Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2013. évi jegyzőkönyvek 2013. 04. 29. rendkívüli együttes testületi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

2013. 04. 29. rendkívüli együttes testületi jk.

Ábrahámhegy Község Önkormányzata

Badacsonytomaj Város  Önkormányzata

Badacsonytördemic Község  Önkormányzata

 

Balatonrendes Község

Önkormányzata

Salföld Község

Önkormányzata

 

Sorszám: 15/2013.

Készült: 10 példányban

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének, Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 29-én (hétfőn) 8.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Rózsakő termében (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) megtartott nyílt, együttes üléséről.

 

Jelen vannak:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

Krisztin N. László                        polgármester

Dr. Magó Ágnes                            képviselő

Forintos Ervin                             képviselő

Folly Péter                                    képviselő

Orbán Péter                                képviselő

Rajzó Ildikó                                 képviselő

Simonné Visi Erzsébet                   képviselő                                                       (7 fő)

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

Vella Ferenc Zsolt                        polgármester

Kovács József                              alpolgármester

(2 fő)

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

Vollmuth Péter                          polgármester

Horváth István                          alpolgármester

Kövesdi Sándor                         képviselő

Potornai Edit                             képviselő

Széllné Péber Szilvia                   képviselő                                                          (5 fő)

 

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

Fábián Gusztáv                          polgármester

Mátraházi Zsuzsanna                  képviselő                                                          (2 fő)

 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

Fuchs Henrik                            polgármester

Kuti Istvánné                             alpolgármester

Csabáné Varga Anikó                  képviselő

Piros Zita                                  képviselő                                                          (4 fő)

 

MEGHÍVOTTAK:

Dr. Weller-Jakus Tamás               jegyző

Lutár Mária                                  körjegyző

dr. Szabó Tímea                              körjegyző

Szabó Gabriella                              dr. Szörtsey Zoltán fogorvos képviseletében

Dr. Folly Réka                                fogorvos

Tóthné S. Zsuzsanna                      jkv. vezető                                                 (6 fő)

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 

I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent Önkormányzatok Képviselő-testületeinek tagjait és a meghívottakat az együttes ülésen.

 

Megállapítja, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7 tagja közül 7 fő jelen van, így Badacsonytomaj Város Önkormányzata részéről az ülés határozatképes.

 

Vollmuth Péter polgármester köszönti a megjelenteket. Bemutatja Lutár Máriát, aki a körjegyzői feladatokat látja el településükön.

 

Megállapítja, hogy Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 tagja közül 5 fő jelen van, így Badacsonytördemic Község Önkormányzata részéről az ülés határozatképes.

 

Fuchs Henrik polgármester köszönti a megjelenteket.

 

Megállapítja, hogy Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 tagja közül 4 fő jelen van, így Balatonrendes Község Önkormányzata részéről az ülés határozatképes.

Fábián Gusztáv polgármester köszönti a megjelenteket.

 

Megállapítja, hogy Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3 tagja közül 2 fő jelen van, így Salföld Község Önkormányzata részéről az ülés határozatképes.

Vella Ferenc Zsolt polgármester köszönti a megjelenteket.

 

Megállapítja, hogy Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 tagja közül 2 fő van jelen, így Önkormányzatuk részéről az ülés nem határozatképes. Ezt az ülést megelőzően már jelezték. Kérik, hogy a jövőben az együttes ülések 8.00 órára legyenek kitűzve, mert csak akkor lesz határozatképes testületük.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy Ábrahámhegy Képviselő-testületének külön kell majd a napirendi ponttal kapcsolatban döntést hoznia.

 

Krisztin N. László polgármester: Kéri Ábrahámhegy Képviselő-testületének tagjait, hogy a napirendhez kapcsolódó vitában vegyenek majd részt. Jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné Sáfár Zsuzsannát, jegyzőkönyv hitelesítőknek Badacsonytomaj részéről Folly Péter és Forintos Ervin képviselőket javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

399/2013.(IV.29.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről és jegyzőkönyv hitelesítőkről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek, Folly Péter és Forintos Ervin képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőknek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Vollmuth Péter polgármester: Jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné Sáfár Zsuzsannát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kövesdi Sándor képviselőt javasolja. Kéri Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy aki a javaslatot elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

64/2013.(IV.29.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről és jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek, Kövesdi Sándort jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Vollmuth Péter polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vollmuth Péter polgármester

Fábián Gusztáv polgármester: Jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné Sáfár Zsuzsannát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Mátraházi Zsuzsanna képviselőt javasolja. Kéri Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy aki a javaslatot elfogadja, szavazzon.

 

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

57/2013.(IV.29.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről  és jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek, Mátraházi Zsuzsannát jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Fábián Gusztáv polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Fábián Gusztáv polgármester

 

Fuchs Henrik polgármester: Jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné Sáfár Zsuzsannát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Piros Zita képviselőt javasolja. Kéri Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy aki a javaslatot elfogadja, szavazzon.

 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

38/2013.(IV.29.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről  és jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek, Piros Zitát jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Fuchs Henrik polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Fuchs Henrik polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester: Elmondja, hogy a meghívóban 3 napirendi pont szerepel. Kéri a Képviselő-testületeket, ha a meghívóban szereplő napirendi pontokat el tudják fogadni az együttes ülés alapjául, szavazzanak.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

400/2013.(IV.29.) Képviselő-testületi határozat

–         Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghívó szerinti napirendi pontokat az alábbiak szerint jóváhagyja:

NAPIRENDI PONT:

 

 1. 1. Fogorvosi praxis értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Alapító Okirat módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda felvételi körzethatárainak felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület  utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

64/1/2013.(IV.29.) Képviselő-testületi határozat

–         Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. április 29. napján megtartott együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

 1. 1. Fogorvosi praxis értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Alapító Okirat módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda felvételi körzethatárainak felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A Képviselő-testület utasítja Vollmuth Péter  polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vollmuth Péter polgármester

 

 

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

58/2013.(IV.29.) Képviselő-testületi határozat

–         Napirendi pontok elfogadásáról –

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. április 29. napján megtartott együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

 1. 1. Fogorvosi praxis értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Alapító Okirat módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda felvételi körzethatárainak felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 

A Képviselő-testület utasítja Fábián Gusztáv  polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Fábián Gusztáv polgármester

 

 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

39/2013.(IV.29.) Képviselő-testületi határozat

–         Napirendi pontok elfogadásáról –

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. április 29. napján megtartott együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

 1. 1. Fogorvosi praxis értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Alapító Okirat módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda felvételi körzethatárainak felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 

A Képviselő-testület utasítja Fuchs Henrik  polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Fuchs Henrik polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester bemutatja Orbán Pétert Badacsonytomaj Város alpolgármesterét az együttes ülés képviselő-testületeinek.

 

 

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont:

Fogorvosi praxis értékesítéséről

 

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 1. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester: Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kiegészítés.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy Dr. Szörtsey Zoltán levélben jelezte az önkormányzatok felé, hogy a praxis jogát értékesíteni kívánja, ez az előterjesztés tárgya. Levelében arról is tájékoztat, hogy ezügyben dr. Folly Rékával megegyeztek. A jogszabály azt mondja ki, hogy a praxis jog értékesítéséhez szükséges az érintett önkormányzatok jóváhagyása a végleges jogügylet lebonyolításához.

 

Krisztin N. László polgármester:  Kéri Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága határozatának ismertetését.

 

dr. Magó Ágnes HüB elnök-helyettes: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Ábrahámhegy, Salföld, Balatonrendes fogászati alapellátási körzet praxis jogának értékesítésével összefüggésben Dr. Folly Réka fogorvossal a feladat ellátási szerződés megkötésére vonatkozóan döntést nem hoz, további tárgyalásokat, egyeztetéseket tart szükségesnek.  A helyettesítés rendjét kifogásolta a bizottság, mivel az nem helyben történik. A szerződés tervezetben a fogszakorvost ki kell javítani fogorvosra, valamint a kezdési időpontot 2013.október 01-re, mert akkor tudna kezdeni az új fogorvos nem júniusban.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítés?

 

Dr. Folly Réka fogorvos elmondja, hogy ő látja el a jelenlegi körzetében a betegeket Balatonedericsi rendelőben, megnövelt rendelési idővel áll a betegek rendelkezésére.

 

Mátraházi Zsuzsanna képviselő kérdése a 15. ponttal kapcsolatban kérdezi, hogy miért az önkormányzatok tartoznak kártalanítási kötelezettséggel, amennyiben körzethatár módosításra kerül sor?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző válaszában elmondja, hogy a törvény azt mondja ki, hogy alapellátást az önkormányzat által meghatározott körzetben lehet ellátni. Tehát, az önkormányzatok határozzák meg azt, hogy hol végezhet az orvos feladatellátást. Tájékoztat arról, hogy ez a rendelkezés 2013.01.01-től van érvényben.

 

Krisztin N. László polgármester kéri Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottság napirendi ponttal kapcsolatban hozott határozatának ismertetését.

 

Orbán Péter PüB elnök: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztésben szereplő „A” határozatot javasolja elfogadásra.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi a jelenlévő képviselő-testületek tagjait, hogy további kérdés van-e részükről.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megkérdezi, hogy meg lehet-e oldani helyben a helyettesítést.

 

Szabó Gabriella elmondja, hogy dr. Szörtsey Zoltán nincs jó állapotban. Ők nem tudják alkalmazni dr. Folly Rékát, az engedélyeztetési eljárást újra le kell folytatni, ami hónapokat vesz igénybe.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy miért Balatonedericsen van az ellátás?

 

dr. Folly Réka fogorvos válaszában elmondja, hogy a fogorvosi praxisban nehéz a helyettesítés, mert nagyértékű eszközök vannak. A jövőben is így fog működni, ha a balatonedericsi kollégát fogja helyettesíteni, amennyiben megvásárolhatja a praxis jogot.

 

Rajzó Ildikó képviselő: A badacsonytomaji fogorvosi rendelő 4 évvel ezelőtt fel lett újítva önkormányzati pályázattal. Ez indokolja, hogy helyben történjen a betegek ellátása.

 

Szabó Gabriella elmondja, hogy december óta pályáztatják a praxis jog megszerzését. Dr. Szörtsey Zoltánnal úgy gondolják, hogy jobb, ha helyi lakos lesz a fogorvos, illetve vele sikerült megállapodniuk.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsoltban van-e további észrevétel? Megállapítja, hogy nincs észrevétel, a vitát lezárja.

 

Folly Péter képviselő érintettség miatt mentesítését kéri a szavazás alól.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki tudomásul veszi Folly Péter bejelentését, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot.

401/2013.(IV.29.) Képviselő-testületi határozat

-Fogorvosi praxis értékesítéséről -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Folly Péter képviselőt  személyes érintettségére tekintettel – a napirendhez kapcsolódóan – a szavazásból kizárja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy a 2 bizottsági véleményen kívül Badacsonytomaj részéről, módosító javaslat nem hangzott el. A Pénzügyi Bizottság javaslata az „A” határozati javaslat elfogadása, fogadják el a szerződést, hogy rendeződjön a probléma. A Humán Bizottság javaslata, hogy ne kössenek szerződést, hanem további tárgyalásokat folytassanak bizonyos kérdések tekintetében. Kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő „A” határozati javaslat elfogadásával, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot.

 

402/2013.(IV.29.) határozat

-Fogorvosi praxis értékesítéséről -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 1. napjával a Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Ábrahámhegy, Salföld, Balatonrendes településekre kiterjedő fogászati alapellátási körzetre vonatkozóan, a praxisjogot megszerezni kívánó dr. Folly Réka (8261 Badacsonytomaj, Római u. 143.) szám alatti lakos fogorvossal az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B.§-a szerinti feladat-ellátási szerződést nem köt.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Fuchs Henrik polgármester kéri Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy amennyiben egyetértenek az „A” határozati javaslat elfogadásával, szavazzanak.

 

40/2013.(IV.29.) határozat

-Fogorvosi praxis értékesítéséről -

 

1/ Balatonrendes község Képviselő - testülete 2013. május 1. napjával a Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Ábrahámhegy, Salföld, Balatonrendes településekre kiterjedő fogászati alapellátási körzetre vonatkozóan, a praxisjogot megszerezni kívánó dr. Folly Réka (8261 Badacsonytomaj, Római u. 143.) szám alatti lakos fogszakorvossal az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B.§-a szerinti, a jelen előterjesztés II. számú mellékletében szereplő feladat - ellátási szerződést kíván kötni, melyről az önkormányzat a jelen előterjesztés I. számú mellékletében foglalt tartalmú előszerződést  köt dr. Folly Réka fogszakorvossal.

 

2/ Balatonrendes község Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződésre vonatkozó jelen előterjesztés szerinti tartalmú előszerződés aláírására.

 

3/ Balatonrendes község Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert – amennyiben az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtására kiadott 313/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 3.§ (2) bekezdése szerinti - a praxisengedély kiadására jogosult egészségügyi államigazgatási szerv a praxisengedélyt jogerősen kiadta, a jelen előterjesztés II. számú feladat - ellátási szerződésének aláírására.

 

Felelős:    Fuchs Henrik polgármester

Határidő: 2013. május 31.

 

 

Vollmuth Péter polgármester véleménye szerint egy kört lehet, hogy kellene még menni az ügyben. Úgy gondolja, hogy egy személyes megkeresés nem ártott volna ebben a dologban a fogorvosok részéről. Kéri Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy aki elfogadja az „A” határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot

64/2/2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

-Fogorvosi praxis értékesítéséről -

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 1. napjával a Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Ábrahámhegy, Salföld, Balatonrendes településekre kiterjedő fogászati alapellátási körzetre vonatkozóan, a praxisjogot megszerezni kívánó dr. Folly Réka (8261 Badacsonytomaj, Római u. 143.) szám alatti lakos fogorvossal az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B.§-a szerinti feladat-ellátási szerződést nem köt.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vollmuth Péter polgármester

 

 

Fábián Gusztáv polgármester: Kéri Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, ha elfogadják az előterjesztésben szereplő „A” határozati javaslatot, kézfeltartással jelezzék.

 

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot

59/2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

-Fogorvosi praxis értékesítéséről -

 

1/ Salföld község Képviselő - testülete 2013. május 1. napjával a Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Ábrahámhegy, Salföld, Balatonrendes településekre kiterjedő fogászati alapellátási körzetre vonatkozóan, a praxisjogot megszerezni kívánó dr. Folly Réka (8261 Badacsonytomaj, Római u. 143.) szám alatti lakos fogszakorvossal az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B.§-a szerinti, a jelen előterjesztés II. számú mellékletében szereplő feladat - ellátási szerződést kíván kötni, melyről az önkormányzat a jelen előterjesztés I. számú mellékletében foglalt tartalmú előszerződést  köt dr. Folly Réka fogszakorvossal.

 

2/ Salföld község Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződésre vonatkozó jelen előterjesztés szerinti tartalmú előszerződés aláírására.

 

3/ Salföld  község Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert – amennyiben az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtására kiadott 313/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 3.§ (2) bekezdése szerinti - a praxisengedély kiadására jogosult egészségügyi államigazgatási szerv a praxisengedélyt jogerősen kiadta, a jelen előterjesztés II. számú feladat - ellátási szerződésének aláírására.

 

Felelős:  Fábián Gusztáv polgármester

Határidő: 2013. május 31.

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy Badacsonytomaj és Badacsonytördemic Képviselő-testülete nem tudott döntést hozni az „A” határozati javaslat tekintetében. Az érintett önkormányzatoknak külön kell állást foglalni ebben a témában. Kéri, hogy a személyes kapcsolat felvételére kerüljön sor minden település vonatkozásában.

Simonné Visi Erzsébet képviselő: Nem hangzott el, hogy dr. Folly Réka gyakorlata nem túl sok, mivel az elmúlt 3 évben nem praktizált. Úgy gondolja, hogy a lakosság érdekeit kell ebben a kérdésben képviselniük leginkább.

dr. Folly Réka fogorvos elmondja, hogy jelenleg is ő látja el a helyettesítési feladatokat, továbbá Budapesten, egy klinikán dolgozott korábban.

Krisztin N. László polgármester a vitát lezárja. Megköszöni Badacsonytördemic Képviselő-testületének, hogy a napirend tárgyalásán részt vettek.

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete távozik az együttes ülésről.

2. / Napirendi pont

Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Alapító Okirat módosítása

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester kéri a Humán Bizottság határozatának ismertetését.

 

Dr. Magó Ágnes HüB elnök-helyettes: A határozati javaslat szerinti tartalommal elfogadásra javasolják az Óvoda Alapító Okiratának módosítását.

 

Fábián Gusztáv polgármester jelzi, hogy a 9. pontban Salföld Község Önkormányzat székhelyénél javítani kell a házszámot Kossuth L. u. 27-re.

 

Krisztin N. László polgármester: Megkérdezi az együttes ülésen jelenlévő Képviselőket, hogy van-e kérdésük, hozzászólásuk a napirenddel kapcsolatban. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottságának javaslatát teszi fel szavazásra, kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

403/2013.(IV.29.) határozat

-Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Alapító Okirat módosítása -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratát és Módosító Okiratát a határozat melléklete szerinti formában és tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy érintetteket a döntésről tájékoztassa.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy az okiratokat aláírja
 4. utasítja Tamás Lászlóné osztályvezetőt, hogy a törzskönyvi átvezetésnek határidőben tegyen eleget.

 

403/2013.(IV.29.) Képviselő-testületi határozat melléklete

ALAPÍTÓ OKIRAT

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Ábrahámhegy és Salföld Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§-a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki:

A költségvetési szerv

1.    Neve: Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda

Székhelye: 8258 Badacsonytomaj, Kert u. 14.

2.   Fenntartó neve címe: Badacsonytomaj Város Önkormányzat 8258 Badacsonytomaj Fő u. 14.

Salföld Község Önkormányzat 8265 Kossuth u. 27.

Ábrahámhegy Község Önkormányzat 8256 Ábrahámhegy Badacsonyi u. 13.

3.   Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Iskolai életre való felkészítés, az életkorhoz igazodó képesség fejlesztés.

TEÁOR: 85.10  Iskolai előkészítő oktatás

4.  Szakágazati besorolás:   851020 Óvodai nevelés

5.   OM azonosító: 036928

6.   Alaptevékenysége:

(hatályos 2011. január 01-től)

Ágazat száma és megnevezése

Alágazat száma és megnevezése

Szakágazat száma és megnevezése

Államháztartási szakágazat száma és megnevezése

85 Oktatás

851 Iskolai előkészítő oktatás

8510 Iskolai előkészítő oktatás

851011  Óvodai nevelés, ellátás

851012  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

56 Vendéglátás

562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás

5629 Egyéb vendéglátás

562912  Óvodai intézményi étkeztetés

562917  Munkahelyi étkeztetés

A szakfeladat rendben szereplő 8510122 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ellátása szakfeladat az alábbi kiegészítéssel érvényes:

-          az enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekek

-          a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének  tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek

-          a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének  súlyos rendellenességével küzdő gyermekek

Az intézmény nem tudja fejleszteni a látássérült, a hallássérült, mozgáskorlátozott, autista illetve halmozottan fogyatékos  gyermekeket.

7.   Vállalkozási tevékenységek, és ezek arányainak hatása a szerv kiadásaira:

A költségvetési szerv  vállalkozási tevékenységet nem lát el.

8.   Működési területe: Badacsonytomaj város közigazgatási területe és Ábrahámhegy, Salföld községek közigazgatási területe

9.   Irányító szerv(einek) neve, székhelye:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata    8258   Badacsonytomaj Fő u. 14

Salföld Község Önkormányzata               8265   Kossuth L. u. 27.

Ábrahámhegy Község Önkormányzata      8256   Badacsonyi u. 13.

10. Az intézmény besorolása:

Gazdálkodási jogkör alapján:  Önállóan működő költségvetési szerv, amely a költségvetési előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik.

Pénzügyi gazdasági feladatait Badacsonytomaj Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának gazdasági-pénzügyi szervezete látja el. ( 8258 Badacsonytomaj Fő u.2.)

11. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási   rendje:

A költségvetési szerv vezetőjének megbízására pályázat útján a fenntartó Önkormányzatok Képviselő-testületeinek együttes ülésen hozott döntése alapján kerül sor. A kinevezés határozott időre szól. A vezető felett – a megbízás, felmentés, fegyelmi intézkedés kivételével – a munkáltatói jogokat Badacsonytomaj Város Önkormányzat polgármestere gyakorolja.

12.  Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (ok) megjelölése:

Foglalkoztatottainak jogviszonya lehet közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXII. Törvény az irányadó, valamint munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992 évi XXII. Törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl megbízási jogviszony) rendelkezései az irányadó.

13. Alapító neve és címe: Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzata

14. Az intézmény típusa: Napközi Otthonos Óvoda

15. Telephelye, címe: 8258 Badacsonytomaj, Kert u. 14.

16. A feladatellátást szolgáló vagyon: Ingatlan helyrajzi száma: 73/9

Az ingó vagyont, az intézményi leltár tartalmazza

17. A vagyon feletti rendelkezés joga: A közös fenntartású intézmény használatában álló ingó és ingatlan vagyon Badacsonytomaj Város Önkormányzat tulajdonában van.

18. Maximális gyermek létszám: Az  intézménybe felvehető maximális létszám:                60 fő

Badacsonytomaj, 2013. április 29.

Krisztin N. László.

polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás

jegyző

Ábrahámhegy, 2013. május “…”

Vella Ferenc Zsolt

polgármester

Dr. Szabó Tímea

jegyző

Salföld, 2013. április 29.

Fábián Gusztáv

polgármester

Dr. Szabó Tímea

jegyző

Záradék:

Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratát

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 403/2013.(IV.29.) határozatával hagyta jóvá,

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2013.(….) határozatával hagyta jóvá,

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 60/2013.(IV.29.) határozatával hagyta jóvá,

Dr. Weller-Jakus Tamás

jegyző

MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Ábrahámhegy és Salföld Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§-a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 83/2012.(IV.25.) határozatával elfogadott alapító okiratát módosítja és az alábbi – módosító – alapító okiratot adja ki Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda vonatkozásában:

 1. Az alapító okirat 8. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

“8. Működési területe: Badacsonytomaj város közigazgatási területe és Ábrahámhegy, Salföld községek közigazgatási területe”

Badacsonytomaj, 2013. április 29.

Krisztin N. László.

polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás

jegyző

Ábrahámhegy, 2013. május “…”

Vella Ferenc Zsolt

polgármester

Dr. Szabó Tímea

jegyző

Salföld, 2013. április 29.

Fábián Gusztáv

polgármester

Dr. Szabó Tímea

jegyző

Záradék:

Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Módosító Okiratát

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 403/2013.(IV.29.) határozatával hagyta jóvá,

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2013.(….) határozatával hagyta jóvá,

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 60/2013.(IV.29.) határozatával hagyta jóvá,

Dr. Weller-Jakus Tamás

jegyző

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

Fábián Gusztáv polgármester kéri Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásáról. Aki azzal egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

60/2013.(IV.29.) határozat

-Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Alapító Okirat módosítása -

 

Salföld Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratát és Módosító Okiratát a határozat melléklete szerinti formában és tartalommal elfogadja.
  1. felkéri Fábián Gusztáv polgármestert, hogy érintetteket a döntésről tájékoztassa.
  2. felhatalmazza Fábián Gusztáv polgármestert és dr. Szabó Tímea jegyzőt, hogy az okiratokat aláírja
  3. utasítja Tamás Lászlóné osztályvezetőt, hogy a törzskönyvi átvezetésnek határidőben tegyen eleget.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Fábián Gusztáv polgármester

 

60/2013.(IV.29.) Képviselő-testületi határozat melléklete

ALAPÍTÓ OKIRAT

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Ábrahámhegy és Salföld Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§-a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki:

A költségvetési szerv

1.    Neve: Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda

Székhelye: 8258 Badacsonytomaj, Kert u. 14.

2.   Fenntartó neve címe: Badacsonytomaj Város Önkormányzat 8258 Badacsonytomaj Fő u. 14.

Salföld Község Önkormányzat 8265 Kossuth u. 27.

Ábrahámhegy Község Önkormányzat 8256 Ábrahámhegy Badacsonyi u. 13.

3.   Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Iskolai életre való felkészítés, az életkorhoz igazodó képesség fejlesztés.

TEÁOR: 85.10  Iskolai előkészítő oktatás

4.  Szakágazati besorolás:   851020 Óvodai nevelés

5.   OM azonosító: 036928

6.   Alaptevékenysége:

(hatályos 2011. január 01-től)

Ágazat száma és megnevezése

Alágazat száma és megnevezése

Szakágazat száma és megnevezése

Államháztartási szakágazat száma és megnevezése

85 Oktatás

851 Iskolai előkészítő oktatás

8510 Iskolai előkészítő oktatás

851011  Óvodai nevelés, ellátás

851012  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

56 Vendéglátás

562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás

5629 Egyéb vendéglátás

562912  Óvodai intézményi étkeztetés

562917  Munkahelyi étkeztetés

A szakfeladat rendben szereplő 8510122 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ellátása szakfeladat az alábbi kiegészítéssel érvényes:

-          az enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekek

-          a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének  tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek

-          a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének  súlyos rendellenességével küzdő gyermekek

Az intézmény nem tudja fejleszteni a látássérült, a hallássérült, mozgáskorlátozott, autista illetve halmozottan fogyatékos  gyermekeket.

7.  Vállalkozási tevékenységek, és ezek arányainak hatása a szerv kiadásaira:

A költségvetési szerv  vállalkozási tevékenységet nem lát el.

8.   Működési területe: Badacsonytomaj város közigazgatási területe és Ábrahámhegy, Salföld községek közigazgatási területe

9.   Irányító szerv(einek) neve, székhelye:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata    8258   Badacsonytomaj Fő u. 14

Salföld Község Önkormányzata               8265   Kossuth L. u. 27.

Ábrahámhegy Község Önkormányzata      8256   Badacsonyi u. 13.

10. Az intézmény besorolása:

Gazdálkodási jogkör alapján:  Önállóan működő költségvetési szerv, amely a költségvetési előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik.

Pénzügyi gazdasági feladatait Badacsonytomaj Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának gazdasági-pénzügyi szervezete látja el. ( 8258 Badacsonytomaj Fő u.2.)

11. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási   rendje:

A költségvetési szerv vezetőjének megbízására pályázat útján a fenntartó Önkormányzatok Képviselő-testületeinek együttes ülésen hozott döntése alapján kerül sor. A kinevezés határozott időre szól. A vezető felett – a megbízás, felmentés, fegyelmi intézkedés kivételével – a munkáltatói jogokat Badacsonytomaj Város Önkormányzat polgármestere gyakorolja.

12.  Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (ok) megjelölése:

Foglalkoztatottainak jogviszonya lehet közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXII. Törvény az irányadó, valamint munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992 évi XXII. Törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl megbízási jogviszony) rendelkezései az irányadó.

13. Alapító neve és címe: Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzata

14. Az intézmény típusa: Napközi Otthonos Óvoda

15. Telephelye, címe: 8258 Badacsonytomaj, Kert u. 14.

16. A feladatellátást szolgáló vagyon: Ingatlan helyrajzi száma: 73/9

Az ingó vagyont, az intézményi leltár tartalmazza

17. A vagyon feletti rendelkezés joga: A közös fenntartású intézmény használatában álló ingó és ingatlan vagyon Badacsonytomaj Város Önkormányzat tulajdonában van.

18. Maximális gyermek létszám: Az  intézménybe felvehető maximális létszám:                60 fő

Badacsonytomaj, 2013. április 29.

Krisztin N. László.

polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás

jegyző

Ábrahámhegy, 2013. május “…”

Vella Ferenc Zsolt

polgármester

Dr. Szabó Tímea

jegyző

Salföld, 2013. április 29.

Fábián Gusztáv

polgármester

Dr. Szabó Tímea

jegyző

Záradék:

Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratát

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 403/2013.(IV.29.) határozatával hagyta jóvá,

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2013.(….) határozatával hagyta jóvá,

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 60/2013.(IV.29.) határozatával hagyta jóvá,

Dr. Weller-Jakus Tamás

jegyző

MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Ábrahámhegy és Salföld Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§-a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 83/2012.(IV.25.) határozatával elfogadott alapító okiratát módosítja és az alábbi – módosító – alapító okiratot adja ki Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda vonatkozásában:

 1. Az alapító okirat 8. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

“8. Működési területe: Badacsonytomaj város közigazgatási területe és Ábrahámhegy, Salföld községek közigazgatási területe”

Badacsonytomaj, 2013. április 29.

Krisztin N. László.

polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás

jegyző

Ábrahámhegy, 2013. május “…”

Vella Ferenc Zsolt

polgármester

Dr. Szabó Tímea

jegyző

Salföld, 2013. április 29.

Fábián Gusztáv

polgármester

Dr. Szabó Tímea

jegyző

Záradék:

Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Módosító Okiratát

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 403/2013.(IV.29.) határozatával hagyta jóvá,

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2013.(….) határozatával hagyta jóvá,

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 60/2013.(IV.29.) határozatával hagyta jóvá,

Dr. Weller-Jakus Tamás

jegyző

 

 

3. / Napirendi pont

Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda felvételi körzethatárainak felülvizsgálata

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester kéri a Humán Bizottság határozatának ismertetését.

 

Dr. Magó Ágnes HüB elnök-helyettes: Az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a bizottság a határozati javaslatot.

 

Krisztin N. László polgármester: Megkérdezi, hogy van-e kiegészítés a napirenddel kapcsolatban. Megállapítja, hogy kiegészítés nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslatot határozattá emeli, kézfeltartással jelezze.

 

404/2013.(IV.29.) határozat

-Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda felvételi körzethatárainak felülvizsgálata –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az alapításában és Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi otthonos óvoda ellátását biztosító Intézményi Társulása fenntartásában működő köznevelési intézmény, a Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda felvételi körzethatárát az alábbiak szerint állapítja meg: Badacsonytomaj, Ábrahámhegy és Salföld települések közigazgatási területe.
 2. utasítja a jegyzőt a köznevelés információs rendszerben történő adatszolgáltatás határidőben történő elvégzésére.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.

Határidő: azonnal

adatszolgáltatásra 8 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető KIR adatszolgáltatásért

 

Fábián Gusztáv polgármester kéri Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kézfeltartással jelezze.

 

61/2013.(IV.29.) határozat

-Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda felvételi körzethatárainak felülvizsgálata –

 

Salföld Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az alapításában és Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi otthonos óvoda ellátását biztosító Intézményi Társulása fenntartásában működő köznevelési intézmény, a Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda felvételi körzethatárát az alábbiak szerint állapítja meg: Badacsonytomaj, Ábrahámhegy és Salföld települések közigazgatási területe.
 1. utasítja a jegyzőt a köznevelés információs rendszerben történő adatszolgáltatás határidőben történő elvégzésére.
 2. felkéri Fábián Gusztáv polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.

Határidő: azonnal

adatszolgáltatásra 8 nap

Felelős: Fábián Gusztáv polgármester

 

Krisztin N. László polgármester több napirendi pont nem lévén megköszöni a Képviselő-testületek és a meghívottak megjelenését, munkáját, együttes ülést 9.45 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

Krisztin N. László

polgármester

 

dr. Weller-Jakus Tamás

jegyző

Vella Ferenc Zsolt

polgármester

Fuchs Henrik

polgármester

Fábián Gusztáv

polgármester

dr. Szabó Tímea

körjegyző

Vollmuth Péter

polgármester

Lutár Mária

körjegyző

Folly Péter                                                       Kövesdi Sándor

Forintos Ervin                                                Mátraházi Zsuzsanna

Piros Zita

jegyzőkönyv hitelesítők

 

Önkormányzatunk pályázatai

Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

BaBi Badacsony
Ma 2021. április 23., péntek, Béla napja van. Holnap György napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!