Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Önkormányzat Pályázati felhívások Felső-bazársor pályázati felhívás 2019 05 30
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Felső-bazársor pályázati felhívás 2019 05 30

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben, az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletében előírtakra, és a Képviselő-testület 193/2019.(V.30.) határozata alapján pályázati felhívást tesz közzé az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ún. 8261 Badacsonytomaj, Park u. 6. Felső-bazársor területén levő üres üzlethelyiség (Badacsonytomaj 1239 hrsz. ingatlan) ingatlanra az ingatlan hasznosítása céljából.

 

 

A hasznosítás módja: bérbeadás

A hasznosításra meghirdetett vagyontárgy adatai, műszaki állapota: felújítandó. Badacsonytomaj 1239 helyrajzi számú ingatlan (Felső-bazársor). Műszaki állapotát tekintve felújítandó, közművekkel nem rendelkező ingatlan. Vagyon jellege: bérlemény

 

Pályázaton részt vehet minden természetes és jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki az előírt határidőben a kiírási feltételeknek megfelelő érvényes pályázatot nyújtott be.

 

A pályázó a pályázat benyújtási határidejének letelte előtt az ingatlant bármikor megtekintheti, vagy arról információt kérhet.

  1. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)       8261 Badacsonytomaj, Park u. 6. Felső-bazársor területén levő üres üzlethelyiség (Badacsonytomaj 1239 hrsz. ingatlan)területe: kb. 50 m2

b)      megnevezése: kivett áruház, udvar

c)       műszaki állapota: felújítandó

d)      vagyon jellege: bérlemény

  1. 2. a hasznosítás módja: bérbeadás
  2. 3. a pályázati feltételek meghatározása:

a)       Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2019. június 18. 10,00 óra kizárólag postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Felső-bazársori üzlethelyiségre”)

b)      Pályázat bontásának helye, ideje: 2019. június 18. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)       Induló bérleti díj: 25.000,- Ft/hó

d)      Licitösszeg emelésének mértéke: 5000 Ft.

e)       A pályázati letét összege a helyiség pályázati felhívásban megjelölt induló bérleti díjával számolt egy évi ÁFA nélküli bérleti díj összegének 20%-a, melyet Badacsonytomaj Város Önkormányzat 11748052-15427504 számú számlájára kell befizetni.

f)        Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

g) A bérleti jogviszony időtartama: a soron következő Képviselő-testületi döntést követő 15. nap – határozatlan idejű, de legkésőbb az üzlet fennállásáig, vagy az önkormányzati beruházás megkezdéséig.

h)      Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet.

Pályázó nyilatkozatában vállalja, hogy az ingatlan bérleti díját a bérleti szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti.

i)        Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

j)        Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  1. A pályázó nevét, cégnevét
  2. a pályázó címét, székhelyét,
  3. a pályázó adószámát,
  4. az eljáró képviselő nevét,
  5. nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat feltételeit elfogadja,
  6. igazolást arról, hogy a gazdasági társaság és egyéni vállalkozó pályázónak a helyi önkormányzattal szemben nincs tartozása
  7. igazolást arra vonatkozóan, hogy a pályázó köztartozásmentes

 

Amennyiben több ajánlat érkezik versenyeztetési tárgyalást folytat le a kiíró, mely tárgyaláson az ajánlattevőnek a vagyontárgy bérleti díjára kell licitálni.

A pályázat nyertese az a pályázó lesz, aki a versenyeztetési tárgyalás során a legmagasabb bérleti díj ajánlatot teszi.

 

A pályázati letét összege a helyiség pályázati felhívásban megjelölt induló bérleti díjával számolt egy évi ÁFA nélküli bérleti díj összegének 20%-a.

 

A bérleti díj összegét szerződéskötéskor kell megfizetni.

 

A nyertes pályázóval a pályázati tárgyalás napját követő 15 napon belül szerződést kötünk, melyet közjegyző általi közokiratba foglaltatunk.

 

Ha a nyertes ajánlattevő a szerződést saját hibájából az eredményhirdetést követő tizenötödik napig nem írja alá, a versenyeztetés eredménytelenné válik és a pályázati felhívást 15 napon belül újból közzé tesszük.

További információ a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Badacsonytomaj, Fő u. 14. Műszaki osztályon Telefon: +36-87/571-270.

 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Badacsonytomaj, 2019. május 30.

 

Krisztin N. László

polgármester

s.k.

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése

Önkormányzatunk pályázatai

Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

BaBi Badacsony
Ma 2021. április 23., péntek, Béla napja van. Holnap György napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!