Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Választás2019
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Választás 2019

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK

2019. ÉVI VÁLASZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ


Tisztelt Választópolgárok!


A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. (VII. 29.) IM rendelet alapján az alábbiakra hívom fel a Tisztelt Választópolgárok figyelmét:

Névjegyzék

Azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2019. augusztus 23-ig kell megküldeni.

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, aki 2019. június 26-án és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart.

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig kell megérkeznie a Helyi Választási Irodához.

Kérelem benyújtható online Ügyfélkapun keresztül vagy személyesen, illetve postán beküldött Kérelem nyomtatványon. A Kérelem nyomtatvány beszerezhető a HVI-ban vagy letölthető a település honlapjáról.

Az átjelentkező választópolgár

-        levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig,

-        személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 11-én 16.00 óráig

visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.

A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha legkésőbb 2019. október 11-én tartózkodási helyét megszünteti.


A választópolgár mozgóurna iránti kérelmet

a)       a Helyi Választási Irodához

-        levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig,

-         személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. október 11-én 16.00 óráig vagy

-        2019. október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. október 13-án 12.00 óráig,

b)      az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. október 13-án legkésőbb 12.00 óráig

nyújthat be.


Kérelem benyújtható online Ügyfélkapun keresztül vagy személyesen, illetve postán beküldött Kérelem nyomtatványon. A Kérelem nyomtatvány beszerezhető a HVI-ban vagy letölthető a település honlapjáról.
Választási Bizottság

választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2019. október 4-én 16.00 óráig lehet bejelenteni.

A szavazatszámláló bizottság, valamint az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság tagjai 2019. október 14-én mentesülnek a jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség alól.

A munkáltató a szavazatszámláló bizottság tagját, az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság tagját megillető bér és járulékai megtérítését 2019. október 14-től 2019. október 18-án 16.00 óráig igényelheti a helyi választási irodától.

Kampány

választási kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019. október 13-án 19.00 óráig tart.

2019. október 13-án nem folytatható kampánytevékenység

a)       a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben,

b)      a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen,

c)       a b) pontban meghatározott területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár választói akaratának befolyásolására alkalmas módon.

2019. október 13-án választási gyűlés nem tartható.

2019. október 13-án politikai reklámot nem lehet közzétenni.

2019. október 13-án a közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, nem léphet be.

Helyi Választási Iroda

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet 5.§ (1) bekezdés g) pontja gb) alpontja alapján a Badacsonytomaji Helyi Választási Irodáról (a továbbiakban: HVI) az alábbi tájékoztatást adom:

A HVI vezetője: Wolf Viktória jegyző

A HVI vezető jogi helyettese: Illésné Rácz Andrea ügyintéző

Tel.: 87/571 270 vagy 87/571 109

Fax: 87/471 289

E-mail:  Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

A HVI hivatali helyisége:        8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.

Badacsonytomaj, 2019. augusztus 5.


5_2019 HVB határozat

6_2019 HVB határozat

7_2019 HVB határozat

8_2019 HVB határozat

9_2019 HVB határozat

10_2019 HVB határozat

11_2019 HVB határozat

12_2019 HVB határozat

13_2019 HVB határozat

14_2019 HVB határozat

15_2019 HVB határozat

16_2019 HVB határozat

17_2019 HVB határozat

18_2019 HVB határozat

19_2019 HVB határozat

20_2019 HVB határozat

21_2019 HVB határozat

22_2019 HVB határozat

23_2019 HVB határozat

24_2019 HVB határozat

25_2019 HVB határozat

27_2019 HVB határozat (EGYÉNI LISTÁS SORSOLÁS

28_2019 HVB határozat (POLGÁRMESTER SORSOLÁS

29 2019 (IX 18) HVB HATÁROZAT (szavazólap polgármester)

30 2019 (IX 18) HVB HATÁROZAT (szavazólap egyéni listás)

Meghívó 20190909

Meghívó 20190909-1

31-2019. (X.14.) HVB határozat

32-2019. (X.14.) HVB határozat

jegyzőkönyv képviselő testület

jegyzőkönyv megyei közgyülés

jegyzőkönyv polgármester

Titelfilter     Anzeige # 
# Beitragstitel Zugriffe
1 M E G H Í V Ó Badacsonytomaji Helyi Választási Bizottság 1110
2 Hirdetmény 2019.09.03. 1142
3 választási hirdetmény 2921
4 egyéni listás (képviselő) jelölt és a polgármester-jelölt állításához szükséges ajánlások számáról 2868