Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Önkormányzat Képviselő testület (jegyzőkönyvek, határozatok) Határozatok Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évben meghozott határozatai II.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évben meghozott határozatai II.

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                              5

nem szavazatok száma:                              0

tartózkodás szavazatok száma:              0


203/2015. (V.22.) sz. határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Miklós képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. Lászlót a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                              5

nem szavazatok száma:                              0

tartózkodás szavazatok száma:              0

204/2015. (V.22.) sz. határozat

- Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.05.22-i rendkívüli nyilvános ülésének meghívó szerinti napirendjét 6 napirendi ponttal elfogadja.

Napirendi pontok:

 1. 1. Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda játszótéri eszközeinek felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Farkas Éva óvodavezető-helyettes

 1. 2. Badacsonytomaj VN. Kft. tájékoztatója a badacsonyörsi fürdőhelyen végzendő fűnyírási, szemétszállítási, illemhely szerelvényezési munkák költségéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető

 1. 3. Badacsonytomaj VN. Kft. tájékoztatója a „Termeléssel és értékesítéssel az önellátásért” c. pályázatról

Előterjesztő: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

 1. 4. Badacsonytomaj, József A. utcai járda felújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Bányász strand hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Bahart Zrt. támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                              5

nem szavazatok száma:                              0

tartózkodás szavazatok száma:              0205/2015. (V.22.) Képviselő-testületi határozat

Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda játszótéri eszközeinek felülvizsgálata


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. felkéri a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda vezetőjét, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó Játszótér 2006. KFT-től fém játékokra is kérjen be árajánlatot a képviselő-testület soron következő üléséig,
 2. az 1. pontban hivatkozott ajánlat birtokában a májusi soros ülésén hozza meg döntését a játszótéri eszközök cseréjéről.


Határidő:            elfogadásra azonnal

egyebekben a soros testületi ülés

Felelős:               Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Farkas Éva óvodavezető-helyettesSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                              5

nem szavazatok száma:                              0

tartózkodás szavazatok száma:              0


206/2015. (V.22.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN. Kft. tájékoztatója a badacsonyörsi fürdőhelyen végzendő fűnyírási, szemétszállítási, illemhely szerelvényezési munkák költségéről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület részére a badacsonyörsi fürdőhely üzemeltetéséhez kapcsolódó céllal 200 eFt visszatérítendő támogatást – 140 eFt-ot a civil szervezetek támogatásának terhére, 60 eFt-ot az általános tartalék terhére – biztosít.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási szerződést készítse elő, a kifizetést eszközölje a hatályos jogszabályok figyelembe vételével.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.


Határidő:            azonnal, egyebekben 10 munkanap

Felelős:               Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                              5

nem szavazatok száma:                              0

tartózkodás szavazatok száma:              0

207/2015. (V.22.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN. Kft. tájékoztatója a „Termeléssel és értékesítéssel az önellátásért” c. pályázatról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN. Kft. „Termeléssel és értékesítéssel az önellátásért” című pályázatról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.


Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                              5

nem szavazatok száma:                              0

tartózkodás szavazatok száma:              0


208/2015. (V.22.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj, József Attila utcai járda felújítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy

 1. az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések vonatkozásában a pályázat kiírásáig kerüljön sor azon járdaszakaszok összegyűjtésére, felmérésére, melyek felújítása, megépítése szükséges.
 2. megfelelő pályázati kiírás esetén pályázattal valósuljon meg a járdafelújítás, járdaépítés.
 3. megfelelő pályázati kiírás vagy forrás hiánya esetén a képviselő-testület szeptemberben tárgyaljon arról, hogy a József Attila utcai járda felújítását az önkormányzat költségvetésében biztosítja-e.

Határidő:               elfogadásra azonnal, egyebekben pályázati kiírás szerint, vagy szeptemberi soros testületi ülésig

Felelős:                  Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Bolla József ügyvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                              5

nem szavazatok száma:                              0

tartózkodás szavazatok száma:              0


209/2015. (V.22.) Képviselő-testületi határozat

Bányász strand hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete


 1. a Bányász strand hasznosítására kiírt pályázati felhívásra beérkezett „Jó szerencsét” jeligével ellátott, 2015. május 15-én 11.00 órakor benyújtott pályázatot érvénytelennek nyilvánítja, mivel az a beadási határidőn kívül került benyújtásra.
 2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a pályázót értesítse.


Határidő:        elfogadásra azonnal, értesítésre 5 munkanap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                              5

nem szavazatok száma:                              0

tartózkodás szavazatok száma:              0

210/2015. (V.22.) Képviselő-testületi határozat

Bányász strand hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Bányász strand hasznosítására kiírt pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja.
 2. Sipos László Nemesgulács, Simon István ltp. 10/4. szám alatti pályázó által benyújtott pályázatot érvényesnek nyilvánítja és a pályázat nyertesének kihirdeti,
 3. felhatalmazza a bérleti szerződés aláírására Krisztin N. László polgármestert Sipos László Nemesgulács, Simon István ltp. 10/4. szám alatti pályázóval a Badacsonytomaj 2552. hrsz-ú Bányász strand hasznosítása, üzemeltetése céljából a következők szerint:

a)      a bérlet időtartama: 2015. május 22. – 2015. október 15.

b)      a bérleti díj mértéke: 500 eFt.


Határidő:        elfogadásra azonnal, egyebekben 5 munkanap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                              5

nem szavazatok száma:                              0

tartózkodás szavazatok száma:              0

211/2015. (V.22.) Képviselő-testületi határozat

Bahart Zrt. támogatási kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a BAHART Zrt. előző évi önkormányzati támogatásról szóló elszámolását tudomásul veszi,
 2. 2. kérelmező részére a 2015. évben 600 ezer Ft támogatást biztosít az önkormányzat 2015. évi költségvetésében az „átadott pénzeszköz egyéb vállalkozások részére” jogcím terhére a megállapodás egyidejű aláírása mellett azzal, hogy a szezon kezdete előtt a BAHART területén, a móló végében lévő bástya felújítását mintegy 70 fm hosszban végezzék el.
 3. 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a Támogatási Szerződés aláírására és felkéri Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és adóosztályát, hogy a kifizetést eszközölje, valamint a támogatás elszámoltatásáról intézkedjen. 


Határidő:    elfogadásra azonnal

szerződéskötésre és kifizetésre 8 munkanap

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                              6

nem szavazatok száma:                              0

tartózkodás szavazatok száma:              0


212/2015. (V.22.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Miklós képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. Lászlót a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                              6

nem szavazatok száma:                              0

tartózkodás szavazatok száma:              0

213/2015. (V.22.) Képviselő-testületi határozat

-Napirendi pontok elfogadásáról –


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.05.22-i rendkívüli zárt ülésének meghívó szerinti napirendjét 1 napirendi ponttal elfogadja.

Napirendi pontok:

 1. 1. Óvodavezetői pályázatok véleményezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                              6

nem szavazatok száma:                              0

tartózkodás szavazatok száma:              0

214/2015. (V.22.) Képviselő-testületi határozat

Óvodavezetői pályázatok véleményezése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői pályázatára beérkezett pályázatokat megismerte, a pályázók közül nem javasol kinevezésre senkit a fenntartó felé, javasolja a pályázati eljárást eredménytelennek minősíteni.
 2. javasolja új pályázat kiírását és annak szélesebb körben történő meghirdetését.


Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Határidő: elfogadásra azonnal, értesítésre 5 munkanap


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0
215/2015. (V.29.) határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Lajos képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0
216/2015. (V.27.) határozat

Sürgősségi  indítvány felvétele


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 2015. május 27-i soros ülésén a „Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatának módosítása, véleményezési szakasz lezárása” tárgyú előterjesztést sürgősségi indítványként megtárgyalja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


217/2015. (V.27.) határozat

Napirendek elfogadásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. május
27-i soros ülésének - meghívó szerinti - napirendjéhez

1./  Sürgősségi indítványként az alábbi napirendet felveszi:

17. „Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatának módosítása, véleményezési szakasz lezárása”

2./ Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. május 27-i soros, nyilvános ülésének módosított napirendjét 17 napirendi ponttal elfogadja.


Napirendi pontok:

 1. 1. MENÜ Kft. 2014. évi mérlegbeszámolója és tájékoztató a 2015. I. negyedévi gazdálkodás adatairól

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné MENÜ Kft. ügyvezető

 1. 2. MENÜ Kft. támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné MENÜ Kft. ügyvezető

 1. 3. VN. Kft. 2014. évi mérleg beszámolójáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

Székely István könyvvizsgáló

 1. 4. Badacsonytomaj VN. Kft. könyvvizsgálatára beérkezett árajánlatok értékelése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

 1. 5. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Kulturális Koncepciójáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

 1. 6. Hatósági beszámoló a gyermekvédelemről és a Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója éves tevékenységről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pordán Katalin intézményvezető

Varga Lajosné családgondozó

 1. 7. 2015. évi Badacsonyi Szüret rendezvény helyszín módosítása és Róza bál megrendezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

 1. 8. Települési Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepció elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Nyári Napközihez kapcsolódó fedezet biztosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

10. Sági Gyula kérelme a tulajdonában álló út ingatlanok önkormányzati általi megvételére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

11. Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi zárszámadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

12. Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi pénzmaradvány felosztása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

15. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

16. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő:  Krisztin N. László polgármester

17. Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatának módosítása, véleményezési szakasz lezárása (sürgősségi  indítvány)

Előterjesztő:  Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


218/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. 2014. évi mérlegbeszámolója és tájékoztató a 2015. I. negyedévi gazdálkodás adatairól


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1./ A Menü Kft. 2014. évi üzleti évről szóló Egyszerűsített éves beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

2./ A Menü Kft. 2015. I. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató adatait elfogadja.

3./ Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ügyvezetőt értesítse.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Lukács Antalné VN. Kft. ügyvezetője
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    1

tartózkodás szavazatok száma:        0
219/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. támogatási kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Menü Kft. támogatási kérelmét megtárgyalta és felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy 2015. szeptember 30-ig bővítse kapacitását a jelenlegi 70 %-ról 90 %-ra. Amennyiben előbbieket a Kft. a megadott határidő végéig nem tudja szerződésekkel igazolni, a kért támogatást a képviselő-testület nem biztosítja, hanem felülvizsgálja az étkeztetés jövőre vonatkozó biztosításának kérdését.

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 2015. szeptember 30.

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Lukács Antalné ügyvezető

Tamás Lászlóné osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


220/2015. (V.27.) határozat

VN. Kft. 2014. évi mérleg beszámolójáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. 1. a Badacsonytomaj VN. Kft. 2014. évi mérlegbeszámolóját - Közhasznúsági jelentés 2014.01.01.- 2014.12.31. - jóváhagyólag, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ügyvezetőt értesítse.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Bolla József VN. Kft. ügyvezetője

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


221/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

Fórum összehívása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a település rendezettebbé tételével összefüggésben képviselői fórum összehívásáról dönt.

Határidő: elfogadásra azonnal, fórum megtartására 2015. május 31.

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető VN. Kft.Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


222/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN. Kft. könyvvizsgálatára beérkezett árajánlatok értékelése


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonát képező Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Közhasznú Kft. (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14., képviseli: Bolla József ügyvezető) könyvvizsgálatával 2015. június 01. napjától 2019. szeptember 30. napjáig a Székely Könyvvizsgáló Kft-t (8300 Tapolca, Bányász u. 21.) bízza meg bruttó 360.000 Ft + ÁFA/év díjazásért. Tudomásul veszi, hogy a számlázásra negyedévente kerül sor.
 2. felhatalmazza a szükséges intézkedések megtételére Bolla József ügyvezetőt.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse.

Határidő: elfogadásra azonnal, értesítésre 5 munkanap

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


223/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Kulturális Koncepciójáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Kulturális Koncepcióját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintettet tájékoztassa.
 3. felkéri a koncepció végrehajtására és végrehajtásának megszervezésére Berecz Nikolett intézményvezetőt.

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben koncepció szerint

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető BVKI


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0224/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

Hatósági beszámoló a gyermekvédelemről és a Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója éves tevékenységről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Jegyző által elkészített gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót és átfogó értékelést elfogadja.
 2. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti szolgálata által készített gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolóját elfogadja.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.
 4. felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére az értékelés 30 napon belül küldje meg.

Határidő:  elfogadásra azonnal

Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére megküldésre 30 nap

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyzőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


225/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

2015. évi Badacsonyi Szüret rendezvény helyszín módosítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi Badacsonyi Szüret helyszínéül a Badacsony Halászkert parkolót jelöli meg azzal a feltétellel, hogy az átjárási szolgalmi joggal rendelkező személy hozzájárulását előzetesen be kell szerezni.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


226/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

2015. évi Badacsonyi Szüret rendezvény helyszín módosítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. A 2015. évi Róza Bál megrendezését támogatja a BVÖKI szervezésében és rendezésében az alábbiak figyelembevétele mellett:

a)     a bálra a helyi lakosokon, nyaralótulajdonosokon és Badacsonyt szerető embereken túl kapjanak meghívást azok a személyek is, akik az önkormányzat munkáját segítik. Utóbbi személyek esetében a költségeket az önkormányzat átvállalja.

b)     a befolyó bevételek feletti rendelkezési jogot a testület fenntartja magának.

c)     a rendezvény helyszíne a Halászkert étterem, mely alkalmas 150-200 vendég fogadására.

d)     a gasztronómiai kínálatra kiemelt figyelmet kell fordítani.

e)     javasolja a rendezvény szervezőjének szponzorok felkutatását és bevonását.

f)      A júniusi testületi ülésre egy közel kész forgatókönyvet kér a testület a bállal kapcsolatosan, mely tartalmazza a támogatás felhasználását is.

 1. 2015. évi költségvetéséből a pénzmaradvány terhére a rendezvény megvalósításához szükséges 1.750.000 Ft. összeget biztosítja.
 2. elrendeli az előterjesztés 2. pontjában javasolt, az előzőekben elfogadott összeg - előirányzat - átcsoportosítását a BVÖKI költségvetésébe.
 3. felkéri Wolf Viktória jegyzőt a 2015. évi költségvetési rendelet módosításának előkészítésére és Krisztin N. László polgármestert a költségvetési rendelet módosításának előterjesztésére.


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0227/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

Települési Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepció elfogadásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Települési Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepcióját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyzőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


228/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

Nyári Napközihez kapcsolódó fedezet biztosítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a 2015. évben megszervezésre kerülő nyári napközihez kapcsolódóam a felügyeletet biztosító pedagógus foglalkoztatásának költségeit maximum 300 eFt erejéig az általános tartalék terhére biztosítja.
 2. 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Tatay Sándor Általános Iskola igazgatóját értesítse, és a szükséges intézkedést tegye meg.


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


229/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

Nyári táboroztatás


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Tatay Sándor Általános Iskolában a nyári táboroztatást a Badacsonytomajért Közalapítvány szervezze a Klebelsberg Intézmény Fenntartó Központtal történő külön megállapodás alapján.

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Tatay Sándor Általános Iskola igazgatóját és a Badacsonytomajért Közalapítvány kuratóriumi elnökét értesítse.


Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 2015. június 15.

Felelős:  Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


230/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

Sági Gyula kérelme a tulajdonában álló út ingatlanok önkormányzati általi megvételére


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Sági Gyula (7435 Somogysárd, Árpád u. 15/b.) kérelmét nem támogatja, nem kívánja megvásárolni a Badacsonytomaj 067/19., 074/26., és 0109/4. hrsz-ú ingatlanokat.

Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 5 nap

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


231/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi pénzmaradvány felosztása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a)    az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Tárgyévi pénzmaradvány:

- Önkormányzat                                                          231.746 eFt

- Kulturális Intézmény                                                      2.492 eFt

- PM hivatal                                                             -          433 eFt


A pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt

- Önkormányzat                                                          67.914 eFt

- Kulturális Intézmény                                                       710 eFt

- PM hivatal                                                             -            0 eFt

Szabad pénzmaradvány

- Önkormányzat                                                         163.832 eFt

- Kulturális Intézmény                                                      1.782 eFt

- PM hivatal                                                             -              0 eFt

b)    az önkormányzat pénzmaradványából a kötelezettségekre a fedezetet biztosítja, a lakás számlán szereplő 11.394 eFt összeget, valamint a Környezetvédelmi Alap számla összegét 1.319 eFt-ot elkülönített tartalékként tartja nyilván, a szabad pénzmaradványt az eredeti előirányzatként szereplő összeg figyelembevételével az önkormányzat általános tartalékába helyezi.

c)    Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye pénzmaradványából a kötelezettségekre a 710 eFt fedezetet biztosítja, az 1.782 eFt szabad pénzmaradványt az intézménynél hagyja azzal, hogy azt a 2015. évi rendezvényekre kell fordítani, melyből 1.750e Ft-ot a 2015. évi Róza bálra.

d)    felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet módosítását a döntésnek megfelelően a következő előirányzat módosításkor a Képviselő-testületi ülésre készítse elő.


Határidő: elfogadásra azonnal, illetve következő soros ülés

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


232/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény fejlesztése pályázati kiírás alapján a belterületi utak, járdák, hidak felújítása célra, 20 millió forint összeghatárig.

A pályázat keretében a József Attila utcai járdafelújítást kívánja megvalósítani, melyhez az igényelt támogatás mértéke 75 %, az önerő mértéke pedig 25 %. A Képviselő-testület az önerő összegét a 2014. évi pénzmaradvány terhére biztosítja.

A pályázati támogatásból fennmaradó összeg terhére kívánja elvégeztetni a badacsonyi Hársfa Fogadótól a Kisfaludy út és Római út kereszteződéséig a földsávos rész szilárd burkolattal való ellátását, az út és a járdarész un. bütykös szerkezet beépítésével történő leválasztása mellett.

Felkéri a Polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat a Közútkezelő Kht-vel a badacsonyi beruházásban való részvételükről.

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben pályázati kiírás szerint

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0
233/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az óvoda energetikai pályázat benyújtásának elkészítését a pályázati kiírás és az alábbiak szerint:

a)        Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása

ab)       70 %-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális kapacitás bővítéssel nem járó fejlesztése, felújítása alcélra

 1. 1. a PIPITÉR Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda energetikai korszerűsítése céljából.
 2. 2. Pályázat költsége összesen: 35.714.826,- Ft
 3. 3. Önerő mértéke: 5.714.826,- Ft
 4. 4. Igényelt támogatás: 30.000.000,- Ft


A Képviselő-testület az önerő összegét a 2014. évi pénzmaradvány terhére biztosítja és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben pályázati kiírás szerint

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    6

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


234/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgárőr Város cím elnyerésére benyújtandó pályázat beadását elrendeli és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben  pályázati kiírás szerint

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


235/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

Óvodai játszóeszközök cseréje


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvodában az alábbi játszótéri eszközök beszerzéséhez, melyek lehetőség szerint fémből készüljenek:

-       mérleghinta

-       Dani mászóvár

-       hinta két laphintával

-       gyermek pad asztallal

A beérkezett ajánlatok közül a Játszótér 2006. Kft. ajánlatát fogadja el  1.180 eFt bruttó összegben, mely pénzeszköz átadását elrendeli az intézmény részére a pénzmaradvány keret terhére.

Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.


Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben szerződés szerint

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0236/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

Közvilágítás korszerűsítése

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Badacsonytomaj város közvilágításának korszerűsítése érdekében nyílt közbeszerzési eljárást ír ki ESCO finanszírozási formában történő megvalósításra.


Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


237/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

Virágágyások kialakítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli

 1. 1. a FŐBER üdülő előtti virágágyás kialakítását 2015. június 15-i határidővel,
 2. 2. az Altinger kereszt körüli tér burkolásáról az „A” terv figyelembevételével, a FŐBER üdülőnél lévő tér befejezését követően,
 3. 3. az Altinger keresztnél lévő régi ásott kút helyreállítását 250 eFt összegben.

A képviselő-testület a fenti feladatok elvégzésével a VN Kft-t bízza meg.


Határidő:    elfogadásra azonnal, egyebekben határozat szerint

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Bolla József ügyvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


238/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


239/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


240/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt fontos eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                    5

nem szavazatok száma:                    0

tartózkodás szavazatok száma:        0


241/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatának módosítása, véleményezési szakasz lezárása (sürgősségi  indítvány)


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési eszközök módosított véleményezési anyagát, a két véleményezési körben beérkezett véleményeket, valamint az eltérő vélemények egyeztetésére összehívott tárgyalások dokumentumait megvitatta.

A véleményezési szakaszt a 3014/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 39.§ (2) szerint – valamennyi eltérő véleményre a tárgyalások során kialakított kompromisszumos megoldásokat elfogadva, valamint a környezeti vizsgálatok mielőbbi befejezését sürgetve – lezárja.

Kéri a tervezőt a 314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 40.§ (1) bek. szerint a végső szakmai vélemény megkéréséhez szükséges dokumentáció – Kisfaludy házhoz vezető kötött pályás közlekedési módra vonatkozó módosítási igény kivételével történő – összeállítására.

Határidő:          a végső szakmai vélemény megkéréséhez szükséges dokumentáció összeállítására 2015. június 10.

a végső szakmai vélemény megkérésére 2015. június 15.

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Szabó Zoltán főépítész

Klie Zoltán településrendező vezető tervező

Horváth Márta osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


242/2015. (VI.09.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Lajos képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. Lászlót a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


243/2015. (VI.09.) Képviselő-testületi határozat

- Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.06.09-i rendkívüli nyilvános ülésének meghívó szerinti napirendjét 3 napirendi ponttal elfogadja.

Napirendi pontok:

 1. 1. Badacsonyörs Kisörshegyi vízellátás ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnök

 1. 2. Badacsonyörsi volt kemping és fürdőhely ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Pályázatok benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester (szóbeli előterjesztés)


A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. Lászlót a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


244/2015. (VI.09.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyörs Kisörshegyi vízellátás ügye


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Varga Péter úr hozzájárulása esetén megköszöni a két vállalkozónak, hogy a Badacsonyörsi Kisörshegyi vízellátás megoldására a 3,6 millió forint tartozás befizetését felvállalják, 1,8 millió – 1,8 millió forintot összegben.

Határidő:   elfogadásra azonnal

egyebekben 2015. június 12.

Felelős:      Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  2

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        1245/2015. (VI.09.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyörs Kisörshegyi vízellátás ügye


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja, hogy az önkormányzat a Badacsonyörsi Kisörshegyi vízellátás megoldására 1,8 millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosítson.


Határidő:   azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0246/2015. (VI.09.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyörs Kisörshegyi vízellátás ügye


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a műszaki osztály vezetőjét, hogy mérje fel a településen lévő vizitársulatokhoz tartozó rendszerek tervezési költségét.

A következő soros ülésen  – amennyiben a költségek vállalhatók – a tervező feladatát egészítse ki ezen kisebb területek tervezésével annak érdekében, hogy komplex tervek legyenek az önkormányzat birtokában, amellyel esetlegesen állami forrásokat is igénybe lehet venni.


Határidő:   elfogadásra azonnal

egyebekben a soros testületi ülés

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


247/2015. (VI.09.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi volt kemping és fürdőhely ügye


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi szándékát arra vonatkozóan, hogy az elfogadás előtt álló HÉSZ-ben szereplő 2157/3-9. hrsz-ú ingatlanok megosztásában érdekelt abban az esetben, ha 2015. július 31-ig a végleges szerződés e tekintetben aláírásra kerül, illetve ezt a 8 ezer m2-es területet az önkormányzat tulajdonba kapja.

Határidő:         elfogadásra azonnal

egyebekben folyamatos

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


248/2015. (VI.09.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi volt kemping és fürdőhely ügye


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a badacsonytomaji 2157/3-9. hrsz-ú ingatlanokat érintően és figyelemmel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 25. §. (1) bekezdésében rögzítettekre, kezdeményezi az elővásárlási jog bejegyzését azzal a feltétellel, hogy az érintettek meghívásával egyeztető tárgyalást folytat le és amennyiben a tárgyalás során az érintettek részéről jogszabályra való hivatkozással kifogás nem merül fel, úgy a kiegészített Szabályozási Terv küldhető meg záró szakmai vélemény megkérése céljából.

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy az 1. pontban körülírt egyeztető tárgyalásra hívja meg a fenti területek tulajdonosait, vagy azok nyilatkozattételre jogosult meghatalmazottait, a Veszprém Megyei Kormányhivatal képviselőjét, Szabó Zoltán főépítészt és a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület elnökét vagy annak nyilatkozattételre jogosult tagját.

Határidő:         elfogadásra azonnal

egyebekben 2015. június 16.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Szabó Zoltán főépítész
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0249/2015. (VI.09.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi volt kemping és fürdőhely ügye


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete háromoldalú megállapodást köt a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesülettel és a Badacsonytomaj VN Kft-vel, melyben rögzíti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata vissza nem térítendő támogatást biztosít a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület részére 275.200 Ft összegben a 2015. évi tartalék terhére, a Badacsonytomaji VN Kft. részére 239.200 összegben a 2015. évi tartalék terhére. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.


Határidő:         elfogadásra azonnal

egyebekben 2015. június 25.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0250/2015. (VI.09.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi volt kemping és fürdőhely ügye


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület tájékoztatását elfogadja, a Badacsonyörsi Antal-napi búcsúra a meghívást köszönettel fogadja.


Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0251/2015. (VI.09.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatok benyújtása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a kiírás szerinti

a./ Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcélra

Badacsonytomaj 996/5. hrsz-ú, Római út, Park u. és Kisfaludy u. közötti szakaszának, illetve a József Attila utcai járda felújítása céljából

Igényelt támogatás összesen:                                                                     14.965.698,- Ft

Vállalt önerő:                                                                                             4.998.566,- Ft

Beruházás összköltsége:                                                                            19.954.264,- Ft

Az önerő összegét a 2014. évi pénzmaradvány terhére biztosítja.

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.


Határidő:   elfogadásra azonnal, egyebekben pályázati kiírás szerint

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0252/2015. (VI.09.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatok benyújtása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 233/2015. (V.27.) sz. határozatával ellentétben az óvoda energetikai korszerűsítésére vonatkozó pályázatát nem nyújtja be.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


253/2015.(VI.24.) határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Laposa Bence képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


254/2015.(VI.24.) határozat

Napirendek elfogadásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. június 24-i soros nyílt ülésének - meghívó szerinti - napirendjét 21 napirendi ponttal elfogadja.


Napirendi pontok:

 1. 1. Beszámoló a Tűzoltóság 2014. évi munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnár Péter tü. százados parancsnok

 1. 2. BVKI SZMSZ módosítás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett igazgató

 1. 3. Tájékoztatás a 2015. évi Róza-bál programtervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett igazgató

 1. 4. Badacsonytomaj VN. Kft. tájékoztatója a Képviselő-testület által meghatározott feladatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető

 1. 5. Az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Szociális igazgatásról és ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintéséről, felülvizsgálatának szükségességéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Közvilágítás korszerűsítése, valamint javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési tervének módosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Gyalogjárda építéssel érintett terület igénybevételére bérleti szerződés megkötése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. Nemzeti Földalapkezelő Szervezet felajánlása a 026. hrsz-ú Bogyai Lajos út térítésmentes tulajdonba adására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Fonyód Város Önkormányzatának Integrált Településfejlesztési Stratégiájának véleményezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. A Beregrákosi Református Egyházközösség támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Rozsdamarók Veterán Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Hópihe Gyermek Alapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Koncz László kérelme a tulajdonában álló árok ingatlan önkormányzat általi megvételére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Szente Miklósné kérelme a Badacsonytomaj 235. hrsz-ú ingatlan bérletére vonatkozóan

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Közművelődési érdekeltségnövelő és Lakossági víz és csatorna támogatás pályázatok benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő:  Krisztin N. László polgármester

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


255/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a Tűzoltóság 2014. évi munkájáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót az előerjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadja.


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


256/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

BVKI SZMSZ módosítás


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye Szervezeti- és Működési Szabályzatát az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


257/2015. (VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztatás a 2015. évi Róza-bál programtervéről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a 2015. évi Róza bál programtervét támogatja a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézmény szervezésében és rendezésében.
 2. a Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottság javaslatára felkéri Laposa Bence képviselő urat, hogy vegyen részt a program gasztronómiai részének egyeztetésén.


Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető

Laposa Bence képviselő


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


258/2015.(IVI.24.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN. Kft. tájékoztatója a Képviselő-testület által meghatározott feladatokról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Városüzemeltető Kft. (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) – a továbbiakban: VN Kft. – által benyújtott tájékoztatót elfogadja.
 2. a badacsonytomaji és badacsonyi strandokon a kamera rendszer telepítéséhez szükséges forrást vissza nem térítendő támogatásként a 2015. évi tartalék terhére, 456.334,- Ft összegben, azaz négyszázötvenhatezer-háromszázharmincnégy forint biztosítja azt követően, hogy a támogatott VN. Kft. a 2015. évben átadott támogatások összegével elszámolt.
 3. a támogatás felhasználásának határidejét: 2015. december 31. napjában határozza meg, mellyel a VN Kft. 2016. január 31-.ig köteles elszámolni.
 4. a támogatási cél kormányzati funkciója: 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatása
 5. felhatalmazza a polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a VN Kft-vel.
 6. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 7. felkéri a polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Bolla József ügyvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


259/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintéséről, felülvizsgálatának szükségességéről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Kijelenti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2013-2018. évekre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programját a helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvényben foglaltaknak megfelelően áttekintette, a kétévente előírt áttekintésnek így eleget tett és azt változatlan formában elfogadja.
 2. Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltaknak megfelelően nyilatkozatot tegyen, hogy a 2013. június 28. napján, az 563/2013. (VI.28.) határozattal elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot az önkormányzat átvizsgálta, felülvizsgálatát nem tartotta szükségesnek, a Helyi Esélyegyenlőségi Program változatlan formában hatályos.
 3. Felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy a képviselő-testület jelen határozatát és a polgármester 2. pont szerinti nyilatkozatát a Helyi Esélyegyenlőségi Programok elkészítésének és felülvizsgálat nyomon követésének támogatására létrehozott szoftver (hep.tkki.hu) dokumentumai közé töltse fel.


Határidő: elfogadásra azonnal

feltöltésre 2015. július 15.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0260/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Közvilágítás korszerűsítése, valamint javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési tervének módosítására


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. jóváhagyja „Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési tervének” módosítását az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal.
 2. felkéri a polgármestert, hogy öt munkanapon belül intézkedjen a terv megjelentetéséről.


Határidő: azonnal, közzétételre 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

261/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Közvilágítás korszerűsítése, közbeszerzési szakértő kiválasztása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ESCO finanszírozás keretében megvalósítandó, Badacsonytomaj Város közvilágítás rendszerének korszerűsítése céljából lefolytatandó közbeszerzési eljárás bonyolításával Dr. Garancsy Georgina hivatalos közbeszerzési tanácsadót bízza meg és egyben felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. A közbeszerzési eljárás finanszírozását 548.900,- Ft, azaz ötszáznegyvennyolcezer-kilencszáz forint összegben a 2015. évi költségvetés tartalékának terhére biztosítsa. (548.900,- Ft) a 2015. évi költségvetés fejlesztési tartalékának terhére biztosítja.

Határidő: elfogadásra azonnal

szerződéskötésre 5 munkanap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


262/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Közvilágítás korszerűsítése, tervezési szerződés


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az ESCO finanszírozás keretében megvalósítandó, Badacsonytomaj Város közvilágítás rendszerének korszerűsítése céljából szükséges tervezési munkákkal a SÁMAVILL Villamos Tervező és Fővállalkozó Kft.-t (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Ady Endre utca 28.; adószám: 13327202-2-20; bankszámlaszáma:12092309-00176427-00100002; képviselője: Sándorfi Zsigmond György ügyvezető) bízza meg
 2. felhatalmazza a polgármestert a tervezői szerződés aláírására.
 3. a tervezési díj kifizetéséhez szükséges fedezetet, bruttó 1.268.730,- Ft-ot a 2015. évi költségvetés tartalékának terhére biztosítja.


Határidő: azonnal

szerződéskötésre 5 munkanap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


263/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Közvilágítás korszerűsítése, valamint javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési tervének módosítására


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 236/2015. (V.27.) számú képviselő-testületi határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj város közvilágításának korszerűsítése érdekében, hirdetmény közzététele nélkül indított közbeszerzési eljárást ír ki a Kbt. 122/A. §-a alapján, ESCO finanszírozás formában történő megvalósításra.


Határidő: azonnal

egyebekben Kbt. szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


264/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Gyalogjárda építéssel érintett terület igénybevételére bérleti szerződés megkötése


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj 44/1. hrsz-ú ingatlanon létesítendő gyalogjárda tekintetében elkészült 7746-/2014/MÁV számú bérleti szerződést elfogadja és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a bérleti szerződés aláírására.


Határidő: 2015. június 30.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Sütő Árpád műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


265/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

MÁV terület ingyenes tulajdonba adásának kezdeményezése


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a belterület Badacsonytomaj 44/1. hrsz-ú kivett vasútállomáson található 3.3811 m2 térmértékű ingatlanon lévő 80 m2 térmértékű – a létesítendő gyalogjárda tekintetében elfogadott 7746-/2014/MÁV számú bérleti szerződés mellékletében vastag piros vonallal megjelölt – ingatlanra vonatkozóan kezdeményezi a MÁV Magyar Államvasutak ZRt-nél (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) a 80 m2 térmértékű ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a további tárgyalások kezdeményezésére.


Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Sütő Árpád műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


266/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Nemzeti Földalapkezelő Szervezet felajánlása a 026. hrsz-ú Bogyai Lajos út térítésmentes tulajdonba adására


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (8200 Veszprém, Jutasi u. 10. I. em.) a Badacsonytomaj 026. hrsz-ú Bogyai Lajos utca tulajdonjogának átruházása tárgyában megfogalmazott felajánlását továbbtárgyalásra alkalmasnak ítéli és egyeztető tárgyalás összehívását kezdeményezi a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet nyilatkozattételre jogosult képviselőjével és a hatáskörrel, valamint illetékességgel rendelkező építéshatóság képviselőjével.
 2. felhatalmazza Krisztin N László polgármestert a további tárgyalások lefolytatására.


Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 30 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


267/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Fonyód Város Önkormányzatának Integrált Településfejlesztési Stratégiájának véleményezése


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fonyód Város Önkormányzatának Fonyód Város 2014-2020. időszakra vonatkozó Integrált Településfejlesztési Stratégiáját megtárgyalta és azt tudomásul veszi.


Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben 30 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


268/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Beregrákosi Református Egyházközösség támogatási kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. korábbi döntésének megfelelően a kárpátaljai rászoruló közösségek közül Péterfalva Önkormányzatát 300 e Ft-tal támogatja a 2015. évi civil szervezetek támogatása előirányzat keret terhére.
 2. a Beregrákosi Egyházközösség kezdeményezéséhez nem csatlakozik,
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a támogatási szerződést aláírja.

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 30 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


269/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Rozsdamarók Veterán Egyesület támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rozsdamarók  Veterán Egyesület kérelmét nem támogatja, tekintettel arra, hogy a 2015. évi költségvetésben a civil szervezetek részére támogatásra szánt keretösszeget kimerítette.

Felkéri a hivatal Költségvetési és adóosztályát, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


270/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Hópihe Gyermek Alapítvány támogatási kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hópihe Gyermek Alapítvány  kérelmét nem támogatja tekintettel arra, hogy a 2015. évi költségvetésben a civil szervezetek részére támogatásra szánt keret összeget kimerítette.

Felkéri a hivatal költségvetési és adóosztályát, a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


271/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Koncz László kérelme a tulajdonában álló árok ingatlan önkormányzat általi megvételére


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Koncz László (8258 Badacsonytomaj, Erdős u. 7.) kérelmét támogatja és megvásárolja a belterületi Badacsonytomaj 725/2. hrsz-ú, árok megnevezésű 137 m2 alapterületű ingatlant.
 2. az ingatlan vételárát a Zéta Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Iroda (8300 Tapolca, Ady Endre utca 18.A fsz.4.) képviseletében eljáró Böröcz Zsolt ingatlanforgalmi értékbecslő 2015. május 28. napján kelt értékbecslésében meghatározott bruttó 100.000,- Ft összeg értéken határozza meg.
 3. a vételárat az eladó részére utalással teljesíti.
 4. a birtokbaadásra a teljes vételár megfizetésével egyidejűleg kerül sor.
 5. a terület kitűzésének költségét az önkormányzat átvállalja.
 6. kérje fel a Polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.
 7. kérje fel dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy az adás-vételi szerződést készítse el, hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert annak aláírására.

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 30 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

dr. Gáli Mihály ügyvéd

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


272/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Szente Miklósné kérelme a Badacsonytomaj 235. hrsz-ú ingatlan bérletére vonatkozóan

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szente Miklósné (8258 Badacsonytomaj, József A. u. 1.) kérelmét támogatja és bérleti szerződést köt kérelmezővel a Badacsonytomaj 235. hrsz-ú ingatlanból 150 m2 nagyságú területre vonatkozóan, 500,- Ft /m2/év bérleti díj ellenében.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a bérleti szerződést készítse elő, felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.


Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 30 nap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


273/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.7.a./ pontja alapján, kiírt Közművelődési  érdekeltségnövelő pályázaton részt kíván venni.

A pályázathoz a 6/2015. (II.27.) rendelet 3/B. mellékletében a K355 soron szereplő előirányzatból 600.000,- Ft önrészt biztosítja.

Felkéri a Hivatalt és a Kulturális Intézményt a pályázat elkészítésére és beadására.


Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben július 8.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


274/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Lakossági víz és csatorna támogatás pályázat benyújtása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.7.a./ pontja alapján, kiírt Lakossági víz és csatorna támogatás pályázaton részt kíván venni.

Felkéri a Hivatalt a DRV. Zrt. közreműködésével a pályázat elkészítésére és beadására.


Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben július 8.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


275/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztatót  az előterjesztés szerinti tartalommal tudomásul veszi.

Felkéri Gerencsér Tamás pályázati-műszaki ügyintézőt, hogy az önkormányzat pályázati referensével egyeztessen az önkormányzati fejlesztések (komp, libegő, stb.) megvalósításához szükséges azonnali feladatokról, különösen a tervezés, közbeszerzés és kivitelezés, eljárásrend vonatkozásában.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0


276/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a B1237 Kft-vel megkötött  Kisfaludy-ház bérleti szerződés 3. sz. mellékletében foglaltak alapján a támogatások utalásával kapcsolatos újabb egyeztetés lefolytatására felkéri Krisztin N. László polgármestert.

Egyben felhatalmazza, hogy a testület képviseletében a B1237 Kft. képviselőjével a kölcsönös megállapodásról döntsön.


Határidő: azonnal, egyebekben …

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  0

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        6
277/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról, Kisörshegyi vizközmű hálózat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja a Badacsonyörs Kisörshegyi Vízhálózatban érintettek döntésének elfogadását arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat vállalja fel a vízórák leolvasását, amennyiben az ingatlantulajdonosok évi 5 ezer forintot egy erre a célra létrehozott alapba befizetnek, illetve írásban nyilatkoznak arról, hogy az ingatlanon belül a vízóra leolvasását engedélyezik.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0278/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról, Kisörshegyi vizközmű hálózat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete …. számú határozatát visszavonja, a Badacsonyörs Kisörshegyi vízközmű hálózattal kapcsolatos gesztorszerepéről  azonnali hatállyal lemond.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

279/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról, Kisörshegyi vizközmű hálózat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonyörs Kisörshegyi Viziközmű hálózattal kapcsolatosan megnyitott folyószámlát megszűnteti.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

280/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról, Kisörshegyi vizközmű hálózat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a badacsonyörsi temetőben lévő csap elzárásáról dönt.

Felkéri a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy a temetőben az öntözéshez szükséges vizet tartályból biztosítsa.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a tulajdonostársakat a döntésről hirdetmény közzétételével értesítse.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0
281/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0
282/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0
283/2015.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt fontos eseményekről szóló tájékozatót elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

284/2015. (VII.20.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének a javaslatára Kun István bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tóthné Sáfár Zsuzsát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

285/2015. (VII.20.) Képviselő-testületi határozat

Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.07.20-i rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét 7 napirendi ponttal elfogadja.

Napirendi pontok:

 1. 1. Szolgalmi jogot alapító szerződésről – Badacsony, Rizling sor

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 2. Önkormányzati projektek előkészítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. 2015. évi Badacsonyi Szüret rendezvény miatti előirányzat módosítási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. A Happy New World Kft. támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Tatay Sándor Általános Iskola kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. VN. Kft. támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésre 2016-2017. évben

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

286/2015. (VII.20.) Képviselő-testületi határozat

Szolgalmi jogot alapító szerződésről – Badacsony, Rizling sor

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj belterület 1289/11 hrsz-ú „közpark” megnevezésű, 7235 m2 térmértékű ingatlan terhére a Badacsonytomaj belterület

a)  1289/2. hrsz-ú, „áruház, udvar” megnevezésű, 147 m2 térmértékű ingatlannak,

b)  1289/3. hrsz-ú, „bolt, udvar” megnevezésű, 112 m2 térmértékű ingatlannak

c)  1289/4. hrsz-ú, „bolt, udvar” megnevezésű, 133 m2 térmértékű ingatlannak

d)  1289/6. hrsz-ú, „bolt, udvar” megnevezésű, 115 m2 térmértékű ingatlannak,

e)  1289/8. hrsz-ú, „bolt, udvar” megnevezésű, 72 m2 térmértékű ingatlannak,

f)   1289/9. hrsz-ú, „bolt, udvar” megnevezésű, 51 m2 térmértékű ingatlannak,

g)  1290. hrsz-ú, „áruház, udvar” megnevezésű, 119 m2 térmértékű ingatlannak,

h)  1291. hrsz-ú, „áruház, udvar” megnevezésű, 151 m2 térmértékű ingatlannak

i)    1293 hrsz-ú, „áruház, udvar” megnevezésű, 144 m2 térmértékű ingatlanok,

j)    1292 hrsz-ú, „áruház, udvar” megnevezésű, 119 m2 térmértékű ingatlannak

javára gyalogosan és gépjárművel történő átjárási szolgalmi jog alapításához kapcsolódóan a Dr. Simon Sándor ügyvéd által készített „Szolgalmi jogot alapító szerződés” tervezet alapján felkéri és egyben felhatalmazza Dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy a szerződéstervezetben szabályozott jogosítványok vonatkozásában további egyeztetéseket folytasson le.

 

 1. elrendeli a 1289/11 hrsz-ú közterület határainak kimérettetését és azok kijelölését.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Horváth Márta osztályvezető

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

287/2015. (VII.20.) Képviselő-testületi határozat

Önkormányzati projektek előkészítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az új Művelődési Ház tervezésével a beérkezett árajánlatok alapján, a legkedvezőbb ajánlatot tevő Masszi Építész Iroda Kft-t bízza meg 1.750.000 Ft + Áfa összegért.
  1. tervezési díj kifizetéséhez szükséges fedezetet a 2015. évi költségvetés tartalékának terhére biztosítja.
  2. felhatalmazza a polgármestert a tervezői szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

szerződéskötésre 2015. augusztus 15.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

288/2015. (VII.20.) Képviselő-testületi határozat

Önkormányzati projektek előkészítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. felkéri a Műszaki Osztályt, hogy a badacsonyi Alsó bazársoron lévő park tervezésére vonatkozóan árajánlatokat kérjen be, köztük a Bahart tervezőjétől is.
 2. elhatározza, hogy a tervező cégre vonatkozó képviselői javaslatokat a bizottsági ülést követő 3 napon belül kell megküldeni a polgármester részére
 3. felkéri a Műszaki Osztályt, hogy amennyiben a tervezésre vonatkozó árajánlatok meghaladják a közbeszerzési értékhatárt, akkor hirdetmény közzététele nélkül indított eljárás kerüljön kiírásra a Kbt. 122/a §-a alapján.

 

Határidő:           elfogadásra azonnal

javaslatok megküldésére 2015. július 23.

egyebekben folyamatos

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

javaslatok megtételére a települési képviselők

Horváth Márta osztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

289/2015. (VII.20.) Képviselő-testületi határozat

Önkormányzati projektek előkészítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. felkéri a Műszaki Osztályt, a badacsonyi Felső bazársoron lévő ingatlan fejlesztésére vonatkozóan kérjen be tervezői árajánlatokat azzal a kiegészítéssel, hogy a tervezési folyamat „nulladik” lépése egy koncepcióterv/gazdasági koncepció készítése legyen.
 2. elhatározza, hogy a tervező cégre vonatkozó képviselői javaslatokat a bizottsági ülést követő 3 napon belül kell megküldeni a polgármester részére.
 3. felkéri a Műszaki Osztályt hogy amennyiben a tervezésre vonatkozó árajánlatok meghaladják a közbeszerzési értékhatárt, akkor hirdetmény közzététele nélkül indított eljárás kerüljön kiírásra a Kbt. 122/a §-a alapján.

 

Határidő:           elfogadásra azonnal

javaslatok megküldésére 2015. július 23.

egyebekben folyamatos

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

javaslatok megtételére a települési képviselők

Horváth Márta osztályvezető

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        4

 

290/2015. (VII.20.) Képviselő-testületi határozat

Önkormányzati projektek előkészítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el, hogy a badacsonyi strandbejárat az „D” verzió szerint kerüljön megvalósításra.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  2

nem szavazatok száma:                  3

tartózkodás szavazatok száma:        2

 

 

291/2015. (VII.20.) Képviselő-testületi határozat

Önkormányzati projektek előkészítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja, hogy a badacsonyi strandbejárat az „A” verzió szerint kerüljön megvalósításra.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

292/2015. (VII.20.) Képviselő-testületi határozat

Önkormányzati projektek előkészítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a badacsonyi strandbejárat témában felfüggeszti a napirend tárgyalását.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

293/2015. (VII.20.) Képviselő-testületi határozat

Önkormányzati projektek előkészítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy a VN Kft. új telephelyére vonatkozóan kezdje meg az előkészítő munkát és ennek első fázisáról számoljon be az augusztusi soros ülésen a Képviselő-testületnek:

 1. milyen funkciók szükségesek az épületben,
 2. ezekhez szükséges-e építési engedélyezési eljárás lefolytatása.
 3. amennyiben engedélyköteles, akkor a terveztetésre kérjen be árajánlatokat, amennyiben nem engedélyköteles, akkor felújítási terv alapján ütemezze a munkát.

Határidő: azonnal, egyebekben 2015. augusztusi soros ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

294/2015. (VII.20.) Képviselő-testületi határozat

Önkormányzati projektek előkészítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Műszaki Osztályt, hogy a badacsonyi Halászkert parkoló és Tájház udvar terveztetésére kérjen be árajánlatokat azzal, hogy a tervező cégre vonatkozóan a képviselők 3 napon belül tegyék meg javaslataikat a polgármester részére.

Határidő:           elfogadásra azonnal

javaslatok megküldésére 2015. július 23.

egyebekben folyamatos

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

javaslatok megtételére a települési képviselők

Horváth Márta osztályvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

295/2015. (VII.20.) Képviselő-testületi határozat

Önkormányzati projektek előkészítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Komp badacsonyi fogadórészének tervezésére vonatkozóan elrendeli árajánlat bekérését azzal, hogy külső szervezet kerüljön megkeresésre. Ha ez nem jár eredménnyel, akkor a program eredeti tervezője kerüljön megkeresésre.

Határidő:           elfogadásra azonnal

egyebekben folyamatos

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

 

296/2015. (VII.20.) Képviselő-testületi határozat

2015. évi Badacsonyi Szüret rendezvény miatti előirányzat módosítási kérelem

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézményének intézményvezetőjét, készítsen javaslatokat 2 héten belül arra vonatkozóan, hogy a Badacsonyi Szüret rendezvény koncertjeire belépőjegyet lehessen szedni.

Határidő: azonnal

egyebekben 2015. augusztus 3.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett BVÖKI intézményvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

297/2015. (VII.20.) Képviselő-testületi határozat

A Happy New World Kft. támogatási kérelme Rózsakő Fesztivál megrendezéséhez

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a Happy New World Kft., az Önkormányzat Kulturális Intézménye és a Céh Egyesület együttes kérelme alapján a Rózsakő fesztivál megrendezéséhez a Happy New World Kft. részére a 2015. évi tartalék terhére 2.000.000,- Ft támogatást biztosít az alábbiak szerint:

 1. a támogatás 50 %-át (azaz 1.000.000 Ft-ot) a támogatási szerződés aláírásakor átutalja a szervező részére, a fennmaradó 50 %-ot (azaz 1.000.000 Ft-ot) a rendezvény megtartását követően.
 2. a rendezvény lebonyolításának helyszínéül a badacsonyi Díszteret jelöli ki, ahol engedélyezi a jelentkező borászatok részvételét.
 3. a rendezvény ideje alatt a közterületeket az Önkormányzat adja bérbe.
 4. a költségek csökkentése érdekében amennyiben lehetséges az önkormányzat színpadát használja a szervező.
 5. a Támogatott a rendezvény lebonyolítását követő 1 hónapon belül a támogatással köteles elszámolni.
 6. a támogatási szerződés előkészítésére felkéri a Költségvetési- és adóosztályt a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően.
 7. felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 8 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

 

 

298/2015. (VII.20.) Képviselő-testületi határozat

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tatay Sándor Általános Iskola nyári üdültetés eddig beérkezett nettó bevételének terhére engedélyezi 10 db faágy és 10 db ágynemű garnitúra és lepedő vásárlását a szálláskiadás előzetes tervezetében foglaltaknak megfelelően.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

 

299/2015. (VII.20.) Képviselő-testületi határozat

VN. Kft. támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

 1. Badacsonytomaj VN. Kft. kérelmét támogatja és a strandi kerékpár tároló építési költségeihez illetve a működési feladatokhoz 8.215.806,- Ft támogatást nyújt az önkormányzat 2015. évi tartalék keret terhére.
  1. felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az előző támogatással való elszámolást követően írja alá.
  2. felkéri a költségvetési és adóosztályt, hogy a kifizetésről a kérelemben szereplő ütemezésben, három részletben, gondoskodjék az alábbiak szerint
   1. támogatási részösszeg 2015. július 31-ig 3.000.000 Ft.

II. támogatási részösszeg 2015. augusztus 15-ig 3.000.000 Ft.

III. támogatási részösszeg 2015. augusztus 31-ig 2.215.806 Ft.

Határidő: elfogadásra azonnal, szerződéskötés 8 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Bolla József ügyvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  7

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:        0

 

 

300/2015. (VII.20.) Képviselő-testületi határozat

Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésre 2016-2017. évben

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert Badacsonytomaj Város Önkormányzata és intézményei vonatkozásában 2016. – 2017. villamos energia évre az előterjesztéshez mellékelt ajánlatok elfogadásaként az elfogadó nyilatkozatok aláírására.

Ezt követően felhatalmazza a Polgármestert az energia kereskedelmi szerződések aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:        1

 

 

301/2015. (VII.20.) Képviselő-testületi határozat

Önkormányzati projektek előkészítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Műszaki Osztályt, hogy a badacsonyi strandbejárat „D” verziójának terveztetésére kérjen be árajánlatokat azokkal a paraméterekkel, amelyeket az előzetes fórumokon megvitattak.

A tervező cégére vonatkozóan a Képviselők 3 napon belül tegyék meg javaslataikat a Polgármester részére.

 

Határidő:           elfogadásra azonnal

javaslatok megküldésére 2015. július 23.

egyebekben folyamatos

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

javaslatok megtételére a települési képviselők

Horváth Márta osztályvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése

Önkormányzatunk pályázatai

Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

BaBi Badacsony
Ma 2021. április 23., péntek, Béla napja van. Holnap György napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!