkormányzat gépkocsivezetője visz 9-10 adat ételt, a Menü Bt. pillanatnyilag többlettérítés nélkül kb. szintén ennyit, a gondozónők pedig a nagyobb részt.  A javaslat szerint az önkormányzati autóval oldanák meg a mintegy 65 étel idősekhez való kijuttatását. Támogatja a kérést, de véleménye szerint ez rendszeresen felvállalhatatlan. A dolgozónak szabadsága van, önkormányzati elfoglaltságok, tárgyalások, helyszíni szemlék jönnek közbe.  Javasolja olyan rendszer alkotni, mely a testület szándékát fejezi ki, és nem okoz helyette sok bosszúságot.

 

Rácz Mária elmondja, hogy kikérte a háziorvos véleményét is a témáról. A doktor úr elmondta, hogy sürgős esetben igénybe vehető a betegszállító szolgálat is. A délutánra 13.00 – 15.00 óráig betervezett szociális szolgáltatás orvosi vizsgálatokra nem vehető igénybe, ott csak délelőtt fogadják a betegeket. A Képviselő asszony javasolta felülvizsgálni a gondozottak körét, a család és ismerősök bevonását. Sokaknak nincs a közelben a családtagja, 50-100 km-ről nem lehet megoldani a napi ellátást. Aki jobb módú, fizessen a gondozásért. Nem bírálható felül az orvos döntése, aki kiadja az igazolást, hogy az idős ember gondozásra szorul.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő megjegyzi, hogy arra gondolt, hogy akinek lehetősége van rá, oldja meg másként. Közösen kellene gondolkodni, de így nem lehet, mert félremagyarázás a vége. Ha valakinek itt van a hozzátartozója, egy héten egyszer pld. bevásárolhat.

 

Krisztin N. László kéri néhány dologban a testület állásfoglalását. Kérdezi, hogy egyetért-e Képviselő-testület azzal, hogy az előterjesztésben szereplő napokon és időtartamban biztosítja a szolgáltatást, hozzátéve, hogy az időintervallum tartalmazza a menetidőt is, legalábbis a hétfői nap tekintetében. Kéri, hogy aki a menetrendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

708/2013.(X.02.) Képviselő-testületi határozat

A szociális szállítást nyújtó gépjármű igénybevételének szabályairól

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális szállítási szolgáltatást végző gépjármű menetrendjét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Menetrend

 1. A gépjármű indulási és érkezési helye: 8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14. Ha a szolgáltatásra jogosult egészségi állapota, vagy időjárási körülmény indulási helyre történő eljutását akadályozza, ezen esetben a gépjármű az ellátásra jogosult szállítása a lakóhelyéről történik.
 2. A szociális szolgáltatás a gépjármű menetrendjébe illeszkedik az alábbiak szerint:

 

Hétfő:

07.20 – 08.20*            általános iskolás gyermekek szállítása

10.40 – 12.30             ebéd szállítás

13.00 – 15.00             szociális szolgáltatás igény szerint

15.45 – 16.30*            általános iskolás gyermekek szállítása

 

Kedd:

07.20 – 08.20*            általános iskolás gyermekek szállítása

10.40 – 12.30             ebéd szállítás

15.45 – 16.30*            általános iskolás gyermekek szállítása

 

Szerda:

07.20 – 08.20*            általános iskolás gyermekek szállítása

09.00 – 10.30             vérszállítás – Tapolca – szociális szolgáltatás

10.40 – 12.30             ebéd szállítás

15.45 – 16.30*            általános iskolás gyermekek szállítása

 

Csütörtök:

07.20 – 08.20*            általános iskolás gyermekek szállítása

10.40 – 12.30             ebéd szállítás

15.45 – 16.30*            általános iskolás gyermekek szállítása

 

Péntek:

07.20 – 08.20*            általános iskolás gyermekek szállítása

10.40 – 12.30             ebéd szállítás

15.45 – 16.30*            általános iskolás gyermekek szállítása

 

 1. Ha a szolgáltatásra jogosulton kívül álló okból a gépjármű menetidején túl nyúlik az igénybevett szolgáltatás, azt a tanév ideje alatt az iskolás gyermekek szállítását követően, szállítja vissza az indulási helyre a gépjármű. A szolgáltatás igénybevétel nem nyúlhat 18.00 óránál tovább.
 2. Abban az esetben, ha az igénybevett szolgáltatás a szolgáltatásra jogosult hibájából nyúlik túl a gépjármű menetrendjén, az ezzel okozott költségeket a szolgáltatásra jogosult köteles megtéríteni.

*Tanítási időben

Határidő:  azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy érezhetően a rendszerben van egy kísérleti jelleg. A gépjármű használat feltételeinek 5. pontjában az önkormányzat vállalja, hogy ha a jármű meghibásodik, az idősek visszaszállításáról gondoskodik. Ez azt jelenti, hogy ezekre az esetekre egy szolgáltatóval szerződést kell kötni, vagy két ember felvállalja, hogy szükség esetén megoldja. Problémát jelenthet az ellátás igénylése is, hiszen a tervezet szerint 8 nappal előbb be kell jelenteni. Ezt nem tartja életszerűnek. A Jegyző úr úgy nyilatkozott, hogy a képviselők módosítják az igénybevétel szabályait, ha szükségesnek látják.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző kiemeli, hogy lehetőleg 8 nappal előbb kell jelezni az igényt.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő ismerteti, hogy a Humán bizottság határozatában szerepel, hogy a Badacsony újságban kapjon a lakosság arról értesítést, hogy a gépjármű és a sofőr készenlétben van.

 

Krisztin N. László polgármester jónak tartja ebből a szempontból a Bizottság javaslatát, de a bevezetés időpontjára módosító indítvány hangzott el, Jegyző úr a szolgáltatást január 1-jétől javasolja beindítani.  A hátralévő időben közmeghallgatás lesz, ahol a lakosság tájékoztatást fog kapni erről a lehetőségről is. Ezen túlmenően az újságba is kerüljön be a menetrend is. Kéri, hogy aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

709/2013.(X.02.) Képviselő-testületi határozat

A szociális szállítást nyújtó gépjármű igénybevételének szabályairól

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális szállítási szolgáltatást nyújtó gépjármű igénybevételére vonatkozó szolgáltatást 2014. január 1-jétől vezeti be.  Elrendeli, hogy a lakosság a 2013. évi közmeghallgatáson kapjon tájékoztatást, valamint a Badacsony Újságban kerüljön közzétételre a menetrend.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Orbán Péter alpolgármester 17.13 órakor érkezett meg  a testületi ülésre.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma:  7  fő

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az elhangzott kiegészítésekkel a szociális szállítási szolgáltatást végző gépjármű használatának szabályairól szóló előterjesztést elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

710/2013.(X.02.) Képviselő-testületi határozat

A szociális szállítást nyújtó gépjármű igénybevételének szabályairól

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális szállítási szolgáltatást nyújtó gépjármű használatának szabályairól szóló előterjesztést elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az ellátás igénybevételével kapcsolatosan az ellátásra jogosultaknak a számukra elérhetővé tett szolgáltatásról adjon tájékoztatást.

Határidő: azonnal, egyebekben 2013. november 15.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy szükség lehet az időközönként felülvizsgálatra. Ezt a Humán bizottság időközönként saját hatáskörében tegye meg.

 

 

 1. 13. Napirendi pont

Testvérvárosi kapcsolat kialakítása Alling település önkormányzatával

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Humán bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hasonló adottságú településsel – szőlőtermelés, turizmus, stb. – alakítson ki testvérvárosi kapcsolatot, Alling település megkeresését javasolja megköszönni. A bizottság a megkeresés elfogadását nem támogatja. Javasolja a jelenlegi testvérvárosi kapcsolatok felülvizsgálatát is a novemberi ülésen.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Elmondja, hogy a testvérvárosi kapcsolatoknak az önkormányzat életében komoly szerepe van. Változó, hogy egy adott kapcsolatot milyen mértékben vagyunk képesek megfelelő tartalommal megtölteni. Ez függ az anyagi lehetőségektől is. A meglévő testvérvárosi kapcsolatokat hasznosnak ítéli, jó ha kap a település bemutatkozási lehetőséget az adott vidéken, hiszen ennek turisztikai hozadéka is van.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy nem ért egyet a Humán bizottság javaslatával. Vállalkozó szemmel gondolkodva nem keresne még egy bortermelő vidéket, mely akár konkurencia is lehet, inkább egy borexportban érdekelt települést választana.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő egyetért azzal, hogy a testvérvárosi kapcsolatokat megfelelő tartalommal kell kitölteni.  Ezért javasolta a Humán bizottság olyan kapcsolat kialakítását, mely nem évi 1-2 találkozásra korlátozódik, nem szélesebb körben élhet. Nem a borexportot, hanem egyéb tényezőket tart fontosnak. Például a gyerekek síelési lehetőséghez juttatása, kitágítva ezzel a világra való rálátásukat. Olyan kapcsolatot kell kialakítani, melyben a felnőtt lakosság is nagyobb arányban tud részt venni. Például a szobakiadók is jobban tudnak egy közelebbi kapcsolatot hasznosítani, ha van közös téma és nincsenek nyelvi problémák.

 

Krisztin N. László polgármester tiszteletben tartja az elhangzott véleményt, de kevesen tudják, hogy a lengyel kapcsolat eredményeképpen mintegy 50 fizetővendég érkezett napokra a településre. Egyébként pedig rajtunk múlik, hogy egy kapcsolatot mennyire tudunk tartalommal megtölteni.

 

Rajzó Ildikó képviselő javasolja, hogy egy külföldi testvérváros nyelve legyen oktatva az általános iskolában.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ez a kezdeményezés már elhangzott.  Megállapítja, hogy további észrevétel nincs. Elmondja, hogy módosító javaslatként hangzott el, hogy a távolság és egyéb tényezők ellenére alakítsuk ki a testvérvárosi kapcsolatot. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással meghozza az alábbi:

711/2013.(X.02.) Képviselő-testületi határozat

Testvérvárosi kapcsolat kialakítása Alling település önkormányzatával

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a németországi Alling település önkormányzatával való testvérvárosi kapcsolat kialakítását nem támogatja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester ismerteti a Humán bizottság javaslatát, miszerint a novemberi ülésen a jelenlegi testvérvárosi kapcsolatok felülvizsgálata történjen meg.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

712/2013.(X.02.) Képviselő-testületi határozat

Testvérvárosi kapcsolatok felülvizsgálata

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a jelenlegi testvérvárosi kapcsolatok felülvizsgálata tárgyában a novemberi Képviselő-testületi ülésre készítsen előterjesztést.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 1. 14. Napirendi pont

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójához való csatlakozást elviekben támogatja.

A Bizottsága a jogosultság megállapításához az öregségi nyugdíjminimum 250 %-át javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás kapcsán az egy főre jutó jövedelem számítása esetén a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250 %-ára határozza meg a jogosultak körét.

Javasolja továbbá, hogy az ösztöndíjban részesülő diákok 5000 Ft./hó támogatásban részesüljenek.

A Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. csatlakozzon a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójához.
 2. a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit fogadja el, és vállaljon kötelezettséget  arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
 3. vállaljon kötelezettséget arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
 4. nyilatkozzon arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.
 5. hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert és Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt a Csatlakozási nyilatkozat aláírására.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs, a vitát lezárja. A Pénzügyi bizottság javaslatát teszi fel szavazásra, mely tartalmazza a Humán bizottság javaslatát is, viszont további kérdéseket is tisztáz. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

713/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójához.

A felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.

Nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt a Csatlakozási nyilatkozat aláírására.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás kapcsán az egy főre jutó jövedelem számítása esetén a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250 %-ára határozza meg a jogosultak körét.

Az ösztöndíjban részesülő diákok 5000 Ft./hó támogatásban részesülnek.

Határidő:  azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

 

Krisztin N. László polgármester 17.25  órakor távozott  a testületi ülésről.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma:  6  fő

Az ülés vezetését Orbán Péter alpolgármester veszi át.

 

 1. 15. Napirendi pont

Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága nem javasolja a helyi adók emelését 2014-es évre, a 2013. évi adók mértékét javasolja változatlanul megtartani.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 2014-re vonatkozóan a helyi adórendeletét az alábbiak szerint módosítsa:

Építményadó:

- lakás céljára szolgáló építmények adója 50 Ft/m2,

- a nem lakás céljára szolgáló építmények adója 500 Ft./m2

Idegenforgalmi adó:

370 Ft./fő/éjszaka

Orbán Péter alpolgármester kiemeli, hogy a Pénzügyi bizottság azt javasolta, hogy az emelés előtti állapot legyen visszaállítva.

Forintos Ervin képviselő kérdezi a pénzügyi osztály vezetőjét, hogyan alakult az idegenforgalmi adóbevétel. Kéri a Jegyző úr írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a visszamenőleges iparűzési adóellenőrzés során az ellenőrzést végző könyvvizsgálónak hol kell lefolytatnia az ellenőrzést, és lehetséges-e bármilyen irat más helyre történő eljuttatása az adóosztályról.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az adóellenőrzés szabályait az ART. szabályozza. Az adóalanyok semmiféle dokumentuma nem kerülhet ki a hivatalból, ha kijut az irat, akkor az eljárás nem volt szabályszerű.

Tamás Lászlóné osztályvezető ismerteti, hogy az idegenforgalmi adóbevétel 25 millióra volt tervezve, október 1-ig 25.300 eFt folyt be. Tavaly 23,5 millió forint folyt be, tehát némi emelkedés tapasztalható.  Tekintettel arra, hogy a Pénzügyi bizottsági ülésen adócsökkentésre vonatkozó javaslat született, megnézték ennek hatását. Ha az építményadó mértékét 100 Ft-ról 50 Ft-ra változtatja a testület, ez 1,65 millió forint kiesést eredményez. Az idegenforgalmi adó csökkentés további 3 millió forintot jelent ugyanennyi vendéggel számolva.

 

Rajzó Ildikó képviselő megjegyzi, hogy az egyik tétel hiányzik a kimutatásból.

 

Tamás Lászlóné elmondja, hogy az építményadót együtt mutatta ki, tehát ennél az adónemnél összesen 16,5 millió a bevétel kiesés.

 

Krisztin N. László polgármester felhívja a figyelmet arra, hogy a döntések anyagi vonzatát meg kell fontolni. Az Országgyűlés a jövő évi állami normatívákat december végéig alkotja meg, ezért most kockázatosnak tartja az adócsökkentési javaslatok elfogadását.  A testület elfogadott egy adócsökkentő csomagot ez évben az iparűzési adó tárgyában, a két millió forint adóalapot meg nem haladó vállalkozóknak adómentességet biztosítva. Ez kb. 3,5 millió forintot fog jelenteni, mely ebben az évben a költségvetésben nem jelentkezik.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a lakosság nagy része elöregedett, nyugdíjas korú. Lett volna más megoldás is, feleslegesen terheli a testület a lakosságot. A szavazáskor kiderül, hogy ki támogatja és ki nem a javaslatot.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő szerint ennek a túlhangsúlyozása szimpatikus lehet, de figyelembe kell venni, hogy a közösségnek az is érdeke, hogy a befolyt adóból a testület mit tud biztosítani.  Tudunk-e szociális hálót kiépíteni. Véleménye szerint többet tud a testület a település asztalára letenni, ha egységesen kiáll, mintha évente az adómértéket változtatja. A bevételek olyan fajta felhasználására kell odafigyelni, ami tényleg segítséget jelent, például ha valaki nem tudja kifizetni a gyógyszerét, legyen lehetőség ezeknek az embereknek segítséget adni.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a szociális hálózat nem megfelelően működik még Badacsonytomajon sem, nem biztos, hogy a valóban rászorulók kapják a segítséget.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy azért szavazott úgy, hogy ne változzanak a kialakult adómértékek, mert ezzel a hivatal munkáját nehezítené a testület. Feladataik közé tartozik a Hivatal munkájának a segítése is.

 

Forintos Ervin képviselő kéri a pénzügyi osztályvezető tájékoztatását, hogy a visszamenőleges iparűzési adóellenőrzés után mennyi bírság ment ki.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az ellenőrzés még folyamatban van. Eddig összesen 2,5 millió forint tőke összeg érkezett be, a késedelmi pótlék illetve egyéb mulasztási bírság összegéről nem tud tájékoztatást adni. Több esetben előfordult, hogy az ellenőrzés előtt a vállalkozó önrevíziót végzett, és több 100 eFt iparűzési adót fizetett be.

 

Rajzó Ildikó képviselő megjegyzi, hogy egyesek a választások miatt érvelnek az adócsökkentés mellett. Orbán Péter alpolgármester felé megjegyzi, hogy ez most is azért történik, véleménye szerint.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy természetesen.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kéri, hogy mindenki tartsa tiszteletben a másik véleményét. Kéri az alpolgármestert, hogy megfelelő méltósággal kezelje a véleményeket. Előfordulhat, hogy tájékozatlanság miatt keletkezett adóhátralék. Ezek befizetésére milyen elbírálást tud biztosítani a hivatal. Itt részletfizetésre, méltányosságra, stb. gondol.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a kérdések már elhangzottak, most a hozzászólásokat lehet megtenni. Kéri a pénzügyi osztályvezető válaszát.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető ismerteti, hogy adóelengedésre magánszemélyek esetében van lehetőség. Vállalkozásoknak részletfizetési kedvezmény, vagy fizetési halasztás adható. A kérelmeket a Jegyző úrhoz kell benyújtani.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy aki ilyen kérelemmel fordul a Hivatalhoz, azt elfogadja, hiszen nem célja, hogy a vállalkozás tönkremenjen. Kényes témáról van szó, de nem kell megsértődni az ellenőrzések miatt, melyek célja annak vizsgálata, hogy a jogszabálynak megfelelően teljesülnek-e az adófizetési kötelezettségek. Az önkormányzatnak azaz érdeke, hogy az adók befizetése megtörténjen.

 

Krisztin N. László polgármester 17.38  órakor érkezett vissza  a testületi ülésre.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma:  7  fő

 

Orbán Péter alpolgármester a Pénzügyi bizottság javaslatát teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki a lakás céljára szolgáló építmények adójának 50 Ft/m2-ben történő megállapítását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással meghozza az alábbi:

714/2013. (X.10.) Képviselő-testületi határozat

Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakás céljára szolgáló építmények adóját 50 Ft/m2-ben állapítja meg. A Képviselő-testület felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet tervezet soron következő ülésre történő benyújtására.

Határidő:  2013. novemberi soros ülés

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a nem lakás céljára szolgáló építmények adójának 500 Ft/m2-ben történő megállapítását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

715/2013. (X.10.) Képviselő-testületi határozat

Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nem lakás céljára szolgáló építmények adóját 500 Ft/m2-ben állapítja meg. A Képviselő-testület felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet tervezet soron következő ülésre történő benyújtására.

 

Határidő:  2013. novemberi soros ülés

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a 370 Ft/fő/éjszaka idegenforgalmi adó összeget támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 4 tartózkodással és 2 ellenszavazattal meghozza az alábbi:

716/2013. (X.10.) Képviselő-testületi határozat

Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az idegenforgalmi adó 370 Ft/fő/éjszaka összegben való meghatározását nem támogatja.

 

Határidő:  azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester a Képviselő-testületi ülés vezetését

17.43 órakor visszaveszi.

 1. 16. Napirendi pont

NABE Egyesület támogatási kérelme

Meghívott: Farkas Éva NABE elnök

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy a Képviselő-testület a Nők a Balatonért Egyesület helyi csoportjának támogatási kérelmében megjelölt 250.000 Ft támogatást biztosítsa forrás megjelölése mellett.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a civil szervezeti alapban milyen összeg áll rendelkezésre.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy 130 ezer forint van az alapban.

 

Krisztin N. László polgármester a döntésnél kéri figyelembe venni, hogy az egyik legaktívabb civil szervezetről van szó, ezért a hiányozó 120 ezer forintot is javasolja biztosítani.

 

Rajzó Ildikó képviselő a rendelkezésre álló keretet 100 %-ban javasolja erre a célra felajánlani. Javasolja, hogy a NABE a hiányzó összeget más forrásból tegye hozzá.

 

Forintos Ervin képviselő az Egyesület célját tekintve javasolja a kérelemben szereplő összeg biztosítását.

 

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy nincs több vélemény, a vitát lezárja. Képviselő asszony módosító indítványát teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki a 130 eFt támogatással egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1  tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

717/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

NABE Egyesület támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a NABE Egyesület kérelmére 130.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a Civil szervezetek 2013. évi támogatása keret terhére
 2. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási szerződést készítse elő, a kifizetést eszközölje.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására, Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt az ellenjegyzésre.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

támogatási szerződés megkötésére 15 nap

kifizetésre a támogatási szerződés aláírását követő 3 nap, de legkésőbb 2013. október 31.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

Elszámolásért: Pusztai Lászlóné pénztáros

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy azért tartózkodott, mert a magasabb összeget támogatta volna.

 

 

 1. 17. Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi belsőellenőrzési ütemtervének meghatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javaslata a Képviselő-testületnek a 2014. évi belső ellenőrzési ütemtervhez:

-       Szabadságolások ellenőrzését az Önkormányzat és Intézményeinél

-       az önkormányzati vagyon kezelésének, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási szabályok betartásának ellenőrzését.

-       Az Önkormányzat gazdasági társaságokban vállalt feladat ellátásának hatékonysága, eredményessége és gazdaságossága. A tulajdonosi befolyás érvényesülésének vizsgálata a gazdálkodás során.

-       a helyi adók kivetésének, behajtásának, nyilvántartásának ellenőrzését.

-       az Intézményi gazdálkodás, a pénzügyi gazdasági folyamatok ellenőrzése az Önkormányzat OM intézményeinél.

-       Önkormányzat többségi tulajdonú gazdasági társaságainak gépjármű használat rendjét.

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző kiegészítésként elmondja, hogy miután a témakörök meghatározása megtörténik, mivel külső belső ellenőrrel kerül megoldásra a belső ellenőrzés, legalább 3 árajánlat bekérésére fog sor kerülni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kinek van kérdése.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy a Pénzügyi bizottság milyen időpontban javasolja az ellenőrzéseket. Fentieken túl javasolja a Kulturális Intézmény 2008-2012. közötti gazdálkodásának átfogó ellenőrzését, melyet már tavaly is felvetett.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a bizottság az előterjesztés szerinti időpontokat javasolja.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető ismerteti, hogy az ellenőrzés idejére május, június és szeptember hónapokat írták, mert ekkor a zárások és egyéb határidős feladatok kevésbé termelik meg a kollégákat. Az adatok összeszedése a belső ellenőr részére komoly munkát jelent.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulással a belső ellenőrzés tekintetében minden erőfeszítés ellenére jogvita várható. A Társulásnál megszűnik a belső ellenőrök foglalkoztatása, a jövőben minden önkormányzat önállóan fogja ezt a törvényi kötelezettséget teljesíteni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy az előterjesztésben szereplő témák nem igazán egyeznek a Pénzügyi bizottság javaslatával. Személy szerint nem javasolja ezeknek a vizsgálatát, ha az önkormányzatnak kell a költségvetésében kigazdálkodnia a fedezetet. Kevesebb téma vizsgálatát támogatja. Javasolja a szabadságolások ellenőrzését az önkormányzat és intézményeinél, az önkormányzat kintlévőségeinek kezelését, azok behajtását, végrehajtási eljárások illetve jelzálog bejegyzések vizsgálatát az első időpontban megtenni, május hónapban. A vizsgálati szintén 2008-2013. évekre vonatkozóan történjen.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a belső ellenőrzésről szóló jogszabály szerint átfogó ellenőrzést kell végrehajtani, a gazdasági társaságokra is kiterjesztve. Ezért kerültek az adott témák megfogalmazásra. Legalább egy témát ki kell jelölni a gazdasági társaságokra vonatkoztatva is. A vizsgált időszakot 5 évben javasolja meghatározni.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő javasolja az Önkormányzat gazdasági társaságokban vállalt feladat ellátásának hatékonysága, eredményessége és gazdaságossága, a tulajdonosi befolyás érvényesülésének vizsgálata a gazdálkodás során témakör vizsgálatát, így teljes lesz a lefedettség a Jegyző úr véleményének megfelelően.

 

Krisztin N. László polgármester az alábbi négy feladatot jelölné meg. A helyi adók témaköre, a szabadságok ellenőrzése, a kulturális intézmény ellenőrzése és a gazdasági társaságokban vállalt feladatok témaköre, kerülve a hosszú megfogalmazásokat. Kérdezi, hogy kíván-e valaki kiegészítést tenni.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kéri az időintervallumok és a vizsgálatok időpontjának meghatározását.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Helyi adók kivetésének, behajtásának, nyilvántartásának ellenőrzésével 2009-2013. közötti időszakot tekintve egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Az ellenőrzésre május hónapban kerülne sor.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

718/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi belsőellenőrzési ütemtervének meghatározása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119.§ (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az önkormányzatra vonatkozó 2014. évi ellenőrzési terv keretében Helyi adók kivetésének, behajtásának, nyilvántartásának ellenőrzéséről határoz 2009-2013. évekre vonatozóan. Az ellenőrzést május hónapban kell végrehajtani.

Határidő:  2014. évi belső ellenőrzési ütemterv szerint

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki szabadságok kiadásának ellenőrzésével 2009-2013. közötti időszakot tekintve egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Az ellenőrzésre június hónapban kerülne sor.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással meghozza az alábbi:

719/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi belsőellenőrzési ütemtervének meghatározása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119.§ (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az önkormányzatra vonatkozó 2014. évi ellenőrzési terv keretében a szabadságok kiadásának ellenőrzéséről az Önkormányzat és Intézményeinél határoz 2009-2013. évekre vonatozóan. Az ellenőrzést június hónapban kell végrehajtani.

Határidő:  2014. évi belső ellenőrzési ütemterv szerint

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Kulturális Intézmény ellenőrzésével 2009-2013. közötti időszakot tekintve egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Az ellenőrzésre szeptember hónapban kerülne sor.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő javasolja a két hátralévő témát időben megosztva ellenőrizni, nem kellene ilyen élesen meghatározni az ellenőrzés időpontját. Javasolja, hogy az ütemezést a belső ellenőr döntse el.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ha szeptemberben történik az ellenőrzés, meg van az esélye annak, hogy már nem ezt a testület fogja véleményezni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint január-február is lehet az egyik ellenőrzés időpontja.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a költségvetés miatt mindenki le van terhelve, ebben az időszakban nem végezhető az ellenőrzés.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a testület adócsökkentést szavazott meg, ez 12 ezer adóalannyal számolva hatalmas munkát jelent.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint áprilisra az adóívek kimennek, a költségvetés pedig elfogadásra kerül. Ekkor javasolja a Kulturális Intézmény ellenőrzését.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki ezt el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

720/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi belsőellenőrzési ütemtervének meghatározása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119.§ (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az önkormányzatra vonatkozó 2014. évi ellenőrzési terv keretében a Intézményi gazdálkodás, a pénzügyi gazdasági folyamatok ellenőrzése Badacsonytomaj Város Kulturális Intézményében az ellenőrzést elrendeli 2009-2013. évekre vonatozóan. Az ellenőrzést április hónapban kell végrehajtani.

 

Határidő:  2014. évi belső ellenőrzési ütemterv szerint

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az Önkormányzat gazdasági társaságokban vállalt feladat ellátásának hatékonysága, eredményessége és gazdaságossága, a tulajdonosi befolyás érvényesülésének vizsgálata a gazdálkodás során témakör 2009-2013. közötti vizsgálatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy mivel ez nem az önkormányzatot érinti, hanem a gazdasági társaságokat, ennek vizsgálatát javasolná március hónapban. Az üzleti tervek elkészítése januárban megtörténik, mivel azok az önkormányzat költségvetéséhez kapcsolódnak.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ennek így kellene lenni, de még sohasem történt így. Kéri, hogy aki a témakör márciusra időzített vizsgálatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

721/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi belsőellenőrzési ütemtervének meghatározása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119.§ (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az önkormányzatra vonatkozó 2014. évi ellenőrzési terv keretében az Önkormányzat gazdasági társaságokban vállalt feladat ellátásának hatékonysága, eredményessége és gazdaságossága, a tulajdonosi befolyás érvényesülésének vizsgálata a gazdálkodás során ellenőrzést elrendeli 2009-2013. évekre vonatozóan. Az ellenőrzést március hónapban kell végrehajtani.

Határidő:  2014. évi belső ellenőrzési ütemterv szerint

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

 1. 18. Napirendi pont

BAHART részvények vételi szándéka – elővásárlási jog gyakorlása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Révfülöp Nagyközség Önkormányzat által felajánlott Bahart részvénycsomag megvásárlását.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy ha mindenki szabadulni akar a Bahart részvényektől, akkor miért nem vásárol a Képviselő-testületünk, ha ez olyan jó biznisz. Révfülöp azért adja el, mert a tőkeemelési körbe beletartozik.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez csak a fele az igazságnak, bizonyos fejlesztési célokra szeretnék fordítani az ebből befolyó összeget. Készül a megyei területfejlesztési és gazdasági koncepció, melynek egyeztetésén részt vett. Minden település próbálja azokat a beruházásokat bevonni, melyekhez pályázati forrást szeretne. Kérdezi a képviselőket, hogy megkapták-e a Bahart közgyűlésének anyagát. Kívánnak-e valamiféle instrukciót adni az önkormányzatot képviselő személynek. Ismerteti a napirendet, megjegyzi, hogy fajsúlyos kérdésekben kell szavazni.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy Keszthely mióta bérli a kikötőt és hogyan jutott a bérlethez.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy ez két éves történet. A Főnix kikötővel kapcsolatosan vásárlási szándéka volt egy befektetőnek, majd végül egy bérleti szerződés keletkezett, mellyel az a probléma, hogy eddig nem folyt be bérleti díj. Ezért szükséges a módosítás. A tőkeemelés ennél jóval lényegesebb kérdés, mert torzíthatja a tulajdonosi arányokat. Fontos a telekvásárlás ügye, mely mögött az áll, hogy a Bahart jelenlegi Siófokon lévő telephelye sok szempontból nem megfelelő, bizonyos hatóságok által is csak megtűrt, ezért ennek a területnek a kiürítése és új telephely kialakítása szükséges. Siófok részére ennek a területnek a turisztikai vagy egyéb hasznosítása merül fel. Volt egy pénzügyi tranzakció is, melyet megpróbálnak megmagyarázni. Vita volt arról, hogy a 450 millió reális érték-e. Az anyagban több értékbecslés található. Kéri, hogy ezekre a témákra az ülés végén térjen vissza a testület, mert az önkormányzatot képviselő alpolgármester úrnak szavaznia kell majd.

 

Rajzó Ildikó képviselő kérdezi, hogy az ingatlan téma megoldódott-e, mely a nyáron a sajtóban nagy vihart kevert. Megjegyzi, hogy a tőkeemelésnek kizárólag az a célja, hogy ezek a tulajdonosi arányok Siófok számára kedvezőbben viszonyuljanak. Ezt nem javasolná támogatni. Megjegyzi, hogy a hosszú távú stratégiai elképzelések között nincs szó a balatoni 2. kompról. Legalább Badacsony tekintetében a móló park felújítását be kellene tervezni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a komp ügyében az a határozat született, mely szerint a megvalósíthatósági tanulmányt el kell készíteni és benyújtani a Kormánynak, illetve a három érintett önkormányzat folytasson tárgyalásokat. Javasolni fogja, hogy a stratégiában egyértelműen nyilatkozzanak a projektről. Elhangzott az is, hogy Siófokot és Füredet nem zavarná, mivel a komp üzletág nyereséges. Keszthely hozzáállása lehet még kérdéses. A problémát az jelenti, hogy egyenlőre alszik ez az egész kérdés. A cég bizonyos értelemben vett szétszakadása és átalakítása is téma, ezért veszélyes lehet a részvény kérdése is. Megjegyzi, hogy benne egyre komolyabb aggályok vannak.

 

Rajzó Ildikó képviselő megjegyzi, hogy Badacsony-Fonyód közötti vonal a személyszállítás ágazatában az egyetlen nyereséges pont.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Siófok-Füred vonal is nyereséges.

 

Rajzó Ildikó képviselő szerint félő, hogy a komp beindításával ez jelentősen csökkenne, visszaesést eredményezne a személyszállításban. Megfontolásra javasolná a révfülöpi Bahart részvénycsomag egy részének a megvásárlását, ezzel egy üzenetet közvetítene önkormányzatunk a többi tulajdonos felé.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az üzenet tartalma nem ismert, de sokba kerülne, maga részéről mereven tiltakozik ez ellen. Arra akarta az előzőekben felhívni a figyelmet, hogy a cégben olyan átalakulás zajlik, melynek során nehéz megmondani, hogy mi lesz a sorsa az önkormányzatok részvényeinek. A komp és a személyhajózás tekintetében vitába száll a Képviselő asszonnyal. A komp egyúttal személyszállító eszköz is. A tervek szerint a tetőtérben egy katamarán méretű utazóközönséget szállítana, a gyomrában pedig 40 autó férne el. Tehát nem várható a személyforgalom csökkenése, sőt a komp éjjel-nappal közlekedne.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint a komp kérdése bizonytalan, ezért kéri, hogy a Bahart közgyűlésen vesse fel az önkormányzat képviselője, hogy a menetrend kidolgozása során későbbi időpontban is legyen hajójárat. Javasolja Rajzó Ildikó képviselő javaslatát is megfontolni. Kéri, hogy a badacsonyi alsó bazársor alsó részének fejlesztése is kerüljön bele a Bahart rövid távú koncepciójába.

 

Folly Péter képviselő kéri az önkormányzat képviselőjét, hogy a közgyűlésen hívja fel arra a figyelmet, hogy a közterület használatáról szóló rendelet értelmében milyen tevékenységekre adható bérbe a Bahart területe.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a Bahart jövőre már nem adhatja ki a területét, ezzel tisztában vannak.

 

Rajzó Ildikó képviselő kéri, hogy a nagyobb rendezvények, a Borhét és Badacsonyi Szüret alkalmával a hajók éjszaka is közlekedjenek.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy akkor járulnak hozzá a park felújításához, ha az önkormányzat is megkezdi a beruházást. Kérdezi, hogy ehhez mikor lehet reálisan terv.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a meghirdetéstől számított két hónap. A szakmai részt már tanulmányozták.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja a részvények vonatkozásában felvetni, hogy a badacsonyi vitorláskikötő kerüljön önkormányzati tulajdonba.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ebbe az irányba akarják elvinni a céget, erről beszélt a múltkor. Lesz egy üzemeltető cég és lesznek tulajdonosok.

 

Folly Péter képviselő szerint érdemes megvizsgálni, hogy milyen értéket képvisel jelenleg a vitorláskikötő. Vizsgálni kell a jövedelemtermelő képességet, illetve meg kell nézni, hogy mennyi részvénnyel lehetne az önkormányzat teljes tulajdonosa a vitorlás kikötőnek.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a testületet, hogy szavazzon arról, hogy a révfülöpi szándékot befogadja-e vagy lemond az elővásárlási jogáról. A Pénzügyi bizottság javaslatát teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat Révfülöp Nagyközség Önkormányzata által felajánlott Bahart részvénycsomagot ne vásárolja meg, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

722/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

BAHART részvények elővásárlási jogáról lemondás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Révfülöp Nagyközség Önkormányzata által felajánlott 1.716 db BAHART részvényt  nem kívánja  megvásárolni, a Szindikátusi Szerződés 16. pontjában foglalt elővásárlási jogáról lemond.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának polgármesterét értesítse.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

Jegyzőkönyvi kivonat megküldésére 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Krisztin N. László polgármester kéri a lejárt határidejű határozatok tárgyalása során a fontosabb kérdésekre térjen vissza a Képviselő-testület.

 

 

 1. 19. Napirendi pont

A BEWITAL Bt. képviseletében Molnár Zsolt ügyvezető kérelme a Klastrom út szélének aszfaltozására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja, a Bewital Bt. képviseletében Molnár Zsolt kérelmének támogatását a badacsonyörsi Klastrom út szélének aszfaltozására.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy a Humán bizottság foglalkozott a témával a lejárt határidejű határozatok között. Javasolta, hogy az önkormányzat vizsgáltassa ki, hogy az Oázis a Klastromhoz nevű vállalkozáshoz vezető út felújításához biztosított pénz illetve aszfalt hová lett felhasználva.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy emlékei szerint erre egy keretösszeg került megszavazásra, a vállalkozó hozta a kivitelezőt, így végezték el a munkát. Kéri, hogy ha valaki többet tud az ügyről, mondja el.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint az önkormányzat is el tudta volna végeztetni a munkát, a szükséges szakember gárdával rendelkezünk. Ennek a felújításnak nem volt értelme, vagy rendesen, szakszerűen meg kellett volna csinálni az utat, vagy nem kellett volna csinálni semmit.

 

Folly Péter képviselő kérdezi, hogy a vállalkozói szerződésben szerepel-e garancia.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy az árajánlatot nem az önkormányzat kérte, a műszaki tartalmat sem mi határoztuk meg. Ezt a kérelmező ingatlantulajdonos bonyolította. A vállalkozó azt a munkát végezte el, amire az árajánlatot adta, az út műszaki átadása megtörtént.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a folyamatról a testület szavazott.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kíváncsi a szerződésre, az milyen garanciát tartalmaz. Kéri a vállalkozóval kötött szerződés bekérését, azt a testület vitassa meg.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a megrendelés arról szól, hogy húzzanak egy aszfaltréteget, ez megtörtént. Garanciában nem kérhet olyan dolgokat, amit nem végeztek el, és nem is volt rá megrendelő.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy szegély nélkül nem szabad utat építeni.

 

Rajzó Ildikó képviselő kéri kivizsgáltatni, hogy a pénz egy részéből valóban Németh Barnabás útja lett-e megcsináltatva.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy a bejelentés megalapozottságának a vizsgálatát információkkal segítsék a képviselők, hiszen valahonnan felreppent ez a hír.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő megjegyzi, hogy emlékei szerint az önkormányzat 2 millió forint támogatást biztosított azzal, hogy a vállalkozó ezt kiegészíti.

 

Krisztin N. László polgármester szerint nem így volt. Kéri, hogy a ki mire emlékszik dolgot zárjuk le. Vizsgálat után a következő ülésen a testület tájékoztatást fog kapni.

 

Forintos Ervin képviselő ismerteti, hogy hasonló felújítás történt a Szőlőhegyi utcában 1,5 millió forintért, ott is ugyanez a helyzet várható. Az út széle nincs megcsinálva, ilyen ad-hoc jellegű munkáknak nincs értelme. Kéri, hogy ne történjen meg a kifizetés, amíg a műszaki osztály meg nem nézi.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy az útépítés nem a megfelelő műszaki tartalommal lett megrendelve.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy több utat újítottak fel. A Szőlőhegyi út zsákutca részén nem volt útalap. Csináltak egy útalapot, mert a vállalkozó közölte, hogy a földre nem lehet az aszfaltot leteríteni. Az aszfaltozást követően padkát is készítettek. Erre a testületi ülésen nem született határozat.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy szakemberek szerint 1 tonna aszfaltból 10 m2-t lehet leaszfaltozni.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy végig a helyszínen tartózkodott, az előírt vastagságot mindenütt eléri az aszfalt.

 

Folly Péter képviselő szerint a VN. KFT. dolgozói között nincs a műszaki átvételre akkreditált megfelelő személy. Ha vesz fel megfelelő végzettségű szakembert, annak munkabér költsége 3-4 millió forint. Az osztályvezető asszony szerint egyedi megbízással nem oldható meg a feladat. Képtelenségnek tartja, hogy az önkormányzat pénzt költ egy útra, de a garanciát nem tudja érvényesíteni, mert nincs megfelelő szakember.

 

Horváth Márta osztályvezető pontosítja az elhangzottakat. Felelős műszaki vezetőről volt szó, a jogszabályok értelmében csak felelős műszaki vezető mellett lehet kivitelezési tevékenységet végezni. Ez milliós többletköltséget jelent.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy mikor lesz Badacsonyban a BonVino szálloda előtt és a Strand utca előtt leaszfaltozva a két gödör. Ha télen is így marad, a hó eltakarításban akadályt fog jelenteni. Kérdezi, hogy milyen eszközök vannak a kezünkben a javítás kikényszerítésére.

 

Horváth Márta osztályvezető ismerteti, hogy több felszólítást írtak, büntetést szabtak ki.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy október 31-ig lehet aszfaltozni. Ha nem lépnek, akkor az önkormányzat megrendelheti az aszfaltozást a másik fél költségére.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy az utak állapota miatt fordult-e valaki már kártérítési igénnyel a Hivatalhoz.  Kéri nyomatékosan felszólítani az érintetteket, hogy hozzák helyre a tönkretett utakat.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a Bonvino tulajdonosával beszélt az út helyreállításról. Azt mondta, hogy az alap is rossz.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy teljes szélességű aszfaltozás volt előírva.  Kéri a jegyző urat a szerződésekben foglaltak kikényszerítésére. A VN. KFT-t kritikával illeti, mert a Kert utcában hidegaszfalttal dolgoztak annak ellenére, hogy megegyeztek abban, hogy nem alkalmazzák. A munka minősége nem megfelelő. Ábrahámhegyen az összes kátyút körbevágva, meleg aszfalttal hozták helyre.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy meleg aszfaltot legközelebb Keszthelyről lehet hozatni, nincs olyan autójuk, amivel egyszerre nagyobb mennyiség szállítható. Az aszfalt hamar kihűl, nincs idő bedolgozni. A tavaszról maradt hideg aszfaltot fel kellett használniuk, kidobása pénzpazarlás lett volna. Tudomása szerint körbe voltak vágva a kátyúk.

 

Folly Péter képviselő megjegyzi, hogy szívesen segít megoldani a problémát, a munkafolyamat helyes megszervezésével megoldható a meleg aszfaltozás is.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a testület határozata szerint a javítást úgy kell végezni, hogy az utat fel kell vágni előtte. Így a hóeltakarítást sem akadályozza. A határozatot kéri betartani.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Bewital Bt. képviseletében Molnár Zsolt kérelmét a badacsonyörsi Klastrom út szélének aszfaltozására ne támogassa a Képviselő-testület, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

723/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

A BEWITAL Bt. képviseletében Molnár Zsolt ügyvezető kérelme a Klastrom út szélének aszfaltozására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BEWITAL Bt. képviseletében Molnár Zsolt (9228 Halászi, Damjanich u. 28.) kérelmét nem támogatja, nem kívánja leaszfaltoztatni a Klastrom út szélét.

Határidő:  azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Rajzó Ildikó képviselő felhívja a figyelmet a korábban elhangzott javaslatára. Kéri kivizsgálni, hogy igaz-e az a bejelentés, hogy az aszfalt egy része Németh Barnabás utcájára lett felhasználva, az útfelújításra biztosított pénz hová került.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kéri határozatba foglalni a szerződés bekérését illetve a Bewital BT. képviselőjének meghívását a napirend tárgyalására.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki támogatja az elhangzott javaslatokat, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

724/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

A BEWITAL Bt. képviseletében Molnár Zsolt ügyvezető kérelme a Klastrom út szélének aszfaltozására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri kivizsgálni azt a bejelentést, hogy a Klastrom út aszfaltozására biztosított pénz egy része valóban Németh Barnabás utcájának felújítására lett-e felhasználva, illetve az útfelújításra biztosított pénz hová került.

A testület a vállalkozói szerződés bekérését elrendeli, illetve a Bewital BT. képviselőjének meghívását a napirend tárgyalására.

 

Határidő:  azonnal, egyebekben 2013. novemberi soros ülés

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

 

 

 1. 20. Napirendi pont

Sára Gergely Áron kérelme az 1315. hrsz-ú 2/24-d részben önkormányzati tulajdonú ingatlanrész megvásárlására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a badacsonyi 1315 hrsz-ú ingatlan 2/24-d része értékesítésére írjon ki pályázatot Badacsonytomaj város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló önkormányzati rendelete alapján.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy kik a tulajdonostársak, az elővásárlási jogok hogyan alakulnak.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az ingatlan résztulajdonosainak elővásárlási joga van.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja, hogy most ne foglaljon állást a Képviselő-testület.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző javasolja a napirendet később tárgyalni. Kéri a műszaki osztály vezetőjét, hogy nézzen utána, kik a tulajdonostársak.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy a térkép alapján nem tudta a területet pontosan beazonosítani. Badacsonyi ingatlanról van szó, kérdezi, hogy lehetséges-e, hogy stratégiailag fontos pontról van szó.

 

Krisztin N. László polgármester a Jegyző úr javaslatát teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a következő ülésre készüljön egy kimutatás a tulajdonostársakról illetve a műszaki osztály mérje fel, hogy ez az ingatlan Badacsony fejlesztésében játszhat-e szerepet, kézfelemeléssel jelezze. Kéri, hogy a jövőbeni ingatlanértékesítések tárgyalásakor az előterjesztés térjen ki ezekre a pontokra illetve arra, hogy az önkormányzat saját maga tudja-e hasznosítani az adott ingatlant.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

725/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Sára Gergely Áron kérelme az 1315. hrsz-ú 2/24-d részben önkormányzati tulajdonú ingatlanrész megvásárlására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Sára Gergely Áron (8261 Badacsonytomaj, Római u. 198.) kérelmével kapcsolatosan kéri, hogy a következő ülésre készüljön egy kimutatás a tulajdonostársakról, illetve a Műszaki Osztály mérje fel, hogy ez az ingatlan Badacsony fejlesztésében játszhat-e szerepet.

A jövőbeni ingatlanértékesítések tárgyalásakor a vonatkozó előterjesztés térjen ki ezekre a pontokra illetve arra, hogy az önkormányzat saját maga tudja-e hasznosítani az adott ingatlant.

Határidő:  2013. novemberi soros ülés

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

21. Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Pályázatok elbírálása weboldal készítésére és a www.badacsonytomaj.hu üzemeltetésére – Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága Faragó Péter György pályázatát elfogadja.

A Bizottsága felkéri a Jegyző urat, hogy a 3 millió forint tartozással bíró céggel az Öregek Otthona felépítésére köttetett szerződésről adjon tájékoztatást a Képviselő-testület soron következő ülésén.

A Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy az örsi stranddal kapcsolatos tárgyalásokról 2013. november 15-ig adjon írásbeli tájékoztatást.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

-       a 648/2013. (IX.12.) számú Képviselő-testületi határozatot vonja vissza.

-       „Az ifjúság találkozási helyének kialakításáról” szóló előterjesztést a novemberi ülésen tárgyalja meg.

-       a település kereskedelmi ellátottságának kérdéskörét mielőbb külön előterjesztésben tárgyalja meg. A bizottság beszámolót kér a SPAR telek hasznosításáról is.

-       a papír és műanyag feldolgozás témájában a nemesgulácsi telephellyel működő helyi család megkeresését, telephelyük bővítéséről egyeztetés lefolytatását.

-       vizsgáltassa ki, hogy az Oázis a Klastromhoz nevű vállalkozáshoz vezető út felújításához biztosított pénz illetve aszfalt hová lett felhasználva.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az elhangzott kiegészítésekkel a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy

a./ Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a Lánczi Kft. belső ellenőrzési jelentésének elfogadását.

b./ Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

-                     a világörökség várományos helyszín jegyzék felülvizsgálatát kezdeményezze és az érintett 29 érintett önkormányzat képviselő-testületét keresse meg, lehetőség szerint soron kívüliséggel.

-                     a Forester Központ általküldött dokumentációt áttanulmányozva egyet nem értését fejezze ki, és kezdeményezze Badacsonytomajnak a Tihanyi félsziget, Tapolcai medence, Hévizi-tó világörökségi várományos helyszínek jegyzékéből történő kikerülését.

c./ Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy az említett határozatok közül melyiket javasolta a Humán bizottság visszavonásra.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy ő javasolta az ifjúság találkozási helyének kialakításáról szóló előterjesztés novemberi ülésen történő tárgyalását, mivel az egyeztetést a rövid határidő miatt nem lehet lefolytatni.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy az egyeztetés megtörtént, a fiatalok kéréséről be tud számolni a testületnek. Röviden összefoglalva a korábbi igényüket erősítették meg, miszerint a Kulturális Intézmény korábbi helyét, a volt óvoda épületét szeretnék erre a célra megkapni.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy a Norvég pályázat lehetőségéről kaptak-e tájékoztatást a fiatalok.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy igen. Ha a testület elfogadná a kérésüket, elképzelhető emiatt, hogy csak egy évre kapnak ott helyet.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy külön napirend keretében mostanában miért nem kap a testület tájékoztatást a pályázatokról. Több pályázat beadása megtörtént, melyekről a testület semmit nem tud.  Kérdezi, hogy a CFU-val kapcsolatosan történt-e intézkedés, hogyan áll ez a kérdéskör. Hogyan áll Dr. Kőműves László képviseletében Rakics Anna kérelme, melynek határideje október 15. volt. Megjegyzi, hogy a hulladékszállítással kapcsolatos kérdéseire sem kapott választ. Egyes testületi határozatok nincsenek végrehajtva, nem látja a Hivatal által kiküldött leveleket és válaszokat. Ebben a témakörben kérték, hogy a Tapolcai Társulási Tanács tagja küldje meg az előterjesztéseket. Született egy határozat, Szeremley Hubával tartandó tárgyalásra kérte fel a Polgármester urat a testület 30 napos határidővel. Szabó Zoltán főépítész úrnak december 31-én lejár a szerződése, ebben a kérdésben mi a helyzet. A Stimmel bolt előtti járda burkolatjavítása hogyan áll. Busch Jánosné ügyében mi a helyzet. A Hársfa utcai faültetés kérdéskörét sokszor említették, arról volt szó, hogy a Badacsony újságban is meg kell jelentetni, hogy az újszülötteknek jelképesen egy fa lesz ültetve. Mi a helyzet a badacsonyörsi fahíd ügyében. A Club 67 BT-vel kapcsolatban augusztus 8-án megbízták a Polgármester urat, hogy tegyen 1,5 milliós ajánlatot a tulajdonos felé, erről nem lát anyagot. Említette, hogy márciusban a vagyongazdálkodás kapcsán rengeteg határozat született, melyek határideje folyamatos. Nem látja, hogy bármelyik témakörben előrelépés született volna. A MÁV-val telekcsere bizonyos ingatlanok felajánlásával, ezzel kapcsolatosan mi történt. A határidőket december 31-re javasolja módosítani azzal, hogy legalább egy tájékoztatást kér. A ciklusprogramhoz javasolja, hogy Badacsonyörs és Badacsonytomaj közötti közvilágításra térjenek ki, ehhez tudomása szerint tervek is vannak. Erről egy előterjesztést kér a következő ülésre. A Menü Bt-vel kapcsolatosan szó volt a nyersanyag normák emeléséről oly módon, hogy erről a testület a KFT-vé alakulás után dönt. Az SCD-s szerződések régen lejártak, ezt többször említette, de nem kapott megfelelő választ. Június 28-án született egy határozat az önkormányzat kártérítési igényének jelzéséről.  Arról is szó volt, hogy meg kell keresni a többi hasonló helyzetben lévő települést. Az elmondottakról záros határidőn belül összefoglaló tájékoztatást kér.

 

Krisztin N. László polgármester a CFU kérelemmel kapcsolatosan elmondja, hogy tárgyalt Pusztai professzor úrral, a bérleti díjat egyenlőre nem tudja vállalni. Eltérő a vélemény abban, hogy mikor járt le a szerződés. A professzor úr szerint augusztusban, az önkormányzat szerint pedig februárban. Kéri a Jegyző urat, hogy vizsgálja meg a megállapodást, mert ez befolyásolja, hogy hány havi bérleti díjjal tartozik, ugyanis ebből adódik a viszonylag magas tartozás.  Rakics Annával a Jegyző úr tárgyalt, október 15-én

lesz az egyeztetés az érintettekkel, aki részt szeretne venni a testületből, lehetősége van rá. A Tapolcai Társulási Tanács tagja küldje meg az előterjesztéseket ponttal kapcsolatosan megjegyzi, hogy a maga részéről még nem kapott ilyet annak ellenére, hogy jelezte a testület kérését. Elmondja, hogy Szeremley Huba hosszú ideig nem volt elérhető, kérte Magó képviselő asszonyt, hogy segítsen beazonosítani azt a részt, melyre a javaslatot tette. A helyszínt együtt javasolja megnézni. A Stimmel üzlettel kapcsolatosan elmondja, hogy egy árajánlat készült, de döntés nem született.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy az árajánlat összege 1,2 millió forint volt, a Pénzügyi bizottság elutasította.

Krisztin N. László polgármester elnézést kér, az óvoda ügyével összekeverte.

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a bizottság nem fogadta el, de határozatban kérte, hogy a VN. KFT. adjon árajánlatot, hogy mennyiért csinálja meg.

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy 832 eFt bruttó ajánlatot adtak augusztusban.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a bizottság úgy kérte az árajánlat megadását, hogy az aszfalt szélét le kell vágni, és szegélykövet kell berakni.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő fontosnak tartja, hogy rendesen készüljön el egy adott munka, nem szabad félmunkát végezni, véglegesen meg kell oldani. A Stimmel előtt és után térköves burkolat van.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy a testület június 13-án a Stimmel üzlet előtti burkoláshoz árajánlat bekérését kérte, eddig nem találkozott az ajánlattal.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság tárgyalta Fedő úr ajánlatát, de a bizottság még egy ajánlatot akart látni.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy arról volt szó, hogy a fal síkjáig berakja a lépcsőt a Stimmel üzlet tulajdonosa.

 

Horváth Márta osztályvezető kérdezi a VN. KFT. igazgatóját, hogy rendelkezik-e a KFT. megfelelő szakemberrel.

 

Krisztin N. László polgármester szerint, ha a testület ilyen feladattal bízza meg a KFT-t, mérlegelnie kell, hogy meg tudja-e oldani.

 

Forintos Ervin képviselő egyetért a lépcsők falsíkba történő bevitelével. A csapadékvíz is oda ömlik. Babakocsival nemcsak a Fő utca ezen részén, hanem a teljes utcában nem lehet közlekedni. Egyetért azzal, hogy ne ad-hoc jellegű javítás legyen.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy a Norvég pályázat sikere esetén három nagyobb volumenű terv megrendelésére lenne lehetőség, egyik a Fő utca rekonstrukciója. Ettől függetlenül ez a kanyarrész felújítható, de számon kérhető módon kéri megjelölni a felelősöket.

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy először egy helyesbítést szeretne kérni a belső ellenőrzésről szóló jelentés, beszámoló utolsó sorában. Nem azt mondta, hogy erősen látható, hanem erősen vélelmezhető. Úgy gondolja, hogy nagyon komoly a különbség a kettő között. Most rátérne a megjegyzéseire.

 

Krisztin N. László polgármester türelmet kér, még nem végeztünk az előző témával.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint a határozatban a műszaki osztály kapott megbízást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a műszaki osztály bekérte az árajánlatokat, a Pénzügyi bizottság megtárgyalta, de nem támogatta. Azt kérte, hogy a városüzemeltetés is adjon árajánlatot.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy sok mindent meg kellene újítani, mert minden rossz.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a műszaki osztályvezetőt, hogy Fedő Róbert által tett árajánlatot készítse elő egy közeli rendkívüli ülésre, mert ezzel a témával november 15. után nem érdemes foglalkozni.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy ha térkővel lesz lerakva, akkor később is végezhető a munka. A november testületi ülés is alkalmas a tárgyalásra.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kéri rövid időn belül értesíteni a Stimmel üzlet tulajdonosát a testület szándékáról.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a novemberi testületi ülésre előterjesztés készüljön a Stimmel üzlet előtti terület burkolásával kapcsolatosan, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

726/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Stimmel üzlet előtti terület burkolása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Műszaki Osztályt, hogy készítsen előterjesztést a novemberi soros testületi ülésre a Stimmel üzlet előtti terület burkolásának témakörében. Az üzlet tulajdonosa mielőbb kapjon tájékoztatást a testület szándékáról.

Határidő:        2013. novemberi soros ülés

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy Busch Jánosné ügyében mi a helyzet.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy fizeti a részleteket, hirdeti az ingatlant, de eddig nem sikerült eladnia. A helyzet változatlan.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Hársfa utcai faültetés megjelent a Badacsony újságban, de az utcában lakóknak nem tetszik az ötlet, nem aratott sikert. De ha a testület végig akarja vinni a határozatban foglaltakat, nincs akadálya.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő szerint a békesség kedvéért a lakókkal is egyeztetni kell. Az alkalmazandó fa azért vetődött fel, mert őshonos és az utca nevével megegyezik. Javasolja kikérni az ott lakók véleményét, ha a többség nem támogatja, akkor a testület változtassa meg a döntését.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a kerékpárúttal kapcsolatos teendőket a VN. KFT. látja el. Javasolja a fahíd felújításának költségét a következő üzleti tervben szerepeltetni, az időbeni ütemezéssel együtt.

 

Pásztor László ügyvezető ismerteti, hogy két árajánlat érkezett. Az egyik a teljes cserére, a másik a sérült korlát cseréjére. Testületi határozat született arra, hogy szakértő cég végezze a munkát.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a fahíd a közlekedésbiztonsági szabályokra figyelemmel újítható fel.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a kerékpárút tulajdonosa a Magyar Állam, kezelője pedig az önkormányzat, de pénzt nem kapunk hozzá. A VN. KFT. azért nem javította meg, mert nem volt rá forrás.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a határozat nem egyértelmű, tisztázni kell, hogy a VN. KFT., vagy egy szakértő cég végezze el a felújítást.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy legközelebb, ha egy határozat ellentmondó, kéri jelezni, ilyenkor konzultálni kell. Elmondja, hogy az elmúlt időszakban több olyan levelet intéztünk a VN. KFT-hez, mellyel kapcsolatosan csak akkor történt intézkedés, ha rendkívüli helyzet adódott belőle. Kéri, hogy a testület döntéseit teljesítse a KFT., működjön szorosabban együtt a műszaki osztállyal.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja olyan szakember megkeresését, akinek van jogosultsága az árajánlati dokumentáció elkészítésére. Ha ez rendelkezésre áll, akkor a KFT. kérjen be ajánlatokat a kivitelezésre, mely alapján a testület hozza meg a döntést.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja az üzleti tervben felsorolni az ellátandó feladatokat, figyelembe véve az önkormányzat költségvetését és koncepcióját. Ha ez nem történik meg, akkor az ügyvezető forrás hiányában nem tudja a feladatokat megoldani. Ilyen például a futballpálya ügye. A Club 67. KFT. ügyében, Horváth Ottó úrral az aljegyző asszony beszélt, a 1,5 millió forintos ajánlatot megtettük, de visszajelzés még nem érkezett.  A közvilágítással kapcsolatosan több területről érkeztek javaslatok, tervek létezéséről nem tud.  A kerékpárúttal kapcsolatosan Badacsonyörs és Badacsonytomaj közötti szakaszra a műszaki osztály felé kiadta a feladatot, illetve a Kemping melletti részre is. Ha az új tulajdonos megnyitja a kempinget, az önkormányzat ezzel járul hozzá. A tervezéshez árajánlat bekérését kérte, mely alapján a testület dönthet, illetve a kivitelezéshez lesz egy előzetes kalkulációja.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő ismerteti, hogy amikor a Móricz Zsigmond utca közvilágításáról volt szó, érkezett a GYVILL-től egy árajánlat. Kéri, hogy ebben a témában a következő testületi ülésre készüljön előterjesztés. Kérdezi, hogy a Menü KFT. normaemelési ügye mikor kerül napirendre.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a Menü KFT. tekintetében az a javaslat született, hogy az átalakulást követően a novemberi ülésen szerepeljen napirendként.

 

Krisztin N. László polgármester Szabó Zoltán főépítész szerződésével kapcsolatosan elmondja, hogy arról volt szó, hogy a határidő december 31-re módosuljon. A vagyongazdálkodással kapcsolatosan hozott döntések határideje is december 31-e legyen.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a pályázatokról szóló tájékoztatót a következő ülésre a Hivatal előkészíti.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az SCD-vel kapcsolatos testületi döntést az Intézmény Fenntartó Társulásnak két alkalommal is megküldtük, érdemi válasz nem érkezett. Az ügyvéd úr felkérést kapott az ezzel kapcsolatos kártérítési anyag összeállítására és egy bírósági anyag készítésére. Ez eddig nem történt meg. Ismerjük a problémakört, szakértők bevonása vált szükségessé. Az ügyvéd urat megkértük, hogy prezentálja ő a szakértőket akkor is, ha ez költségekkel jár.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy az ügyvéd úr erről a testületi ülésen beszámolt. Elmondta, hogy nem igazán látja a módját, nem érdemes közreműködő szakértőt bevonni. Ő a Megyétől várja a választ.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy Lasztovicza képviselő úrral tárgyalt erről, a pénzügyi kereteik január 1-jével nyílnak meg. Felvetette neki, hogy igényt tartunk a kártérítésre. Ha ennek formája direkt készpénzfizetéssel nem valósítható meg, és az örsi strand végleges megoldása kapcsán olyan verzió alakulna ki, hogy szükség van pénzre, akkor ez legyen az a bizonyos kompenzáció.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy az ügyvéd úr szerint nem érdemes pert indítani. Kérdezi, hogy hogyan fizet az önkormányzat az ügyvéd úrnak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy átalányban.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az SCD. több százmilliós kárt okozott a településnek, ezt perben kellene foganatosítani.  Elmondja, hogy a sportpálya locsolása gondot jelent. Folly Péter képviselő javasolta a kútfúrást. Ehhez kérhetünk-e árajánlatot. Elmondja, hogy a fogorvos ügyében megérkezett a válasz, melyet minden képviselő kézhez kapott. A testületnek a pozitív vélemény volt a kikötése. Ha elfogadja a véleményben leírtakat, akkor lesz fogorvos Badacsonytomajon.

 

Krisztin N. László polgármester a kúttal kapcsolatosan elmondja, hogy a VN. KFT. üzleti tervének készítése során fontolja meg a javaslatot, számszakilag próbálja bemutatni, hogy egy megtérülő beruházásról van szó.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő az SCD. ügyében elmondja, hogy a Jobbik sajtótájékoztató kíséretében kinyilvánította, hogy a Balatontourist részvényértékesítés kapcsán bejelentést tesz. Kéri az alpolgármestert, hogy a következő ülésen számoljon be arról, hogy a szervezet mit tett és hová jutott ez ügyben. Az ügyvéd úr szerint nem Badacsonytomaj, hanem a Megyei Önkormányzat a kompetens megtenni a lehetséges lépéseket. Javasolja a következő ülésre vagy a közmeghallgatásra meghívni Lasztovicza képviselő urat, hogy számoljon be ezzel kapcsolatosan. Elmondja, hogy sürgősen le kellett adni a megyének azokat a Badacsonyörsre vonatkozó pontokat, melyek prioritást élveznek. Leírták, hogy mit szeretnének, de nem érkezett válasz.

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy minden településről bekérték a javaslatokat, melyeket egy erre felfogadott munkaszervezet megpróbált rendszerezni.  Az ez ügyben érkezett anyagot a testület meg fogja kapni. Megjegyzi, hogy nem reális az az elvárás, hogy minden település minden javaslata megjelenjen. 7 évre és az összes településre 40 milliárd forint áll rendelkezésre, ebben a városok is szerepelnek. Fontos lenne, hogy a kisebb településekre is jusson valamilyen forrás. Lasztovicza képviselő urat meg fogja hívni a közmeghallgatásra.

 

Orbán Péter alpolgármester támogatja, hogy a Megyei Közgyűlés is kérjen kártérítést, de szeretné, ha Badacsonytomaj is perelne, akár az IFA bevételek elmaradása miatt is.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy korábban a Veszprém Megyei Önkormányzat megkeresése megtörtént a 100 millió forintos kártérítés érdekében.  Válaszukban leírták, hogy a szerződés még nem járt le, ezért jogi lépések nem tehetők az SCD-vel szemben. A szerződés azóta a nyár közepén lejárt.

 

Rajzó Ildikó képviselő jelzi, hogy a média témájában, az internet portál megújítására az Ad-hoc bizottság elvégezte a munkáját. Az anyag a novemberi testületi ülésre lesz előterjesztve.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a feladatra egy tehetséges fiatalember egyedül pályázott, a bizottság befogadta a pályázatát. A meghallgatáson vita volt arról, hogy a pályázat az üzemeltetésre is szólt. A jelenlegi rendszergazda, Hoffer Péter szerződése is tartalmazza az üzemeltetést. Ezt kéri helyre tenni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy ezt többször megtette, de most mégis szerepel az anyagban az üzemeltetés szó. A pályázati kiírás lényege a honlap szerkezetének a kialakítása. Az üzemeltetés más téma, mely jelenleg nincs megoldva. Ez nem a jelenlegi rendszergazda feladata, de nem is a pályázóé. A pályázat egyszeri feladatelvégzésre szól.

 

Rajzó Ildikó képviselő a HÉSZ témájában, illetve az útlezárások ügyében kér tájékoztatást. Javasolja a tél beállta előtt a Ranolder villáról információt kérni. Köztudomású, hogy a Szent István kápolna építése kapcsán elindultak a tárgyalások. Kérdezi, hogy a VN. KFT. közmunkásai megtisztíthatnák-e a területet. Ezt javasolja határozatba foglalni. A fogorvos témájában a korábbi javaslatot javasolja visszavonni, tekintve, hogy azt felesleges érvényben tartani. Tekintve azt, hogy a doktornő a levelében megfogalmazza, hogy egy dilettáns vezetésű településen nem kíván működni. Javasolja az informális ülésen, amit a polgármesterekkel együtt 2 pontban megfogalmaztak, mint javaslatokat, az elsőt megtették, a válasz a doktornőtől nemleges volt. Így javasolja ez alapján egy hirdetés feladását a fogszakorvos vonatkozásában. Erről a két döntésről javasolja az önkormányzatokat is tájékoztatni. A belső ellenőrzéssel kapcsolatosan megköszöni a belső ellenőrzést végző cégnek a kiegészítést. Tisztelettel kérdezi a Polgármestert, hogy rendelkezik-e illetve rendelkezett-e a korábbi testülettől illetve a mostani testülettől engedéllyel a hivatali gépjármű használatára.

Horváth Márta osztályvezető a HÉSZ-szel kapcsolatosan ismerteti, hogy az egyeztetés lezajlott, a szakhatósági vélemények megérkeztek, a tervezők dolgoznak. Helyettük nem tud ígérni semmit, a szerződésben nem szerepel ütemezés.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő felhívja a figyelmet arra, hogy Szabó Zoltán főépítész szerződése december 31-én lejár.

 

Krisztin N. László polgármester úgy gondolja, hogy alapvetően elégedettek vagyunk a tevékenységével.

 

Horváth Márta osztályvezető megerősíti, hogy igen.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az ötletpályázathoz is tőle kaptuk a legtöbb segítséget, nincs kifogása a szerződésének meghosszabbítása ellen.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a szerződés erre az évre szól, de meghosszabbítható. Óradíjas megállapodást kötöttünk, annyit kell fizetni, amennyit a főépítész úr dolgozik. Az útlezárásokkal kapcsolatosan elmondja, hogy Götli Edit féle ügyben nem történt változás. A másik ügyben november 15-én lesz a fennmaradó rész munkaterület átadása, a pénzt bírósági letétbe helyeztük.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy az okozhat félreértést, hogy az idei költségvetésben a 15/2. hrsz-ú üggyel kapcsolatosan a kisajátításra lett a pénz biztosítva. Az út kialakítására a 2014-es költségvetésben kell biztosítani a fedezetet. A Bazaltbánya KFT. kérte, hogy a turisztikai szezonban ne legyen munkavégzés, májusig meg kell csinálni az utat.

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a tervezéshez az árajánlatokat bekérte, a tervek elkészülte után lehet a kivitelezésre az ajánlatokat bekérni. A költségvetés készítésekor már remélhetőleg pontos összeget tud mondani.

Krisztin N. László polgármester szerint jó, ha a közmunkások bevonásáról a testület állást foglal, de arról volt szó, hogy a Nemzeti Parkkal kell szervezni egy tárgyalást, melynek előkészítése folyamatban van. Addig nem javasol semmilyen munkavégzést. De kéri a testület döntését, hogy aki a közmunkások bevonásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

727/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Szent István kápolna kapcsán, hogy a VN. KFT. közmunkásai tisztítsák ki a területet a Nemzeti Parkkal történő tárgyalást követően.

 

Határidő: 30 nap

Felelős: Pásztor László ügyvezető VN Kft. ügyvezető

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a közmunkaprogrammal kapcsolatosan megrendezett értekezleten elhangzott, hogy április 30-ig 100 %-os támogatottság mellett  továbbfoglalkoztathatók azok az emberek is, akik eddig is dolgoztak. Tehát a lehetőség maximálisan adott.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő 19.37  órakor távozott  a testületi ülésről.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma:  6  fő

 

Krisztin N. László polgármester a fogorvossal kapcsolatosan pontosítást tesz. A Megyei ÁNTSZ főorvos válaszolt, hogy Folly Réka doktornő minden tekintetben megfelel az előírásoknak. A Képviselő asszony mondataiban csúsztatás volt. Amikor egyeztetés volt a partner önkormányzatokkal, megfogalmaztak egy 3 pontos javaslatot, melyeket Szabó főorvos úr a múltkori testületi ülésen megválaszolt. Akkor merült fel az iskolafogászat kérdése, melyet a Jegyző úr önmaga nem kívánt eldönteni. Amikor a szavazásra került sor, úgy döntött a testület, hogy felsőbb szervek véleményét kérjük. Ha pozitív válasz érkezik, akkor a testület meghozza a döntését. Ehhez képest nem javasolja a változtatást. Kérdezi, hogy kíván-e még valaki szólni.

 

Németh Sándorné kérdezi, hogy az egyedüli jelölt Dr. Folly Réka visszalépett-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem.

 

Folly Péter képviselő 19.40  órakor távozott  a testületi ülésről.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma:  5  fő

 

Németh Sándorné megjegyzi, hogy tehát változatlanul pályázik az állásra. A testületen múlik a döntés, hogy áldását adja-e rá vagy nem.  Nem tudja mi a valódi oka annak, hogy az ügy áprilistól eddig húzódott, és még mindig vannak kérdőjelek. Nem akarja a tisztelt képviselő asszonyokat megsérteni, de nagyon sokak véleménye az, hogy egyértelműen rajtuk múlott ez az egész kérdés. Már nagyon régen nem a fogorvosról van szó, hanem Folly Réka nevű személyről, akit Önök minden áron elleneztek az első pillanattól kezdve. Kérdezi, hogy ha szakmailag megfelelő, akkor milyen kifogás lehet a munkája ellen. Kérdezi, hogy van-e joga a testületnek a munkáját szakmailag megkifogásolni. Van-e joga a testületnek előírni a jelöltnek a szakvizsga letételét, vagy csak javasolhatja. Badacsonytomaj lakosságának legalább 70 %-a úgy nyilatkozik, hogy egy közröhej, ami ebben az ügyben zajlik.  Egyszerűen érthetetlen, hogy a testület nem tud dönteni egy ilyen fontos kérdésben. A három képviselő asszony nagyon merev elutasítása mellett megemlítették azt is, hogy Folly képviselő úr szoros családi kapcsolatban áll az illető doktornővel, személyes családi nézeteltérésük van, így támogatja ő is a képviselő asszonyokat. Bár ő érintettségére való hivatkozással nem szavaz. Egyszerűen ép ésszel nem érthető, hogy mi a kifogás, ez már több a soknál. Itt nem az orvosról, hanem a személyről van szó. Gyerekes, csak azért is nemről van szó. Ezt a testület nem teheti meg, mint magánember talán, de testületi tagként nem. A település nevetségessé válik, ez a téma is megérdemelne egy országos nyilvánosságot. A település lakossága kénytelen eljárni Balatonedericsre, ahol Folly Réka látja el őket. Munkájával meg vannak elégedve, emberi magatartásával és orvosi tevékenységével egyaránt. Kéri a testületet, hogy vonják vissza azt a határozatukat, mellyel megszűntették Badacsonytomajon a testületi ülések közvetítését. Adják vissza annak a jogát az állampolgároknak, hogy követni tudják, hogy mi is történik. Sokaknak nincs internet lehetősége, az idősek nem tudják kezelni. Kérdezi, hogy lesz döntés a fogorvos ügyében, vagy a testület meg kívánja várni az egy évet, amikor a lehetőség átmegy az önkormányzat nevére és az OEP-től kap támogatást. Ez az állapot tovább tarthatatlan, javasolja, hogy szerencsétlen doktornő változtassa meg a nevét.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a felszólaló itt volt az előző testületi ülésen is, akkor Szabó főorvos úr megválaszolta a kérdéseket, elmondta, hogy senki nem kötelezhető szakvizsgára, jelenlegi végzettsége a feladat ellátásához elegendő.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy erről a képviselői fogadóórán is beszéltek a hölggyel. A településen nincs fogszakorvosi ellátás, szerették volna megoldani ezt a problémát. Nem igaz, hogy elzárkóznak más személytől. A többi település zárkózott el mereven egy másik személy megválasztásától. A megoldás érdekében javasolták azt, hogy legyen elvárás egy fogszakorvosi végzettséggel rendelkező orvos. Nem rajtuk múlott, hogy a többi település nem is tárgyalt a másik személlyel.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy valóban volt egy másik jelölt is. Amikor Badacsonytomaj testülete tárgyalt vele, a környező települések testületei, négy település már határozatban elfogadta Dr. Folly Rékát. Badacsonytomaj testületének egy része nem. Kérdezi, hogy miért a túlnyomó többség vonja vissza a határozatát?

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy az Ad-hoc bizottság tárgyalt a média témában, és javasolja a testületnek a testületi ülések sugárzását újból lehetővé tenni a televízióban. A novemberi testületi ülésen ez téma lesz.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy úgy hozta az élet, hogy a fogorvos kérdéséről ismét szavazni kell, a képviselők közül öten vannak jelen. A szavazás arról fog szólni, hogy miután az ÁNTSZ főorvosának a véleménye pozitív, a testület elfogadja-e Dr. Folly Réka személyét.

 

Forintos Ervin képviselő névszerinti szavazást kér.

 

Krisztin N. László polgármester egyetért a névszerinti szavazással.

 

Orbán Péter alpolgármester támogatja a névszerinti szavazást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy név szerinti szavazás következik. Kérdezi, hogy ki ért egyet az idevonatkozó előző határozat visszavonásával és Dr. Folly Réka fogorvossal a fogászati alapellátásra történő feladat ellátási szerződés megkötésével.

 

Forintos Ervin képviselő                 igen

Orbán Péter alpolgármester          igen

Rajzó Ildikó képviselő                     nem

Krisztin N. László polgármester    igen

Simonné Visi Erzsébet képviselő  nem

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

728/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Fogorvosi ellátás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október 11. napjával a Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Ábrahámhegy, Salföld, Balatonrendes településekre  kiterjedő fogászati alapellátási körzetre vonatkozóan, a praxisjogot megszerezni kívánó dr. Folly Réka fogorvossal az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2./B. §-a szerinti, az előterjesztés II. számú mellékletében szereplő feladat-ellátási szerződést kíván kötni, melyről az önkormányzat az előterjesztés I. számú mellékletében foglalt tartalmú előszerződést köt dr. Folly Réka fogorvossal.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződésre vonatkozó jelen előterjesztés szerinti tartalmú előszerződés aláírására.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert – amennyiben az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtására kiadott 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 3. §. (2) bekezdése szerinti – a praxisengedély kiadására jogosult egészségügyi államigazgatási szerv a praxisengedélyt jogerősen kiadta, az előterjesztés II. számú feladat-ellátási szerződésének aláírására.

Határidő:        tájékoztatásra 15 nap

egyebekben folyamatos (működési engedély kiadásáig)

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző megjegyzi, hogy ez azt jelenti, hogy a fogorvosi alapellátási körzet Dr. Folly Rékával betöltésre került, ilyenkor egyszerű többségre van szükség a döntéskor, tehát egy érvényes határozat született.

 

Németh Sándorné köszöni, hogy részt vehetett az ülésen és elmondhatta a véleményét. Elnézést kér, de ez az eljárás az állampolgárokra nézve megalázó. Amikor dönteni kell, két képviselő elmegy, mert nem akar véleményt nyilvánítani. Nagyon csalódott ebben a testületben, ez a magatartás nem válik a testület javára sem most, sem a jövőben. Hogyan lehet így még egy évet végigvinni a ciklus végéig. Itt komoly emberi ellentétek vannak, ezt mindenki látja. Itt kimondottan az emberi egymáshoz szorulásról van szó, nem az együttdolgozásra kerül a hangsúly. Kérdezi, hogy ez a döntés tehát azt jelenti, hogy van fogorvosunk.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, ha a doktornő fenntartja, vagy megköti a szerződést a doktor úrral a praxisra vonatkozóan, beszerzi ÁNTSZ és egyéb szükséges engedélyeket, akkor tud munkába állni. A belső ellenőrzéssel kapcsolatos kérdésre az a válasza, hogy az előző képviselő testület idején, illetve tulajdonképpen a legutolsó időszakig nem volt téma, hogy ki szabályozza ezt a tevékenységet, ő rendelkezhetett arról a szabályzatban, hogy a gépjárműveket ki veheti és hogyan igénybe. Tehát evidencia volt, hogy ő is igénybe vehette. A Ranolder villa ügye az a kevés pont kettőjük között, amit vállvetve kell előrevinni. Katasztrofális állapotban van az épület, a tulajdonossal beszélt. Útmutatást kér arra, hogy milyen úton haladjon tovább az ügyben. Lehet, hogy egyedül kevés hozzá, közös megmozdulásra lenne szükség, mert úgy érzi, hogy ez az épület a közeljövőben nem lesz befejezve. Nem akar hangulatot kelteni, de ez az érzése.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint közösen kellene lépni, sajtótájékoztatót tartani a médiához fordulva arról, hogy így mennek tönkre a védett épületek.

 

Rajzó Ildikó képviselő javasolja, hogy az épület külsejére vonatkoztatva ragaszkodjon a testület az eredeti állapot visszaállítására, hiszen az meghatározó Badacsony képe szempontjából. Nem veszítheti el a település úgy, mint a Bormúzeum épületét.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ezzel a jogával akkor élhetne a testület, ha korábban nem utasítja el az idevonatkozó előterjesztést, vélhetően azért, mert az ő hatáskörébe kerültek volna bizonyos hatáskörök, de vele szemben nincs bizalom. Megjegyzi, hogy ő csak  főépítészi vélemény alapján léphetett volna. Javasolja, hogy a testület bízzon meg 2-3 fős küldöttséget, aki megkeresi a tulajdonost, mert ő nem tudott vele előbbre jutni.

Megállapítja, hogy Rajzó Ildikó és Simonné Visi Erzsébet képviselők jelentkeznek a feladatra. Javasolja, hogy a műszaki osztályvezetővel együtt vegyenek részt a tárgyaláson.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja, hogy Folly Péter képviselő is vegyen részt a tárgyaláson.

 

Folly Péter képviselő 20.00  órakor érkezett vissza  a testületi ülésre.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma:  6  fő

Krisztin N. László tájékoztatja arról, hogy tárgyalt a Ranolder villa tulajdonosával az épület felújításának folytatásáról, melynek eredményeképpen úgy látja, hogy erre a közeljövőben nincs esély. Kérte, hogy a testület hozzon létre egy tárgyalóküldöttséget, aki megpróbál eredményre jutni.  Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Ranolder ház felújításának folytatásáról a tulajdonossal a Képviselő-testület megbízásából Simonné Visi Erzsébet, Rajzó Ildikó, Folly Péter képviselők és Horváth Márta műszaki osztályvezető tárgyaljanak, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

729/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Ranolder ház felújításának folytatásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Simonné Visi Erzsébet, Rajzó Ildikó, Folly Péter képviselőket és Horváth Márta műszaki osztályvezetőt, hogy a Ranolder ház felújításának folytatásáról az ingatlan tulajdonosával folytassanak tárgyalást.

 

Határidő:        folyamatos

Felelős:          Rajzó Ildikó HüB elnök

Folly Péter képviselő

Simonné Visi Erzsébet képviselő

Horváth Márta osztályvezető

 

Dr. Magó Ágnes képviselő 20.02  órakor érkezett vissza  a testületi ülésre.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma:  7  fő

Rajzó Ildikó képviselő 20.02  órakor távozott  a testületi ülésről.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma:  6  fő

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Miskolci Egyetem szerződése megérkezett, 100 eFt-ot kellene az önkormányzatnak fizetnie ahhoz, hogy a rendszer megmozduljon. Ezt saját hatáskörben is el tudta volna intézni, de korrektnek tartotta volna, ha ezt az első levelükben is leírják. Kéri, hogy aki úgy érzi, hogy a programban való részvétel 100 eFt-ot megér, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással meghozza az alábbi:

730/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Országos Városmarketing

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Miskolci Egyetem  Országos Városmarketing programjában való részvételhez kapcsolódóan 100 ezer Ft kifizetését nem támogatja.

 

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő:        azonnal

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy a lomtalanítás újabb időpontja december 5-6-7. lenne. Véleménye szerint a cég ezzel biztosítja a lehetőséget, teljesíti vállalását. Ha nem fogadja el a testület, akkor nem lesz lomtalanítás. Ha viszont elfogadja, az emberekkel kinevettetjük magunkat.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy milyen módon kívánja megoldani.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy 3 konténert helyezne ki meghatározott helyre, a lakosságnak kell odaszállítania a kidobandó tárgyakat.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő szerint, ha rossz idő lesz éppen, akkor lehetetlen megoldani a lomtalanítást. Ha jó lenne az idő, akkor megfontolandó.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a szemétszállítási díj tartalmazza az évi egyszeri lomtalanítást. Javasolja más cég megkeresését és a szemétszállítási díjból a lomtalanítás költségét le kell vonni.

 

Krisztin N. László polgármester szerint ebből megint pereskedés lesz. A Remondis KFT. vállalta, hogy évente egy lomtalanítást tart, tehát a vállalást teljesíti. Egyetért azzal, hogy ezzel a dátummal a nyaralók teljesen kiszorulnak a lehetőségből.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint az alpolgármester javaslata többe kerülne az önkormányzatnak. A nyaralók nem fognak részt venni a lomtalanításban, de mégis javasolja az időpontot elfogadni. A jövő évben pedig kora tavasszal, a következő szolgáltatóval tartani egy lomtalanítást.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki ezzel a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

731/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

2013. évi lomtalanítás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Remondis KFT. által megadott 2013. évi lomtalanítás időpontját – 2013. december 5-6-7. – elfogadja.

2014. évben a tavaszi időszakban – a következő szolgáltatótól – ismételt lomtalanítást kér.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, az ifjúság a volt kulturális intézmény helyét szeretné megkapni. Úgy gondolja, hogy viszonylag keveset fordít az önkormányzat erre a korosztályra. Tevékenységükkel fűtési költség, minimális villany és víz költség merül fel, ehhez együttműködési megállapodás kidolgozását javasolja. Kérte tőlük, hogy alakítsanak egy egyesületet, így támogatásuknak jogi kerete is lesz.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő bővebb beszámolót kér a beszélgetésről. Ők is álljanak elő valamivel. Például tudnak-e együttműködni az önkormányzattal a randalírozók megfékezésében.  Elmondja, hogy a vasút felé a tájékozató táblát megrongálták. Kérjük meg őket, hogy járjanak nyitott szemmel és hasonló esetekben szóljanak. Egy-egy ilyen rongálás százezres nagyságrendű, fontos lenne a megelőzés.  Rendezvények után rettenetes állapotok vannak, ez szűnjön meg. Az épület fűtése sokba kerül.

 

Krisztin N. László polgármester egyetért ezzel, de kéri, hogy adjon esélyt a testület a település fiataljainak. Fontos lenne, hogy viszonylag kulturált körülmények között töltsék együtt a szabadidejüket, nem pedig a WC előterében.  Említette, hogy az önkormányzat szeretne cserébe kapni valamit, ő az ünnepségeken való részvételre hívta fel a figyelmüket. Hisz bennük, javasolja a támogatásukat.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző egyetért az egyesületi forma létrehozásával, így javasolja a támogatásukat.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az egyesületi forma mellett akár pénzzel is támogathatók. De addig is el kell indulni valahogyan, mert az egyesület megalakítása sok időt vesz igénybe. Javasolja, hogy a testület adjon bizalmat részükre, akár egy szülő közreműködésével, aki vállalná a felelősséget.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint, ha a fiatalokat a testület odaengedi, akkor a nyugdíjas egyesület is kérelmezni fogja, hogy visszamehessenek. Ez olyan dolgokat eredményez, melynek következményei nem láthatók előre.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy miért lenne az baj, ha az épület hasznosítva lenne, akár a Manó klub vagy a Nyugdíjas Egyesület is tarthatná ott az összejöveteleit.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a gyerekek 16.00 óráig iskolában vannak, pár órát vennék igénybe.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy átmeneti megoldásként tudja elfogadni. Az épület állapota nem megfelelő, baleset is érheti a gyerekeket, akkor az önkormányzat lesz a felelős.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy bontó feltétel az eredményes pályázat. Kéri, hogy aki támogatja, hogy a volt óvoda épületében ifjúsági klub működjön, a későbbiekben meghatározott peremfeltételek között, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

732/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Ifjúsági Klub működése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a volt óvoda épületében ifjúsági klub működjön, a későbbiekben meghatározott peremfeltételek között.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy a DRV. küldött egy levelet arra vonatkozóan, hogy a badacsonyörsi vizitársulatnak  3 milliós tartozása van, ezért májusban elzárják a vizet. Több út lehetséges. Kérdezi, hogy miután nem sürgős a döntés, a novemberi testületi ülésre készüljön előterjesztés vagy a testület most foglal állást.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy a legutóbbi vízóra leolvasások alapján látható, hogy az óra kétszer mér. Lehetetlen, hogy a mutatott vízmennyiséget elfogyasztották. Ezt az önkormányzat jelezte a DRV. felé, aki azt válaszolta, hogy oldja meg a társulat. Nem érti, hogy miért megy ilyen nehezen a tárgyalás. Az önkormányzat kötelezze a DRV-t, hogy üzemeltetésre vegye át a rendszert, ezzel a problémák megoldódnának. Sokan évek óta nem fizetnek. Azt kell mondania, hogy a számlák fiktívek, nincs olyan cég, hogy Badacsonyörs PJT. Elhiszi, hogy a főóra azt mutatja, ami látható, de kétszer méri a fogyasztást.

 

Krisztin N. László polgármester szerint addig lehet bármilyen kérdést felvetni, amíg a vizet el nem zárják. Nem lehet egymás torkának ugrani, mert akkor el fogja zárni a vizet a szolgáltató. Május még messze van, előfordulhat, hogy az Állam vagy a Nemzeti Vagyonkezelő kötelezi a DRV-t az átvételre. Viszont a fennálló 3 milliós tartozást akkor sem fogják lenyelni.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy a Vizitársulat tartozása mennyiben tartozik az önkormányzatra.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az önkormányzat is fogyasztó. Kaptunk egy tájékoztatást a DRV-től. Ha több száz háztartásban elzárják a vizet, ez komoly ügy lesz, erről beszélni kell. Kéri határozatba foglalni, hogy a novemberi ülésen erről tárgyalni kell.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi Simonné Visi Erzsébetet, hogy mivel bizonyítható, hogy a főmérő rosszul mér.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy a visszacsapó szelep hiányzik a rendszerből. A 3 milliós tartozás nem valós. Kérte a Jegyző urat egy rendkívüli tulajdonosi ülés összehívására, erre október 19-én kerül sor.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a novemberi testületi ülésen tárgyalandó előterjesztésbe a tulajdonosi közösség véleményét is bele kell írni. Kéri, hogy aki a probléma tárgyalását a november testületi ülésen támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

733/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi Vizitársulat ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete novemberi soros ülésén külön előterjesztés formájában tárgyalja a badacsonyörsi vizitársulat ügyét, a 3 milliós tartozás rendezésének lehetőségét. Az előterjesztésbe kéri a tulajdonosi közösség véleményét is belefoglalni.

 

Határidő:        2013. novemberi soros ülés

Felelős:          Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető

 

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a lejárt határidejű határozatok között szerepel a belső ellenőrzés kiegészítő anyaga, ezzel kapcsolatosan Rajzó Ildikó képviselő kérdésére már válaszolt. Kérdezi, hogy erről van-e valakinek véleménye. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a belső ellenőri jelentést, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

734/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Belső ellenőri jelentés

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a belső ellenőri jelentést a kiegészítő jelentéssel együtt elfogadja.

Határidő:        azonnal

Felelős:          Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy október 22-én a Nagy Imre emlékszüreten ki szeretne a képviselők közül beszédet mondani. Megjegyzi, hogy az október 23-i ünnepségen ő fogja tartani az ünnepi beszédet.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy nem tudja vállalni, mivel munkanapja lesz.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő megjegyzi, hogy nem fog itthon tartózkodni.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy Orbán Péter alpolgármester vállalja fel. A Baharttal kapcsolatosan kéri a testület állásfoglalását, a stratégiai elképzelések, a park, a Borhét, Szüreti Fesztivál, hajók és kompkikötő témaköre elfogadható-e.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

735/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

BAHART-tal kapcsolatos állásfoglalás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Baharttal kapcsolatos stratégiai elképzeléseket, a park, a Borhét, Szüreti Fesztivál, hajók és kompkikötő témakörében elfogadja.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

Folly Péter képviselő szerint az önkormányzatnak a saját stratégiai érdekét kell nézni. A nagyobb tulajdonossal jó kapcsolatot kell ápolni.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy ratifikálja holnap a Siófok melletti döntést, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

736/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

BAHART-tal kapcsolatos állásfoglalás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza az önkormányzatot képviselő személyt, hogy a BAHART ZRt. közgyűlésén a Siófok melletti döntést ratifikálja.

Határidő:        azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy az előrehozott tőkeemelés kérdéskörét ne támogassa a Képviselő-testület, mert egyrészt Balázs Árpád polgármester azt mondta, hogy enélkül is elfogadják a dolgot. Ha a tőkeemelés elfogadásra kerül, az arányokat torzíthatja a tulajdonosi szervezetben és a cég szétdarabolása során rosszabb helyzetbe kerülhetünk. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

737/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

BAHART-tal kapcsolatos állásfoglalás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az önkormányzatot képviselő személyt, hogy a BAHART ZRt. közgyűlésén előrehozott tőkeemelés kérdéskörét ne támogassa.

Határidő:        azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy mi történik akkor, ha többség támogatja.  Ha tőkeemelés lesz, akkor a részvényünk értéktelenedni fog.

 

Krisztin N. László polgármester a világörökség témakörével kapcsolatosan kéri a Képviselő-testület véleményét.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy az anyagot nem régen kapta meg, nagyon fajsúlyos kérdéskörről van szó, ezért külön napirend keretében a következő ülésen javasolja tárgyalni. Tudja, hogy a határidő lejárt, de ennyi idő alatt nem lehet egy ilyen kérdésbe belemélyedni.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy ebben az ügyben a korábbi testületeknek már két markáns elutasító véleménye volt és egy felterjesztése a Miniszterhez.  Kéri ennek a testületnek is a véleményét, hogy mit képviseljen.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy türelmet kérnek.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a többi érintett település sem lelkesedik, hiszen nem kapunk semmit a címmel. Lehet hogy még rosszabb lesz, mert nőnek a kikötések. Ezért javasolta a Pénzügyi bizottság, hogy ne vegyünk részt és töröljék a települést a jegyzékből.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő szerint el kellene gondolkodni a korábbi határozatokon, hiszen némelyiktől már 5 év is eltelt. Ha figyelembe vesszük a tendenciákat, szélesebb rálátásunknak kell lenni az egész kérdésre, kiterjesztve európai méretekre is a másféle látásmódot. Egy világörökséggel bíró településnek más kulturális vonzása van, és más elbírálás alá esik. Úgy érzi, hogy kizárólag gazdasági körülményeket veszünk figyelembe jelenleg. Nem biztos, hogy az unokáink is így fognak gondolkodni, az ő életüket  lehet hogy jól befolyásolná. Az SCD működését is megakadályozhattuk volna. Ezért nem mondaná ki ilyen hirtelen, hogy kerüljünk ki a világörökségi várományosok jegyzékéből, hogy utasítsuk el. Alaposan végig kell gondolni a döntést, minden szempontot figyelembe véve.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a következő testületi ülésen tárgyaljon a testület a világörökséggé válás vonatkozásában, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

738/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékében szereplő helyszínek felülvizsgálata

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete kéri, hogy a Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékében szereplő helyszínek felülvizsgálata témájában készüljön előterjesztés a Képviselő-testület november ülésére.

 

Határidő:        2013. novemberi soros ülés

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Jegyző úr számoljon be a következő ülésen az Öregek Otthona témájában, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

739/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Öregek Otthona

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy a képviselő-testület következő ülésén az Öregek Otthona témájában történtekről készítsen beszámolót.

Határidő:        2013. novemberi soros ülés

Felelős:          Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a település kereskedelmi ellátottságáról a soron következő ülésre készüljön előterjesztés, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

740/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Település kereskedelmi ellátottságáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatalt, hogy a település kereskedelmi ellátottságáról a soron következő ülésre készüljön előterjesztés.

Határidő:        2013. novemberi soros ülés

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az örsi stranddal kapcsolatos témakörben november 15-ig készüljön tájékoztatás, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

741/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatalt, hogy a badacsonyörsi stranddal kapcsolatos témakörben november 15-ig készüljön tájékoztatás a testület részére.

 

Határidő:        2013. november 15.

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Humán bizottság papír-műanyag feldolgozás témájában született javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

742/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy a papír és műanyag feldolgozás témájában a nemesgulácsi telephellyel működő helyi családot keresse meg és telephelyük bővítéséről folytasson egyeztetést.

Határidő:        2013. novemberi soros ülés

Felelős:          Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy kérte képviselőtársát, hogy vegye fel a Jobbik szervezettek a kapcsolatot, ezt kéri határozatba foglalni.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy természetesen meg fogja kérdezni.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a javaslat elfogadását támogatja,  kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

743/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Orbán Péter alpolgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a Jobbik szervezetével és kérjen tájékoztatást a Balatontourist részvényértékesítés kapcsán tett intézkedéseikről, melyről a novemberi testületi ülésen számoljon be.

 

Határidő:        2013. novemberi soros ülés

Felelős:          Orbán Péter alpolgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót elfogadja az elhangzottak figyelembevételével, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

744/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő:        azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

22. Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

745/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

23. Napirendi pont

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kinek van kérdése.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy mit takar az a mondat, hogy egyazon időszakban 3 település bejárást tartottam.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy kinéz egy helyszínt és ott összegyűjti az intézkedésre váró problémákat.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi a polgármestertől, hogy Domján Tamással folytatott tárgyalás hogyan zárult.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy a telek értékét 120 millió forintban határozta meg. Erről emlékeztető készült, kéri a Jegyző urat, hogy holnap küldje meg a testület tagjainak.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy Lukasik Lászlóval miről tárgyalt és ki ő.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Lukasik László az Öregek Otthonának a befektetője, a telek tulajdonosa. Közben a céget értékesítették, az adótartozás átcsúszott rá. Az ingatlan sorsáról tárgyaltak. A fejlesztésről nem mondott le, de ehhez forrást kell szereznie. Közben volt egy másik érdeklődő. A területnek éppen 120 millió forint az értéke. A másik téma az, hogy ő működtet egy Fehér Gyolcs nevű szociális szervezetet. Bizonyos szempontból lényegesen kedvezőbb feltételekkel dolgozik az önkormányzatokra nézve. Az ellátást a normatívából kihozza, nem kell az önkormányzatoknak egy fillért sem hozzátenni. Javasolni fogja a Társulási Tanácsnak, hogy üljön le vele tárgyalni. Elhangzott a berlini Magyar Szüret, melyen a borászatok a testület döntése után részt tudnak venni. Kérdezi, hogy van-e még kérdés. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

746/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló beszámolót  elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

24. Napirendi pont

Sürgősségi indítvány – Szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 24. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Elmondja, hogy a tavalyi mennyiségnél többre pályázunk, de többet is kell mellé tenni.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy mikor lehet a tűzifához hozzájutni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem tudja, de reményei szerint gyorsan.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy október 15-ig kell jelezni az igényeket és november hónapban kapjuk meg a fát. Mintegy 20 főre tudjuk megigényelni a szociális tűzifát.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki támogatja a pályázat benyújtását illetve az önrészt biztosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

747/2013. (X.10.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 57/2013. (X.4.) BM rendelet alapján pályázatot kíván benyújtani a helyi önkormányzatok szociális célú tüzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására.

A pályázatot a maximálisan igényelhető mennyiségre kívánja benyújtani, és ehhez a szükséges önrészt, a kemény lombos fafajtához 2.000,-Ft/erdei m3 + Áfa  összegben, 107.000,- Ft erejéig a 2013. évi költségvetés terhére biztosítja.

Felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a pályázatot a megadott határidőre nyújtsa be.

Határidő: 2013. október 15.

Felelős: Tamás Lászlóné osztályvezető

25. Napirendi pont

Sürgősségi indítvány – Norvég Alap közreműködői szerződések

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 25. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy szerződés tervezet az utolsó pillanatban érkezett meg, de miután a tervezőmunkát el kell kezdeni, úgy gondoltuk, hogy sürgős. Annyi változás van az anyagban, hogy a tervezést végző cég ajánlata egy összegben tartalmazza az engedélyes illetve a kiviteli tervet. Ezt javasoljuk megbontani, hiszen ha nem nyerne a pályázat, nem kell a teljes összeget kifizetni. Ha szükséges, egy újabb pályázatban továbbhasznosítható, a kiviteli terveket meg tudjuk rendelni.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a tervezési szerződés nem tartalmazza a geodéziai és talajmechanikai szakvéleményt. Lehetőleg a tervező vállalja be ezeknek az elkészítését és a pályázati pénzből történjen a kifizetése.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy a pályázatot lehetséges-e angol nyelven is megkapni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy angol nyelven is meg fogjuk küldeni a képviselők részére.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e további kérdés, hozzászólás.  Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a tervezési szerződést kettébontva, a két témával kiegészítve elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

748/2013. (X.10.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete

 1. szerződést köt – előterjesztés melléklete szerint – a Norvég Alap keretében benyújtott pályázat megvalósítása érdekében a Forma ZRt-vel (8360 Keszthely, Rákóczi u. 3.) a Badacsonytomaj 607/1, 607/2 és 608. hrsz-ú ingatlanokon létesülő látogatóközpont engedélyezési tervdokumentációhoz kapcsolódó tervezése céljából bruttó 2.267.200,- Ft összegben azzal, hogy a szerződés keretében a tervező vállalja a geodéziai és talajmechanikai szakvélemények beszerzését.
 2. szerződést köt – előterjesztés melléklete szerint – a Norvég Alap keretében benyújtott pályázat megvalósítása érdekében és nyertes pályázat esetén a Forma ZRt-vel (8360 Keszthely, Rákóczi u. 3.) a Badacsonytomaj 607/1, 607/2 és 608. hrsz-ú ingatlanokon létesülő látogatóközpont kivitelezői munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri és tervezési művezetési feladatok elvégzése tárgyában bruttó 4.534.400,- Ft összegben.
 3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, a jegyzőt a szerződés ellenjegyzésére.

 

Határidő: 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a másik szervezettel történő szerződést elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

749/2013. (X.10.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete szerződést köt a Norvég Alap keretében benyújtott pályázat megvalósítása érdekében a BFH Európa Kft-vel (Szombathely) – előterjesztés melléklete szerint – pályázatírási és fordítási munkák elvégzése tárgyában 257.480,- Ft + Áfa összegben.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, a jegyzőt a szerződés ellenjegyzésére.

 

Határidő: 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető

 

Folly Péter képviselő kérdezi, hogy a költségeket hogyan lehet megbontani. A kiviteli terv nagyobb részt képvisel.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő folyamatos tájékoztatást kér az ügyben, bármilyen információ van.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy komoly lobbi munkába kezdtünk a pályázat érdekében, mely olyan lehetőség, hogy ha ügyesek vagyunk, a ciklus végéig ki tud futni. Elmondja, hogy a menedzsment úgy alakul, hogy Bozzay úr őt kérte fel szakmai vezetőnek, de nem fogadta el. Szakmai vezető az aljegyző asszony lesz, akinek komoly tapasztalata van a pályázatok terén. A műszaki koordinációt Horváth Márta műszaki osztályvezető látja el. A projekt asszisztens Papp Ildikó lesz Norvégiából, a VN. KFT. részéről Vargáné Szőke Judit, a Hivatal részéről pedig Gerencsér Tamás. Úgy látja jónak, ha ez belülről van megoldva azzal a feltétellel, hogy a kollégák csak munkaidő után foglalkozhatnak a feladattal. A cég kompetenciája, hogy kiket jelöl, de megkérdezték a véleményét és így alakult ki a menedzsment.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő egy lakossági észrevételt tolmácsol, mellyel egyetért. A kerékpárút oldalán a gaz le lett nyírva, de egy lombseprűvel végig kellene takarítani az utat. Kéri megvizsgálni annak a lehetőségét is, hogyan lehetne megszélesíteni a kerékpárutat, mert mindkét oldalról benőtt a fű az aszfaltba.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy sok bejelentés érkezik a kerékpárút rossz állapota miatt. Javasolja a karbantartásra egy tervet készíteni, forrás mellérendelésével.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kéri a határidő megállapítását is.

 

Pásztor László ügyvezető megjegyzi hogy az üzleti tervben benne lesz a határidő.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy Dr. Magó Ágnes képviselő társa felé bocsánatkéréssel tartozik, elnézést kér, ha jogtalanul megbántotta. Ezt a TV. nézők előtt szerette volna megtenni.

 

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy további hozzászólás nincs. Megköszöni a Képviselő-testület és a jelenlévők munkáját. Az ülést 20.55  órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

 

 

Krisztin N. László                        Orbán Péter                      dr. Weller-Jakus Tamás

polgármester                         alpolgármester                                   jegyző

Rajzó Ildikó

jegyzőkönyv hitelesítő

Folly Péter

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!