Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Önkormányzat Pályázati felhívások Alsó-bazársor pályáztatása 2. sz. üzlet 2019 05 30
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

Alsó-bazársor pályáztatása 2. sz. üzlet 2019 05 30

There are no translations available.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben, az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletében előírtakra, és a Képviselő-testület 191/2019.(V.30.) határozata alapján pályázati felhívást tesz közzé az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ún. Alsó-bazársor, Badacsonytomaj 2557/2 hrsz-ú 2. sz. üzlet, és a hozzátartozó fedett árusító tér, bútor és göngyöleg raktár ingatlanra az ingatlan hasznosítása céljából.

 

 

A hasznosítás módja: bérbeadás

A hasznosításra meghirdetett vagyontárgy adatai, műszaki állapota: új. Badacsonytomaj 2557/2 helyrajzi számú ingatlan (Alsó-bazársor). Műszaki állapotát tekintve új építésű ingatlan. Vagyon jellege: bérlemény

 

Pályázaton részt vehet minden természetes és jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki az előírt határidőben a kiírási feltételeknek megfelelő érvényes pályázatot nyújtott be.

 

A pályázó a pályázat benyújtási határidejének letelte előtt az ingatlant bármikor megtekintheti, vagy arról információt kérhet.

 1. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a) Badacsonytomaj 2557/2 helyrajzi számú ingatlan 2. sz. üzlet (Alsó-bazársor), és a hozzátartozó fedett árusító tér, bútor és göngyöleg raktár

b)      megnevezése: kivett bolt, udvar

c)       műszaki állapota: új

d)      vagyon jellege: bérlemény

 1. 2. a hasznosítás módja: bérbeadás
 2. 3. a pályázati feltételek meghatározása:

a)       Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2019. június 18. 10,00 óra, kizárólag postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Alsó-bazársori 2. sz. üzlet bérbeadására”)

b)      Pályázat bontásának helye, ideje: 2019. június 18. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)       Induló bérleti díj: 2.500.000 Ft/év+rezsiköltség

d)      Licitösszeg emelésének mértéke: 150.000 Ft.

e)       A pályázati letét összege a helyiség pályázati felhívásban megjelölt induló bérleti díjával számolt egy évi ÁFA nélküli bérleti díj összegének 20%-a, melyet Badacsonytomaj Város Önkormányzat 11748052-15427504 számú számlájára kell befizetni.

f)        Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

g) A bérleti jogviszony időtartama: 2019. július 1. – 2023. október 31.

h)      Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet.

i)        Pályázó külön nyilatkozatában vállalja – szerződéses keretek közé foglalásával egyidejűleg – hogy az ingatlanban igényes butiko(ka)t, éttermet, borbárt, kávézót, fagylaltozót, cukrászdát, üzemeltet bérletben/albérlet a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával. Pályázónak az ettől eltérő funkciókat a pályázatban rögzíteni kell.

j)        Pályázathoz csatolni kell az üzemeltetésre vonatkozó részletes koncepciótervet.

k)       Pályázó nyilatkozatában vállalja, hogy az ingatlan bérleti díját a bérleti szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti.

l)        Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

m)    Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. A pályázó nevét, cégnevét
 2. a pályázó címét, székhelyét,
 3. a pályázó adószámát,
 4. az eljáró képviselő nevét,
 5. nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat feltételeit elfogadja,
 6. igazolást arról, hogy a gazdasági társaság és egyéni vállalkozó pályázónak a helyi önkormányzattal szemben nincs tartozása
 7. igazolást arra vonatkozóan, hogy a pályázó köztartozásmentes
 8. az ingatlan hasznosítására vonatkozó koncepciót

 

Amennyiben több ajánlat érkezik versenyeztetési tárgyalást folytat le a kiíró, mely tárgyaláson az ajánlattevőnek a vagyontárgy bérleti díjára kell licitálni.

A pályázat nyertese az a pályázó lesz, aki a versenyeztetési tárgyalás során a legmagasabb bérleti díj ajánlatot teszi.

 

A pályázati letét összege a helyiség pályázati felhívásban megjelölt induló bérleti díjával számolt egy évi ÁFA nélküli bérleti díj összegének 20%-a.

 

A bérleti díj összegét szerződéskötéskor kell megfizetni.

 

A nyertes pályázóval a pályázati tárgyalás napját követő 15 napon belül szerződést kötünk, melyet közjegyző általi közokiratba foglaltatunk.

 

Ha a nyertes ajánlattevő a szerződést saját hibájából az eredményhirdetést követő tizenötödik napig nem írja alá, a versenyeztetés eredménytelenné válik és a pályázati felhívást 15 napon belül újból közzé tesszük.

További információ a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Badacsonytomaj, Fő u. 14. Műszaki osztályon Telefon: +36-87/571-270.

 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Badacsonytomaj, 2019. május 30.

 

Krisztin N. László

polgármester

s.k.

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése

Önkormányzatunk pályázatai

Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

BaBi Badacsony
Ma 2020. December 03., Thursday, Ferenc napja van. Holnap Borbála és Barbara napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!