K Ö Z L E M É N Y

There are no translations available.

K Ö Z L E M É N Y

Az elmúlt hetekben különféle sajtófelületeken számos támadás, vád érte önkormányzatunkat és a település vezetőit. Az ott megjelent téves, félreérthető információk valós hátteréről az alábbiakban tájékoztatjuk a helyi lakosságot:

A badacsonytomaji strandi üzlet esetében:

A szóban forgó 3 üzletet egy üzletként hirdettük meg, (a korábbi bérlők és az üzemeltető javaslatára), mely bérbeadása háromkörös nyílt pályázat keretében történt. Az első pályázatot a kiíró Városüzemeltető Nonprofit Kft. a feltételek további pontosítása miatt visszavonta.

A második körön 2 pályázó vett részt, a liciten a büfé bérleti jogát a Tóth és Társa Bt. nyerte el 12.251.000.- Forint/ év + rezsiköltség összeggel, ám a szerződést annak folyamatos vitatása után sem írta alá, ezért, és a közben erősödő járványügyi helyzet miatt eredménytelennek lett nyilvánítva a pályázat, és új pályázat került kiírásra.

A harmadik pályázatra 3 ajánlat érkezett. A liciten végül 8.750.000.- Ft/év + rezsiköltség ajánlattal a Mejlinger és Társa Kft. nyerte el a bérleti jogot, aki a szerződést megkötötte.

A badacsonyörsi strand esetében:

A jelenlegi helyzet az, hogy a tulajdonos lehetővé tette a területen a fürdőzést. A probléma tartós és végleges megoldása érdekében a tulajdonos, a BÖÉE és az önkormányzat folyamatos egyeztetést folytat. A BÖÉE a területre vonatkozóan birtokvédelemmel rendelkezik!

Az úgynevezett „3 fenyő alatti terület” megvásárlása esetében:

A 988/3 hrsz-ú ingatlant többszöri sikertelen pályázat után az akkori képviselő-testület egyhangú szavazással 35 millió forintért, beépítési kötelezettséggel értékesítette. Később a Vevő kérte a visszavásárlási garancia törlését, mert a fejlesztést pályázat segítségével akarta megvalósítani, s ahhoz tehermentes ingatlan kellett. A korábbi képviselő-testület ehhez hozzájárult azzal, hogy egy Megállapodás köttetett, amelyben bizonyos esetekre kötbérfizetés került rögzítésre. Az engedélyezési eljárás során kiderült, hogy az érintett ingatlan a HÉSZ-ben Vt. 2. övezeti besorolású, azaz 50 %-ig beépíthető, de a Szabályozási Tervben „zöldítési terület”, így gyakorlatilag az eredeti elképzelés nem valósítható meg.  Az önkormányzat ezen a helyzeten a HÉSZ módosításával javított, de a fejlesztés így sem valósítható meg teljes körűen. Közérdekből két utat is kiszabályoztunk. Mivel a szerződés 2022. augusztus 7-ig tart, a Vevő további szándékait azóta nem firtattuk, önkormányzatunk csak a közelmúltban értesült az ingatlan adásvételről, ezért az ügyvédünk végzi a dokumentumok vizsgálatát. Amennyiben az önkormányzat részéről intézkedésre van szükség, azt maradéktalanul megtesszük!

Az önkormányzat mindig, minden ügyben törekszik maximálisan betartani a rá vonatkozó előírásokat, illetve figyelembe venni a helyi lakosság véleményét! A fent említett ügyek eljárásai nyilvánosak voltak, a keletkezett valamennyi irat, döntés, dokumentum a Városüzemeltető Nonprofit Kft. és az Önkormányzat honlapján megtalálható!

Felhívjuk mindazok figyelmét, akik bosszúhadjáratot folytatnak az önkormányzat és a település polgárai ellen, illetve nincsenek tisztában a fenti esetek részleteivel, a felelőtlen bujtogatást, megnyilatkozásokat és posztokat fejezzék be, mert rosszindulatukkal, tévedéseikkel bántják az ügyért dolgozók önérzetét, rontják a település megítélését, és önkormányzatunkat jogi lépésekre kényszeríthetik!

Badacsonytomaj Város Önkormányzata