Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Humán Ügyek Bizottsága 2013. évi jegyzőkönyvek 2014. 01. 15. soros HÜB jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

2014. 01. 15. soros HÜB jk.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Humán Ügyek Bizottságának ülése

Szám: 1/2014.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottságának 2014.  január
15-én 18.05 órai kezdettel megtartott soros, nyilvános üléséről.

Jelen vannak:

Dr. Magó Ágnes              levezető elnök, bizottsági tag

Simonné Visi Erzsébet      bizottsági tag

Vastag Gábor                   bizottsági tag                   (3 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Rajzó Ildikó                     bizottság elnöke                (2 fő)

Dr. Scheller György         bizottsági tag

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf  Viktória                  aljegyző

Part Andrásné                  jegyzőkönyvvezető             (2 fő)

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Dr. Magó Ágnes levezető elnök, bizottsági tag köszönti a bizottság nyilvános ülésén megjelenteket. Megállapítja, hogy a Humán bizottság 5 tagjából 3 fő jelen van, az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Vastag Gábort, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét. Elmondja továbbá, hogy a Humán bizottság meghívójában szereplő azon napirendi pontokat, melyek a Pénzügyi bizottság napirendjén is szerepeltek, a bizottságok együttes ülése megtárgyalta. A Humán bizottság nyílt ülése előtt így egy napirend szerepel. A zárt ülésen két napirend kerül megtárgyalásra, az Önkormányzati segély ügyek és a Szociális célú tűzifa támogatás. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja és aki a napirendek tárgyalásával egyetért,  kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

47/2014. (I.15.) HÜB határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről és a napirendi pontok elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága

  1. Vastag Gábor bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.
  2. a 2014.01.15. napján megtartott soros, nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

1./ Óvodai felvétel időpontjainak meghatározása

Zárt ülés napirendje:

1./ Önkormányzati segély ügyek

2./ Szociális célú tűzifa támogatás

 

A Bizottság utasítja Dr. Magó Ágnes levezető elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Magó Ágnes levezető elnök

 

II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

 

1./Napirendi pont:

Óvodai felvétel időpontjainak meghatározása

(Előterjesztés 1. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Dr. Magó Ágnes levezető elnök ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

48/A/2014. (I.15.) HÜB határozat

Óvodai felvétel időpontjainak meghatározása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán Ügyek bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

  1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC: törvény 83.§ (2) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 14. – nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontját, az óvodavezető javaslatát figyelembe véve az alábbiak szerint határozza meg:

2014. április 22.             8,00 – 11,00

2014. április 23.             8,00 – 11,00

2014. április 24.             12,00 – 15,00

 

  1. kérje fel Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.
  2. kérje fel Dr. Weller Jakus Tamás jegyzőt, hogy a közzétételről gondoskodjon.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Magó Ágnes levezető elnök

 

Dr. Magó Ágnes levezető elnök több napirendi pont nem lévén megköszöni a bizottsági tagok és a hivatali dolgozók munkáját, az ülést 18.14 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

 

Dr. Magó Ágnes                                                   Vastag Gábor

levezető elnök                                                     bizottsági tag

 

Önkormányzatunk pályázatai

Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

BaBi Badacsony
Ma 2021. április 23., péntek, Béla napja van. Holnap György napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!