Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2013. évi jegyzőkönyvek 2013. 06. 03. rendkívüli PÜB jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

2013. 06. 03. rendkívüli PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

Szám: 15/2013.

 

Készült: 2 példányban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és

Városfejlesztési Bizottságának 2013. június 03.-án 14.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Ranolder termében (8258 Badacsonytomaj, Fő út 14.) megtartott rendkívüli üléséről.

 

 

Jelen vannak:

Orbán Péter                    elnök

Forintos Ervin                 bizottsági tag

Vargáné Szőke Judit       bizottsági kültag                               (4 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Horváth Márta                 műszaki Osztály vezetője

Tóthné Sáfár Zsuzsanna   jegyzőkönyvvezető                         (2 fő)

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette:

 

Folly Péter                       bizottsági elnök-helyettes

Horváth Ferenc               bizottsági kültag

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 

I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Orbán Péter elnök köszönti a megjelent bizottsági tagokat, meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 3 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Forintos Ervin bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetésre Tóthné Sáfár Zsuzsannát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatot elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.


330/2013.(VI.03.) PüB határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnökének javaslatára Forintos Ervint jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság ülése a meghívó szerinti 1 napirendi pontból fog állni. Kéri, hogy aki a meghívóban szereplő napirendi pont  tárgyalásával egyetért, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

331/2013.(VI.03.) PüB határozat

–        Napirendi pont elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013.06.03. napján megtartott rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

  1. 1. Felső-bazársor pályázatok bontása és értékelése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

 

 

1./ Napirendi pont:

Felső-bazársor pályázatok bontása és értékelése

 

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 1. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a B1237 Kft. a mai napon bejelentette, hogy nem tudnak benyújtani érvényes pályázatot, egyéb pályázat pedig nem érkezett.

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, hogy aki el tudja fogadni, hogy eredménytelennek nyilvánítsák a pályázatot, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozza az alábbi határozatot:

 

332/2013.(VI.03.) PüB határozat

- Felső-bazársor pályázatok bontása és értékelése-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

  1. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Felső-bazársor hasznosítása tárgyban kiírt pályázatot nyilvánítsa eredménytelennek, mivel a pályázati kiírásra érvényes pályázat a pályázati felhívásban közzétett határidőn belül nem érkezett.
  2. felkéri Orbán Pétert a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésen tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

 

Orbán Péter elnök megköszöni a bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, több napirendi pont nem lévén a zárt ülést 14.15 órakor bezárja.

 

 

 

K.m.f.

 

 

 

Orbán Péter                                                     Forintos Ervin

elnök                                                    jegyzőkönyv hitelesítő

 

Önkormányzatunk pályázatai

Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

BaBi Badacsony
Ma 2021. április 23., péntek, Béla napja van. Holnap György napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!