Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2014. évi jegyzőkönyvek 2014. 05. 07. rendkívüli testületi jk
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

2014. 05. 07. rendkívüli testületi jk

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szám: 25/2014.

 

Készült: 2 példányban

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 7-én 14.15 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Ranolder termében (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Krisztin N. László                        polgármester

Orbán Péter                              alpolgármester

Dr. Magó Ágnes                       képviselő

Folly Péter                               képviselő

Forintos Ervin                           képviselő                            (5 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Rajzó Ildikó                              képviselő                            (1 fő)

Meghívottként jelen vannak:

Dr. Weller-Jakus Tamás             jegyző

Wolf Viktória                             aljegyző

Tamás Lászlóné                        osztályvezető

Jerszli Judit                               igazgató

Horváth József                          rendőrszázados

Mórocz István                           PEB elnök

Part Andrdásné                         jegyzőkönyvvezető                 (7 fő)

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester tisztelettel köszönti a Képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülésén megjelent képviselőtársait, jegyző urat, aljegyző asszonyt, a meghívott vendéget és a munkát segítő alkalmazottakat.

 

Forintos Ervin képviselő 14.16 órakor távozott a teremből.

Jelenlévő képviselők száma: 4 fő.

 

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 fővel jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Part Andrásnét, jegyzőkönyv hitelesítőknek dr. Magó Ágnes képviselőt és Orbán Péter alpolgármestert megválasztani. Aki egyetért a személyi javaslatokkal, kéri kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

307/2014. (V.07.) számú határozatot

-          Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyző-könyvvezetőnek elfogadja, Dr. Magó Ágnes képviselőt és Orbán Péter alpolgármestert jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontot az alábbiak szerint:

1./ Kisfaludy ház bérleti szerződés tervezete

Kéri, hogy aki a napirendi pont tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

308/2014. (V.07.) számú határozatot

–      Napirendi pont elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 7. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Napirendi pont:

 

1./ Kisfaludy ház bérleti szerződés tervezete

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

  1. I. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Kisfaludy ház bérleti szerződés tervezete

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi bizottság levette a napirendjéről. A Képviselő-testület elé csak olyan napirend kerülhet, melyet legalább egy bizottság megtárgyalt, ezért a napirendet most nem tudja tárgyalni a testület. Dr. Gáli Mihály ügyvéd küldött egy levelet, melyben azt részletezi, hogy egyelőre miért nem tartja tárgyalásra alkalmasnak az anyagot. Bizonyos pontokban távol áll a felek elképzelése, finomításokra van szükség, ezért holnap 10.00 órakor egyeztető tárgyalásra kerül sor.  Kéri a testület tagjait, hogy aki tud, vegyen részt azon. Ezt követően a rendkívüli ülést 14.20 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

Krisztin N. László                                                                dr. Weller-Jakus Tamás

polgármester                                                                                  jegyző

Orbán Péter

jegyzőkönyv hitelesítő

alpolgármester

Dr. Magó Ágnes

jegyzőkönyv hitelesítő

képviselő