Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2019. évi jegyzőkönyvek 2019.06.26 soros testületi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

2019.06.26 soros testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 13/2019.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. június 26-án 8.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Krisztin N. László                           polgármester

Orbán Péter                                     alpolgármester

Kun István                                      képviselő

Laposa Bence                                  képviselő

Nagy Lajos                                      képviselő                                (5 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Forintos Ervin                                képviselő

Nagy Miklós                                     képviselő                                (2 fő)

 

Tanácskozási joggal jelen van:

Wolf Viktória                                  jegyző                                     (1 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Tamás Lászlóné                               osztályvezető

Gerencsér Tamás                            ügyintéző

Bolla József                                     VN. Kft. képviseletében

Dr. Fellegi Norbert                         r.ezredes

Loránd György                               r.alezredes

Rozmán Gyula                                tü. ezredes

Molnár Péter                                   tü. alezredes

Balogh Zoltán                                 vállalkozó

Part Andrásné                                 jegyzőkönyvvezető                 (9 fő)

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívottakat és a televízió nézőit. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Forintos Ervin és Nagy Miklós képviselők bejelentették távolmaradásukat. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Lajos képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

217/2019. (VI.26.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 21 nyílt napirendi pont szerepel. 3 további napirend felvételére tesz javaslatot, az alábbiak szerint:

22. TOP-3.1.1-16 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés pályázathoz kapcsolódó 2 db elektromos autóbusz üzemeltetéséről

23. ,,Nemzeti értékek, Tradicionális Intézmények Hungary” kiadványban megjelenés

24.  BVKI intézményvezetői, közalkalmazotti álláshelyről lemondásról és pályázati kiírás elfogadásáról”

 

Elmondja, hogy két témáról kellene még beszélni. Egyik a Szörfklub kérelme, melyet a két ülés közötti tájékoztató keretében javasol megtárgyalni. A másik a vizimentő szolgálat számlája, melyet most kaptunk meg. Kéri, hogy aki a három napirend felvételével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

218/2019. (VI.26.) képviselő-testületi határozat

Napirendek felvétele/levétele

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. június 26-i nyílt ülésének napirendi pontjaihoz felveszi

22. TOP-3.1.1-16 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés pályázathoz kapcsolódó 2 db elektromos autóbusz üzemeltetéséről

23. ,,Nemzeti értékek, Tradicionális Intézmények Hungary” kiadványban megjelenés

24.  BVKI intézményvezetői, közalkalmazotti álláshelyről lemondásról és pályázati kiírás elfogadásáról”

című napirendelet.

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a nyilvános ülés módosított napirendjét 24 napirendi ponttal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

219/2019. (VI.26.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. június 26-i nyílt ülésének módosított napirendjét 24 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Rendőrkapitány kinevezéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Tájékoztatás a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság illetékességi és működési területének tűzvédelméről és a parancsnokság 2018. évben végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rozmán Gyula tű. ezredes, Molnár Péter tű. alezredes

 1. 3. Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásához támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pordán Katalin intézményvezető

 1. 4. GINOP-7.1.6-16-2017-00004 projekt megvalósításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy Krisztián Sorgos Fuvar Kft, Balogh Zoltán Perfektum Kft, Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 5. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Településkép védelemről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. HÉSZ módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Badacsony Szüret 2019. évi Részvételi Szabályzatának elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján igényelhető rendkívüli szociális támogatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. Beszámoló az önkormányzati Alapok működéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Alsó-bazársori 2. sz. üzlet hasznosítása – pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Badacsonyi nyilvános WC pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Felső-bazársori üzlethelyiség hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Majer Péter Alsó-bazársori 2. sz. üzlet átalakítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Bölcsőde fejlesztésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Régi hivatal oldalfalának felújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Turistakalauz hirdetési ajánlat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

22. TOP-3.1.1-16 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés pályázathoz kapcsolódó 2 db elektromos autóbusz üzemeltetéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

23. ,,Nemzeti értékek, Tradicionális Intézmények Hungary” kiadványban megjelenés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

24.  BVKI intézményvezetői, közalkalmazotti álláshelyről lemondásról és pályázati kiírás elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő:  azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester javasolja a két ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatót 5. napirendként megtárgyalni, tekintettel arra, hogy a Szörfklub elnöke jelezte érkezését. Kéri, hogy a testület segítse a munkáját azzal, hogy előre veszi a napirendet. Kéri, hogy aki a sorrendi módosítást támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

220/2019. (VI.26.) képviselő-testületi határozat

Napirendek sorrendiségére javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. június 26-i nyílt ülésének napirendjében a 21. napirendet 5. napirendként tárgyalja.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester napirendek előtt a Képviselő-testület nevében köszönti Laposa Bence képviselőt, házasságkötéséhez jó egészséget, sok örömet kíván. A Képviselő-testület ajándékát Orbán Péter alpolgármesterrel közösen átadja.

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Rendőrkapitány kinevezéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a Jegyző asszonyt, hogy a bizottság elnökének távolléte miatt ismertesse a bizottsági határozatokat.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester köszönti dr. Fellegi Norbert r.ezredes urat és Loránd György r.alezredes urat. Kérdezi, hogy kívánnak-e szólni.

 

Dr. Fellegi Norbert r.ezredes elmondja, hogy mintegy 3 hónapja ő Veszprém megye főkapitánya. Rausz úrnak ajánlotta fel a Megyei Rendőrkapitányság vezetését, a Tapolcai Rendőrkapitányság vezetésére Loránd György urat kérte fel, melyet mindketten elfogadtak. Loránd György úr 1996. óta teljesít szolgálatot a rendőrség állományában, ezt megelőzően katonatisztként szolgálta a hazát. Széles sprektumban látott rá az önkormányzatok működésére, nyomozó, hivatalvezető, majd 2002. óta a rendészeti osztály vezetője volt. Kemény katonaember, fegyelmezett és elhivatott, több elismerést kapott. Mind emberileg, mind szakmailag alkalmas a beosztás betöltésére. Kéri a testületet, hogy támogassák vezetői kinevezését.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki Loránd György úr kinevezését támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

221/2019.(VI.26.) Képviselő-testületi határozat

Rendőrkapitány kinevezéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a rendőrségről 1994. évi XXXIV. törvény 8.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Loránd György r.alezredes Tapolcai Rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladatinak ellátására támogatóan javasolja, kinevezéséhez sok sikert kíván.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről Dr. Fellegi Norbert r.ezredes mb.megyei rendőrfőkapitányt tájékoztassa.
 3. megköszöni Rausz István r.ezredes szakmai hozzáállását és munkáját, további sikereket kíván a Veszprémi Rendőrkapitányság vezetéséhez.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

 

Krisztin N. László polgármester gratulál mindkettőjük kinevezéséhez, sok sikert, az önkormányzattal jó együttműködést kíván. Átadja a Képviselő-testület ajándékát, az emléklapot és a Város Borát.

 

Krisztin N. László polgármester 8.16 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 4 fő

Az ülés vezetését Orbán Péter alpolgármester veszi át.

 

2./ Napirendi pont

Tájékoztatás a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság illetékességi és működési területének tűzvédelméről és a parancsnokság 2018. évben végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rozmán Gyula tű. ezredes, Molnár Péter tű. alezredes

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a jegyző asszonyt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Rozmán Gyula tü,. ezredes úr megköszöni a testület által nyújtott segítséget a parancsnokság felé. Természetesen minden építő jellegű ötletet szívesen fogadnak, a térség tűzvédelmét biztosítják.

 

Krisztin N. László polgármester 8.18 órakor érkezett vissza a Képviselő-testületi ülésre.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bizottsági ülésen elhangzott, hogy a nyári locsolással kapcsolatosan egyeztessen a tűzoltósággal. Tavaly kérelmet intézett a megyei parancsnok úrhoz, aki támogatta a kérést.

 

Rozmán Gyula tü. ezredes úr elmondja, hogy nem látják akadályát most sem.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

222/2019.(VI.26.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság illetékességi és működési területének tűzvédelméről és a parancsnokság 2018. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolójáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság illetékességi és működési területének tűzvédelméről és a parancsnokság 2018. évben végzett tevékenységéről szóló tájékoztatást az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

 

Krisztin N. László polgármester visszaveszi az ülés vezetését.

3./ Napirendi pont

Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásához támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pordán Katalin intézményvezető

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a jegyző asszonyt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot 50.000 Ft összeggel elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

223/2019.(VI.26.) Képviselő-testületi határozat

Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat (8300 Tapolca, Nyárfa utca 3.) részére 2019. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 50.000 Ft összegben, azaz ötvenezer forint összegben az önkormányzat 2019. évi költségvetésében elfogadott általános tartalék terhére.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egy összegben, átutalással történjen a támogatott számlájára 2019. július 15. napjáig.
 3. a támogatás célja: hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2019. december 31.
 5. elrendeli, hogy a támogatásról 2020. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

 

Határidő: a megállapodás megkötésére: 15 nap,

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

 

4./ Napirendi pont

GINOP-7.1.6-16-2017-00004 projekt megvalósításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy Krisztián Sorgos Fuvar Kft, Balogh Zoltán Perfektum Kft, Dr. Gáli Mihály ügyvéd

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a Jegyző asszonyt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot és a megismert előzetesen jóváhagyásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester köszönti Balogh Zoltán urat, a projekt műszaki ellenőrét. Elmondja, hogy a testület úgy lett tájékoztatva, hogy a pótmunkák nélkül nem lehet a projekt előrehaladását biztosítani. A pótmunkák listáját a műszaki ellenőr átnézte, ami nem minősül pótmunkának, azt nem támogatta.

 

Balogh Zoltán műszaki ellenőr elmondja, hogy a közműtérképen sok közmű nem pontosan szerepel, amivel a feltáráskor szembesültek. A DRV-nek több vezetéket javítania, illetve cserélnie kell. A terv nincs megfelelően kidolgozva. A pótmunkák költségvetése nettó 22 millió forint, ebből 16 milliót tud elfogadni. Mintegy 1/3 része nem szükséges pótmunka vagy az átalánydíjas szerződéshez tartozik, nem kell megrendelni.  Az elfogadott tételeket egyeztette a kivitelezővel, megküldte a műszaki osztály részére.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző megjegyzi, hogy a kivitelező elfogadta.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy Kisfaludy út melletti bástya szintje nem megfelelő, illetve horganyzott drótfonat van rá tervezve. Ezt nem tartotta a bizottság megfelelőnek, és kérte a vállalkozót és a műszaki ellenőrt, hogy dolgozza ki a testületi ülésig, hogy milyen megoldások jöhetnek szóba és azok milyen plusz költséget jelentenek.

 

Balogh Zoltán műszaki ellenőr elmondja, hogy a támfal magasságot meg kellett változtatni, mert a mellette lévő rézsű alacsony lett volna, és a járdára ráfolyt volna a föld. Gondot jelent, hogy kevés jó minőségű köve van a vállalkozónak. Ha a testület úgy gondolja, hogy szükséges valamelyik szakaszt megfejelni, erről a fedkő elhelyezése előtt még lehet egyeztetni. Meg kell vizsgálni, hogy a pályázat milyen mértékű változtatást enged meg a kerítés típusát illetően.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a műszaki ellenőr tud egyenértékűséget igazolni, fontos lenne a segítsége. Kéri megvizsgálni a lehetőségeket.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy igyekeznek napi szinten részt venni a folyamatokban, hogy magas esztétikai minőség jöjjön létre. Az alsó bástyaszakasz méretezése jelen állapotában esztétikailag nem megfelelő, a szintek nem stimmelnek. A drótfonat néhány év alatt cserére fog szorulni. Kéri a műszaki ellenőrt és a kivitelezőt, hogy az épülő bástyák kifugázására és az elektromos kapcsolószekrényre nagyon figyeljenek oda.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a projekt kivitelezési határidejét 40 nappal meghosszabbítottuk a DRV., az EON és egyéb hátráltató tényezők miatt. Kéri az ott élők és érintettek türelmét.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a pótmunka nettó 16.426.669,- Ft + Áfa.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy júliusban nem lesz soros testületi ülés, rendkívüli ülés keretében fogjuk ezt a témát tovább tárgyalni. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

224/2019. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat

GINOP-7.1.6-16-2017-00004 projekt megvalósításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GINOP-7.1.6-16-2017-00004 kódszámú „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című projekt keretében a Szorgos Fuvar Kft. kivitelező által benyújtott pótmunkákra vonatkozó költségvetéseket és a Balogh Zoltán (Perfektum Kft.) műszaki ellenőri szakvéleményt megismerte, az abban foglaltakat tudomásul veszi.

 1. a GINOP-7.1.6-16-2017-00004 kódszámú pályázathoz kapcsolódóan 16.426.669 Ft + ÁFA összegben a pótmunkát elismeri.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy vállalkozási szerződésmódosítást aláírja.
 3. az 1. pontban meghatározott összeget a pályázatban elszámolható támogatási keret terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd a szerződésmódosítás tekintetében

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

5./ Napirendi pont

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a napirend keretében elsőként a Badacsonytomaji Szörfklub SE kérelmében kellene döntést hozni. Köszönti Kruchina Károlyt, az egyesület elnökét. Elmondja, hogy a bizottság tárgyalta a kérelmet, de formális határozatot nem hozott. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Kruchina Károly megköszöni az önkormányzat eddigi támogatását. Elmondja, hogy a versenysportot tekintve szép eredményeket értek el. A VN. Kft. és a Szörfklub közötti szerződés 2019. szeptember 30-án jár le, kéri a testület támogatását a meghosszabbítására. Az egyesület saját keretéből az ingatlan felújítására 3 millió forintot szavazott meg, július végére az épület teljeskörűen meg tud újulni. Nem biztos, hogy a jelenlegi állapotában marad, esetleg elbontanák és új épületet építenének helyette. Tavaly sikeresen pályáztak egy műanyag stégre is.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy a VN. Kft. ügyvezetője véleményezze, hogy a nyáron vagy a szezon után kerüljön sor a felújításra. Javasolja, hogy a beruházás végpontja december 31. legyen.  A műszaki tartalomról a strand üzemeltetőjével legyen folyamatos a konzultáció. Elmondja, hogy térítésmentes használat az igény.

 

Bolla József ügyvezető felolvassa a Képviselő-testület 2014. 09.18-i ülésén hozott határozatot, miszerint az önkormányzat, mint tulajdonos kötött szerződést a Szörfklubbal. A napi használat tekintetében a VN. Kft. kötött megállapodást a Szörfklubbal, melynek lényege egy 50 %-os belépő volt a tagság részére, illetve arra vonatkozott, mely melyik területrészt használhatják. Ha a testület támogatja az épület felújítását, akkor azt kérné, hogy arra a szezont követően kerüljön sor. Tisztázni kell, hogy építési engedély köteles-e a tevékenység, kell-e terveket készíttetni.

 

Wolf Viktória jegyző a helyi és magasabb szintű jogszabályok értelmében azt javasolja, hogy a szerződést a vagyonkezelő kösse meg a Szörfklubbal azzal, hogy a 3 millió forintos beruházást december 31-ig végezzék el a szezont követő kezdéssel. Ne az önkormányzat szerződjön a Szörfklubbal. Elmondja, hogy a térítésmentes használat valószínűleg igazolható.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy az elmondottakat tudomásul veszi, de kéri a testületet, hogy a megfelelő instrukciókat adja meg, hogy a későbbiekben ne legyen félreértés.

 

Laposa Bence képviselő javasolja, hogy a VN. Kft. kösse meg a szerződést a következő 5 évre vonatkozóan a testület nevében. Megköszöni az Egyesületnek, hogy a strandi szolgáltatásokhoz tevékenységükkel hozzájárulnak, ha megújul az épület, annak mindenki örülni fog.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki támogatja a szerződés meghosszabbítását az elhangzottak szerint, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

225/2019. (VI.26.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Szörfklub kérelméről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Szörfklub SE (székhely: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. 2. emelet 17. ajtó; képviseli: Kruchina Károly elnök) kérelmét megismerte és a badacsonytomaji strandon a szörftároló használatára vonatkozó szerződés megkötését javasolja 5 év határozott idejű időtartamra a vagyonkezelő Badacsonytomaj VN Kft. felé azzal, hogy az egyesület legalább 3 millió forint összegű beruházási munkát elvégez 2019. december 31. napjáig az érintett ingatlanon. A beruházást a szezonzárást követően javasolja megkezdeni.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető VN Kft.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a másik kiemelt téma a vizimentő szolgálattal kapcsolatos. A strandokon teljesítenek szolgálatot, illetve kiterjesztették tevékenységüket a város teljes területére. Az önkormányzat tavaly támogatásként Keresztúry házban biztosított részükre szállást, illetve felmerült egy 600 eFt-os számla kifizetése is. Az elmúlt évben ezt úgy kezeltük, hogy miután a vállalkozások is igénybe vették a szolgáltatásukat, megbíztuk az egyik képviselőt, hogy próbáljon tőlük támogatást kérni. A hiányzó összeget pedig az önkormányzat biztosítja. Sajnos a vállalkozásoktól nem sikerült forrást szerezni. Ugyanakkor becsületbeli ügy a számla kifizetése. A számla 800 eFt összegű, a testület 600 eFt-ra vállalt kötelezettséget, melynek biztosítását javasolja. Abban is dönteni kell, hogy 2019. évre is igényli-e a testület az ügyeleti szolgáltatásukat, vagy eltekint attól és a tapolcai ügyeleti rendszer marad meg lehetőségként.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy három éve kötött a VN. Kft. szerződést a vizimentőkkel a strandokra vonatkozóan, probléma nem volt. Ezen felül végeztek szolgáltatást a településen, nagyon komoly felszereltséggel. A két dolgot külön kell választani.  Bárhová hívták őket, mindenhol megjelentek, életeket mentettek, több fórumon is méltatták tevékenységüket.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy 2017-ben térítésmentesen látták el a feladatot, 2018-ban kis mértékű térítést kértek és szálláshelyet. 2019. évre vonatkozóan nem egyeztettünk, egyelőre a kvázi tartozás kiegyenlítéséről volt szó.

 

Kun István képviselő szerint az egészségért semmi nem lehet drága, javasolja a támogatásukat, a lakosság és a vállalkozói réteg tájékoztatását. Úgy gondolja, hogy jó ez a rendszer. A központi ügyeleti rendszerre is nem kevés pénzt fizetünk, de a lakosság szerint nem kielégítő a segítségük.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja az egyéb humán egészségügyi ellátás 2018. évi tevékenységéhez kapcsolódóan a 600.000 Ft összegű díjazás kifizetését a 2019. évben kibocsátott számla birtokában és ismeretében, illetve a szerződés megkötését javasolja átruházott hatáskörében eljárva Krisztin N. László polgármester felé azzal, hogy a fedezetet az önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosítsa.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető megjegyzi, hogy a költségvetésben nem volt tervezve fenti összeg, ezért a tartalék terhére lehet a fedezetet biztosítani.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Jegyző asszony által összefoglalt határozati javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

226/2019. (VI.26.) Képviselő-testületi határozat

Save a Life Ambulance Kft. szolgáltatási díjáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Save a Life Ambulance Kft. (1224 Budapest, IV. utca 11.; adószám: 13874869-2-43) egyéb humán egészségügyi ellátás 2018. évi tevékenységéhez kapcsolódó 600.000 Ft összegű díjazás kifizetését elrendeli a 2019. évben kibocsátott számla birtokában és ismeretében.

2019. évben az egyéb humán egészségügyi feladatok ellátására szerződés megkötését javasolja átruházott hatáskörében eljárva Krisztin N. László polgármester felé, melynek aláírására felhatalmazza.

A fedezetet az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

szerződéskötésre 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Földi Laura pénzügyi ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester a két ülés közötti egyéb eseményekre rátérve elmondja, hogy az EFOP pályázattal összefüggő rendezvények lebonyolítása megtörtént. Két egészségnapot szerveztünk, közel nyolcmillió forint értékű programmal. Megköszöni mindazok közreműködését, akik segítettek. A Városnapért szintén köszönetet mond, javasolja, hogy a jövőben is a strandon legyen megrendezve, nagyon jó visszajelzések érkeztek.  Megköszöni a pedagógusok és óvodai dolgozók egész éves munkáját. Nagy örömünkre elkészült a Hableány, gratulál a beruházáshoz, mellyel a 30 éve pusztuló épület megújult. Elmondja, hogy 3-4 program tekintetében kormánydöntést vártunk. Bérczi László tájékoztatása szerint az MTÜ létrehozott egy nonprofit Kft-t, mely megbízást kapott, hogy a turisztikai ügynökség vezetőjének az irányításával a 360 milliárdos fejlesztési program terhére a feladatokat támogassa. A Magyar Falvak program keretében egyeztetés történt arról, hogy az egyes önkormányzatoknak milyen igényeik vannak. Számítanak rá, hogy ebben a fordulóban a bölcsőde bővítésére 50 millió forint erejéig pályázni fogunk. Marcellházán a hét végén megtartott falunapon kis küldöttség képviselte a települést. Kérdezi, hogy egyéb kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

227/2019. (VI.26.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a két ülés között történt fontos eseményekről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

6./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a jegyző asszonyt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a dologi előirányzatok és a felhalmozás közötti átcsoportosítás történt, ami semmilyen pluszköltséggel nem járt.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

15/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló

1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Krisztin N. László polgármester köszönti Czigler László urat és Rausz István urat, akik meghívást kaptak a mai testületi ülésre. Czigler László úr a Tapolcai Közútkezelő Kht. vezetője. Nyugdíjba vonulásával egy olyan partnert veszít el az önkormányzat, akivel az elmúlt években nagyon jó munkakapcsolat alakult ki. A testület megköszöni az elmúlt évtizedekben végzett munkáját, segítségét. Az együttműködésünk kapcsán készült el a Római út jelentős szakaszának a megújítása. A TV nyilvánossága előtt a testület nevében jó egészséget kíván, boldog nyugdíjas éveket, majd átadja a Képviselő-testület ajándékát és az emléklapot.

 

Czigler László megköszöni az elismerést, meglepődött, amikor a tudomására jutott, hogy a Képviselő-testület ülésén részt vehet. Valóban gyümölcsöző kapcsolat volt és reményei szerint lesz is a Közút Tapolcai Üzemmérnöksége és az önkormányzat között. Nyugdíjba vonuláskor az ember számot vet az aktív korában végzett munkájáról, mely az elismerés kapcsán is pozitív kicsengést kapott. Az új mérnökségvezető kollégával nyolc évet együtt dolgoztak, reméli, hogy a kapott példát követni fogja.

 

Krisztin N. László polgármester köszönti Rausz István ezredes urat, aki a Tapolcai Rendőrkapitányság vezetőjeként éveken keresztül segítette az önkormányzat munkáját és a települést. Egymás utáni két évben a Tapolcai Rendőrkapitányság lett a megyei legjobb kapitánysága, melyhez gratulál. Megköszöni a Képviselő-testület nevében a sikeres, példaértékű együttműködést. Elmondja, hogy a Rendőrfőkapitány úr azért helyezte át, mert munkáját nagyon jónak ítélte. Az új beosztásához jó egészséget, sok munkasikert kíván azzal, hogy ne felejtse el a térséget soha. Az ajándékot és az emléklapot a testület nevében átadja.

 

Rausz István ezredes elmondja, hogy megtisztelő számára, hogy jelen lehet a Képviselő-testület ülésén. Megköszöni a méltató szavakat. Elmondja, hogy a továbbiakban is itt fog élni, és szeretett itt dolgozni. Javasolja, hogy mindenki becsülje meg és tartsa fenn a terület stabil közbiztonságát. Mindenkinek jó egészséget kíván azzal, hogy amit ő vállalt rendőrkapitányként, az az utódjától is elvárható lesz.

 

Krisztin N. László polgármester 9.12 órakor távozik a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 4 fő

Az ülés vezetését Orbán Péter alpolgármester veszi át.

 

 

7./ Napirendi pont

Településkép védelemről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a jegyző asszonyt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

228/2019.(VI.26.) Képviselő-testületi határozat

Településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Veszprém Megyei Kormányhivatal VE/053/801/2019. számú törvényességi felhívásában foglaltakat elfogadja és annak figyelembevételével, elrendeli a településkép védelméről szóló 32/2017.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításának a partnerségi és szakmai véleményeztetésre történő előkészítését.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a rendelet tervezetet terjessze a képviselő-testület elé.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az elfogadás előtti véleményezési eljárás lefolytatásának időtartamára tekintettel, a Veszprém Megyei Kormányhivataltól kérjen ismételt határidő hosszabbítást

Határidő: azonnal

egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szabó Zoltán főépítész

Mogyorósi Katalin műszaki ügyintéző

Wolf Viktória jegyző

8./ Napirendi pont

HÉSZ módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a Jegyző asszonyt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a korrigált határozati javaslatot kiosztotta. Elmondja, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a HÉSZ módosítás lehetőséget ad az ABC felújítására is, ezzel egy komolyabb üzlet lehet a településen. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

229/2019.(VI.26.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj város településrendezési eszközök módosításának elhatározása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza a város hatályos településrendezési eszközeinek a határozat mellékletét képező tervezési program szerinti módosítását. Az eljárás megindításának feltétele a kérelmezőkkel a finanszírozás feltételeit is tartalmazó, 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-a szerinti településrendezési szerződés megkötése. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az elfogadott tervezési program alapján három tervezési ajánlat bekérésére és azok ismeretében a legkedvezőbb ajánlat figyelembe vételével a településrendezési szerződések megkötésére. Ajánlat bekérése céljából az alábbi tervező szervezeteket javasolja a képviselő-testület megkeresni:

a)         Planner-T Kft. 1016 Budapest, Napfény u. 26. sz. (Horváth Gergely)

b)        Planteus Kft. 8273 Monoszló, Fő u. 23. sz. (Németh Ferenc)

c)         Tájoló-Terv Kft. 1074 Budapest, Rottenbiller u. 24. II/5. (Auer Jolán)

 

Határidő: három tervezési ajánlat bekéréséhez: 5 nap

településrendezési szerződés aláírásához: 30 nap

módosítási eljárás megindításához: 45 nap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Szabó Zoltán főépítész

Mogyorósi Katalin műszaki ügyintéző

Melléklet 229/2019. (VI.26.) Képviselő-testületi határozathoz

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mai napon elhatározta településrendezési eszközeinek módosítását, melyet az alábbi tételes program szerint kíván megvalósítani:

 1. A településszerkezeti tervet, a HÉSZ normaszövegét és szabályozási terveket egyaránt érintő módosítások:

a)       Hableány környezetében zöldterület kijelölés módosítása a Badacsonytomaj 0164 hrsz alatti ingatlanra 4634 m2 zöldterület áthelyezésével

b)      övezeti határ és gyalogút kijelölés korrekciója: gyalogút kijelölés megszüntetése és Vt övezet növelése az Lfkü felé a 1335/1. és 1332/2. hrsz. alatti ingatlanok at érintően.

 1. HÉSZ normaszöveget és szabályozási tervet egyaránt érintő kezdeményezések:

a)       Táncsics utca felső szakaszán különálló gépkocsi-tároló melléképület létesítésének lehetővé tétele társított funkció nélkül, ennek érdekében Lf1 övezetben újabb Lf1* övezet kialakítása önálló garázsépület építhetőségének szabályozásával

b)      Petőfi utca új övezet kialakítása kertészeti tevékenység folytatására figyelemmel

c)       031/10 hrsz-ú kérelemben az szerepel, hogy a beépítésre nem szánt, legfeljebb 2 %-ban beépíthető kertes mezőgazdasági területen átsorolás után beépítésre szánt, 15 % mértékig beépíthető, építési övezet kialakítását kérik. Az érintett ingatlan belterülethez, beépítésre szánt területhez nem csatlakozik. Szigetszerűen új beépítésre szánt terület kialakítás a jelenleg megengedett beépíthetőség 7,5-szeres mértékével nem indokolt. Ha a kérelemben felsorolt tervezett rendeltetések életszerűen megvalósíthatóak (út, közmű, tájképvédelem) akkor erre tekintettel a szintén beépítésre nem szánt különleges területbe (K-bt*) történő átsorolás reális. Az átsorolást megelőző településrendezési szerződésben szükséges kikötni, miszerint az átsorolás okán az önkormányzatot semminemű beruházási kényszer nem terheli, az érintett telken kívül szükséges fejlesztéseket (út, közmű) a beruházás terhére kérelmező finanszírozza.

 1. Csak szabályozási tervet érintő kezdeményezések:

a)       Kiskör út egy szakaszának lakóterületi átsorolása, út-kiszabályozás megszüntetése

b)      Fő utca templommal szemközti szakaszán a beépítési mód tekintetében a zárt sorú lehetőség megteremtése (O/Z) és evvel együtt az építési övezeti paraméterek újragondolása

c)       Kert utca befejezetlen panzió befejezésének elősegítése, amennyiben korrekciót igényel

d)      Kossuth utca kijelölt építési terület – 043/70 hrsz – építési hely korrekciója új építési hely kijelölésével az ingatlanon belül a csatlakozó meglévő beépítés figyelembe vételével

e)      A 1435 hrsz alatti ingatlan déli telekhatárához kötődő, 1434 hrsz-ú ingatlan közterületi megközelítését biztosító kiszabályozásnak a 1435 hrsz-ú ingatlan északi telekhatára mellé történő áthelyezési lehetőségének vizsgálata, korrekciója, kizárólag a 1435 hrsz alatti ingatlannal rendelkezni jogosultak egyetértése esetén

f)       070/3 hrsz. alatti ingatlan tulajdonosának kérelmére, a kérelmező által elkészítendő, a saját és a szemközti ingatlan, építmények feltüntetésével előálló geodéziai felmérés alapján a HÉSZ 11.§ ** előírás szükséges szöveges (HÉSZ) illetve rajzi (SZT) kiegészítése a megvalósíthatóság érdekében. Megvizsgálandó a lehetséges és jogszerű korrekció.

 1. Csak HÉSZ normaszöveget érintő kezdeményezések:

a)       Lfk-ü övezetben az előírt minimális zöldfelületi arány egyértelműsítése és 60%-ra történő korrekciója

 

Az 1-3. programpontokban szereplő módosítások megindításának előfeltétele a kérelmezőkkel a településrendezési eszközök módosítási folyamatának finanszírozására is kiterjedő településrendezési szerződés megkötése.

 

A szükséges egyeztetéseket a vonatkozó 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 32. § (1) bekezdés a) pontja szerinti „teljes” egyeztetési eljárás szabályai szerint folytatja le az önkormányzat.

A tervezési programban elhatározott módosítások lehetőségét megalapozta, hogy a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet záró rendelkezéseiben a 45. § (2) bekezdésében szereplő határidő 2019. december 31-re változott.

 

A módosításokat előzőek alapján az önkormányzat a jelenleg hatályos településrendezési eszközök foltszerű és részleges módosításával, az OTÉK 2012. augusztus 06-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával hajtja végre.

9./ Napirendi pont

Badacsony Szüret 2019. évi Részvételi Szabályzatának elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a Jegyző asszonyt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a Részvételi Szabályzatban a 13. ah) ponthoz 5 pontot, a 13. ai) ponthoz 15 pontot javasol rögzíteni.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

230/2019.(VI.26.) Képviselő-testületi határozat

Badacsony Szüret 2019. évi Részvételi Szabályzatának

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsony Szüret 2019. évi Részvételi Szabályzatát jóváhagyja azzal a kiegészítéssel, hogy a 13. ah) ponthoz 5 pontot, a 13. ai) ponthoz 15 pontot kér rögzíteni.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az intézményvezetőt a döntésről értesítse.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Berecz Nikolett intézményvezető

 

10./ Napirendi pont

A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján igényelhető rendkívüli szociális támogatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a Jegyző asszonyt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

231/2019.(VI.26.) Képviselő-testületi határozat

Rendkívüli szociális támogatási kérelemről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I.10. pontja, valamint a megjelent pályázati kiírás alapján pályázatot kíván benyújtani, rendkívüli szociális támogatás igénylésére, a települési támogatások kifizetéséhez.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a nyilatkozatok aláírására, felkéri a Költségvetési- és Adóosztályt a pályázat határidőben történő elkészítésére és beadására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

pályázat benyújtására 2019. augusztus 15.

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

11./ Napirendi pont

Beszámoló az önkormányzati Alapok működéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a Jegyző asszonyt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

232/2019.(VI.26.) képviselő-testületi határozat

Önkormányzat által létrehozott Alapok működéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által létrehozott Alapok működéséről szóló beszámolót elfogadásra javasolja.

 

Határidő: elfogadás azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

12./ Napirendi pont

Alsó-bazársori 2. sz. üzlet hasznosítása – pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a Jegyző asszonyt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztést

-       I. és II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy 3 fős bizottság létrehozását javasolja, akinek állásfoglalását a pályázó köteles előzetesen beszerezni és az abban foglaltakat betartani a bérleti jogviszony teljes időtartama alatt a városarculati kérdések, rendelkezéseknek, szabályozásoknak való megfelelésre vonatkozóan.

-       javasolja július 16-i beadással a pályázat benyújtását

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Laposa Bence képviselő javasolja, hogy ez a pont az összes hasznosított újépítésű ingatlan és felújított ingatlan esetében is kerüljön be.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy SZMSZ módosítás is szükséges a bizottság felállításához, melyet rendkívüli ülésre javasol előkészíteni.

 

Orbán Péter alpolgármester nem biztos abban, hogy a saját önkormányzatunk által kiadható köztartozásmentes igazolás miatt eredménytelenné kell nyilvánítani a pályázatot. A pályázók nem a megfelelő igazolásokat kérték meg, ebben tévedtek. Utólag viszont beszerezték az igazolást, nincs tartozásuk.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ezen üzletre és a következő napirendhez kapcsolódóan is hozott igazolást a pályázó, de az önkormányzattal szemben fennálló tartozásáról nem nyújtotta be. A pályázati kiírásban nincs kizárva a hiánypótlás lehetősége.

 

Krisztin N. László polgármester 9.20 órakor érkezett vissza a Képviselő-testületi ülésre.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ő is polemizált azon, hogy behozhatja-e a hiánypótlást vagy sem.  Maga részéről úgy gondolja, hogy igen.  Ha lehet, akkor hirdessen a testület pozitív eredményt azon pályázatok esetében, ahol ez a helyzet áll fenn.

 

Laposa Bence képviselő egyetért a javaslattal azzal a megkötéssel, hogy a pályázó fogadja el a bizottsági határozatban szereplő kiegészítő pontot.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a következő pályázati felhívások esetében azt az egyértelmű megoldást, hogy nem pályázhat az, akinek az önkormányzattal szemben bárminemű tartozása van.

 

Laposa Bence képviselő kéri felhívni a pályázó figyelmét, ha esetleg ez előfordul. Amennyiben nem rendezi, akkor javasolja a pályázatból való kizárást.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy a bizottság az ügyvéd úrtól más véleményt kapott, majd két napra megváltoztak az akkor elmondottak. Az ügyvéd úr kivonult a válaszadások alól. Úgy érzi, hogy manipulálva van ezekben a dolgokban.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ügyvéd úr munkájára nem lehet minden esetben számítani, például a már kiadott 1. számú üzlet szerződését a mai napig sem készítette el, holott a határidő meg volt szabva.  Úgy gondolja, hogy a hasonló esetek miatt lépéseket kell kezdeményezni.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy a politikai és üzleti döntéseket a döntéshozó hozza, a jogi és műszaki osztály pedig javaslatokat tesz, amit vagy felvállal, vagy nem a testület. Úgy gondolja, hogy ez egy felvállalható döntés lehet.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint a pályázó véletlenül tévedett.

 

Wolf Viktória jegyző összefoglalja az elhangzottakat, miszerint a testület eredményesnek és érvényesnek ítéli a hiánypótlásban becsatolt dokumentáció birtokában a pályázatot és 3 fős bizottság létrehozását javasolja, az ehhez kapcsolódó előterjesztés előkészítésére felkéri a jegyzőt. A jövőbeni pályázati kiírásoknál javasolja hozzátenni, hogy nem pályázhat az, akinek az önkormányzattal szemben fennálló tartozása van.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

233/2019. (VI.26. ) Képviselő-testületi határozat

Alsó-bazársori 2. sz. üzlet hasznosítása – pályázat elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a hiánypótlásban becsatolt okiratot elfogadva az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából az ún. Alsó-bazársor Badacsonytomaj 2557/2 hrsz2. sz. üzlet és a hozzátartozó fedett árusító tér + bútor és göngyöleg raktár ingatlant 2.500.000,- Ft/év + rezsiköltség összegen bérbe adja Horváth Normann (8258 Badacsonytomaj, Vasút utca 11.) szám alatti pályázónak.
 2. a bérleti jogviszony időtartamát a jogerős használatba vételi engedélytől kezdődően – 5 éves határozott időtartamban határozza meg.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről értesítse a pályázót.
 4. a bérleti szerződésben elrendeli annak kikötését, hogy a bérlő a felújításokat tűrni köteles és az abból eredő károkért az önkormányzat felelősséget nem vállal.
 5. elrendeli a bérleti szerződésben annak rögzítését, hogy a városarculati kérdéseket érintő rendelkezéseknek, szabályozásoknak való megfelelésre a bérlő vállaljon kötelezettséget a bérleti jogviszony időtartama alatt.
 6. felkéri Dr. Gáli Mihály ügyvédet a bérleti szerződés előkészítésére és egyben felhatalmazza a Krisztin N. László polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
 7. 3 fős bizottság létrehozását javasolja, akinek állásfoglalását a pályázó köteles előzetesen beszerezni és az abban foglaltakat betartani a bérleti jogvsizony teljes időtartama alatt a városarculati kérdések, rendelkezéseknek, szabályozásoknak való megfelelésre vonatkozóan. Felkéri a jegyzőt, hogy az ehhez szükséges előterjesztést készítse elő.
 8. a bizottsági véleményekkel történjen meg az új építésű, felújított és jövőben hasznosított ingatlanok tekintetében szerződések kiegészítése.
 9. javasolja a jövőbeni pályázati kiírásokat úgy közzétenni, hogy nem pályázhat az, akinek az önkormányzattal szemben fennálló tartozása van

Határidő: azonnal, szerződéskötésre 15 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Krisztin N. László polgármester az ülés vezetését visszaveszi.

13./ Napirendi pont

Badacsonyi nyilvános WC pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a Jegyző asszonyt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztést

-       I. és II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy 3 fős bizottság létrehozását javasolja, akinek állásfoglalását a pályázó köteles előzetesen beszerezni és az abban foglaltakat betartani a bérleti jogviszony teljes időtartama alatt a városarculati kérdések, rendelkezéseknek, szabályozásoknak való megfelelésre vonatkozóan.

-       javasolja július 16-i beadással a pályázat benyújtását

-       javasolja, hogy a pályázó vállaljon kötelezettséget január 1. – december 31. közötti (egész éves) nyitvatartási időre a bérleti jogviszony teljes időtartama alatt, illetve vállalja az alsó-bazársori üzletek nyitvatartási ideje alatti és rendezvények ideje alatti nyitvatartást is azok engedélyéhez igazodóan.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ugyanaz a probléma, mint az előző napirend esetében, illetve a megoldási javaslat is megegyező. Javasolja a pályázatot érvényesnek nyilvánítani és elfogadni a hiánypótlásként beküldött dokumentációval kiegészítve.

Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

234/2019. (VI.26. ) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyi nyilvános WC hasznosítása – pályázat elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a hiánypótlásban becsatolt okiratot elfogadva az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából az ún. Alsó-bazársor Badacsonytomaj 2557/2 hrsznyilvános illemhelyiség ingatlant 1.000.000,- Ft/év + rezsiköltség összegen bérbe adja Hidvéginé Mejlinger Anita egyéni vállalkozó (8258 Badacsonytomaj, Nagykör út 13.) szám alatti pályázónak.
 2. a bérleti jogviszony időtartamát a jogerős használatba vételi engedélytől kezdődően – 5 éves határozott időtartamban határozza meg.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről értesítse a pályázót.
 4. a bérleti szerződésben elrendeli annak kikötését, hogy a bérlő a felújításokat tűrni köteles és az abból eredő károkért az önkormányzat felelősséget nem vállal.
 5. elrendeli a bérleti szerződésben annak rögzítését, hogy a városarculati kérdéseket érintő rendelkezéseknek, szabályozásoknak való megfelelésre a bérlő vállaljon kötelezettséget a bérleti jogviszony időtartama alatt.
 6. felkéri Dr. Gáli Mihály ügyvédet a bérleti szerződés előkészítésére és egyben felhatalmazza a Krisztin N. László polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
 7. 3 fős bizottság létrehozását javasolja, akinek állásfoglalását a pályázó köteles előzetesen beszerezni és az abban foglaltakat betartani a bérleti jogviszony teljes időtartama alatt a városarculati kérdések, rendelkezéseknek, szabályozásoknak való megfelelésre vonatkozóan. Felkéri a jegyzőt, hogy az ehhez szükséges előterjesztést készítse elő.
 8. a bizottsági véleményekkel történjen meg az új építésű, felújított és jövőben hasznosított ingatlanok tekintetében szerződések kiegészítése.
 9. javasolja a jövőbeni pályázati kiírásokat úgy közzétenni, hogy nem pályázhat az, akinek az önkormányzattal szemben fennálló tartozása van

Határidő: azonnal, szerződéskötésre 15 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

14./ Napirendi pont

Felső-bazársori üzlethelyiség hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a Jegyző asszonyt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. és II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy hasonló a helyzet, mint az előző napirendek esetében. Javasolja a pályázatot érvényesnek tekinteni, elfogadva a pótlólag benyújtott nemleges igazolást. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

235/2019. (VI.26. ) Képviselő-testületi határozat

Felső-bazársori üzlethelyiség hasznosítása – pályázat elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a hiánypótlásban becsatolt okiratot elfogadva az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező, Badacsonytomaj Park utca 6. szám alatti Felső-bazársor területén lévő üres üzlethelyiséget 25.000 Ft/hó bérleti díj ellenében bérbe adja a BestBike Kft. képviseletében Farkas István, 1071 Budapest, Peterdy u. 33. 2/25. pályázónak. A bérleti jogviszony időtartamát a képviselő-testületi döntést követő 15. naptól, de legfeljebb az üzlet fennállásáig vagy az önkormányzati beruházás megkezdéséig, 60 napos felmondási határidővel határozza meg.
 2. felkéri a Műszaki Osztályt a bérleti, és a közterület-használati szerződés előkészítésére, és egyben felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződések aláírására.
 3. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót értesítse a döntésről.

 

Határidő: azonnal,

szerződéskötésre 15 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

15./ Napirendi pont

Majer Péter Alsó-bazársori 2. sz. üzlet átalakítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a Jegyző asszonyt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot nem javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek, mivel a jelenlegi formájában kívánja bérbe adni az üzlethelyiséget.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Laposa Bence képviselő javasolja a napirendi pontlevételét, mivel az az előző döntés értelmében okafogyottá vált.

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért a napirendi pont levételével, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

236/2019.(VI.26.) képviselő-testületi határozat

Majer Péter Alsó-bazársori 2. sz. üzlet átalakítására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. megismerte a tárgyban tett előterjesztést, és a 233/2019.(VI.26.) határozat ismeretében okafogyottá vált a kérelemben meghozandó döntés.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a javaslatot tevőt értesítse a döntésről.

Határidő: a testület soron következő ülése

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Nagy Lajos képviselő 9:35 órakor távozik az ülésről.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 4 fő

A jegyzőkönyv vezetését Tóthné S. Zsuzsa 9:35 órakor átveszi, Part Andrásné jegyzőkönyvvezető távozik az ülésről.

Krisztin N. László polgármester a jegyzőkönyvhitelesítő és jegyzőkönyvvezető távozása miatt jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Kun István képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné S. Zsuzsát. Kéri, hogy aki a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

237/2019.(VI.26.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről és jegyzőkönyvhitelesítőről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Kun István képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

16./ Napirendi pont

Bölcsőde fejlesztésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a Jegyző asszonyt, hogy a bizottság határozatát ismertesse.

 

Wolf Viktória jegyző: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a testületi ülésen javasolja a döntés meghozatalát.

Tájékoztatásul elmondja, hogy 3 érvényes ajánlat érkezett be határidőben. A TÉR-MODELL Kft. br. 3.300.000 Ft-os ajánlatot nyújtott be. Hársfalvi József br. 2.600.000 Ft-os ajánlatot tett. A legkedvezőbb ajánlatot a Harmónia Bt. tette br. 1.905.000 Ft.-tal.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e?

 

Kun István képviselő megkérdezi, hogy a tervezői jogviszonyok tisztázódtak-e?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy beleírhatjuk a szerződésbe, hogy a tervező hozzájárul a terveinek jövőbeni felhasználásához, de jogilag kétséges, hogy megállná a helyét egy bírósági eljárásban. A terv a tervező szellemi terméke, a szerzői joga adott, arról nem lehet lemondatni. Emlékezteti a jelenlévőket, hogy a Magyar Falvak program megvalósítása extra gyorsasággal zajlik, december 31-ig az összes pályázat ki lesz írva. Javasolja a legkedvezőbb ajánlattevő ajánlatát elfogadásra. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirendhez? Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a legkedvezőbb ajánlat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

238/2019. (VI.26.) Képviselő-testületi határozat

Bölcsőde fejlesztéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Magyar Falu programhoz kapcsolódóan a mini bölcsőde fejlesztése/bővítése érdekében a tervezési feladatok ellátására a Harmónia Bt-vel (székhely: 8300 Tapolca, deák Ferenc utca 17.; képviseli: Papp Zoltán Tamás köt szerződést bruttó 1.905.000 Ft (azaz bruttó egymillió-kilencszázötezer forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy projekt megvalósításához kapcsolódó szerződéseket aláírja.

 

Határidő:  azonnal

szerződéskötésre 15 nap

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

17./ Napirendi pont

Régi Hivatal oldalfalának felújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a bizottság határozatának ismertetését.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

239/2019.(VI.26.) képviselő-testületi határozat

Régi hivatal oldalfalának felújítása (II)

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte a régi hivatal oldalfalának felújítására vonatkozó előterjesztést, és új ajánlattételi felhívás kiküldését rendeli el.
 2. felkéri a Hivatal Műszaki Osztályát, hogy a szükséges dokumentumokat készítse elő.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az ajánlattételi felhívás aláírására.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

18./ Napirendi pont

Turistakalauz hirdetési ajánlat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a bizottság határozatának ismertetését.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek, mely szerint nem kíván a kiadványban hirdetni.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

240/2019.(VI.26.) Képviselő-testületi határozat

Turistakalauz hirdetési ajánlat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Turistakalauz kiadvány hirdetési ajánlatát megismerte, de 2019. évre nem kíván a kiadványban hirdetni.
 2. Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse.

Határidő: 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

19./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a bizottság határozatának ismertetését.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. és II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek, azzal, hogy javasolja ajánlatok bekérését a Művelődési Ház teraszfelújítására.

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy ehhez a napirendi ponthoz kapcsolják hozzá a Magyar Falvak pályázatot is. (Művelődési Ház terasz, középület festése, Római út felújítása) Javasolja az ajánlatok bekérését. A Római út felújítása kapcsán, mivel nincs együttműködési lehetőség, azon kell elgondolkodnia a Képviselő-testületnek, hogy mit kezd az 5 m. Ft-tal. Felmerült javaslatként a Neptun Szállótól a Kápolnáig tartó szakasz. Felveti javaslatként a Művelődési Ház előtti terület parkosítását.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint a lakosság tévedésben van a Kisfaludy utas ivóvíz ellátással kapcsolatban. Úgy gondolják, hogy az Önkormányzat fogja a bekötéseket elvégezni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tudomása szerint a Kisfaludy PJT rendelt meg tervezést. Kérdezi Laposa Bence képviselőt, hogy érintettként tud-e erről? Az Önkormányzat a gerinchálózat és a csonkok kiépítésére vállalt kötelezettséget. Vállalja, hogy Orbán Péter alpolgármester úrral leülnek a PJT vezetőjével Soós József úrral és Part Róberttel tisztázni az ügyet.

 

Laposa Bence képviselő javaslata, hogy jogilag össze kellene fogni az ügyet, mert kezd szét esni a dolog. Javasolja, hogy hívják meg a tervezőt, az érintett ingatlantulajdonosokat és a DRV Zrt-től egy az ügyben illetékes személyt.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, amikor az üzemeltetési szerződés megköttetik a DRV Zrt-vel és a Magyar Állammal, azt követően lehet a DRV-hez fordulnia az érintett ingatlan tulajdonosoknak, kérelmet benyújtani, úgy, hogy a tervezővel felveszik a kapcsolatot. A tervezést a magánszemélynek, vagy jogi személynek kell állnia. Az Önkormányzat magáningatlanra nem tud ivóvizet kiépíttetni.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a határozati javaslatot kiegészíteni azzal, hogy a Kisfaludy úti ivóvízhálózattal kapcsolatban lakossági konzultációt tart a Képviselő-testület. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e?

 

Orbán Péter alpolgármester megkérdezi, hogy a közvilágítás bővítésre sikerült-e megkötni a szerződést?

 

Gerencsér Tamás pályázati referens elmondja, hogy a szerződés megkötéséhez szüksége lenne a pontos címekre.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a Kivitelezővel kerüljön sor egy helyszíni bejárásra. A szerződésbe az kerüljön bele, hogy „a leegyeztetett helyszínek szerint”.

 

Gerencsér Tamás pályázati referens felhívja a figyelmet arra, hogy majd tulajdonosi hozzájárulásokat kell beszerezni.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy kössék meg a szerződést, tartsák meg a bejárást és eközben kiderül, hogy hova kell majd tulajdonosi hozzájárulást kérni, hogy haladjon végre a dolog.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy a kivitelező részéről felmerült kérdés a szökőkút világításának megoldása, mert nem tartalmazza a terv.

 

Gerencsér Tamás pályázati referens válaszában elmondja, hogy a kivitelezővel egyeztetett. Időzítővel fog működni a szökőkút világítása. Maga a szökőkút folyamatosan működni fog, természetesen lekapcsolási lehetőséggel.

 

Kun István képviselő megkérdezi, hogy a mozgáskorlátozottak részére kialakított 2 parkolóhely burkolata marad-e? Javasolja a térkövezett terület gyomtalanítását.

 

Gerencsér Tamás pályázati referens válaszában elmondja, hogy igen, a 2 virágágyás között megmarad a 2 mozgáskorlátozottak számára kijelölt parkolóhely.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal és a napirend tárgyalása során elhangzott kiegészítésekkel elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

241/2019. (VI.26.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. a TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 projekt lebonyolítása érdekében elrendeli bruttó 24.823.052,- Ft pénzeszköz átadását a konzorciumi partner, Badacsonytomaj VN. Kft. (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) részére a BaBi telepítése céljából azzal, hogy a partner az átadott pénzösszeg visszautalásáról gondoskodik a projektben történő elszámolást követően haladéktalanul az önkormányzat felé. Az összeget a 2019. évi tartalék keret terhére biztosítja.
 3. javasolja ajánlatok bekérését a Művelődési Ház teraszfelújítására.
 4. a Kisfaludy úti pályázattal kapcsolatosan lakossági konzultáció tartását kéri.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

Mogyorósi Katalin műszaki ügyintéző

20./ Napirendi pont

Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a bizottság határozatának ismertetését.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a beszámolót a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

242/2019. (VI.26.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

21./ Napirendi pont

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

243/2019. (VI.26.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

22./ Napirendi pont

TOP-3.1.1-16 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés pályázathoz kapcsolódó 2 db elektromos autóbusz üzemeltetéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. melléklete)

Hozzászólások

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Rendőrségnek átküldtük a törzskönyveket, forgalmi engedélyeket. A kisbuszok „B” típusú jogosítvánnyal vezethetők a tájékoztatás szerint.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a javaslatokat az elektromos buszokkal kapcsolatban. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Javasolja az anyagban szereplő határidők, feladatok, összegek tekintetében hozzon döntést a Képviselő-testület. Javasolja, hogy július 10-el a buszok próbaideje induljon meg. Ennek tapasztalatai alapján, ha szükséges módosító javaslatok érkeznek a Képviselő-testület elé.

 

Laposa Bence képviselő javasolja, hogy a BABI-hoz hasonlóan nevezzék el az e-buszokat, pl. BABU-ra, továbbá grafikailag annak arculati elemei jelenjenek meg a buszokon is.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Badacsonytomaj címerét javasolja a buszokra, elmondja, hogy a szükséges táblákat is le kell gyártatni a működtetésükhöz. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az elhangzott javaslatokat induló feltételrendszernek elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

244/2019. (VI.26.) Képviselő-testületi határozat

TOP-3.1.1-16 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés pályázathoz kapcsolódó 2 db elektromos autóbusz üzemeltetéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgybani előterjesztést megismerte és az abban szereplő határidők, feladatok, összegek tekintetében azt elfogadja, 2019. július 10-ével a próbaüzemet megindítja és azt követően a tapasztalatok ismeretében kiegészítő döntést hoz, ha szükséges. Az autóbusznak a „BABU” nevet adja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Lukács László

23./ Napirendi pont

,,Nemzeti értékek, Tradicionális Intézmények Hungary” kiadványban  megjelenés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester kéri a Képviselők véleményét, határozati javaslatát.

 

Kun István képviselő nem javasolja a kiadványban való megjelenést.

Krisztin N. László polgármester Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő I. sz. határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

245/2019.(VI.26.) Képviselő-testületi határozat

,,Nemzeti értékek, Tradicionális Intézmények Hungary” kiadványban megjelenés

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a ,,Nemzeti értékek, Tradicionális Intézmények Hungary” kiadványban való megjelenési ajánlatát megismerte, de 2019. évre nem kíván a kiadványban hirdetni. 
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

24./ Napirendi pont

BVKI intézményvezetői álláshelyről lemondásról és pályázati kiírás elfogadásáról”

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 24. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az intézményvezető lemondását el kell fogadnia a Képviselő-testületnek, a feltétel rendszert tudják finomítani. Információi szerint azért távozik az intézmény vezetője, mert anyagilag egy lényegesen jobb pozíciójú állást tud majd betölteni.

 

Wolf Viktória jegyző tájékoztat arról, hogy az intézményvezető hozzájárult a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz. A Képviselő-testületnek el kell döntenie, hogy az október 1-jei távozását tudomásul veszi és a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére, illetve a pályázati kiírás közzétételére felhatalmazza a polgármestert.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az intézményvezető a Bor7 rendezvényt még végig vinné, augusztus végéig dolgozna. Ezt követően a helyettese látná el a szükséges feladatokat az új intézményvezető megválasztásáig.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy folyamatos emberhiánnyal küzdünk, nagyon nehéz munkaerőt találni, ezért javasolja mihamarabb közzétenni az álláshelyre vonatkozó pályázatot. Amennyiben ezt elfogadja a Képviselő-testület, szakértővel véleményeztetni kell a pályázati anyagot, ezen kívül a döntés meghozatalához egy bizottságot kell létrehozni. Augusztus 20-át megelőzően javasolná a közzétételt.

 

Kun István képviselő véleménye szerint az intézményvezető, amit elvártak tőle mindent megtett. Javasolja, hogy teljes egészében tekintsenek el a felmondási idejének letöltésétől.

 

Krisztin N. László polgármester szerint azzal segítik az intézményvezetőt, ha elfogadják azt, amit kért. Megköszönve a munkáját, további életét segítendő, a beadott kérelmének megfelelően elfogadásra javasolja az intézményvezető lemondását. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

246/2019.(VI.26.) Képviselő-testületi határozat

BVKI intézményvezetői, közalkalmazotti álláshelyről lemondásról és pályázati kiírás elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Berecz Nikolett Erika Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye magasabb vezetői beosztásáról és közalkalmazotti jogviszonyáról 2019. október 1-jével történő – Kjt. 28.§-a szerinti – lemondását az okiartban foglalt tartalom szerint tudomásul veszi, a lemondást elfogadja.

Az intézményvezető munkáját megköszönve felhatalmazza az egyéb munkáltató jogokat gyakorló Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a jogviszonyt megszüntető iratok aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Illésné Rácz Andrea igazgatási ügyintéző

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az intézményvezetői feladatok ellátáshoz szükséges feltételek megváltoztak, ezeket ismerteti.

 

Laposa Bence képviselő szerint az lenne a logikus, ha az új intézményvezetőt már az új Képviselő-testület nevezné ki.

 

Krisztin N. László polgármester felhívja a figyelmet arra, hogy a pályázati kiírás közzététele törvényi kötelezettség.

 

Wolf Viktória megkérdezi a Képviselő-testületet, hogy az intézményvezetői álláshelyre vonatkozó pályázati kiírásra mi legyen a határidő?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tudomása szerint az önkormányzati választások október 13-án lesznek. A pályázat beadási határidejének javasolja október 1-et megjelölni és az új Képviselő-testület a soron következő ülésén dönthet az intézményvezető személyéről. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

247/2019.(VI.26.) Képviselő-testületi határozat

BVKI intézményvezetői pályázati kiírás elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye intézményvezetői munkakör betöltésére vonatkozó pályázati kiírás elfogadja azzal, hogy a pályázat benyújtásának határideje 2019. október 1. napja legyen. Felkéri Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a pályázat közzétételére.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Illésné Rácz Andrea igazgatási ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, a televízió nézőinek figyelmét, majd a nyilvános ülést 10:14 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

Krisztin N. László                                                                         Orbán Péter

polgármester                                                                           alpolgármester

Nagy Lajos                                                                                    Kun István

képviselő                                                                                        képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő                                                               jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző