Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2019. évi jegyzőkönyvek 2019.05.30 soros testületi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

2019.05.30 soros testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 11/2019.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. május 30-án 11.40 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Krisztin N. László                           polgármester

Orbán Péter                                     alpolgármester

Forintos Ervin                                 képviselő

Kun István                                      képviselő

Nagy Lajos                                      képviselő                                (5 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Laposa Bence                                  képviselő

Nagy Lajos                                       képviselő                                (2 fő)

 

Tanácskozási joggal jelen van:

Wolf Viktória                                  jegyző                                     (1 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Tamás Lászlóné                             osztályvezető

Gerencsér Tamás                          ügyintéző

Bolla József                                   VN. Kft. képviseletében

Molnárné Keller Csilla                   ügyvezető

Ruda Gábor                                   elnök

Péntek Róbert

Part Andrásné                                jegyzőkönyvvezető                 (7 fő)

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívottakat és a televízió nézőit. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Laposa Bence és Nagy Miklós képviselők bejelentették távolmaradásukat. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Lajos képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

172/2019. (V.30.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester napirendek előtt a televízió nyilvánosságát kihasználva meghívja a város lakosságát a szombaton tartandó 15. városnapra és gyermeknapra, illetve a Balaton napjára. A rendezvény helyszíne a badacsonytomaji strand, mivel a sportpálya felújítása folyamatban van. A Kulturális Intézmény színes programcsomagot állított össze a testület és egyéb támogatók segítségével, az erről szóló szórólapot a postaládákba eljuttattuk.

Elmondja, hogy a meghívóban 31 nyílt napirendi pont szerepel. 3 további napirend felvételére tesz javaslatot, melyeket a pénzügyi bizottság is megtárgyalt.

 1. Pályázatokról szóló tájékoztató
 2. VN. Kft. könyvvizsgálatára vonatkozó ajánlatokról
 3. Kamerarendszer telepítése (3) – ajánlatok elbírálása

 

Kéri, hogy aki a napirendek felvételével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

173/2019. (V.30.) képviselő-testületi határozat

Napirendek felvétele

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. május 30-i nyílt ülésének napirendi pontjaihoz felveszi

 1. 1. Pályázatokról szóló tájékoztató
 2. 2. VN. Kft. könyvvizsgálatára vonatkozó ajánlatokról
 3. 3. Kamerarendszer telepítése (3) – ajánlatok elbírálása

című napirendelet.

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy sorrendiségi módosításra van-e javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a nyilvános ülés módosított napirendjét 34 napirendi ponttal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

174/2019. (V.30.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. május 30-i nyílt ülésének módosított napirendjét 34 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Menü Kft. 2018. évi mérlegbeszámolója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

 1. 2. Menü Kft. I-III. havi gazdálkodásáról beszámoló és támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

 1. 3. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Ruda Gábor elnök

 1. 4. Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda pénzmaradvány felosztása és létszámbővítési kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolfné Tóth Melinda óvodavezető

 1. 5. VN. Kft. 2018. évi mérlegbeszámolója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető, Székely István könyvvizsgáló, Vargáné Szőke Judit könyvelő

 1. 6. Badacsonytomaj VN. Kft. I-III. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető, Székely István könyvvizsgáló, Vargáné Szőke Judit könyvelő

 1. 7. Éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesüléséről szóló beszámolójának és pénzmaradványának elfogadása (zárszámadás)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Az önkormányzat 2018. évi pénzmaradvány felosztására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. Vagyonkimutatás az önkormányzat vagyonáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Az adóztatásról szóló 2018. évi beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. A környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Önkormányzati fejlesztésekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. BAHART Zrt-vel kötendő telekalakítással vegyes csereszerződésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Pályázati felhívás kamerarendszer kiépítésére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Alsó-bazársori 2. sz. üzlet hasznosítása – pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Badacsonyi nyilvános WC pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Felső-bazársori üzlethelyiség hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Badacsonytomaj vasútállomás raktárhelységének felajánlása az önkormányzatnak

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Hegyi taxis szerződés meghosszabbítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Badacsony Bor7 2019. évi Részvételi Szabályzatának módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. 2265. hrsz-ú ingatlan elővásárlási jog gyakorlásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Badacsonytomaj Csendes dűlő ivóvízvezeték és szennyvízcsatorna építése – 1874/1. hrsz. ingatlan felajánlása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. Oroszi András ingatlan felajánlása a Bt. 2932., 2933., 2934. hrsz.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. 041/16. hrsz-ú ingatlan önkormányzati vagyonkezelésbe vételéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 26. Letelepedési támogatási kérelmek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 27. Tájékoztatás néhai Dr. Sellyei Ferenc praxisjog visszavonásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 28. E-jetski elleni petíció

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 29. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 30. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 31. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 32. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 33. VN. Kft. könyvvizsgálatára vonatkozó ajánlatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 34. Kamerarendszer telepítése (3) – ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a napirendi pontokat jelen ülést megelőzően a Pénzügyi bizottság megtárgyalta. Kéri a gyors és hatékony döntéshozatalt, illetve azt, hogy a testületi ülést követően a Tatay Sándor Általános Iskolában megrendezésre kerülő egészségnapon minél többen vegyenek részt a jelenlévők közül is.

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Menü Kft. 2018. évi mérlegbeszámolója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek 2.532 ezer Ft adózott eredménnyel.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


175/2019.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a MENÜ Kft. 2018. üzleti évről szóló Egyszerűsített éves beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal és 2.532 ezer Ft adózott eredménnyel elfogadja.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ügyvezetőt értesítse.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Molnárné Keller Csilla ügyvezető MENÜ Kft.

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

2./ Napirendi pont

Menü Kft. I-III. havi gazdálkodásáról beszámoló és támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek 526.700 Ft összegű támogatással.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

176/2019.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. I-III. havi beszámolójáról és támogatási kérelméről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a MENÜ Kft. 2019. évi I-III. havi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. a kiegészített támogatási kérelem szerinti 526.700,- Ft összeget a Kft. részére működési célra biztosítja az önkormányzat 2019. évi általános tartaléka terhére.
 3. felkéri a hivatalt, a támogatási szerződés, valamint a soron következő képviselő-testületi ülésre az előirányzat módosítását készítse elő.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

Határidő: elfogadásra azonnal;

értesítésre 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető

3./ Napirendi pont

Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Ruda Gábor elnök

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester köszönti Ruda Gábor és ifj. Péntek Róbert urakat. Kérdezi, hogy kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni. Megállapítja, hogy nem. Elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

177/2019.(V.30.) képviselő-testületi határozat

A Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Szt.János u. 8.; képviseli: Ruda Gábor adószám: 18679078-1-13) részére 2019. évben egyösszegű vissza nem térítendő támogatást biztosít az általános tartalék terhére 200.000 Ft összegben, azaz Kettőszázszázezer forint összegben.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára.
 3. a támogatás célja: Péntek Róbert verses kötete kiadási költségeinek támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2019. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2020. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő: a megállapodás megkötésére: 2019. június 20.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

Ruda Gábor és ifj. Péntek Róbert megköszöni a Képviselő-testület támogatását és távozik a teremből.

4./ Napirendi pont

Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda pénzmaradvány felosztása és létszámbővítési kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolfné Tóth Melinda óvodavezető

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

178/2019.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda pénzmaradvány felosztása és létszámbővítési kérelme.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulásnál keletkezett 2.506.134,- Ft szabad pénzmaradvány önkormányzat részére történő visszautalását tudomásul veszi azzal, hogy abból az óvoda vezető által kérelmezett, kismotorozásra, biciklizésre alkalmas terasz kialakítását és a kerítés, kapu felújítását, ezen összeg erejéig az önkormányzat megvalósítja.
 2. a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2018. évi pénzmaradványát 4.069.440,-Ft összegben javasolja a TT részére elfogadásra azzal, hogy a kötelezettség vállalással terhelt részt a szállítói számlák fedezetéül biztosítsa, a szabad pénzmaradványt, 4.062.440,-forint összegben az intézmény részére az előterjesztés szerinti feladatokra biztosítsa.
 3. a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde létszámbővítési kérelmét az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja.
 4. felkéri Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás Társulási Tanácsát, hogy a soron következő ülésén a szükséges döntéseket, különösen a 2019. évi költségvetésmódosítását, meghozni szíveskedjenek.

Határidő: elfogadásra azonnal;

egyebekben 30 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné osztályvezető

Bolfné Tóth Melinda intézményvezető

Mogyorósi Katalin műszaki ügyintéző

 

5./ Napirendi pont

VN. Kft. 2018. évi mérlegbeszámolója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető, Székely István könyvvizsgáló, Vargáné Szőke Judit könyvelő

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek 13.360 ezer Ft adózott eredménnyel.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

179/2019.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

VN Kft. 2018. évi mérlegbeszámolójáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj Városüzemeltető Kft. 2018. évi mérlegbeszámolóját – Közhasznúsági jelentés 2018.01.01-2018.12.31. – jóváhagyólag, az előterjesztés szerinti tartalommal és 13.306 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.
 2. felhatalmazza a Krisztin N. László polgármester, hogy a döntésről az ügyvezetőt értesítse.
 3. elfogadja, hogy a VN Kft. a 2018. évi eredményét a közhasznú feladatok ellátására fordítja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető VN Kft.

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

6./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN. Kft. I-III. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető, Székely István könyvvizsgáló, Vargáné Szőke Judit könyvelő

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Megjegyzi, hogy a bizottsági ülésen a könyvvizsgáló úr is jelen volt, javasolta a beszámolók elfogadását. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

180/2019.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

VN Kft. I-III. havi beszámolójáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN Kft. 2019. évi I-III. havi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: elfogadásra azonnal;

értesítésre 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető

7./ Napirendi pont

Éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

181/2019. (V.30.) képviselő-testületi határozata

2018. évi ellenőrzési jelentésről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőrzési feladatok ellátására megbízott SZAHK - ÉRTELEM Bt. által készített Éves ellenőrzési jelentés 2018.” beszámolót – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

8./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesüléséről szóló beszámolójának és pénzmaradványának elfogadása (zárszámadás)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot és rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

182/2019.(V.30.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadási beszámolójáról nyilatkozatok és mérlegek elfogadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (2) bekezdése alapján - az előterjesztés mellékleteként - bemutatott mérlegeket és kimutatásokat az előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadja.
 2. a polgármester által készített, a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatát, melynek tartalmát az abban foglaltak alapján elfogadja.
 3. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal vezetője által készített, a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatát, melynek tartalmát az abban foglaltak alapján elfogadja.
 4. a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye vezetője által készített, a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatát, melynek tartalmát az abban foglaltak alapján elfogadja

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadásáról

9./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2018. évi pénzmaradvány felosztására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a BVKI-tól elvonni javasolt 6.103.085 Ft összeg önkormányzati tartalékba helyezését tartja indokoltnak.

Krisztin N. László polgármester kéri a pénzügyi osztály vezetőjét, hogy adjon tájékoztatást.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a Kulturális Intézmény vezetője a Zöld ág rekord kísérletre, ami előre nem tervezetten mintegy 200 eFt-ba került, a Városnapra és egyéb rendezvényeknél esetlegesen felmerülő többletköltségekre biztonsági tartalékként szeretne 1 millió forintot kérni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja azzal, hogy a Kulturális Intézmény pénzmaradványából 1 millió forintot a rendezvények költségeire átcsoportosít, a fennmaradó 6.103.085,- Ft-ot pedig az intézménytől elvonja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

183/2019.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

2018. évi pénzmaradvány felosztásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

a)    az önkormányzat 2018. évi pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Tárgyévi pénzmaradvány:

- önkormányzat                                   2 206 746 210,-Ft

- Kulturális Intézmény                               7 151 778,-Ft

- Közös Önkormányzati Hivatal              12 668 162,-Ft

A pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt

- önkormányzat                                   2 064 456 773,-Ft

- Kulturális Intézmény                                    48 693,-Ft

- Közös Önkormányzati Hivatal                   335 344,-Ft

Szabad pénzmaradvány:

- önkormányzat                                      142 289 437,-Ft

- Kulturális Intézmény                               7 103 085,-Ft

- Közös Önkormányzati Hivatal              12 332 818,-Ft

b)   az önkormányzat pénzmaradványából az előző évi kötelezettségekre és a képviselő-testület döntései alapján a 2019. évi kötelezettségekre a fedezetet biztosítja, az ezen felül megmaradt szabad pénzmaradványt 142.289.437,- Ft-ot az önkormányzat az általános tartalékba helyezi.

c)    Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye részére a szállítói kötelezettségre a fedezetet biztosítja, a szabad pénzmaradvány összegéből 1.000.000,- Ft-ot rendezvény költségre átcsoportosít, 6.103.085,- Ft-ot az intézménytől elvonja, az önkormányzat az általános tartalékba helyezi.

d)   a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal szállítói kötelezettségeire a fedezetet biztosítja, a szabad pénzmaradvány: 12.332.818,- Ft összegéből 8 000 000,- Ft-ot az intézménynél hagy, 4.332.818,- Ft-ot elvonja és az önkormányzat tartalékába javasolja helyezni.

e)    felkéri a jegyzőt, hogy a döntésnek megfelelően az előirányzat módosítást és a rendelettervezetet készítse elő, a polgármestert, hogy a rendelettervezetet terjessze elő.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben a következő rendeletmódosítás

Felelős:    Krisztin N. László polgármester, Tamás Lászlóné Költségvetési és adóosztály vezető

10./ Napirendi pont

Vagyonkimutatás az önkormányzat vagyonáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Elmondja, hogy a jelenleg építés alatt álló vagyonelemek az aktiválást követően kerülnek bele a vagyonmérlegbe, növelve az önkormányzat vagyonát. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

184/2019.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

Vagyonkimutatás az önkormányzat vagyonáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonállapotáról szóló tájékoztatót az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné Költségvetési és adóosztály vezető

11./ Napirendi pont

Az adóztatásról szóló 2018. évi beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Elmondja, hogy kismértékű túlteljesítés mutatkozik bizonyos adónemenként a tervezetthez képest, az összeadónemet illetően 4-5 millió forinttal több folyt be. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

185/2019 (V.29.) Képviselő-testületi határozat

2018. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról szóló beszámolóról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a 2018. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról szóló beszámolót elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az adókból származó bevételek összegéről a lakosságot tájékoztassa.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Kovács Katalin adóigazgatási ügyintéző

Vasárosné Molnár Katalin adóigazgatási ügyintéző

 

12./ Napirendi pont

A környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kéri a Jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

 

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy rendelet tervezet szerint a kültéri zeneszolgáltatás alapesetben 22.00 óráig történhet. Kérelemre hétköznap 24.00 óráig, péntek és szombat éjszaka, illetve a hét első munkanapját megelőző napon 2.00 óráig van lehetőség a hosszabbításra. Esküvő esetén reggel 6-ig adható engedély. A kérelmeket a hivatal felé legalább 8 nappal korábban kell benyújtani.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelet-tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

14/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelete

A környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló

önkormányzati rendelet módosításáról

13./ Napirendi pont

Önkormányzati fejlesztésekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I., II., III. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy

-          Kishableány előtti szegélyezés építési munkáival PRODIGE Kft. Balatonederics, Petőfi utca 11. szám alatti ajánlatot adót 1901.994 Ft összegen,

-          Takács Zsolt ev. Badacsonytomaj, József Attila utca 14. szám alatti ajánlatot adót 650.000 Ft + ÁFA összegen,

-          mólón levő üzletek víz, szennyvíz, és villanyszerelési munkáival a Szorgos Fuvar Kft. (8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2900/9. szám alatti ajánlatot adót 377.190 Ft összegen

javasolja megbízni.

Felkéri a hivatalt, hogy az építési törmelék elszállításának igazolását kérje be a vállalkozótól.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Badacsonytomaj 2557/3/A helyrajzi számú ingatlanon levő egyéb épület elbontásából visszamaradt betonlábazat bontási munkáira Takács Zsolt 650.000 Ft + ÁFA összegű ajánlatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

186/2019. (V.30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 2557/3/A helyrajzi számú ingatlanon levő egyéb épület elbontásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj 2557/3/A helyrajzi számú ingatlanon levő egyéb épület elbontása tárgyban készített előterjesztést megismerte.
 2. 2. dönt abban, hogy a Badacsonytomaj 2557/3/A helyrajzi számú ingatlanon levő egyéb épület elbontásából visszamaradt betonlábazat bontási munkáival Takács Zsolt ev. Badacsonytomaj, József Attila utca 14. szám alatti ajánlatot adót 650.000 Ft + ÁFA összegen bízza meg, melyet a költségvetésben a 2019. évi tartalék keret terhére biztosít. Drénkaviccsal történő visszatöltésre kéri fel a vállalkozót a területen.
 3. felhatalmazza Krisztin N. Lászlót a szerződés aláírására.
 4. felkéri a hivatalt, hogy az építési törmelék elszállításának igazolását kérje be a vállalkozótól.

Határidő: azonnal, szerződéskötésre 15 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a PRODIGE Kft. Kishableány előtti szegélyezés építési munkáira adott 1.901.994 Ft összegű ajánlatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

187/2019. (V.30.) Képviselő-testületi határozat

Kishableány előtti szegélyezés építési munkáinak

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Kishableány előtti szegélyezés építési munkáinak tárgyában készített előterjesztést megismerte
 2. 2. dönt abban, hogy a Kishableány előtti szegélyezés építési munkáival PRODIGE Kft. Balatonederics, Petőfi utca 11. szám alatti ajánlatot adót 1901.994 Ft összegen bízza meg, melyet a költségvetésben a 2019. évi tartalék keret terhére biztosít.
 3. felhatalmazza Krisztin N. Lászlót a szerződés aláírására.
 4. felkéri a hivatalt, hogy az építési törmelék elszállításának igazolását kérje be a vállalkozótól.

 

Határidő: azonnal,

teljesítésre 2019. június 14.

szerződéskötésre azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a mólón levő üzletek víz, szennyvíz, és villanyszerelési munkáira a Szorgos Fuvar Kft. bruttó 377.190 Ft összegű ajánlatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

188/2019. (V.30.) Képviselő-testületi határozat

Mólón levő üzletek víz, szennyvíz, és villanyszerelési munkái

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a mólón levő üzletek víz, szennyvíz, és villanyszerelési munkái tárgyában készített előterjesztést megismerte.
 2. 2. dönt abban, hogy a mólón levő üzletek víz, szennyvíz, és villanyszerelési munkáival a Szorgos Fuvar Kft. (8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2900/9. szám alatti ajánlatot adót bruttó 377.190 Ft összegen bízza meg, melyet a költségvetésben a 2019. évi tartalék keret terhére biztosít.
 3. felhatalmazza Krisztin N. Lászlót a szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal

szerződéskötésre 15 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

14./ Napirendi pont

BAHART Zrt-vel kötendő telekalakítással vegyes csereszerződésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

189/2019.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

BAHART Zrt-vel kötendő telekalakítással vegyes csereszerződésről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Veszprém Megyei Kormányhivatal VE/53/991-4/2019. ügyszámú határozatát és VE/53/991-5/2019. ügyszámon kiadott záradékot megismerte.
 2. a Balatoni Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 8600 Siófok, Krúdy sétány 2., cégjegyzékszám: 14-10-300113, adószám: 11238326-2-14, statisztikai számjel: 11238326-5030-114-14, képviseli: Kollár József vezérigazgató) az önkormányzat tulajdonát képező Badacsonytomaj 2561/10 és 2561/4 hrsz-ú és a BAHART Zrt. tulajdonát képező Badacsonytomaj 2559/5 és 2559/6 hrsz-ú ingatlanok tárgyában a telekalakítással vegyes csereszerződés aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet a szerződés ellenjegyzésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

15./ Napirendi pont

Pályázati felhívás kamerarendszer kiépítésére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Megjegyzi, hogy az önkormányzat egy másik rendszer kiépítéséről 5,5 millió forintos bekerülési költséggel már döntött, ezért nem javasolja a bizottság ezen pályázat benyújtását. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

190/2019.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

Pályázati felhívás kamerarendszer kiépítésére

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az LNL Group Kft. által küldött pályázati tájékoztatót megismerte, a pályázaton nem kíván részt venni.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Mogyorósi Katalin műszaki ügyintéző

16./ Napirendi pont

Alsó-bazársori 2. sz. üzlet hasznosítása – pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja eredménytelenné nyilvánítani a pályázati eljárást és a II. határozati javaslat elfogadását és a III. határozati javaslat elfogadását június 18-i beadási határidővel a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy 1 pályázat érkezett, de a testület úgy látja, hogy további egyeztetésre van szükség. Megjegyzi, hogy a Tájház udvari fejlesztés kapcsán is épül két üzlet, melyre még nem írtuk ki a pályázatot.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a kivitelezés teljesítési határideje június 28. Az üzletek pályázati kiírása a következő ülésre kerül előkészítésre.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy gyakran különböző igények merülnek fel a bérlők részéről a bérleménnyel kapcsolatban, amiről most még esetleg lehetne egyeztetni. A bizottság javasolja jelen pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítani, és új pályázat kiírását elrendelni június 18-i határidővel. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

191/2019. (V.30. ) Képviselő-testületi határozat

Alsó-bazársori 2. sz. üzlet hasznosítása – pályázat elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából az ún. Alsó-bazársor Badacsonytomaj 2557/2 hrsz2. sz. üzlet, és a hozzátartozó fedett árusító tér + bútor és göngyöleg raktár ingatlanra kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, és egyben új pályázat kiírását rendeli el. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a pályázót.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából az ún. Alsó-bazársor Badacsonytomaj 2557/2 hrsz2. sz. üzlet, és a hozzátartozó fedett árusító tér + bútor és göngyöleg raktár ingatlanra pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:
  1. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)    8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2557/2 hrsz. (Alsó-bazársor) 2. sz. üzlet

b)   megnevezése: kivett bolt, udvar

c)    műszaki állapota: új

d)   vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. 2. a hasznosítás módja: bérbeadás
 2. 3. a pályázati feltételek meghatározása:

a)    Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2019. június 18. 10,00 óra, kizárólag postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Alsó-bazársori 2. sz. üzlet bérbeadására”)

b)   Pályázat bontásának helye, ideje: 2019. június 18. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)    Induló bérleti díj: 2.500.000,-Ft/év+rezsiköltség.

d)   A pályázati letét összege a helyiség pályázati felhívásban megjelölt induló bérleti díjával számolt egy évi ÁFA nélküli bérleti díj összegének 20%-a.

e)    Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

f)     A bérleti jogviszony időtartama: 2019. július 1. – 2023. október 31.

g)    Licitösszeg emelésének mértéke: 150.000,- Ft

h)   Pályázó külön nyilatkozatában vállalja – szerződéses keretek közé foglalásával egyidejűleg – hogy az ingatlanban igényes butiko(ka)t, éttermet, borbárt, kávézót, fagylaltozót, cukrászdát, üzemeltet bérletben/albérlet a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával. Pályázónak az ettől eltérő funkciókat a pályázatban rögzíteni kell.

i)      Pályázathoz csatolni kell az üzemeltetésre vonatkozó részletes koncepciótervet.

j)      Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt, illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben

k)    Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

 

Határidő: azonnal

egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

17./ Napirendi pont

Badacsonyi nyilvános WC pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. és III. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a bérlet időtartamát 5 éves határozott időre határozza meg, 1.000.000 Ft/év bérleti díj összeggel, június 18-i beadással és azzal, hogy az üzlet nyitva tartására köteles a pályázó legalább a szomszédos üzletek nyitva tartásához igazodóan.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az alsó bazársori objektum befejezésének határideje június 28. Amíg nem kap használatbavételi engedélyt, addig nem üzemelhet. Ez hetekig, esetleg hónapokig is eltarthat. Helyi vállalkozó jelentkezett az illemhely működtetésére, a pályázat egy évre volt meghirdetve. Fennáll annak a veszélye, hogy csak a nyár közepe felé tudna megnyitni. Most 5 éves bérleti időről lenne szó. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

192/2019.(V.30.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyi nyilvános WC pályázat elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából az ún. Alsó-bazársor Badacsonytomaj 2557/2 hrsznyilvános illemhelyiség ingatlanra kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, és egyben új pályázat kiírását rendeli el. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a pályázót.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából az ún. Alsó-bazársor Badacsonytomaj 2557/2 hrsznyilvános illemhelyiség ingatlanra új pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:
 2. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

e)    8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2557/2 hrsz.

f)     területe: kb. 50 m2

g)    megnevezése: kivett bolt, udvar

h)   műszaki állapota: új

i)      vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. 2. a hasznosítás módja: bérbeadás
 2. 3. a pályázati feltételek meghatározása:

a)    Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2019. június 18. 10,00, kizárólag postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Badacsonyi nyilvános WC bérbeadására”)

b)   Pályázat bontásának helye, ideje: 2019. június 18. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)    Induló bérleti díj: 1.000.000,-Ft/év + rezsiköltség.

d)   A pályázati letét összege a helyiség pályázati felhívásban megjelölt induló bérleti díjával számolt egy évi ÁFA nélküli bérleti díj összegének 20%-a.

e)    Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

f)     A bérleti jogviszony időtartama: jogerős használatbavételi engedélytől kezdődően – 5 éves határozott időtartam

g)    Licitösszeg emelésének mértéke: 50.000,- Ft

h)   Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt, illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben

i)      Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

j)      Az üzlet nyitva tartására köteles a pályázó legalább a szomszédos üzletek nyitva tartásához igazodóan.

II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

 

Határidő: azonnal,

egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

18./ Napirendi pont

Felső-bazársori üzlethelyiség hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek június 18-i beadási határidővel.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Megjegyzi, hogy tavalyelőtt ez a társaság bérelte már a helyiséget. Mivel voltak problémák, tavaly a Tourinform Iroda előtti területen kapott helyet. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

193/2019.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

Felső-bazársori üzlethelyiség hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. pályázatot ír ki az alábbi, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező helyiség bérbeadása céljából:

a)         a meghirdetett helyiség címe, megnevezése: 8261 Badacsonytomaj, Park u. 6. Felső-bazársor területén lévő üres üzlethelyiség (Badacsonytomaj 1239 hrsz. ingatlan)

b)        hasznosítás módja: bérbeadás

c)         vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

d)        a helyiségben gyakorolható tevékenység megnevezése: raktározási tevékenység

e)         a bérleti díj legalacsonyabb mértéke: 25.000,- Ft/hó

f)         A bérleti jogviszony időtartama: kezdete a soron következő Képviselő-testületi döntés követő 15. nap – határozatlan idejű, de legkésőbb az üzlet fennállásáig, vagy az önkormányzati beruházás megkezdéséig.

g)        a pályázati letét összege: A pályázati letét összege a helyiség pályázati felhívásban megjelölt induló bérleti díjával számolt egy évi ÁFA nélküli bérleti díj összegének 20%-a, melyet Badacsonytomaj Város Önkormányzat 11748052-15427504 számú számlájára kell befizetni.

h)        A pályázat beérkezésének határideje, módja: 2019. június 18. 10,00 óra, kizárólag postai úton a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal címére (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.)

i)          A pályázat bontásának időpontja, és helye: 2019. június 18. 10,00 óra, a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsa kő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.)

j)          Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

k)        Licitösszeg emelésének mértéke: 5000 Ft

l)          Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt, illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

m)      Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

 1. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét a pályázati felhívás előkészítésére és Krisztin N. László polgármestert annak közzétételére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebek a pályázat kiírására 5 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester,

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási

19./ Napirendi pont

Badacsonytomaj vasútállomás raktárhelységének felajánlása az önkormányzatnak

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot nem javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

193/A/2019.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj vasútállomás raktárhelységének felajánlása az Önkormányzatnak

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj vasútállomás raktárhelységének tárgyában előkészített előterjesztést megismerte, a helyiség bérleményként való hasznosítását nem támogatja. Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a MÁV Zrt-t tájékoztassa a döntésről.

Határidő: elfogadásra azonnal;

értesítésre 5 nap

Felelős: Krisztin Németh László polgármester,

Mogyorósi Katalin műszaki ügyintéző

20./ Napirendi pont

Hegyi taxis szerződés meghosszabbítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja informális egyeztetés összehívását e tárgyban, ahol az érintettekkel a hivatal a szükséges egyeztetéseket lefolytatja a képviselő-testület jelenlétében a jogszabályi megfelelés érdekében.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a képviselők a taxisokkal 5 éve együtt dolgoznak, kölcsönös a bizalom és a megelégedettség. Úgy fogja fel, hogy a kérelmüket azért adták be, hogy ez a testület hozza meg az elkövetkezendő 5 évre a döntést a további működésükre vonatkozóan. A napokban felmerült újabb körülményeket ilyen rövid idő alatt nem lehet kezelni, ezért a bizottság a döntés előkészítésére egyeztetést javasol. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

194/2019. (V.30.) Képviselő-testületi határozat

Hegyi Taxis szerződés meghosszabbítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. informális egyeztetés összehívását kezdeményezi e tárgyban, ahol az érintettekkel a hivatal a szükséges egyeztetéseket lefolytatja a képviselő-testület jelenlétében a jogszabályi megfelelés érdekében.
 2. felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőket értesítse a döntésről.

 

Határidő: azonnal,

folyamatos

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

21./ Napirendi pont

Badacsony Bor7 2019. évi Részvételi Szabályzatának módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Megjegyzi, hogy a nyitvatartási idő tekintetében vannak változások. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

195/2019.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsony Bor7 2019. évi Részvételi Szabályzatának módosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsony Bor7 2019. évi Részvételi Szabályzatának 19. pontjára vonatkozó módosítást a következők szerint jóváhagyja.

„A napi nyitvatartási idő hétfőtől- csütörtökig kötelező: 17:00-22.00 óra, javasolt és engedélyezett: 10:00-24:00 óra között tart; péntek- szombat kötelező: 14:00-24:00, javasolt és engedélyezett 10:00-02:00 óra, vasárnap kötelező: 14:00-22:00 óra, javasolt és engedélyezett 10:00-24:00 óra.”

 1. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az intézményvezetőt a döntésről értesítse.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

22./ Napirendi pont

2265. hrsz-ú ingatlan elővásárlási jog gyakorlásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

196/2019.(V.30.) képviselő-testületi határozat

a Badacsonytomaj 2265 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Badacsonytomaj 2265 hrsz-ú kivett saját használatú út megnevezésű 1243 m2 területű belterületi ingatlan, (tulajdoni hányad 6/24-ed rész) tekintetében az önkormányzatot megillető elővásárlási jogával élni kíván. Felhatalmazza a polgármestert, hogy jelezze az önkormányzat vételi szándékát kérelmező felé, illetve, hogy az elővásárlási szándékról szóló nyilatkozatot és adásvételi szerződést írja alá.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tóth Lászlóné vagyongazdálkodási ügyintéző

 

23./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Csendes dűlő ivóvízvezeték és szennyvízcsatorna építése – 1874/1. hrsz. ingatlan felajánlása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


197/2019.(V.30.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Csendes dűlő ivóvízvezeték és szennyvízcsatorna építése - 1874/1 hrsz. ingatlan felajánlása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az 1874/1 hrsz.-ú ingatlan felajánlása tárgyában előkészített előterjesztést megismerte;
 2. az ingatlan tulajdonos tulajdoni hányadára vonatkozó felajánlását köszönettel elfogadja és hozzájárul, hogy ajándékozás jogcímén az ingatlan az önkormányzat tulajdonába kerüljön;
 3. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy az ajándékozási szerződést készítse elő;
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására.

Határidő: elfogadásra azonnal;

egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin Németh László polgármester

dr. Gáli Mihály ügyvéd,

Mogyorósi Katalin műszaki ügyintéző

24./ Napirendi pont

Oroszi András ingatlan felajánlása a Bt. 2932., 2933., 2934. hrsz.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 24. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Megjegyzi, hogy mivel az ingatlanok a rendezési terv szerint sportövezetbe tartoznak, ezért a bizottság nem javasolja a felajánlás elfogadását. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

198/2019.(V.30.) képviselő-testületi határozat

Oroszi András ingatlan felajánlása Badacsonytomaj 2932, 2933, 2934 hrsz.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Oroszi András (1138 Budapest, Párkány u. 12. 10/59.) szám alatti lakos kérelmét nem támogatja, nem kívánja megvásárolni a Badacsonytomaj 2932, 2933, 2934 hrsz-ú beépítetlen területű ingatlanokat.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

25./ Napirendi pont

041/16. hrsz-ú ingatlan önkormányzati vagyonkezelésbe vételéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 25. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

199/2019.(V.30.) képviselő-testületi határozat

A Badacsonytomaj 041/16. hrsz. vagyonkezelésbe vételéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GINOP-7.1.6-16-2017-00004 kódszámú „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című projekthez kapcsolódóan

 1. Kezdeményezi a Magyar Állam tulajdonában és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet vagyonkezelésében lévő Badacsonytomaj 041/16. hrsz-ú ingatlan önkormányzati vagyonkezelésbe történő átvételét.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az eljáráshoz kapcsolódó nyilatkozatokat, szerződéseket aláírja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

26./ Napirendi pont

Letelepedési támogatási kérelmek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 26. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek 500.000 Ft vissza nem térítendő, 1.000.000 Ft visszatérítendő támogatási összeggel.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

200/2019.(V.30.) képviselő-testületi határozat

Letelepedési támogatásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a letelepedési támogatásról szóló 8/2016.(III.09) önkormányzati rendelete alapján Bakó Ambrus és Bakó Lenka (8258 Badacsonytomaj, Erdős u. 23.) kérelmére a rendelet 4.§ (3) bekezdés a) pontja alapján 500.000 Ft (azaz ötszázezer forint) vissza nem térítendő támogatást és a rendelet 4.§ (4) bekezdés a) pontja alapján 1.000.000 Ft (azaz egymillió forint) kamatmentes kölcsönt biztosít a rendelet 6.§-ában foglaltaknak megfelelően 10 éves futamidőre.
 2. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet a Támogatási szerződés előkészítésére a jogszabályi előírásoknak megfelelően és felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési és adóosztály vezetőt a szerződés aláírására.
 3. a támogatás összegét az önkormányzat 2019. évi költségvetésében az egyéb felhalmozási célú kiadások keret terhére biztosítja.
 4. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben 2019. június 30.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

27./ Napirendi pont

Tájékoztatás néhai Dr. Sellyei Ferenc praxisjog visszavonásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 27. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kéri a Jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az örökösöknek nem sikerült a praxisjogot értékesíteni a doktor úr halálát követő egy éven belül. Ezért a jogszabályoknak megfelelően az önkormányzat kötött szerződést december 31-ig a helyettesítésre Dr. Karaszon Diána gyermekorvossal. Az ehhez szükséges engedélyek, eszközök és a szakszemélyzet az önkormányzat részéről biztosítottak.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja az eszközhasználati szerződés meghosszabbítását december 31-ig, ha ezt a másik fél is támogatja. Az eszközök egy része a Dr. Sellyei és Fiai Bt. tulajdona, a cég valószínűleg végelszámolással megszűnik. Az eszközök másik része önkormányzati tulajdon, illetve pályázati program keretében is kerültek oda eszközök. A korábbi bérleti szerződés április 30-al lejárt.

 

Kun István képviselő javasolja megvizsgálni, hogy ténylegesen milyen eszközökről van szó.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy december 31. jelentős nap lehet a település életében, előfordulhat, hogy ezt követően nem lesz gyermekorvos. Javasolja a háttér vizsgálatok után december 31-ig az eszközökre vonatkozó szerződés meghosszabbítását. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

201/2019.(V.30.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztatás néhai Dr. Sellyei Ferenc praxisjog visszavonásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Tájékoztatás néhai Dr. Sellyei Ferenc praxisjog visszavonásárólcímű előterjesztést és annak mellékleteit megismerte és azt jóváhagyólag tudomásul veszi, és a finanszírozási szerződés módosításának aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert.
 2. az eszközhasználati szerződés határidejének 2019. december 31-ig történő módosítására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

28./ Napirendi pont

E-jetski elleni petíció

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 28. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a televízióban és az újságokban is fellángolt a vita arról, hogy elektromos jetskiket szeretnének meghonosítani a Balatonon. Ez ellen a Nők a Balatonért Egyesület petíciót indított el, kérik a testület állásfoglalását is. A tengereken látható motoros jetzkinél ez közel egy méterrel hosszabb, nagy testű szerkezet, 60 km/óra sebességgel képes közlekedni. A Balatonban sokan mélyre beúsznak, horgászok horgásznak, vitorlások vannak a vízen. Az a kérdés, hogy kell-e egy ilyen gyors eszköz ide. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin képviselő szerint a Balaton felülete nem alkalmas arra, hogy egy nagyon szűk rétegnek az ezirányú minőségi turizmusát, szórakozását segítse, sokak nyaralását elrontva.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Balatoni Szövetség közgyűlésén is téma volt, sokféle vélemény elhangzott. Felmerült, hogy egy lekorlátozott részen közlekedhetnének, végleges állásfoglalás nincs. A tagönkormányzatoknak a Balatoni Szövetség kérdőívet fog kiküldeni, melyhez a mostani döntés felhasználható. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, a Nők a Balatonért Egyesület petícióját támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

202/2019. (V.30.) képviselő-testületi határozat

E-jetski elleni petíció

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. nem támogatja, hogy nagy sebességű, elektromos meghajtású vízi sporteszközök kerüljenek a Balatonra, ezért csatlakozni kíván a Nők a Balatonért Egyesület e-jetski elleni kezdeményezéhez.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert az e-jetski elleni petíció aláírására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

értesítésre 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Tóthné Sáfár Zsuzsanna igazgatási ügyintéző

 

 

29./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 29. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

203/2019. (V.30.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

30./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 30. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a régi polgármesteri hivatal épületéről a vakolat a szomszéd ingatlanára dőlt, aki ragaszkodik ahhoz, hogy a felőle lévő falról teljes egészében legyen leverve a vakolat, biztonsági okokból. Ehhez árajánlat bekérését javasolja, állvány készítése is indokolt, komoly összegről van szó.

 

Wolf Viktória jegyző egyetért az árajánlat bekérésével, illetve statikai véleményt is javasol kérni a ház állapotára vonatkozóan.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy az alsó temető kerítését meg kell csinálni, a vadak bejárnak a temetőbe. Úgy gondolja, hogy ez túlmutat a Kft. feladatain.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a temetők a VN. Kft. kezelésében vannak, első körben az önkormányzattól kapott támogatásból kell megvalósítani a kerítést, melyhez nincs szükség külön megrendelőre. Meg kell vizsgálni, hogy szükséges-e építési engedély a kerítéshez, előzetes szakmai konzultáció lenne indokolt.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a konzultáció lefolytatását a főépítész úr és a műszaki osztály bevonásával. Kéri az ügyvezetőt, hogy ezt követően ismét keresse meg a testületet a pénzügyi forrást illetően.  Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

204/2019. (V.30.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

31./ Napirendi pont

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 31. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az elektromos buszokról két alkalommal a Turisztikai Egyesülettel, egyszer pedig a testületen belül történt egyeztetés. A testület megbízta Lukács Lászlót a feladat előkészítésével, a rendszer működtetésével. A pénzügyi feltételekről rendkívüli ülés keretében fognak tárgyalni. Nyugdíjas, minimum B kategóriás jogosítvánnyal és megfelelő gyakorlattal rendelkező férfiakat fognak megszólítani a sofőri feladatra. Legalább 4 főre van szükség a vezetéshez. Előzetes egyeztetések szerint délelőtt háromszor és délután háromszor tenne egy-egy kört a meghatározott útvonalon az egyik busz, a másik tartalékként maradna. Az útvonal 55 perces. A pihenőbusz gyorsjáratként a 71-es úton Badacsonyörstől Badacsonyig bevonható lenne. A járművek az iskola előtti téren lévő töltőhelytől indulnak, az iskola melletti buszmegállóhoz érkeznek vissza. Az első évben az önkormányzat üzemelteti, a marketinget a Turisztikai Egyesület végzi, honlapon, szórólapon és egyéb kiadványokon szerepelteti a járműveket, megtervezi a megállóhelyeket, kihelyezi a tájékoztató táblákat, stb. A Városnapon ötletpályázatot írunk ki a buszok nevére. A szolgáltatást bárki igénybe veheti ingyenesen, mivel a pályázat 100 % támogatottságú volt. A buszok mérete miatt elsősorban a helyi lakosokat képviseljük, de értelemszerűen turisztikai célokat is szolgál. A menetrendet illetően időközben célszerűségi módosításokra kerülhet sor. A buszok beállítására várhatóan június 20. körül kerül sor.

 

Kun István képviselő javasolja, hogy a misékhez is igazodjon a menetrend.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az EFOP pályázat részeként elnyert buszok mellett az iskolában egy tanterem felújítására került sor, illetve felnőttképzést és egyéb képzéseket is tartalmaz. A hivatal részére elsősorban lap-topok, nyomtatók beszerzése történt, illetve 4 egészségfejlesztési program és egy szakmák napja kerül megrendezésre a segítségével. A közbeszerzési eljárás során a programok szervezését egy szegedi cég nyerte el. A közbeszerzési határidő május 31. Kéri, hogy a rendezvényeken és a városnapon minél többen vegyenek részt. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

205/2019. (V.30.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a két ülés között történt fontos eseményekről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

32./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 32. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I.-II.-III. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

-          Bodor Istvánnal kössön szerződést bruttó 1.180.000 Ft összegen

-          c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcélra javasolja pályázat benyújtását a következő költséggel

-            pályázat költségét összesen:                      16.971.873,- Ft-ban,

-            az önerő mértékét (35%):                           5.941.155,- Ft-ban,

-            az igényelt támogatás összegét (65%):         11.030.718,- Ft-ban

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

206/2019. (V.30.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az I. világháborús emlékmű restaurálása érdekében Bodor István szobrászművésszel a szerződés megkötését támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

207/2019. (V.30.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására kiírt, KKETTKK-CP-02 jelű pályázat megvalósításához, az I. világháborús emlékmű (Katona szobor) restaurálása érdekében a Bodor István ev. (8283 Káptalantóti, Rózsadomb út 11.) szobrászművésszel köt szerződést bruttó 1.180.000 Ft összegben, melyet a pályázati forrás terhére biztosítja.

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármester a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a belterületi utak, járdák, hidak felújítására javasolja a pályázat benyújtását, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

208/2019. (V.30.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével meghirdetett, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti pályázat benyújtását elrendeli a kiírás és az alábbiak szerint az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása céljából:

 

c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcélra – a Badacsonytomaj 1233. hrsz-ú, Park utcai útkereszteződés körüli járda egy szakaszának és a József Attila út menti 542/3. és 234/3. hrsz-ú járdaszakasz, illetve a 196. hrsz-ú Kisörsi út felújítása céljából, melyhez kapcsolódóan

-       pályázat költségét összesen:                    16.971.873,- Ft-ban,

-       az önerő mértékét (35%):                          5.940.155,- Ft-ban,

-       az igényelt támogatás összegét (65%):     11.031.718,- Ft-ban

határozza meg.

Az önerő összegét az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a 2018. évi pénzmaradvány terhére biztosítja.

 

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

 

Határidő: pályázati kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

33./ Napirendi pont

VN. Kft. könyvvizsgálatára vonatkozó ajánlatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 33. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a szerződött időszak lejárt, ezért újra meg kell pályáztatni a VN. Kft. könyvvizsgálatát. A legjobb ajánlatot a Székely Könyvvizsgáló Kft. adta. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

209/2019. (V.30.) Képviselő-testületi határozat

VN. Kft. könyvvizsgálatára vonatkozó ajánlatokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Badacsonytomaj VN Kft. részére, hogy a gazdasági társaság könyvvizsgálatára a Székely Könyvvizsgáló Kft-vel (8300 Tapolca, Bányász utca 21.) 400.000 Ft/év összegen kössön szerződést 5 éves időtartamra.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető VN Kft.

 

34./ Napirendi pont

Kamerarendszer telepítése (3) – ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 34. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy az Ábrahám Sat Bt-vel kössön szerződést ajánlat szerint.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önkormányzat teherbíró képességét figyelembe véve 6 millió forint összegben került meghirdetésre a pályázat, a műszaki tartalmat szakemberek segítségével állítottuk össze. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

210/2019.(V.18.) Képviselő-testületi határozat

Kamerarendszer telepítése (3) – Ajánlatok elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Kamerarendszer telepítése – ajánlatok elbírálása” tárgyában készített előterjesztést megismerte.
 2. a benyújtott árajánlatok alapján az Ábrahám Sat Bt. (8256 Ábrahámhegy, Patak utca 40.) bízza meg 5.234.560 Ft összegen a kamerarendszer telepítésével, mely összeget az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a felhalmozási keret terhére és a 2018. évi pénzmaradvány keret terhére biztosítja.
 3. felkéri a Műszaki Osztályt a kamerarendszer telepítéséhez kapcsolódó engedélyeztetések lefolytatására.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződések aláírására.
 5. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az ajánlattevőket értesítse a döntésről.

Határidő: elfogadásra azonnal

szerződéskötésre 15 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Krisztin N. László polgármester felkéri Orbán Péter alpolgármestert, hogy a napelemes közvilágítással kapcsolatosan adjon tájékoztatást.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az elfogadott árajánlat alapján 36 db lámpa került megrendelésre, melyből 20 db lámpának jelölték ki a helyét. Legsürgetőbb a Kossuth utca, a Muskotály utca, a Mandulás utca közvilágításának a megoldása. A Bogyai úton az érintett ingatlantulajdonosok a költségek felét felvállalják.

 

Krisztin N. László polgármester megköszöni Kun István képviselő és Orbán Péter alpolgármester segítségét. Elmondja, hogy több helyen nagyon keskeny az út, ezért csak a magántulajdonú támfalra lehet felrakni a lámpákat.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy Jegyző asszony közreműködésével megtörtént a Római úti csatornázási projektben az egyeztetés. Október 15-ig a befizetésekről és egyebekről tájékoztatást kapnak az érintettek.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy 64 ingatlan tulajdonosa fizette be a tervezési költségeket.

 


Krisztin N. László polgármester több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, a televízió nézőinek figyelmét, majd a nyilvános ülést 13.00 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

Krisztin N. László                                                                         Nagy Lajos

polgármester                                                                                képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző