Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Badacsonytomaj - Badacsony a Szőlő és a Bor Nemzetközi Városa

MENÜ Kft. ügyvezetői feladatok ellátására pályázat

There are no translations available.

BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

27/2021.(II.08.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATA

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró

Badacsonytomaj Város Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

a következő döntést hozom:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MENÜ Kft. ügyvezetői feladatok ellátására a pályázat kiírását a melléklet szerinti tartalommal elrendeli.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Illésné Rácz Andrea igazgatási ügyintéző

 

BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

27/2021.(II.08.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT MELLÉKLETE

Pályázati kiírás ügyvezetői feladatok ellátására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) pályázatot ír ki, a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő MENÜ Kft. ügyvezetői tisztség betöltésére munkaviszony keretében.

 

Az ügyvezető feladata: A kft. ügyvezetői feladatok ellátása.

 

Feladatai különösen:

-          a társaság hatályos jogszabályoknak, az SZMSZ-nek és a belső szabályzatoknak megfelelő gazdaságos és hatékony működtetése,

-          a társaság képviselete harmadik személlyel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt,

-          a társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása.

 

Pályázati feltételek:

-          magyar állampolgárság,

-          B kategóriás jogosítvány,

-          cselekvőképesség,

-          büntetlen előélet,

-          középfokú végzettség és 37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet 16.§ (3) bekezdése szerinti végzettség, élelmezésvezető szakképesítés.

 


Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-          önkormányzati vagy közétkeztetési területen megszerzett legalább 2 éves vezetői gyakorlat,

-          vendéglátóipari szakképzettség (szakács, üzletvezető)

-          felhasználói szintű számítástechnikai ismeret.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

-          részletes szakmai önéletrajz,

-          iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,

-          szakmai vezetői program,

-          3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

-          nyilatkozat arról, hogy a pályázatával kapcsolatban a képviselő-testületi ülés keretében kéri-e zárt ülés tartását,

-          hozzájáruló nyilatkozatot a személyes adatok bírálók általi megismeréséhez,

-          nyilatkozat a 2013. évi V. törvényben előírt kizáró feltételekre (összeférhetetlenségre) vonatkozóan,

-          bérigényre vonatkozó nyilatkozat.

 

A vezetői megbízás időtartama: határozatlan idejű próbaidő kikötésével.

 

Bérezés: pályázó bérigénye alapján, megegyezés szerint.

 

A pályázat közzétételének helye: www.badacsonytomaj.hu és Badacsonytomaj Város Önkormányzatának közösségi felülete, www.kozigallas.gov.hu

 

Pályázat beérkezésének ideje és helye:

A pályázatoknak legkésőbb 2021. március 5. napján 12,00 óráig zárt borítékban Badacsonytomaj Város Polgármesteréhez (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) címezve „MENÜ Kft. ügyvezetői pályázat jeligével ellátva kell beérkezniük.

Benyújtani személyesen vagy ajánlott postai küldeményként lehet.

 

Érdeklődni Krisztin N. László polgármesternél lehet (87/571-270).

 

A pályázat elbírálásának módja: a Képviselő-testület a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő első ülésén bírálja el a pályázatokat.

 

A munkakör 2021. április 5. napjától betölthető.

 

A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá. Minden pályázó saját kockázatára pályázik, a kiíró semmilyen pályázói kárt vagy a pályázat elkészítésével kapcsolatosan esetlegesen felmerülő költséget nem térít meg. A pályázat beadásával a pályázó egyúttal minden, az előbbiekben meghatározott feltételt magára nézve kötelezőnek elfogad.

 

Lomtalanítás 2021.

There are no translations available.

LOMTALANÍTÁSI FELHÍVÁS

 

Társaságunk az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft külön díjazás nélküli lomtalanítási szolgáltatását a nagydarabos hulladékok elhelyezésére az alábbiakban megadott időben házhoz menő gyűjtés keretén belül, koncentráltan, megfelelő kapacitás biztosításával a kikészített lomokat átveszi, elszállítja, csökkentve ezzel a lakosságnak okozott kellemetlenséget. Ennek keretében lehetőség van megválni a háztartásokban keletkezett nagydarabos hulladékoktól.


Badacsonytomaj 2021. április 16.

Badacsony 2021. április 12.

Badacsonyörs 2021. április 12.


Kihelyezés szabályai:

Lomhulladéknak kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos hulladék minősül.

A gyűjtőpontokon leadható hulladékok:

ü  elhasznált, megunt bútorok

ü  edények

ü  szőnyegek

ü  játékok

ü  ruhanemű

 

TILOS a gyűjtőpontokon elhelyezni:

 

û  építési és bontási törmelék (ajtók, ablakok, szaniterek)

û  háztartási kis- és nagygépek;

û  távközlési berendezések;

û  számítástechnikai, szórakoztató elektronikai cikkek;

û  elektromos barkácsgépek, sportfelszerelések;

û  csomagoló anyagok (hungarocell, nylon zsákok, fóliák, papír, karton)

û  tehergépjármű gumiabroncs

û  veszélyes hulladék (festék, hígító, vegyszer, fénycső, elem, akkumulátor)

û  háztartásokban keletkező települési hulladék,

û  szelektív hulladék,

û  zöldhulladék.

 

Az átvett nagydarabos hulladék mennyisége az egy háztarásban egy év alatt keletkezett mennyiség, maximum 2 m3 lehet.

A lomhulladék átvétele, elszállítása az alábbi kitételek szerint történik:

  • egyedi, ingatlanonként történő bejelentés alapján (családi házak és Társasházak esetében egyaránt szükséges)
  • a regisztráció a lomhulladék elszállításához Társaságunk ügyfélszolgálatán személyesen, levélben, e-mailben vagy telefonon történt bejelentés alapján legkésőbb a lomtalanítási napot megelőző 7. napon 12 óráig kell, hogy megtörténjen (logisztikai előkészületek és a megfelelő kapacitás megteremtése miatt a megadott időponton túl nem áll módunkban regisztrációt fogadni)
  • családi házak esetében, illetve nem 1100 literes BOBR-t használó Társasházak esetében az átvétel nem közterületről, hanem közvetlenül az ingatlanokról (kerítésen belül, illetve a magánterület a közúthoz legközelebb eső részén történő elhelyezéssel)
  • gyűjtőpontra kihelyezett konténerek esetében, Társasházaknál a lomtalanítási hulladékot közterületre kihelyezni tilos.
  • az átadás az ingatlan tulajdonos vagy megbízott által személyesen
  • lomok átvételének és elszállításának pontos időpontja: lomtalanítási napokon március 31-ig reggel 7-től délután 15 óráig, április 1-től pedig reggel 6-tól délután 14 óráig

Aki a lomtalanítási hulladékát a közterületen helyezi el, vagy nem a Közszolgáltató NHSZ Tapolca Nonprofit Kft dolgozóinak adja át a kihelyezett gyűjtőpontokon, az szabálysértést követ el.

 

Bővebb tájékoztatást Társaságunk ügyfélszolgálatán, illetve honlapján talál:

 

Ügyfélszolgálat helye: NHSZ Tapolca Nonprofit Kft., 8300 Tapolca, Halápi u. 33.

Személyesen és telefonon (87/321-567):

Hétfő:              8-12

Kedd:              Nincs

Szerda:            7-19

Csütörtök:       Nincs

Péntek:            8-12

Telefax (87/321-567): hétfőtől vasárnapig 0-24


Levelezési cím: NHSZ Tapolca Nonprofit Kft., 8300 Tapolca, Halápi u. 33.

E-mail cím: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

Honlap cím: www.nhsztapolca.hu

 

Továbbá egyes hulladék fajták elhelyezéséhez igénybe veheti Társaságunk által üzemeltetett Hulladékgyűjtő udvarunkat.

Hulladékgyűjtő udvar helye: 8308 Zalahaláp, 010/42 hrsz.

 

Hétfő:                          7:00 – 15:00

Kedd:                          7:00 – 15:00

Szerda:                        7:00 – 18:00

Csütörtök:                    7:00 – 15:00

Péntek:                        7:00 – 15:00

Telefonszám: 06-87/709-831

E-mail cím: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

Honlap cím: www.nhsztapolca.hu

 

 

Kérjük együttműködésüket a környezetünk tisztaságának megóvása érdekében!

NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.

 

TÁRSASHÁZAK KÉMÉNYSEPRŐIPARI SORMUNKA ÜTEMTERVE 2021.

There are no translations available.

TÁRSASHÁZAK

KÉMÉNYSEPRŐIPARI SORMUNKA ÜTEMTERVE 2021.

TELEPÜLÉS

MÁJUS

JÚNIUS

Ábrahámhegy

MÁJUS 23. – JÚNIUS 18.

Badacsony


MÁJUS 2. – MÁJUS 22.


Badacsonyörs


BadacsonytomajRészletes információ: www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu

Telefon: 1818

BM. KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

KÉMÉNYSEPRŐIPARI TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ IGAZGATÓHELYETTESI SZERVEZET

 

TÁJÉKOZTATÓ

There are no translations available.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket,

2020. december 21-től december 31-ig

anyakönyvi ügyben (haláleset miatt) az alábbi telefonszám

hívható:

06-30/531-68-59


Tisztelettel:

WolfViktória

jegyző

 

K Ö Z L E M É N Y

There are no translations available.

K Ö Z L E M É N Y

Az elmúlt hetekben különféle sajtófelületeken számos támadás, vád érte önkormányzatunkat és a település vezetőit. Az ott megjelent téves, félreérthető információk valós hátteréről az alábbiakban tájékoztatjuk a helyi lakosságot:

A badacsonytomaji strandi üzlet esetében:

A szóban forgó 3 üzletet egy üzletként hirdettük meg, (a korábbi bérlők és az üzemeltető javaslatára), mely bérbeadása háromkörös nyílt pályázat keretében történt. Az első pályázatot a kiíró Városüzemeltető Nonprofit Kft. a feltételek további pontosítása miatt visszavonta.

A második körön 2 pályázó vett részt, a liciten a büfé bérleti jogát a Tóth és Társa Bt. nyerte el 12.251.000.- Forint/ év + rezsiköltség összeggel, ám a szerződést annak folyamatos vitatása után sem írta alá, ezért, és a közben erősödő járványügyi helyzet miatt eredménytelennek lett nyilvánítva a pályázat, és új pályázat került kiírásra.

A harmadik pályázatra 3 ajánlat érkezett. A liciten végül 8.750.000.- Ft/év + rezsiköltség ajánlattal a Mejlinger és Társa Kft. nyerte el a bérleti jogot, aki a szerződést megkötötte.

A badacsonyörsi strand esetében:

A jelenlegi helyzet az, hogy a tulajdonos lehetővé tette a területen a fürdőzést. A probléma tartós és végleges megoldása érdekében a tulajdonos, a BÖÉE és az önkormányzat folyamatos egyeztetést folytat. A BÖÉE a területre vonatkozóan birtokvédelemmel rendelkezik!

Az úgynevezett „3 fenyő alatti terület” megvásárlása esetében:

A 988/3 hrsz-ú ingatlant többszöri sikertelen pályázat után az akkori képviselő-testület egyhangú szavazással 35 millió forintért, beépítési kötelezettséggel értékesítette. Később a Vevő kérte a visszavásárlási garancia törlését, mert a fejlesztést pályázat segítségével akarta megvalósítani, s ahhoz tehermentes ingatlan kellett. A korábbi képviselő-testület ehhez hozzájárult azzal, hogy egy Megállapodás köttetett, amelyben bizonyos esetekre kötbérfizetés került rögzítésre. Az engedélyezési eljárás során kiderült, hogy az érintett ingatlan a HÉSZ-ben Vt. 2. övezeti besorolású, azaz 50 %-ig beépíthető, de a Szabályozási Tervben „zöldítési terület”, így gyakorlatilag az eredeti elképzelés nem valósítható meg.  Az önkormányzat ezen a helyzeten a HÉSZ módosításával javított, de a fejlesztés így sem valósítható meg teljes körűen. Közérdekből két utat is kiszabályoztunk. Mivel a szerződés 2022. augusztus 7-ig tart, a Vevő további szándékait azóta nem firtattuk, önkormányzatunk csak a közelmúltban értesült az ingatlan adásvételről, ezért az ügyvédünk végzi a dokumentumok vizsgálatát. Amennyiben az önkormányzat részéről intézkedésre van szükség, azt maradéktalanul megtesszük!

Az önkormányzat mindig, minden ügyben törekszik maximálisan betartani a rá vonatkozó előírásokat, illetve figyelembe venni a helyi lakosság véleményét! A fent említett ügyek eljárásai nyilvánosak voltak, a keletkezett valamennyi irat, döntés, dokumentum a Városüzemeltető Nonprofit Kft. és az Önkormányzat honlapján megtalálható!

Felhívjuk mindazok figyelmét, akik bosszúhadjáratot folytatnak az önkormányzat és a település polgárai ellen, illetve nincsenek tisztában a fenti esetek részleteivel, a felelőtlen bujtogatást, megnyilatkozásokat és posztokat fejezzék be, mert rosszindulatukkal, tévedéseikkel bántják az ügyért dolgozók önérzetét, rontják a település megítélését, és önkormányzatunkat jogi lépésekre kényszeríthetik!

Badacsonytomaj Város Önkormányzata

 

Ügyfélfogadás 2020.05.28-tól

There are no translations available.

KÖZLEMÉNY

 

A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalban és az Ábrahámhegyi Kirendeltségen – figyelemmel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében az ügyfelek és a munkavállalók egészségének védelme érdekében az ügyfélfogadás 2020. május 28. napjától az alábbiak szerint alakul:

 

Hétfő:             8,00 – 16,00 óráig

Pénteken:      8,00 – 12,00 óráig

 

Szerdai napokon előzetes telefonos (+36 30 866 0607) bejelentkezés és egyeztetés alapján van lehetőség ügyfélfogadásra.

 

A feladatok ellátása és az ügyintézés folyamatos, de a személyes ügyfélkapcsolat kizárólag halaszthatatlan ügyben és az ügyintézővel történt előzetesen egyeztett módon, az ügyintéző mérlegelését követően lehetséges.

 

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az ügyintézés során a személyes ügyintézés helyett postai úton, ügyfélkapun keresztül vagy e-mailen történő ügyintézést válasszák következő elérhetőségeinken:

 

Telefon: (hétfőtől-csütörtökig 8-16 óráig, pénteken 8-13 óráig)

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal:

06 (30) 866 0607

 

Hivatali Kapu:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata

Ábrahámhegy Község Önkormányzata

Balatonrendes Község Önkormányzata

 

 

BTOMAJ

AHEGY8256

BRENDES

 

Email: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

 

Levelezési cím:

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Badacsonytomaj Város Önkormányzata

Ábrahámhegy Község Önkormányzata

Balatonrendes Község Önkormányzata

 

 

8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.

8255 Balatonrendes, Fő utca 1.

 

 

Kérjük és köszönjük Tisztelt Ügyfeleink együttműködését!

 

Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymás egészségére és életére!

 

Badacsonytomaj, 2020. május 28.

 

 

Wolf Viktória

jegyző

                                                                  

KÖZLEMÉNY

A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalban és az Ábrahámhegyi Kirendeltségen – figyelemmel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében – az ügyfelek és a munkavállalók egészségének védelme érdekében az ügyfélfogadás 2020. május 28. napjától az alábbiak szerint alakul:
 
Hétfő: 8,00 – 16,00 óráig
Pénteken: 8,00 – 12,00 óráig

Szerdai napokon előzetes telefonos (+36 30 866 0607) bejelentkezés és egyeztetés alapján van lehetőség ügyfélfogadásra. 

A feladatok ellátása és az ügyintézés folyamatos, de a személyes ügyfélkapcsolat kizárólag halaszthatatlan ügyben és az ügyintézővel történt előzetesen egyeztett módon, az ügyintéző mérlegelését követően lehetséges.

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az ügyintézés során a személyes ügyintézés helyett postai úton, ügyfélkapun keresztül vagy e-mailen történő ügyintézést válasszák következő elérhetőségeinken:

Telefon: (hétfőtől-csütörtökig 8-16 óráig, pénteken 8-13 óráig)
Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal: 06 (30) 866 0607

Hivatali Kapu: 
Badacsonytomaj Város Önkormányzata
Ábrahámhegy Község Önkormányzata
Balatonrendes Község Önkormányzata

BTOMAJ
AHEGY8256
BRENDES

Email: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.  


Levelezési cím:
Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Badacsonytomaj Város Önkormányzata
Ábrahámhegy Község Önkormányzata
Balatonrendes Község Önkormányzata

8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.
8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.
8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.
8255 Balatonrendes, Fő utca 1.


Kérjük és köszönjük Tisztelt Ügyfeleink együttműködését!

Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymás egészségére és életére!

Badacsonytomaj, 2020. május 28.

Wolf Viktória
jegyző

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése

Önkormányzatunk pályázatai

Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

BaBi Badacsony
Ma 2021. Februar 27., Samstag, Ákos és Bátor napja van. Holnap Elemér napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!