Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap PÜB 2018. évi jegyzőkönyvek 2018.03.07 soros PÜB jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

2018.03.07 soros PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 3/2018.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2018. március 5-én 9.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Forintos Ervin             bizottság elnöke

Kun István                   bizottsági tag

Laposa Bence             bizottsági tag

Nagy Lajos                  bizottsági tag

Nagy Miklós                bizottsági tag                                     (5 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László         polgármester

Orbán Péter                 alpolgármester

Wolf Viktória                jegyző

Tamás Lászlóné           osztályvezető

Gerencsér Tamás       műszaki ügyintéző

Bolla József                 VN. Kft. ügyvezető

Berecz Nikolett            igazgató

Molnárné Keller Csilla MENÜ Kft. ügyvezető

Dr. Gáli Mihály             ügyvéd

Lukács Antalné            elnök

Lesz Ferenc                 elnök

Fekete Ferenc             elnök

Part Andrásné              jegyzőkönyvvezető                           (13 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 1. NAPIRENDEK ELŐTT

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kun István bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

46/2018. (III.05) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Kun István bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a meghívóban 49 nyílt napirendi pont és 1 zárt napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy plusz napirend felvételére, illetve a sorrendiség módosítására vonatkozóan van-e javaslat.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Pályázatokról szóló tájékoztató keretében plusz egy lehetőségről szeretne tájékoztatást adni, melyről a bizottság határozati javaslatára is szükség van.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megállapítja, hogy a napirendet érintő egyéb javaslat nincs. Kéri, hogy aki a 49 nyílt és 1 zárt napirend tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

47/2018. (III.05.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2018. március 5-i soros ülésének napirendjét 49 nyílt napirendi ponttal, 1 zárt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Horváth Gábor elnök

 1. 2. A Vínum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Knolmajer Ferenc elnök-nagymester

 1. 3. Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Mórocz István elnök

 1. 4. Badacsonytomaji Nyugdíjasok Egyesülete támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné elnök

 1. 5. Badacsonytomaji Sportegyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lesz Ferenc elnök

 1. 6. Badacsonyi Sporthorgász Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Fekete Ferenc elnök

 1. 7. Rákóczi Szövetség támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Támogatási kérelem a hirbalaton.hu régiós hírportál részére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Illés Zoltán CÉH egyesület elnöke

10. Badacsony New Yorkban 2018.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

11. Badacsony Bor7 2018. évi Részvételi Szabályzatának elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

12. MENÜ Kft. 2018. évi Üzleti tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető,

Vargáné Szőke Judit könyvelő

13. Gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14. Badacsonytomaj VN. Kft. 2018. évi üzleti tervéhez igazodó támogatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

15. Bányász strand hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

16. Mérföldkő módosításról – „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című és a TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosító számú projekt

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lantay Adrienn projektmenedzser

17. Kommunikációs és képzési terv elfogadásáról – „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című és a TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosító számú projekt

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lantay Adrienn projektmenedzser,

Berencz Nikolett intézményvezető

18. Közbeszerzésekről – „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosító számú projekt kivitelezési munkálatainak ellátására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

19. Tájékoztató a peres ügyekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

20. Hartai Béla kérelme a Badacsonytomaj 988/3. hrsz-ú ingatlanra bejegyzett visszavásárlási jog törlése tárgyában

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

21. Városi Könyvtár 2017. évi beszámolójának, 2018. évi munkatervének elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett Erika intézményvezető,

Kovács Krisztián könyvtáros

22. BVÖKI 2018-2023. ötéves képzési tervének elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

23. Farkas Erzsébet kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Farkas Erzsébet

24. Szociális bérlakás hasznosítása Bt. 2469/2. hrsz – tulajdonjog átruházás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

25. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet és az SZMSZ módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

26. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról szóló 18/2013. (IV.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

27. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

28. BAHART alaptőke emelés és alapszabály módosítás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

29. Energiamegtakarítási intézkedési terv felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

30. Sportpálya fejlesztéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

31. Pályázatokhoz kapcsolódó ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

32. Pályázati felhívás kamerarendszer kiépítésére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

33. Térfigyelő kamerák telepítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

34. Kültéri napelemes kamerák elhelyezése szelektív gyűjtőszigetekhez

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

35. A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

36. Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulása területéről bejáró Óvodás gyermekek szállítására vonatkozó megállapodás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

37. 2018. évi lomtalanításról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

38. Badacsonytomaj 2191/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

39. Badacsonytomaj Tájház üzlet pályáztatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

40. Milán&MátéÉP Építőipari Kft. vételi szándéka

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

41. Remetei József ingatlan vételi szándéka Bt. 722. hrsz.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

42. Triász’ 06 Kft. képviseletében Dér Tibor kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

43. Badacsonytomaj 0243. hrsz-ú út ingatlan átminősítési eljárásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

44. Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

45. Felhívás – „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat”.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

46. Tájékoztató a polgármester szabadságáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

47. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

48. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

49. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Zárt ülés

 1. 1. Kitüntetési javaslatok

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A bizottság utasítja Forintos Ervin bizottsági elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Horváth Gábor elnök

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy 100 eFt támogatást kért az Egyesület, mely összeg az elfogadott költségvetésben is szerepel. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Kun István bizottsági tag javasolja, hogy a civil szervezetek csak a költségvetésbe beállított összegű támogatást kapják meg, azon felül ne javasoljon senkinek többlet támogatást a bizottság.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy elszámoltak-e a tavalyi támogatással.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy minden civil szervezet megküldte a pénzügyi és szakmai beszámolóját, melynek tartalmát a képviselők megismerhetik.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

48/2018. (III.05) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

2./ Napirendi pont

A Vínum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Knolmajer Ferenc elnök-nagymester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a kért 300 eFt-ot egy rendezvényhez kívánják-e felhasználni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy igen. Az összeg nagyságával összefügg, hogy az idén 30 éves a Borlovagrend. A 300 eFt nem szerepel a költségvetésben.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a költségvetés időszakában kérelem nem érkezett. A civil szervezetek részére egyéb támogatási keretként mindösszesen 100 eFt-ot terveztünk. Három később érkezett kérelem van, a Vinum Vulcanum, a Rákóczi Szövetség és a Balatoni Szövetség kérelme.

 

Nagy Miklós bizottsági tag fontosabbnak tartja a helyi Borlovagrend támogatását.

 

Nagy Lajos bizottsági tag egyetért a gondolattal.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke a költségvetésben rendelkezésre álló 100 eFt összegű támogatást teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

48/2018. (III.05) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A Vínum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek 100.000 Ft összegű támogatással.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

3./ Napirendi pont

Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Mórocz István elnök

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy Mórocz István, az egyesület elnöke egészségügyi okok miatt nem tud részt venni a bizottsági ülésen. A Polgárőr Egyesület 350 eFt támogatást kér, mely összeg szerepel a költségvetésben.

 

Nagy Miklós bizottsági tag javasolja pénzbeli támogatás helyett 200 liter üzemanyaggal segíteni az Egyesületet. Kérdezi a jelenlévő Fekete Ferenc urat, aki a PEB elnökségének is tagja, hogy ezt elfogadnák-e, illetve mire költenék a 350 eFt-ot.

 

Fekete Ferenc elmondja, hogy tudomása szerint az OPSZ-től kapnak benzinre pénzt. Nem szeretne a PEB elnökségének nevében nyilatkozni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az üzemanyagköltség terhére vásárolható üzemanyag, mely költségvetés átcsoportosítást is igényelne.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy a testületi ülésre készüljön egy kimutatás arról, hogy mire kívánják költeni a kért támogatást.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a tavalyi forma szerint kérik, melynek elszámolásáról a számlamásolatok rendelkezésre állnak.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

49/2018. (III.05) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

4./ Napirendi pont

Badacsonytomaji Nyugdíjasok Egyesülete támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné elnök

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy az Egyesület 230 eFt támogatást kér, mely összeg szerepel a költségvetésben. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

50/2018. (III.05) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaji Nyugdíjasok Egyesülete támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

5./ Napirendi pont

Badacsonytomaji Sportegyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lesz Ferenc elnök

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Lesz Ferenc urat, a Sportegyesület elnökét. Elmondja, hogy 5.178 eFt összegű támogatási kérelemmel fordultak a Képviselő-testülethez, melynek felhasználási tervezete az előterjesztés mellékletét képezi. Az önkormányzat költségvetésében 1.800 eFt támogatás szerepel. Kérdezi, hogy a sportpályára vonatkozó pályázatnál a 40 %-os önrész kit fog terhelni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önrészt az önkormányzat vállalta, erre testületi döntés van, a költségvetésben külön soron szerepel.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a személyi utazásra tervezett 1.800 eFt mit takar.

 

Lesz Ferenc elnök elmondja, hogy a mérkőzésekre 15 személyes busszal mennek, az IFI csapat tagjainak időben vissza kell érni, mivel aznap indulnak vissza a kollégiumokba. A felnőttek saját kocsival mennek. Ezt tartalmazza a fenti összeg. Az öltözőépület állapota nagyon rossz, a falak penészesek és vizesek, 7 éve nem volt tisztasági meszelés sem. Szeretné, ha a tető javítása is mielőbb megtörténne. Az U11 és U9 csapatok kivételével az edzőknek nem számolt edzői bért, az U13, U7 és az IFI csapat edzői díjait csak támogatásból tudja kifizetni. A felszerelés pótlása a TAO pályázatból biztosítható lenne, itt 400 eFt átcsoportosítható. A sportorvos díja 70 eFt, erre sincs pénzük jelenleg. Az edzői mérkőzéseknek buszköltsége, a pályának bérleti díja is felmerül. Tavaly is 3 millió forint feletti összegben kaptak támogatást, ebből nagyon szűkösen tudtak működni. A TAO pénzből legkésőbb augusztusban neki kell állni a pálya felújításának. Ezt követően rendszeresen öntözni kell, ehhez egy dolgozóra szükségük lesz, különben felesleges a felújítás.

 

Nagy Miklós bizottsági tag elmondja, hogy a szendvicsek 480 eFt helyett 48 eFt-ból elkészíthetők, itt 430 eFt marad. A felszerelésre kért 400 eFt is kivehető, így 4,5 millió forint támogatást javasol, hiszen a csapat jó eredményeket ér el, a testületnek nem célja az ellehetetlenítése.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint az utazási költség jelentősen csökkenthető, nem támogatja, hogy külön autókkal menjenek a játékosok a mérkőzésekre. Nem fogadja el, hogy a felnőtt csapat nem hajlandó felszállni a buszra.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint, ha a felnőtt csapat egy külön kisbusszal menne, az 600 eFt-ból megoldható, 1,2 millió forint marad ezen a tételen. A költségek csökkentésére vonatkozó javaslatok figyelembevételével 3,2 millió forint támogatást javasol.

 

Kun István bizottsági tag szerint el kell dönteni, hogy a település lakossága akarja-e támogatni a sportot, hiszen mindösszesen 300 eFt volt a jegybevétel, mely éves szinten ezer nézőt jelent.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy 70 fiatal és gyerek sportol, egészségesen él, ezt is kéri figyelembe venni.

 

Lesz Ferenc elnök elmondja, hogy a nézők száma ennek duplája, a gyerekek és nők ingyen mennek be a mérkőzésre.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a pálya locsolásához szükséges víz költségét tartalmazza-e a költségvetés.

 

Lesz Ferenc elnök elmondja, hogy ha a testület jóváhagyja, akkor a munkaerőt igen, de a víz nincs benne. Ezt a Városüzemeltető Kht. biztosítja. A fűnyírást és az öntözést is ők csinálják. A gondnok kedden, szerdán, pénteken edzéskor és szombat, vasárnap a bajnoki mérkőzéseken van jelen. Előtte a pályát rendbe kell tennie, illetve kitakarítani az öltözőket és a mellékhelyiségeket.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e lehetőség arra, hogy a takarító-gondnoki feladatokat közmunkás lássa el.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy jelenleg nincs ilyen program.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja, hogy a bizottság az 1,8 millió forint feletti összegre az általános tartalék keret terhére tegyen javaslatot, melynek összege 10 millió forint.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy a testület ebben az évben ne fogadjon be több kérelmet. Kérdezi az elnököt, hogy 3,5 millió forint támogatásból tudja-e biztosítani az Egyesület működését.

 

Lesz Ferenc elnök elmondja, hogy megpróbálják.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy az önkormányzat kisbusza bevonható-e a szállításba. Térítés nélkül vállalná a vezetését, ha a focistákat másik településre kell vinni.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni a felajánlást. Elmondja, hogy a felelősség kérdése felmerül, ha baj történne, nehéz megmagyarázni. Javasolja nem erre alapozni, vészhelyzet esetén alkalmazható ez a megoldás.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a busz egy pályázati fenntartási időszakban van, azzal szociális alapfeladatok láthatók el, pld. külterületen történő gyermekszállításra használható.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja az 3,5 millió forint vissza nem térítendő támogatással, az elhangzott kiegészítésekkel, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

51/2018. (III.05) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaji Sportegyesület támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek 3.500.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatással, mely összegből 1.700.000 Ft-ot az általános tartalék keret terhére javasol biztosítani azzal, hogy a személyi utazás a tervezett 1.800 eFt helyett 600 eFt-ból (két busz igénybevételével) valósuljon meg, szendvicsekre tervezett 480.000,- Ft helyett 50 ezer Ft szükséges, illetve a felszerelés pótlására tervezett 400 eFt kifizetését nem támogatja a bizottság, ez a TAO pályázati pénzből meg tud valósulni.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

6./ Napirendi pont

Badacsonyi Sporthorgász Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Fekete Ferenc elnök

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Fekete Ferenc elnököt. Elmondja, hogy az Egyesület 150 eFt támogatást kér, melyből a Céh Turisztikai Egyesületnek 100 eFt-ot fizetnek ki.

 

Nagy Lajos bizottsági tag javasolja a kért összeg biztosítását. A Sporthorgász Egyesület rendezvényein részt vesz, azokat színvonalasnak tartja.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke az idei Keszegfesztiválról kér tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Turisztikai Egyesület által kezdeményezett egyeztetésen ez is téma lesz. A költségvetés tartalmaz egy bizonyos összeget, de a testület még nem hozott döntést.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy tudomása szerint ezekre a programokra a jelenlegi költségvetés nem tartalmaz előirányzatot.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület meghatározott egy keretszámot a kultúrára, melynek a tartalmát nem szabályozta.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy kimondták, hogy a Rózsakő fesztiválra, a Keszegfesztiválra és egyéb rendezvényekre az idén nem biztosítanak támogatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tavaly a pluszprogramok beindítását a testület kezdeményezte. Közös érdek, hogy a város kulturális és turisztikai élete színvonalas legyen.  Javasolja elfogadni a mai ülésen a feladatsort, amin a későbbiekben lehet változtatni.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja a kért támogatást a működési, kiadási költségek támogatására biztosítani.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy azt az Egyesület a működési, kiadási költségeire fordíthatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

52/2018. (III.05) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonyi Sporthorgász Egyesület támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az Egyesület működési kiadási költségeinek támogatására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

7./ Napirendi pont

Rákóczi Szövetség támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a költségvetésben jelenleg nem áll rendelkezésre fedezet a kérelem támogatására. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a fedezet hiányában nem javasolja a Rákóczi Szövetség támogatását, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

53/2018. (III.05) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Rákóczi Szövetség támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Rákóczi Szövetségnek nem javasol támogatást biztosítani.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

8./ Napirendi pont

Támogatási kérelem a hirbalaton.hu régiós hírportál részére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy 100 eFt támogatásról van szó, mely a költségvetésben nem szerepel. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki fedezet hiányában nem javasolja a Balatoni Szövetség támogatását, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

54/2018. (III.05) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Támogatási kérelem a hirbalaton.hu régiós hírportál részére

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Balatoni Szövetségnek a hirbalaton.hu régiós hírportál működtetéséhez nem javasol támogatást biztosítani.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

9./ Napirendi pont

Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Illés Zoltán CÉH egyesület elnöke

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy nem látja, hogy a többi érintett település milyen összeggel vesz részt a feladatfinanszírozásban. Kérdezi, hogy a régiójáró busszal mi a helyzet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előző körben még a többi település által biztosított összeg is szerepelt. Minden település igyekezett csak az őt legjobban érintő dolgokra biztosítani a finanszírozást. A régiójáró busz 2017. évben nullszaldós volt, az igénybe vevők száma és működésének időtartama csökkent. Az egyeztetésen komoly viták voltak, volt olyan település, aki nem látta célszerűnek a továbbiakban. Elhangzott, hogy ha a testület az elektromos buszokat pályázat útján elnyeri, azzal ki lehetne váltani.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy korábban már kértük a túrák kivételét azzal, hogy azt az igénybe vevők fizessék meg. Ennek ellenére szerepel a kérelemben ez a tétel, illetve több olyan dolog, amit kértünk kivenni. A 3,6 millió forint támogatást inkább programok finanszírozására szánjuk.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja az átdolgozáshoz megadni a szempontokat, de a testület ne várjon teljesen mást, mint amit leadtak. Ha a bizottságnak az az igénye, akkor jelöljön meg programokat az adott feladatok helyett.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja a Keszegfesztivál megtartását.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy a Céh Egyesület és a BVKI vette át a Badacsony első látásra facebook oldal üzemeltetését, melyre 1 poszt ment ki az elmúlt hónapban, pedig ez generálja a legnagyobb elértést a badacsonyi turisztikában. Az oldalnak eddig 840 ezer követője van.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az Egyesület szakmailag nem látja jónak ezt az oldalt. Véleményük szerint az adat nem jelent semmit, azt mesterségesen is lehet generálni. Szeretnének visszatérni a Folyékony szerelem oldalhoz. Holnap kerül sor az elnökséggel az egyeztetésre, javasolja, hogy ebben most ne legyen döntés.

 

Wolf Viktória jegyző megjegyzi, hogy február 27-én kaptunk adminisztrációs jogot az oldal üzemeltetéséhez.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy a javasolt 3,6 millió forint a Borhét szervezését is tartalmazza.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a testületi ülésen elhangzottak az előirányzatba beépítésre kerültek. A 3,6 millión kívül a Borhétre 3,7 millió forint lett elkülönítve. Dönthet a testület úgy, hogy megpályáztatja a Borhét szervezésének jogát, vagy a CÉH Turisztikai Egyesület, illetve a BVKI részére utalja át.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy az egyeztetésen ez az anyag is átdolgozásra kerül. Javasolja, hogy a 3,6 millió forint támogatás felhasználásáról a testületi ülésen legyen döntés. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

55/2018. (III.05) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület támogatási kérelem

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek 3.600.000 Ft összeggel, a támogatás célja a testületi ülésen legyen meghatározva, figyelembe véve a CÉH Egyesülettel folytatandó március 6-i informális megbeszélésen elhangzottakra.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

10./ Napirendi pont

Badacsony New Yorkban 2018.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a részvételi díj 20 eFt,, ennek biztosítását kérik az önkormányzattól.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az Egyesület nem kapta meg azt a helyet, amit a korábbi években igénybe vett. Az épületen belül egy nagyobb helyiségben mutathatják be a települést, amit át szeretnének alakítani úgy, hogy a helyi gasztronómiába is betekintést tudjanak adni.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy ha valakit delegál a testület, akkor további pluszköltségek merülnek fel. Nem javasolja támogatni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja ezt a témát is a holnapi megbeszélésen áttárgyalni. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a testület hozza majd meg a döntését, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

56/2018. (III.05) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsony New Yorkban 2018.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek a döntés meghozatalát.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

11./ Napirendi pont

Badacsony Bor7 2018. évi Részvételi Szabályzatának elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a jogszabályi változásokat pontosította le az intézményvezető asszony, illetve a Hegyközség. Az előző ülésen elhangzottak szerint az ajánlattételi felhívást előkészítettük. A javaslat szerint a testület meghívhat rendezvényszervező cégeket, ha nem utalja közvetlenül a szervezői jogot az intézmény vagy a gazdasági szereplő hatáskörébe.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy a gesztorszerepet a BVKI töltse be.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Céh Turisztikai Egyesület jelezte, hogy a BVKI-val összefogva a rendezvényt megszervezi, ne kerüljön a pályázat kiírásra. Saját intézmény esetében nem kell a pályázatot kiírni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a rendezvényhez az önkormányzat 3,7 millió forint támogatást biztosít, mely összeg szerepel a költségvetésben.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önkormányzatnak jelenleg is le van kötve 240 millió forintja. Nem azért fogjuk vissza a támogatásokat, mert nincs pénz, hanem célszerűségi okokból, az önkormányzat előtt álló nagy fejlesztések miatt.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a rendezvény szervezője lehetőséget kap a közterületek bérbeadásából származó bevételek beszedésére, illetve szponzorálási bevételek felkutatására, melyből a többletkiadásait fedezni tudja. Mintegy 4 millió forintot kellett hozzátenni a bevételi és kiadási oldalhoz, melyből 700 eFt le van kötve a Minisztérium által. Ezért javasoltuk a 3,7 millió forintot pluszforrásként.

 

Berecz Nikolett intézményvezető elmondja, hogy a tavalyi Borhétről szóló beszámolót a Képviselő-testület megkapta. Ez tartalmazza, hogy milyen költségek merültek fel. Tavaly az intézmény részéről a marketing és kiadványköltségek nem szerepeltek, ezek az Akció Kft-nél nevesültek. A 17 napos Badacsonyi Borhetet nagyon hosszúnak tartja.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy már többször javasolták az időtartam csökkentését.

 

Berecz Nikolett intézményvezető megjegyzi, hogy a 10-17 nap között 2-3 ezer forintos faházbérleti differencia van. A rövidebb időszakkal kritikus időjárás esetén lehet gond. A Céh Turisztikai Egyesület tárgyalt a Részvételi Szabályzatról, de írásbeli visszajelzés nem érkezett tőlük. A Hegyközség képviseletében Borbély Tamástól kaptak javaslatokat, szakmai jelleggel, a 14/f. és 14/g. pont módosítására.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy a kiadások egyenes arányban vannak a napok számával, vagy inkább csak a hétvégéknek van jelentőségük a borászatok szempontjából.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy a 10 – 17 nap között inkább a programok szempontjából lenne különbség, egyébként egyértelműen a hétvégéknek van nagyobb jelentősége.

 

Nagy Miklós bizottsági tag szerint leginkább a borozósoron járnak jól a vállalkozók a Borhét kapcsán. Ezért lenne fontos, hogy jobban kivegyék a részüket a költségek vonatkozásában is. Ha a drága programok nem térülnek meg, akkor el kell gondolkodni a rendezvény rövidebbé tételén.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e még észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a testület hozzon döntés, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

57/2018. (III.05) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsony Bor7 2018. évi Részvételi Szabályzatának elfogadása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek a döntés meghozatalát.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

12./ Napirendi pont

MENÜ Kft. 2018. évi Üzleti tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy az ügyvezető asszony megkapta-e a támogatást.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy igen. Az üzleti tervet a Képviselő-testület kérésének megfelelően átdolgozta. Most már az egész évet tartalmazza a főkönyvi kivonat alapján. Költségei január 1-től jelentkeztek, ezért a normaemelést is január 1-től kérné.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy 2018. végén adja be a kérelmét, ami a következő év elejétől léphet érvénybe. Kérdezi, hogy van-e probléma most a Kft. működtetésében.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy a kapott támogatással nincs.

 

Forintos Ervin bizottsági elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az üzleti terv elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

58/2018. (III.05) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

MENÜ Kft. 2018. évi Üzleti tervéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

13./ Napirendi pont

Gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy Ábrahámhegy és Salföld község önkormányzatai a rendelet-tervezetet jóváhagyták.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

59/2018. (III.05) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

14./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN. Kft. 2018. évi üzleti tervéhez igazodó támogatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a strandi beruházások érintik-e az üzleti tervet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy milliós nagyságrendekkel, melyről az ügyvezető a pályázatoknál fog tájékoztatást adni.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy ez az ütemezés tavaly is jól működött, fennakadás nem volt.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

60/2018. (III.05) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj VN. Kft. 2018. évi üzleti tervéhez igazodó támogatásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

15./ Napirendi pont

Bányász strand hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ha elkészül a beruházás, a strandot üzemeltetni kell. A ciklus hátralévő időszakára javasoljuk a pályázat kiírását.

 

Bolla József ügyvezető javasolja a stabil üzemeltetés érdekében 5 évre meghirdetni a strand üzemeltetését. Kérdezi, hogy ha a testület a pályáztatás feladatát a VN. Kft-nek adja a strandi üzletek pályáztatásával együtt, akkor azt hol hirdessék meg. Ha nem érkezne megfelelő pályázat, akkor érvénytelennek kell nyilvánítani az eljárást, ezt indoklással vagy anélkül kell-e megtenni. Ha a nyertes pályázó két héten belül nem köti meg a szerződést, akkor helyébe léphet-e a második legjobb.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy indokolás nélkül érvénytelennek nyilvánítható a pályázat. Kétszeri sikertelen pályázat szükséges, ezt követően automatikusan, újabb pályázat nélkül lefolytatható a szerződéskötés, de a rendeletben foglaltak szerinti megfeleltetéssel.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint az önkormányzatnak érdeke, hogy minél jobb jelentkező legyen, a lehető legmagasabb bérleti díjjal, ezért minden ingyenes országos hirdetést javasol igénybe venni. Az önkormányzat a strand megújításához 9-9,5 millió forintot tesz hozzá.

 

Bolla József ügyvezető nem javasolja országosan meghirdetni, csak a település honlapján és a hirdetőtáblákon. A bérlőnek a legteljesebb szolgáltatást nyújtva ki kell termelnie a bérleti díjat.

 

Krisztin N. László polgármester szerint a strand turisztikai értéke a fejlesztéstől nem igazán javul, ehhez egy mederkotrást is kellene csinálni, amihez most nincs forrás. A belépődíjból származó bevétel elenyésző, igazából a büféből tudna megélni a vállalkozó akkor, ha a családdal együtt üzemeltetik. Ezért tettünk két éves időtartamra javaslatot, hátha ezen időszak alatt beindul egy iszapkotró projekt.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint a pályázók körét nagyon leszűkíti az 5 éves strandüzemeltetői gyakorlat kikötése. Egy ilyen ember van, aki 20 évig bérelte a strandot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke sem tudja ezt elfogadni. Inkább működtesse a VN. Kft.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy rutin nélkül nem lehet egy strandot üzemeltetni, gyakorlatlan kézbe nem adható. Rengeteg hatósági előírásnak kell megfelelni, a felelősség az övé. A strandot a VN. Kft. ráfizetéssel tudná csak működtetni, nem talál dolgozókat a másik két strandra sem.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja, hogy alapvetően működtesse a strandot a VN. Kft., a büfét pedig pályáztassa meg azzal, hogy a pályázat része a vizesblokk és a WC-k takarítása is.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy az őrzés-védelem 5 millió forint. Nincs foglalkoztatható embere, tavaly az irodai dolgozók jártak le besegíteni.

 

Kun István bizottsági tag a vagyon megőrzést tartja a legfontosabbnak, ezen túlmenően számára mindegy, hogy ki pályázik. Javasolja kiadni évi 1 millió forint bérleti díj ellenében. Az a fontos, hogy a szerződésben a vagyon és állagvédelem megőrzése szerepeljen.

 

Nagy Lajos bizottsági tag szerint annak kell kiadni, akiben meg lehet bízni. Egy távoli ismeretlen egy év alatt teljesen lezüllesztheti a strandot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint lehetséges, hogy a badacsonyi kemping tulajdonosa is pályázna. Nem megbízhatatlan minden távolról jött ember. Javasolja az 5 éves üzemeltetési gyakorlatot kivenni a feltételek közül. Kérdezi, hogy van-e további javaslat.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az ügyvéd úr előkészíti a testületi ülésre a szerződés tervezetet. A pályázati kiírás a szerződésben foglaltakkal együtt érvényes.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke a módosító javaslatát teszi fel szavazásra, miszerint ne legyen benne a pályázati kiírásban az üzemeltetési tapasztalat. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot ezzel a módosítással elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

61/2018. (III.05) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Bányász strand hasznosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy ne szerepeljen a kiírásban üzemeltetési tapasztalat.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Nagy Lajos bizottsági tag 11.00 órakor távozott a bizottsági ülésről.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 4 fő

16./ Napirendi pont

Mérföldkő módosításról – „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című és a TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosító számú projekt

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lantay Adrienn projektmenedzser

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a mérföldkövek igazítását a programok vonatkozásában javasolja elfogadni.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy a 25 %-os készültség október 15-re tartható lesz-e.  Addigra a Tájház udvari munkákat és a parkolót is meg kell kezdeni. A közbeszerzés lefuttatása 4 hónap.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Lantay Bálinttal megszakadt a munkakapcsolat. Alpolgármester úrral egyeztetve Írt egy levelet neki, melyben szóvá tette az elmúlt időszak problémáit. Válaszlevelében javasolta a szerződés felbontását, mivel úgy érzi, hogy bizalomvesztés történt velük szemben. Ezért újabb ajánlatokat kértünk be, melyek bontása most fog megtörténni.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy gyorsítani kell a folyamatokat, a munkát meg kell kezdeni a nyár folyamán. Kérdezi, hogy mikor írható ki a pályázat.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a testületi ülésen a közbeszerzőről döntés születik. Az ABC parkoló ezt követően 3-4 napon belül indítható, a kiírás készen van, de az új közbeszerzőnek át kell néznie. A Tájház udvari beruházás is indítható lesz, majd ezt követheti az alsó park és a badacsonyi strand.

 

Kun István bizottsági tag 11.05 órakor távozott a bizottsági ülésről.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 3 fő

Krisztin N. László polgármester kéri az ügyintézőt, hogy a mérföldkövekről adjon tájékoztatást.

 

Gerencsér Tamás pályázati ügyintéző elmondja, hogy október 31-ig kell a kialakított nyitott terek indikátort teljesíteni. A parkolóhelyek esetében 650 m2 teljesül, illetve a Tájház, az alsó park, a badacsonyi strand bejárat és sétány szerepel még benne. Összesen 2 ezer m2-t kell elérni. A költségvetést át kell számolni.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja megbízni Gaál Arnold műszaki ellenőrt egy reális költségvetés készíttetésére, a büféknél 1 millió forint/m2-es ajánlatot kaptunk szerkezetkész állapotra. Az ABC parkoló, a strand bejárat, a Tájház udvar fejlesztése elindítható Közben megérkeznek a kiviteli tervek, a pályázat kiírásáig meglesznek a szükséges adatok. Nem lehet várni, mert kicsúszunk az időből. Javasolja elindítani a közbeszerzést.

 

Nagy Lajos és Kun István bizottsági tagok 11.10 órakor érkeztek vissza a terembe.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 5 fő

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy milyen retorzió várható, ha nem tudjuk produkálni a határidőket.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy forráselvonás. Javasolja kiválasztani a közbeszerzőt, és megbeszélni vele, hogy mi adható fel és milyen elbírálási határidők várhatók. A tervezőt sürgetni kell. Most előkészíthető az ABC parkoló, strandbejárat és a Tájház udvar. A költségvetést a műszaki ellenőrrel át kell nézni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e még észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

62/2018. (III.05) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Mérföldkő módosításról – „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című és a TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosító számú projekt

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

17./ Napirendi pont

Kommunikációs és képzési terv elfogadásáról – „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című és a TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosító számú projekt

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lantay Adrienn projektmenedzser, Berecz Nikolett intézményvezető

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

63/2018. (III.05) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Kommunikációs és képzési terv elfogadásáról – „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című és a TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosító számú projekt

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

18./ Napirendi pont

Közbeszerzésekről – „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosító számú projekt kivitelezési munkálatainak ellátására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke a beérkezett pályázatok felbontására, és azok ismertetésére felkéri Wolf Viktória jegyző asszonyt.

 

Wolf Viktória jegyző 11.15 órakor megkezdi a pályázatok bontását. Elmondja, hogy a Badacsonytomaj Zöld Város kialakítási című projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatására, illetve a Kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon című projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatására a következő ajánlatok érkeztek:

 

Virtual  English Systems Kft.

Zöld város kialakítása  bruttó 3.238.500,- Ft

Kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon: bruttó 952.500,- Ft.

Imperial Tender Közbeszerzési és Tanácsadó Kft.

Zöld város kialakítása  bruttó 3.175,.000,-

Kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon bruttó 889.000,- Ft

VeszprémBer Zrt.

Zöld város kialakítása bruttó 3.429.000,- Ft

Kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon bruttó 635.000,- Ft

 

Forintos Ervin bizottság elnöke a legkedvezőbb ajánlatok elfogadását javasolja, vagyis a Zöld város esetében az Imperial Tender Kft. 3.175 eFt-os ajánlatának, a kerékpáros közlekedés esetében a VeszprémBer  Zrt. 635.000,- Ft-os ajánlatának elfogadását.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a kerékpáros pályázat tartalma egy eszközbeszerzési csomag, kerékpártárolók kiépítése, és menedzsmenti költségek. A megvalósíthatósági tanulmányra az ajánlatkérések kimentek, illetve az audit a része. Amíg nem készülnek el a kiviteli tervek, nem lehet a közbeszerzést kiírni. A határidő április 30.

 

Orbán Péter alpolgármester úgy gondolja, hogy ez nem előfeltétel. Időben el kell indítani a közbeszerzéseket.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ahol nincsenek meg a kiviteli tervek, ott is megkezdődhet az ajánlati felhívás előkészítése.

 

Nagy Miklós bizottsági tag kérdezi, hogy az Imperial Kft-ről mit tudunk.

 

Krisztin N. László polgármester elmonda, hogy az óvodát ők csinálták, rugalmasak voltak.  Véleménye szerint az ABC parkoló azonnal indítható. A meghívandó szervezetek listáját át kell tekinteni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot a Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása közbeszerzési eljárás lefolytatására az IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Kft. adta, bruttó 3.175 eFt összegben. Kéri, hogy aki egyetért a megbízásukkal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

64/2018. (III.05) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Közbeszerzésekről – „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosító számú projekt kivitelezési munkálatainak ellátása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosító számú projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatásával az IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Kft-t javasolja megbízni bruttó 3.175.000,-  Ft összegben

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke a „kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című és TOP-3.1.1-15-VE-2016-00016 azonosító számú projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatásával a VeszprémBer Zrt-t javasolja megbízni bruttó 635.000,- Ft összegben. Kéri, hogy aki egyetért a megbízásukkal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

 

 

65/2018. (III.05) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Közbeszerzésekről – „A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című és TOP-3.1.1-15-VE-2016-00016 azonosító számú projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága „A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című és TOP-3.1.1-15-VE-2016-00016 azonosító számú projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatásával a VeszprémBer Zrt-t javasolja megbízni bruttó 635.000,- Ft összegben

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a Badacsonyi strand közbeszerzési eljárása esetében az ajánlati felhívást 8 cégnek javasolja az előterjesztő megküldeni.

 

Kun István bizottsági tag javasolja az SZ-L BAU Kft,. kivételét a listából.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja a KL-DEMEX Kft. kivételét.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja a megmaradt 6 cégnek megküldeni az ajánlati felhívást. Ebből függetlenül más is adhat be pályázatot. Kéri, hogy aki a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

66/2018. (III.05) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Közbeszerzésekről – „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt kiviteli munkáinak ellátására – Badacsonyi strand

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt kivitelezési munkálatainak ellátására – Badacsonyi strand” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és közbeszerzési dokumentációját javasolja megküldeni a következő gazdasági szereplők részére:

-                 GÁDOR Kft. 2881 Ászár József A. u,. 4.

-                 SÁFÁR-BAU Kft. 8284 Nemsgulács, Simon I. ltp. 15.

-                 HETTYEI-ÉPTECH Kft. 8473 Gyepükaján, Kossuth L. u. 39.

-                 KERKAI Kft. 8900 Zalaegerszeg, Kutilapi u. 35.

-                 MOZAIK-CLASSIC Kft. 9200 Mosonmagyaróvár Szt.István király u. 72.

-                 HORVÁTH-ÉP. Kft. 8360 Keszthely Sömögyei u. 1.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke az ABC. parkoló esetében is javasolja kivenni a korábbi két gazdasági szereplőt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egybeszámítási kötelezettség van. Bármelyik elemre pályázhat bárki. Minimum három gazdasági szereplőt meg kell szólítani. A közbeszerzővel egyeztetni kell.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja az előterjesztés szerinti első hét gazdasági szereplőnek megküldeni az ajánlati felhívást. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

67/2018. (III.05) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Közbeszerzésekről – a „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt kivitelezési munkálatainak ellátására – ABC Parkoló

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt kivitelezési munkálatainak ellátására – ABC Parkoló” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és közbeszerzési dokumentációját javasolja megküldeni a következő gazdasági szereplők részére:

-       MOZAIK-CLASSIC Kft. 9200 Mosonmagyaróvár Szt.István király u. 72.

-       HORVÁTH-ÉP. Kft. 8360 Keszthely Sömögyei u. 1.

-       Szőlő és Kertszervíz Sipos Zsolt egyéni vállalkozó

-       SZORGOS FUVAR Kft. 7282 Fiad, Kossuth u. 37.

-       GÁDOR Kft. 2881 Ászár József A. u,. 4.

-       SÁFÁR-BAU Kft. 8284 Nemesgulács, Simon I. ltp. 15.

-       HETTYEI-ÉPTECH Kft. 8473 Gyepükaján, Kossuth L. u. 39.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke a Városkapu alsó park esetében javasolja az ABC parklónál meghatározott gazdasági szereplők meghívását. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

68/2018. (III.05) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Közbeszerzésekről – a „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt kivitelezési munkálatainak ellátására – Városkapu – Alsó park”

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi bizottsága a „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt kivitelezési munkálatainak ellátására – Városkapu – Alsó park” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és közbeszerzési dokumentációját javasolja megküldeni a következő gazdasági szereplők részére:

-                 MOZAIK-CLASSIC Kft. 9200 Mosonmagyaróvár Szt.István király u. 72.

-                 HORVÁTH-ÉP. Kft. 8360 Keszthely Sömögyei u. 1.

-                 Szőlő és Kertszervíz Sipos Zsolt egyéni vállalkozó

-                 SZORGOS FUVAR Kft. 7282 Fiad, Kossuth u. 37.

-                 GÁDOR Kft. 2881 Ászár József A. u,. 4.

-                 SÁFÁR-BAU Kft. 8284 Nemesgulács, Simon I. ltp. 15.

-                 HETTYEI-ÉPTECH Kft. 8473 Gyepükaján, Kossuth L. u. 39.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke a Tájház udvar esetében a korábbi hét gazdasági szereplő meghívását javasolja. Elmondja, hogy a testületi ülésig lehet még javaslatokat tenni. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

69/2018. (III.05) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Közbeszerzésekről – a „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt kivitelezési munkálatainak ellátására – Tájház udvar”

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi bizottsága a „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt kivitelezési munkálatainak ellátására – Tájház udvar” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és közbeszerzési dokumentációját javasolja megküldeni

-         MOZAIK-CLASSIC Kft. 9200 Mosonmagyaróvár Szt.István király u. 72.

-        HORVÁTH-ÉP. Kft. 8360 Keszthely Sömögyei u. 1.

-        Szőlő és Kertszervíz Sipos Zsolt egyéni vállalkozó

-        SZORGOS FUVAR Kft. 7282 Fiad, Kossuth u. 37.

-        GÁDOR Kft. 2881 Ászár József A. u,. 4.

-        SÁFÁR-BAU Kft. 8284 Nemesgulács, Simon I. ltp. 15.

-        HETTYEI-ÉPTECH Kft. 8473 Gyepükaján, Kossuth L. u. 39.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

19./ Napirendi pont

Tájékoztató a peres ügyekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Dr. Gáli Mihály ügyvéd urat. A Bíró és társa ügyben folyó eljárásról kér tájékoztatást.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy az ügy a Kúria előtt van, további információval nem rendelkezik.

 

Kun István bizottsági tag a szolgalmi joggal kapcsolatos ügyekről kér tájékoztatást. Kérdezi, hogy ez mennyire érinti a Halászkert parkolóval kapcsolatos pályázatot.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy húzódik a folyamat, melyben az önkormányzat alperesként van jelen. Nem tudja megmondani, hogy a bíróság meg fogja-e ítélni a szolgalmi jogot Szebellédi Ferenc részére.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke a badacsonyörsi vízhálózat ügyében kér tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy azt az információt kapta korábban, hogy a döntés az Energetikai Hivatal részéről január végéig megszületik.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a DRV. jelezte, hogy a 2018-as üzleti tervébe betervezi, ha az Igazgató Tanács elfogadja és az MNV. Zrt. is támogatja, akkor saját fejlesztésből megvalósulhat. Legutóbb egy fura levelet kapott ezügyben. Erre tájékoztatta a vezérigazgató urat, hogy van egy olyan uniós pályázat, melyre csak viziközmű szolgáltatók pályázhatnak. Nem érkezett válasz arra, hogy be fogják-e nyújtani a pályázatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy az ÉV. Kft. ügyében mi a helyzet.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy valószínű fellebbezés érkezett az ügyben, egyébként a jogerősítést kiküldték volna. Az Ítélőtábla fog állást foglalni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további kérdés. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

70/2018. (III.05) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat70

Tájékoztató a peres ügyekről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

20./ Napirendi pont

Hartai Béla kérelme a Badacsonytomaj 988/3. hrsz-ú ingatlanra bejegyzett visszavásárlási jog törlése tárgyában

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az ügyvéd úr által készített eredeti szerződést a másik fél aláírta. Ha a testület szükségesnek ítéli a szerződés módosítását, akkor gyorsan meg kell azt tenni, mert csak sürgősségi eljárással tudjuk a Földhivatalban a bejegyzett jogosítványokat levetetni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy javaslat érkezett 20 millió forint kötbér beépítésére.

 

Nagy Miklós bizottsági tag elmondja, hogy ha ez komoly időbeni fennakadást okoz, akkor visszavonja a javaslatát.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja vagy a bankgarancia vagy a kötbér kikötését.

 

Krisztin N. László polgármester azt a verziót javasolja, amelyik nem jelenik meg a tulajdoni lapon.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy a kötbér igény nem jelenik meg a tulajdoni lapon, ez egy szerződéses kötelezettségvállalást jelent. Ha a visszavásárlási jogot a testület leveszi, akkor az ingatlan tehermentes lesz. Nem látja a nagyobb biztonságot a 35 milliós bankgarancia esetében sem. Bízik abban, hogy Hartai úr megvalósítja a fejlesztést.

 

Nagy Miklós bizottsági tag elmondja, hogy nem célja a projekt ellehetetlenítése. Komoly feszültséget jelentene az önkormányzat költségvetésében, ha az ingatlant egy félig kész beruházással vissza kellene vásárolnia. Gondot jelentene, ha elakadna a projekt, mivel nagyon központi helyen van.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy a kötbér egy kárátalány, a feltételek fennállása esetén a fizetési kötelezettség beáll. Az önkormányzat ezt érvényesítheti. Ha ezen felül éri kár az önkormányzatot, akkor azt bírósági úton lehet érvényesíteni.  Ha a beruházás egyáltalán nem valósul meg, akkor 20 millió a kötbér, ha részben, akkor minimum 5 millió forint.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy 2017-ben, amikor a pályázat kiírása történt, még nem volt Kisfaludy Program. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért az eredeti határozat fenntartásával, nem javasolja annak módosítását, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

71/2018. (III.05) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Hartai Béla kérelme a Badacsonytomaj 988/3. hrsz-ú ingatlanra bejegyzett visszavásárlási jog törlése tárgyában

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek az eredeti 55/2018.(II.14.) határozat fenntartását, nem javasolja a határozat módosítását. Javasolja felhatalmazni Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

21./ Napirendi pont

Városi Könyvtár 2017. évi beszámolójának, 2018. évi munkatervének elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett Erika intézményvezető, Kovács Krisztián könyvtáros

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Berecz Nikolett intézményvezetőt. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Nagy Miklós bizottsági tag 11.45 órakor távozott a bizottság üléséről.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 4 fő

Berecz Nikolett intézményvezető elmondja, hogy a beszámoló elkészítése kötelező feladat, azt 15 napon belül a Veszprém Megyei Könyvtárnak meg kell küldeni. Az informatikai képzést lezárták. A decemberben benyújtott GINOP pályázatot a könyvtár esetében támogatták, a könyvtár eszközállománya az elkövetkezendő években meg fog újulni.

 

Laposa Bence bizottsági tag 11.47 órakor távozott a bizottság üléséről.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 3 fő

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

72/2018. (III.05) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Városi Könyvtár 2017. évi beszámolójának, 2018. évi munkatervének elfogadása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

22./ Napirendi pont

BVÖKI 2018-2023. ötéves képzési tervének elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Berecz Nikolett intézményvezető elmondja, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2017. decemberében alkotott rendelet értelmében  a korábban elfogadott 7 éves képzési tervet felül kell vizsgálni, új, 5 éves képzési tervet kell kidolgozni. A felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek 120 órás továbbképzésen kell részt venniük. A tervezett képzések térítésmentesek.

 

Laposa Bence bizottsági tag 11.48 órakor visszajött a bizottság ülésére.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 4 fő

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

73/2018. (III.05) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

BVÖKI 2018-2023. ötéves képzési tervének elfogadása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

23./ Napirendi pont

Farkas Erzsébet kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Farkas Erzsébet

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy az értékbecslő felmérte a kérelmező által bérelt önkormányzati lakást. Ennek kapcsán érkezett a megkeresés. Farkas Erzsébet leírta, hogy fia tartósan elhelyezkedett, ennek keretében munkahelyi kölcsönhöz jut, melyből a tartozását kiegyenlítené, illetve képezne egy előkeretet a további időszakra.

 

Nagy Miklós bizottsági tag 11.52 órakor érkezett vissza a terembe.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 5 fő

 

 

Nagy Lajos bizottsági tag javasolja, hogy a tartozását fizesse meg. Nem fogadható el, hogy nem fizetik a lakbért, illetve az önkormányzatról mindenütt negatívan nyilatkoznak.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy már a költségvetés összeállításánál is javasolta a lakás eladását, melyre ők is pályázhatnak. Kérdezi, hogy a fia milyen jogcímen tartózkodik a lakásban.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a Képviselő testület 2013., májusi zárt ülésén hozott határozatában megfogalmazott feltételeket nem teljesítették. Farkas Erzsébet akkor megígérte, hogy a lakbért fizeti. Egyetért azzal, hogy ajánljuk fel neki megvételre a lakást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy Farkas Erzsébet jogcím nélküli lakáshasználó.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja március 31-ig behajtani az elmaradt lakbértartozást, majd a Képviselő-testület következő soros ülésén javasolja visszatérni a lakás témájára.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a bizottság abban döntsön, hogy a tartozását március 31-ig fizesse be, melynek összege 634.150 forint.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki Polgármester úr javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

74/2018. (III.05) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Farkas Erzsébet kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a kérelmező elmaradt tartozását fizesse meg 2018. március 31. napjáig, mindösszesen 634.150 Ft-ot.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke 12.00 órakor szünetet rendel el.

A bizottsági ülés 12.40 órakor folytatódik.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 5 fő

24./ Napirendi pont

Szociális bérlakás hasznosítása Bt. 2469/2. hrsz – tulajdonjog átruházás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja az áprilisi soros ülésre elnapolni a napirendet.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

75/2018. (III.05) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Szociális bérlakás hasznosítása Bt. 2469/2. hrsz – tulajdonjog átruházás

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek a napirend elnapolását az áprilisi soros ülésre.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

25./ Napirendi pont

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet és az SZMSZ módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a bizottság felállításával kapcsolatos álláspontot kidolgozta. Támogatása esetén az SZMSZ-ről és a szociális rendelet módosításáról is dönteni kell, illetve a bizottsági tagokról külön határozatot kell hozni. A minimális létszám 3 fő a rendeletervezetszerint.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a szociális kerekasztal mit jelent.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy 2 ezer fő feletti településeknél kell működtetni. Jóval aktívabb együttműködésre ad lehetőséget, főként az esélyegyenlőség tekintetében.

 

Nagy Lajos bizottsági tag javasolja a természetbeni juttatást, bevásárlást megoldani a kérelmező részére, stb. előtérbe helyezni. Ki kell szűrni azokat is, akik heti, havi rendszerességgel kérik a támogatást, közben a felkínált munkát nem fogadják el.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja a bizottság felállítását. Elmondja, hogy van olyan közmunkás, aki kevesebbet keres, mint aki rendszeresen segélyért jön az önkormányzathoz és a közalapítványhoz. Kérdezi, hogy másutt hogyan történik a szociális ügyek elbírálása.

 

Kun István bizottsági tag szerint úgy kellene a rendeletben leszabályozni, hogy ne legyenek ekkora összegek kifizetve.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy arra nincs lehetőség, hogy az éves limitet beszabályozzák, mert sérül a szociális biztonság. Azt sem lehet leszabályozni, hogy mindenki természetbeni juttatást kapjon.  Jelenleg 8 napon belül döntést kell hozni sommás eljárás keretében, ha szükséges a hiánypótlást elrendelni vagy elutasítani a kérelmet, akkor függő hatályú döntést kell hozni. A bizottságnak heti rendszerességgel kellene ülésezni meglátása szerint, hogy a jogszabályi előírásoknak megfeleljenek.  Az önkormányzat a támogatást köteles biztosítani, akár saját forrásból is. Temetési költség, gyógyszerköltség, oltások esetében nem javasolja lejjebb vinni a támogatás mértékét, hiszen annak térítését az önkormányzat vállalta, de ez is a szociális háttérhez, a rászorultság igazolásától függ. A rendelet most a segély kifizetésének felső korlátját 25.750,- Ft-ban, az alsó határt 2.850,- Ft-ban határozza meg, az öregségi nyugdíj legkisebb összegéhez viszonyítva, ami 28.500,- Ft. A javaslatot a hivatal teszi a segély mértékére, figyelembe véve a család szociális helyzetét. A hivatalnak nincs kapacitása minden családnál a környezettanulmányt elkészíteni, el kell fogadni a nyilatkozatokat. A környezettanulmányra két kollégának kell egyszerre kimennie. Elmondja, hogy Ábrahámhegy vonatkozásában tud nyilatkozni. Ott a népesség idős, inkább temetésre vonatkozó támogatási kérelmeket adnak be. Rendkívüli élethelyzet miatt ritkán kérnek segítséget. Az 530 fős lakosságból éves szinten mintegy 20 települési támogatás érkezik be, ebből kb. 16 temetési segély. A gyermekszületés is kevés, talán egy évente.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja a környezettanulmányok elkészítését, ez heti szinten 5-6 esetet jelent az első időszakban, később már csak az új kérelmezőkhöz kell kimenni.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy ha van rá mód, alakuljon meg a bizottság. Nem szívesen vállalja a döntést a szociális segélyekről a jövőben. Nem ért egyet azzal, hogy évi 4 millió forintot sajnálunk a rászoruló lakosságtól, közben csak a strandi fejlesztésekhez 50 millió forintot kell hozzátenni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint a bizottság megalakítása nem visz előbbre, de rengeteg túlmunkát jelent a hivatal részére is.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja további információk begyűjtését. A környezeti hatástanulmánnyal a problémás kör fel lenne mérve és normalizálódna a rendszer.

 

Krisztin N. László polgármester 13.10 órakor távozott a teremből.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy rendkívüli esetben lefolytatható a környezettanulmány, de kéri, hogy a rendelet ezt ne tegye kötelezővé.  Több oldalas dokumentációról van szó, ami mindenre kiterjed. Vagyon alóli kivételt képez az az ingatlan, melyben a kérelmező lakik.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy minden képviselő túlzottnak tartotta a kifizetett segélyeket, ezért került szóba a változtatás szükségessége. Ez nem értékelhető a polgármester úr elleni támadásnak.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy a bizottság sem tudna jobb megoldást találni, mert nem sérülhet a szociális biztonság. A környezettanulmány lehet egy első lépés.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy korábban 8 évig a szociális bizottság tagja volt. Az akkori ügyintéző előkészítette a kérelmeket, a bizottság pedig elfogadta a javaslatokat. A kérelmek jelentős része akkor elutasításra került. Úgy gondolja, hogy kisebb összeget kell adni, illetve a természetbeni juttatásokat helyezné előtérbe.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy ruhavásárlásra adható-e utalvány.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ebben az esetben körülbelül 51 % adófizetési kötelezettség is van az Állam felé.

 

Laposa Bence bizottsági tag a Badacsony újságban is megjelentetné a támogatásokat.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ezt nem tenné, jogszabálysértőnek ítéli.

 

Kun István javasolja, hogy a hivatal szúrópróba szerűen csináljon környezettanulmányt a kérelmezők körében. Az SZMSZ módosítást egyelőre nem javasolja.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy rendelet tervezeteket nem javasolja elfogadásra, viszont környezettanulmányok elkészítését javasolja a hivatal felé a kérelmezők esetében, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

76/2018. (III.05) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet és az SZMSZ módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezeteket nem javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek, környezettanulmányok elkészítését javasolja a hivatal felé a kérelmezők esetében.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

26./ Napirendi pont

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról szóló 18/2013. (IV.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállításának költsége emelkedett.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy az illegális folyékony hulladék lerakással kapcsolatosan történt-e intézkedés.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a feljelentés megtörtént.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

77/2018. (III.05) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról szóló 18/2013. (IV.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

27./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

78/2018. (III.05) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési tervéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

28./ Napirendi pont

BAHART alaptőke emelés és alapszabály módosítás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

79/2018. (III.05) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

BAHART alaptőke emelés és alapszabály módosítás

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

29./ Napirendi pont

Energiamegtakarítási intézkedési terv felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a terv felülvizsgálata kötelező. A korszerűsítés leginkább a művelődési házat és az óvodát érinti.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

80/2018. (III.05) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Energiamegtakarítási intézkedési terv felülvizsgálata

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

30./ Napirendi pont

Sportpálya fejlesztéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

81/2018. (III.05) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Sportpálya fejlesztéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

31./ Napirendi pont

Pályázatokhoz kapcsolódó ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ezt a napirendet a közbeszerzésekről szóló napirend keretében a bizottság megtárgyalta.

 

32./ Napirendi pont

Pályázati felhívás kamerarendszer kiépítésére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Kun István bizottsági tag az I. határozati javaslat elfogadását támogatja.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja az intézményvezetőktől egy nyilatkozat bekérését, hogy igénylik-e az adott intézmény vonatkozásában.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy holnap lesz az intézményvezetői értekezlet, ott lesz erre mód.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az I. határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

82/2018. (III.05) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázati felhívás kamerarendszer kiépítésére

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

33./ Napirendi pont

Térfigyelő kamerák telepítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy nem javasolja a Hivatal bekamerázását sem kívül, sem belül.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy egyetért azzal, hogy ne éljünk a lehetőséggel, azaz a II. határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

83/2018. (III.05) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Térfigyelő kamerák telepítése

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

34./ Napirendi pont

Kültéri napelemes kamerák elhelyezése szelektív gyűjtőszigetekhez

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy a Bercsényi utcából miért nem helyezték át a szelektív gyűjtőket a régi edzőpályához.

 

Bolla József ügyvezető elnézést kér, meg fogják tenni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint nem jelentene megoldást, és sokba kerülne a kamera, ezért nem javasolja. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

84/2018. (III.05) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Kültéri napelemes kamerák elhelyezése szelektív gyűjtőszigetekhez

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága nem javasolja kültéri napelemes kamerák elhelyezését szelektív szigetekhez a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

35./ Napirendi pont

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

85/2018. (III.05) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

36./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulása területéről bejáró Óvodás gyermekek szállítására vonatkozó megállapodás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy az állami normatíva valóban 1.890 Ft/fő/év-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ez az utazási térítési díj.  Jelenleg nincs olyan gyermek, aki minden nap oda-vissza utazik, de fontos, hogy le tudjuk igényelni, ha lesz.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

86/2018. (III.05) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulása területéről bejáró Óvodás gyermekek szállítására vonatkozó megállapodás

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

37./ Napirendi pont

2018. évi lomtalanításról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy az időponton nincs módunk változtatni.  Javasolja ezeken a napokon a polgárőrség és a rendőrség segítségét kérni a rend és biztonság érdekében.

 

Kun István bizottsági tag javasolja, hogy a VN. Kft. is legyen jelen, hogy ne maradjon sehol olyan szemét, amit a lomtalanítással nem szállít el a szolgáltató.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy többen kérték a helyszínek változtatását, főként az idősen köréből.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a nyaralótulajdonosok gyakran nem viszik el a gyűjtőhelyre, hanem kiszórják az ingatlan elé vagy egyéb helyekre a lim-lomot. Ezért is kéri, hogy a polgárőrség fokozottan járőrözzön.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

87/2018. (III.05) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

2018. évi lomtalanításról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy kérje fel a Polgárőrséget és a rendőrséget a folyamatos ellenőrzésre, helyszínelésre.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

38./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 2191/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a Fűzfa utcai ingatlanra ismételten nem érkezett pályázat. Javasolja újra kiírni. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

88/2018. (III.05) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 2191/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

39./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Tájház üzlet pályáztatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja az üzletet a nyár végéig bérbe adni. A bérleti díj 20 eFt/hó + rezsi.

 

Orbán Péter alpolgármester úgy gondolja, hogy szeptemberig nem fog elindulni a fejlesztés, mivel a közbeszerzés minimum 4 hónapig tart.

 

Kun István bizottsági tag augusztus végéig javasolja az üzlet pályáztatását.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, és azzal, hogy augusztus 30. napjáig történjen a bérbeadás, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

89/2018. (III.05) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Tájház üzlet pályáztatása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek 2018. augusztus 30-ig történő hasznosítással.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

40./ Napirendi pont

Milán&MátéÉP Építőipari Kft. vételi szándéka

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a 988/1. és 988/4. hrsz-ú ingatlanok megvételéről van szó, melyre írásos kérelem érkezett.  Az egyik a Parték féle szőlő, a másik pedig a Weller András által 400 eFt/év bérleti díjért bérelt szőlő.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ha a testület eladja a második ingatlant, akkor egy állandó lakosnak nem lesz útja. Elmondja, hogy először két ingatlan eladását tervezte a Képviselő-testület, de sikerült a költségvetést úgy átalakítani, hogy mintegy 20 millió forint került betervezésre ily módon. A Fűzfa utcai ingatlan értéke közelített ehhez legjobban, ezért ez lett tervezve értékesítésre. Biztos, hogy a beruházási program megvalósításához szükség lesz ingatlanértékesítésre.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy Parték mennyi bérleti díjat fizetnek.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy a testület nem változtatott a korábbi díjtételen, de felkérte az ügyvéd urat, hogy vizsgálja meg a szerződést.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy Weller András esetében lejárt a futamidő. A szerződést a felek egyező akaratával lehetett módosítani.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy Parték is nyilatkoztak arról, hogy hajlandók több bérleti díjat fizetni.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy a testület egyszer már döntött az eladásról, majd visszavonta. Ilyet nem lehet még egyszer csinálni.

 

Kun István bizottsági tag javasolja olyan árat meghatározni, ami az önkormányzat céljainak megfelel, hiszen ingatlaneladásból kívánjuk finanszírozni a beruházások egy részét.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy 17.416 m2-es területről van szó.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy mintegy 500 m2-es épület építhető rá.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint ez nem így van, az építmény mértékének maximuma is meg van határozva, ami ennél kevesebb.

 

Kun István bizottsági tag 60 millió forintot javasol, a másik területre pedig 100 millió forintot eladási árként.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy értékbecslésre mindenképpen szükség van.  25 millió forint felett versenytárgyalás, egyébként pályázati eljárás szükséges, melyek elbírálásában nincs jelentős különbség.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy osztható-e a terület.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy nem. Az ügyvéd úr felülvizsgálja a szerződéseket.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az értékbecslések bekérést támogatja, illetve a bérleti szerződések felülvizsgálatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

90/2018. (III.05) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Milán&MátéÉP Építőipari Kft. vételi szándéka

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja értékbecslések bekérését a 988/1 hrsz-ú és a 988/4 hrsz-ú ingatlanra, azzal, hogy a bérleti szerződéseket dr. Gáli Mihály ügyvéd úr vizsgálja felül.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

41./ Napirendi pont

Remetei József ingatlan vételi szándéka Bt. 722. hrsz.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az értékbecslést megkértük.

 

Kun István bizottsági tag szerint az önkormányzat nem tud semmit kezdeni a területtel, javasolja 700 eFt-ért eladni a kérelmezőnek.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a kérelmezőt terhelik az ingatlan átírásának költségei, illetve az ügyvédi költségek is.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja 700 eFt eladási árral, illetve az ingatlan átírás és ügyvédi költségek vevő általi vállalásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

91/2018. (III.05) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Remetei József ingatlan vételi szándéka Bt. 722. hrsz.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek 700 ezer Ft értéken azzal, hogy az ingatlan átírással kapcsolatos költségeket (ügyvédi/földhivatali) a vevő vállalja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

42./ Napirendi pont

Triász’ 06 Kft. képviseletében Dér Tibor kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy eddig a bérelt 30 m2 területnek a közterület használati díja 300 eFt/év volt, a Kft. új tulajdonosa ennek a felét szeretné fizetni. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Kun István bizottsági tag nem javasolja, ezen a taxisok és a többi vállalkozó is felháborodna.

 

Nagy Miklós bizottsági tag szintén nem támogatja a fizetendő összeg csökkentését, ezzel egy lavinát indítana el a testület.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti II. határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

92/2018. (III.05) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Triász’ 06 Kft. képviseletében Dér Tibor kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

43./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 0243. hrsz-ú út ingatlan átminősítési eljárásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

93/2018. (III.05) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 0243. hrsz-ú út ingatlan átminősítési eljárásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

44./ Napirendi pont

Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az összeférhetetlenségi nyilatkozatok még nem érkeztek be teljeskörűen, ezért kéri a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról a Képviselő-testületi ülésen történjen döntéshozatal.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a testületi ülésen szülessen döntés, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

94/2018. (III.05) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek a döntés meghozatalát.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

45./ Napirendi pont

Felhívás – „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat”.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a felhívást a kaposvári polgármester kezdeményezte.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

95/2018. (III.05) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Felhívás – „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat”.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

46./ Napirendi pont

Tájékoztató a polgármester szabadságáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

96/2018. (III.05) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájékoztató a polgármester szabadságáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

47./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy a Zöld Város projekten belül szét lehet-e szedni a strandi beruházást és a Bahart beruházást. Ha kisebb tételekre osztjuk, biztosabbnak tartja a megvalósítást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy igen, de egybeszámítási kötelezettség van, a 4 hónapos közbeszerzési eljárást mindkét esetben le kell folytatni. Egyeztetést javasol a testületi ülés napján 11.00 órára, ahol a feltett kérdésekre hiteles választ kaphat a testület.

 

Bolla József ügyvezető a strandi fejlesztésekkel kapcsolatosan elmondja, hogy a munkaterületek átadása óta hetente kooperációs értekezletet tartanak. A badacsonyi strandon nincs probléma, a kiviteli tervek jók. A műszaki ellenőr a kivitelezővel egyeztet, az E naplókat vezeti, jól haladnak a munkálatok, ha kell szombat-vasárnap is dolgoznak. A Bányász strand esetében a tervek rosszak, hogy ne álljon meg a munka és ne kelljen folyamatosan a testületet összehívni, a műszaki ellenőr, az alpolgármester és ő hozzák meg a döntéseket, pld. a pályázati kiíráson felül kénytelen volt tételeket megrendelni. Ilyen volt a villamos betáp. kiépítése 221 eFt-ért. Hiányzott a tervből a WC fala , 6 db ajtó, stb.. Mindösszesen a plusz anyag és munkadíj 933 eFt ezen a strandon. A badacsonytomaji strandon ki kellett építeni a villamos betápot 66 méter hosszon, a terv szintén hiányos, pontatlan. Jelenleg 150 m3 föld elszállítása folyik, melyet szintén nem tartalmaz a költségvetés. Egy tartályt   is el kellett szállítaniuk. Kéri a testületet, hogy a felmerülő pluszfeladatokhoz valamilyen pénzkeretet biztosítson, illetve adjon felhatalmazást, hogy a döntéseket gyorsan meghozhassák, mert nem eshetnek ki munkanapok. Az egyszemélyi felelősséget nem tudja felvállalni. Egy hónap múlva a testületi ülésen számlákkal igazolni fogja a kifizetéseket, elszámolást kell készíteni a VN. Kft. és az önkormányzat között. Vannak olyan járulékos költségek is, melyeket az önkormányzatnak kellene lefinanszíroznia. A Bányász strandi épületen a tervben 50 m2 vakolat javítás, illetve festés szerepel. A teljes vakolat rossz, erről is dönteni kell. Felvetődik a tervező felelőssége a hiányosságok miatt. A pályázati kiírás a tervekhez képest hiányos, abból több tétel hiányzik.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja a játszótérre tervezett összegből 1 milliót levenni, az épület bevakolását abból megoldani.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy erre nincs lehetőség. Választ kér arra, hogy dönthetnek-e a sürgős kérdésekben.

 

Kun István és Laposa Bence bizottsági tagok javasolják megadni a felhatalmazást az azonnali döntésre a jelzett három személynek.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a templom előtti téren lévő katona szobor felújításához pályázat benyújtására van lehetőség, 2,5 millió forint támogatás igényelhető nulla forintos önrész mellett.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a Fő utca rekonstrukciója kapcsán elkerül a szobor erről a helyről.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a megújítása megtörténhet, az áthelyezésnek utánanéznek.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásával, Gál Arnold műszaki ellenőr, Orbán Péter alpolgármester és Bolla József ügyvezető  felhatalmazásával, illetve a Jegyző asszony által felvázolt pályázat beadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

97/2018. (III.05) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

 1. 1. az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek,
 2. 2. javasolja pályázat benyújtását a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (mint Támogatás közvetítő a Kormány 1472/2012. Korm. határozata alapján) XX. Század Intézete az első világháború centenáriumi rendezvénysorozata keretében az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság pályázati felhívására, a Hősök terén felállított I. világháborús emlékmű restaurálása céljából. A pályázat összköltségét javasolja 2.500.000,- Ft-ban meghatározni, melyhez kapcsolódó önrész összege 0,- Ft. Hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat tegye meg.
 3. 3. javasolja felhatalmazni Bolla József ügyvezetőt, Orbán Péter alpolgármestert és Gaál Arnold műszaki ellenőrt, hogy a strandi pályázatokkal kapcsolatos intézkedéseket megtegyék.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

48./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy a Füred Pékség fizet-e az önkormányzatnak azért, hogy az autójukból a településen történik árusítás.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület korábban úgy döntött, hogy akkor árusíthat gépkocsiból, ha boltot is nyit a településen. Ez most szezonálisan működik. Akkor kell bérleti díjat fizetni, ha nem nyitja meg az üzletet.  Javasolja ezt levélben megírni részükre.

 

Laposa Bence 14.25 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 4 fő

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

98/2018. (III.05) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

49./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke a csatorna V. ütemről kér tájékoztatást. Kérdezi, hogy mi van a hirdetőtáblákkal. Arról volt korábban szó, hogy a településarculati kézikönyvben foglaltak szerint lesz elkészítve. Javasolja megrendelni a hirdetőtáblák elkészítését és a térképes hirdetők felújítását is.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a csatorna V. ütemre vonatkozó szerződés nála van, a befizetések megtörténtek. A térképes táblákkal kapcsolatosan több megkeresést küldött az ügyintéző a képviselők felé, de válasz nem érkezett.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy több tervező megkereste azzal, hogy a településképi véleményezések hogyan történnek.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a főépítész folyamatosan végzi ezt a feladatot.

 

Laposa Bence bizottsági tag 14.30 órakor érkezett vissza a bizottság ülésére.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 5 fő

 

Laposa Bence bizottsági tag kérdezi, hogy a táblák tartalmát az egyesület összeállította-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez szintén a holnapi megbeszélés témája lesz, kéri kinyomtatni a térképet hozzá.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a Menü Kft. eszközbeszerzése mikorra várható.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a gépkocsi beszerzése a közeljövőben megtörténik, az eszközbeszerzés ideje március vége, április közepe lesz.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a Kisfaludy Programról kaptak-e értesítést az érintettek. Ki vehet ebben részt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy sokan érdeklődtek, egy lista alapján az értesítés megtörtént. Most új szálláshely kialakításáról van szó, korábban felújításra lehetett pályázni. Javasolja a Badacsony újságban is megjelentetni a lehetőséget.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az iskolai körzethatár módosítást elfogadták, bekerült Káptalantóti és Salföld is. Így az onnan bejáró gyerekek után nem kell a bérletet kifizetni, bejárhatnak falugondnoki szolgálattal, illetve a társulásba felvehetők, ha hajlandóságot mutatnak rá.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy a Tátika bérlői a szemétszállítási szerződést megkötötték-e

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy erre a főbérlő köteles. Kérdezték, hogy a kerítést megnyithatják-e a strand felé. Tájékoztatta őket, hogy erre biztosan nincs lehetőség.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy az ABC mögötti kisajátított úttal mi a helyzet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a határidő április 15-ig, addig a munkálatok befejeződnek.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

99/2018. (III.05) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke több napirendi pont nem lévén, megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 14.55 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Forintos Ervin                                                          Kun István

bizottság elnöke                                               jegyzőkönyv hitelesítő