Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Humán Ügyek Bizottsága 2013. évi jegyzőkönyvek 2013. 08. 08. rendkívüli HÜB jk
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

2013. 08. 08. rendkívüli HÜB jk

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Humán Ügyek Bizottsága

Szám: 17/2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottságának 2013. augusztus 08-án 14.00 órai kezdettel a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Ranolder termében (8258 Badacsonytomaj, Fő út 14.) megtartott nyilvános, rendkívüli üléséről.

 

 

Jelen vannak: Rajzó Ildikó                                   bizottság elnöke

dr. Magó Ágnes                            bizottsági elnök-helyettes

Simonné Visi Erzsébet                   bizottsági tag

Vastag Gábor                                bizottsági kültag         (4 fő)

Távolmaradását bejelentette:

Dr. Scheller György                       bizottsági tag

Meghívottak közül jelen vannak:

Dr. Weller-Jakus Tamás                 jegyző

Tóthné S. Zsuzsanna                       jegyzőkönyvvezető    (2 fő)

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági elnök-helyettes tisztelettel köszönti a bizottsági tagokat,  a tanácskozási joggal meghívottakat, és a munkájukat segítő alkalmazottakat.

Megállapítja, hogy a megválasztott 5 fő bizottsági tagból 3 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyv hitelesítésre felkéri Vastag Gábor bizottsági tagot, jegyzőkönyv vezetésére Tóthné Sáfár Zsuzsannát. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokkal egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

228/2013. (VIII.08.) HüB határozat

-jegyzőkönyv hitelesítőről, jegyzőkönyvvezetőről –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága elnök-helyettesének javaslatára jegyzőkönyv hitelesítőnek Vastag Gábort,  jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné S. Zsuzsannát elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Magó Ágnes  HüB elnök-helyettes

Dr. Magó Ágnes bizottsági elnök-helyettes javasolja a meghívóban szereplő napirendi pont tárgyalásának elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

229/2013. (VIII.08.) HüB határozat

– Napirendi pont elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága 2013. augusztus 08. napján megtartott nyílt, rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Napirendi pontok:

 

1. Pályázati kiírás weboldal készítésére a www.badacsonytomaj.hu üzemeltetésére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

2. A Bizottság utasítja dr. Magó Ágnes elnök-helyettest a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Magó Ágnes  HüB elnök-helyettes

 

  1. II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1./  Napirendi pont:

Pályázati kiírás weboldal készítésére a www.badacsonytomaj.hu üzemeltetésére

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági elnök-helyettes tájékoztatásul elmondja, hogy figyelmetlenségből adódóan nagyon rövid határidővel szabták meg a pályázat beadásának határidejét. Jelen, rendkívüli bizottsági ülés keretében erre vonatkozóan kell javaslatot tenniük, új beadási határidőt kell meghatározni. Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kiegészítés?

 

Rajzó Ildikó bizottsági elnök 14.05 órakor megérkezik az ülésre.

A bizottsági ülésen jelenlévő szavazók száma: 4 fő

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, Wolf Viktória aljegyzővel egyeztettek e témában, javasolják, hogy a beadási határidő szeptember 25-re módosuljon, így minden szükséges fórumon a pályázati felhívás meg tudna jelenni, a bizottság pedig októberi soros ülésén tárgyalhatná, értékelhetné a pályázatokat. Javasolja, hogy a pályázatból az üzemeltetés szó kerüljön ki, hogy ne legyen zavaró. Javasolja továbbá, kerüljön a kiírásba, hogy a részletekről a Polgármesteri Hivatalban (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14. 87/571-270) lehet érdeklődni.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági elnök-helyettes kéri, hogy aki az elhangzott javaslat alapján a pályázati felhívás módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

230/2013. (VIII.08.) HüB határozat

- Pályázati kiírás weboldal készítésére a www.badacsonytomaj.hu -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a www.badacsonytomaj.hu weboldal készítésére vonatkozó pályázati kiírást az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felkéri dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy a pályázati kiírás helyben szokásos módon történő kihirdetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Magó Ágnes HüB elnök-helyettes

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági elnök-helyettes megköszöni a bizottsági ülésen való részvételt, több napirendi pont nem lévén az ülést 14.10 órakor bezárja.

 

 

K. m. f.

Dr. Magó Ágnes                                                                           Vastag Gábor

bizottsági elnök-helyettes                                                               bizottsági tag

 

Önkormányzatunk pályázatai

Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

BaBi Badacsony
Ma 2021. április 23., péntek, Béla napja van. Holnap György napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!