Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2014. évi jegyzőkönyvek 2014. 02. 18. együttes területi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

2014. 02. 18. együttes területi jk.

Ábrahámhegy Község Önkormányzata

Badacsonytomaj Város  Önkormányzata

Badacsonytördemic Község  Önkormányzata

 

Szigliget Község

Önkormányzata

Sorszám: 10/2013.

Készült: 8 példányban

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének, Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testületének, és Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 18-án 18.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Rózsakő termében (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) megtartott nyílt, együttes üléséről.

 

Jelen vannak:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

Krisztin N. László                     polgármester

Dr. Magó Ágnes                         képviselő

Forintos Ervin                           képviselő

Folly Péter                                  képviselő

Orbán Péter                               képviselő

Rajzó Ildikó                              képviselő

Simonné Visi Erzsébet              képviselő                                                     (7 fő)

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

Vella Ferenc Zsolt                     polgármester

Kovács József                           alpolgármester

Gáspár József                            képviselő                                                     (3 fő)

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

Vollmuth Péter                        polgármester

Horváth István                        alpolgármester

Kövesdi Sándor                      képviselő                                                        (3 fő)

 

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

Balassa Balázs                                    polgármester

Balassa Sándor                                   képviselő

Szabó Tibor                            képviselő                                                              (3 fő)

 

MEGHÍVOTTAK:

Dr. Weller-Jakus Tamás                 jegyző

dr. Szabó Tímea                          jegyző

Lutár Mária                                 jegyző

Ifj. Part Imre                               Céh Turisztikai Egyesület elnöke

Békássy János                            Céh Turisztikai Egyesület alelnöke

Nagy Miklós                               Céh Turisztikai Egyesület tagja

Weller Andrásné                         Céh Turisztikai Egyesület tagja

Borbélyné G. Gabriella               Céh Turisztikai Egyesület tagja

Istvándi Gergely                         Céh Turisztikai Egyesület tagja

Tóth Gyula                                 Céh Turisztikai Egyesület tagja

Nagy Géza                                  Céh Turisztikai Egyesület tagja

Tóthné S. Zsuzsanna                   jkv. vezető                                                      (12 fő)

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent polgármester társait, az önkormányzatok Képviselő-testületeinek tagjait, a jegyzőket, a Céh Turisztikai Egyesület megjelent tagjait az együttes ülésen.

 

Megállapítja, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7 tagja közül 7 fő jelen van, így Badacsonytomaj Város Önkormányzata részéről az ülés határozatképes.

Vella Ferenc Zsolt polgármester köszönti a megjelenteket.

 

Megállapítja, hogy Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 tagja közül 3 fő jelen van, így Ábrahámhegy Község Önkormányzata részéről az ülés határozatképes.

 

Vollmuth Péter polgármester köszönti a megjelenteket.

 

Megállapítja, hogy Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 tagja közül 3 fő jelen van, Badacsonytördemic Község Önkormányzata részéről az ülés határozatképes.

 

Balassa Balázs polgármester köszönti a megjelenteket.

 

Megállapítja, hogy Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 tagja közül 3 fő jelen van, Szigliget Község Önkormányzata részéről az ülés határozatképes.

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy az együttes ülés határozatképes.

Jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné Sáfár Zsuzsannát javasolja. Kéri Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy aki a javaslatot elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

124/2014.(II.18.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester jegyzőkönyv hitelesítőknek Simonné Visi Erzsébetet és Forintos Ervin képviselőket javasolja. Kéri Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, ha egyetértenek a javaslattal, kézfeltartással jelezzék.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

 

125/2014.(II.18.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyv hitelesítőkről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testület Polgármesterének javaslatára Simonné Visi Erzsébet és Forintos Ervin képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőknek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné Sáfár Zsuzsannát javasolja. Kéri Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy aki a javaslatot elfogadja, szavazzon.

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

28/2014. (II.18.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről –

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Vella Ferenc Zsolt polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Vella Ferenc Zsolt polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek Gáspár József képviselőt javasolja. Kéri Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, ha egyetértenek a javaslattal, kézfeltartással jelezzék.

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

 

29/2014.(II.18.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Gáspár József  képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Vella Ferenc Zsolt polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

 

 

 

Vollmuth Péter polgármester: Jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné Sáfár Zsuzsannát javasolja. Kéri Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy aki a javaslatot elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

33/2014. (II.18.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről –

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Vollmuth Péter polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vollmuth Péter polgármester

Vollmuth Péter polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek Horváth István alpolgármestert javasolja. Kéri Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, ha egyetértenek a javaslattal, kézfeltartással jelezzék.

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

 

34/2014. (II.18.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Horváth István alpolgármestert jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Vollmuth Péter polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vollmuth Péter polgármester

Balassa Balázs polgármester jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné Sáfár Zsuzsannát javasolja. Kéri Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy aki a javaslatot elfogadja, szavazzon.

 

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

22/2014. (II.18.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről –

 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Balassa Balázs polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Balassa Balázs polgármester

Balassa Balázs polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek Szabó Tibor képviselőt javasolja. Kéri Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, ha egyetértenek a javaslattal, kézfeltartással jelezzék.

 

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot.

 

23/2014. (II.18.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Szabó Tibor  képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Balassa Balázs polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Balassa Balázs polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban a Céh Turisztikai Egyesülettel kötött középtávú együttműködési megállapodás felülvizsgálata című napirendi pont szerepel. Kéri a Képviselő-testületeket, ha a meghívóban szereplő napirendi pontokat el tudják fogadni az együttes ülés alapjául, szavazzanak.

 

Vollmuth Péter polgármester napirenden kívüli témát javasol tárgyalásra felvenni. Véleménye szerint a Balatoni kerékpárút felülvizsgálatát kellene az Önkormányzatoknak közösen kérnie az illetékes szervtől, mivel Szigligetet teljesen ki akarják hagyni ebből és Badacsonytördemic és Szigliget között nincs megépítve ez a dolog. Úgy véli, hogy ez a helyzet addig nem fog megoldódni, amíg egy tragédia be nem következik. Nagyon nagy a terhelése a Római útnak és sokan igénybe veszik a 71-es főutat is a kerékpárosok közül. Közös levelet javasol megfogalmazni a biztonságos megoldás érdekében.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a napirend keretében egy közös állásfoglalás meghozatalát. Elmondja, hogy a Veszprém Megyei területfejlesztési anyag projekt adatlapjában látta a kerékpárútra vonatkozó kezdeményezést.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző javasolja, hogy a napirend keretében tegyenek közös nyilatkozatot a Képviselő-testületek.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki elfogadja a napirendi pont tárgyalását azzal a kiegészítéssel, hogy annak tárgyalása keretében tegyenek közös nyilatkozatot a Képviselő-testületek Vollmuth Péter polgármester kezdeményezésére, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

126/2014. (II.18.) Képviselő-testületi határozat

–        Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. február 18. napján megtartott együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

Tájékoztató a CÉH Turisztikai Egyesülettel kötött középtávú együttműködési megállapodás felülvizsgálata

(előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj Város polgármestere)

 

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

30/2014.(II.18.) Képviselő-testületi határozat

–        Napirendi pontok elfogadásáról –

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. február 18. napján megtartott együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

Tájékoztató a CÉH Turisztikai Egyesülettel kötött középtávú együttműködési megállapodás felülvizsgálata

(előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj Város polgármestere)

 

A Képviselő-testület utasítja Vella Ferenc Zsolt  polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

 

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

35/2014.(II.18.) Képviselő-testületi határozat

–        Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. február 18. napján megtartott együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

CÉH Turisztikai Egyesülettel kötött középtávú együttműködési megállapodás felülvizsgálata

(előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj Város polgármestere)

 

A Képviselő-testület utasítja Vollmuth Péter  polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vollmuth Péter polgármester

 

 

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

24/2014.(II.18.) Képviselő-testületi határozat

–        Napirendi pontok elfogadásáról –

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. február 18. napján megtartott együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

CÉH Turisztikai Egyesülettel kötött középtávú együttműködési megállapodás felülvizsgálata

(előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj Város polgármestere)

 

A Képviselő-testület utasítja Balassa Balázs polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Balassa Balázs polgármester

 

 

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont:

CÉH Turisztikai Egyesülettel kötött középtávú együttműködési megállapodás felülvizsgálata

 

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza/

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester emlékeztet arra, hogy tavaly határozták el, hogy minden évben, a költségvetés tervezés időszakában az együttműködési megállapodást kötött önkormányzatok átbeszélik a turizmussal kapcsolatos közös örömeiket és gondjaikat, ezért kerül sor a mai összejövetelre.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, a legutolsó ilyen körben született egy olyan határozat, hogy a Céh Turisztikai Egyesület működését legalább évente 1 alkalommal együttesen beszélje meg a négy Képviselő-testület.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, legutóbb azzal váltak el, hogy mindenki átgondolja hogyan lehet ezt az együttműködést még hatékonyabbá tenni. Ezzel összefüggésben több gondolat merült fel. Annak idején 4 különböző szerződés köttetett és Badacsonytomaj részéről az a gondolat volt, hogy ezeket nem lehetne-e egy közös szerződésben rendezni. Ezzel ki lehetne zárni azokat az anomáliákat, amely a Szigliget általi 800 e. Ft. célirányos befizetés körüli problémákat generálta. Olyan szerződés lenne megfelelő, amelyben mind a 4 önkormányzat és a Céh Egyesület szerepel, így mindenki előtt ismert és nyitott lenne minden információ, könnyebben kezelhetnék ezeket a problémákat. Volt olyan vélemény is a korábbi ülésen, hogy gondolják át az egyes önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásukat abban a tekintetben, hogy próbáljanak egy mérőszámot kitalálni. El is kezdték ezt kiszámolni. Volt javaslat létszámarányra vonatkozóan is. Mindezek mellett azt is elhatározták egy éve, hogy ilyenkor értékelik azt az együttműködést, amely a Céh Turisztikai Egyesülettel zajlik. Javasolja, hogy kezdjék ezen résszel a megbeszélést. Kéri, hogy ha van a partneri együttműködéssel kapcsolatban észrevétel, azt tegyék meg. Kéri, ha az Egyesület részéről van olyan dolog, ami előre viszi, vagy feszíti az együttműködést, mondják el.

 

Balassa Balázs polgármester köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy az előbbiekben említett két felvetést együttesen kezelné. Említésre került Szigliget, mint többlet befizető. Úgy gondolja, nincs mindenki tisztában azzal, hogy Szigliget Önkormányzata miért, mikor és mennyit fizetett. Szeretné, ha ez tiszta lenne Badacsonytomaj Város Önkormányzata számára. Szigliget kötött egy megállapodást, amit az elmúlt időszakban történtek miatt semmiképpen nem szeretne felvállalni. Abban az szerepel, hogy 900 e. Ft-ot fizetnek. Közben történt egy fejlesztés településükön. Azért, hogy a tevékenység minél hatékonyabban működjön a Tourinform irodában dolgozó bérét 4 hónapra átvállalták, ez az a 800 e. Ft., amit Badacsonytomaj nem fizetett be a Céh Turisztikai Egyesület számára. Szigliget fenntartja az épületet a teljes közművel. A nyári időszakban, hogy ne legyen zárva és a dolgozó szabadságát is kitudják adni, plusz egy személyt 2 nap alkalmaznak, tehát ezt a tételt is hozzá kellene számítani. Áprilistól októberig nyitva tartanak úgy, hogy Szigliget állja a költségeket mindenestől. Ha ezeket a tételeket összeadják, akkor látható, hogy a térség turisztikai fejlesztésének hatékonysága érdekében kb. háromszor annyit tesznek, mint ami a megállapodásban szerepel. Felháborítónak tartja, hogy bármelyik önkormányzat úgy gondolja, hogy Szigliget többet fizet, ezért ő kevesebbet fizet be a kasszába. Mindenki ismerte a megállapodást, hogy mit vállal, kötelességük, hogy fizessék a rájuk eső részt. Ha lejár ez a megállapodás, akkor lehet újból tárgyalni, addig Szigliget Képviselő-testülete nem hajlandó semmilyen más megállapodást megkötni.

Ők a Céh Egyesület munkájával meg vannak elégedve, a Képviselő-testületük által meghatározott feladatokat ellátják. A mostani keretek között továbbiakban is szeretnének együttműködni az önkormányzatokkal és a Céh Turisztikai Egyesülettel.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy amikor volt az ominózus kérelem, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata fizesse ki ezt a 800 e. Ft-ot, akkor valamilyen szinten félreértés történt. megnézte a 2013. évi költségvetés tervezett szakaszát, ott valóban más összeg szerepel. Ő már az ülésen úgy szavazott, hogy megértette a témával kapcsolatos vitát követően, hogy a 800 e. Ft. jár az Egyesületnek. Úgy látja, hogy korrigálniuk kell ezt a dolgot.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy van-e további észrevétel a témával kapcsolatban? Megállapítja, hogy nincs észrevétel. Elmondja, hogy ő maga tartózkodott az erre vonatkozó szavazás során. A Képviselők részéről az volt a legfőbb ellenvetés, ami indokolhatja a döntést, hogy:

- Minden pontjával a régivel azonos szerződés megkötését szeretnék, de az említett 5 szereplő együttműködésével. Az eredeti szerződésben az szerepel, hogy a Turisztikai Egyesület a működési költségeinek 65 %-áig, maximum 13 m. Ft. Ft-ot biztosítja a 4 önkormányzat a pénzt, és amit a másik 3 nem tud teljesíteni, azt Badacsonytomaj fizeti. Tudomásunk szerint a pályázatban, ami az együttműködést elindította, szerepelt a Szigligeti iroda megnyitása, tehát tervezni kellett az ottani személy bérével is. Mivel ez a bér ugyan olyan működési költség, mint a világítás és egyéb közüzemi díjak, ezért valaki úgy fogja fel, hogy Szigliget további 800 e. Ft-tal támogattA a rendszert, tehát lehet úgy értelmezni, hogy Badacsonytomaj terhe ennyivel csökken. Tavaly ez azért volt éles ez, mert olyan periódusban volt az Önkormányzat, hogy nem volt mindegy, hogy 10 vagy 11 m. Ft-ot kell támogatásként utalni. Tehát ez okozza a félreértés, ez nem Szigliget ellen irányul. Ha a megállapodást szó szerint értelmezik, abban működési költségek vannak, és ez gumiszerűen működik, hogy a 3 önkormányzat által befizetett összegen felül a hiányzó részt Badacsonytomaj teszi hozzá, akkor logikailag el lehet jutni oda, hogy Szigliget részéről ez a 800 e. Ft. többlet befizetés Badacsonytomaj részéről kevesebb befizetést indukál. Ha mindez egy szerződésben van, akkor ez nem is lehet vita tárgya, hiszen ezen túl mindenki olyan szerződést köt bárkivel, amit akar.  Egyébként, ha nem működési költségre adták volna ezt az összeget, akkor nem lenne ez a vita.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy látta a pályázatot, a Szigligeti rész is annak része volt. Nem véletlenül szeretné a Képviselő-testületek gondolkodását terelni abba az irányba, hogy ha mindenképpen ragaszkodnak a különálló szerződésekhez, akkor azok a jövőben is viták forrása lesz. Egy pályázatról van szó, amely 5 éven keresztül a 4 települést összeköti. Azért kezdeményezte Badacsonytomaj -már nem első alkalommal- ennek a középtávú megállapodásnak a felülvizsgálatát, mert ezek között a badacsonytomaji a legkedvezőtlenebb. Ha jövőre a másik 3 testület úgy dönt, hogy támogatásként 1 Ft-ot kíván adni, akkor Badacsonytomajnak a többit teljesítenie kell. Azért került boncolgatásra a szigligeti összeg, mert ugyan olyan költség, mint az egyéb badacsonytomaji irodában keletkező költségek. Akkor, amikor elkészült ez a költségszámítás, valószínű, hogy nem gondolták végig, hogy Szigliget is alkalmazni fog egy embert. A kiküldött anyag azt tartalmazza, ami a jelenlegi megállapodásban is benne van, azzal a módosító indítvánnyal, hogy legalább azt fontolja mindegyik Képviselő-testület, hogy azokat az összegeket, amelyek szerepelnek az egyes megállapodásokban, kerüljenek bele a közös megállapodásba, annyi kiegészítéssel, hogy az egyesület finanszírozásában esetlegesen beálló módosításokat együttesen beszéljék meg. Ez arra adna garanciát Badacsonytomajnak, hogy kiszámíthatóvá válik az elkövetkező években, hogy tudja tervezni a következő évi támogatás mértékét. Utal arra, hogy választási év van, az új testületek esetében előfordulhat az, hogy azt mondják, hogy csak 1 Ft. támogatást akarnak fizetni. Ez Badacsonytomaj részéről egy nagy rizikófaktort jelent. A pályázatnak is van egy fenntartási ideje, amelyet minden testület részéről fenn kell tartani, mert ha a közös dologból valaki kilép, nagyon nagy anyagi vonzata lesz.

 

Békássy János BCTE alelnök elmondja, hogy Polgármester úr felvetésében tárgyi tévedés van, ugyanis a pályázat benyújtásának időpontjában az Egyesület költségvetése nem tartalmazott működési költséget az iroda dolgozójára vonatkozóan. Ez a következő évben jelent meg, mint plusz finanszírozási feladat. A pályázat kiírója egyértelműen jelezte, hogy a pályázat benyújtásának feltétele, hogy a fenntartó önkormányzatokkal külön-külön kössenek szerződést. Ha ettől a Képviselő-testületek el kívánnak térni, akkor azt kérik, hogy minden esetben a pályázat kiírójával egyeztessék le ezt, mert különben szerződésszegés lesz. Jelen formájában tartalmaz kockázati elemet a pályázat Badacsonytomaj részére, de az élet az ellenkezőjét is produkálja. Amikor Badacsonytomaj nem finanszírozta az Egyesületet 8 hónapon keresztül a társönkormányzatok előre, egy összegben fizettek, majd folyószámla hitellel finanszírozták meg ezt az időszakot. Azt kéri a testületektől, hogy bármilyen irányba is mozdulnak el, ne veszélyeztessék a szerződés jogszerűségét.

 

Krisztin N. László polgármester emlékeztet arra, hogy a 800 e. Ft-ról szóló napirend kapcsán hangzott el, hogy része volt a pályázatnak a szigligeti iroda.

 

Békássy János BCTE alelnök elmondja, hogy az építés része volt, de a működési költségek nem voltak beleépítve, mert akkor még nem is lehetett.

 

Orbán Péter alpolgármester emlékezteti Balassa Balázs polgármestert, hogy 1 évvel ezelőtt, amikor kiszámították a vendégéjszakák alapján, hogy mennyit kellene az önkormányzatoknak fizetnie, akkor azt mondta, hogy ők pont annyi összeggel támogatják az Egyesületet.

 

Balassa Balázs polgármester válaszában elmondja, hogy ő azt mondta, hogy nekik ez nem probléma, legfeljebb a 800 e. Ft-ot is beleteszik a támogatáshoz, és nullánál vannak. Ha az előbb elmondott összegeket is hozzá veszik, akkor jóval többnél tartanak. Nem érzi a veszélyforrást. Mindenkinek van egy megállapodása, amelyben szerepel egy fix összeg. Fel sem merülhet, hogy ezt az összeget nem fizetik ki. Ha minden egyes tag önkormányzat fizeti, akkor Badacsonytomaj tud számolni, hogy neki mennyi fizetnivalója marad. Ha akkora problémát okoz az, hogy Szigliget Önkormányzata nem akarta hogy a működési költség elvigye a turizmusra pénzt és ezért ők hozzátettek, akkor Képviselő-testületük azt mondja, hogy működjön ennyivel kevesebből az Egyesület, de akkor a térségre vonatkozó kiadványokra ennyivel kevesebb jut, mert finanszírozni kell ennek az egy embernek a bérét. Kéri, hogy gondolja végig az összes Testület ezt. Testületük másnap fogja tárgyalni a költségvetést, akkor azt fogja javasolni, hogy húzzák ki ezt a tételt és akkor ennyivel kevesebb program lesz, vagy az Utazás Kiállításra ennyivel kevesebb jut.

 

Krisztin N. László polgármester az hangzott el, hogy minden szerződésben van egy fix összeg, azonban Badacsonytomaj szerződésében nincs.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy nem ez az első szerződés, amely Badacsonytomaj Város Önkormányzata számára nem a legelőnyösebb. Van egy közös ügyünk, annak érdekében nem javasolja, hogy feszegessék ezt a témát. A megállapodásnak van egy lejárati ideje. Ezt a békát le kell nyelnie Badacsonytomajnak. Jó lenne, ha az elkövetkező időszakban olyan szerződések születnének, amely Badacsonytomaj számára is előnyös. Javasolja, hogy a szerződés lejártát követően beszéljenek a témáról, mert a vita arra vezethet, hogy megromlanak a települések közti viszonyok.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő Rajzó Ildikó által elmondottakat javasolja kiegészíteni azzal, hogy a konkrét összeget 11.550.000 Ft-ot írják bele a megállapodásba, hiszen a tavalyi költségvetés számadata pontosan ennyi volt és akkor nincs vita.

 

Orbán Péter alpolgármester megkérdezi Simonné Visi Erzsébet képviselőt, hogy ezt most pontosan ő mondja?

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő válaszában elmondja, hogy a napirend tárgyalása során tiszta lett számára, hogy mit vállalt Badacsonytomaj.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az önkormányzatokkal úgy kötötték meg a megállapodásokat, hogy nem tájékoztatták kellően a feleket. Mivel közös kasszáról van szó, közös döntés szükséges. Emlékeztet arra, hogy az Önkormányzatok jogosultak az átadott támogatások felhasználásának szabályszerűségét és célszerűségét is vizsgálni. Erre az önkormányzatoknak lehetősége van. A megállapodásban nem csak jogok, hanem kötelezettségek is vannak.

 

Békássy János BCTE alelnök szerint a megállapodásokban a pályázati kiírásban foglaltak szerepeltek. Meg volt határozva a vendégéjszaka szám, tehát nem volt előnyös, vagy hátrányos alku. Úgy véli, nézni kell, hogy az Egyesület mit hozott az önkormányzatoknak. Badacsonytomaj esetében a 9 m. Ft-os ifa bevétel 2 éven belül 24 m. Ft-ra nőtt.A TDM tagság minden önkormányzat számára plusz 20 % ifa bevételt produkált, ez az önkormányzatnak 4,5 m. Ft-ot jelentett. Tudomása szerint ezt a 20 %-ot minden önkormányzat lehívta.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kéri, hogy Balassa Balázs polgármester olvassa fel a szigligeti megállapodásból a fix összegre vonatkozó részt. Felveti, hogy Békássy János szerint a pályázat feltétele volt, hogy külön-külön legyen az önkormányzatokkal megkötve a megállapodás. Kérdésként merül fel, hogy Badacsonytomaj szerződésében miért szerepel Ábrahámhegy, Badacsonytördemic és Szigliget? Kérdezi, hogy a többi szerződésben is ugyan ez a szövegezés van?

 

Békássy János BCTE alelnök tudomása szerint külön szerződése van Badacsonytomajnak.

 

Folly Péter képviselő úgy gondolja, hogy valakinek vállalni kellett a kockázatot, hogy ez a pályázat futhasson, és véleménye szerint Badacsonytomaj vállalta ezt magára. A korrekt megállapodás az lett volna, ha arányos alapon tesz vállalást minden érintett.

 

Tasner Mónika BCTE munkaszervezet vezető elmondja, hogy a kiírásban meg volt határozva a középtávú megállapodások tartalma nagyon pontosan. Az egyes településekre befolyó ifa arányában voltak ezek a hozzájárulások megállapítva, plusz figyelembe kellett venni, hogy melyik településen működik Tourinform Iroda. A középtávú megállapodást már megelőzte az együttműködési megállapodás mindhárom önkormányzattal. Szigliget, Ábrahámhegy és Badacsonytördemic ugyan annyi összegű támogatást biztosított. Badacsonytomaj ugyan úgy beleírhatta volna a 11,5 m. Ft-ot, mert ha összeadják a 4 megállapodásban szereplő összeget, akkor az adja ki a 13 m. Ft-ot. Nem ők sugalmazták, hogy ez kerüljön bele a megállapodásba, hanem az előkészítő. Azt nem volt kötelező Badacsonytomaj számára vállalni. Az volt a lényeg, hogy a 4 önkormányzat 13 m. Ft.-ot biztosítson.

 

Krisztin N. László polgármester szerint ez ellentmond annak, hogy formaszerződéseket kellett aláírni.

 

Forintos Ervin képviselő szerint ki lehet számolni, hogy mekkora ifa bevétele volt akkor az önkormányzatoknak.

 

Békássy János BCTE alelnök a badacsonytomaji arányt a Tourinform Iroda léte tolta el. Ma a hozzájárulás mértéke nem haladja meg azt az összeget, amivel azelőtt a Tourinform Irodát az önkormányzat fenntartotta.

 

Krisztin N. László polgármester emlékeztet a badacsonyi Tourinform Iroda térítésmentes átadására. Úgy látja, hogy miután Balassa Balázs polgármester kijelentette, hogy a megállapodás felülvizsgálatához nem járulnak hozzá, felesleges ezen tovább vitatkozni. Javasolja, folytassák a napirendi pont tárgyalását, milyen közös örömök, milyen pozitív és negatív tapasztalatok vannak és beszéljenek a jövőről is.

 

Vella Zsolt polgármester elmondja, hogy Ábrahámhegy teljesítette, amit vállalt az elmúlt években. A szerződés így sikerült, sajnos ebből Badacsonytomaj nem jött ki jól. Erről azonban nem ők tehetnek. Amit Ábrahámhegy vállalt azt teljesíti a jövőben is. Kéri, hogy az Egyesület idei évi programjairól mondjanak néhány gondolatot. Néhány hónappal ezelőtt felmerült, hogy a régiós buszjárat nem érintené Ábrahámhegyet, mert nem rentábilis a busz működtetése. Ábrahámhegy részéről sajnos kevés a tagdíj befizetés és kevés a vállalkozó. A korábbiakban felmerült, hogy az Egyesület 1 főt 3 hónapra kihelyezne településükre, de ez sajnos nem történt meg. A Képviselő-testületük nevében megköszöni az Egyesület munkáját.

Nagy Miklós BCTE tag szerint elkeserítő az a szemlélet, ami eluralkodott, amikor a turizmusból kellene élni. Vannak kitörési pontok. Ha úgy érzi a badacsonytomaji Képviselő-testület, hogy bármiféle méltánytalanság van, miért ilyen fórumon kell ezt megbeszélni? Elképesztőnek tartja Jegyző úr turizmushoz való hozzáállását.

 

Istvándi Gergely BCTE tag elmondja, hogy a régiós busszal kapcsolatban valóban felmerült, hogy a működését hatékonyabbá kell tenni. Az a döntés született, hogy első körben szűkítenék a működési időszakot 32 napra, mivel a hétfő és keddi napokon –még szezonban is- kevesen utaztak. A régiós busz működtetésével kapcsolatban egy megbeszélésre került sor a szolgáltatókkal, akik jelezték, hogy a helyi reklámot erősíteni kellene. Megemlíti, hogy a Bahart Zrt. a régiós busszal kialakította a Salföld és Szigliget mixet, melyeket jelentős számban vettek igénybe. Tematikus célokat szeretnének megvalósítani, mert úgy látják, hogy arra lenne igény. Úgy látja, hogy ebben tudnának fejlődést produkálni. Megemlíti a panoráma fotózás lehetőségét is. Vella Zsolt polgármesternek válaszolva elmondja, hogy a busz útvonala nem fog változni. Céljuk, hogy az a településeket összekösse, szeretnék, ha további szolgáltatók csatlakoznának az ügyhöz.

 

Vella Zsolt polgármester beszámol arról, hogy próbálkoztak tagtoborzással, de szerény volt az érdeklődés vállalkozásaik körében. Úgy véli, hogy ebben kellene még tevékenykedniük.

 

Tasner Mónika BCTE munkaszervezet vezetője javasolja, hogy az egyes Képviselő-testületek részére egy rendkívüli ülés keretében mutathassák be idei évi terveiket. Vella Zsolt felvetésére válaszolva elmondja, hogy a nyári munkaerő biztosításához a partner maximális hozzáállása is kellett volna. Sajnos közös hiba, hogy kifutottak az időből, amire ezt biztosíthatták volna.

 

Vella Zsolt polgármester elmondja a rendkívüli ülésre vonatkozóan, hogy egyeztetni fognak egy időpontot az Egyesülettel.

 

Forintos Ervin képviselő beszámol arról, hogy több helyi vállalkozó is a szemére vetette, hogy miért finanszírozzák a buszjáratot, amikor elviszik a vendégeket a településről. Kérdése, hogy milyen finanszírozással működik a busz.

 

Borbélyné Galambos Gabriella a Badacsonyi Borvidéki Borút Egyesület elnöke tájékoztat arról, hogy a busz működtetését vállalkozók finanszírozzák. Amikor elindították a járatot, akkor kiszámolták, hogy a napi működése 63.000 Ft-ot jelent. Ennyit kértek el azoktól a vállalkozóktól, támogatóktól, akik úgy gondolták, hogy a reklám megér annyit, hogy szerződést kössenek az Egyesülettel. Tehát támogatókkal működtetik, nem járulnak hozzá az önkormányzatok, ha csak azt nem veszik, hogy a támogatási összegből, ha kell, az Egyesület finanszírozza ha nem rentábilis a járat. Tájékoztat arról, hogy a badacsonyi Tourinform Irodában a dolgozók naponta vezetik, hogy milyen bevétele volt a busznak. Ez alapján derült ki, hogy a hétfői napokon nincs vendég. A vállalkozókkal is ötleteikkel próbálnak megoldást találni, hogy ne kelljen leállni a járatnak, mert nagyon jó turisztikai termékről van szó.

 

Balassa Balázs polgármester szerint mindenkinek tudomásul kell vennie, hogy egymást próbálják erősíteni. Rendkívül fontos, hogy ez mindenki fejében ott legyen, mert ha azon gondolkodnak, hogy ki kap többet, melyik település profitál jobban, akkor abból problémák lehetnek, amelyek nem vezetnek jóra. Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy rengeteg támadást kap Képviselő-testületük azért, hogy egyáltalán itt vannak, ugyanis a helyi egyesületüknek nem adnak támogatást. Van 2 db. info portáljuk, ahol hirdetik a badacsonyi szálláshelyeket és nem a szigligetieket. Kéri, gondolják végig a képviselők, hogy ki mit nyújt és milyen pluszt vállal. Mindenki valamilyen fokon áldozatot vállal annak érdekében, hogy a térség erősebb legyen. A szigligetiek is mondhatják, hogy mit kapnak ezért. Ennek ellenére vállaltak valamit, aláírtak egy megállapodást és e szerint dolgoznak. Ha nem sírnak és nevetnek együtt, akkor véleménye szerint nincs miről beszélni. Annak örülne, ha a Turisztikai Egyesület nem külön-külön menne el az egyes településekre tájékoztatót tartani, hanem ha egy helyen ülnének le mindannyian.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő szerint tudomásul kell venni, hogy egy település önállóan nem tud annyi produktumot létrehozni, hogy a vendég egy hétig ki se tegye a lábát onnan. Akkor tudnának jól együttműködni, ha minden település egy vagy két témában erősítené meg saját magát. Példaként említi a szigligeti süllő fesztivált. A buszjárattal kapcsolatban kérdezi, mivel Badacsonytomaj település nagy kiterjedésű és nincs helyi járat, lehetne-e a járat menetrendjét ehhez alakítani, és erre vonatkozó tarifát kidolgozni. Javasolja, hogy ezt gondolja át az Egyesület.

 

Istvándi Gergely BCTE tag válaszában elmondja, hogy ez már a kezdetekkor is cél volt. Pl. Tapolcáról a helyi strandokra szerették volna, ha ezzel érkeznének a vendégek. Sajnos minimális volt erre az igény. Nem látja akadályát annak, hogy helyi járat vonatkozásában kialakítsanak jegyet. A kezdetekkor az volt kommunikálva, hogy az óvodások, iskolások, nyugdíjasok ismerjék meg a buszjárat segítségével a környéket. Az ebben való kommunikációhoz kérnek segítséget.

 

Krisztin N. László polgármester felveti, ha a Szent György hegyről is van partnere a busznak, akkor az adott önkormányzatot is meg lehetne keresni, hogy támogassa ezt a tevékenységet. A 2013-as év vonatkozásában előrelépés volt, hogy a Badacsonyi Borhetek rendezvényt az Egyesülettel partnerségben tudta az Önkormányzat megrendezni, melyet ezúton is megköszön. Elmondja, hogy Jegyző úrral a jövőben is lobby tevékenységgel segítik az Egyesület működését.

 

Nagy Miklós BCTE tagja Forintos Ervin képviselő felvetésére válaszolva elmondja, hogy a badacsonyi vállalkozók áltak a legtöbben a busz ügye mellé. Meglátása szerint ez a négy település is kicsi lesz a vendégeknek.

 

Kovács István képviselő elmondja, hogy a busz nem csak viszi a vendéget, hanem másik településről hozza is.

 

Orbán Péter alpolgármester 19,22 órakor elhagyja az üléstermet.

A badacsonytomaji Képviselő-testület szavazóinak száma: 6 fő

Balassa Balázs polgármester szerint az útvonal kialakításánál figyelembe kell venni olyan állomásokat, ahova a vendégek szívesen mennek, mert ezek is bevételt generálnak, még ha az adott önkormányzat nem is partner a busz finanszírozásában.

 

Istvándi Gergely BCTE tag elmondja, hogy finanszírozási okok miatt bizonytalannak érzik helyzetüket, ezért nem mertek olyanokat vállalni, amelyek megvalósításában nem voltak biztosak. Véleménye szerint el kell kezdeni a közös rendezvények szervezését.

 

Borbélyné Galambos Gabriella B.B. Borút Egyesület elnöke nem tartaná etikusnak, ha többet kellene fizetnie a Szent György hegyi borászoknak, mivel ők is a Borút Egyesület tagjai, akik részesei a Céh Turisztikai Egyesületnek. Meglátása szerint régióban, borvidékben kell gondolkodni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő ismételten kéri, hogy Balassa Balázs olvassa fel a megállapodásukban a fix összegre vonatkozó részt, és az alapján Badacsonytomaj módosítsa a megállapodását.

 

Balassa Balázs polgármester: „Az önkormányzat az egyesület céljainak megvalósítása érdekében 900.000 Ft. támogatást nyújt.”

 

Krisztin N. László polgármester úgy véli, hogy a badacsonytomaji szerződés módosítása a 2 fél dolga. Lezárná a megbeszélést azzal, hogy a kerékpárút témájára térjenek még ki.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint mivel napirenden van a megállapodás módosítása elfogadhatják, kimondhatják, hogy saját megállapodásunkat így módosítsuk.

 

Folly Péter képviselő javasolja, hogy mivel az együttes ülést követi a badacsonytomaji  Képviselő-testület ülése ott döntsenek az ügyben.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy van-e további észrevétel, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban. Megállapítja, hogy észrevétel, hozzászólás nincs. Megkérdezi, hogy Vollmuth Péter által tett javaslatot ki vállalja fel a településvezetők közül, hogy megszövegezi és azt a többi polgármester számára megküldi?

 

Vollmuth Péter polgármester javasolja, hogy a 2 jegyző vegye fel a kapcsolatot és fogalmazzák meg a levelet, amelyet a Közlekedés Felügyelet és az ügyben érintett szakhatóságok részére kellene megküldeni. Azért szeretné, ha a települések közösen írnák alá a levelet, mert külön-külön lesöprik őket. Jónak tartaná, ha a civil szervezetek is a kezdeményezés mögé állnának.

 

Tasner Mónika BCTE munkaszervezet vezető szerint a 4 önkormányzat és az Egyesület jelöljön ki egy 5 fős munkacsoportot, amely vegye fel a kapcsolatos a megfelelő szervekkel a kapcsolatot, és folyamatosan tájékoztassák a Képviselő-testületeket.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja Lutár Mária és dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, Balassa Balázs polgármestert, Vollmuth Péter polgármestert és egy egyesületi tagot a munkacsoportba.

 

Vollmuth Péter polgármester kéri, hogy balesetvédelmi okok miatt, minél hamarabb írják meg ezt a levelet.

 

Nagy Miklós BCTE tag elmondja, hogy megszövegezik a levelet és el is küldik az érintettek részére.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Céh Turisztikai Egyesület elnöksége vállalta, hogy ezt a levelet elkészítik. Kéri, hogy aki támogatja, hogy a négy önkormányzat együttesen lépjen fel a Balatoni Kerékpárút útvonal kialakítása témájában, valamint a balesetveszély elhárítása céljából és ennek érdekében a Céh Turisztikai Egyesület elnökségének támogatását elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

 

127/2014. (II.18.) Képviselő-testületi határozat

- Balatoni Kerékpárúttal kapcsolatos együttes önkormányzati megkeresés

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy Ábrahámhegy Község Önkormányzata, Badacsonytomaj Város Önkormányzata, Badacsonytördemic Község Önkormányzata és Szigliget Község Önkormányzata a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület elnökségének közreműködésével együttes megkereséssel éljen a Balatoni Kerékpárút új nyomvonalának kialakítása, a biztonságos kerékpározási feltételek megteremtése érdekében az illetékes szakhatóságok és az abban érintett szervezetek felé.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Céh Turisztikai Egyesület vezetősége

 

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester: Kéri, hogy aki támogatja, hogy a négy önkormányzat együttesen lépjen fel a Balatoni Kerékpárút útvonal kialakítása témájában, valamint a balesetveszély elhárítása céljából és ennek érdekében a Céh Turisztikai Egyesület elnökségének támogatását elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

 

31/2014. (II.18.) Képviselő-testületi határozat

- Balatoni Kerékpárúttal kapcsolatos együttes önkormányzati megkeresés

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy Ábrahámhegy Község Önkormányzata, Badacsonytomaj Város Önkormányzata, Badacsonytördemic Község Önkormányzata és Szigliget Község Önkormányzata a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület elnökségének közreműködésével együttes megkereséssel éljen a Balatoni Kerékpárút új nyomvonalának kialakítása, a biztonságos kerékpározási feltételek megteremtése érdekében az illetékes szakhatóságok és az abban érintett szervezetek felé.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Céh Turisztikai Egyesület vezetősége

 

Vollmuth Péter  polgármester: Kéri, hogy aki támogatja, hogy a négy önkormányzat együttesen lépjen fel a Balatoni Kerékpárút útvonal kialakítása témájában, valamint a balesetveszély elhárítása céljából és ennek érdekében a Céh Turisztikai Egyesület elnökségének támogatását elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

 

36/2014.(II.18.) Képviselő-testületi határozat

- Balatoni Kerékpárúttal kapcsolatos együttes önkormányzati megkeresés

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy Ábrahámhegy Község Önkormányzata, Badacsonytomaj Város Önkormányzata, Badacsonytördemic Község Önkormányzata és Szigliget Község Önkormányzata a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület elnökségének közreműködésével együttes megkereséssel éljen a Balatoni Kerékpárút új nyomvonalának kialakítása, a biztonságos kerékpározási feltételek megteremtése érdekében az illetékes szakhatóságok és az abban érintett szervezetek felé.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vollmuth Péter polgármester

Céh Turisztikai Egyesület vezetősége

Balassa Balázs polgármester: Kéri, hogy aki támogatja, hogy a négy önkormányzat együttesen lépjen fel a Balatoni Kerékpárút útvonal kialakítása témájában, valamint a balesetveszély elhárítása céljából és ennek érdekében a Céh Turisztikai Egyesület elnökségének támogatását elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

 

25/2014.(II.18.) Képviselő-testületi határozat

–        Balatoni Kerékpárúttal kapcsolatos együttes önkormányzati megkeresés

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy Ábrahámhegy Község Önkormányzata, Badacsonytomaj Város Önkormányzata, Badacsonytördemic Község Önkormányzata és Szigliget Község Önkormányzata a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület elnökségének közreműködésével együttes megkereséssel éljen a Balatoni Kerékpárút új nyomvonalának kialakítása, a biztonságos kerékpározási feltételek megteremtése érdekében az illetékes szakhatóságok és az abban érintett szervezetek felé.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Balassa Balázs polgármester

Céh Turisztikai Egyesület vezetősége

 

Krisztin N. László polgármester megköszöni a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület munkáját. A jövőre vonatkozóan javasolja, hogy az év első, második hónapjában tartsanak együttes ülést az Önkormányzatok. Kéri a Képviselő-testületeket, szavazzanak,  aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

 

128/2014. (II.18.) Képviselő-testületi határozat

- Együttes ülés turizmus témában minden év első vagy második hónapjában

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy Ábrahámhegy Község Önkormányzata, Badacsonytomaj Város Önkormányzata, Badacsonytördemic Község Önkormányzata és Szigliget Község Önkormányzata a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület elnökségével minden év első vagy második hónapjában tartson együttes ülést.

 

Határidő: 2015. január

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Céh Turisztikai Egyesület vezetősége

 

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester: Kéri, hogy aki támogatja, hogy a négy önkormányzat együttesen lépjen fel a Balatoni Kerékpárút útvonal kialakítása témájában, valamint a balesetveszély elhárítása céljából és ennek érdekében a Céh Turisztikai Egyesület elnökségének támogatását elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

 

32/2014. (II.18.) Képviselő-testületi határozat

- Együttes ülés turizmus témában minden év első vagy második hónapjában

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy Ábrahámhegy Község Önkormányzata, Badacsonytomaj Város Önkormányzata, Badacsonytördemic Község Önkormányzata és Szigliget Község Önkormányzata a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület elnökségével minden év első vagy második hónapjában tartson együttes ülést.

 

Határidő: 2015. január

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Céh Turisztikai Egyesület vezetősége

 

Vollmuth Péter  polgármester: Kéri, hogy aki támogatja, hogy a négy önkormányzat együttesen lépjen fel a Balatoni Kerékpárút útvonal kialakítása témájában, valamint a balesetveszély elhárítása céljából és ennek érdekében a Céh Turisztikai Egyesület elnökségének támogatását elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

 

37/2014.(II.18.) Képviselő-testületi határozat

- Együttes ülés turizmus témában minden év első vagy második hónapjában

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy Ábrahámhegy Község Önkormányzata, Badacsonytomaj Város Önkormányzata, Badacsonytördemic Község Önkormányzata és Szigliget Község Önkormányzata a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület elnökségével minden év első vagy második hónapjában tartson együttes ülést.

 

Határidő: 2015. január

Felelős: Vollmuth Péter polgármester

Céh Turisztikai Egyesület vezetősége

Balassa Balázs polgármester: Kéri, hogy aki támogatja, hogy a négy önkormányzat együttesen lépjen fel a Balatoni Kerékpárút útvonal kialakítása témájában, valamint a balesetveszély elhárítása céljából és ennek érdekében a Céh Turisztikai Egyesület elnökségének támogatását elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

 

26/2014.(II.18.) Képviselő-testületi határozat

–        Együttes ülés turizmus témában minden év első vagy második hónapjában

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy Ábrahámhegy Község Önkormányzata, Badacsonytomaj Város Önkormányzata, Badacsonytördemic Község Önkormányzata és Szigliget Község Önkormányzata a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület elnökségével minden év első vagy második hónapjában tartson együttes ülést.

 

Határidő: 2015. január

Felelős: Balassa Balázs polgármester

Céh Turisztikai Egyesület vezetősége

 

Ifj. Part Imre Céh Turisztikai Egyesület elnöke a Céh Turisztikai Egyesület 2015. évre vonatkozó programjairól szóló tájékoztatóra meghívja az érintett települések Képviselő-testületeit a badacsonyi Hotel Bonvino-ba.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy az egyesület vezetősége tegyen javaslat a tájékoztató időpontjára.

 

Nagy Miklós a Céh Turisztikai Egyesület részéről ígéretet tesz, hogy a kerékpáros témában 02.21-re előkészítik a levelet.

 

Vollmuth Péter polgármester tájékoztatást kér, hogy a fogorvosi praxis témában az előzetesen 17.00 órára összehívott ülés miért maradt el?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző válaszában elmondja, hogy a praxis jog megvásárlására jelentkezőtől kaptunk egy levelet, amelyen arról tájékoztat, hogy nem tudtak megegyezni a Felek és visszalépett a vásárlástól. Ezért került le a téma a napirendről. Elmondja, hogy több jelentkező is van. Ha megegyezés születik, akkor jelezni fogjuk az érintettek felé.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, a bajt az okozta, hogy lenyilatkozták, hogy vevő van, de sajnos nem tudtak megegyezni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő tájékoztat arról, hogy a problémát az okozza, hogy az eszközbeszerzésre volt egy pályázat és a praxis jog jogosultja, ezt az eszközállományt –ami az Önkormányzat vagyonleltárában szerepel- értékesíteni kívánta. Emlékeztet arra, hogy jelenleg is van egy érvényes döntés dr. Folly Rékára vonatkozóan, aki részéről nem érkezett írásbeli nyilatkozat, hogy mégsem kívánja megvásárolni a praxist. Tudomása szerint a többi képviselő-testületnek is van erre vonatkozóan egy érvényes döntése. Elmondja, hogy a legutóbbi ülésén Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete arról döntött, hogy megfizeti az eszközállományra vonatkozóan az önrészt, hogy e tekintetben tiszta lap legyen.

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy több kérdés, hozzászólás a napirendre vonatkozóan nincs, a vitát lezárja. Megköszöni a Képviselő-testületek, a Céh Turisztikai Egyesület és a meghívottak megjelenését, hogy segítették a munkát, az együttes ülést 19,45 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

Krisztin N. László

polgármester

 

dr. Weller-Jakus Tamás

jegyző

Vella Ferenc Zsolt

polgármester

dr. Szabó Tímea

jegyző

Vollmuth Péter

polgármester

Lutár Mária

jegyző

Balassa Balázs

polgármester

Simonné Visi Erzsébet

Forintos Ervin

Gáspár József

Horváth István

Szabó Tibor

jegyzőkönyv-hitelesítők