Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Önkormányzat Képviselő testület (jegyzőkönyvek, határozatok) Határozatok Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évben meghozott határozatai II.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évben meghozott határozatai II.

There are no translations available.

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


172/2019. (V.30.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0173/2019. (V.30.) képviselő-testületi határozat

Napirendek felvétele


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. május 30-i nyílt ülésének napirendi pontjaihoz felveszi

 1. 1. Pályázatokról szóló tájékoztató
 2. 2. VN. Kft. könyvvizsgálatára vonatkozó ajánlatokról
 3. 3. Kamerarendszer telepítése (3) – ajánlatok elbírálása

című napirendelet.


A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

174/2019. (V.30.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. május 30-i nyílt ülésének módosított napirendjét 34 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Menü Kft. 2018. évi mérlegbeszámolója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

 1. 2. Menü Kft. I-III. havi gazdálkodásáról beszámoló és támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

 1. 3. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Ruda Gábor elnök

 1. 4. Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda pénzmaradvány felosztása és létszámbővítési kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolfné Tóth Melinda óvodavezető

 1. 5. VN. Kft. 2018. évi mérlegbeszámolója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető, Székely István könyvvizsgáló, Vargáné Szőke Judit könyvelő

 1. 6. Badacsonytomaj VN. Kft. I-III. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető, Székely István könyvvizsgáló, Vargáné Szőke Judit könyvelő

 1. 7. Éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesüléséről szóló beszámolójának és pénzmaradványának elfogadása (zárszámadás)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Az önkormányzat 2018. évi pénzmaradvány felosztására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. Vagyonkimutatás az önkormányzat vagyonáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Az adóztatásról szóló 2018. évi beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. A környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Önkormányzati fejlesztésekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. BAHART Zrt-vel kötendő telekalakítással vegyes csereszerződésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Pályázati felhívás kamerarendszer kiépítésére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Alsó-bazársori 2. sz. üzlet hasznosítása – pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Badacsonyi nyilvános WC pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Felső-bazársori üzlethelyiség hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Badacsonytomaj vasútállomás raktárhelységének felajánlása az önkormányzatnak

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Hegyi taxis szerződés meghosszabbítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Badacsony Bor7 2019. évi Részvételi Szabályzatának módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. 2265. hrsz-ú ingatlan elővásárlási jog gyakorlásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Badacsonytomaj Csendes dűlő ivóvízvezeték és szennyvízcsatorna építése – 1874/1. hrsz. ingatlan felajánlása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


 1. 24. Oroszi András ingatlan felajánlása a Bt. 2932., 2933., 2934. hrsz.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. 041/16. hrsz-ú ingatlan önkormányzati vagyonkezelésbe vételéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 26. Letelepedési támogatási kérelmek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 27. Tájékoztatás néhai Dr. Sellyei Ferenc praxisjog visszavonásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 28. E-jetski elleni petíció

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 29. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 30. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 31. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 32. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 33. VN. Kft. könyvvizsgálatára vonatkozó ajánlatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 34. Kamerarendszer telepítése (3) – ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

175/2019.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a MENÜ Kft. 2018. üzleti évről szóló Egyszerűsített éves beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal és 2.532 ezer Ft adózott eredménnyel elfogadja.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ügyvezetőt értesítse.


Határidő:         elfogadásra azonnal

Felelős:                       Krisztin N. László polgármester

Molnárné Keller Csilla ügyvezető MENÜ Kft.

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

176/2019.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. I-III. havi beszámolójáról és támogatási kérelméről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a MENÜ Kft. 2019. évi I-III. havi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. a kiegészített támogatási kérelem szerinti 526.700,- Ft összeget a Kft. részére működési célra biztosítja az önkormányzat 2019. évi általános tartaléka terhére.
 3. felkéri a hivatalt, a támogatási szerződés, valamint a soron következő képviselő-testületi ülésre az előirányzat módosítását készítse elő.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

Határidő: elfogadásra azonnal;

értesítésre 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

177/2019.(V.30.) képviselő-testületi határozat

a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület támogatási kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Szt.János u. 8.; képviseli: Ruda Gábor adószám: 18679078-1-13) részére 2019. évben egyösszegű vissza nem térítendő támogatást biztosít az általános tartalék terhére 200.000 Ft összegben, azaz Kettőszázszázezer forint összegben.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára.
 3. a támogatás célja: Péntek Róbert verses kötete kiadási költségeinek támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2019. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2020. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő:         a megállapodás megkötésére: 2019. június 20.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

178/2019.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda pénzmaradvány felosztása és létszámbővítési kérelme.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulásnál keletkezett 2.506.134,- Ft szabad pénzmaradvány önkormányzat részére történő visszautalását tudomásul veszi azzal, hogy abból az óvoda vezető által kérelmezett, kismotorozásra, biciklizésre alkalmas terasz kialakítását és a kerítés, kapu felújítását, ezen összeg erejéig az önkormányzat megvalósítja.
 2. a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2018. évi pénzmaradványát 4.069.440,-Ft összegben javasolja a TT részére elfogadásra azzal, hogy a kötelezettségvállallással terhelt részt a szállítói számlák fedezetéül biztosítsa, a szabad pénzmaradványt, 4.062.440,-forint összegben az intézmény részére az előterjesztés szerinti feladatokra biztosítsa.
 3. a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde létszámbővítési kérelmét az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja.
 4. felkéri Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás Társulási Tanácsát, hogy a soron következő ülésén a szükséges döntéseket, különösen a 2019. évi költségvetésmódosítását, meghozni szíveskedjenek

Határidő: elfogadásra azonnal;

egyebekben 30 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné osztályvezető

Bolfné Tóth Melinda intézményvezető

Mogyorósi Katalin műszaki ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

179/2019.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

VN Kft. 2018. évi mérlegbeszámolójáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj Városüzemeltető Kft. 2018. évi mérlegbeszámolóját – Közhasznúsági jelentés 2018.01.01-2018.12.31. – jóváhagyólag, az előterjesztés szerinti tartalommal és 13.306 e Ft adózótt eredménnyel elfogadja.
 2. felhatalmazza a Krisztin N. László polgármester, hogy a döntésről az ügyvezetőt értesítse.
 3. elfogadja, hogy a VN Kft. a 2018. évi eredményét a közhasznú feladatok ellátására fordítja.


Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető VN Kft.

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

180/2019.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

VN Kft. I-III. havi beszámolójáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN Kft. 2019. évi I-III. havi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: elfogadásra azonnal;

értesítésre 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

181/2019. (V.30.) képviselő-testületi határozata

2018. évi ellenőrzési jelentésről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőrzési feladatok ellátására megbízott SZAHK - ÉRTELEM Bt. által készített „Éves ellenőrzési jelentés 2018.” beszámolót – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

182/2019.(V.30.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadási beszámolójáról nyilatkozatok és mérlegek elfogadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (2) bekezdése alapján - az előterjesztés mellékleteként - bemutatott mérlegeket és kimutatásokat az előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadja.
 2. a polgármester által készített, a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatát, melynek tartalmát az abban foglaltak alapján elfogadja.
 3. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal vezetője által készített, a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatát, melynek tartalmát az abban foglaltak alapján elfogadja.
 4. a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye vezetője által készített, a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatát, melynek tartalmát az abban foglaltak alapján elfogadja

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

Tamás Lászlóné osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

183/2019.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

2018. évi pénzmaradvány felosztásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

a)       az önkormányzat 2018. évi pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Tárgyévi pénzmaradvány:

- önkormányzat                                                     2 206 746 210,-Ft

- Kulturális Intézmény                                                  7 151 778,-Ft

- Közös Önkormányzati Hivatal                                   12 668 162,-Ft

A pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt

- önkormányzat                                                     2 064 456 773,-Ft

- Kulturális Intézmény                                                       48 693,-Ft

- Közös Önkormányzati Hivatal                                        335 344,-Ft

Szabad pénzmaradvány:

- önkormányzat                                                        142 289 437,-Ft

- Kulturális Intézmény                                                  7 103 085,-Ft

- Közös Önkormányzati Hivatal                                   12 332 818,-Ft

b)       az önkormányzat pénzmaradványából az előző évi kötelezettségekre és a képviselő-testület döntései alapján a 2019. évi kötelezettségekre a fedezetet biztosítja, az ezen felül megmaradt szabad pénzmaradványt 142.289.437,- Ft-ot az önkormányzat az általános tartalékba helyezi.

c)       Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye részére a szállítói kötelezettségre a fedezetet biztosítja, a szabad pénzmaradvány összegéből 1.000.000,- Ft-ot rendezvény költségre átcsoportosít, 6.103.085,- Ft-ot az intézménytől elvonja, az önkormányzat az általános tartalékba helyezi.

d)       a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal szállítói kötelezettségeire a fedezetet biztosítja, a szabad pénzmaradvány: 12.332.818,- Ft összegéből 8 000 000,- Ft-ot az intézménynél hagy, 4.332.818,- Ft-ot elvonja és az önkormányzat tartalékába javasolja helyezni.

e)       felkéri a jegyzőt, hogy a döntésnek megfelelően az előirányzat módosítást és a rendelettervezetet készítse elő, a polgármestert, hogy a rendelettervezetet terjessze elő.

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben a következő rendeletmódosítás

Felelős:             Krisztin N. László polgármester, Tamás Lászlóné Költségvetési és adóosztály vezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

184/2019.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

Vagyonkimutatás az önkormányzat vagyonáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonállapotáról szóló tájékoztatót az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.


Határidő: elfogadásra azonnal,

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné Költségvetési és adóosztály vezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

185/2019 (V.29.) Képviselő-testületi határozat

2018. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról szóló beszámolóról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a 2018. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról szóló beszámolót elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az adókból származó bevételek összegéről a lakosságot tájékoztassa.


Felelős: Krisztin N. László polgármester

Kovács Katalin adóigazgatási ügyintéző

Vasárosné Molnár Katalin adóigazgatási ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

186/2019. (V.30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 2557/3/A helyrajzi számú ingatlanon levő egyéb épület elbontásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj 2557/3/A helyrajzi számú ingatlanon levő egyéb épület elbontása tárgyban készített előterjesztést megismerte.
 2. dönt abban, hogy a Badacsonytomaj 2557/3/A helyrajzi számú ingatlanon levő egyéb épület elbontásából visszamaradt betonlábazat bontási munkáival Takács Zsolt ev. Badacsonytomaj, József Attila utca 14. szám alatti ajánlatot adót 650.000 Ft + ÁFA összegen bízza meg, melyet a költségvetésben a 2019. évi tartalék keret terhére biztosít. Drénkaviccsal történő visszatöltésre kéri fel a vállalkozót a területen.
 3. felhatalmazza Krisztin N. Lászlót a szerződés aláírására.
 4. felkéri a hivatalt, hogy az építési törmelék elszállításának igazolását kérje be a vállalkozótól.

Határidő:       azonnal, szerződéskötésre 15 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


187/2019. (V.30.) Képviselő-testületi határozat

Kishableány előtti szegélyezés építési munkáinak

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Kishableány előtti szegélyezés építési munkáinak tárgyában készített előterjesztést megismerte
 2. dönt abban, hogy a Kishableány előtti szegélyezés építési munkáival PRODIGE Kft. Balatonederics, Petőfi utca 11. szám alatti ajánlatot adót 1901.994 Ft összegen bízza meg, melyet a költségvetésben a 2019. évi tartalék keret terhére biztosít.
 3. felhatalmazza Krisztin N. Lászlót a szerződés aláírására.
 4. felkéri a hivatalt, hogy az építési törmelék elszállításának igazolását kérje be a vállalkozótól.


Határidő:       azonnal,

teljesítésre 2019. június 14.

szerződéskötésre azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

188/2019. (V.30.) Képviselő-testületi határozat

Mólón levő üzletek víz, szennyvíz, és villanyszerelési munkái

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a mólón levő üzletek víz, szennyvíz, és villanyszerelési munkái tárgyában készített előterjesztést megismerte.
 2. dönt abban, hogy a mólón levő üzletek víz, szennyvíz, és villanyszerelési munkáival a Szorgos Fuvar Kft. (8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2900/9. szám alatti ajánlatot adót bruttó 377.190 Ft összegen bízza meg, melyet a költségvetésben a 2019. évi tartalék keret terhére biztosít.
 3. felhatalmazza Krisztin N. Lászlót a szerződés aláírására.


Határidő:       azonnal

szerződéskötésre 15 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

189/2019.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

BAHART Zrt-vel kötendő telekalakítással vegyes csereszerződésről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Veszprém Megyei Kormányhivatal VE/53/991-4/2019. ügyszámú határozatát és VE/53/991-5/2019. ügyszámon kiadott záradékot megismerte.
 2. a Balatoni Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 8600 Siófok, Krúdy sétány 2., cégjegyzékszám: 14-10-300113, adószám: 11238326-2-14, statisztikai számjel: 11238326-5030-114-14, képviseli: Kollár József vezérigazgató) az önkormányzat tulajdonát képező Badacsonytomaj 2561/10 és 2561/4 hrsz-ú és a BAHART Zrt. tulajdonát képező Badacsonytomaj 2559/5 és 2559/6 hrsz-ú ingatlanok tárgyában a telekalakítással vegyes csereszerződés aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet a szerződés ellenjegyzésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

190/2019.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

Pályázati felhívás kamerarendszer kiépítésére


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az LNL Group Kft. által küldött pályázati tájékoztatót megismerte, a pályázaton nem kíván részt venni.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Mogyorósi Katalin műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

191/2019. (V.30. ) Képviselő-testületi határozat

Alsó-bazársori 2. sz. üzlet hasznosítása – pályázat elbírálása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából az ún. Alsó-bazársor Badacsonytomaj 2557/2 hrsz2. sz. üzlet, és a hozzátartozó fedett árusító tér + bútor és göngyöleg raktár ingatlanra kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, és egyben új pályázat kiírását rendeli el. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a pályázót.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából az ún. Alsó-bazársor Badacsonytomaj 2557/2 hrsz2. sz. üzlet, és a hozzátartozó fedett árusító tér + bútor és göngyöleg raktár ingatlanra pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:
  1. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)       8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2557/2 hrsz. (Alsó-bazársor) 2. sz. üzlet

b)      megnevezése: kivett bolt, udvar

c)       műszaki állapota: új

d)      vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. 2. a hasznosítás módja: bérbeadás
 2. 3. a pályázati feltételek meghatározása:

a)       Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2019. június 18. 10,00 óra, kizárólag postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Alsó-bazársori 2. sz. üzlet bérbeadására”)

b)      Pályázat bontásának helye, ideje: 2019. június 18. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)       Induló bérleti díj: 2.500.000,-Ft/év+rezsiköltség.

d)      A pályázati letét összege a helyiség pályázati felhívásban megjelölt induló bérleti díjával számolt egy évi ÁFA nélküli bérleti díj összegének 20%-a.

e)       Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

f)       A bérleti jogviszony időtartama: 2019. július 1. – 2023. október 31.

g)      Licitösszeg emelésének mértéke: 150.000,- Ft

h)      Pályázó külön nyilatkozatában vállalja – szerződéses keretek közé foglalásával egyidejűleg – hogy az ingatlanban igényes butiko(ka)t, éttermet, borbárt, kávézót, fagylaltozót, cukrászdát, üzemeltetet bérletben/albérlet a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával. Pályázónak az ettől eltérő funkciókat a pályázatban rögzíteni kell.

i)        Pályázathoz csatolni kell az üzemeltetésre vonatkozó részletes koncepciótervet.

j)        Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben

k)      Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

 1. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.


Határidő:       azonnal

egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

192/2019.(V.30.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyi nyilvános WC pályázat elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából az ún. Alsó-bazársor Badacsonytomaj 2557/2 hrsznyilvános illemhelyiség ingatlanra kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, és egyben új pályázat kiírását rendeli el. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a pályázót.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából az ún. Alsó-bazársor Badacsonytomaj 2557/2 hrsznyilvános illemhelyiség ingatlanra új pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:
 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

e)       8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2557/2 hrsz.

f)       területe: kb. 50 m2

g)      megnevezése: kivett bolt, udvar

h)      műszaki állapota: új

i)        vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. 2. a hasznosítás módja: bérbeadás
 2. 3. a pályázati feltételek meghatározása:

a)       Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2019. június 18. 10,00, kizárólag postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Badacsonyi nyilvános WC bérbeadására”)

b)      Pályázat bontásának helye, ideje: 2019. június 18. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)       Induló bérleti díj: 1.000.000,-Ft/év + rezsiköltség.

d)      A pályázati letét összege a helyiség pályázati felhívásban megjelölt induló bérleti díjával számolt egy évi ÁFA nélküli bérleti díj összegének 20%-a.

e)       Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

f)       A bérleti jogviszony időtartama: jogerős használatbavételi engedélytől kezdődően – 5 éves határozott időtartam

g)      Licitösszeg emelésének mértéke: 50.000,- Ft

h)      Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben

i)        Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

j)        Az üzlet nyitvatartására köteles a pályázó legalább a szomszédos üzeletek nyitvatartásához igazodóan.

 1. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.Határidő:       azonnal,

egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               4

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    1

193/2019.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

Felső-bazársori üzlethelyiség hasznosítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. pályázatot ír ki az alábbi, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező helyiség bérbeadása céljából:

a)     a meghirdetett helyiség címe, megnevezése: 8261 Badacsonytomaj, Park u. 6. Felső-bazársor területén lévő üres üzlethelyiség (Badacsonytomaj 1239 hrsz. ingatlan)

b)    hasznosítás módja: bérbeadás

c)     vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

d)    a helyiségben gyakorolható tevékenység megnevezése: raktározási tevékenység

e)     a bérleti díj legalacsonyabb mértéke: 25.000,- Ft/hó

f)     A bérleti jogviszony időtartama: kezdete a soron következő Képviselő-testületi döntés követő 15. nap – határozatlan idejű, de legkésőbb az üzlet fennállásáig, vagy az önkormányzati beruházás megkezdéséig.

g)    a pályázati letét összege: A pályázati letét összege a helyiség pályázati felhívásban megjelölt induló bérleti díjával számolt egy évi ÁFA nélküli bérleti díj összegének 20%-a, melyet melyet Badacsonytomaj Város Önkormányzat 11748052-15427504 számú számlájára kell befizetni.

h)    A pályázat beérkezésének határideje, módja: 2019. június 18. 10,00 óra, kizárólag postai úton a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal címére (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.)

i)A pályázat bontásának időpontja, és helye: 2019. június 18. 10,00 óra, a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsa kő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.)

j)Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

k)    Licitösszeg emelésének mértéke: 5000 Ft

l)Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

m)  Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét a pályázati felhívás előkészítésére és Krisztin N. László polgármestert annak közzétételére.

Határidő:         elfogadásra azonnal, egyebek a pályázat kiírására 5 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester, Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

193/2019.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj vasútállomás raktárhelységének felajánlása az Önkormányzatnak


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj vasútállomás raktárhelységének tárgyában előkészített előterjesztést megismerte, a helység bérleményként való hasznosítását nem támogatja. Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a MÁV Zrt-t tájékoztassa a döntésről.

Határidő: elfogadásra azonnal;

értesítésre 5 nap

Felelős: Krisztin Németh László polgármester,

Mogyorósi Katalin műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

194/2019. (V.30.) Képviselő-testületi határozat

Hegyi Taxis szerződés meghosszabbítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. informális egyeztetés összehívását kezdeményezi e tárgyban, ahol az érintettekkel a hivatal a szükséges egyeztetéseket lefolytatja a képviselő-testület jelenlétében a jogszabályi megfelelés érdekében.
  1. felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőket értesítse a döntésről.


Határidő:       azonnal,

folyamatos

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

195/2019.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsony Bor7 2019. évi Részvételi Szabályzatának módosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsony Bor7 2019. évi Részvételi Szabályzatának 19. pontjára vonatkozó módosítást a következők szerint  jóváhagyja.

„A napi nyitvatartási idő hétfőtől- csütörtökig kötelező: 17:00-22.00 óra, javasolt és engedélyezett: 10:00-24:00 óra között tart; péntek- szombat kötelező: 14:00-24:00, javasolt és engedélyezett 10:00-02:00 óra, vasárnap kötelező: 14:00-22:00 óra, javasolt és engedélyezett 10:00-24:00 óra.”

 1. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az intézményvezetőt a döntésről értesítse.


Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető BVKI


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

196/2019.(V.30.) képviselő-testületi határozat

a Badacsonytomaj 2265 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Badacsonytomaj 2265 hrsz-ú kivett saját használatú út megnevezésű 1243 m2 területű  belterületi ingatlan, ( tulajdoni hányad 6/24-ed rész)tekintetében az önkormányzatot megillető elővásárlási jogával élni kíván. Felhatalmazza a polgármestert, hogy jelezze az önkormányzat vételi szándékát kérelmező felé, illetve, hogy az elővásárlási szándékról szóló nyilatkozatot és adásvételi szerződést írja alá.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tóth Lászlóné vagyongazdálkodási ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

197/2019.(V.30.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Csendes dűlő ivóvízvezeték és szennyvízcsatorna építése - 1874/1 hrsz. ingatlan felajánlása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az 1874/1 hrsz.-ú ingatlan felajánlása tárgyában előkészített előterjesztést megismerte;
 2. az ingatlan tulajdonos tulajdoni hányadára vonatkozó felajánlását köszönettel elfogadja és hozzájárul, hogy ajándékozás jogcímén az ingatlan az önkormányzat tulajdonába kerüljön;
 3. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy az ajándékozási szerződést készítse elő;
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására.

Határidő: elfogadásra azonnal;

egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin Németh László polgármester,

dr. Gáli Mihály ügyvéd,

Mogyorósi Katalin műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

198/2019.(V.30.) képviselő-testületi határozat

Oroszi András ingatlan felajánlása Badacsonytomaj 2932, 2933, 2934 hrsz.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Oroszi András (1138 Budapest, Párkány u. 12. 10/59.) szám alatti lakos kérelmét nem támogatja, nem kívánja megvásárolni a Badacsonytomaj 2932, 2933, 2934 hrsz-ú beépítetlen területű ingatlanokat.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.


Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

199/2019.(V.30.) képviselő-testületi határozat

A Badacsonytomaj 041/16. hrsz. vagyonkezelésbe vételéről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GINOP-7.1.6-16-2017-00004 kódszámú „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című projekthez kapcsolódóan

 1. Kezdeményezi a Magyar Állam tulajdonában és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet vagyonkezelésében lévő Badacsonytomaj 041/16. hrsz-ú ingatlan önkormányzati vagyonkezelésbe történő átvételét.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az eljáráshoz kapcsolódó nyilatkozatokat, szerződéseket aláírja..


Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

200/2019.(V.30.) képviselő-testületi határozat

Letelepedési támogatásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a letelepedési támogatásról szóló 8/2016.(III.09) önkormányzati rendelete alapján Bakó Ambrus és Bakó Lenka (8258 Badacsonytomaj, Erdős u. 23.) kérelmére a rendelet 4.§ (3) bekezdés a) pontja alapján 500.000 Ft (azaz ötszázezer forint) vissza nem térítendő támogatást és a rendelet 4.§ (4) bekezdés a) pontja alapján 1.000.000 Ft (azaz egymillió forint)    kamatmentes kölcsönt biztosít a rendelet 6.§-ában foglaltaknak megfelelően 10 éves futamidőre.
 2. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet a Támogatási szerződés előkészítésére a jogszabályi előírásoknak megfelelően és felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési és adóosztály vezetőt a szerződés aláírására.
 3. a támogatás összegét az önkormányzat 2019. évi költségvetésében az egyéb felhalmozási célú kiadások keret terhére biztosítja.
 4. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.


Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben 2019. június 30.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

201/2019.(V.30.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztatás néhai Dr. Sellyei Ferenc praxisjog visszavonásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Tájékoztatás néhai Dr. Sellyei Ferenc praxisjog visszavonásárólcímű előterjesztést és annak mellékleteit megismerte és azt jóváhagyólag tudomásul veszi, és a finanszírozási szerződés módosításának aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert.
 2. eszközhasználati szerződés határidejének 2019. december 31-ig történő módosítására felhatalmazza Krisztin N. lászló polgármestert.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

202/2019.(V.30.) képviselő-testületi határozat

E-jetski elleni petíció

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. nem támogatja, hogy nagy sebességű, elektromos meghajtású vízi sporteszközök kerüljenek a Balatonra, ezért csatlakozni kíván a Nők a Balatonért Egyesület e-jetski elleni kezdeményezéhez.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert az e-jetski elleni petíció aláírására.


Határidő: elfogadásra azonnal

értesítésre 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Tóthné Sáfár Zsuzsanna igazgatási ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

203/2019. (V.30.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

204/2019. (V.30.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

205/2019. (V.30.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a két ülés között történt fontos eseményekről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

206/2019. (V.30.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

207/2019. (V.30.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására kiírt, KKETTKK-CP-02 jelű pályázat megvalósításához, az I. világháborús emlékmű (Katona szobor) restaurálása érdekében a Bodor István ev. (8283 Káptalantóti, Rózsadomb út 11.) szobrászművésszel köt szerződést bruttó 1.180.000 Ft összegben, melyet a pályázati forrás terhére biztosítja.

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármester a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

208/2019. (V.30.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével meghirdetett, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti pályázat benyújtását elrendeli a kiírás és az alábbiak szerint az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása céljából:


c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcélra – a Badacsonytomaj 1233. hrsz-ú, Park utcai útkereszteződés körüli járda egy szakaszának és a József Attila út menti 542/3. és 234/3. hrsz-ú járdaszakasz, illetve a 196. hrsz-ú Kisörsi út felújítása céljából, melyhez kapcsolódóan

-        pályázat költségét összesen:                16.971.873,- Ft-ban,

-        az önerő mértékét (35%):                   5.940.155,- Ft-ban,

-        az igényelt támogatás összegét (65%):            11.031.718,- Ft-ban

határozza meg.

Az önerő összegét az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a 2018. évi pénzmaradvány terhére biztosítja.


Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.


Határidő: pályázati kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

209/2019. (V.30.) Képviselő-testületi határozat

VN. Kft. könyvvizsgálatára vonatkozó ajánlatokról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Badacsonytomaj VN Kft. részére, hogy a gazdasági társaság könyvvizsgálatára a Székely Könyvvizsgáló Kft-vel (8300 Tapolca, Bányász utca 21.) 400.000 Ft/év összegen kössön szerződést 5 éves időtartamra.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető VN Kft.Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

210/2019.(V.18.) Képviselő-testületi határozat

Kamerarendszer telepítése (3) – Ajánlatok elbírálása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Kamerarendszer telepítése – ajánlatok elbírálása” tárgyában készített előterjesztést megismerte.
 2. a benyújtott árajánlatok alapján az Ábrahám Sat Bt. (8256 Ábrahámhegy, Patak utca 40.) bízza meg 5.234.560 Ft összegen a kamerarendszer telepítésével, mely összeget az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a felhalmozási keret terhére és a 2018. évi pénzmaradvány keret terhére biztosítja.
 3. felkéri a Műszaki Osztályt a kamerarendszer telepítéséhez kapcsolódó engedélyeztetések lefolytatására.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződések aláírására.
 5. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az ajánlattevőket értesítse a döntésről.

Határidő:       elfogadásra azonnal

szerződéskötésre 15 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


211/2019. (VI.06.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Lapsa Bence képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0212/2019. (V.30.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. június 6-i nyílt ülésének napirendjét 4 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. GINOP 7-1-9-17-2018-00018 közbeszerzési eljárás megindításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. GINOP-7.1.6-16-2017-00004 projekt megvalósításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Bölcsődefejleszésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. Lakossági víz és csatorna támogatási pályázat benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

213/2019. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat

GINOP-7.1.9-17-2018-00018 projekt – közbeszerzés indításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GINOP-7.1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” címú projekt keretében tervezési szolgáltatás megrendelése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan

 1. az eljárás műszaki tartalmát

1. részajánlat: A „Tátika” műemléki épület felújításának és funkcióváltásának tervezése

2. részajánlat: Az „alsó bazársor” és környező területek megújításának tervezése

 1. A szolgáltatás becsült értéke összesen: nettó 100.514.298,- Ft, amelyből

I. részfeladat becsült értéke nettó 47.737.346,- Ft,

II. részfeladat becsült értéke nettó 52.776.952,- Ft.

 1. az ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentációt elfogadja, az eljárás megindítását és lefolytatását elrendeli.
 2. a Bíráló Bizottság tagjai közé javasolja:

a)     közbeszerzési szakértelmet és jogi szakértelmet biztosító személy: dr. Lukács Tamás BB elnök

b)    pénzügyi szakértelmet biztosító személy: Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

c)     a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelmet biztosító személy: Gaál Arnold

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az eljárás megindításához és lefolytatásához szükséges nyilatkozatok és dokumentációk aláírására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

BB tagjaiSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

214/2019. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat

GINOP-7.1.6-16-2017-00004 projekt megvalósításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GINOP-7.1.6-16-2017-00004 kódszámú „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című projekt keretében a kivitelezéssel kapcsolatban az alábbi döntést hozza:

 1. a kivitelező akadályoztatás miatti kimentését jóváhagyja abban az esetben, ha a műszaki ellenőr valamennyi tényező tekintetében jegyzőkönyvben foglalt nyilatkozatával elismeri a munkák valós tartalmát.
 2. pótmunka szükségességét a műszaki ellenőr nyilatkozata alapján újratárgyalja 2019. június 13. napon 8 órára rendkívüli ülés napirendjeként.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

215/2019. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat

Bölcsőde fejlesztéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Magyar Falu programhoz kapcsolódóan a mini bölcsőde fejlesztése/bővítése érdekében a tervezési feladatok ellátására újabb ajánlattételi felhívás kiírását rendeli el.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az ajánlatoka kérje be.


Határidő:         azonnal, szerződéskötésre 15 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

216/2019. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat

Lakossági víz és csatorna támogatási pályázat benyújtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 1. pontja alapján, a 2019. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására, a szükséges nyilatkozatok megtételére.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt a DRV Zrt. közreműködésével a pályázat elkészítésére és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.


Határidő: elfogadásra azonnal

pályázat benyújtására 2019.július1.

Felelős: Krisztin N. lászló polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

217/2019. (VI.26.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

 

218/2019. (VI.26.) képviselő-testületi határozat

Napirendek felvétele/levétele

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. június 26-i nyílt ülésének napirendi pontjaihoz felveszi

22.       TOP-3.1.1-16 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés pályázathoz kapcsolódó 2 db elektromos autóbusz üzemeltetéséről

23.       ,,Nemzeti értékek, Tradicionális Intézmények Hungary” kiadványban megjelenés

24.       BVKI intézményvezetői, közalkalmazotti álláshelyről lemondásról és pályázati kiírás elfogadásáról”

című napirendelet.

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

219/2019. (VI.26.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. június 26-i nyílt ülésének módosított napirendjét 24 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Rendőrkapitány kinevezéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Tájékoztatás a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság illetékességi és működési területének tűzvédelméről és a parancsnokság 2018. évben végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rozmán Gyula tű. ezredes, Molnár Péter tű. alezredes

 1. 3. Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásához támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pordán Katalin intézményvezető

 1. 4. GINOP-7.1.6-16-2017-00004 projekt megvalósításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Nagy Krisztián Sorgos Fuvar Kft, Balogh Zoltán Perfektum Kft, Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 5. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Településkép védelemről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. HÉSZ módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Badacsony Szüret 2019. évi Részvételi Szabályzatának elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján igényelhető rendkívüli szociális támogatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. Beszámoló az önkormányzati Alapok működéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Alsó-bazársori 2. sz. üzlet hasznosítása – pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Badacsonyi nyilvános WC pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Felső-bazársori üzlethelyiség hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Majer Péter Alsó-bazársori 2. sz. üzlet átalakítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Bölcsőde fejlesztésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Régi hivatal oldalfalának felújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Turistakalauz hirdetési ajánlat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

22. TOP-3.1.1-16 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés pályázathoz kapcsolódó 2 db elektromos autóbusz üzemeltetéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

23. ,,Nemzeti értékek, Tradicionális Intézmények Hungary” kiadványban megjelenés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

24.  BVKI intézményvezetői, közalkalmazotti álláshelyről lemondásról és pályázati kiírás elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

220/2019. (VI.26.) képviselő-testületi határozat

Napirendek sorrendiségére javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. június 26-i nyílt ülésének napirendjében a 21. napirendet 5. napirendként tárgyalja.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő:       azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

221/2019.(VI.26.) Képviselő-testületi határozat

Rendőrkapitány kinevezéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a rendőrségről 1994. évi XXXIV. törvény 8.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Loránd György r.alezredes Tapolcai Rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladatinak ellátására támogatóan javasolja, kinevezéséhez sok sikert kíván.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről Dr. Fellegei Norbert r.ezredes mb.megyei rendőrfőkapitányt tájékoztassa.
 3. megköszöni Rausz István r.ezredes szakmai hozzáállását és munkáját, további sikereket kíván a Veszprémi Rendőrkapitányság vezetéséhez.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

222/2019.(VI.26.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság illetékességi és működési területének tűzvédelméről és a parancsnokság 2018. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolójáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság illetékességi és működési területének tűzvédelméről és a parancsnokság 2018. évben végzett tevékenységéről szóló tájékoztatást az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

223/2019.(VI.26.) Képviselő-testületi határozat

Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat (8300 Tapolca, Nyárfa utca 3.) részére 2019. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 50.000 Ft összegben, azaz ötvenezer forint összegben az önkormányzat 2019. évi költségvetésében elfogadott általános tartalék terhére.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egy összegben, átutalással történjen a támogatott számlájára 2019. július 15. napjáig.
 3. a támogatás célja: hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2019. december 31.
 5. elrendeli, hogy a támogatásról 2020. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

 

Határidő:       a megállapodás megkötésére: 15 nap,

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

224/2019. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat

GINOP-7.1.6-16-2017-00004 projekt megvalósításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GINOP-7.1.6-16-2017-00004 kódszámú „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című projekt keretében a Szorgos Fuvar Kft. kivitelező által benyújtott pótmunkákra vonatkozó költségvetéseket és a Balogh Zoltán (Perfektum Kft.) műszaki ellenőri szakvéleményt megismerte, az abban foglaltakat tudomásul veszi.

 1. a GINOP-7.1.6-16-2017-00004 kódszámú pályázathoz kapcsolódóan 16.426.669 Ft + ÁFA összegben a pótmunkát elismeri.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy vállalkozási szerződésmódosítást aláírja.
 3. az 1. pontban meghatározott összeget a pályázatban elszámolható támogatási keret terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd a szerződésmódosítás tekintetében

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

225/2019. (VI.26.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Szörfklub kérelméről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Szörfklub SE (székhely: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. 2. emelet 17. ajtó; képviseli: Kruchina Károly elnök) kérelmét megismerte és a badacsonytomaji strandon a szörftároló használatára vonatkozó szerződés megkötését javasolja 5 év határozott idejű időtartamra a vagyonkezelő Badacsonytomaj VN Kft. felé azzal, hogy az egyesület legalább 3 millió forint összegű beruházási munkát elvégez 2019. december 31. napjáig az érintett ingatlanon. A beruházást a szezonzárást követően javasolja megkezdeni.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető VN Kft.


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

226/2019. (VI.26.) Képviselő-testületi határozat

Save a Life Ambulance Kft. szolgáltatási díjáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Save a Life Ambulance Kft. (1224 Budapest, IV. utca 11.; adószám: 13874869-2-43) egyéb humán egészségügyi ellátás 2018. évi tevékenységéhez kapcsolódó 600.000 Ft összegű díjazás kifizetését elrendeli a 2019. évben kibocsátott számla birtokában és ismeretében.

2019. évben az egyéb humán egészségügyi feladatok ellátására szerződés megkötését javasolja átruházott hatáskörében eljárva Krisztin N. László polgármester felé, melynek aláírására felhatalmazza.

A fedezetet az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

szerződéskötésre 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Földi Laura pénzügyi ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

227/2019. (VI.26.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a két ülés között történt fontos eseményekről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

228/2019.(VI.26.) Képviselő-testületi határozat

Településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Veszprém Megyei Kormányhivatal VE/053/801/2019. számú törvényességi felhívásában foglaltakat elfogadja és annak figyelembevételével, elrendeli a településkép védelméről szóló 32/2017.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításának a partnerségi és szakmai véleményeztetésre történő előkészítését.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a rendelet tervezetet terjessze a képviselő-testület elé.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az elfogadás előtti véleményezési eljárás lefolytatásának időtartamára tekintettel, a Veszprém Megyei Kormányhivataltól kérjen ismételt határidő hosszabbítást

Határidő: azonnal

egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szabó Zoltán főépítész

Mogyorósi Katalin műszaki ügyintéző

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

229/2019.(VI.26.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj város településrendezési eszközök módoításának elhatározása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza a város hatályos településrendezési eszközeinek a határozat mellékletét képező tervezési program szerinti módosítását. Az eljárás megindításának feltétele a kérelmezőkkel a finanszírozás feltételeit is tartalmazó, 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-a szerinti településrendezési szerződés megkötése. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az elfogadott tervezési program alapján három tervezési ajánlat bekérésére és azok ismeretében a legkedvezőbb ajánlat figyelembe vételével a településrendezési szerződések megkötésére. Ajánlat bekérése céljából az alábbi tervező szervezeteket javasolja a képviselő-testület megkeresni:

a)       Planner-T Kft. 1016 Budapest, Napfény u. 26. sz. (Horváth Gergely)

b)      Planteus Kft. 8273 Monoszló, Fő u. 23. sz. (Németh Ferenc)

c)       Tájoló-Terv Kft. 1074 Budapest, Rottenbiller u. 24. II/5. (Auer Jolán)

 

Határidő:       három tervezési ajánlat bekéréséhez: 5 nap

településrendezési szerződés aláírásához: 30 nap

módosítási eljárás megindításához: 45 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Szabó Zoltán főépítész

Mogyorósi Katalin műszaki ügyintéző


Melléklet 229/2019. (VI.26.) Képviselő-testületi határozathoz

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mai napon elhatározta településrendezési eszközeinek módosítását, melyet az alábbi tételes program szerint kíván megvalósítani:

 1. A településszerkezeti tervet, a HÉSZ normaszövegét és szabályozási terveket egyaránt érintő módosítások:

a)       Hableány környezetében zöldterület kijelölés módosítása a Badacsonytomaj 0164 hrsz alatti ingatlanra 4634 m2 zöldterület áthelyezésével

b)      övezeti határ és gyalogút kijelölés korrekciója: gyalogút kijelölés megszüntetése és Vt övezet növelése az Lfkü felé a 1335/1. és 1332/2. hrsz. alatti ingatlanok at érintően.

 1. HÉSZ normaszöveget és szabályozási tervet egyaránt érintő kezdeményezések:

a)       Táncsics utca felső szakaszán különálló gépkocsi-tároló melléképület létesítésének lehetővé tétele társított funkció nélkül, ennek érdekében Lf1 övezetben újabb Lf1* övezet kialakítása önálló garázsépület építhetőségének szabályozásával

b)      Petőfi utca új övezet kialakítása kertészeti tevékenység folytatására figyelemmel

c)       031/10 hrsz-ú kérelemben az szerepel, hogy a beépítésre nem szánt, legfeljebb 2 %-ban beépíthető kertes mezőgazdasági területen átsorolás után beépítésre szánt, 15 % mértékig beépíthető, építési övezet kialakítását kérik. Az érintett ingatlan belterülethez, beépítésre szánt területhez nem csatlakozik. Szigetszerűen új beépítésre szánt terület kialakítás a jelenleg megengedett beépíthetőség 7,5-szeres mértékével nem indokolt. Ha a kérelemben felsorolt tervezett rendeltetések életszerűen megvalósíthatóak (út, közmű, tájképvédelem) akkor erre tekintettel a szintén beépítésre nem szánt különleges területbe (K-bt*) történő átsorolás reális. Az átsorolást megelőző településrendezési szerződésben szükséges kikötni, miszerint az átsorolás okán az önkormányzatot semminemű beruházási kényszer nem terheli, az érintett telken kívül szükséges fejlesztéseket (út, közmű) a beruházás terhére kérelmező finanszírozza.

 1. Csak szabályozási tervet érintő kezdeményezések:

a)       Kiskör út egy szakaszának lakóterületi átsorolása, út-kiszabályozás megszüntetése

b)      Fő utca templommal szemközti szakaszán a beépítési mód tekintetében a zárt sorú lehetőség megteremtése (O/Z) és evvel együtt az építési övezeti paraméterek újragondolása

c)       Kert utca befejezetlen panzió befejezésének elősegítése, amennyiben korrekciót igényel

d)      Kossuth utca kijelölt építési terület – 043/70 hrsz – építési hely korrekciója új építési hely kijelölésével az ingatlanon belül a csatlakozó meglévő beépítés figyelembe vételével

e)      A 1435 hrsz alatti ingatlan déli telekhatárához kötődő, 1434 hrsz-ú ingatlan közterületi megközelítését biztosító kiszabályozásnak a 1435 hrsz-ú ingatlan északi telekhatára mellé történő áthelyezési lehetőségének vizsgálata, korrekciója, kizárólag a 1435 hrsz alatti ingatlannal rendelkezni jogosultak egyetértése esetén

f)       070/3 hrsz. alatti ingatlan tulajdonosának kérelmére, a kérelmező által elkészítendő, a saját és a szemközti ingatlan, építmények feltüntetésével előálló geodéziai felmérés alapján a HÉSZ 11.§ ** előírás szükséges szöveges (HÉSZ) illetve rajzi (SZT) kiegészítése a megvalósíthatóság érdekében. Megvizsgálandó a lehetséges és jogszerű korrekció.

 1. Csak HÉSZ normaszöveget érintő kezdeményezések:

a)       Lfk-ü övezetben az előírt minimális zöldfelületi arány egyértelműsítése és 60%-ra történő korrekciója

 

Az 1-3. programpontokban szereplő módosítások megindításának előfeltétele a kérelmezőkkel a településrendezési eszközök módosítási folyamatának finanszírozására is kiterjedő településrendezési szerződés megkötése.

 

A szükséges egyeztetéseket a vonatkozó 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 32. § (1) bekezdés a) pontja szerinti „teljes” egyeztetési eljárás szabályai szerint folytatja le az önkormányzat.

A tervezési programban elhatározott módosítások lehetőségét megalapozta, hogy a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet záró rendelkezéseiben a 45. § (2) bekezdésében szereplő határidő 2019. december 31-re változott.

 

A módosításokat előzőek alapján az önkormányzat a jelenleg hatályos településrendezési eszközök foltszerű és részleges módosításával, az OTÉK 2012. augusztus 06-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával hajtja végre.

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

230/2019.(VI.26.) Képviselő-testületi határozat

Badacsony Szüret 2019. évi Részvételi Szabályzatának

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsony Szüret 2019. évi Részvételi Szabályzatát jóváhagyja azzal a kiegészítéssel, hogy a 13. ah) ponthoz 5 pontot, a 13. ai) ponthoz 15 pontot kér rögzíteni.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az intézményvezetőt a döntésről értesítse.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Berecz Nikolett intézményvezető

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

231/2019.(VI.26.) Képviselő-testületi határozat

Rendkívüli szociális támogatási kérelemről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I.10. pontja, valamint a megjelent pályázati kiírás alapján pályázatot kíván benyújtani, rendkívüli szociális támogatás igénylésére, a települési támogatások kifizetéséhez. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a nyilatkozatok aláírására, felkéri a Költségvetési- és Adóosztályt a pályázat határidőben történő elkészítésére és beadására.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal

pályázat benyújtására 2019. augusztus 15.

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

232/2019.(VI.26.) képviselő-testületi határozat

Önkormányzat által létrehozott Alapok működéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által létrehozott Alapok működéséről szóló beszámolót elfogadásra javasolja.

 

Határidő:       elfogadás azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

233/2019. (VI.26. ) Képviselő-testületi határozat

Alsó-bazársori 2. sz. üzlet hasznosítása – pályázat elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a hiánypótlásban becsatolt okiratot elfogadva az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából az ún. Alsó-bazársor Badacsonytomaj 2557/2 hrsz2. sz. üzlet és a hozzátartozó fedett árusító tér + bútor és göngyöleg raktár ingatlant 2.500.000,- Ft/év + rezsiköltség összegen bérbe adja Horváth Normann (8258 Badacsonytomaj, Vasút utca 11.) szám alatti pályázónak.
 2. a bérleti jogviszony időtartamát a jogerős használatba vételi engedélytől kezdődően – 5 éves határozott időtartamban határozza meg.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről értesítse a pályázót.
 4. a bérleti szerződésben elrendeli annak kikötését, hogy a bérlő a felújításokat tűrni köteles és az abból eredő károkért az önkormányzat felelősséget nem vállal.
 5. elrendeli a bérleti szerződésben annak rögzítését, hogy a városarculati kérdéseket érintő rendelkezéseknek, szabályozásoknak való megfelelésre a bérlő vállaljon kötelezettséget a bérleti jogviszony időtartama alatt.
 6. felkéri Dr. Gáli Mihály ügyvédet a bérleti szerződés előkészítésére és egyben felhatalmazza a Krisztin N. László polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
 7. 3 fős bizottság létrehozását javasolja, akinek állásfoglalását a pályázó köteles előzetesen beszerezni és az abban foglaltakat betartani a bérleti jogvsizony teljes időtartama alatt a városarculati kérdések, rendelkezéseknek, szabályozásoknak való megfelelésre vonatkozóan. Felkéri a jegyzőt, hogy az ehhez szükséges előterjesztést készítse elő.
 8. a bizottsági véleményekkel történjen meg az új építésű, felújított és jövőben hasznosított ingatlanok tekintetében szerződések kiegészítése.
 9. javasolja a jövőbeni pályázati kiírásokat úgy közzétenni, hogy nem pályázhat az, akinek az önkormányzattal szemben fennálló tartozása van

Határidő:         azonnal, szerződéskötésre 15 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

234/2019. (VI.26. ) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyi nyilvános WC hasznosítása – pályázat elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a hiánypótlásban becsatolt okiratot elfogadva az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából az ún. Alsó-bazársor Badacsonytomaj 2557/2 hrsznyilvános illemhelyiség ingatlant 1.000.000,- Ft/év + rezsiköltség összegen bérbe adja Hidvéginé Mejlinger Anita egyéni vállalkozó (8258 Badacsonytomaj, Nagykör út 13.) szám alatti pályázónak.
 2. a bérleti jogviszony időtartamát a jogerős használatba vételi engedélytől kezdődően – 5 éves határozott időtartamban határozza meg.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről értesítse a pályázót.
 4. a bérleti szerződésben elrendeli annak kikötését, hogy a bérlő a felújításokat tűrni köteles és az abból eredő károkért az önkormányzat felelősséget nem vállal.
 5. elrendeli a bérleti szerződésben annak rögzítését, hogy a városarculati kérdéseket érintő rendelkezéseknek, szabályozásoknak való megfelelésre a bérlő vállaljon kötelezettséget a bérleti jogviszony időtartama alatt.
 6. felkéri Dr. Gáli Mihály ügyvédet a bérleti szerződés előkészítésére és egyben felhatalmazza a Krisztin N. László polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
 7. 3 fős bizottság létrehozását javasolja, akinek állásfoglalását a pályázó köteles előzetesen beszerezni és az abban foglaltakat betartani a bérleti jogvsizony teljes időtartama alatt a városarculati kérdések, rendelkezéseknek, szabályozásoknak való megfelelésre vonatkozóan. Felkéri a jegyzőt, hogy az ehhez szükséges előterjesztést készítse elő.
 8. a bizottsági véleményekkel történjen meg az új építésű, felújított és jövőben hasznosított ingatlanok tekintetében szerződések kiegészítése.
 9. javasolja a jövőbeni pályázati kiírásokat úgy közzétenni, hogy nem pályázhat az, akinek az önkormányzattal szemben fennálló tartozása van

Határidő:         azonnal, szerződéskötésre 15 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

235/2019. (VI.26. ) Képviselő-testületi határozat

Felső-bazársori üzlethelyiség hasznosítása – pályázat elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a hiánypótlásban becsatolt okiratot elfogadva az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező, Badacsonytomaj Park utca 6. szám alatti Felső-bazársor területén lévő üres üzlethelyiséget 25.000 Ft/hó bérleti díj ellenében bérbe adja a BestBike Kft. képviseletében Farkas István, 1071 Budapest, Peterdy u. 33. 2/25. pályázónak. A bérleti jogviszony időtartamát a képviselő-testületi döntést követő 15. naptól, de legfeljebb az üzlet fennállásáig vagy az önkormányzati beruházás megkezdéséig, 60 napos felmondási határidővel határozza meg.
 2. felkéri a Műszaki Osztályt a bérleti, és a közterület-használati szerződés előkészítésére, és egyben felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződések aláírására.
 3. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót értesítse a döntésről.

 

Határidő:       azonnal,

szerződéskötésre 15 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

236/2019.(VI.26.) képviselő-testületi határozat

Majer Péter Alsó-bazársori 2. sz. üzlet átalakítására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte a tárgyban tett előterjesztést, és a 233/2019.(VI.26.) határozat ismeretében okafogyottá vált a kérelemben meghozandó döntés.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a javaslatot tevőt értesítse a döntésről.

Határidő:       a testület soron következő ülése

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

237/2019.(VI.26.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről és jegyzőkönyvhitelesítőről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Kun István képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Tóthné Sáfár Zsuzsanna jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

238/2019. (VI.26.) Képviselő-testületi határozat

Bölcsőde fejlesztéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Magyar Falu programhoz kapcsolódóan a mini bölcsőde fejlesztése/bővítése érdekében a tervezési feladatok ellátására a Harmónia Bt-vel (székhely: 8300 Tapolca, deák Ferenc utca 17.; képviseli: Papp Zoltán Tamás köt szerződést bruttó 1.905.000 Ft (azaz bruttó egymillió-kilencszázötezer forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy projekt megvalósításához kapcsolódó szerződéseket aláírja.

 

Határidő:       azonnal

szerződéskötésre 15 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

239/2019.(VI.26.) képviselő-testületi határozat

Régi hivatal oldalfalának felújítása (II)

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte a régi hivatal oldalfalának felújítására vonatkozó előterjesztést, és új ajánlattételi felhívás kiküldését rendeli el.
 2. felkéri a Hivatal Műszaki Osztályát, hogy a szükséges dokumentumokat készítse elő.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az ajánlattételi felhívás aláírására.

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

240/2019.(VI.26.) Képviselő-testületi határozat

Turistakalauz hirdetési ajánlat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Turistakalauz kiadvány hirdetési ajánlatát megismerte, de 2019. évre nem kíván a kiadványban hirdetni. 
 2. Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse.

Határidő:       15 nap

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

241/2019. (VI.26.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. a TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 projekt lebonyolítása érdekében elrendeli bruttó 24.823.052,- Ft pénzeszköz átadását a konzorciumi partner, Badacsonytomaj VN. Kft. (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) részére a BaBi telepítése céljából azzal, hogy a partner az átadott pénzösszeg visszautalásáról gondoskodik a projektben történő elszámolást követően haladéktalanul az önkormányzat felé. Az összeget a 2019. évi tartalék keret terhére biztosítja.
 3. javasolja ajánlatok bekérését a Művelődési Ház teraszfelújítására.
 4. a Kisfaludy úti pályázattal kapcsolatosan lakossági kozultáció tartását kéri.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

Mogyorósi Katalin műszaki ügyintéző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

242/2019. (VI.26.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

243/2019. (VI.26.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

244/2019. (VI.26.) Képviselő-testületi határozat

TOP-3.1.1-16 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés pályázathoz kapcsolódó 2 db elektromos autóbusz üzemeltetéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgybani előterjesztést megismerte és az abban szereplő határidők, feladatok, összegek tekintetében azt elfogadja, 2019. július 10-ével a próbaüzemet megindítja és azt követően a tapasztalatok ismeretében kiegészítő döntést hoz, ha szükséges. Az autóbusznak a „BABU” nevet adja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Lukács László


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

245/2019.(VI.26.) Képviselő-testületi határozat

,,Nemzeti értékek, Tradicionális Intézmények Hungary” kiadványban megjelenés

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a ,,Nemzeti értékek, Tradicionális Intézmények Hungary” kiadványban való  megjelenési ajánlatát megismerte, de 2019. évre nem kíván a kiadványban hirdetni. 
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse.

Határidő:       azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

246/2019.(VI.26.) Képviselő-testületi határozat

BVKI intézményvezetői, közalkalmazotti álláshelyről lemondásról és pályázati kiírás elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Berecz Nikolett Erika Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye magasabb vezetői beosztásáról és közalkalmazotti jogviszonyáról 2019. október 1-jével történő – Kjt. 28.§-a szerinti – lemondását az okiartban foglalt tartalom szerint tudomásul veszi, a lemondást elfogadja.

Az intézményvezető munkáját megköszönve felhatalmazza az egyéb munkáltató jogokat gyakorló Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a jogviszonyt megszüntető iratok aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Illésné Rácz Andrea igazgatási ügyintéző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

247/2019.(VI.26.) Képviselő-testületi határozat

BVKI intézményvezetői pályázati kiírás elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye intézményvezetői munkakör betöltésére vonatkozó pályázati kiírás elfogadja azzal, hogy a pályázat benyújtásának határideje 2019. október 1. napja legyen. Felkéri Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a pályázat közzétételére.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Illésné Rácz Andrea igazgatási ügyintéző

 

 

 


 Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Ma 2019. August 18., Sunday, Ilona napja van. Holnap Huba napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!