Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2019. évi jegyzőkönyvek 2019.03.27 soros testületi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

2019.03.27 soros testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 9/2019.


J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. március 27-én 8.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.


Jelen vannak: Krisztin N. László                           polgármester

Orbán Péter                                     alpolgármester

Forintos Ervin                                 képviselő

Kun István                                      képviselő

Laposa Bence                                  képviselő

Nagy Lajos                                      képviselő

Nagy Miklós                                    képviselő                             (7 fő)


Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                                 jegyző

Tamás Lászlóné                              osztályvezető

Gerencsér Tamás                           ügyintéző

Rakics Anna                                  VN. Kft. képviseletében

Berecz Nikolett                              BVKI igazgató

Molnárné Keller Csilla                   ügyvezető

Dr. Gáli Mihály                              ügyvéd

Perger János                                   munka- tűz és környezetvédelmi megbízott

Palotai Zoltán                                FYREX Kft. képviselője

Illés Csaba                                     NHSZ képviseletében

Gaál Arnold                                   műszaki ellenőr

Part Andrásné                                jegyzőkönyvvezető              (12 fő)


Lakosság részéről megjelent:   0 fő 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívottakat és a televízió nézőit. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Miklós képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

100/2019. (III.27.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Miklós képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 29 nyílt napirendi pont szerepel. 5 napirend felvételére tesz javaslatot, melyek egy részét a bizottság megtárgyalta.

-          30. Kocsis Zsolt területbérlettel kapcsolatos kérelméről

-          31. Városi Könyvtár átszervezése

-                   32. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati   rendelet módosításáról

-          33. Tátika üzletházra beérkezett pályázat elbírálásáról

-          34. Tapolca Város Önkormányzat támogatási kérelme”


Kéri, hogy aki a napirendek tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


101/2019.(III.27.) képviselő-testületi határozat

Napirendek felvétele/levétele


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. március 27-i soros ülésének napirendi pontjaihoz felveszi

„30. Kocsis Zsolt területbérlettel kapcsolatos kérelméről

31. Városi Könyvtár átszervezése

32. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

33. Tátika üzletházra beérkezett pályázat elbírálásáról

34. Tapolca Város Önkormányzat támogatási kérelme”

című napirendeket.


A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester


Krisztin N. László polgármester a napirendek sorrendiségére vonatkozóan javasolja, hogy a lomtalanításról szóló napirendet 6.-ként tárgyalja meg a testület, mivel a szolgáltató NHSZ részéről Illés Csaba jelen van.  Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


102/2019.(III.27.) képviselő-testületi határozat

Napirendek sorrendiségéről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. március 27-i soros ülésének 24. napirendi pontját a 6. napirendként tárgyalja.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a nyilvános ülés módosított napirendjét 34 napirendi ponttal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

103/2019.(III.27.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. március 27-i soros ülésének módosított napirendjét 34 nyílt napirendi ponttal elfogadja.


 1. 1. Badacsonytomaj Város Év Rendőre jutalmazására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Horváth József r.alezredes, osztályvezető

 1. 2. Az önkormányzat és intézményeinek munka-, tűz és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Perger János, Palotai Zoltán

 1. 3. Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Knolmajer Ferenc elnök- nagymester

 1. 4. VP6-7.2.1.-7.4.1.3-17 kódszámú „Badacsonytomaj Város Önkormányzata által biztosított közétkeztetés fejlesztése” – megállapodás megkötéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolfné Tóth Melinda intézményvezető

Molnárné Keller Csilla ügyvezető

 1. 5. Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde udvar felújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolfné Tóth Melinda intézményvezető

 1. 6. 2019. évi lomtalanításról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. A strandok rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

 1. 8. A fizető és ingyenes parkolók működtetéséről és igénybevételük rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

 1. 9. A temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

 1. 10. Felkészülés az idegenforgalmi szezonra

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

 1. 11. Badacsonyi strandi büfék bérbeadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 12. Magyar Telekom bázisállomás elhelyezése (II)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 13. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye 2019. évi Munkatervének és Szolgáltatási tervének jóváhagyása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

 1. 14. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2019. évi közbeszerzési tervéről és Közbeszerzési Szabályzatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. A környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. A bűnmegelőzési koncepció felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. GINOP-7.1.6-16-2017-00004 kódszámú „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” projekthez – beérkező ajánlatok elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása – II. ütem” – közbeszerzési eljárás megindításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. „Zöld város kialakítása pályázat – Badacsony strand beruházás elektromos hálózatfejlesztés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Fő utca rekonstrukcióról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Alsó bazársori üzletek hasznosításáról - bérbeadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. Badacsonytomaj 0320. hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Energiamegtakarítási intézkedési terv felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. Kamerarendszer telepítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. Beszámoló az Önkormányzat által nyújtott 2018. évi támogatások felhasználásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 26. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 27. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 28. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 29. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 30. Kocsis Zsolt területbérlettel kapcsolatos kérelméről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 31. Városi Könyvtár átszervezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 32. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 33. Tátika üzletházra beérkezett pályázat elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 34. Tapolca Város Önkormányzat támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Év Rendőre jutalmazására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Horváth József r.alezredes, osztályvezető

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.


Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek nettó 50.000 Ft összeggel.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bizottsági ülésen nem tudott részt venni, ezért a véleményét több napirend kapcsán most fogja elmondani. A jutalom összegének megemelésével egyetért azzal, hogy a testület módosítsa korábbi 79/2019. (II.27.) számú határozatát a Badacsonytomaj Város Év Tűzoltója címről, az elismerésben részesített tűzoltó is nettó 50 eFt jutalmazásban részesüljön. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. A módosított javaslatot teszi fel szavazásra, mindkét esetben nettó 50 eFt jutalmat javasol. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

104/2019.(III.27.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Év rendőre jutalmazására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az MRFK Tapolca Rendőrkapitányság javaslatára Orosz Attila r.törzsőrmestert, Badacsonytomaj Város Év Rendőre címre javasolja és nettó 50.000 Ft összegű jutalomban részesíti a település érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként.
 2. a fedezetet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet általános tartaléka terhére biztosítja.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert az érintett értesítésére, és a kifizetés teljesítésére.
 4. 79/2019.(II.27.) határozatának 1. pontját módosítja és a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság javaslatára Vígh József címzetes tűzoltó zászlóst Badacsonytomaj Város Év Tűzoltója címre javasolja és nettó 50.000 Ft összegű jutalomban részesíti a település érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként.

Határidő: elfogadásra azonnal

kifizetésre 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

2./ Napirendi pont

Az önkormányzat és intézményeinek munka-, tűz és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Perger János, Palotai Zoltán

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.


Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester köszönti Perer János és Palotai Zoltán urakat. Kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

105/2019.(III.27.) képviselő-testületi határozat

Az önkormányzat és intézményeinek munka-, tűz és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalatairól

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményeinek munka-, tűz és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalatairól szóló tájékoztatást jóváhagyólag tudomásul veszi.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző – közterületfelügyelő

Csik Milán műszaki ügyintéző – közterületfelügyelő3./ Napirendi pont

Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Knolmajer Ferenc elnök- nagymester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.


Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek 100.000 Ft támogatási összeggel.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

106/2019.(III.27.) képviselő-testületi határozat

Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend támogatási kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend (székhely: 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181.; képviseli: Knolmajer Ferenc) részére 2019. évben egyösszegű vissza nem térítendő támogatást biztosít az általános tartalék terhére 100.000 Ft összegben, azaz egyszázezer forint összegben.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára.
 3. a támogatás célja: a Kéknyelű Virágzás Ünnepe rendezvény kiadási költségeinek támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2019. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2020. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.


Határidő: a megállapodás megkötésére: 2019. április 20.,

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető4./ Napirendi pont

VP6-7.2.1.-7.4.1.3-17 kódszámú „Badacsonytomaj Város Önkormányzata által  biztosított közétkeztetés fejlesztése” – megállapodás megkötéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolfné Tóth Melinda intézményvezető

Molnárné Keller Csilla ügyvezető

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.


Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy arról van szó, hogy a pályázat keretében beszerzett eszközök átadásra kerülnek a Menü Kft. és az Óvoda részére használatra. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

107/2019.(III.27.) képviselő-testületi határozat

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú „Badacsonytomaj Város Önkormányzata által biztosított közétkeztetés fejlesztése” - megállapodásról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú „Badacsonytomaj Város Önkormányzata által biztosított közétkeztetés fejlesztése” című pályázaton beszerzett eszközöket a MENÜ Kft. (8258 Badacsonytomaj, kertutca 8.) és a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 88258 Badacsonytomaj, Kert utca 14.) használatába adja és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a megállapodás aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: elfogadásra azonnal, szerződés aláírására 5 munkanap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Tóth Lászlóné vagyongazdálkodási ügyintéző

5./ Napirendi pont

Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde udvar felújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolfné Tóth Melinda intézményvezető

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.


Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek, továbbá javasolja felkérni a hivatalt, hogy vizsgálja meg a maradék térkő mennyiségét is és e vonatkozásban is kérjen be ajánlatot.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a háttérben folyik a Magyar Falvak Programmal kapcsolatos előkészítő munka, a pályázatról szóló tájékoztatás. Előzetes javaslat listát kértek, melyben szerepelt az óvoda udvarának felújítása is. Elmondja, hogy egy-egy településre 10-15 millió forint juthat, a támogatás szétosztása központi koordináció alapján történik. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

Kun István képviselő javasolja a bölcsőde udvarán a jelzett 7 x 4 m-es területen gyerekbarát burkolat készítését, esetleg műgyanta felület kialakítását.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy 20 millió forint körüli összegről kell dönteni. A pénzmaradvány, illetve a fejlesztési tartalék nem ismert, ezért minden tekintetben meg kell próbálni az olcsóbb, de megfelelő megoldást választani. Kéri, hogy a hivatal készítse elő a fejlesztést, vizsgálja meg Kun István képviselő javaslatát a játszófelület tekintetében. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

108/2019.(III.27.) Képviselő-testületi határozat

Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde udvar-felújításáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde udvar-felújítása tárgyában az intézményvezető kérelmét megismerte, melyhez kapcsolódóan elrendeli árajánlatok bekérését.
 2. javasolja, hogy a 7x4 méteres játszófelület kialakítása vonatkozásában vasbeton lemezen műgyanta felületburkolással vagy gyermekbarát térkőburkolattal történő kivitelezésre kérjen be ajánlatot.
 3. felkéri a Műszaki Osztályt a felújítással kapcsolatos árajánlatok bekérésére.


Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben következő soros ülés

Felelős:   Krisztin L. László polgármester

Mogyorósi Katalin műszaki ügyintéző

6./ Napirendi pont

2019. évi lomtalanításról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.


Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot nem javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester köszönti az NHSZ képviseletében jelen lévő Illés Csaba urat. Elmondja, hogy a lomtalanítás módját a korábbi évek gyakorlatához képest a szolgáltató módosította. A bizottsági ülést követően egyeztetett az ügyvezető asszonnyal, aki elmondta, hogy sok településen már ebben a rendszerben zajlik a lomtalanítás. A cég egy szórólapot adtak ki, az azon szereplő információk szerint fog történni a lomtalanítás április 25.-én és 26-án.  Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.


Illés Csaba elmondja, hogy ez elméletileg egy lakosságbarát módszer. A sofőrök előzetes jelentkezés, regisztráció alapján indulnak el, a kapun belül elhelyezett lomot elszállítják az ingatlanokról. A kapun csak akkor mennek be, ha a tulajdonos, vagy megbízottja otthon van. Volt arra példa, hogy az önkormányzat biztosított egy dolgozót, akivel bementek a magánterületekre a  lomokért. A kapun kívüli saját területre nem célszerű lerakni, mert ott hamarosan egy kis szeméttelep lesz, ez vitákra adhat okot. A nyaraló tulajdonosok is regisztrálhatnak, ha fizetik a szemétszállítási díjat. Mivel a hulladék az NHKV tulajdona, a feltételeket ők határozták meg. Kis teherautóval a hegyi utakra is fel tudnak menni. A mennyiségi határ 2 m3, de sehol nem hagyták ott az e feletti mennyiséget. Építési törmeléket és elektronikus berendezéseket nem szállítanak el, de egyéb, veszélyes hulladéknak nem minősülő kacatokat igen. Az elektronikus hulladékot nem viszik el tőlük, a vonatkozó szabályok szerint nem tárolhatják. Viszont saját szervezésben mindenki beviheti a hulladékudvarba, ott át fogják venni ingyenesen.


Laposa Bence képviselő kérdezi, hogy a szolgáltató tapasztalatai szerint a lakosság milyen arányban vette igénybe a házhoz menő hulladékgyűjtést.


Illés Csaba elmondja, hogy a Balaton közeli településeken mintegy 50 %-ban, a felsőbb területeken ez az arány jóval kevesebb.


Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e lehetőség arra, hogy valaki, pld. az önkormányzat, összeszedje és beszállítsa a településről az elektronikai hulladékot.


Illés Csaba elmondja, hogy név és cím alapján lehet bevinni. Megoldható, de élő címek legyenek a listán.


Nagy Miklós képviselő kérdezi, hogy a hivatal fel tudja-e vállalni az igények bejelentésének kezelését.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy hiába vennénk fel az igényeket, nem tudjuk, hogy ki van regisztrálva a rendszerben. Felajánlja a hivatal segítségét azokban az esetekben, ha valaki interneten, telefonon nem tud regisztrálni, de ehhez egy listára van szükségünk a szemétszállítási díjat fizetőkről. Az önkormányzati hivatal ezesetben adatkezelővé válik.


Illés Csaba elmondja, hogy ők sem rendelkeznek listával, de egyeztetés után vissza fognak jelezni.


Laposa Bence képviselő megjegyzi, hogy nem látja az önkormányzat szerepét, a szolgáltató ugyanúgy felhívható, mint az önkormányzat.


Krisztin N. László polgármester kéri a lakosságot, hogy direktben a szolgáltatót hívják fel bejelentkezés céljából.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy Badacsonyban és Badacsonyörsön sok olyan hegyi út van, ahová nem ment fel a gyűjtőjármű. Elhangzott, hogy a szolgáltatónak új járművei vannak. Kérdezi, hogy rendelet módosítás esetén megoldható-e ezen részeken is a szemétszállítás.


Illés Csaba elmondja, hogy keskeny nyomvonalú platós autókat vettek, ezek nem alkalmasak a kukásautók kiváltására.


Krisztin N. László polgármester szerint a legnagyobb mennyiségben elektronikai hulladék keletkezik. Kérdezi, hogy az önkormányzat foglalkozzon-e az összegyűjtésével.


Illés Csaba esetleg nagyon indokolt esetben javasolja, mert különben a jövőre nézve ez elvárt szolgáltatás lesz. Az összes ilyen cikket vissza kellene venni a boltoknak, amikor a lakosság új gépet vesz. Nekik fenn kell tartani a hulladékudvart, évente 430-40 tonna elektronikai eszközt visznek be.


Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja azzal, hogy a polgármester folytasson egyeztetést az elektronikai hulladékkal kapcsolatban, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

109/2019. (III.27.) Képviselő-testületi határozat

2019. évi lomtalanításról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. (8300 Tapolca, Halápi u. 33.) által a 2019. évi lomtalanítás időpontjaira és lebonyolítására vonatkozó előterjesztését jóváhagyja az alábbiak szerint:

2019. évtől, a külön díjazás nélküli lomtalanítási szolgáltatás keretén belül a nagydarabos hulladékok elhelyezésére, átvételére településekre lebontva, házhoz menő gyűjtés keretén belül kerül sor:

a)                  2019.04.25-én Badacsonyban,

b)                 2019.04.26-án Badacsonyörsön és Badacsonytomajon

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Szolgáltatót értesítse.
 2. felkéri a Hivatalt, hogy a lakossági tájékoztató anyagot tegye közzé a helyben szokásos módon: honlapon, Badacsony Újságban, hirdető táblákon.
 3. felhatalmazza a polgármestert, hogy elektronikai hulladék gyűjtésére kezdeményezzen tárgyalásokat.


Határidő: elfogadásra azonnal,

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Bolla József VN. Kft. ügyvezető

Tóthné S. Zsuzsa igazgatási ügyintéző

7./ Napirendi pont

A strandok rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.


Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a tervezet

a) 13.§ (4) bekezdése a következőt rögzítse „Felhatalmazást kap a polgármester, hogy egyedi esetekben az üzemeltető által elkészített és sorszámozott napijegyet biztosítson, legfeljebb 400 darabot, melyet az üzemeltető részére az 1. mellékletben C. oszlop 4. sorában meghatározott díj értéken megtérít.”

b) Az üdülőkedvezménykártya vonatkozásában is javasolja fényképes igazolvány - üzemeltető általi - kiadását.

.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy eddig azoknak adott strandkártyát, akik valamilyen szempontból sokat tettek a városért. Ez gesztusértékkel bírt, sokan nem szeretnék, ha listákon szerepelne a nevük. Az idén 4,5 milliárd forint pályázati támogatást kap a település. Senki ne gondolja, hogy ezeket a forrásokat könnyű megszerezni. A parkolójegyek számát is 30 darabra javasolja csökkenteni a bizottság, ebből 7 a képviselőké.  Kérdezi, hogy kérheti, hogy ne ő kapjon felhatalmazást a kártyák elosztására, mert kellemetlen helyzetek fognak teremtődni. A bizottság javaslatát nem érzi életszerűnek.


Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy az volt a tapasztalat, hogy a kártyákat továbbadták, többszörösen felhasználták, ezért tartja a bizottság indokoltnak, hogy fényképpel legyenek ellátva, hasonlóan a helyi lakosok bérletéhez.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ezt nem tartja problémának. Kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Módosító javaslata, hogy maradjon a régi rendszer. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 4 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

110/2019. (III.27.) Képviselő-testületi határozat

Strandok rendjéről szóló önkormányzati rendelet


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti Strandok rendjéről szóló önkormányzati rendelet tervezetét nem fogadja el.


Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester


Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:


111/2019. (III.27.) Képviselő-testületi határozat

Strandok rendjéről szóló önkormányzati rendelet


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti Strandok rendjéről szóló önkormányzati rendelet tervezet 13.§ (4) bekezdésének azon módosítását, miszerint „Felhatalmazást kap a polgármester, hogy egyedi esetekben az üzemeltető által elkészített és sorszámozott napijegyet biztosítson, legfeljebb 400 darabot, melyet az üzemeltető részére az 1. mellékletben C. oszlop 4. sorában meghatározott díj értéken megtérít.” elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az üdülőkártya vonatkozásában a fényképes igazolvány kiadását javasolja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
112/2019. (III.27.) Képviselő-testületi határozat

Strandok rendjéről szóló önkormányzati rendelet


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti Strandok rendjéről szóló önkormányzati rendelet tervezet azon módosítását, miszerint az üdülőkedvezménykártya vonatkozásában is fényképes igazolvány kerüljön kiadásra az üzemeltető által, elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a két pontban módosított rendeletet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete

a strandok rendjéről

8./ Napirendi pont

A fizető és ingyenes parkolók működtetéséről és igénybevételük rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.


Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a 14.§-t egészítse ki: „Felhatalmazást kap a polgármester, hogy egyedi esetekben az üzemeltető által elkészített és sorszámozott parkolóbérletet biztosítson, legfeljebb 30 darabot, melyet az üzemeltető részére 4.000 Ft/db értéken megtérít.”

A rendelet 2. mellékletében a VN Kft. által javasolt bérletek díjemelésével a következők szerint javasolja:

4.1. Badacsonytomajon bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezők és badacsonytomaji közületek részére

a)    Badacsonytomajon bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezők természetes személyek részére idény bérlet:  4.000 Ft

b)    Badacsonytomajon munkahellyel rendelkező természetes személyek részére

ba)     havi bérlet:        5.000 Ft

bb)     idény bérlet:       15.000 Ft

c)     Badacsonytomaji székhellyel rendelkező jogi személyek, és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervek részére

ca)      havi bérlet:        15.000 Ft

cb)      idény bérlet:       40.000 Ft

4.2. Egyéb természetes személyek és közületek részére

a)    heti bérlet:         6.000 Ft

b)    havi bérlet:      15.000 Ft

c)     idény bérlet:     40.000 Ft

 1. 1. Kizárólagos használati jogok éves díjai:

a) lakossági             60.000 Ft/idény

b) közületi 130.000 Ft/idény

 1. 2. Bérletbemutatási díj: 1.500 Ft/alkalom

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a bizottság ülésén elhangzott, hogy a sorszámozott parkolóbérletre rá kell írni a rendszámot is.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a bérlet bemutatás mit jelent.


Rakics Anna elmondja, hogy még aznap bemutathatja büntetés nélkül, ha nem rakta ki a járműre a tulajdonos.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a véleményét már elmondta, a javasolt 30 db-nál lényegesen többre lenne szükség. Saját pénzéből meg fogja venni a bérletet, hogy ne kerüljön megalázó helyzetekbe.  Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete

a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről

9./ Napirendi pont

A temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.


Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek, továbbá javasolja a közszolgáltatási szerződés aláírására felhatalmazni a polgármestert.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a rendelet elfogadásán túl határozatot is kell hozni.


Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy további észrevétel nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

113/2019.(III.27.) Képviselő-testületi határozat

Közszolgáltatási szerződésről – temetőüzemeltetés


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft-vel kötendő közszolgáltatási szerződés aláírására felhatalmazni a polgármestert.

Határidő: elfogadásra azonnal

szerződéskötésre 5 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Bolla József ügyvezető

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a rendelet tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről

10./ Napirendi pont

Felkészülés az idegenforgalmi szezonra

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.


Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

114/2019.(III.27.) Képviselő-testületi határozat

„Az idegenforgalmi idény, a strandok és a parkolók üzememeltetésének tapasztalatai”-ról készített beszámolóról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a VN Kft „Az idegenforgalmi idény, a strandok és a parkolók üzememeltetésének tapasztalatai”-ról készített 2019. évi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az ügyvezetőt a döntésről tájékoztassa.


Határidő: elfogadásra azonnal

tájékoztatásra 5 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető11./ Napirendi pont

Badacsonyi strandi büfék bérbeadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.


Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Javasolja továbbá a strandbejáratnál található strandcikk üzlet pályázati felhívását is előkészíteni.

Javasolja a j) pont átdolgozását azzal, hogy a pályázó a felsorolt tevékenységet legalább 2 évet meghaladóan folytatta és ezt működési engedéllyel vagy bejelentésköteles tevékenységre vonatkozó nyilatkozattal igazolja.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

115/2019.(III.27.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyi strandi büfék bérbeadása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. elrendeli a strandbejáratnál található strandcikk üzletre vonatkozó pályázati kiírás előkészítését.

II. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj 2555 hrsz-ú ingatlan hasznosítása céljából pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:

 1. 1. Az üzlet berendezés, felszerelés és szerelvények nélküli üres helyiség. Az üzlet 130 m2 alapterületű, az üzlet előtti terület 127 m2, a 130 nm tetőtéri terasz nem tartozik a bérleményhez (nem bérelhető)
 2. 2. a hasznosítás módja: bérbeadás
 3. 3. a pályázati feltételek meghatározása:

a)         Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2019. április 17. 12.00 óra, kizárólag postai úton zárt borítékban

b)        Pályázat bontásának helye, ideje: 2019. április 17. 12,00 óra a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal épülete, Városüzemeltetési Iroda (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. II. emelet)

c)         A pályázati tárgyalás időpontja: 2019. április 17. 13,00 óra a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal épülete, Ranolder terem (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. II. emelet)

d)        Induló bérleti díj: üzlethelyiség: 20.500.- Ft/m2  x 130 m2 = 2.665.000.- Ft/év

e)         üzlet előtti terület:   1450.- Ft/m2    x 127 m2 x 4 hó =736 600.- Ft

f)          Óvadék: bérleti díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a bérleti díjba beszámítandó.

g)         A bérleti jogviszony időtartama: 2019. július 01. – 2024. december 31.

h)        Licitösszeg emelésének mértéke: 150.000,- Ft

i)           Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak bármely költségvetési szervével vagy gazdasági társaságával szemben soha semmilyen fórumon nem támasztott pénzbeli vagy egyéb követelést, bármelyikükkel perben soha nem állt, illetve nem is áll, sem fizetési meghagyást, sem keresetlevelet soha nem nyújtott be bármelyikükkel szemben.

j)           Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

k)         hitelt érdemlő igazolás legalább kettő éves vendéglátói tevékenység gyakorlásáról, illetve, hogy a tevékenységi körében szerepeljen az 561005 TEÁOR szám (Falatozó(büfé) melegkonyhás büfé, vagy 561007 TEÁOR Sörözői vendéglátás (meleg konyhás). A legalább kettő évet meghaladó tevékenység folytatását működési engedéllyel, vagy bejelentésköteles tevékenységre vonatkozó nyilvántartásba vételi igazolással kell hitelet érdemlően igazolni.

l)           kötelezettség vállalás arról, hogy a bérleményben melegkonyhás büfét üzemeltet, kötelezettségvállalás a folyamatos, megszakítás nélküli üzemeltetés vállalásáról

m)      kötelezettségvállalás látványterv készíttetéséről és becsatolásáról,

n)        kötelezettségvállalás arról, hogy a felszerelés és a berendezés kizárólag igényes, a környezethez illeszkedő bútorokból, felszerelési-berendezési tárgyakból állhat, melyek kiválasztása során a pályázó az önkormányzat által kijelölt tervező közreműködését és véleményét elfogadja, a javasolt bármilyen műtárgy felhasználása során elfogadja és követi a tervező írásbeli engedélyében foglaltakat, kötelezettségvállalás arról, hogy a Bérlemény az ilyen módon kiválasztott bútorokkal és eszközökkel lesz felszerelve a határozott időtartam végéig

 • o)        kötelezettségvállalás arról, hogy amennyiben a bérleti és üzemeltetési szerződés a pályázónak/bérlőnek érdekkörében felmerült bármely okból a futamidő előtt megszűnik, avagy a pályázó/bérlő a bérleti és üzemeltetési szerződésben foglalt kötelezettségét megszegi, úgy a szerződésben megállapított kötbér megfizetésére kötelezi magát.

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben a pályázati kiírás szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

12./ Napirendi pont

Magyar Telekom bázisállomás elhelyezése (II)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.


Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

116/2019.(III.27.) Képviselő-testületi határozat

Magyar Telekom bázisállomás elhelyezése (II)


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte dr. Gáli Mihály ügyvéd szakmai, és jogi állásfoglalását a Magyar Telekom bázisállomás tárgyában benyújtott szerződés-tervezettel kapcsolatban, és elrendeli ezen dokumentum ismeretében a kérelmezővel a kapcsolatfelvételt a szerződés további pontosítása érdekében.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről értesítse a kérelmezőt.


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

13./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye 2019. évi Munkatervének és Szolgáltatási tervének jóváhagyása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.


Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

117/2019.(III.27.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye 2019. évi Munkatervének és Szolgáltatási tervének jóváhagyása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye 2019. Munkatervét és Szolgáltatási tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az intézményvezetőt a döntésről értesítse.


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Apróné Soós Zsuzsanna igazgatási ügyintéző

Tamás Lászlóné osztályvezető

Berecz Nikolett intézményvezető


14./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2019. évi közbeszerzési tervéről és Közbeszerzési Szabályzatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.


Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. és II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

118/2019.(III.27.) képviselő-testületi határozata

2019. évi közbeszerzési tervről és Közbeszerzési Szabályzatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. „Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2019. évi közbeszerzési tervét” a határozat melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá azzal, hogy amennyiben előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel, a közbeszerzési tervet a 2015. évi CXLIII. törvény 42.§ (3) bekezdése szerint módosítja.
 2. „Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát” az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző15./ Napirendi pont

A környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.


Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet tovább tárgyalásra alkalmasnak tartja és javasolja informális fórum megtartását az érintettek meghívásával és a rendőrség bevonásával.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

119/2019.(III.27.) képviselő-testületi határozata

A környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet tovább tárgyalásra alkalmasnak tartja és javasolja informális fórum megtartását az érintettek meghívásával és a rendőrség bevonásával.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Gyimesi Mónika közterületfelügyelő-műszaki ügyintéző

Tóth Lászlóné vagyongazdálkodási ügyintéző

16./ Napirendi pont

A bűnmegelőzési koncepció felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.


Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

120/2019. (III27.) Képviselő-testületi határozat

Települési Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepciójáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Települési Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepcióját felülvizsgálta és az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző


17./ Napirendi pont

GINOP-7.1.6-16-2017-00004 kódszámú „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” projekthez – beérkező ajánlatok elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.


Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a képviselő-testületi ülésen javasolja a döntés meghozatalát.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy árajánlatokat kértünk be a kiállítás grafikai felületeinek megtervezése, nyomdai előkészítése, illetve az installációk, információs táblák látványtervezése és gyártmánytervezése tárgyában. Ismereti a beérkezett ajánlatokat, melyek közül az SNC Art. Kiállításrendező Kft. Biatorbágy ajánlata a legkedvezőbb mindkét területet illetően.

Megjegyzi, hogy a forrás rendelkezésre áll a projektben.


Krisztin N. László polgármester kéri Laposa Bence képviselőt, adjon tájékoztatást a beruházás jelen állásáról.


Laposa Bence képviselő elmondja, hogy a beruházás kis szelete, de komoly munkát jelent a Kisfaludy út melletti sétány turisztikai koncepciójának megvalósítása. Rengeteg olyan információs elem kerül kihelyezésre, ami a település, illetve a borvidék történelmét mutatja be az idelátogatók számára. Az anyagban sok a pontatlanság, megpróbálták úgy módosítani, hogy logikailag végig követhető legyen, tartalmát is leszűkítve úgy, hogy a pályázati indikátoroknak is megfeleljen. Most kell kiválasztani a tervezőt az első tételre, a grafikai megjelenítésre.


Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy az ajánlat második része a kiállítási elemekre vonatkozik majd, a bazalttáblára, vésésekre, padokra, stb, melyet a későbbiekben közbeszereztetni kell. A kiállítási installációkat fizikailag is le kell majd gyártatni.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot az SNC Art Kft. adta, a kiállítás grafikai felületeinek a megtervezése, nyomdai előkészítése ellátására bruttó 4.254.500 Ft összegben, a kiállítás installációk, információs táblák látványtervezése és gyártmánytervezése ellátására pedig bruttó 4.064.000 Ft összegben.


Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki fenti ajánlatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

121/2019. (III.27.) Képviselő-testületi határozat

GINOP-7.1.6-16-2017-00004 „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” projekthez - beérkező ajánlatok elbírálásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a GINOP-7.1.6-16-2017-00004 „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan a kiállítás grafikai felületeinek a megtervezése, nyomdai előkészítése tevékenységének ellátására az SNC Art Kft-vel (székhely: 2051 Biatorbágy, Betlen Gábor utca 68.; képviseli: Jakucs Gábor ügyvezető) köt szerződést bruttó 4.254.500 Ft (azaz bruttó négymillió-kettőszáztvennégyezer-ötszáz forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 2. a GINOP-7.1.6-16-2017-00004 „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan a kiállítás installációk, információs táblák látványtervezése és gyártmánytervezése tevékenységének ellátására az SNC Art Kft-vel (székhely: 2051 Biatorbágy, Betlen Gábor utca 68.; képviseli: Jakucs Gábor ügyvezető) köt szerződést bruttó 4.064.000 Ft (azaz bruttó négymillió-hatvannégyezer forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy projekt megvalósításához kapcsolódó szerződéseket aláírja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a témával kapcsolatosan két megkeresés érkezett az önkormányzathoz. A sétány a nyilvános illemhelytől a Szeremley féle étterem oldalán halad tovább, a bal oldalon működő vállalkozások nehéz helyzetbe kerülnek, mivel a forgalmat tőlük egy bástya fogja elválasztani.  Szeretnének egy lépcsőt építeni a bástyába, hogy a vendégek vissza tudjanak menni a másik oldalon lévő vendéglátó egységekbe. A közvilágítás és az ivóvízhálózat fejlesztés tekintetében is tanácstalan a lakóközösség. Javasolja az érintetteket jövő héten összehívni, és lakossági fórum keretében tájékoztatni őket a beruházás pontos tartalmát illetően. Megállapítja, hogy javaslatát egyhangúlag támogatja a Képviselő-testület.18./ Napirendi pont

„Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása – II. ütem” – közbeszerzési eljárás megindításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.


Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.


Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a bizottsági ülésen elhangzottak szerint tovább csökkentette a végösszeget 2 millió forinttal. A pályázatban rendelkezésre áll nettó 141.904.724 Ft, a becsült nettó összeg pedig 158.400.000 Ft. Mintegy bruttó 20 millió forinttal haladjuk meg a rendelkezésre álló forrást. Megjegyzi, hogy a Halászkert parkolót is tartalmazza a pályázat.


Orbán Péter alpolgármester 9.13 órakor távozott a Képviselő-testületi ülésről.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy fontos hangsúlyozni, hogy 3 részterületre kell ajánlatot kérni, minimum 2 ajánlat szükséges részterületenként. Ismerteti a bizottsági ülésen felmerült cégek listáját, illetve további javaslatokat kér.


Kun István képviselő szerint a műszaki tartalom esetleges csökkentését a meghívás előtt el kell dönteni, javasolja a műszaki ellenőr bevonását a munkába.


Laposa Bence képviselő kérdezi, hogy a pályázók tehetnek-e módosító javaslatot.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az ajánlattételi időszakban erre volt már példa. Ha az ajánlattevő ezzel él, akkor módosítani kell a tervet és a költségkiírást. Ha súlyozott kérdésről van szó, akkor a határidő 5-10 nappal tolható. Volt arra is példa már, hogy a becsült érték alatt érkezett be ajánlat.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a lehúzott tételek a tapasztalatok szerint visszatérnek pótmunkaként.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a munkaterület átadására a bizottság szeptember 16-át javasolta. Kérdezi, hogy véghatáridőként 2020. május, június megfelelő-e.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy szeretnénk, ha a Halászkert parkoló felújítása az idei szezonra megvalósulna.


Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a szerződéskötésre 1-1,5 hónap múlva kerülhet sor. Ha az ABC parkolóhoz hasonlítjuk, maga a kivitelezés 2 hónapot vesz igénybe. Kérdéses, hogy a kivitelező azonnal neki tud-e állni a munkának.


Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy le lehetne-e zárni a parkolót is az építkezés idejére. Megjegyzi, hogy a Halászkert étteremnek van belső parkolója, gyakorlatilag az üzletsoron lévők parkolását kellene megoldani. A szolgalmi jog jogosultjával is egyeztetni kell, áthidaló megoldást keresve.


Nagy Miklós képviselő szerint jó időben minden parkoló tele van, komoly feszültséget jelentene a parkoló lezárása. Véghatáridőként április 30.-át javasolja.


Laposa Bence képviselő javasolja megvizsgálni a parkolás lehetőségét a vasút és a 71-es út között.


Orbán Péter alpolgármester 9.25 órakor érkezett vissza a terembe.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő


Krisztin N. László polgármester kéri a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy vizsgálják meg, hogy megoldható-e a parkolás a javasolt részen. Ha igen, akkor dolgozzák ki, hogy felújítás címén mennyi lenne a költség.


Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy buszveszteglőként a bizottság a 6 ha-os terület alsó részét javasolta kialakítani, ahol ingyenesen várakozhatnak a turistabuszok, mivel Badacsony központjában a jövőben nem tudnak parkolni.


Krisztin N. László polgármester itt is javasolja megvizsgálni, hogy milyen volumenű tereprendezésre lenne szükség. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával az elhangzott kiegészítések mellett egyetért, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

122/2019.(III.27.) képviselő-testületi határozat

„Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása – II. ütem” – közbeszerzési eljárás megindításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása – II. ütem” című TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00004 azonosító számú projekt keretében ….” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan

 1. az ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentációt elfogadja, az eljárás megindítását és lefolytatását elrendeli.
 2. a kivitelezés becsült értékét: nettó 158.400.000 Ft összegben határozza meg. A szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet mértéke nettó 141.904.724 Ft.
 3. a következő gazdasági szereplőket kéri fel ajánlattételre, amennyiben előzetes ellenőrzés alapján a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit teljesíteni képesek és nem állnak a Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alatt:

a)    SVANOMAK ÉP. Korlátolt Felelősségű Társaság (8300 Tapolca, Halastó utca 6.) Adószám: 26623670-2-19

b)   GLOBE-LAND Ingatlanforgalmazó és Beruházásszervező Korlátolt Felelősségű Társaság (2310 Szigetszentmiklós, Akácfa körút 9/1. földszint 2.) Adószám: 13518057-2-13

c)    Sipos Zsolt egyéni vállalkozó Adószáma: 66427162-2-39

d)   GY-VILL Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  (8258 Badacsonytomaj, Hársfa utca 18.) Adószám: 14076899-2-19

e)    SZORGOS FUVAR Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8258 Badacsonytomaj, belterület utca 2900/9.) Adószám: 13459260-2-19

f)     Gádor Épitőipari Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  (2881 Ászár, József A utca 4.) Adószám: 10712434-2-11

g)    ZEBU 2005 Vendéglátóipari és Szolgáltató Betéti Társaság (8256 Ábrahámhegy, Cseresznye utca 12.) Adószám: 22181606-2-19

h)   DATI-SPED Fuvarozó és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság  (8227 Felsőörs, Fenyves utca 37.) Adószám: 13139766-2-19

i)      Possibuild Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  (2060 Bicske, Arany János utca 2.) Adószám: 25516416-2-07

j)      FOLLY ARBORÉTUM ÉS FAISKOLA Mezőgazdasági és Szolgáltató Betéti Társaság (8257 Badacsonytomaj, Kiserdő utca 7.) Adószám: 27257652-2-19

k)    KPM-Generál Korlátolt Felelősségű Társaság (9700 Szombathely, Pozsony utca 22.) Adószám: 22714938-2-18

l)      APG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (9022 Győr, Batthyány tér 23. 8. em. 29.) Adószám: 26559195-2-08

m) Lamandert Korlátolt Felelősségű Társaság (1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2.) Adószám: 24300634-2-41

 1. a Bíráló Bizottság tagjai közé javasolja:

a)    közbeszerzési szakértelmet és jogi szakértelmet biztosító személy: Dr. Halász Erik BB elnök

b)   pénzügyi szakértelmet biztosító személy: Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

c)    a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelmet biztosító személy: Gaál Arnold műszaki közreműködő

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az eljárás megindításához és lefolytatásához szükséges nyilatkozatok és dokumentációk aláírására.


Határidő:  azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

BB tagjai

19./ Napirendi pont

„Zöld város kialakítása pályázat – Badacsony strand beruházás elektromos hálózatfejlesztés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.


Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága egyeztetést javasol a területgazdával, hogy a 3 x 3 x 50 A-ral ki tudja-e szolgálni a meglévő berendezéseket.

Krisztin N. László polgármester 9.28 órakor kéri Orbán Péter alpolgármestert,

hogy vegye át az ülés vezetését.


Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.


Kun István képviselő elmondja, hogy a tervező 3 x 3 x 100 A-ral tervezte a büféket, ezzel a mennyiséggel az esetleges rendezvényeket is ki lehetne szolgálni. Új kábelezésre is szükség lenne, ez 1-1,5 évet venne igénybe. Ezért keressük a határokat, ami még megfelelő lehet. A költségek közel 10 millióról kb. 1 millióra csökkenthetők lennének.

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ha a 3 x 3 x 50 A elegendő, akkor a bekerülési érték 932.688 Ft. Javasolja a szerződés aláírására felhatalmazni a polgármester urat.


Kun István képviselő elmondja, hogy a közbeszerzésben 3 áramváltós szekrény tervezéséről és kivitelezéséről volt szó, most három mérőszekrényre lesz szükség, amihez tervezés sem szükséges.


Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával, illetve Jegyző asszony kiegészítésével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

123/2019. (III.27.) Képviselő-testületi határozat

Zöld város kialakítása pályázat – Badacsony strand beruházás elektromos hálózatfejlesztés

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A zöld város kialakítása” pályázat keretében folyamatban lévő Badacsonyi Strand rekonstrukció kivitelezése kapcsán a strandra tervezett elektromos hálózatfejlesztés érdekében egyeztetést javasol a területgazdával, hogy a meglévő berendezéseket és majd megépülő létesítményeket a 3 x 3 x 50 A-ral ki tudja-e szolgálni. Amennyiben ezen hálózatfejlesztés elfogadható és elegendő, az esetben felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a hálózathasználati szerződés aláírására. Ezen fejlesztés költségét mintegy 1.000.000 Ft összegben határozza meg, mely összeget az önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosítja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

20./ Napirendi pont

Fő utca rekonstrukcióról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.


Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

124/2019. (III.27.) Képviselő-testületi határozat

Fő utca rekonstrukcióról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fő utca rekonstrukció projekt vonatkozásában elrendeli, hogy a Fő utca, a Balaton utca és a Római út projekt által érintett szakaszát az Unitef-Szalamandra Mérnöki Iroda Kft. által 708. tervszámon készített lehatárolási terv szerint, a beruházás megvalósítását követően közútkezelésbe Badacsonytomaj Város Önkormányzata átvegye a Magyar Közút Nonprofit Zrt-től.

A kezelőváltás lebonyolítása érdekében a Badacsonytomaj 542/1. hrsz-ú ingatlan Badacsonytomaj Város Önkormányzata tulajdonába kerülését is kezdeményezi.

A kezelőváltással érintett szakaszok:

7341. j. Badacsonytomaj – Badacsonytördemic ök. út 0+000 – 0+067 km szelvény közötti szakasza

73143. j. Badacsonytomaj bekötő út 0+000 – 0+818 km szelvény közötti szakasza, azaz az út teljes hossza


Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az előzetes megállapodások aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

21./ Napirendi pont

Alsó bazársori üzletek hasznosításáról - bérbeadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.


Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy

-       az induló bérleti díj 2.500.000 Ft/év+rezsiköltség összegen legyen meghatározva, a licitösszeg emelésének mértéke 150.000 Ft legyen.

-       a bérleti időszakot javasolja 2019. május 01. napjától 2023. október 31. napjáig meghatározni.

-       a bérleti szerződésben javasolja rögzíteni, hogy a bérlő a felújításokat tűrni köteles és az abból eredő károkért az önkormányzat felelősséget nem vállal.


Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bérleti időszak kezdeteként a bizottság május 1.-ét javasolja. Emlékezete szerint a beruházás nem készül el addig, a határidő június 28. Ezért július 1.-ét  javasolja a bérleti időszak kezdetéül.


Orbán Péter alpolgármester a bérleti díjat arányosan javasolja megállapítani.


Kun István képviselő kérdezi, hogy kinek a nevén lesznek a közmű órák, a rezsi elszámolása hogyan történik. Külön mérhető lesz-e az üzletek fogyasztása. A napelem milyen mérőórákra fog rádolgozni.


Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy az önkormányzat nevén legyenek az órák, a bérlők nekünk fizessék meg a rezsiköltségeket. Javasolja meghatározott kaució kikötését, ha nem fizetés esetén ez elfogy, a szerződés felmondását. A napelem a WC mérőórájára fog rádolgozni.


Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy az áramfogyasztás külön mérhető, a vízórához almérőket kell feltenni.


Rakics Anna megjegyzi, hogy a bizottsági ülésen elhangzott, hogy a VN. Kft. kapja meg az illemhely működtetését. Mivel külön helyrajzi számon van, erre szerződést kell kötni.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy tavaly rendbe tettük a vagyonkezelésbe adott ingatlanokat, az újonnan felépítésre kerülőket is át kell nézni. Az illemhely jelenleg nincs a VN. Kft. vagyonkezelésében, erről egy vagyonrendelet módosítással tud majd a testület dönteni.


Laposa Bence képviselő kérdezi, hogy városarculati kérdéseket tartalmaz-e a bérleti szerződés tervezet. Ha nem, akkor kéri belefoglalni, hogy a jelenlegi és jövőbeni városarculati előírásoknak maximálisan, kérdés nélkül és költségkövetelés nélkül aláveti magát a bérlő.


Gerencsér Tamás ügyintéző a szankcionálhatóságot is javasolja belevenni.


Wolf Viktória jegyző javasolja szerződésbontó feltételként megfogalmazni a városarculati előírások betartását. Elmondja, hogy az önkormányzat és a VN. Kft. bérleményeinek a közműdíjaira vonatkozó adatokat kigyűjtöttük. Javasolja, hogy 2-3 hónapot meghaladó tartozás esetén automatikus legyen a szerződés felbontása.


Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy csak lakóépület esetén köteles a DRV. a vízszolgáltatásra. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatát a jegyző asszony által elmondott kiegészítéssel elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

125/2019.(III.27.) képviselő-testületi határozat

Alsó-bazársor pályáztatása - bérbeadás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából az ún. Alsó-bazársor Badacsonytomaj 2557/2 hrsz2 db üzlet, és a hozzátartozó fedett árusító tér + bútor és göngyöleg raktár ingatlanra pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:
  1. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)         8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2557/2 hrsz. (Alsó-bazársor)

b)        területe:

c)         megnevezése: kivett bolt, udvar

d)        műszaki állapota: új

e)         vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

2.    a hasznosítás módja: bérbeadás

 1. 3. a pályázati feltételek meghatározása:

a)    Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2019. április 12. 10,00 óra, kizárólag postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Alsó-bazársori üzletek bérbeadására”)

b)   Pályázat bontásának helye, ideje: 2019. április 12. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)    Induló bérleti díj: 2.500.000,-Ft/év+rezsiköltség.

d)   A pályázati letét összege a helyiség pályázati felhívásban megjelölt induló bérleti díjával számolt egy évi ÁFA nélküli bérleti díj összegének 20%-a.

e)    Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

f)     A bérleti jogviszony időtartama: 2019. július 1. – 2023. október 31.

g)    Licitösszeg emelésének mértéke: 150.000,- Ft

h)   Pályázó külön nyilatkozatában vállalja – szerződéses keretek közé foglalásával egyidejűleg – hogy az ingatlanban igényes butiko(ka)t, éttermet, borbárt, kávézót, fagylaltozót, cukrászdát, üzemeltetet bérletben/albérlet a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával. Pályázónak az ettől eltérő funkciókat a pályázatban rögzíteni kell.

i)      Pályázathoz csatolni kell az üzemeltetésre vonatkozó részletes koncepciótervet.

j)      Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben

k)    Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

 1. III. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.
 2. IV. A bérleti szerződésben elrendeli annak kikötését, hogy a bérlő a felújításokat tűrni köteles és az abból eredő károkért az önkormányzat felelősséget nem vállal.
 3. V. Elrendeli a bérleti szerződésben annak rögzítését, hogy a városarculati kérdéseket érintő rendelkezéseknek, szabályozásoknak való megfelelésre a bérlő vállaljon kötelezettséget a bérleti jogviszony időtartama alatt.
 4. VI. Elrendeli a vagyonrendelet felülvizsgálatát azzal, hogy a vagyonkezelésbe átadott vagyonelemeket vizsgálja felül a hivatal és az erről szóló előterjesztést készítse elő.


Határidő: azonnal,

egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Tóth Lászlóné vagyongazdálkodási ügyintéző


22./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 0320. hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.


Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy egy érdeklődő azt kérdezte, hogy van-e lehetősége az épületet 3-5 évre bérbe venni. Megjegyzi, hogy a vagyonrendelet köti az önkormányzatot, a hosszú távú szerződés max. 15 évre ad lehetőséget.


Kun István képviselő javasolja 5 évre bérbe adni az utasellátó épületet azzal, hogy a szerződésbe a szerződésbontó feltételeket rögzíteni kell. Ha a MÁV felmondja a szerződést az önkormányzattal, akkor a bérlővel is automatikusan megszűnik a bérleti jogviszony. Fontos, hogy nem követelhet kártérítést sem.


Orbán Péter alpolgármester javasolja a pályázat kiírását öt évre, 2024. december 31-ig, 3,3 millió forint/szezon + rezsiköltség induló árral. Kérdezi, hogy további javaslat van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

126/2019.(III.27.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 0320 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. az ingatlan hasznosítása céljából a Badacsonytomaj 0320 hrsz-on levő, Badacsony vasúti megállóhelyen található 66625 m2 térmértékű ingatlanon lévő 19 m2 beépített területű vendéglátóépület megnevezésű (MÁV ZRt. T0306602_VR leltári számú épületet) kereskedelmi, vendéglátó-ipari és információs pont üzemeltetése tevékenység végzése céljából pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:
  1. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)         8261 Badacsonytomaj, hrsz. 0320 hrsz-on lévő, Badacsony vasúti megállóhelyen található 66625 m2 térmértékű ingatlanon lévő 19 m2 beépített területű vendéglátóépület

b)        területe: 19 m2

c)         megnevezése: ún. „Utasellátó”

d) műszaki állapota: rendeltetésszerű használatra alkalmas

e)         vagyon jellege: bérlemény

 1. 2. a hasznosítás módja: bérbeadás
 2. 3. a pályázati feltételek meghatározása:

a)         Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2019. április 12. 10,00 óra kizárólag postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Utasellátó bérbeadása 2019. évre”)

b)        Pályázat bontásának helye, ideje: 2019. április 12. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)         Induló bérleti díj: 3.300.000,- Ft/szezon+rezsiköltség

d)        Licitösszeg emelésének mértéke: 50.000 Ft.

e)         Óvadék: bérleti díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a bérleti díjba beszámítandó.

f)          Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

g)         A bérleti jogviszony időtartama: a képviselő-testületi döntést követő 15. nap – 2024. december 31., határozott időtartamra.

h)        Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet.

i)               Pályázó külön nyilatkozatában vállalja – szerződéses keretek közé foglalásával egyidejűleg – hogy az ingatlanban igényes kereskedelmi, vagy vendéglátó-ipari vagy információs pontot üzemeltet a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával. Pályázó ettől eltérő funkciókra nem pályázhat. Kizárólag vendéglátó-ipari pályázó esetén legfeljebb 40 m2 közterület használatát is biztosíthatja a kiíró, pályázó által jelezett előzetes igény és a térképi részlet szerint.

j)                Pályázathoz csatolni kell az üzemeltetésre vonatkozó részletes koncepciótervet.

k)         Pályázó nyilatkozatában vállalja, hogy az ingatlan bérleti díját a bérleti szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti.

l)                Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

m)      Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

 1. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.
 2. III. felkéri a Műszaki osztályt a pályázati hirdetmény internetes portálokon való közzétételére.
 3. IV. A bérleti szerződésben elrendeli annak kikötését, hogy abban az esetben, ha a MÁV ZRt. az önkormányzattal az ingatlanra vonatkozó szerződést felbontja, azzal egyidejűleg a jelen bérleti szerződés is megszűnik és az abból eredő károkért az önkormányzat felelősséget nem vállal.
 4. V. Elrendeli a bérleti szerződésben annak rögzítését, hogy a városarculati kérdéseket érintő rendelkezéseknek, szabályozásoknak való megfelelésre a bérlő vállaljon kötelezettséget a bérleti jogviszony időtartama alatt.

Határidő: pályázat kiírására azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Gyimes Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

23./ Napirendi pont

Energiamegtakarítási intézkedési terv felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

127/2019.(III.27.) Képviselő-testületi határozat

Energiamegtakarítási intézkedési terv felülvizsgálata 2019

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az Energiamegtakarítási intézkedési tervek felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és a(z)

a)    Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal

b)   Egry József Művelődési Ház

c)    Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda

felülvizsgált Energiamegtakarítási intézkedési terveit az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 1. felkéri a jegyzőt, hogy az elfogadott anyagot a Nemzeti Energetikusi Hálózat területi irodája részére a 2019. március 31. napjáig küldje meg.

Határidő: elfogadásra azonnal

megküldésre 2019. március 31.

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


24./ Napirendi pont

Kamerarendszer telepítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 24. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.


Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az  ÁbrahámSat Bt. ajánlatának elfogadását javasolja a 9. és 10. pont kivételével azzal, hogy kéri a testületi ülésig lepontosítani az áramvételezési helyek és tervezések díjait, továbbá javasolja a kivitelezés határidejének tisztázását.

Megjegyzi, hogy azt az információt kapta, hogy a turisztikai szezonra elkészül.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy hol lesznek a kamerák.


Laposa Bence képviselő ismerteti, hogy az előterjesztés szerint az alábbi helyeken:

 1. Badacsony dísztér és Rizling sor 4 db kamera a Dísztéren lévő kandeláberre elhelyezve
 2. Halászkert parkolóban 3 irányban
 3. Badacsony Kisfaludy út és Római út kereszteződésében 3 irányban
 4. Badacsony Gróf dombon 2 kamera
 5. Badacsony 71-es számú úton Badacsony Kempingnél 4 kamera
 6. 71-es úton Badacsonyörs Kempingnél 3 kamera
 7. Badacsonytomaj Káptalantóti úton a méregraktárnál 3 kamera
 8. Badacsonytomaj József Attila és Borostyán út kereszteződésénél 4 kamera
 9. Hableány feletti kereszteződésnél 3 kamera

10. Átjátszókat és áramvételi helyeket kell még kialakítani


Kun István képviselő kérdezi, hogy a díszlámpákra felrakott kamerák hogyan fognak mutatni, megfelel-e ez a megoldás az arculati elképzeléseknek.


Laposa Bence képviselő javasolja a kivitelezővel a helyszínen pontosítani, megvizsgálva, hogy fizikailag hogyan fog kinézni. Az ajánlat maximálisan, profi módon lett megtervezve.


Gerencsér Tamás ügyintéző szerint a Tájház udvarra is kellene egy kamera, mely a pályázatban eredetileg szerepelt. Az ajánlatban nincs benne, elegendő lenne egy kamera a Városháza épületére.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy tudomása szerint Révfülöp sokkal kevesebb kamerával oldotta meg, 3-4 millió forintból. Most 12 milliós ajánlat van előttünk. Javasolja szakaszolni a rendszer kiépítését.


Laposa Bence képviselő elmondja, hogy az ajánlat 9-10. pontját a bizottság nem javasolta, a végső ajánlat csökkentését kérték. A kamera is drága, de egy-egy pont kiépítése is komoly összeget jelent. Ha a helyszínek megmaradnak, akkor egy-egy kamera kivétele nem jelent jelentős megtakarítást.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a két tétel a bekerülési költséget 1.139.200 Ft-tal csökkenti.


Kun István képviselő elmondja, hogy vannak más rendszerek is. Ezért kérte a wifi és GSM alapú ajánlat bekérését is.


Nagy Miklós képviselő javasolja újabb gyors ajánlat bekérését, mert valóban nagy különbségek vannak az egyes rendszerek között. Utána a döntés előtt legyen egy helyszíni bejárás, melyen vegyenek részt a képviselők és a hivatal érintett dolgozója is.


Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy az olcsóbb ajánlat is megfelelő lenne-e.


Kun István képviselő elmondja, hogy azzal is felismerhetők az arcok. Révfülöpön is internet alapú a rendszer, és sokkal kevesebbe került. Javasolja a meghívandó vállalkozóknak elmondani az elvárást, megtekinteni a helyszíneket, majd ez alapján adjanak ajánlatot.


Krisztin N. László polgármester 10.10 órakor távozott a Képviselő-testületi ülésről.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy kevés a köztéri kamerarendszert forgalmazó cég, illetve akitől ajánlat kérhető. Minden cég mással dolgozik. Vagylagos ajánlatkérést küldtünk ki. Akkor lehet korrekt ajánlatot kérni, ha kapunk egy árazatlan költségkiírást. Ehhez a hivatalban nincs szaktudással rendelkező kolléga, kéri azt a szakembert megnevezni, akivel el lehet készíttetni. Kérdezi, hogy ki kapjon meghívást.


Laposa Bence képviselő javasolja egy keretösszeg megállapítását, majd a megbízott kivitelező építse meg, ami ebbe belefér.


Orbán Péter alpolgármester 5 millió forintot javasol.


Nagy Miklós képviselő fontosnak tartja, hogy a rendszer fejleszthető legyen.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a testület tett egy ígérvényt a Biztonság Évéhez kapcsolódóan. A Művelődési házban kialakítandó berendezésre, az optikai elosztók kiépítésére, oszlopok tervezésére és engedélyeztetésre, stb. több millió forintot költünk, de még egyetlen kamera sem kerül ki a közterületre.


Krisztin N. László polgármester 10.19 órakor érkezett vissza a terembe.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő


Kun István képviselő 2-3 ajánlattevőt javasol meghívni, bejárni a területet, ismertetni, hogy mit szeretnénk. A műszaki tartalmat állítsák ők össze, az önkormányzatnak a felhasználói oldal a fontos. Ez az ajánlat nagyon magas, más megoldást kell keresni.


Wolf Viktória jegyző kérdezi, hogy ki legyen a három meghívott cég.


Orbán Péter alpolgármester javasolja a jelenlegi ajánlattevőket meghívni, illetve a képviselőktől további javaslatot kér.  Kéri, hogy Kun István képviselő feltétlenül legyen ott a bejáráson. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az összefoglalt javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

128/2019.(III.27.) Képviselő-testületi határozat

Kamerarendszer telepítése (2)


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kamerarendszer telepítésére vonatkozó előterjesztést megismerte és helyszíni bejárást kezdeményez az érintett területeken vállalkozók és a képviselők bevonásával a műszaki paraméterek tisztázása mellett.

Javasolja a jelenlegi ajánlattevőket meghívni, illetve képviselőktől az erre vonatkozó javaslatokat a hivatalba megküldeni.

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben 15 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Orbán Péter alpolgármester és Kun István képviselő 10.25 órakor távoztak a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő

Krisztin N. László polgármester az ülés vezetését visszaveszi.

25./ Napirendi pont

Beszámoló az Önkormányzat által nyújtott 2018. évi támogatások felhasználásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 25. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.


Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

129/2019.(III.27.) képviselő-testületi határozat

Beszámoló az Önkormányzat által az Államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – szerint nyújtott támogatásokról, a kedvezményezettek által készített beszámolót áttekintette és elfogadja.
 2. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.


Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

26./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 26. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.


Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. A bizottság javasolja a 92/2019. (III.08.) határozat kiegészítését, az Egry József Művelődési Házban a bejáratnál lévő vasbeton födém újraépítése miatt szükségessé váló 1,5 millió forint biztosítását.

Krisztin N. László polgármester köszönti Gaál Arnold műszaki ellenőrt. Kérdezi, hogy a beruházások időarányosan teljesülnek-e.


Orbán Péter alpolgármester és Kun István képviselő 10.30 órakor érkeztek vissza a Képviselő-testületi ülésre.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő


Gaál Arnold műszaki ellenőr elmondja, hogy a Művelődési házban valószínűleg határidőre befejeződnek a munkálatok.  Felmerült az előtető problémája, jelentős pótmunkáról döntött a testület. Az alsó bazársoron a WC komplexum szintén befejeződik határidőre. A strandi beruházás kapcsán a kivitelező a semmerlock térkövet és falazóanyagot nem tudja beszerezni, itt valószínű az éjszakai munkavégzést is be kell majd vállalniuk a határidő miatt.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a közbeszerzés kiírásakor tudható volt, hogy a június 28-i határidő a strand üzemeltetés szempontjából nehéz helyzetet teremt. Kéri a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy gondolkodjon el egy alternatív üzemeltetési megoldáson. Dönteni kell arról is, hogy a GINOP-os pályázatban alkalmazott burkolatokhoz ragaszkodunk-e, vagy ezen a területen más kő használatát is engedélyezzük.


Gaál Arnold műszaki ellenőr elmondja, hogy mivel kapcsolódó beruházások vannak, rosszul mutatna, ha más jellegű burkolat lenne alkalmazva. A kivitelező előreláthatóan a véghatáridő előtt egy hónappal kapja meg a követ, előkészíti a munkát és határidőre igyekszik befejezni.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a strandot időben meg kell nyitni. A kivitelező tudta, hogy szükség lesz a térkőre. Javasolja az építési naplóba beírni, hogy a határidő betartása miatt plusz munkavégzés szükséges. Előre kéri jelezni, hogy e tekintetben az önkormányzat nem fogad el határidő módosítást.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ajánlattevő a szerződést aláírta. Amennyiben az abban foglaltakat nem teljesíti, kötbér fizetésére kötelezhető. A kötbérrel a jövőben az önkormányzatnak élni kell, határidő módosítást a közbeszerzési eljárásban nem javasol, ebben az esetben törvényességi észrevételt kellene tennie. Az ütemtervet figyelembe kell venni, ha valamit a kivitelező nem tud megoldani, azt az e-naplóban rögzíteni kell.


Laposa Bence képviselő kérdezi, hogy a Kisfaludy úton hogyan áll a beruházás.


Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a műszaki ellenőr az e-naplóban a szükséges bejegyzéseket megteszi. A határidő betartása miatt aggódik.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az Egry József Művelődési ház bejárati részének ügye a kooperációs értekezleten szóba került. Abban a tudatban volt, hogy ez is a projekt része.


Gaál Arnold műszaki ellenőr elmondja, hogy valóban a projekt része a nyílászárók cseréje, és a különálló lépcső, illetve az előtető, mely úgy lett kialakítva, hogy a vasbeton födém a nyílászárókat tartó acélszerkezethez van rögzítve. A nyílászárók bontásakor az egész rendszer elkezdett mozogni, el kell bontani és újraépíteni. Erre a kivitelező bruttó 1.449.913 Ft ajánlatot adott.


Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a statikus véleménye megérkezett. A kivitelező szempontjából igaz, hogy ez nem várt pluszmunkaként jelentkezik.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem számolható el a pályázatban, ezért a 2018. évi pénzmaradvány terhére javasolja, ha a műszaki ellenőr szükségesnek ítéli.


Gaál Arnold műszaki ellenőr elmondja, hogy meg kell csinálni.


Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az Egry József Művelődési Ház pótmunkáihoz további bruttó 1.449.913 Ft összeg biztosítását támogatja az önkormányzat 2018. évi várható pénzmaradványának terhére, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

130/2019. (III.27.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 92/2019.(III.08.) határozatát kiegészíti és az Egry József Művelődési Ház pótmunkáihoz további nettó 1.141.664 Ft, azaz bruttó 1.449.913 Ft összeget elismer, mely összeget az önkormányzat 2018. évi várható pénzmaradványkeret terhére biztosítja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

Gaál Arnold műszaki közreműködő


Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy mi a helyzet az un. Bárczi szűrőkkel.


Gaál Arnold műszaki ellenőr elmondja, hogy az iskola előtt, a parkoló alatt a csapadékvíz elvezetéssel összefüggésben két gerincvezeték van, melyek már nincsenek használatban. A rácsos összefolyó aknák a feltáráskor a felszínre kerültek. Ezek most magasabban vannak a terepszintnél. Be kellene építeni az új szűrőket, de a kivitelező tervében nem szerepelnek.


Laposa Bence képviselő javasolja az aknákat lesüllyeszteni és lezárni úgy, hogy a csapadék a tervek szerinti aknába menjen bele. Duplán nincs szükség a vízelvezetésre.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy felmerült egy járda építése az iskolánál, a kerítésen belül. Javasolja, hogy az eredeti terv szerint készüljön el a járda, majd a későbbiekben ettől függetlenül a kerítésen belüli járda megépítésére is térjünk vissza. Megjegyzi, hogy a szegélykövet már lerakták.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a pályázatban 1.875 eFt + ÁFA szerepel erre a célra.


Krisztin N. László polgármester javasolja felkérni a kivitelezőt, hogy igyekezzen a harmadára leszorítani a megadott árat, mert az lenne a reális, 10 eFt/m2 körüli árat kellene kialakítani. Ezt követően kerüljön sor a testülettel is egy egyeztetésre, április 30-i határidővel.


Nagy Miklós képviselő kérdezi, hogy a Kisfaludy út macskaköves részével mi lesz. A víztározót jó lenne megtartani. Az útszélességgel a fenti részen a kanyarban problémák vannak.


Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a tervező a Radnóti úti kereszteződésnél bazalt nagykocka követ tervezett be, ami nagyon csúszós lesz. Ezt kellene cserélni térkőre. A víztározóval kapcsolatosan elmondja, hogy a DRV. terv szerinti megvalósítást kér. Az út szélességgel kapcsolatos problémát nem jelezték felé. A nagykockakő helyett inkább 10 x 10-es kockakövet javasol.


Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a járda legyen sötét antracit, az úton lévő rész pedig szürke. Kéri, hogy aki a pályázatokról szóló tájékoztatót az elhangzott kiegészítésekkel elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

131/2019. (III.27.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

27./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 27. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.


Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

132/2019 .(III.27.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

28./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 28. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.


Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Javasolja a testület felé a Badacsonytomaj, Széchenyi utca 12. szám alatti ingatlanon a volt bérlő által felhalmozott vízdíjtartozás megtérítését a DRV ZRt. felé, azt követően a volt bérlő elleni behajtási eljárás megindítását. A kiadást az önkormányzat 2018. évi várható pénzmaradványkeret terhére javasolja biztosítani.

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy az előterjesztés megvitatása előtt a Badacsonytomaj, Széchenyi u. 12. szám alatti ingatlanon a volt bérlő által felhalmozott vízdíjtartozással kapcsolatosan döntsön a testület. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

133/2019 .(III.27.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj, Széchenyi utca 12. szám alatti ingatlan vízdíj tartozásról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Badacsonytomaj, Széchenyi utca 12. szám alatti ingatlanon a volt bérlő által felhalmozott vízdíjtartozás megtérítését a DRV ZRt. felé, azt követően a volt bérlő elleni behajtási eljárás megindítását. A kiadást az önkormányzat 2018. évi várható pénzmaradványkeret terhére biztosítja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Gyimesi Mónika közterületfelügyelő-műszaki ügyintéző

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a sportpályánál a kerítés 2 nap alatt korrekt módon elkészült.  Javaslat érkezett az önkormányzat két cégének, a VN. Kft. illetve a MENÜ Kft. ügyvezetőjének a béremelésére. A képviselők véleményét előzetesen kikérte. A VN. Kft. ügyvezetőjének bérét a többség bruttó 450 eFt-ra, a Menü Kft. ügyvezetőjének a bruttó bérét 330 eFt-ra javasolja megemelni. Kérdezi, hogy egyéb javaslat van-e.


Forintos Ervin képviselő a VN. Kft. ügyvezetőjének bruttó 430 eF-ot javasol.


Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki ezzel a módosító indítvánnyal ért egyet, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

134/2019 .(III.27.) Képviselő-testületi határozat

VN Kft. ügyvezetőjének béremeléséről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem javasolja a munkáltató polgármester felé Bolla József Badacsonytomaj VN Kft. ügyvezetőjének béremelését bruttó 430.000 Ft/hó összeggel.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a bruttó 450 eFt-tal ért egyet, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

135/2019 .(III.27.) Képviselő-testületi határozat

VN Kft. ügyvezetőjének béremeléséről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a munkáltató polgármester felé Bolla József Badacsonytomaj VN Kft. ügyvezetőjének béremelését bruttó 450.000 Ft/hó összeggel. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a MENÜ Kft. ügyvezetőjének béremelését bruttó 330 eFt-ra elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

136/2019 .(III.27.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. ügyvezetőjének béremeléséről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a munkáltató polgármester felé Molnárné Keller Csilla MENÜ Kft. ügyvezetőjének béremelését bruttó 330.000 Ft/hó összeggel. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

137/2019. (III.27.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

29./ Napirendi pont

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 29. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület februári soros ülésén döntött arról, hogy folytasson további tárgyalásokat a badacsonyi posta jövőbeni üzemeltetésével kapcsolatosan azzal, hogy az önkormányzat a felső-bazársoron épületen ajánlana fel térítésmentes használattal erre a célra. A posta osztályvezetőjével egyeztetést folytatott le, aki alapvetően felhívta a figyelmet arra, hogy kissé tévesen közelítette meg az önkormányzat a kérdést. Kimutatást mutatott be arról, hogy a badacsonyi postán hány akció volt a múlt évben. Elmondta, hogy ez alapján hozták meg döntésüket a posta bezárásáról. Egy olyan hely kijelölését támogatná, ahol egyébként is van ügyfélforgalom, pld. a Tourinform irodát, ahol naponta át tudnak venni pld. 3 csekkbefizetést. Az eszközöket biztosítják, az anyagok szállítását megoldják. Azt kellene megoldani, hogy ott egy kolléga mintegy napi 2 órát a postai feladatokkal foglalkozzon. Valakire rá kellene bízni ezt a pluszfeladatot, így nem merülne fel egy személy munkadíja. 2 napos tanfolyam keretében a meglévő munkaerőt betanítják. Havi 15 eFt-ot ígértek támogatásként. Ígéretet tesz arra, hogy beszél olyan személyekkel, akik kompetensek lehetnek ebben, majd visszahozza a testület elé ezt a témát.


Laposa Bence képviselő szerint a postás szakma nem sajátítható el két napos tanfolyamon. Ennél nagyobb volumenű ajánlatot az önkormányzat nem tud adni, szakképzett személyzet nélkül nem lehet üzemeltetni egy postát. Javasolja elengedni az egészet.

Orbán Péter alpolgármester javasolja a további egyeztetést.


Forintos Ervin képviselő is egyetért a további egyeztetéssel.


Krisztin N. László polgármester összefoglalja, hogy az önkormányzat infrastrukturális segítséget tud adni, a többit a posta oldja meg. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy törekedni kell arra, hogy Badacsonyban megfelelő postai szolgáltatás legyen a jövőben is, ennek érdekében további egyeztetésre van szükség, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

138/2019. (III.27.) Képviselő-testületi határozat

Posta üzemeltetése Badacsonyban

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ragaszkodik ahhoz, hogy a Magyar Posta ZRt. Badacsony településrészen postát üzemeltessen, melyhez helyiséget, infrastrukturális segítséget tud adni, és amelyhez további egyeztetést, megbeszélést kezdeményez.

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző - közterületfelügyelő

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Fishing Hunting csatorna filmet forgat „Fedezzük fel a Balatont” címmel. Készítenek két filmet, melyet 40 alkalommal adnak le a csatornán, ehhez 2 millió forint támogatást kérnek. Azzal keresték meg, hogy Badacsonytomaj meg kíván-e jelenni a filmben. Kérdezi, hogy ennek milyen reklámértéke lehet.


Laposa Bence képviselő elmondja, hogy a filmben reálisan 10 partnert tudnak a településről megjelentetni, így mintegy 200 eFt fizetési kötelezettség lenne vállalkozásonként. Úgy gondolja, hogy a vállalkozók nem áldoznának ennyit a megjelenésért. Úgy tudná elképzelni, ha a költségek felét az önkormányzat bevállalná.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a műsor egy vadászattal, halászattal kapcsolatos csatornán menne. Akkor lenne hozadéka az önkormányzat számára, ha a horgászturizmus ezáltal fellendülne. Ennek viszont sajnos nincsenek meg a feltételei, ezért most nem ért egyet a megjelenéssel. Ebben szimpátia szavazást kér. Megállapítja, hogy 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Képviselő-testület nem támogatja a csatornán való megjelenést.


Kéri, hogy aki a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

139/2019. (III.27.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről” szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

30./ Napirendi pont

Kocsis Zsolt területbérlettel kapcsolatos kérelméről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 30. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.


Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek az Ice’N’GO pavilon területhasználatát engedélyezni az Alsó-bazársor előtti közterületen 2019. augusztus 31. napjáig.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

140/2019. (III.27.) Képviselő-testületi határozat

Kocsis Zsolt területbérlettel kapcsolatos kérelméről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ice’N’GO pavilon területhasználatát engedélyezi Kocsis Zsolt részére az Alsó-bazársor előtti közterületen 2019. augusztus 31. napjáig.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika közterületfelügyelő-műszaki ügyintéző

31./ Napirendi pont

Városi Könyvtár átszervezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 31. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.


Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

141/2019. (III.27.) Képviselő-testületi határozat

Városi Könyvtár átszervezése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. támogatja a Városi Könyvtár átszervezését, nem kíván fenntartani önkormányzat intézményként nyilvános könyvtárat. Az átszervezéssel kapcsolatos intézkedésekhez felhatalmazza az intézményvezetőt, hogy az illetékes miniszter véleményét előzetesen kérje ki.
 2. kinyilvánítja szándékát, hogy az önkormányzat a kötelező feladat ellátását a könyvtári szolgáltatás megrendelésével biztosítja a lakosság számára. A szolgáltatást az Eötvös Károly Megyei Könyvtár biztosítja 2020. január 1- jétől. Kezdeményezi a könyvtár levetetését a Nyilvános Könyvtárak Jegyzékéről (Könyvtári Intézet).
 3. támogatja, hogy Krisztin N. László polgármester írja alá a Megállapodást a könyvtárellátási szolgáltatásnyújtásáról az Eötvös Károly Megyei Könyvtárral, amelynek hatálya 2020. január 1-jétől határozatlan ideig tart.
 4. javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye felé, hogy a Kjt. 20/A.§ (2) bekezdés b) pontja alapján a munkakör pályázat nélküli betöltését a folyamatos működéshez szükséges személyi feltételek biztosítása érdekében.
 5. felkéri az Eötvös Károly Megyei Könyvtárat szakmai, módszertani segítségnyújtásra.
 6. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az intézményvezetőt a döntésről értesítse.


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Berecz Nikolett intézményvezető

32./ Napirendi pont

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 32. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.


Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az igazgatási feladatokat ellátó kolléganő jelezte, hogy a nyugdíjak emelkedtek, viszont az öregségi nyugdíj összege nem változott. Több gyógyszerköltség enyhítésére irányuló kérelmet el kell utasítania, mivel az 1 főre jutó jövedelem meghaladja a rendeletben meghatározott határt.  Ezért javasolja a családban az egy főre jutó nettó havi jövedelem határát a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 450 %-ában, egyedül élő esetén 500 %-ában meghatározni. A javaslat más segélyezési formát nem érint.


Forintos Ervin képviselő a téli rezsicsökkentéssel összefüggő tüzelőtámogatással kapcsolatosan kér tájékoztatást.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a szerződést a Tördemici Tüzéppel megkötöttük, az utalványok átadása folyamatban van az érintettek részére, melyek december 15-ig válthatók be. A szén és fa a Tüzépen utalvány ellenében átvehető, illetve az utalványért 3 db PB gázpalackot kapnak a kérelmezők. A szállítást saját erőből kell megoldani, az önkormányzat azt nem tudja felvállalni.


Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a javasolt rendeletmódosítással egyetért, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

33./ Napirendi pont

Tátika üzletházra beérkezett pályázat elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 33. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester kéri a jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy egy pályázat érkezett, a Korrekt-N 2010. KFt. részéről. A pályázat a kiírásban foglaltaknak megfelel.


Kun István képviselő kérdezi, hogy a pályázó tisztában van-e a folyamatban lévő beruházásból eredő hátrányos helyzetekkel.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ez része a pályázati felhívásnak.


Kun István képviselő megjegyzi, hogy a pályázó nem lehet peres viszonyban az önkormányzattal. Kérdezi, hogy ez az albérlőkre is vonatkozik-e.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy elméletileg igen.


Kun István képviselő kérdezi, hogy így befogadható-e a pályázat.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy aki igennel szavaz, az tudomásul veszi az albérlő személyét. Tavaly a testület elfogadta az albérlőt. Kéri, hogy aki a pályázatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze:


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

142/2019.(III.27.) képviselő-testületi határozat

Tátika üzletház hasznosításáról – pályázat elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ún. „Tátika üzletház” Badacsonytomaj 2556 hrsz-ú ingatlant 7.500.000 Ft/szezon + rezsiköltség bérleti díj ellenében bérbe adja a Korrekt-N 2010 Kft. (8200 Veszprém, Szikra u. 43.) pályázónak. A bérleti viszony időtartamát 2019. április 1. – 2019. november 30. közötti, határozott időtartamban határozza meg.
 2. felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről értesítése.
 3. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet a bérleti szerződés előkészítésére, és ellenjegyzésére.
 4. felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.


Határidő: azonnal, szerződéskötésre 15 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

dr. Gáli Mihály ügyvéd

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

34./ Napirendi pont

Tapolca Város Önkormányzat támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 34. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Tapolca Város Önkormányzata Dobos Zoltán polgármester úr közreműködésével jelezte, hogy a Pedagógus napot az idén is megrendezik Tapolcán, melyhez önkormányzatunktól is támogatást vár. Tavaly mi helyben köszöntöttük a pedagógusainkat. Kérdezi Berecz Nikolett igazgatót, hogy a költségvetésében van-e az idén ilyen tétel.


Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy 150 eFt-tal lett tervezve.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a tapolcai rendezvény helyszíne nem alkalmas arra, hogy az egész nevelőtestület ott legyen, általában az igazgatót és helyettesét szokták csak meghívni. Ezért javasolja a pedagógusok helyben történő ünneplését.


Kun István képviselő felveti, hogy a pedagógusokhoz hasonlóan a köztisztviselők is megérdemelnék, hogy megemlékezzenek róluk. A köztisztviselői napot központilag eltörölték, de helyileg valamilyen módon javasolja megtartani.


Krisztin N. László polgármester egyetért a javaslattal, az áprilisi ülésre kéri előkészíteni.  Javasolja a pedagógusokat a tavalyi módon helyi szervezéssel ünnepelni, a kulturális intézmény közreműködésével. Kéri egy udvarias levélben megköszönni Dobó Zoltán polgármester úrnak, hogy gondoltak ránk.  Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

143/2019 (III.27.) képviselő-testületi határozat

Tapolca Város Önkormányzat támogatási kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Tapolca Város Önkormányzat támogatási kérelmét megismerte és Badacsonytomaj Város Önkormányzata a Pedagógusnapi ünnepséget, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően helyben kívánja megrendezni.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.


Határidő:     azonnal

Felelős:        Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Tördemic Néptáncegyüttes vezetője Magyar Rekord kísérletet kíván tartani a Tánc Világnapja alkalmából, melyhez Badacsonyban a móló előtti területet vagy Badacsonytomaj lezárt városközpontját kérik biztosítani 2019. április 29-én 14.00 órától.


Nagy Miklós képviselő elmondja, hogy Badacsonyban hétfőn nincs forgalom, építkezés zajlik a területen.


Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy Szabó Csaba az együttes művészeti vezetője felvette a kapcsolatot az intézménnyel is. A templom előtti területen a Badacsonyi Szüret alkalmával is sokan vannak, a rendőrség és polgárőrség közreműködésével a rendezvény megoldható. Az egyházzal is fel kell venni a kapcsolatot az áram biztosításához. Kb. 13.00 órától kell lezárni az utat, a rendezvény 30-40 percet vesz igénybe. Sok településen zöldág-járáskor a helyi plébános is megáldja az ágat.


Krisztin N. László polgármester szimpátiaszavazást kért. Kéri, hogy aki befogadja a rendezvényt, melynek marketing értéke is van, jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendezvényt befogadja a Templom előtti térre.
Több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, a televízió nézőinek figyelmét, majd a nyilvános ülést 11.40 órakor bezárja.K.m.f.


Krisztin N. László                        Orbán Péter                             Nagy Miklós

polgármester                          alpolgármester                              képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző