Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2013. évi jegyzőkönyvek 2013. 05. 08. rendkívüli testületi Jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

2013. 05. 08. rendkívüli testületi Jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szám: 17/2013.


Készült: 2 példányban


J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 8-án 14.10 órai kezdettel  a Polgármesteri Hivatal Rózsakő termében (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről.


Jelen vannak:

Orbán Péter                           alpolgármester

Forintos Ervin                         képviselő

Rajzó Ildikó                             képviselő

Simonné Visi Erzsébet          Képviselő-testület

(4 fő)

Meghívottként jelen vannak:

Dr. Weller-Jakus Tamás        jegyző

Part Andrásné                         jegyzőkönyvvezető

(2 fő)


Lakosság részéről megjelent: 0 fő  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Orbán Péter alpolgármester tisztelettel köszönti a Képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülésén megjelent képviselőtársait, Jegyző urat és a munkájukat segítő alkalmazottat.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 fővel jelen van. Az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Part Andrásnét, jegyzőkönyv hitelesítőknek Simonné Visi Erzsébet és Rajzó Ildikó képviselőket megválasztani. Aki egyetért a személyi javaslatokkal, kéri kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:


420/2013. (V.08.) határozat

-          Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja, Simonné Visi Erzsébet és Rajzó Ildikó képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester


Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a „Bértámogatással megvalósuló foglalkoztatás 8 + 4 hónap időtartamra” tárgyú előterjesztést a mai munka alapjául elfogadja, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

421/2013. (V.08.) Képviselő-testületi határozat

- Napirendek elfogadásáról -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 8. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Napirendi pontok:

  1. 1. Bértámogatással megvalósuló foglalkoztatás 8 + 4 hónap időtartam

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


A Képviselő-testület utasítja Orbán Péter alpolgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester  1. II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

  1. 1. Napirendi pont

Bértámogatással megvalósuló foglalkoztatás 8 + 4 hónap időtartam

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/

Hozzászólások


Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a napirendet tárgyalta a Pénzügyi bizottság. A bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Kérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni a napirendhez. Megállapítja, hogy nem. Kéri, hogy aki a határozati javaslatban foglaltakat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:


422/2013. (V.08.) határozat

- Bértámogatással megvalósuló foglalkoztatás 8 + 4 hónap időtartam -


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 1. napjától engedélyezi a Badacsonytomaj Polgármesteri Hivatal létszám előirányzatának módosítását 2 fő határozott – 8 hónap – idejű munkavállaló bértámogatással megvalósuló foglalkoztatásával, melyre 2013. évi költségvetésében az időarányos 594.360,- Ft kiadási előirányzatot (személyi juttatások: 468.000,- Ft, járulékok: 126.360,- Ft) biztosítja a személyi juttatás és járulékai előirányzatok módosítása mellett az általános tartalék terhére. Garanciát vállal továbbá a 2 fő munkavállaló 8 havi, a Tapolcai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége által nyújtott támogatással megvalósuló foglalkoztatására és az azt követő 4 hónap időtartamú, 100 %-os önkormányzati forrás bevonásával történő foglalkoztatására. Az ehhez szükséges fedezetet a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetésében – személyi juttatások és járulékaik előirányzat terhére – biztosítja 1.518.920,- Ft összegben.

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy az irányzat módosítást előterjessze, Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet módosítását készítse elő.

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:         Krisztin N. László polgármester, Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző, Tamás Lászlóné osztályvezetőOrbán Péter alpolgármester megköszöni a Képviselő-testület és a jelenlévők munkáját és az ülést 12.18 órakor bezárja.K.m.f.Orbán Péter                                                                     Dr. Weller-Jakus Tamás

alpolgármester                                                                             jegyző

Simonné Visi Erzsébet

jegyzőkönyv hitelesítő

Rajzó Ildikó

jegyzőkönyv hitelesítő


 

Önkormányzatunk pályázatai

Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

BaBi Badacsony
Ma 2021. április 23., péntek, Béla napja van. Holnap György napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!