Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2013. évi jegyzőkönyvek 20130124 együttes iskola óvoda
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

20130124 együttes iskola óvoda

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének, Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24-én (csütörtökön) 10.50 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Rózsakő termében (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) megtartott nyílt, együttes üléséről.

 

Jelen vannak:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

Krisztin N. László                       polgármester

Dr. Magó Ágnes                          képviselő

Forintos Ervin                             képviselő

Folly Péter                                   képviselő

Orbán Péter                               képviselő

Rajzó Ildikó                                képviselő

Simonné Visi Erzsébet                 képviselő                                                                  (7 fő)

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

Vella Ferenc Zsolt                      polgármester

Kovács József                            alpolgármester

Gáspár József                             képviselő                                                                  (3 fő)

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

Vollmuth Péter                         polgármester

Potornai Edit                            képviselő

Széllné Péber Szilvia                 képviselő                                                                     (3 fő)

 

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

Fábián Gusztáv                         polgármester

Somogyi Márk                          képviselő                                                                     (3 fő)

 

 

MEGHÍVOTTAK:

Dr. Weller-Jakus Tamás            jegyző

dr. Harkai Barbara                     jegyző

Takács Katalin                         körjegyző-helyettes

Nagy Lászlóné                          óvodavezető

Csizmarik Béláné                     iskolaigazgató

Tamás Lászlóné                           osztályvezető

Tóthné S. Zsuzsanna                    jkv. vezető                                                               (7 fő)

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent Önkormányzatok Képviselő-testületeinek tagjait és a meghívottakat az együttes ülésen.

 

Megállapítja, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7 tagja közül 7 fő jelen van, így Badacsonytomaj Város Önkormányzata részéről az ülés határozatképes.

Vella Ferenc Zsolt polgármester köszönti a megjelenteket.

 

Megállapítja, hogy Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 tagja közül 3 fő jelen van, így Ábrahámhegy Község Önkormányzata részéről az ülés határozatképes.

 

Vollmuth Péter polgármester köszönti a megjelenteket.

 

Megállapítja, hogy Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 tagja közül 3 fő jelen van, így Badacsonytördemic Község Önkormányzata részéről az ülés határozatképes.

Fábián Gusztáv polgármester köszönti a megjelenteket.

 

Megállapítja, hogy Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3 tagja közül 2 fő jelen van, így Salföld Község Önkormányzata részéről az ülés határozatképes.

Krisztin N. László polgármester: Megállapítja, hogy az együttes ülés határozatképes.

Jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné Sáfár Zsuzsannát javasolja. Kéri Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy aki a javaslatot elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

8/2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester: Jegyzőkönyv hitelesítőknek Folly Péter és Forintos Ervin képviselőket javasolja. Kéri Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, ha egyetértenek a javaslattal, kézfeltartással jelezzék.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

 

9/2013.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyv hitelesítőkről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testület Polgármesterének javaslatára Folly Péter és Forintos Ervin képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőknek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester: Jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné Sáfár Zsuzsannát javasolja. Kéri Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy aki a javaslatot elfogadja, szavazzon.

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

……/2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről –

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Vella Ferenc Zsolt polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Vella Ferenc Zsolt polgármester: Jegyzőkönyv hitelesítőnek Gáspár József képviselőt javasolja. Kéri Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, ha egyetértenek a javaslattal, kézfeltartással jelezzék.

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

 

…../2013.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Gáspár József  képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Vella Ferenc Zsolt polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

 

 

Vollmuth Péter polgármester: Jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné Sáfár Zsuzsannát javasolja. Kéri Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy aki a javaslatot elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

9/2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről –

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Vollmuth Péter polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vollmuth Péter polgármester

Vollmuth Péter polgármester: Jegyzőkönyv hitelesítőnek Széllné Péber Szilvia képviselőt javasolja. Kéri Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, ha egyetértenek a javaslattal, kézfeltartással jelezzék.

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

 

10/2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Széllné Péber Szilvia  képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Vollmuth Péter polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vollmuth Péter polgármester

Fábián Gusztáv polgármester: Jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné Sáfár Zsuzsannát javasolja. Kéri Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy aki a javaslatot elfogadja, szavazzon.

 

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

……/2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről –

 

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Fábián Gusztáv polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Fábián Gusztáv polgármester

Fábián Gusztáv polgármester: Jegyzőkönyv hitelesítőnek Somogyi Márk képviselőt javasolja. Kéri Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, ha egyetértenek a javaslattal, kézfeltartással jelezzék.

 

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

 

…../2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Somogyi Márk  képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Fábián Gusztáv polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Fábián Gusztáv polgármester

 

Krisztin N. László polgármester: Elmondja, hogy a meghívóban 2 napirendi pont szerepel. Kéri a Képviselő-testületeket, ha a meghívóban szereplő napirendi pontokat el tudják fogadni az együttes ülés alapjául, szavazzanak.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

10/2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

–        Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. január 24. napján megtartott együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

  1. Közösen fenntartott intézmények 2012. évi elszámolásáról

(előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere)

 

  1. Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés tervezete

(előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere)

 

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

…../2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

–        Napirendi pontok elfogadásáról –

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. január 24. napján megtartott együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

  1. Közösen fenntartott intézmények 2012. évi elszámolásáról

(előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere)

 

  1. Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés tervezete

(előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere)

 

 

A Képviselő-testület utasítja Vella Ferenc Zsolt  polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

 

 

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

11/2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

–        Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. január 24. napján megtartott együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

1.   Közösen fenntartott intézmények 2012. évi elszámolásáról

(előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere)

 

2         Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés tervezete

(előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere)

 

A Képviselő-testület utasítja Vollmuth Péter  polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vollmuth Péter polgármester

 

 

 

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

…../2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

–        Napirendi pontok elfogadásáról –

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. január 24. napján megtartott együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

  1. Közösen fenntartott intézmények 2012. évi elszámolásáról

(előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere)

 

  1. Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés

tervezete

(előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 

A Képviselő-testület utasítja Fábián Gusztáv  polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Fábián Gusztáv polgármester

 

 

 

 


II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont:

Közösen fenntartott intézmények 2012. évi elszámolásáról

 

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 1-2. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Az érvényes társulási megállapodásban foglaltak szerint készült el az intézményekről az elmúlt évi beszámoló. Az anyaggal kapcsolatban felmerülő kérdésekre Tamás Lászlóné osztályvezető tud részletes tájékoztatást adni.

 

Krisztin N. László polgármester: Kéri Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnök-helyettesét, hogy ismertesse a bizottság határozatát.

 

Folly Péter bizottsági Püb elnök-helyettes: Ismerteti a bizottság 49/2013. (I.23.) számú határozatát Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Közösen fenntartott intézmények 2012. évi elszámolásáról:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a közösen fenntartott intézmények 2012. évi elszámolását a beszámoló szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.

 

Krisztin N. László polgármester: Az óvodával kapcsolatban Ábrahámhegy és Salföld Önkormányzata érintett. Megkérdezi, hogy a 2012. évi elszámolással kapcsolatban van-e hozzászólás a partner települések részéről. Megállapítja, hogy hozzászólás nincs. Ismerteti a határozati javaslatot: Az adott képviselő-testület a megismert előterjesztés alapján az óvoda 2012. évi elszámolását elfogadja. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

11/2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

- Közösen fenntartott intézmények 2012. évi elszámolásáról (Óvoda)-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2012. évi beszámolóját a 2012. évi költségvetés teljesüléséről elfogadja.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester: Kéri Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, ha elfogadják az Óvoda 2012. évi költségvetésének teljesüléséről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal, kézfeltartással jelezzék.

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

…../2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

-  Közösen fenntartott intézmények 2012. évi elszámolásáról (Óvoda)-

  1. Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2012. évi beszámolóját a 2012. évi költségvetés teljesüléséről elfogadja.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester:

 

 

Fábián Gusztáv polgármester: Kéri Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, ha elfogadják az Óvoda 2012. évi költségvetésének teljesüléséről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal, kézfeltartással jelezzék.

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

……/2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

- Közösen fenntartott intézmények 2012. évi elszámolásáról (Óvoda)-

  1. Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2012. évi beszámolóját a 2012. évi költségvetés teljesüléséről elfogadja.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Fábián Gusztáv polgármester

Krisztin N. László polgármester: Az iskolával kapcsolatban Ábrahámhegy és Badacsonytördemic Önkormányzata érintett. Megkérdezi, hogy a 2012. évi elszámolással kapcsolatban van-e hozzászólás.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető: A zárszámadással kapcsolatban elmondja, hogy mindkét intézményről részletes anyagot fog küldeni az Önkormányzatok részére.

 

Krisztin N. László polgármester: Kéri, hogy aki az iskola 2012. évi elszámolását az előterjesztés szerinti tartalommal és Tamás Lászlóné osztályvezető által tett kiegészítéssel el tudja fogadni, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

12/2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

- Közösen fenntartott intézmények 2012. évi elszámolásáról (Iskola)-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola 2012. évi beszámolóját a 2012. évi költségvetés teljesüléséről elfogadja.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

…../2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

-  Közösen fenntartott intézmények 2012. évi elszámolásáról (Iskola)-

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola 2012. évi beszámolóját a 2012. évi költségvetés teljesüléséről elfogadja.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester:

 

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

12/2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

-  Közösen fenntartott intézmények 2012. évi elszámolásáról (Iskola)-

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola 2012. évi beszámolóját a 2012. évi költségvetés teljesüléséről elfogadja.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester:

 

Krisztin N. László polgármester: Megköszöni Badacsonytördemic Képviselő-testületének a munkáját.

 

Badacsonytördemic Képviselő-testülete 11,08 órakor távozik az ülésről.

2. / Napirendi pont

Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés tervezete

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester: Kéri Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozatának ismertetését.

 

Folly Péter Püb elnök-helyettes: Ismerteti a bizottság 50/2013.(I.23.) számú határozatát:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

  1. 1. a Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetési tervezet I. változatának elfogadását nem javasolja az előterjesztés szerinti formában és tartalommal a Képviselő-testületnek

  1. 2. Az intézmény 2013. évi költségvetésének továbbtervezéséhez az alábbi javaslatokat fogalmazza meg:

-          Létszámgazdálkodás vonatkozásában vizsgálja felül az intézményvezető a normatíva alakulásához való igazodást a konyhai kisegítő és a pedagógiai asszisztens foglalkoztatása esetén.

-          az Erzsébet utalványt 8.000 Ft/fő erejéig javasolja egységesen az intézmények költségvetésében tervezésre

-          javasolja a karbantartó részmunkaidőben történő foglalkoztatásának lehetőségét intézményen belül, vagy a VN. Kft-vel kötendő feladat-ellátási szerződés keretében, eseti jelleggel, előirányzat meghatározásával

-          bevételi és kiadási előirányzatokat a kötelező feladatokhoz viszonyítva felül kell vizsgálni a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető: Köszönti a megjelenteket. A Bizottság határozatával kapcsolatban elmondja, hogy felül fogja vizsgálni az óvoda költségvetését, törekszik a költségek csökkentésére. Elmondja, hogy szeptembertől 6 fő pedagógus, 4 technikai dolgozó (3 dajka és 1 pedagógiai asszisztens) lenne az intézményben. Az óvodában 3 csoporttal működnek, 62 gyermeket nevelnek. Ez a létszám várható jövőre is, tehát 100 %-os a kihasználtságuk. Az uniós pályázat miatt 5 éves fenntartási kötelezettségük van. Ez miatt szerkezeti változás nem megvalósítható. A konyhai kisegítő személyéről vita volt a bizottsági ülésen, mivel nem jár hozzá normatív támogatás. Költségvetésükből a gyermekétkeztetés az Önkormányzathoz került, de az ellátás továbbra is az óvodában történik. Nem tud azzal egyetérteni, hogy az óvoda nevelő-oktató környezete negatív irányba módosuljon. Akkor tudnak jól dolgozni, ha nem kell egymástól átvállalni feladatokat. Szeretné, ha 10 fővel tudnák elfogadni az óvoda személyi juttatásait.

 

Krisztin N. László polgármester: Kérdezi a partner települések képviselő-testületeit, hogy van-e hozzászólásuk az anyaggal kapcsolatban.

 

Fábián Gusztáv polgármester: A személyi juttatásoknál a Humán Bizottság által javasoltakat fogadná el 22.489.000 Ft. összeggel, amennyiben abban szerepel a konyhai kisegítő és 4 hónapra a pedagógiai asszisztens.

 

Krisztin N. László polgármester: A bizottsági javaslatban elhangzott, hogy a karbantartási feladatokat részmunkaidős foglalkoztatással az intézményen belül, vagy a VN. Kft-vel kötendő feladat-ellátási szerződés keretében kell megoldani. A Képviselő-testületek feladata, hogy ezzel a költséggel tervezzenek. A gyermekétkeztetés az Önkormányzat költségvetésébe került át. A szülők az étkezés után csak a nyersanyag díjat fizetik, a különbözetet az Önkormányzat tette hozzá eddig. Javasolja, gondolják át, hogy az adott településről járó gyermekek étkeztetése tekintetében, utólagos elszámolással ezt a különbözetet az érintett önkormányzat térítse meg. Természetesen az adott tanulókra vonatkozó normatámogatást figyelembe kell venni. Az étkeztetés a Menü Bt. által történik, a Képviselő-testület határozza meg a nyersanyagnorma összegét.

Megkérdezi, hogy van-e észrevétel az elmondottakhoz.

 

Kovács József alpolgármester: Az óvodavezetőt kérdezi, hogy mi a pedagógiai asszisztens feladata.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető: Válaszában elmondja, hogy középfokú végzettség szükséges a feladat ellátásához. Rá lehet bízni a gyermekek felügyeletét és az egyéb adminisztratív feladatokat.

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester: Kérdése, hogy a Menü Bt. számlázná ki a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos különbözetet feléjük?

 

Tamás Lászlóné osztályvezető: Tájékoztat arról, hogy a Menü Bt. által az Önkormányzathoz megküldött számla nincs kibontva. Badacsonytomaj Város Polgármesteri Hivatala számlázna tovább az érintett Önkormányzatoknak.

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester:  Kérdése, hogy az elmúlt években a költségvetésben hol kapott ez helyet?

 

Krisztin N. László polgármester: A gyermekétkeztetésnél szerepel a kiadási oldalon, vásárolt szolgáltatásként.

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester:  Ábrahámhegy részéről ez rendben van, fizetni fogják.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: A régebbi társulási szerződések felülvizsgálata miatt újabb együttes ülést kell tartani márciusban, amelyen véleménye szerint ezt a kérdést is tárgyalhatnák.

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester: Felveti, ha Badacsonytomaj Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján nem fogadja el az óvoda költségvetését, akkor nincs értelme a szavazásnak.

 

Rajzó Ildikó képviselő: Kérdése, hogy a gyerekek szállítása 2013-ban milyen módon lesz megoldva?

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester: Az érintett önkormányzatok tárgyalást folytatnak az iskolás gyermekek vonatkozásában a tankerület igazgatójával. Amennyiben nem kapnak támogatást az iskola busszal fognak járni a gyerekek nem az önkormányzati kisbusszal. Az óvodás gyerekekre nem adnak támogatást.

 

Krisztin N. László polgármester: Felhívja a figyelmet arra, hogy ezek a támogatások ott merülhetnek csak fel, ahol a beiskolázási körzetből érkeznek a gyerekek. Káptalantóti esetében ez nem áll fenn.

A Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslata, hogy egyelőre ne fogadják el az óvoda költségvetését, hanem az elhangzott javaslatokkal dolgozzák tovább.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes: Az óvoda vezető javaslata volt, hogy a dologi kiadások tekintetében áttekinti a mozgásterét.

 

Krisztin N. László polgármester: Ha ezt figyelembe akarják venni, akkor nem lehet másról dönteni, mint amit a Pénzügyi Bizottság javasolt. Határozati javaslat, hogy az óvodavezető a dologi kiadások tekintetében áttekinti az intézmény költségvetését. A konyhai kisegítő, karbantartó és Erzsébet utalvány tekintetében állást tudnak foglalni.

Kéri a Képviselő-testületek tagjait, kézfeltartással jelezzék, amennyiben egyetértenek azzal, hogy ne fogadják el az Óvoda 2013. évi költségvetését, hanem az egyes paraméterek átdolgozása alapján, a februári együttes ülés keretében hozzanak erről döntést.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

13/2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

-Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés tervezete-

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem javasolja elfogadásra a Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés tervezetét. A Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottság 50/2013. (I.23.) számú határozatában foglaltak, valamint az óvodavezető javaslata alapján a februári együttes ülés keretében újratárgyalják a napirendet.

 

Határidő: 2013. februári együttes ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

…../2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

-Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés tervezete-

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem javasolja elfogadásra a Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés tervezetét. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 50/2013. (I.23.) számú határozatában foglaltak, valamint az óvodavezető javaslata alapján a februári együttes ülés keretében újratárgyalják a napirendet.

 

Határidő: 2013. februári együttes ülés

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester:

 

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

…./2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

-Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés tervezete-

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem javasolja elfogadásra a Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés tervezetét. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 50/2013. (I.23.) számú határozatában foglaltak, valamint az óvodavezető javaslata alapján a februári együttes ülés keretében újratárgyalják a napirendet.

 

Határidő: 2013. februári együttes ülés

Felelős: Fábián Gusztáv polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy 2013. szeptember 01-ig a jelenleg meglévő, konyhai kisegítőt is tartalmazó létszámkerettel (10 fő) gazdálkodjon az óvoda, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

14/2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

- Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés tervezete - létszámról

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés tervezetében javasolja 2013. szeptember 01-ig a jelenlegi, 10 fős létszámkerettel történő gazdálkodást. (6 óvónő, 3 dajka, 1 konyhai kisegítő)

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

…../2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

- Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés tervezete - létszámról

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés tervezetében javasolja 2013. szeptember 01-ig a jelenlegi, 10 fős létszámkerettel történő gazdálkodást. (6 óvónő, 3 dajka, 1 konyhai kisegítő)

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

 

 

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

…/2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

- Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés tervezete - létszámról

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés tervezetében javasolja 2013. szeptember 01-ig a jelenlegi, 10 fős létszámkerettel történő gazdálkodást. (6 óvónő, 3 dajka, 1 konyhai kisegítő)

 

Határidő: azonnal

Felelős: Fábián Gusztáv polgármester

Krisztin N. László polgármester: Kéri, kézfeltartással jelezze, aki egyetért azzal, hogy 2013. szeptembertől az óvoda pedagógiai asszisztenst foglalkoztasson.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő: Kérdése, amennyiben most még nem fogadnák el a javaslatot, akkor év közben lehet-e változtatni?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Válaszában elmondja, hogy igen, a költségvetést lehet módosítani, az intézmény esetében együttes ülés keretében kell erről dönteni.

 

Krisztin N. László polgármester: Kéri, hogy aki úgy látja, hogy a pedagógiai asszisztens foglalkoztatására szükség van, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot.

15/2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

- Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés tervezete – pedagógiai asszisztens foglalkoztatása 2013. szeptembertől

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés tervezetében nem javasolja szerepeltetni 2013. szeptembertől pedagógiai asszisztens foglalkoztatását.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Kovács József alpolgármester: Kérdése, hogy a pedagógiai asszisztens foglalkoztatása államilag finanszírozott-e? A konyhai kisegítőre nem lehetne-e fordítani a pedagógiai asszisztensre kapott támogatást?

 

Krisztin N. László polgármester: Válaszában elmondja, hogy a pedagógiai asszisztensre adnak támogatást, a konyhai kisegítőre nem. A támogatást nem lehet a konyhai kisegítőre fordítani.

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester: Kéri Ábrahámhegy Képviselő-testületét, szavazzanak a pedagógiai asszisztens foglalkoztatásáról.

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot.

…../2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

- Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés tervezete - pedagógiai asszisztens foglalkoztatása 2013. szeptembertől

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés tervezetében nem javasolja szerepeltetni 2013. szeptembertől pedagógiai asszisztens foglalkoztatását.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

 

 

Fábián Gusztáv polgármester: Kéri Salföld Képviselő-testületét, szavazzanak a pedagógiai asszisztens foglalkoztatásáról.

 

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

…../2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

- Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés tervezete - pedagógiai asszisztens foglalkoztatása 2013. szeptembertől

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés tervezetében javasolja szerepeltetni 2013. szeptembertől pedagógiai asszisztens foglalkoztatását.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Fábián Gusztáv polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos elszámolást a márciusi együttes ülés keretében tárgyalandó társulási megállapodásban rögzítsék, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

16/2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

- Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés tervezete - gyermekétkeztetés

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja, hogy a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos elszámolás módját a márciusi ülésen tárgyalandó társulási megállapodásban rögzítsék.

 

Határidő: 2013. márciusi együttes ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester:

Ábrahámhegy Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

…../2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

- Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés tervezete - gyermekétkeztetés

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja, hogy a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos elszámolás módját a márciusi ülésen tárgyalandó társulási megállapodásban rögzítsék.

 

Határidő: 2013. márciusi együttes ülés

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

…../2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

- Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés tervezete - gyermekétkeztetés

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja, hogy a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos elszámolás módját a márciusi ülésen tárgyalandó társulási megállapodásban rögzítsék.

 

Határidő: 2013. márciusi együttes ülés

Felelős: Fábián Gusztáv polgármester

Krisztin N. László polgármester: Az Erzsébet utalványra vonatkozóan a Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslata az volt, hogy egyelőre maradjon a költségvetésben és időközben meglátják, hogy tudják-e finanszírozni. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot.

17/2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

- Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés tervezete – Erzsébet utalványról

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda költségvetésében az Erzsébet utalvány tervezését.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester:

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

…../2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

- Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés tervezete - Erzsébet utalványról

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda költségvetésében az Erzsébet utalvány tervezését.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

…./2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

- Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés tervezete - Erzsébet utalványról

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda költségvetésében az Erzsébet utalvány tervezését.

 

Határidő: 2013. márciusi együttes ülés

Felelős: Fábián Gusztáv polgármester

Krisztin N. László polgármester: Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás? Megállapítja, hogy több kérdés, hozzászólás a napirendre vonatkozóan nincs, a vitát lezárja.

Több napirendi pont nem lévén megköszöni a Képviselő-testületek és a meghívottak megjelenését, munkáját, az együttes ülést 11.45 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

 

Krisztin N. László                                         dr. Weller-Jakus Tamás

polgármester                                                           jegyző

Vella Ferenc Zsolt                                                Takács Katalin

polgármester                                                körjegyző-helyettes

Vollmuth Péter                                               dr. Harkai Barbara

polgármester                                                           jegyző

Fábián Gusztáv

polgármester

 

Folly Péter

Forintos Ervin

Gáspár József

Széllné Péber Szilvia

Somogyi Márk

jegyzőkönyv-hitelesítők

 

 

Önkormányzatunk pályázatai

Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

BaBi Badacsony
Ma 2021. április 23., péntek, Béla napja van. Holnap György napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!