Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Humán Ügyek Bizottsága 2014. évi jegyzőkönyvek 2014. 06. 24. rendkívüli HÜB jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

2014. 06. 24. rendkívüli HÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Humán Ügyek Bizottságának ülése

Szám: 13/2014.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottságának 2014. június 24-én 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről.

Jelen vannak:

Rajzó Ildikó                            bizottság elnöke

Dr. Magó Ágnes                     bizottsági tag

Simonné Visi Erzsébet           bizottsági tag

Vastag Gábor                         bizottsági tag                                (4 fő)

 

 

Távolmaradását bejelentette:

Dr. Scheller György               bizottsági tag                               (1 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László                   polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás       jegyző

Tamás Lászlóné                    osztályvezető

Horváth Márta                       osztályvezető

Forintos Ervin                        képviselő

Part Andrásné                        jegyzőkönyvvezető                      (6 fő)

 

 

  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke tisztelettel köszönti a bizottsági tagokat és a munkájukat segítő alkalmazottakat.

Megállapítja, hogy a megválasztott 5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja. Dr. Scheller György bizottsági tag jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Vastag Gábor bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét.

Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

174/2014. (VI.24.) HÜB határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága Vastag Gábor bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Rajzó Ildikó elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke ismerteti a nyílt ülés napirendi pontját:

1./ Badacsonyi parkban játszótér kialakítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Orbán Péter alpolgármester

Forintos Ervin Képviselő-testülete

Kéri, hogy aki a javasolt napirendi pont tárgyalását elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

175/2014. (VI.24.) HÜB határozat

– Napirendi pont elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága a 2014.06.24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

1./ Badacsonyi parkban játszótér kialakítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Orbán Péter alpolgármester

Forintos Ervin Képviselő-testülete

A Bizottság utasítja Rajzó Ildikó elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

 

II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

 

  1. 1. Napirendi pont:

Badacsonyi parkban játszótér kialakítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Orbán Péter alpolgármester

Forintos Ervin Képviselő-testülete

 

(Előterjesztés 1. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megjegyzi, hogy az anyagot későn kapta kézhez. Kéri az előterjesztőket, mondják el, hogy miért ilyen sürgős a tárgyalása.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a következő soros ülésre augusztus 10-én kerül sor, ha akkor foglalkozunk ezzel a témával, vége lesz a nyárnak, amire elkészül. Az indokolásban leírták, hogy sok kritikát kap a város vezetése azért, mert megszűntette Badacsonyban a játszóteret. A Tourinform Iroda munkatársai is jelezték, hogy sokan hiányolják a játszóteret Badacsonyban. Amíg nem kellett belépődíjat fizetni, azt ajánlották a családoknak, hogy a strandi játékokat vegyék igénybe. A szezonban ez a lehetőség is megszűnt. A parkban lévő játszóteret azért szűntette meg a testület, mert a platánfák alatt a fajátékok gyorsan tönkrementek a fákról csöpögő víztől. Ezért most fém alapú játékokra kért a műszaki osztály ajánlatokat. Javasolják a korábbi helyen a játszótér kialakítását, ha a többség egyetért azzal, hogy az igény valós.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke szerint a varjak miatt volt gond a korábbi helyen. Az elmúlt üléseken többször beszélt a testület arról, hogy hol lehetne kialakítani a játszóteret.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ő úgy érzékelte, hogy a fajátékok gyorsan elkorhadnak. Valóban szó volt arról is, hogy az alsó parkban is helyet kaphat a játszótér, azonban az alsó rész tervezése most van folyamatban. Ezért kezdeményezték a játszótér kialakítását az előterjesztésben leírtak szerint.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag javasolja, hogy a viszonylag kis területen egy komplett játszóeszköz legyen elhelyezve, pld. vár, csúszda és mászóka kombinációval, melyeket általában szeretnek a gyerekek. Úgy tapasztalja, hogy a strandokon illetve a Kert utcai játszótéren felállított játszóeszközök egy részét nem igazán használják. Figyelembe kell venni a korcsoportokat is. Olyan biztonságos játékokat kell választani, amit esetleg a nagyobb gyerekek önállóan is tudnak használni.

 

Vastag Gábor bizottsági tag elmondja, hogy Tapolcán a Tóparti játszótéren is fajátékok vannak a platánfák alatt. Azt a játszóteret nagyon jónak tartja. Számára a fémjátékok idegenek.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy ott nem minősített játékeszközök vannak, tudja, hogy ki készítette azokat. Azon a közterületen, melynek a megnevezése játszótér, csak minősített játékok lehetnek. Fontosnak tartja, hogy a kiválasztott játékok áttelepíthetők legyenek a későbbiekben, mert nem biztos, hogy a felső parkban lenne a végleges helyük. Véleménye szerint a játszóteret gyorsan, a főszezon kezdetéig meg kell csinálni. Az ajánlatot adó vállalkozó 2-3 héten belül vállalná a kivitelezést az ütéscsillapító talaj kialakításával együtt. A gyöngykavicsos megoldást is megfelelőnek tartja.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke szerint szükség van a játszótérre, de nem érti, hogy miért ilyen sürgősen kell erről tárgyalni.  A terület kicsi, sok játék nem fér el ott, ennek ellenére az ajánlat 3-4 millió forintról szól. A játszótér költségeit a költségvetés nem tartalmazza. Tudomása szerint három ajánlatot kell bekérni minden esetben, de csak egy ajánlatot lát.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az előterjesztés mellékletét képezi a Royal-Kert Kft. és a Játszótér 2006. Kft. ajánlata.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy a harmadik ajánlat nélkül lehet-e tárgyalni.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag szerint azt kell eldönteni, hogy a testület akarja-e a játszótér létrehozását.  Ha igen, akkor mellé kell tenni a szükséges összeget azzal, hogy a műszaki osztály kérjen be még egy ajánlatot. A testület most mondja ki, hogy mit vár el, ezen belül a műszaki osztály válassza ki a legjobb és legolcsóbb megoldást.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető felhívja a figyelmet, hogy meg kell nevezni a kötelezettségvállalás fedezetét. A költségvetésben jelenleg fejlesztési tartalékként a 166 milliós Bahart részvény áll rendelkezésre, azonban a szerződés még nincs aláírva, mivel a testület döntése szerint az árfolyam további vizsgálata szükséges. Ha a szerződéskötés nem jönne létre vagy elhúzódik, a 166 millió forintot ki kell emelni a költségvetésből, így az eddig  el nem végzett beruházások, fejlesztések meghiúsulnak. Amíg a szerződéskötés nincs véglegesítve, addig mindenféle kötelezettségvállalás nagyon bizonytalan.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megjegyzi, hogy az anyagot előkészítetlennek tartja, annak költségvetési vonzata van, mellyel a testület nem számolt. Elismeri, hogy a játszótérre szükség van, de a felújított strandi játszótereket lehet használni, igaz, hogy ahhoz be kell jutni a strandra.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag javasolja arról szavazni, hogy elviekben támogatja-e a bizottság illetve a testület az előterjesztést. Ha igen, akkor tegyen mellé fedezetet és mondja ki, hogy milyen játékelemek vásárlását támogatja.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megjegyzi, hogy a pénzügyi osztályvezető elmondta a véleményét. Kérdezi, hogy ezek után hogyan nevezhető meg a beruházás fedezete.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag szerint ha nincs más lehetőség, akkor valamelyik intézménytől kell elvonni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a jogszabály kimondja, hogy a tervezett bevételeket az önkormányzat köteles teljesíteni, a kiadásokat pedig a befolyt bevételek erejéig lehet teljesíteni. Mondhatja a testület, hogy szeretné a játszóteret megvalósítani, de csak akkor kezdheti el a kivitelezést, ha a szükséges előirányzat az önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll. Fedezet nélkül nem lehet kötelezettséget vállalni. Döntés született a Bahart részvények árfolyamvizsgálatára, arra, hogy milyen időintervallum alapján állapították meg az értékét. Csak az költhető el, ami a bankszámlán megjelenik, addig csak feltételes döntés hozható.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy jelenleg milyen összeg áll rendelkezésre.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy nincs ilyen pénze az önkormányzatnak, fedezetként csak a Bahart részvények szolgálhatnának. Most kevesebb a fejlesztési és az általános tartalék összege, mint a Bahart részvények értéke, tehát további kötelezettségvállalásra nincs lehetőség.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy a Kisfaludy ház 2 millió forintos bérleti díja felhasználható-e erre.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy 2015-ben lesz esedékes a bérleti díj.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag javasolja áthidaló megoldásként a Borhetekre meghívni Vastag Tímeát, aki játszóparkot üzemeltet. Ekkor jelenik meg a legnagyobb tömeg Badacsonyban. A testület korábban úgy döntött, hogy a játszóteret az alsó parkban alakítja ki. Egyébként támogatná a javaslatot, ha anyagilag lehetőség lenne rá.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a soros ülésen a testület 18 milliós kötelezettséget vállalt fel, ugyanezen paraméterek mellett.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja elviekben támogatni a játszótér létrejöttét azzal, hogy a 2015. évi költségvetésben kell erre fedezetet biztosítani. Addig a Fanyűvő Kft. biztosítson áthidaló megoldást.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy a Kulturális Intézmény át tudná-e csoportosítani a szükséges összeget. Javasolja az igazgató asszony véleményét kikérni erről. Megjegyzi, hogy egy adott programra több millió forintot költünk, a játszótér pedig hosszú távú befektetés lenne.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy nem arról van szó, hogy nem lehet megcsinálni a játszóteret, hanem arról, hogy csak feltételesen lehet kötelezettséget vállalni. Akkor lehet végrehajtani a beruházást, ha a bevételi oldalon tervezett összeg realizálódik az önkormányzatnál. Ha a Bahart részvényekre vonatkozó szerződés létrejön, utána nincs az önkormányzatnak ilyen problémája.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi a Jegyző urat, hogy miért nem mondta el ezt a soros testületi ülésen, amikor 18 milliós kötelezettségvállalást tett a testület.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag elmondja, hogy döntöttek például a badacsonyörsi strandon a szennyvízcsatorna kiépítéséről 3 millió forint költséggel. Ha a munka meg lesz rendelve, mi történik, ha az önkormányzat nem tud fizetni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismét elmondja, hogy lehet dönteni a játszótér megépítéséről, de a kötelezettségvállalásra csak akkor kerülhet sor, ha a szükséges fedezet a bankszámlán lesz.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető is hangsúlyozza, hogy a megrendelés csak akkor lehetséges, ha a fedezet rendelkezésre áll. Ez nemcsak a játszótérre, hanem minden egyébre is vonatkozik.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy miért nem így hangzott el az előző ülésen. Feleslegesnek tartja megszavazni, hogy Badacsonyörsön a strandon legyen csatorna, ha nem rendelhető meg, csak esetleg szeptemberben.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy volt szó arról, hogy életveszélyes játék, ami a Bahart részvénnyel elkezdődött a költségvetés terén.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy igaz-e, hogy ezek szerint a badacsonyörsi fürdőhelyen az idei szezonban nem lesz csatorna. Ha így van, akkor rendelnie kell mobil wc-t, melyre nincs pénzük.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az önkormányzati költségvetésben a Képviselő-testület minden évre bevételi és kiadási oldalon különböző feladatokra előirányzatokat állít be. A bevételi oldalt köteles a Hivatal teljesíteni, a kiadási oldalon pedig a bevételek erejéig lehet kötelezettséget vállalni. A bevételek között jelenleg szerepel 166 millió forintos előirányzat a részvényekből. A múlt testületi ülésen elhangzott 18 millió forintos kötelezettségvállalás, ami reálisan akkor fog megvalósulni, ha lesz rá pénz. A kötelezettségvállalásokat rangsorolni kell. Nem biztos, hogy mindent végre tudunk hajtani ebben az évben, a Bahart részvények kifizetését meg kell várni. Az önkormányzatnak jelenleg 30 millió forintja van lekötve. De már vannak kötelezettség vállalásaink, például 5 millió forint a Borhétre, stb., így ez a pénz el fog fogyni. Megismétli, hogy nincs akadálya annak, hogy a testület azt mondja, hogy játszóteret akar létesíteni, de nem biztos, hogy egy hónapon belül elkészül. Ezért dönthetett a testület a múlt ülésén kötelezettség vállalásokról, de figyelembe kell venni, hogy mennyi szabad pénzeszköz áll rendelkezésre.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy fentiek alapján nem érti, miért volt szükség ezt a témát rendkívüli sürgősséggel tárgyalni. Az anyag ráadásul nem kellően előkészített, a szabályok szerint legalább 3 ajánlatot be kell kérni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ha a szezon előtt nem valósítható meg a játszótér, akkor nincs értelme foglalkozni vele.  Az elmúlt testületi ülésen a Bahart ügy olyan irányt vett, ami az amúgy sem gyors megvalósulást késlelteti.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy a játszótér megvalósítását miért nem javasolta korábban a Polgármester úr.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az 54 pontos javaslatcsomagban már szerepelt. Egyébként nem gondolták, hogy emiatt ilyen sokan elmennek Badacsonyból.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag szerint nem fog minden vállalás megvalósulni, azok egy része későbbre tolható. Az önkormányzatnak 30 millió forint lekötött pénze van, nyilvánvalóan a sürgető dolgokat kell megcsinálni. Ez eddig sem volt probléma, most miért jelent gondot.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke nem ért egyet azzal, hogy a köztéren elhelyezett játékok tízszeresébe kerülnek, mint egyébként, nem érti, hogy kerülhet 2-3 játék 3 millió forintba.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző javasolja, hogy a pénzügyi osztályvezető állítsa össze azokat a kötelezettségvállalásokat, melyeket most kell kifizetni. Amiről döntött a testület, de még nem történt kötelezettségvállalás, azok között a feladatok között lehet sorrendiséget megállapítani. Az önkormányzatnak vannak folyamatos kiadása, mint például a rezsiköltségek. Ezeket is figyelembe kell venni.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy lehet-e fizetési határidő módosítást illetve halasztást kérni. Véleménye szerint vannak lehetőségek, amikor a csőd szélén táncolt az önkormányzat, akkor is megoldotta a nehézségeket.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a fizetési halasztásra akkor van mód, ha a vállalkozó hajlandó rá. De nem biztos, hogy a Bahart részvények időben realizálódnak. Nyugodtan jelezze a bizottság, hogy a fejlesztési tartalék terhére 3 millió forint értékben meg kívánja valósítani a badacsonyi játszóteret. De tisztában kell lenni azzal, hogy nem biztos, hogy a jövő héten lesz lehetőség a megépítésére.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető megjegyzi, hogy előirányzat szinten a költségvetésbe beépíthető.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag megjegyzi, hogy ha ezt az információt korábban megkapja, akkor nem tesz meg mindent az örsi szennyvíz problémával kapcsolatosan a nyilatkozat megszerzéséért.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető ismerteti, hogy amíg a Bahart részvényekkel kapcsolatosan nem merült fel a bizonytalansági tényező, addig nem volt probléma, az idén biztosan realizálódott volna. Ha úgy alakul, hogy a bevételi oldalról a 166 milliós részvény kiesik, ez reális veszélyt jelentene az összes további döntés megvalósításához. A Kisfaludy házból az idén 10 millió bevételt terveztünk, itt már 8 milliós kiesés jelentkezik. Tehát a kiadási oldalon 8 millió forintot ki kell venni az előirányzatok közül.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag javasolja megbízni a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy személyesen tárgyaljanak Siófok önkormányzatával. Ő nem látja ennyire sötéten a dolgokat, miért lenne biztos, hogy nem fog bejönni a Bahart részvények ára. A testület vállalt olyan kötelezettségeket, melyek nyilvánvalóan nem valósulnak meg ebben az évben. Kéri előterjesztés összeállítását a kötelezettségvállalások fontossági sorrendjéről.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy ha a bevételek bejönnek, illetve nem valósul meg minden kiadás, akkor pénzmaradvány keletkezik. Ha a bevételek nem realizálódnak, akkor nem valósulhatnak meg a vállalások.  Most csak akkor valósítható meg bármi, ha a bevételi oldal biztos. Ez nem azt jelenti, hogy azonnal be kell folyni a pénznek, vannak olyan kiadások, melyek később jelentkeznek. De a bevételnek szeptember végéig meg kell érkezni.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag szerint nincs kockázat. Elvi döntést követően ha lehet, akkor megvalósul a játszótér, ha nem lesz fedezet rá, akkor nem.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki elviekben támogatja Badacsonyban a játszótér megvalósítását, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

176/2014. (VI.24.) HÜB határozat

Badacsonyi parkban játszótér kialakítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága elviekben támogatja a badacsonyi felső parkban játszótér létesítését.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy javasolta a megvalósítást a későbbiekben, a 2015. évi költségvetés terhére. Kérdezi, hogy ezzel ki ért egyet.

 

Forintos Ervin képviselő szerint ez nem jó megoldás, a következő testület el fogja majd dönteni, hogy mit akar.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a játszótér megvalósítására a Képviselő-testület előirányzat szintjén 3 millió forintot a fejlesztési tartalék terhére biztosítson, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

177/2014. (VI.24.) HÜB határozat

Badacsonyi parkban játszótér kialakítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a badacsonyi felső parkban a játszótér megvalósítására előirányzat szintjén 3 millió forintot biztosítson a fejlesztési tartalék terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó bizottság elnöke

Rajzó Ildikó bizottság elnöke több napirendi pont és hozzászólás nem lévén megköszöni a bizottsági tagok és a hivatali dolgozók munkáját, az ülést 17.00 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

Rajzó Ildikó                                                     Vastag Gábor

bizottság elnöke                                                 bizottsági tag

jegyzőkönyv hitelesítő