Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Ügyintéző Szervezési és Igazgatási osztály Szociális ügyek LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS

Az önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújt az Sztv. 38.§. (1) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén.

A normatív lakásfenntartási támogatás feltételeit és összegét a Sztv. 38.§.(2)-(8) bekezdései határozzák meg.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata a helyi lakásfenntartási támogatást önálló ellátásként nyújtja.

Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy ill. család, akinek lakása a normatív lakásfenntartási támogatásként elismert lakásnagyságot (Sztv. 38.§ (4) bek. ) nem haladja meg, háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, nem haladja meg és a lakásfenntartás elismert költsége családban élő esetén a közös háztartásban élők jövedelmének 25 %-át, egyedül élő esetén 20 %-át meghaladja.

A lakásfenntartás elismert költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó havi költség a normatív lakásfenntartási

támogatásnál meghatározott költséggel azonos összegű.

Az elismert lakásnagyság (Szt.38.§(4) bek.)
a.) ha a háztartásban egy személy lakik 35 m2,
b.) ha a háztartásban két személy lakik 45 m2,
c.) ha a háztartásban három személy lakik 55 m2,
d.) ha a háztartásban négy személy lakik 65 m2,
e.) ha négy személynél több lakik a háztartásban a d.) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 m2 , de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.

A helyi lakásfenntartási támogatás havi összege a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének szorzata 100,- Ft-ra kerekítve, de nem lehet kevesebb 2.500,- Ft-nál.

A támogatás mértékének kiszámítása a Szt.38.§ (7) bekezdése alapján történik.

A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell:
a.) közös háztartásban élők jövedelméről szóló igazolást, nyilatkozatot,
b.) a lakás nagyságát hitelt érdemlő módon igazoló iratot, ill. személyes nyilatkozatot,
c.) albérlet esetén az albérleti szerződést,
d.) nyilatkozatot, hogy a kérelmezőnek nincs két hónapot meghaladó tartozása a közüzemi szolgáltatók felé.

(A lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
Nem állapítható meg a helyi lakásfenntartási támogatás annak a kérelmezőnek
a.) aki saját maga, vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozója lakáshasznosításból származó jövedelemmel rendelkezik,

b.) akinek vagy vele közös háztartásban élő személynek egy lakásnál több lakástulajdona van,

c.) aki tartási, öröklési vagy életjáradéki szerződést kötött,

d.) aki a lakásban jogcím nélküli lakóként lakik.

A lakásfenntartási támogatás csak a lakásfenntartási költségek kifizetésére használható fel.

A helyi lakásfenntartási támogatást havonta utólag, postai úton kell utalni a jogosult választása szerint
a.) lakáscélú kölcsönt nyújtó pénzintézetnek,
b.) szolgáltatást nyújtó szervnek,
c.) támogatásra jogosult címére.

Amennyiben a helyi lakásfenntartási támogatásra jogosultnak két hónapot meghaladó hátraléka van, a támogatást annak a szolgáltatónak kell utalni, ahol a hátralék keletkezett.

A támogatásra való jogosultság megszűnik, ha az igénylőnél az e rendeletben meghatározott feltételek megszűnnek.

A lakásfenntartási támogatási kérelmeket évente meg kell újítani.

A lakásfenntartási támogatásban részesülő személy a lakcímében bekövetkezett változást 8 napon belül köteles bejelenteni.

Aki bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, a jogosulatlanul felvett támogatás visszafizetésére köteles. A visszafizetés elmulasztása esetén további lakásfenntartási támogatásra nem jogosult.

A lakásfenntartási támogatás iránti kérelem az év folyamán bármikor benyújtható.

A lakásfenntartási támogatás megállapítását átruházott hatáskörben a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Sport Bizottság gyakorolja.

Ügyintéző: Szántai Ferencné
Cím: 8258 Badacsonytomaj, Fő u. 2.
Telefon: 87/571-275
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése

Önkormányzatunk pályázatai

Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

BaBi Badacsony
Ma 2021. április 23., péntek, Béla napja van. Holnap György napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!