Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2012. évi jegyzőkönyvek 2012.12.11.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

2012.12.11.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám:   47/2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11.

napján 1535 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László                         polgármester

Dr. Magó Ágnes                           képviselő

Folly Péter                                    képviselő

Forintos Ervin Gyula                     képviselő

Orbán Péter                                 képviselő

Simonné Visi Erzsébet                  képviselő

 

Távolmaradását bejelentette:

Rajzó Ildikó                                  képviselő

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Dr. Weller-Jakus Tamás                 jegyző

 

 

Krisztin N. László polgármester tisztelettel köszönti a képviselőket és a tanácskozási joggal meghívott Jegyző urat. Megállapítja, hogy a megválasztott 7 fő bizottsági tagból 6 fő jelen van, így az ülés határozatképes.

Jegyzőkönyv hitelesítésre Dr. Magó Ágnes és Orbán Péter képviselőket, jegyzőkönyv vezetésére Kondorné Török Ritát javasolja.

A jegyzőkönyv hitelesítő és jegyzőkönyvvezető személyével a egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül  egyetért.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, a képviselő-testületi ülésnek egy napirendi pontja van, amely szóbeli előterjesztés.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

1)             Neolit Kft. egyezségi ajánlata

 

 

A rendkívüli nyilvános ülés napirendi javaslatával Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetért.

 

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, a napirendet a Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, felkéri Orbán Péter bizottsági elnököt, ismertesse a bizottság javaslatát.

 

Orbán Péter bizottsági elnöke elmondja, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Neolit Kft. egyezségi ajánlatát, miszerint fizessék ki a 17.153.712 M Ft összeget és álljon el az önkormányzat a további pereskedéstől.

 

Krisztin N. László polgármester tájékoztat, a Neolit Kft. ajánlatában mindenféle egyezségnek alapjául szabja, hogy a per befejeződik, illetve előkerült egy 3,9 M Ft-os kamatköltség, ami Dr. Gáli Mihály ügyvéd úr eddigi anyagában nem szerepelt.

Megkérdezi, amennyiben kifizetik a 16,1 M Ft-ot, de vitatkoznak a kötbéren és a kamatokon, akkor a kamatra még rámegy a kamat?

 

Vargáné Szőke Judit pénzügyi bizottsági kültag elmondja, ha kifizetnék a 16,1 M Ft-ot, akkor a tőke lerendezésre kerülne, és a kamatra menne még rá a kamat.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, a kamat a 16 M Ft-ra megy rá, azon nem lehet vitatkozni, az csak nőhet.

 

Krisztin N. László polgármester tájékoztat, Folly Péter képviselő úr átnézte a szakértői véleményt, és úgy látja, hogy nem fognak sokkal előbbre jutni a perben.

 

Orbán Péter képviselő szerint, ha már egy perbe úgy indítanak, hogy a korábbi testület egy olyan határozatot hozott, hogy a pótmunkát a kötbérből fogják kifizetni, szerinte nincs az a bíró, aki ezt elfogadja.

 

Forintos Ervin Gyula képviselő sajnálatosnak tartja, hogy a jelenlegi képviselők vitatkoznak egymással, amikor az egészhez szinte semmi közük nincs, azok a személyek viszont, akik felvették ezért a munkáért a pénzt, (műszaki ellenőr, szakértő stb.) nincsenek itt. Nekik kellene most itt ülni és javaslatot tenni az ügyben, nekik kellene elmondani, hogy mi lenne a megoldás a kötbér tekintetében.

 

Orbán Péter képviselő fenntartja a pénzügyi bizottság javaslatát, mert ellenkező esetben még a kamatos kamatokat is fizethetik.

 

Krisztin N. László polgármester a pénzügyi bizottság javaslatát teszi fel szavazásra, miszerint a Neolit Kft. ajánlatát elfogadva 16.00 óráig elutalják a 17.153.712 Ft-ot, mellyel a per lezárul.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

281/2012.(XII.11.) számú  határozatot:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Neolit Kft. egyezségi ajánlatát, miszerint a mai nap 16.00 óráig elutalják a 17.153.712 M Ft összeget, ezzel az önkormányzat eláll a további pereskedéstől.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi

282/2012.(XII.11.) számú  határozatot:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a 274/2012.(XII.10.) és 279/2012. (XII.10.) számú határozatát.

Krisztin N. László polgármester megköszöni az ülésen való részvételt, a rendkívüli

képviselő-testületi ülést 1538 órakor bezárja.

 

 

 

k. m. f.

Krisztin N. László                                               Dr. Weller-Jakus Tamás

polgármester                                                                 jegyző

Dr. Magó Ágnes                                                     Orbán Péter

jegyzőkönyv hitelesítő                                        jegyzőkönyv hitelesítő

 

Önkormányzatunk pályázatai

Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

BaBi Badacsony
Ma 2021. április 23., péntek, Béla napja van. Holnap György napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!