Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Önkormányzat Pályázati felhívások Kisfaludy úti nyil. illemhely
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

Kisfaludy úti nyil. illemhely

 

BADACSONYTOMAJ VN KFT.

8258 Badacsonytomaj, Fő út 14.

Telefon: 87/571-048

Fax: 87/571-057

E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Badacsonytomaj VN Kft bérbeadás útján történő hasznosításra meghirdeti az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Badacsony Kisfaludy úton található nyilvános illemhelyet

Az ingatlan  adatai:

 • alapterülete: 35 m2

A helyiség  kizárólag nyilvános illemhelyként  üzemeltethető, teljesen felújítva, berendezve kerül átadásra.

A bérleti szerződés időtartama: Határozott időtartamra, 5 évre szól

 

Pályázati feltételek, melyet a pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. 1. Pályázó rövid bemutatkozása, neve, címe, személyes adatai, elérhetőségei:

a)       Magánszemély: pályázó esetén személyes adatai (pályázó neve; születési neve; születési helye, ideje; anyja neve; lakcíme; adóazonosító szám)

b)      Gazdálkodó szervezet:

Egyéni vállalkozó esetén: vállalkozói igazolvány vagy igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről

Jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén: társasági szerződés másolata, 60 napnál nem régebbi eredeti cégkivonat vagy annak hiteles másolata, aláírásra jogosult képviselőjének eredeti aláírási címpéldánya, vagy annak hiteles másolata. Utolsó lezárt üzleti évről szóló éves beszámoló benyújtása.

 1. 2. NAV adóigazolás, hogy a pályázó adótartozással nem rendelkezik.
 2. 3. Helyi önkormányzati igazolás, hogy pályázónak az önkormányzattal szemben (székhely, telephely, fióktelep szerint illetékes önkormányzati igazolás) fennálló tartozása nincs, illetve az önkormányzattal perben soha nem állt, és jelenleg sem áll.
 3. 4. Nyilatkozat a bérleti díj összegéről, mely nem lehet kevesebb 500.000.- Ft/év bérleti díj + rezsi költség összegnél. A bérleti díj megfizetése szerződéskötéssel egyidőben történik,  a rezsi költség ( villany,  víz és csatorna díj) havonta a VN KFT által kiállított számla alapján.
 4. 5. A pályázaton résztvevőknek kauciót kell fizetni. A kaució összege a  bérleti díj 10 %-a, azaz 50.000.- Ft. A kauciót Badacsonytomaj VN KFT a Takarékbanknál  vezetett 72800030-10000960-00000000 számú számlájára átutalással vagy banki befizetéssel kell megfizetni, legkésőbb a pályázat leadásának napjáig. Az igazoló szelvény másolatát a pályázathoz kell csatolni. A pályázati tárgyaláson eredményt el nem érő pályázók részére a kaució az elbírálást követő 8 napon belül visszafizetésre kerül.

A kaució összege sikeres pályázat esetén a bérleti díjból levonásra kerül.

 1. 6. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.
 2. 7. A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához
 3. 8. Pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul, hogy személyes adatainak kezeléséhez és annak a Badacsonytomaji VN KFT számítógépes adatbázisában történő rögzítéséhez.

III. Licittárgyalás

A Badacsonytomaj VN Kft. azonos pontszámú és érvényes pályázat beérkezése esetén licittárgyalást tart.

 1. 9. A licittárgyalás időpontja:  2020. március 18.   13 óra
 2. 10. A licittárgyalás helyszíne: Badacsonytomaj VN Kft irodaépülete
 3. 11. A licittárgyaláson pályázó részéről törvényes képviselője vagy egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozó vehet részt. Ezen személyek képviseletében meghatalmazott kizárólag ügyvéd által ellenjegyzett- vagy közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazással vehet részt. A meghatalmazás tartalmilag akkor érvényes, ha az kötelezettségvállalásra is kiterjed, illetve tartalmazza a meghatalmazott elfogadó nyilatkozatát a meghatalmazásra.
 4. 12. A licittárgyaláson a licitlépcső 50.000 Ft. A licitálás a pályázat benyújtásakor megajánlott legmagasabb bérleti díjról indul. A negatív licit érvénytelen.
 5. 13. A licittárgyalást az a pályázó nyeri, aki a legmagasabb bérleti díjat ajánlja meg. A licittárgyalás nyertese kötelezettségvállaló nyilatkozatott kell, hogy tegyen a licit lezárásával a licittárgyaláson megajánlott bérleti díj pályázati felhívásban meghatározott módon történő megfizetésére.

 

A pályázatok elbírálásának pontozási szempontjai:

 1. 1. Bérleti díj mértéke: 500.000,- Ft/év + rezsiköltség                                                 50 pont
 2. 2. Magánszemély állandó lakóhelye legalább 1 éve Badacsonytomaj
  városban van (Képviselő-testület döntés alapján) 10 pont

Ennek vizsgálata során a 2019. január 1-jei állapotot vesszük figyelembe, onnan számítandó az egy év. Igazolási módja:

-        személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata vagy

-        személyi igazolvány másolata

 1. 3. Gazdálkodó szervezet székhelye vagy telephelye, vagy fióktelepe 1 éve legalább Badacsonytomaj városban van. (Képviselő-testület döntés alapján) 20 pont
  Ennek vizsgálata során a 2019. január 1-jei állapotot vesszük figyelembe.
  Igazolási módja:

-        egyéni vállalkozó esetén: vállalkozói igazolvány másolat, vagy igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről dokumentum másolati példánya

-        jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén: 60 napnál nem régebbi cégkivonat.

 1. 4. Pályázó tevékenységi körében szerepel az illemhely működtetése                              10 pont

Igazolás módja:

-        vállalkozói igazolvány/társasági szerződés és

-        pályázó 4. pont szerinti érvényes engedélye a tevékenység gyakorlásáról és

-             pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata

 

Egyéb feltételek:

 1. A szerződéskötés tervezett időpontja: A pályázat elbírálását követően 14 munkanapon belül. Az üzlethelyiség birtokbavétele a szerződés aláírását követően történik.
 2. A bérleti jogviszony időtartama: a szerződést követően történő birtokbavétel – a birtokbavétel napjától számított 5. év vége

 

A pályázat benyújtásának határideje:

A Pályázati ajánlatokat zárt borítékban, egy eredeti példányban személyesen vagy postai úton a Badacsonytomaj VN KFT-hez (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. II. emelet) kell benyújtani, legkésőbb 2020. március 18. 12,00 óráig.

A borítékon fel kell tüntetni „Pályázat Badacsony Kisfaludy úton található illemhely”

Egy pályázó csak egy pályázatot adhat be.

A pályázati ajánlat eredeti példányát a mellékletekkel együtt oldalszámokkal kell ellátni és lapozhatóan össze kell fűzni. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. A címlapot és a hátlapot, - ha vannak, - nem kell, de lehet számozni.

A pályázat minden oldalát – beleértve annak mellékleteit – is cégszerű aláírással (magánszemély: saját kezű aláírás, gazdálkodó szervezet: aláírási címpéldányon szereplő aláírás) kell ellátni!

A pályázatok elbírálásának szempontja: Az üzlethelyiségre a legtöbb pontszámot kapott nyer. Egyforma pontszám esetén licitálással kerül kiválasztásra a nyertes.

A pályázat kiírója fenntartja a jogát arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa indokolás nélkül.

 

Badacsonytomaj, 2020. február 25.

 

 

 

 

Rakics Anna

ügyvezető

 

 
BaBi BadacsonyBadacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Ma 2020. április 09., csütörtök, Erhard napja van. Holnap Zsolt napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!