Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Önkormányzat Álláshirdetések Aljegyző 2.0
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Aljegyző 2.0

There are no translations available.

Badacsonytomaj Város Polgármestere

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Badacsonytomaj Város Polgármestere 
aljegyző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

Veszprém megye, 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyző helyettesítése, munkájának segítése, az általa meghatározott feladatok ellátása. A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó kirendeltség, önkormányzat törvényes működésének biztosítása, testületi és társulási üléseken való részvétel. A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Ábrahámhegyi Kirendeltségén a hivatali feladatok koordinálása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§     Magyar állampolgárság,

§     Cselekvőképesség,

§     Büntetlen előélet,

§     Főiskola, igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,

§     Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§     jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,

§     legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§     Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§     közigazgatásban szerzett legalább 10 éves szakmai gyakorlat

§     közigazgatásban szerzett legalább 5 éves vezetői tapasztalat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§    a 45/2012. (III.20.) Korm.rendelet 8.§ alapján készített fényképes, szakmai önéletrajzot (a szakmai önéletrajz minta az álláspályázatok menüben található)

§     iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatát

§     90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (vagy az arra vonatkozó igazolást, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte)

§     hozzájárulást a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez

§     a 10 éves közigazgatási szakmai gyakorlat, az 5 éves közigazgatási vezetői tapasztalat hitelt érdemlő igazolását

§     a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatait, hogy: a) nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, b) kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, c) nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható, d) a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. július 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Krisztin N. László polgármester nyújt, a 06 87 571 270 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§     Postai úton, a pályázatnak a Badacsonytomaj Város Polgármestere címére történő megküldésével (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/17-2/2015., valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

§     Személyesen: Tóthné Sáfár Zsuzsanna, Veszprém megye, 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. 1. emelet Titkárság.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján - Mötv. 83.§ b) pontja alapján - a kiválasztásról a Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó önkormányzatok polgármesterei döntenek. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A kinevezéskor a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§     www.badacsonytomaj.hu – 2015. január 15.

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése

Önkormányzatunk pályázatai

Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

BaBi Badacsony
Ma 2021. March 05., Friday, Adorján és Adrián napja van. Holnap Leonóra és Inez napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!