Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2014. évi jegyzőkönyvek 2014. 03. 05. rendkívüli testületi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

2014. 03. 05. rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szám: 12/2014.

 

Készült: 2 példányban

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 5-én 13.00 órai kezdettel  a Polgármesteri Hivatal Ranolder termében (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről.

 

Jelen vannak: Krisztin N. László                   polgármester

Orbán Péter                           alpolgármester

Dr. Magó Ágnes                     képviselő

Folly Péter                              képviselő

Forintos Ervin                         képviselő

Rajzó Ildikó                             képviselő

Simonné  Visi Erzsébet          képviselő                           (7  fő)

 

Meghívottként jelen vannak:

Dr. Weller-Jakus Tamás         jegyző

Horváth Márta                         osztályvezető

Tamás Lászlóné                      osztályvezető

Jerszli Judit                             igazgató

Pásztor László                         ügyvezető

Part Andrásné                         jegyzőkönyvvezető             (10 fő)

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester tisztelettel köszönti a Képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülésén megjelent képviselőtársait, jegyző urat, a meghívott vendégeket és a munkát segítő alkalmazottakat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 fővel jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Part Andrásnét, jegyzőkönyv hitelesítőknek Orbán Péter alpolgármestert és Folly Péter képviselőt megválasztani. Aki egyetért a személyi javaslatokkal, kéri kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

165/2014. (III.05.) számú határozatot

-          Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja, Orbán Péter alpolgármestert és Folly Péter képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontot az alábbiak szerint:

1./ Kisfaludy Ház hasznosítására pályázati kiírás véleményezése

Kéri, hogy aki a napirendi pont tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

166/2014. (III.05.) számú határozatot

–      Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Napirendi pont:

 

  1. 1. Kisfaludy Ház hasznosítására pályázati kiírás véleményezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 

  1. I. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Kisfaludy Ház hasznosítására pályázati kiírás véleményezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, de mivel közvetlenül a testületi ülés előtt ülésezett, a jegyzőkönyv még nem készült el. Kéri a bizottság elnökét, hogy emlékezetből ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága az alábbi javaslatokat tette:

-       a Kisfaludy Ház bérleti jogának megszerzésére kiírandó pályázati felhívás a Magyar Nemzet és a Népszabadság országos napilapokban jelenjen meg.

-       5 éves melegkonyhás étterem üzemeltetési gyakorlat kerüljön meghatározásra a pályázati feltételeknél

-       a Kisfaludy Ház bérletére vonatkozó szerződés közjegyzői okiratba legyen foglalva

-       a Kisfaludy Ház hasznosítására szóló pályázati kiírásba kerüljön bele a létesítmény férőhely száma. (120 fő)

-       az első évben 10 % bérleti díj kedvezményt adjon a Képviselő-testület

-       a Kisfaludy Ház bérbeadására vonatkozó pályázati felhívásban a bérleti jogviszony időtartamát 5 + 5 évben határozza meg, képviselő-testületi döntés alapján.

-       a Kisfaludy Ház bérbeadására vonatkozó pályázati felhívásban kérje a pályázóktól az elmúlt 3 gazdasági év eredményének bemutatását.

-       a Kisfaludy Ház bérleti szerződése inflációkövető legyen.

-       a Kisfaludy Ház bérleti jogának megszerzésére kiírandó pályázati felhívásban a pályázati letét összege 1 millió forint legyen.

Rajzó Ildikó képviselő kérdezi, hogy az első évben a 10 %-os kedvezmény arra lett-e kikalkulálva, hogy az üzemeltetéshez szükséges eszközöket nem biztosítja a bérbeadó.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem erről van szó. Az egész éves üzemeltetést szeretnénk elérni, de a pályázat kiírására ezután kerül sor. Az objektumban nyáron keletkezik a bevétel, főként július és augusztus hónapban. Véleménye szerint az idén nem igazságos a teljes évre követelni a bérleti díjat.

 

Rajzó Ildikó képviselő 9 millió forintot javasol bérleti díjként meghatározni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő 13.05 órakor érkezett meg a Képviselő-testület ülésére.

Jelenlévő szavazók száma: 7 fő

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a műszaki osztályvezető utánanézett, az önkormányzat nem ÁFA köteles, tehát vagy pld. nettó 7 millió forint vagy bruttó összeg állapítható meg. Véleménye szerint a bruttó 9-10 milliós nagyságrend reális.

 

Rajzó Ildikó képviselő javasolja 10 millió forintra kerekíteni a bérleti díjat.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő tájékoztatást kér arra vonatkozóan, hogy eddig mi hangzott el.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság ülésén elfogadott javaslatok kerültek ismertetésre, melyekből az első az volt, hogy miután az önkormányzat vagyonrendelete előírja, a honlapon és a Naplóban történő megjelentetésen túl országos lapban meg kell jelentetni a pályázati kiírást. A bizottság – miután ez kényes kérdés – a Magyar Nemzetben és a Népszabadságban javasolta a megjelentetést. A Magyar Nemzetben 30 eFt, a Népszabadságban 60 eFt-ba kerül a hirdetés. Ezenkívül javaslat hangzott el arra, hogy egy országos gasztronómiai lapban is jelenjen meg a kiírás.

 

Rajzó Ildikó képviselő javasolja a Napló munkatársát tájékoztatni arról, hogy megvette az önkormányzat a Kisfaludy házat. A cikk ingyenes reklám lehetne, a hirdetés ezen kívül a Badacsony Újságban jelenjen meg.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez a vagyonrendeletben foglaltaknak nem felel meg.

 

Rajzó Ildikó képviselő ebben az esetben a Magyar Nemzetet javasolja tájékoztatni az ingatlan megvételéről.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy pályázati felhívásként kell megjelentetni az anyagot, ez nem egyezik meg a riport formátummal.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a vagyonrendelet szerint 20 millió forint feletti vagyontárgy pályáztatása esetén egy országos és egy megyei lapban kötelező a megjelentetés.

 

Krisztin N. László polgármester szerint a lapok figyelik egymás tevékenységét, nehezen tudja elképzelni, hogy egyik lapban 60 ezer forintért jelenik meg a hirdetés, a másik pedig ingyen riportot készít. Kéri a Képviselő-testület szavazatát arra vonatkozóan, hogy hol jelenjen meg a pályázati kiírás a Kisfaludy ház hasznosítására. Aki azt javasolja, hogy csak a Magyar Nemzetben jelenjen meg, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 5 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi

 

167/2014. (III.05.) számú határozatot

Kisfaludy Ház hasznosítására pályázati kiírás véleményezése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja, hogy a Kisfaludy Ház hasznosítására vonatkozó pályázati kiírás csak a Magyar Nemzetben jelenjen meg.

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki azzal ért egyet, hogy a felhívás mindkét országos napilapban megjelenjen, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és 1 ellenszavazattal meghozza az alábbi

 

168/2014. (III.05.) számú határozatot

Kisfaludy Ház hasznosítására pályázati kiírás véleményezése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kisfaludy Ház hasznosítására vonatkozó pályázati kiírás Magyar Nemzetben és Népszabadságban történő megjelentetését.

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a kiírásban nem szereplő feltételek a szerződésbe lesznek belefoglalva. A bizottság javasolta, hogy Dr. Gáli Mihály ügyvéd készítse el a testületi ülésre a leendő bérlővel kötendő szerződés tervezetét.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő szerint a pályázati kiírásban a beérkezés határidejének, az elbírálás módjának, szempontrendszerének szerepelni kell. Javasolja pontrendszer alkalmazását oly módon, hogy a legelőnyösebb pályázatot benyújtóval kerüljön sor a szerződéskötésre.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a Képviselő-testület döntse el, hogy melyik pályázatot tartja a legjobbnak, a pontrendszert korábban már elvetették.

 

Horváth Márta osztályvezető ismerteti, hogy a pályázati kiírás szerint több pályázó esetében pályázati tárgyalást kell lefolytatni, a testület az összességében legelőnyösebb árajánlatot tevő pályázót hirdeti meg nyertesnek.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő szerint könnyen előfordulhat, hogy a 7 képviselő közül 3 egészen mást tart mérvadónak, mint a többiek. Mivel vendéglátó üzletről van szó, lehet egészen új ötlet és megjelenés is. Kérdezi, hogy készül-e az elbírálásra szempontrendszer és ezzel a pályázó találkozhat-e. Véleménye szerint ismerni kell az éves elvárható árbevételt a bérleti díj meghatározása előtt.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az elbírálás szempontrendszerének kidolgozására eddig nem volt igény, senki részéről nem vetődött fel.

 

Forintos Ervin képviselő szerint a szerződésbe feltétlenül bele kell foglalni a bontófeltételeket, de erről most nem javasol vitát nyitni.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő szerint legalább egymás között tisztázni kell azokat.

 

Krisztin N. László polgármester szerint – befogadva a Képviselő asszony javaslatát – a képviselő-testület önmagának készíthet egy belső szempontrendszert, de mivel még nem ismerhetjük az ajánlatokat, az egy kicsit fantomszerű lesz.

Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Dr. Gáli Mihály ügyvéd a szerződés-tervezetet készítse el, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

169/2014. (III.05.) számú határozatot

Kisfaludy Ház hasznosítására pályázati kiírás véleményezése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy a követező testületi ülésre a Kisfaludy ház leendő bérlőjével kötendő szerződés tervezetet készítse elő.

Határidő: 2014. áprilisi soros ülés

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a belső szempontrendszer elkészítésével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi

 

170/2014. (III.05.) számú határozatot

Kisfaludy Ház hasznosítására pályázati kiírás véleményezése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisfaludy Ház hasznosítására kiírandó pályázat elbírálására belső szempontrendszer kidolgozását határozza el.

Határidő:  azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a bánatpénz összege 1 millió forint legyen a bizottság javaslata szerint, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

171/2014. (III.05.) számú határozatot

Kisfaludy Ház hasznosítására pályázati kiírás véleményezése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Kisfaludy Ház hasznosítására kiírandó pályázati felhívásban a pályázati letét összege (bánatpénz) 1 millió forint.

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért a szerződés közjegyzői okiratba foglalásával, kézfelemeléssel jelezze. Elmondja, hogy ebben az esetben szerződésszegés esetén nem kell pereskedni azért, hogy az önkormányzat újra birtokba kerüljön, akár karhatalmi eszközökkel is lehetséges az ingatlan visszavétele.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,    ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

172/2014. (III.05.) számú határozatot

Kisfaludy Ház hasznosítására pályázati kiírás véleményezése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kisfaludy Ház bérletére vonatkozó szerződés közjegyzői okiratba foglalását.

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

Krisztin N. László polgármester a pályázati felhívás 2. bekezdésének javítását javasolja oly módon, hogy „Az épület Badacsony emblematikus épülete, mely a Badacsonyi-hegy oldalában fekszik az ún. „Rózsakő” alatt, az elmúlt időszakban a létesítmény férőhely száma 120 fő volt.”

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy arra született-e javaslat, hogy az ingatlan mikor tekinthető meg.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a kiírásban úgy szerepel, hogy bármikor, előre egyeztetett időpontban. A bizottság javasolta, hogy a pályázó mutassa be vállalkozásának mérlegét 3 évre visszamenőlegesen.  Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,    ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

173/2014. (III.05.) számú határozatot

Kisfaludy Ház hasznosítására pályázati kiírás véleményezése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisfaludy ház hasznosításához kapcsolódó pályázati kiíráshoz kapcsolódóan elrendeli, hogy

  1. a pályázati felhívásban szerepeljen, hogy a pályázó köteles bemutatni vállalkozásának mérlegét 3 évre visszamenőlegesen.
  2. 2. a 2. bekezdés egészüljön ki a következőképpen: „Az épület Badacsony emblematikus épülete, mely a Badacsonyi-hegy oldalában fekszik az ún. „Rózsakő” alatt, az elmúlt időszakban a létesítmény férőhely száma 120 fő volt.”

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal a javaslattal, hogy az első évben a bérlő 10 % bérleti díjkedvezményt kapjon, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,    ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

174/2014. (III.05.) számú határozatot

Kisfaludy Ház hasznosítására pályázati kiírás véleményezése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisfaludy ház bérleti díjából az első évben 10 % kedvezményt biztosít a pályázat nyertese részére.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki támogatja, hogy a bérleti jogviszony időtartama 5 + 5 évben kerüljön meghatározásra, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,    ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

175/2014. (III.05.) számú határozatot

Kisfaludy Ház hasznosítására pályázati kiírás véleményezése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisfaludy ház hasznosítására kiírandó pályázati felhívásban a bérleti jogviszony időtartamát 5 + 5 évben határozza meg.

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal a javaslattal, hogy a bérleti díj 10 millió forint legyen, évente a KSH által közölt inflációval növelten, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,    ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

176/2014. (III.05.) számú határozatot

Kisfaludy Ház hasznosítására pályázati kiírás véleményezése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisfaludy Ház bérleti díját 10 millió forintban határozza meg azzal, hogy a bérleti díj a KSH által közölt infláció mértékével évente nő.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

Folly Péter képviselő javasolja a felhívásba belefoglalni, hogy az önkormányzat legalább 100 millió forint, hasonló tevékenységből származó árbevétellel rendelkező cégek jelentkezését várja a pályázaton.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy mi a helyzet akkor, ha valaki egy összegben befizetné az 5 éves bérleti díjat.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy köszönettel vennénk, természetesen az inflációt nem kellene befizetnie.

 

Folly Péter képviselő szerint senki nem fog ilyen ajánlatot tenni. Bármiféle szerződésszegés esetén ez bonyolítaná a helyzetet.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő 13.20 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki Folly Péter képviselő javaslatát támogatja a 100 millió forint hasonló tevékenységből származó árbevételre vonatkozóan, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

177/2014. (III.05.) számú határozatot

Kisfaludy Ház hasznosítására pályázati kiírás véleményezése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy a Pályázati felhívásban kerüljön rögzítésre, hogy az önkormányzat legalább 100 millió forint, hasonló tevékenységből származó árbevétellel rendelkező cégek jelentkezését várja.

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy mennyi kauciót javasol meghatározni a Képviselő-testület. Arra érkezett javaslat, hogy a Bíró-Mányai Kft-től kérdezze meg, hogy mennyi volt az elmúlt években a közüzemi költségük, e körüli összeg legyen a kaució.

 

Folly Péter képviselő javasolja meghatározni, hogy milyen hivatkozással lehet a szerződést felbontani.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, ha a bérlő fel akarja bontani a szerződést, akkor a bérleti díjat 5 + 5 évre ki kell fizetnie.

 

Folly Péter képviselő kérdezi, hogy ha az üzemeltető első évben megbukik és nem fizet, akkor mi történik.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint, ha a bérlő nem fizeti be a bérleti díjat, akkor az önkormányzat pert indít.

 

Folly Péter képviselő kérdezi, hogy ha elviekben a szerződési kötelezettséget mindkét fél betartja, lehet-e a szerződést úgy felbontani, hogy az önkormányzatot ne érje kár.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ezeket a feltételeket és lehetőségeket Dr. Gáli Mihály ügyvédnek kell kidolgoznia, az általa készített anyagot a lejárt határidejű döntések között be fogja vinni a testület elé. Elmondja, hogy megkapta Mányai úrtól sms-ben a választ, a közüzemi díj 4,5 – 5 millió forint volt úgy, hogy nincs vezetékes gáz, tartályos gázt használnak. Kérdezi, hogy mennyi kauciót határozzanak meg.

 

Folly Péter képviselő 4 millió forintot javasol. Nem tudjuk, hogy mennyi a hely árbevétele. Önmagában ennek a közüzemi díjnak lehet üzenete, azért ilyen magas a díj, mert jó a forgalom.

 

Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy a villany és vízmérő órára illetve a tartályos gázra vonatkozik a megadott összeg, melynek nagyobb része a gázfogyasztás.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önkormányzat továbbszámlázza ezeket a költségeket. A bérlő tűrni köteles, ha a számlák összege meghaladja a kauciót. A kaució egy biztosíték az önkormányzatnak, ha nem fizeti ki a bérlő a pluszban jelentkező számlákat, akkor az szerződésszegésnek minősül. 2 millió forintot javasol meghatározni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a mérőórák az önkormányzat nevén vannak, ha a bérlő nem fizet, az szerződésbontó feltétel. Nem javasolja a teljes összeget kaucióként elkérni.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő 13.30 órakor érkezett vissza a Képviselő-testület ülésére.

Szavazásra jogosultak képviselők száma: 7 fő

 

Folly Péter képviselő felveti, hogy ha időben kifizeti a bérlő a közműtartozást, akkor milyen alapon tart az önkormányzat magánál pénzösszeget.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő megjegyzi, hogy az utolsó évre.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem íratjuk át az órákat, a kauciót minden évre külön kell megfizetni. Úgy képzeli, hogy a kaucióból utalunk, az utolsó részletet nem fizeti ki a bérlő. 1 millió forintban javasolja meghatározni a kauciót. Kéri, hogy aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

178/2014. (III.05.) számú határozatot

Kisfaludy Ház hasznosítására pályázati kiírás véleményezése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisfaludy Ház hasznosítására vonatkozó pályázati kiíráshoz kapcsolódóan  a  kaució összegét 1 millió forintban határozza meg.

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a pályázati kiírásban szerepeljen feltételként minimum 5 éves melegkonyhás étterem üzemeltetési gyakorlat, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

179/2014. (III.05.) számú határozatot

Kisfaludy Ház hasznosítására pályázati kiírás véleményezése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a pályázati kiírásban szerepeljen feltételként minimum 5 éves melegkonyhás étterem üzemeltetési gyakorlat.

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy több javaslat nem hangzott el a bizottsági ülésen a pályázati kiírásra vonatkozóan. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Megköszöni a Képviselő-testület és a jelenlévők munkáját és az ülést 13.30 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

Krisztin N. László                                                            dr. Weller-Jakus Tamás

polgármester                                                                                jegyző

Orbán Péter

jegyzőkönyv hitelesítő

alpolgármester

Folly Péter

jegyzőkönyv hitelesítő

képviselő