Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2019. évi jegyzőkönyvek 2019.03.08 együttes testületi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

2019.03.08 együttes testületi jk.


ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG

BADACSONYTOMAJ VÁROS

ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.

8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

Sorszám:        7/2019.

Készült:          2 példányban

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. március 8-án (péntek) 8.00 órai kezdettel a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Ranolder termében (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) megtartott nyílt, együttes üléséről.

Jelen vannak:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

Krisztin N. László                       polgármester

Kun István                                  képviselő

Laposa Bence                              képviselő

Nagy Lajos                                  képviselő                                                               (4 fő)

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

Vella Ferenc Zsolt                        polgármester

Kovács József                              alpolgármester

Homonnay Zsombor                   képviselő                                                               (4 fő)

Gáspár József                               képviselő

 

Távolmaradását előzetesen jelezte:

Forintos Ervin                              képviselő (Badacsonytomaj)

Nagy Miklós                                 képviselő (Badacsonytomaj)

Zavari Judit                                  képviselő (Ábrahámhegy)                                     (3 fő)

Meghívottak:

Wolf Viktória                               jegyző

Tamás Lászlóné                           osztályvezető                                                        (2 fő)

 

Jegyzőkönyvvezető:

Part Andrásné                                                                                                            (1 fő)

 

Lakosság részéről megjelent: (0 fő)

 

I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti az együttes ülésen a megjelent polgármester társát, az önkormányzatok képviselő-testületeinek tagjait, és a meghívottakat.  Nőnap alkalmából köszönti a jelenlévő hölgyeket.

Megállapítja, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7 tagja közül 4 fő jelen van, Badacsonytomaj Város Önkormányzata részéről az ülés határozatképes. Távolmaradásukat Forintos Ervin és Nagy Miklós képviselők előzetesen bejelentették, Orbán Péter alpolgármester késni fog.

Vella Ferenc Zsolt polgármester köszönti a megjelenteket.

Megállapítja, hogy Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 tagja közül 4 fő jelen van, így Ábrahámhegy Község Önkormányzata részéről az ülés határozatképes. Távolmaradását Zavari Judit képviselő előzetesen bejelentette.

 

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy az együttes ülés határozatképes.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Badacsonytomaj részéről Laposa Bence képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

85/2019. (III.08.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Laposa Bence képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kovács József alpolgármestert javasolja. Kéri Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének tagjait, hogy aki a javaslatot elfogadja, szavazzon.

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

30/2019. (III.08.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vella Ferenc Zsolt polgármester javaslatára Kovács József alpolgármestert jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Vella Ferenc Zsolt polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy 2 napirendi pont szerepel a meghívóban. Kéri Badacsonytomaj Város Képviselő- testületét, amennyiben a meghívóban szereplő napirendi pontot el tudják fogadni az együttes ülés alapjául, szavazzanak.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

86/2019. (III.08.) Képviselő-testületi határozat

Napirendi pont elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.03.08-i együttes nyílt ülésének napirendjét 2 napirendi ponttal elfogadja.

  1. 1. Badacsonytomaj Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosításáról és Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testültének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

  1. 2. Köztisztviselői illetményalap emeléséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester kéri Ábrahámhegy Képviselő-testületének tagjait, amennyiben egyetértenek a napirend tárgyalásával, kézfelemeléssel jelezzék.

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

31/2019. (III.08.) Képviselő-testületi határozat

-       Napirendi pont elfogadásáról –

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.03.08-i együttes nyílt ülésének napirendjét 2 napirendi ponttal elfogadja.

  1. 1. Badacsonytomaj Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosításáról és Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testültének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

  1. 2. Köztisztviselői illetményalap emeléséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

 

II. NAPIRENDEK MEGTÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont:

Badacsonytomaj Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosításáról és Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testültének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztés lényegét.

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy önkormányzatunk bérfejlesztési pályázaton 11,2 millió forintot nyert, melyet 2019. évben a közszolgálati tisztviselők béremelésére tudunk kifizetni. Ennek rögzítése történt az előterjesztés szerint. Jelen állapotban többletforrás kiegészítésre nincs szükség. Badacsonytomaj Önkormányzatának Képviselő-testülete rendeletet alkot, Ábrahámhegy Önkormányzatának Képviselő-testülete pedig határozatot hoz.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2019. (III.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló

1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Vella Ferenc Zsolt polgármester kéri Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

32/2019. (III.08.) Képviselő-testületi határozat

-       Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés módosításáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítását a határozat 1-2. mellékletét képező mérlegek és kimutatások szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztályvezető

 

2./ Napirendi pont:

A közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjáról

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztés lényegét.

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a januári rendkívüli ülésen a pályázat beadása előtt a két önkormányzat vállalta, hogy legalább 46.380 Ft-ra megemeli az illetményalapot. A kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra benyújtott pályázaton 11.246.400 Ft összegű támogatást nyertünk, mely 2019. január 1-től december 31-ig tartó időszakban használható fel.

 

Kun István képviselő kérdezi, hogy ezt azt jelenti-e, hogy a következő évben az illetményalap ismét visszacsökken a jelenlegi mértékre.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ha nem változik a költségvetési törvény, akkor visszaeshet a jelenlegi szintre az illetményalap, ez lesz a minimum, amit ki kell fizetni. Ha a fenntartó önkormányzatok felvállalják, akkor a következő években is van lehetőség saját forrásból kiegészíteni az illetményalapot. Fontos elmondani, hogy 13. éve az önkormányzati közszféra nem kapott béremelést.

 

Orbán Péter alpolgármester 8.10 órakor érkezett meg az együttes ülésre.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről

szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő

 

Nagy Lajos képviselő kérdezi, hogy a béremelés az intézmények dolgozóira is vonatkozik-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy csak a köztisztviselőkre vonatkozik, ők évek óta nem kaptak béremelést. Az óvodában, művelődési házban átlagosan 49 % bérfejlesztés történt. A hivatali kollégáknak csak a minimálbér emelés miatt nőtt a fizetésük. Ez az emelés is azoknak a fizetésén fog leginkább látszani, akik legalább 20 éve köztisztviselőként dolgoznak, illetve felsőfokú végzettséggel bírnak.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2019. (III.11.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjáról

Vella Ferenc Zsolt polgármester kéri Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2019. (III.11.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjáról

Krisztin N. László polgármester több hozzászólás nem lévén, megköszöni mindenkinek a munkáját, az ülést 8.15 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

Krisztin N. László                                                                Vella Ferenc Zsolt

polgármester                                                                        polgármester

Wolf Viktória

jegyző

Laposa Bence                                                                       Kovács József

képviselő                                                                               képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő                                                         jegyzőkönyv hitelesítő