Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Önkormányzat Pályázati felhívások Pályázati felhívás Felső-bazársorra 2018 04 18
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Pályázati felhívás Felső-bazársorra 2018 04 18

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben, az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletében, valamint a Képviselő-testület 175/2018. (IV.18.) határozata alapján pályázati felhívást tesz közzé az önkormányzat 1/1 arányú tulajdoni hányadú tulajdonát képező Badacsonytomaj Park utca 6. szám alatt található Felső-bazársor területén lévő üres üzlethelyiség hasznosítása céljából. A hasznosítás módja: bérbeadás.

 

Az épület Badacsonytomaj Badacsony településrész központjában található, helyiségei felújításra szorulnak.

 

Pályázaton részt vehet minden természetes és jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki az előírt határidőben a kiírási feltételeknek megfelelő érvényes pályázatot nyújtott be.

 

A pályázó a pályázat benyújtási határidejének letelte előtt az ingatlant bármikor megtekintheti, vagy arról információt kérhet.

 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  1. A pályázó nevét, cégnevét
  2. a pályázó címét, székhelyét,
  3. a pályázó adószámát,
  4. az eljáró (nyilatkozattételre jogosult) képviselő nevét,
  5. nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat feltételeit elfogadja,
  6. eredeti és hiteles igazolást arról, hogy köztartozásmentes, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása

 

Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt, illetve nem áll, keresetlevelet nem nyújtott be velük szemben.

 

Amennyiben több ajánlat érkezik versenyeztetési tárgyalást folytat le a kiíró, mely tárgyaláson az ajánlattevőnek a vagyontárgy bérleti díjára kell licitálni. A pályázat nyertese az a pályázó lesz, aki a versenyeztetési tárgyalás során a legmagasabb bérleti díj ajánlatot teszi.

 

A versenyeztetési tárgyalást a pályázat beérkezését követően, 2018. május 5. 14,00 órakor tartjuk, melyről külön értesítést nem küldünk.

 

A bérleti díj legalacsonyabb mértéke: 20.000.- Ft/hó (ez alatt benyújtott pályázat érvénytelen).

 

A bérlő a bérlemény előtti területért a bérleti díjon felül közterülethasználati díjat köteles fizetni.

 

A bérleti jogviszony időtartama: a soron következő Képviselő-testületi döntést követő 15. nap – határozatlan idejű, de legkésőbb az üzlet fennállásáig, vagy az önkormányzati beruházás megkezdéséig.

 

 

A pályázaton résztvevőknek óvadékot kell fizetni. A pályázati óvadék összege: 48.000 Ft. A pályázat nyertesénél, illetve akivel szerződéses jogviszony jön létre, a befizetett óvadékot a pályázat kiírója kaucióként kezeli, a többi pályázónak a befizetett óvadék összegét 5 napon belül visszautaljuk.

 

Az első bérleti díj összegét szerződéskötéskor a továbbiakat, a tárgyhót megelőző hó 15. napjáig kell megfizetni.

A nyertes pályázóval a pályázati tárgyalás napját követően 15 napon belül szerződést kötünk.

Ha a nyertes ajánlattevő a szerződést saját hibájából az eredményhirdetést követő tizenötödik napig nem írja alá, a versenyeztetés eredménytelenné válik és a pályázati felhívást 15 napon belül újból közzé tesszük.

 

A pályázatot a fentieknek megfelelő tartalommal, zárt borítékban, postai úton kell megküldeni a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal részére. A borítékra fel kell tüntetni, hogy „Felső-bazársor hasznosításának pályázata”.

 

A pályázat beérkezésének határideje: 2018. május 5. 14,00 óra

A pályázat bontásának időpontja: 2018. május 5. 14,00 óra

 

További információ a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal, Badacsonytomaj Fő utca 14. Műszaki osztályon. Telefon: +3687/571-270

 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

 

 

Badacsonytomaj, 2018. április 19.

 

 

 

Krisztin N. László

polgármester

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése

Önkormányzatunk pályázatai

Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

BaBi Badacsony
Ma 2021. április 19., hétfő, Emma napja van. Holnap Tivadar napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!